Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä

1.058 visualizaciones

Publicado el

Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen –toimintamallin
ohjaajien verkostopäivä Parolan Panssariprikaatissa 14.4.2016
Esa Nordling, PsT, Kehittämispäällikkö

Publicado en: Salud y medicina
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä

 1. 1. Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen –toimintamallin ohjaajien verkostopäivä Parolan Panssariprikaatissa 14.4.2016 Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö
 2. 2. 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 2 Taustaa •  1950-luvulla Milton H. Erickson huomasi, että se "mitä asiakas piti ongelmana, ei ehkä ollutkaan ongelma, vaan ongelma oli se tapa, jolla sitä yritettiin ratkaista". •  Hänen vahva luottamuksensa ihmisen omaan viisauteen synnytti uudenlaisia lähestymistapoja ja interventiomenetelmiä luoden uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia auttaa asiakkaita.
 3. 3. 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 3 Taustateoriat •  Systeemiteoria: kokonaisuuden osat vuorovaikutuksessa, "kaikki vaikuttaa kaikkeen” •  Kybernetiikka: tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan tietty palautejärjestelmä ja korjaavat toimenpiteet •  Sosiaalinen konstruktivismi: todellisuus on aina sosiaalinen ja kielellinen rakennelma kokemuksistamme •  Narratiivisuus: tarinallisuus, valintojen ja kokemusten jäsentäminen tulkitsemalla •  NLP eli neurolingvistinen ohjelmointi: miten ihminen rakentaa kokemuksensa ja mikä osuus eri aisteilla on tässä, osaamisen ja taitojen mallittaminen
 4. 4. 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 4 Teesejä motivaation vahvistumiseksi -  Motivointi ei yleensä johda motivoitumiseen -  Motivoituminen alkaa omista tavoitteista ja kiinnostuksen kohteista -  Onnistumiskokemukset lisäävät halua oppia lisää -  Uteliaisuus on hyvä motivoitumisen käynnistäjä -  Toimintaympäristöllä on joskus suuri vaikutus motivoitumisprosessin käynnistymiseen
 5. 5. MITEN POSITIIVINEN STRESSI TUNTUU JA NÄKYY? • Tuloksekkaana toimintana • Toimintaintona • Haluna oppia ja kehittää uutta • Luovuutena 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 5
 6. 6. POSITIIVINEN STRESSI SYNTYY, KUN… • Voi itse tehdä valintoja à autonomia • Toiminta on mielekästä à tarkoitus • Kokee nauttivansa toiminnasta à hyvä olo • Huomaa positiivisen muutoksen à palkinto • Myönteiset kokemukset ovat toistuvia à pysyvyys 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 6
 7. 7. RATKAISUKESKEISIÄ ARVOLAUSEITA Ø Kaikki ihmiset ovat arvokkaita ja osaavia Ø Jokainen vastaa omasta elämästään ja vaikuttaa muiden elämään Ø Ihmisiä rohkaistaan kuuntelemaan toisia ja ottamaan toisten toiveita huomioon Ø Ihmisiä kannustetaan elämään ja päättämään ihanteidensa ja tavoitteidensa mukaan Ø Ihmiset muuttuvat ja kehittyvät koko ajan " 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 7
 8. 8. arvot jatk. Ø Ihmiset osaavat vaikuttaa oman elämäänsä ja tehdä yhteistyötä Ø Ihmiset tekevät parhaansa itsensä ja läheistensä hyväksi Ø Keskeisiä ongelmanratkonnassa ovat ihmisten tietoiset ja tiedostamattomat sekä luovat ponnistelut asiansa hyväksi Ø Ihmiset tietävät yleensä mikä on heille hyväksi ja milloin " 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 8
 9. 9. TAUSTAOLETUKSET RATKAISU- KESKEISYYDESSÄ 1.Todellisuus muodostuu kielestä, kielenkäytöstä ja toiminnasta yhdessä 2. Kaikki asiat voidaan selittää monilla tavoilla 3. Ongelmakuvaukset sisältävät vihjeitä ratkaisuista 4. Täydellisiä ongelmia ei ole 5. Monimutkaiset ongelmat eivät vaadi monimutkaisia ratkaisuja "14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 9
 10. 10. taustaoletukset jatk. 6. Muutos on elämän välttämättömyys. Toivottu muutos on mielenkiintoinen haaste 7. Tee erilailla, tunnet erilailla " 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 10
 11. 11. RATKAISUKESKEISEN TYÖMENETELMÄN KOLME YDINPERIAATETTA • Korjaa vain rikki olevaa • Tee enemmän sitä, mikä toimii • Tee muuta kuin sitä, mikä ei toimi " 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 11
 12. 12. RATKAISU- JA VOIMAVARASUUNTAUTUNEELLE TYÖLLE ON OMINAISTA 1)  ASIAKASLÄHTÖISYYS 2)  TAVOITELÄHTÖISYYS JA TULEVAISUUS- SUUNTAUTUNEISUUS 3) VOIMAVARAKESKEISYYS 4) POIKKEUKSIEN JA EDISTYKSEN HUOMIOIMINEN 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 12
 13. 13. 5) MYÖNTEISYYS, LUOVUUS, LEIKILLISYYS JA HUUMORI 6) HYÖDYNTÄMINEN JA KONSTRUKTIIVINEN NÄKEMYS 7) YHTEISTYÖ JA KANNUSTUS 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 13
 14. 14. RATKAISUKESKEISYYDEN VAHVUUKSIA Ø Työskentelysuhde syntyy nopeasti ja muutostyön voi aloittaa saman tien Ø Henkilöillä on paljon valtaa omien asioidensa hoitamisessa Ø Edistymistä on helppo arvioida, koska ongelmia tarkastellaan käytännöllisestä näkökulmasta Ø Edistyminen tapahtuu yleensä pienin askelin, jolloin virheitäkin on helppo korjata 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 14
 15. 15. Ø  Voimavaralähtöinen työskentelyote helpottaa asiantuntijoiden työtä Ø Tulevaisuuteen suuntautuminen tarkoittaa myös sitä, ettei ongelmia tarvitse käsitellä juurta jaksain 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 15
 16. 16. Eteneminen muutoksen suuntaan! " 1.  Häiriöt ja oireet ongelmiksi" " 2. Ongelmat tavoitteiksi" " 3. Tavoitteet konkreettisiksi" " 4. Tavoitteet kiinnostaviksi" " 5. Onnistuminen todennäköiseksi" " " " " " " " ""14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 16
 17. 17. Ratkes (1)! " HÄIRIÖT ONGELMIKSI" " Esim: " häirintä " " "à huomion hakua" passiivisuus " "à lintsaaminen" aggressiivisuus " "à lyhyt pinna" epäsosiaalisuus " "à sopeutumisen" " " " " vaikeus" sosiaaliset pelot " "à turvattomuuden tunne" " " " " " " " " " " "" " " " " " " ""14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 17
 18. 18. Ratkes (2)! ONGELMAT TAVOITTEIKSI" " Ongelmia analysoidaan ja tavoitteita saavutetaan" esim.! huomion haku " "à parempi keskittyminen" lintsaaminen " "à sopimusten noudattaminen" lyhyt pinna" " "à itsehillinnän opettelu" sopeutumisen vaikeus"à yhteistyö, ryhmässä" " " " " oleminen" turvattomuus " "à turvallisuuden kokeminen" " " " " " " " " "" " " " 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 18
 19. 19. Ratkes (3)! Tavoitteet konkreettisiksi" " 1.  Mitä pitäisi oppia?" " 2.  Mistä huomaa, että on alkanut oppia?" " 3.  Mistä huomaa, että on oppinut tarpeeksi?" " 4.  Miten saa muut vakuuttuneeksi, että on " oppinut?" " " " " " " " "" " 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 19
 20. 20. Ratkes (4)! Tavoitteet kiinnostaviksi" " Mitä hyötyä on tavoitteen saavuttamisesta?" " à Aseta tavoite aina yhdessä asiakkaan kanssa" à Anna asiakkaan itse keksiä se, mitä hyötyä" hänelle on tavoitteen saavuttamisesta" à Tee ehdotuksia ja kysele" à Käytä sosiaalista ympäristöä hyötyjen " löytämisessä" " " " " " " " " " ""14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 20
 21. 21. Ratkes (5)! Onnistuminen todennäköiseksi" " " à Poikkeukset ja paremmat ajanjaksot" à Voimavarat ja vahvuudet" à Edistysaskeleet" à Aikaisemmat selviytymiset" à Läheiset, jotka voivat olla avuksi" à Ihmekysymykset" à Tukiverkoston kokoaminen" " " " " "" " " " " " "" 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 21
 22. 22. " Huomioitavaa:! " 1.  Pienet askeleet tavoitteissa" 2.  Takapakkiin suhtautuminen" 3.  Onnistumisen palkitseminen " " " " " " " "" 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 22
 23. 23. " 1. Pienet askeleet! " à Valitaan yksi tavoitteista " à Todetaan tavoite tärkeäksi ja kiinnostavaksi" à Edetään askel kerrallaan: konkreettiset osatavoitteet, huomioidaan pienetkin edistymiset" à Jaetaan ansiota ja tunnustusta:" Miten ihmeessä teit sen? Keitä haluat kiittää onnistumisesta?" " " " " " " " " " "" 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 23
 24. 24. " " 2. Takapakkiin suhtautuminen! " à Ennustaminen, normalisointi" à Varautuminen: miten sitten toimitaan?" à Takapakki oppimiskokemuksena: mitä tämä opetti?" à Mitä tarvitaan lisää, että onnistumisen todennäköisyys lisääntyy? " " " " " " "" 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 24
 25. 25. " 3. Onnistumisesta palkitseminen! " à Julkinen kiitos, huomiointi" à Ansion jakaminen" à Vastuun antaminen, luottamuksen" osoittaminen" à  Konkreettinen palkitseminen" " " " " "" " " " " " "" 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 25
 26. 26. TAVOITTEET HYVÄN MOTIVAATION PERUSTANA 1.  Tavoitteiden tulee olla positiivisia 2.  Tavoitteiden tulee olla omia 3.  Tavoitteet on hyvä kirjata 4.  Tavoitteiden tulee olla aitoja 5.  Tavoitteiden tulee olla tarpeeksi korkeita 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 26
 27. 27. HYVIN MUOTOILLUT LÄHITAVOITTEET Ø Asiakkaalle tärkeä Ø Pieni Ø Konkreettinen Ø Mieluummin jonkin olemassaolo kuin poissaolo Ø Mieluummin jonkin alkaminen kuin loppuminen Ø Asiakkaan elämänolosuhteet huomioon ottaen realistinen ja saavutettavissa oleva 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 27
 28. 28. 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 28 Ratkaisukeskeisessä ajattelussa oleellista on näkökulman vaihto, jossa kyseenalaistetaan… •  rajoittavia perusoletuksia ja uskomuksia •  syy- ja seuraussuhteita •  valintamahdollisuuksien vähäisyyttä
 29. 29. 29 Robert Dilts: Loogiset tasot! " 1.  Spirituaalinen ydin" à  Minkä suuremman osa olen?" " 2. Identiteetti" à  Millainen olen?" 3. Uskomukset" à  Mitä voin saavuttaa? Mitä voin oppia?" " 4. Kyvyt ja taidot" -  Mitä osaan?" " 5. Käyttäytyminen" " 6. Ympäristö" 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling
 30. 30. 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 30 Vapautuminen haitallisista uskomuksista •  Pienillä sanoilla on merkitystä: Minun on pakko à Voin… Minun täytyy à Saan… Joudun à On mahdollisuus… Minut on käsketty à On lupa… à Taustalla on usein kielteisiä, automatisoituja ja tiedostamattomia uskomuksia, jotka vaikuttavat valintoihin ja ratkaisuihin à Jotta voi muuttaa uskomuksiaan, ne on tunnistettava à Kun on tunnistettu, voi alkaa epäillä niiden oikeellisuutta
 31. 31. 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 31 •  Onko asia todella näin? •  Epäonnistunko aina tässä asiassa? •  Enkö todellakaan löydä asiaan mitään ratkaisua? •  Eikö asiaan liity yhtään myönteisiä puolia? •  Enkö saa mistään apua ongelman ratkaisuun? •  Eikö kukaan koskaan voi auttaa minua? Kun antaa itselleen mahdollisuuden uskomusten kyseenalaistamiseen, antaa pikkusormensa uskomusten muuttumiseen ja altistaa itsensä uusille kokemuksille à tämä vaatii yleensä tietoista harjoittelua Entiset kielteiset uskomukset korvataan myönteisillä näkemyksillä, joilla on usein suggestiivisia vaikutuksia
 32. 32. 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 32 Esim. Olen voimaton à Olen vahvempi kuin ennen Olen olosuhteiden uhri à Olosuhteet ovat sellaiset kuin ovat, mutta voin päättää miten niihin suhtaudun Elämä on pelkkää taistelua à Elämä on antoisaa ja yllättävää. Se on seikkailu. Jotain pahaa tapahtuu, kun nyt on niin helppoa à Voin nauttia elämästä ja pitää hauskaa Jos otan riskin, niin varmasti epäonnistun à Ei hätää, jos menee pieleen, niin minulla on mahdollisuus oppia uutta Olen merkityksetön ihminen à Olen arvokas ja ainutlaatuinen Myönteiset uskomukset on hyvä kirjata ja niitä kannattaa vahvistaa säännöllisesti
 33. 33. 33 Voimavarojen kuluminen Ilo katoaa Ei onnistumisia/oppimista Ei sosiaalisia kontakteja Ei uskoa tulevaisuuteen Ei harrastuksia Ei nautintoja Mikä on syy ja mikä on seuraus? Uupumisen kehä 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling
 34. 34. RATKES-MALLI OPTIMAALINEN TILANNE TAVOITE 4 TAVOITE 3 TAVOITE 2 TAVOITE 1 LÄHTÖ- TILANNE 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 34
 35. 35. MUUTOKSEN PORTAAT - Mikä olisi ensi viikon merkki siitä, että ollaan oikealla tiellä? - Mikä olisi seuraava merkki siitä, että ollaan sillä tiellä? - Mikä vakuuttaisi Epäilevän Tuomaankin siitä, että muutos on tulossa? - Mitä projekteja pitää käynnistää, jotta tavoitteet voivat toteutua? 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 35
 36. 36. Kysymyksiä, jotka sitouttavat muutokseen • Mitä uutta muutoksen avulla saavutetaan? • Mitkä ovat kolme - viisi tärkeintä ja palkitsevinta asiaa, joita muutoksesta seuraa? • Miksi muutoksen aikaan saaminen on mahdollista? • Kuinka suuret ovat onnistumisen mahdollisuudet? • Mikä lisää muutoksen onnistumisen todennäköisyyttä? 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 36
 37. 37. Muutos jatkuu • Mikä on ensimmäinen, toinen, kolmas jne. askel muutokseen suuntaan? • Miten seuraamme onnistumistasi? 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 37
 38. 38. ASIAKAS RATKAISUJEN KEHITTÄJÄKSI ONGELMATILANTEISSA Ø Miten meidän pitäisi suhtautua asiaan? Ø Miten voisimme olla sinulle avuksi? Ø Miten haluaisit harjoitella tätä asiaa? Ø Miten voisit edetä pienin askelin? Ø Kuka voi tukea ja auttaa sinua ja miten? Ø Miten haluat, että oppimista palkitaan? Ø Mitä tehdään, jos tulee takapakkia? 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 38
 39. 39. VIISI HYÖDYLLISTÄ KYSYMYSTÄ 1.  Positiivista muutosta korostavat kysymykset (Mikä on muuttunut jo parempaan suuntaan) 2. Kysymykset, joiden avulla saadaan esiin poikkeus- tila 3. Ihmeitä tapahtuu: Ihmekysymys 4. Asteikkokysymykset 5. Selviytymiskysymykset 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 39
 40. 40. SELVIYTYMISKYSYMYKSIÄ Ø Miten/millä voimilla selviydyt? Ø Miten on selitettävissä, että tilanne ei ole pahempi? Ø Mitä sellaista teit, joka esti asioiden pahenemisen? Ø Mitä sinun pitäisi tehdä lisää? Ø Miten ihmeessä selviydyt päivästä toiseen, kun elämäsi on noin rankkaa? Ø Mitä teet, että jaksat yrittää ja toivoa? Ø Mistä tiesit, että jos teet sen siten, niin onnistut paremmin? Ø Miten ihmeessä olet pärjännyt tähän asti? Ø Mitä hän (asiakkaalle tärkeä henkilö) antaisi sinulle neuvoksi tässä tilanteessa? 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 40
 41. 41. ANSION JAKAMINEN - lisää yhteistyötä Voit antaa onnistumisesta ansiota ja kiitosta … • asiakkaalle • itsellesi • työtovereille • omaisille • esimiehelle • yhteistyökumppaneille • muille henkilöille 14.4.2016 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä / Esa Nordling 41

×