Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Kaatumisten ehkäisyn toimintakäytännöt: Mikä kaataa - vai kaataako mikään? Eeva-Kerttu Demirtas

90 visualizaciones

Publicado el

Eeva-Kerttu Demirtas: Kaatumisten ehkäisyn toimintakäytännöt: Mikä kaataa - vai kaataako mikään?
Hoitotyön RAI-seminaari 15.5.2019.
Seminaarin teemana Hyvä mieli ja toimintakyky.
Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK, Tampere.

Publicado en: Salud y medicina
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Kaatumisten ehkäisyn toimintakäytännöt: Mikä kaataa - vai kaataako mikään? Eeva-Kerttu Demirtas

 1. 1. Mikä kaataa – vai kaataako mikään RAI-IKINÄ Raportin hyödyntäminen kaatumisen ennaltaehkäisyssä Aksiisikodissa Oh Eeva-Kerttu Demirtas
 2. 2. Kaatumisten ehkäisyn kehittäminen Mukana oli Helsingin kaupungilta 7 kotihoidon lähipalvelualuetta ja 20 ympärivuorokautisen hoivan työyksikköä Tehtiin yhteistyössä THL:n Satu Havulinnan kanssa Tavoitteena oli • Tutkittuun tietoon pohjautuvien hoitokäytänteiden edistäminen hyödyntämällä Kaatumisten ehkäisy RAI IKINÄ –herätettä ja –toimintaohjetta • Kaatumisten ehkäisyn monialaisen toimintamallin kehittäminen Kaatumisten ehkäisy RAI IKINÄ –heräte raporttina RAI-ohjelmistossa 15.5.2019 Eeva-Kerttu Demirtas
 3. 3. Kaatumisen ehkäisyn toimintamalli Monialaisessa yhteistyössä asiakkaan, hänen läheisensä ja moniammatillisen tiimin (hoitajat, lääkäri, terapeutit, sosiaaliohjaat ym.) kanssa 1. Asiakkaiden yksilöllisten kaatumisen vaaratekijöiden tunnistaminen ja tarkastelu Kaatumisen vaaratekijät RAI IKINÄ –toimintaohjetta hyödyntäen 2. Suunnitellaan yksilölliset, kaatumisen vaaraa vähentävät/vaaratekijöihin kohdennettavat interventiot 3. Suunnitelman toteutus ja seuranta 4. Suunnitelman arviointi ja päivittäminen 15.5.2019 Eeva-Kerttu Demirtas
 4. 4. Aksiisikodin lähtökohta RAI arviointien pohjalta kaatumisvaara on Aksiisikodissa ollut keskiarvoa korkeampi vuosien 2016-2017 RAI-arvioinneissa . 2016_1 aineistossa se oli 81,3 %, 2017_1 64,3 % ja 2018_1 36 %.  edelleen kaupungin neljänneksi suurin tehostetun palveluasumisen vertailussa. Kaikkien tehostetun palveluasumisen yksikköjen keskiarvo on 20 %. Muissa Puistolan palvelutalon tiimeissä vastaavat luvut 2018_1 aineistossa olivat Tapulitiimi 9 %, Kruunaaja 19 % ja Kimnaasitiimi 21 %. 2019 Aksiisikodissa se on 64 %, joka on n.8 % koko palvelutalon kaatumisvaarassa olevista asiakkaista. 15.5.2019 Eeva-Kerttu Demirtas
 5. 5. Aksiisikodin prosessia • 2017 kehittämishankkeeksi otettiin kaatumisten väheneminen. Silloin sekä hoitohenkilökunta että kuntoutushenkilöt suorittivat Oppiportin Kaatumisten ehkäisy -verkkokurssin. • 2018 Aksiisikoti ilmoittautui Helsingin kaupungin kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan kaatumisten ehkäisyn kehittämiseen. • Puistolan palvelutalosta Aksiisikodin esimies, kolme lähihoitajaa, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti osallistuvat koulutukseen. Lisäksi sekä kuntoutustiimin että Aksiisikodin henkilökunta suoritti Oppiportin Kaatumisten ehkäisy -verkkokurssin. 15.5.2019 Eeva-Kerttu Demirtas
 6. 6. Aksiisikodin asukkaiden suurimmat kaatumisen vaaratekijät RAI IKINÄ – herätteen mukaan  Muistidiagnoosi 100%  Erittäminen /93%  Kognition heikkeneminen /79%  Kaatuilu/ 4.llä asukkaalla. Toistuvia kaatumisia.  Kipu/ 50%  Huono ravitsemustila BMI on alle 20 ei ole/BMI alle on 24 35%  Lääkkeiden määrä on 5 tai enemmän /88%  Kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet  Heikentynyt näkö /79%  Liikkuminen on vähentynyt /100%  Apuvälineiden käyttö /75%  Päivittäisten toimintojen heikkeneminen /43%  Asukkaalla on erittäin suuri kaatumisvaara, jos kaksi punaista kohtaa on aktivoitunut. Mitä useampi kohta on aktivoitunut sitä kiireellisemmin puututaan kaatumisvaaroihin. 15.5.2019 Eeva-Kerttu Demirtas
 7. 7. Kaatumisten ehkäisy RAI IKINÄ • 2019 arvioituna Aksiisikodin 14 asukkaasta neljä ovat sellaisia, joiden kohdalla arvioitiin, ettei kaatumisen vaaraa ole. Päivittäisissä toiminnoissa arkisuoriutuminen heillä (ADL-H_6) on kaikilla 5 tai 6, sen sijaan kognitio (CPS_6) on 2-6. • 14:sta asukkaasta kahdeksan listataan kaatumisen ennaltaehkäisylistaan ja heistä neljän kohdalla kaatumista altistavia tekijöitä pohditaan moniammatillisessa tiimikokouksessa. Kaikilla oli kaatumisia tai läheltäpititilanteita. 15.5.2019 Eeva-Kerttu Demirtas
 8. 8. KAATUMISEN ENNALTAEHKÄISY ONNISTUU YHTEISTOIMIN . 15.5.2019 Eeva-Kerttu Demirtas
 9. 9. Miten RAI-mittaritietoja avulla voi mahdollistaa turvallisen liikkumisen RAI-IKINÄ koulutuksen myötä kaatumisen ennaltaehkäisy kiteytyi kolmeen kysymykseen: • Taito tunnistaa kaatumisvaara • Viestintä monialaisessa yhteistyössä • Mitä kaatumisen ennaltaehkäisy on käytännön työssä 15.5.2019 Eeva-Kerttu Demirtas
 10. 10. Tapausselostuspohjaan hoitajat/terapeutit avasivat RAI tunnisteita hyödyntäen asukkaan tietoja. Hoitajat halusivat esitellä kaatumisenennaltaehkäisytietoa muulle työryhmälle casen kautta Tehtiin taulukko, jota asukaskohtaisesti täydennettiin niin vastuuhoitajan, sairaanhoitajan kuin terapeuttienkin taholta. Taulukkoon listattiin kaatumisvaaraa lisääviä kohtia RAI-arvioita hyödyntäen. • RAVITSEMUS: Muutos MNA –tuloksissa (esim. MNA 18 riski virheravitsemukselle kasvanut), BMI muutosten arvio kahden vuoden osalta ( esim. BMI laskenut 20:sta 19:sta ja viime arviossa noussut) arvio suun hoidossa (esim. onko suu kuiva, onko puremisongelmia ) jne. yöpaasto • DIAGNOOSIT: luettelo diagnooseista, aikaisemmat murtumat, minkälainen muistisairaus, CPS kuvattuna, arvio onko kaatumista altistavia muita diagnooseja esim. Menierentauti, Verenpainetauti, Parkinsonintauti jne. 15.5.2019 Eeva-Kerttu Demirtas
 11. 11. CASEA…… • ARKITOIMINTAA KUVAAVA: IADL_6 millaisia vaikeuksia arkitoiminnoissa on, ADL 0-6, kuinka runsasta avun tarve on… • LÄÄKITYS: lääkkeiden määrä, käyttötarkoitus ja lääkkeiden haittavaikutus • LIIKUNTA: Minkälainen toimintakykyarvio on asiakkaasta tehty, esiintyykö lihasheikkoutta jne., liikkuuko paljon/vähän (nälkäisyys esim. yöllä) • ELÄMÄNHISTORIAN KUVAUS: millaisista asioista on pitänyt tai ei ole pitänyt, elämää muovanneita erityispiirteitä • ERITTÄMINEN: muutos, häiritseekö unta jne. • UNI-VALVERYTMI: onko jokin vuorokauden aika, jolloin kaatumista väsymyksestä johtuen jne. • SOVITUT KAATUMISEN ENNALTAEHKÄISYÄ LISÄÄVIÄ TOIMINTOJA: Käydään kaikki kohdat läpi, Täyttyy eri ammattilaisten havainnoista ja ehdotuksista 15.5.2019 Eeva-Kerttu Demirtas
 12. 12. • RAI-arviointi ja vaaratekijöiden tunnistaminen - Moniammatillisuus ja yksilöllinen suunnittelu -Yksilöllisiin vaaratekijöihin kohdennettu ehkäisy -Yksilöllinen liikuntaterapiasuunnitelma toimintakykyarvion pohjalta - Apuvälineiden käyttö Yhteinen näkemys siitä, että Liikkumisen rajoittaminen ei ole kaatumisen ennaltaehkäisykeino 15.5.2019 Eeva-Kerttu Demirtas Terapeutit halusivat lähestyä kaatumisen ennaltaehkäisyyn esittelemällä muulle työryhmälle erilaisia kaatumistyyppejä sekä sisäisiä ja ulkoisia vaaratekijöitä.
 13. 13. RAI-IKINÄ kaatumisen ehkäisykoulutus toi mukanaan osaamisen vahvistumista Syntyi innostus osallistua kaatumisen ennaltaehkäisykoulutukseen laajemmin  Lääkkeiden listaus koettiin hyvänä Lääkärin ja tiimin yhteistapaaminen kaatumista edistävien lääkkeiden arvioinnissa koettiin hyvänä ja on toteutettu myöhemminkin Kaatumisloukkaantumisten vähentyminen  Koko palvelutalon osaamisen vahvistaminen, materiaali ja kokemus tiedon jakamiseen saatu kehittämisiltapäivän kokemuksesta. 15.5.2019 Eeva-Kerttu Demirtas

×