Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Kirjaamisosaaminen vahvistuu! Terveiset Kansa-koulu II -hankkeesta

42 visualizaciones

Publicado el

Kirjaamisosaaminen vahvistuu! Terveiset Kansa-koulu II -hankkeesta. Päivi Malinen, Aluekoordinaattori, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO, Kirjaamisvalmentajien kesäseminaari 17.6.2019

Publicado en: Salud y medicina
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Kirjaamisosaaminen vahvistuu! Terveiset Kansa-koulu II -hankkeesta

 1. 1. Kirjaamisosaaminen vahvistuu! Terveisiä Kansa-koulu II -hankkeesta 17.6.2019, Helsinki Kirjaamisvalmentajien kesäseminaari Päivi Malinen Aluekoordinaattori Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO
 2. 2. Kirjaamisen merkitys korostuu entisestään Päivi Malinen 17.6.2019 2
 3. 3. Avainasemassa kirjaamisosaaminen • Kansa-koulu II -hankkeen tavoitetilana on, että koko Suomessa on yhteneväiset menettelytavat kirjatessa sosiaalihuollon asiakastietoa • Lähdettiin liikkeelle sosiaalihuollon Asiakasasiakirjalain toimeenpanon tukemisesta • Työtä jatkettu määrämuotoisen kirjaamisen tukemisena sosiaalialalla • Mitä on saatu aikaan? • Valmennuskokonaisuudet, joiden avulla osaamista on viety organisaatioihin • Nykytilan kartoituksen työkalu • Kirjaamisvalmentajaverkostot Päivi Malinen 17.6.2019 3
 4. 4. Kanta-palvelut – paljon opittavaa • Asiakkaiden palveluja suunnitellaan sen tiedon pohjalta, joka on käytettävissä • Sosiaalihuollon työn edellytyksenä on, että asiakastieto on saatavilla siellä, missä asiakasta palvellaan • Kirjaamista uudistettava monin tavoin • Kaikkien on tunnettava uudet kirjaamiskäytännöt, sosiaalihuollon palvelutehtävät, sosiaalipalvelut sekä palveluprosessit ja kyettävä liittämään asiakasasiakirja oikeaan kontekstiin • Kaikkien on osattava asian- ja asiakkuudenhallinta • Työntekijälle on määriteltävä käyttöoikeudet THL:n määräyksen mukaisesti • Työntekijän on tallennettava asiakasasiakirja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon heti, kun se on valmis • Kirjaamisvalmentajia tarvitaan Kanta-palvelujen käyttöönottoihin valmistautumisessa ja valmentautumisessa Kansa-koulu II -hanke tukee oppimaan uudenlaisia asioita ja viemään muutoksia käytäntöön Päivi Malinen 17.6.2019 4
 5. 5. 5 TERVEYDEN- JA HYVINVOINNIN LAITOS VERKKO- KOULUT NEUVONTA KANSA-KOULU II-HANKE TIETOPAKETIT WEBINAARIT JA KYSELYTUNNIT VALMENTAJA- VERKOSTOT NYKYTILAN KARTOITUKSEN TYÖKALU TUKI SOSIAALIHUOLLON ASIAKASTIEDON ARKISTON KÄYTTÖÖNOTTOA SUUNNITTELEVALLE ORGANISAATIOLLE VERKKO- MATERIAALIT KANTA- VERKOSTOT KÄYTTÖÖN- OTTOJEN AALLOT KELA NEUVONTA VERKKO- MATERIAALIT Tuki sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoa suunnittelevalle organisaatiolle Kuva: Nea Kosonen Ikonit: Arthur Shlain / the Noun Project
 6. 6. Osaamista valmentamassa Päivi Malinen 17.6.2019 6
 7. 7. Kirjaamisvalmennuksen toteutus Päivi Malinen 17.6.2019 7 11 alue- koordinaattoria 2 139 kirjaamis- valmentajaa 36 785 organisaatioiden valmentamaa sosiaalihuollon ammattilaista
 8. 8. Uusia kirjaamisvalmentajia • Yksityiset palveluntuottajat • Kirjaamisvalmentajien valmennukset toteutetaan etäyhteydellä • Tavoitteena valmentaa jopa 600 kirjaamisvalmentajaa • Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusorganisaatiot • Hankekumppanit (4 yliopistoa, 14 AMK:ta, 3 toisen asteen oppilaitosta) • Kaksi eri kokonaisuutta • Kirjaamisvalmentajien valmennus – neljä x puoli päivää • Kirjaamisvalmennus – Kirjaamisen tietopaketti koulutusorganisaatioille • Toteutus etäyhteydellä Päivi Malinen 17.6.2019 8
 9. 9. Mukana olevat oppilaitokset • Yliopistot • Helsingin yo • Itä-Suomen yo • Jyväskylän yo / Chydenius • Lapin yo • Ammattikorkeakoulut • Diakonia- ammattikorkeakoulu • Hämeen amk • Kaakkois-Suomen amk • Karelia amk • Lahden amk • Lapin amk • Laurea amk • Oulun amk • Saimaan amk • Savonia amk • Seinäjoen amk • Tampereen amk • Turun amk • Vaasan amk • Toisen asteen oppilaitokset • Salon seudun ammattiopisto • Satakunnan kky • Suomen Diakoniaopisto Päivi Malinen 17.6.2019 9
 10. 10. Uudet kirjaamisen tietopaketit Sosiaalipalveluiden esimiehet • Kirjaamisen tietopaketti esimiehille -webinaari • Kesto noin 2,5h, vapaasti katsottavissa ja diat ladattavissa hankkeen sivuilla • Tueksi kyselytunnit etäyhteydessä noin kerran kuukaudessa • Lisäksi alueellisia live- ja etävalmennuksia • Webinaaria katsottu jo 543 kertaa (tilanne 13.6.) Pääkäyttäjät ja asiakirjahallinnon asiantuntijat • Kirjaamisen tietopaketti erikseen pääkäyttäjille ja asiakirjahallinnon asiantuntijoille • Kesto puoli päivää • Toteutetaan etäyhteydessä noin kerran kuukaudessa, ilmoittautuminen pakollista Lisätietoja hankkeen sivuilta www.socom.fi/kansa-koulu 10
 11. 11. Tukea kirjaamisosaamiselle Nykytilan kartoituksen työkalu • Työkalun avulla on selvitetään, mitä sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja organisaatiossa laaditaan tällä hetkellä, missä tietojärjestelmissä asiakastietoja käsitellään ja missä palvelutehtävässä ja sosiaalipalvelussa syntyy tiettyjä asiakasasiakirjoja • Auttaa asiakastiedon arkiston käyttöönotossa • Kyselytunnit jatkuvat jälleen syksyllä 2019 • Löytyy Kansa-koulu II - hankkeen verkkosivuilta Syventävä kirjaamisvalmennus • Yhteistyö THL:n ja pilottiorganisaation kanssa • Suunnitellaan kokonaisuus, tuotetaan materiaali ja pilotoidaan toteutus • Teemat: • Asianhallinta asiakastyötä tekevän ammattilaisen näkökulmasta • Asiakkuudenhallinta • Asiayhteys • Asiakaskertomusmerkinnät Päivi Malinen 17.6.2019 11
 12. 12. Kirjaamisosaamisen varmistamisen tärkeys • Kirjaamisvalmentajille ja verkostoihin on rakentunut vahvaa ja keskeistä osaamista • 22 verkostoa, joista 18 toimii maakunnallisesti • Kirjaamisvalmentajilta saadaan tärkeää tietoa sosiaalihuollon palveluarjessa esiintyneistä ongelmakohdista kirjaamisen näkökulmasta • Kansa-koulun aluekoordinaattorit välittävät ajankohtaista tietoa kirjaamisvalmentajille sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä • Tavoitteena pysyvät maakunnalliset sosiaalihuollon kirjaamisverkostot • Kirjaamisvalmentajia tuettava työssään myös jatkossa! • Toiveena on, että osaamiskeskukset voisivat jatkaa työtä Ei onnistu ilman asianmukaisia resursseja Päivi Malinen 17.6.2019 12
 13. 13. Kirjaamisvalmennuksen toteuma (* =sosiaalipalveluiden henkilöstö vuonna 2013 THL) Päivi Malinen 17.6.2019 13
 14. 14. Kansa-koulu II -hanke • Kansa-koulu II -hanke tukee määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanoa sosiaalialalla • Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2018 – 31.12.2019 • Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom • Hankkeen asiantuntijat toimivat Sosiaalialan osaamiskeskuksissa • Keskeisin toimijaverkosto: • Sosiaalialan osaamiskeskusverkosto • Kunnat, kuntayhtymät, maakunnat • Hyvinvointialan liitto • Sosnet-verkosto • AMK-verkosto • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on hankkeen valtionapuviranomainen Päivi Malinen 17.6.2019 14
 15. 15. Lisätietoja: • Hankejohtaja Marjo Orava Socom Oy marjo.orava@socom.fi 050 341 1237 • Aluekoordinaattori Päivi Malinen ISO paivi.malinen@isonet.fi 044 024 641 • Hankkeen aluekoordinaattorit www.socom.fi/kansa-koulu Päivi Malinen 17.6.2019 15

×