Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Palvelujärjestelmän ohjaus ja sote-integraatio monituottajamallissa

224 visualizaciones

Publicado el

Timo Sinervon esitys Kuntamarkkinoilla 14.9.2017.

Publicado en: Atención sanitaria
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Palvelujärjestelmän ohjaus ja sote-integraatio monituottajamallissa

 1. 1. Palvelujärjestelmän ohjaus ja sote-integraatio monituottajamallissa Timo Sinervo 14.9.2017 Valint-hanke Timo Sinervo, Liina-Kaisa Tynkkynen, Tuulikki Vehko, Anna-Mari Aalto 1
 2. 2. Asiakastyytyväisyyskysely: Käynnin syy % 5% 5% 7% 7% 9% 12% 17% 32% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Lapsen tai lähiomaiseni sairaus Reseptin uusiminen Todistus sairauspoissaolosta… Määräaikais- tai… Useita samanaikaisia… Uusi, kiireellinen sairaus tai vaiva Uusi, kiireetön sairaus tai vaiva Pitkäaikaissairaus ja sen hoito %
 3. 3. Keitä ovat terveysaseman asiakkaat ja vaihtajat? Vaihtajat Asiakkaat keskimäärin Kuinka usein asioitte terveysasemalla? % % 0-3 kertaa vuodessa 64 66 4-6 kertaa vuodessa 25 24 yli 6 kertaa vuodessa 11 10 Vaihtajia asiakkaista 8 Pitkäaikaissairaus 70 62 Useiden palveluiden käyttäjiä 25-48* *Muut sosiaalipalvelut, sairaala, terv.k. sis.
 4. 4. Terveysaseman asiakkaat • Työssäkäyvät työterveyshuollossa – Terveyskeskusta käyttää monien terveysasemien alueella vain alle 50% väestöstä • Kuinka paljon alikysyntää, joka tulee palveluiden piiriin, kun palveluntuottajia lisää • Terveysasemaa vaihtaneet ovat keskivertoasiakkaita useammin pitkäaikaissairaita ja palveluiden käyttäjiä • Vaihtajat ovat palveluiden käyttäjiä, jolloin normaali kapitaatiohinta (tähän asti ulkoistetuille terveysasemille) ei ole riittävä  ei kannustetta asiakkaiden hankintaan • Miten hinnoitellaan ne, jotka eivät käytä palveluita? • Miten jaetaan asiakkaat alkuvaiheessa • Palvelupaketit? Miten turvataan joustavuus? 14.9.2017 Esityksen nimi / Tekijä 4
 5. 5. Minkälainen palvelujärjestelmä tukee sekä pitkäaikaissairaiden että ’satunnaiskäyttäjien’ hoitoa? • Palvelut tulee suunnitella pitkäaikaissairaat ja useita palveluita käyttävät huomioiden • Pitkäaikaissairaiden ja useita palveluita käyttävien hoidon toimivuus on keskeistä myös kustannusten hillinnän kannalta • Pitkäaikaissairaiden tarve palveluiden integrointiin on otettava huomioon valinnanvapauden toteutuksessa • Terveysaseman vaihtajat ovat palveluiden käyttäjiä ja keskimääräistä asiakasta huonokuntoisempia  otettava huomioon korvausperusteissa • Ruotsissa selvitysmies ehdotti pitkäaikaissairaiden valinnanvapauden muuttamista niin, että he valitsevat liikkuvan kotihoidon tiimin • Huom. sijainti 14.9.2017 Valint-hanke Timo Sinervo, Liina-Kaisa Tynkkynen, Tuulikki Vehko, Anna-Mari Aalto 5
 6. 6. Terveysasemaa vaihtaneilla syy vaihtoon liittyi usein terveysaseman sijaintiin 1,00 3,00 5,00 Esteetön liikkuminen Hyvät parkkipaikat Ystävien tyytyväisyys… Toimitilojen viihtyvyys Tietty lääkäri tai hoitaja Terveysaseman yleinen… Hyvät kulkuyhteydet Hoitaja-aikojen saatavuus Lääkäriaikojen saatavuus Hyvä hoidon laatu Sijainti Asteikko: 5= samaa mieltä, 3=siltä väliltä, 1= eri mieltä 14.9.2017 Valint-hanke Timo Sinervo, Liina-Kaisa Tynkkynen, Tuulikki Vehko, Anna-Mari Aalto 6 Asiakkaat iäkkäitä, palvelut halutaan läheltä kotia
 7. 7. Asiakassegmentointi 14.9.2017 Valint-hanke Timo Sinervo, Liina-Kaisa Tynkkynen, Tuulikki Vehko, Anna-Mari Aalto 7 Paljon palveluita käyttävät ja pitkäaikaissairaat, joilla sairaus ei hallinnassa • Palveluiden koordinointi vastuuhoitajalla • Asiakkaalla suora puhelin- numero • Asiakkaan ympärille moniammatillinen tiimi • Hoito suunnitelmallista • Hoitaja konsultoi lääkäriä tarvittaessa • Palveluiden koordinointi Vastuuhoitajalla Pitkäaikaissairaat, joilla mahdollisesti lisä- palveluiden tarve Asiakkaat, joilla satunnainen palvelun tarve tai pitkäaikaissairaus, joka hallinnassa • Puhelinpalvelu, jossa asiakas ohjataan suoraan oikealle ammattilaiselle, pyritään ratkaisemaan ongelma jo puhelimessa, lääkäri lääkäri • Tehokas akuuttivastaanotto, jossa sairaanhoitajan vastaanotto,lääkäri tukena • Sähköiset palvelut • Ryhmätoiminta
 8. 8. Trendi integraation suhteen • Kootaan eri palvelut saman katon alle – Hyvinvointiasema (pth, sos.h.) • Asiakkaan ympärille hoito-/ palvelutiimi • Joko saman johdon alle tai eri organisaatiot samaan paikkaan (voi olla myös eri omistaja) • Suoraan fysioterap./psyk. Sh vastaanotolle – Yhdistetään pth esh toimintoja • Suora konsultointimahdollisuus esh:sta • Suora ajanvaraus esh poliklinikalle – Saman hoitoketjun palvelut samaan organisaatioon • Eksote lasten talo tai aikuisten psyk.sos. Palvelut • Lasten palvelut neuvolasta esh lastenpsyk./lastenlääk • Yhteistyö hoitoketjun eri tahojen välillä • Palveluohjaus 14.9.2017 Esityksen nimi / Tekijä 8
 9. 9. Palvelujärjestelmän hallinta Palveluverkon määräysvalta ja ohjaus keskeinen kysymys • Palveluverkko, mitä ja missä – Onko mahdollista suunnitella, ohjaavatko markkinat ’oikein’ (vrt. kauppakeskukset) – Oma tuotanto helpottaa • Säilyvätkö hyvinvointikeskukset? • Miten ohjataan palveluiden kehitystä? – Esim. jos halutaan kehittää jotakin osa-aluetta, esim. laatubonukset (riittääkö?), syrjäseutubonus – Koska laatutietoa saatavilla, puuttuminen ongelmiin? • Sopiiko yksi malli koko Suomeen – Missä määrin maakunta voi päättää bonuksista tai sote- keskuksen palveluista – Onko kaikkien toimipisteiden oltava samanlaisia 14.9.2017 Esityksen nimi / Tekijä 9
 10. 10. Kysymysmerkkejä • Miten määritellään sote-/terveyskeskus – Iso kokonaisuus -> vähäinen valinnanvara, mahdolli- suudet integraatioon, keskittyminen ja pitkät etäisyydet – Pieni kokonaisuus -> valinnanvara suuri, voi olla lähellä, integraatio palveluohjauksen ja tietojärjestelmien varassa, markkinat • Palveluketjujen ohjaus • Ristiriita – Lähikauppoja, joista valita vai – Hypermarketteja matkan päässä, lähikauppa katoaa • Häviääkö muita palveluita samalla – Asiakkaan kodin lähellä ei ole mahdollista olla useampia terveysasemia, jotka tuottavat integroituja palveluita 14.9.2017 Esityksen nimi / Tekijä 10
 11. 11. Integraation toteutus, organisatorinen malli integraatiosta tällä hetkellä 14.9.2017 Valint-hanke Timo Sinervo, Liina-Kaisa Tynkkynen, Tuulikki Vehko, Anna-Mari Aalto Hyvinvointiasema Erikois- sairaanhoitoa Sosiaalipalvelut Päihde - huolto Fysio- terapeutti Sosiaali -ohjaaja Lääkäri Psykiatrinen sairaanhoita ja Lääkäri Hoitaja Hoitaja Ravitsemus -terapeutti 11 Hoitaja Hoitaja Lääkäri Lääkäri
 12. 12. Integraatio koordinaattoritoiminnan avulla Palveluohjaus myöntää palveluihin pääsyn, asiakas valitsee palveluntuottajan Lääkäri, sairaanhoitaja, sos.ohj. Sosiaali- työ Erikois- sairaanhoito Lääkäri, sairaanhoitaja, sos.ohj. 14.9.2017 Esityksen nimi / Tekijä 12 Fysio- terapeutti Mielen- terveys- palvelut Fysio- terapeutti Lääkäri, sairaanhoitaja sos.ohj. Päihde- palvelut
 13. 13. Kehitys asiakkaan kannalta 14.9.2017 Esityksen nimi / Tekijä 13 Odotus- aika Lähete PuhelinreseptiHoitajan päätös Fysioterapeutti / Psyk. sh Odotus- aika Odotus- aika Fysioterapeutti / Psyk.sh Lääkärin konsultaatio Lääkärin konsultaatio
 14. 14. Edut ja haitat Keskitetyt palvelut • Palveluketjun sujuvuus useita palveluita käyttävillä hyvä (ei automaatti) • Asiakkaan ’turhia’ käyntejä vähemmän • Odotusaikoja vähemmän (parhaimmillaan) • Valinnanmahdollisuus pitkäaikaissairailla vähäinen • Pienten yritysten mark- kinoille tulo hyvinvointi- asemien osalta ongelma • Valinnat sidoksissa toisiinsa • Etäisyys Palveluohjaus • Valinnanmahdollisuudet laajat • Eri valinnat eivät sidoksissa toisiinsa • Asiakkaan palveluketjun sujuvuus voi olla ongelma • Odotusaikoja, matkoja • Pienten yritysten markkinoille tulo hyvä • Kuka hoitaa palvelu- ohjauksen, palvelun järjestäjä vai tuottaja – Neutraalius • Lähipalveluita? 14.9.2017 Esityksen nimi / Tekijä 14
 15. 15. Päätelmät • Palvelujärjestelmän pitää soveltua asiakaskunnalle, jossa merkittävä määrä pitkäaikaissairaita • Integraation trendinä suuret, moniammatilliset yksiköt – Riskinä etäisyyksien kasvu • Monituottajamalli helpompi toteuttaa kapeammalla palveluvalikoimalla – Onko toimipisteiden oltava samanlaisia? • Maakunnan valtuudet – Palveluverkon suunnittelu, korvausjärjestelmä (bonukset) 14.9.2017 Esityksen nimi / Tekijä 15
 16. 16. 14.9.2017 Valint-hanke Timo Sinervo, Liina-Kaisa Tynkkynen, Tuulikki Vehko, Anna-Mari Aalto 16 Kirjoittajat Anna-Mari Aalto (THL) Miisa Chydenius (UTA) Outi Jolanki (UTA) Ilmo Keskimäki (THL/UTA) Juhani Lehto (UTA) Anna Saloranta (UTA) Timo Sinervo (THL) Vesa Syrjä (THL) Liina-Kaisa Tynkkynen (UTA/THL) Tuulikki Vehko (THL)

×