Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat 20.5.2019

249 visualizaciones

Publicado el

Toimintatapakoulutus Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 4. aallon toimijoille. Esityksessä käydään läpi asiakasasiakirjojen eri vaiheet Kanta-palvelujen käyttöönotossa.

Publicado en: Salud y medicina
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat 20.5.2019

 1. 1. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat Toimintatapakoulutus Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 4. aallon toimijoille THL / OPER 20.5.2019
 2. 2. Esityksen sisältö  Asiakasasiakirjat Kanta-palvelujen käyttöönoton eri vaiheissa  Määrämuotoisten asiakasasiakirjojen periaatteet  Asiakirjarakenteiden saatavuus  Asiakirjatyyppiluokitukset  Palvelutehtäväkohtaiset asiakirjat, palvelutehtäville yhteiset asiakirjat ja sosiaalipalvelukohtaiset asiakirjat  Asiakaskertomus ja asiakaskertomusmerkinnät [Tekijä]2
 3. 3. Asiakirjat Kanta-käyttöönoton vaiheissa 3 III VAIHEII VAIHEI VAIHE ”VANHAT” ASIAKIRJAT • Ei-määrämuotoinen • Ei-rakenteinen (PDF/A, XHTML) • Suppeat metatiedot • Vanha asiakirjatyyppiluokitus • Laadittu ennen Kanta- palveluihin liittymistä • Ei näytetä Omakannassa I VAIHEEN ASIAKIRJAT • Määrämuotoinen = noudattaa asiakasasiakirjalakia • Ei-rakenteinen • Vanha asiakirjatyyppiluokitus • Ei näytetä Omakannassa II VAIHEEN ASIAKIRJAT • Määrämuotoinen = noudattaa asiakasasiakirjalakia • Rakenteiset asiakaskertomusmerkinnät • Mahdollisuus tallentaa asiakasasiakirjoja rakenteisena • Yhteinen asia • Uusi asiakirja- tyyppiluokitus • Näytetään Omakannassa III VAIHEEN ASIAKIRJAT • Määrämuotoinen = noudattaa asiakasasiakirjalakia ja THL:n asiakirjarakenteita • Rakenteinen (JSON) • Uusi asiakirjatyyppiluokitus • Näytetään Omakannassa 2018 2020
 4. 4. Asiakirjaryhmä  Luokitusta käytetään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston HL7 Medical records -sanomassa kuvaamaan arkistoon tallennettavan asiakirjan ryhmää  Pakollinen metatieto  Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto päättelee asiakirjaryhmän perusteella millaisia toimenpiteitä asiakirjalle tulee tehdä. Itse sanoma/palvelupyyntö toteutetaan teknisesti HL7-interaktiolla. [Tekijä]4
 5. 5. Shakl 3. luku: kirjattavat asiakastiedot  14 § Asian vireilletulo  15 § Palvelutarpeen arviointi  16 § Asiakassuunnitelma  17 § Asiakaskertomus  18 § Päätös  Lisäksi säädökset asiakasasiakirjoihin kirjattavista perustiedoista, tietojen luovuttamiseen ja saamiseen liittyvistä merkinnöistä, alaikäisen asiakkaan kielto-oikeuden kirjaamisesta, asiakastietojen korjaamisesta, päätöksen toimeenpanoon liittyvistä kirjauksista sekä eräistä muista asiakasasiakirjoihin kirjattavista tiedoista [Tekijä]5
 6. 6. Määrämuotoiset asiakasasiakirjat  Sosiaalihuollon asiakasasiakirja = sosiaalihuollossa syntynyt, asiakkaiden henkilötietoja sisältävä asiakirja ja sosiaalihuollossa vastaanotettu asiakirja, joka tallennetaan asiakkaan tietoihin.  Määrämuotoinen asiakirja = asiakasasiakirja, jolla on kansallisesti yhtenäinen ennalta määritelty rakenne asiakastietojen kirjaamista varten ja joka noudattaa asiakasasiakirjalakia  Määritellyt asiakirjarakenteet on jaettavissa  palvelutehtäväkohtaisiin,  kaikille palvelutehtävälle yhteisiin ja  sosiaalipalvelukohtaisiin asiakirjoihin. [Tekijä]6
 7. 7. Määrämuotoiset asiakasasiakirjat  Määrämuotoiset asiakirjat sisältävät  Kenttiä vapaalle tekstille annettujen otsikoiden alle  Luokituksia ja kytkimiä (eli valikkoja ja valintaruutuja)  Numeromuotoisia kenttiä, päivämäärämuotoisia kenttiä jne. [Tekijä]7
 8. 8. Asiakastietojen kirjaaminen  Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (asiakasasiakirjalaki) 4 §: ”Sosiaalihuollon ammattihenkilöt sekä muu asiakastyöhön osallistuva henkilöstö ovat velvollisia kirjaamaan sosiaalihuollon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen, seurannan ja valvonnan kannalta tarpeelliset ja riittävät tiedot määrämuotoisina asiakirjoina”  Asiakasasiakirjalaki ja muut lait velvoittavat kirjaamaan tietyt tiedot tiettyihin asiakirjoihin. Määrämuotoisten asiakirjojen avulla lain velvoittamat tiedot tulevat kirjatuiksi. [Tekijä]8
 9. 9. Asiakastietojen kirjaaminen  Määrämuotoisuudesta huolimatta oleellisinta on sosiaalihuollon ammattilaisen harkintavalta siitä, mitä tietoja kirjataan. Hän päättää, mikä tieto on tarpeellista ja riittävää kirjata missäkin asiakastilanteessa.  Asiakastiedon arkiston käyttö edellyttää, että asiakastiedot kirjataan asiakastietojärjestelmiin yhtenäisellä tavalla.  Kaikki Kantaan tallennettava asiakastieto tallennetaan asiakirjoina. [Tekijä]9
 10. 10. Asiakasasiakirjarakenteet  THL vastaa asiakasasiakirjarakenteiden ylläpitämisestä ja kehittämisestä.  Asiakirjojen rakenteiden määrittelyssä on käytetty tietokomponentteja, jotta rakenteet olisivat mahdollisimman yhtenäisiä.  Asiakirjarakenteissa on vain vähän pakollisia tietokenttiä, koska rakenteiden on tarkoitus olla mahdollisimman joustavia.  Vaikka kenttä ei ole teknisesti pakollinen, se voi olla tietyssä asiakastilanteessa pakollinen.  Pakollisuustieto ei ole tarkoitettu kuvaamaan sitä, mitkä kentät on vietävä tietojärjestelmään, vaan sitä, mitkä kentät asiakirjan laatijan on pakko täyttää. [Tekijä]10
 11. 11. Asiakirja voi koskea useampaa asiakasta  II-vaiheesta eteenpäin asiakirjan laatiminen useammalle kuin yhdelle asiakkaalle on mahdollista. Kun esim. perhe tulee asiakkaaksi, avataan yhteinen asia (=asia-asiakirjaan kirjataan kaikki perheenjäsenet asiakkaaksi). Asiakirjat liitetään yhteiseen asiaan, ja asiakirjoihin kirjataan asiakkaaksi kaikki perheenjäsenet. [Tekijä]11
 12. 12. Asiakirjarakenteiden saatavuus  Sosmeta-palvelun kautta  Saatavana toistaiseksi myös Excel- muodossa  JSON-skeemat  Asiakirjarakenteiden tila voi olla:  Luonnos  Testissä  Valmis  Rakenteisiin on edelleen tulossa muutoksia:  Uusia asiakirjarakenteita  Palautteen perusteella tehtäviä muutoksia  Muita tunnistettuja muutostarpeita [Tekijä]12
 13. 13. • Jokaisella arkistoon tallennettavalla asiakirjalla on yleinen tyyppi, esim. suunnitelma, päätös (I-vaihe) • Yleisen asiakirjatyypin avulla asiakirjoja voidaan hakea arkistosta. • Asiakirjatyyppiluokituksessa yleisillä asiakirjatyypeillä on n. 200 alaluokkaa, jotka ovat tarkennettuja asiakirjatyyppejä eli niitä asiakirjoja, joihin sosiaalihuollon asiakastiedot tallennetaan. (II-vaihe) [Tekijä]13 Asiakirjatyyppiluokitukset Vanha asiakirjatyyppiluokitus (2016) Uusi asiakirjatyyppiluokitus
 14. 14. [Tekijä]14 Asiakirjatyyppiluokitukset Vanha asiakirjatyyppiluokitus Uusi asiakirjatyyppiluokitus Sisältää vain yleiset asiakirjatyypit Sisältää yleiset ja tarkennetut asiakirjatyypit Käytetään vanhoilla ja I vaiheen asiakirjoilla (pakollinen, ellei käytetä oletusversiota) Käytetään II vaiheesta eteenpäin (pakollinen), voidaan käyttää myös vanhoilla ja I vaiheen asiakirjoilla Asiakaskertomus  Asiakaskertomusmerkintä (13 tarkennettua asiakirjatyyppiä) Liite  Muu asiakirja • Muu sosiaalihuollossa laadittu asiakirja • Muu sosiaalihuoltoon saapunut asiakirja • Liite
 15. 15. [Tekijä]15 Asiakirjatyyppiluokitukset: esimerkkejä Esimerkkiasiakirja Vanha asiakirjatyyppiluokitus Uusi asiakirjatyyppiluokitus Päätös lapsen huostaanotosta ja sijaishuollosta Päätös Päätös • Päätös lapsen huostaanotosta ja sijaishuollosta Vammaispalvelujen palvelusuunnitelma Suunnitelma Suunnitelma • Vammaispalvelujen palvelusuunnitelma Asiakaskertomus Asiakaskertomusmerkintä Liite Muu asiakirja • Muu sosiaalihuollossa laadittu asiakirja • Muu sosiaalihuoltoon saapunut asiakirja • Liite
 16. 16. [Tekijä]16 Asiakirjatyyppiluokitukset: esimerkkejä liiteasiakirjoista Esimerkkiasiakirja Vanha asiakirjatyyppiluokitus Uusi asiakirjatyyppiluokitus Sosiaalihuollossa laadittu kirje Liite Muu asiakirja • Muu sosiaalihuollossa laadittu asiakirja TAI • Liite Maistraatin päätös isyyden vahvistamisesta Liite Muu asiakirja • Muu sosiaalihuoltoon saapunut asiakirja Asiakkaan vuokrasopimus (täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki) Liite Muu asiakirja • Liite Työntekijä ratkaisee, onko kyseessä itsenäinen asiakirja, joka ei liity toiseen asiakirjaan. Kirje voi olla myös liite.
 17. 17. Palvelutehtäväkohtaiset asiakasasiakirjat  Palvelutehtävät = kokonaisuuksia, jotka muodostuvat sosiaalipalveluista (lapsiperheiden palvelut, työikäisten palvelut, iäkkäiden palvelut, päihdehuolto, lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, vammaispalvelut)  Huom. palvelutehtävä on pakollinen metatieto kaikille asiakirjoille (myös vanhoille) jo I-vaiheessa  Erilaisista tietotarpeista johtuen jokaiselle palvelutehtävälle on määritelty omat asiakirjakokonaisuudet  Palvelutarpeen arviot, asiakassuunnitelmat, toteuttamissuunnitelmat, hakemukset, palvelupäätökset (pl. perheoikeudelliset palvelut)  Lisäksi omat erityiset asiakirjat [Tekijä]17
 18. 18. Palvelutehtäväkohtaiset asiakasasiakirjat  Jos henkilö on asiakkaana useammassa palvelutehtävässä, voidaan laatia  joko jokaiseen palvelutehtävään oma asiakassuunnitelma  tai yksi yhteinen asiakassuunnitelma, jolloin työntekijä valitsee minkä palvelutehtävän asiakassuunnitelmaa käytetään  Palvelutehtäväkohtaiset hakemukset  Käytetään niiden palvelutehtävään kuuluvien palvelujen hakemisessa, joilla ei ole omaa hakemusta.  Sisällössä on sosiaalipalvelujen luokitus, jonka avulla saadaan kuvattua mitä palvelua asiakirja koskee [Tekijä]18
 19. 19. Palvelutehtäväkohtaiset asiakasasiakirjat  Palvelutehtäväkohtaiset päätökset  Käytetään palvelutehtävään kuuluvien palvelujen myöntämisessä, jos palvelulla ei ole omaa päätöstä (päätös täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta, päätös sosiaalisesta luototuksesta)  Sisällössä on sosiaalipalvelujen luokitus, jonka avulla saadaan kuvattua mistä palvelusta päätös tehdään  Palvelutehtäväkohtaiset toteuttamissuunnitelmat  Tarkoitettu yksittäisen sosiaalipalvelun toteutuksen suunnittelemiseksi  Käytetään, jos sosiaalipalvelulla ei ole omaa suunnitelmaa  Sis. sosiaalipalvelujen luokituksen [Tekijä]19
 20. 20. Sosiaalipalvelukohtaiset asiakasasiakirjat  Tiettyjen sosiaalipalvelujen tietotarpeet on niin erityisiä, että niitä varten tarvitaan omia asiakirjoja  Esim. kasvatus- ja perheneuvonnan asiakirjat, adoptioneuvonnan asiakirjat, kotoutumisen edistämisen asiakirjat  Jos sosiaalipalvelulle ei löydy omia asiakirjoja, käytetään palvelutehtäväkohtaisia asiakirjoja  Tukisuhdetoiminnan ja perhetyön asiakirjat  Sisältö sopii vain lapsiperheiden tarpeisiin  Muissa tilanteissa käytetään palvelutehtävien yleisiä asiakirjoja  Asiakirjojen käyttöä on kuvattu ns. kontekstitaulukossa [Tekijä]20
 21. 21. Vireilletuloasiakirjat  Asiakirjat, joilla käynnistetään sosiaalihuollon asiankäsittelyprosessi  Palvelutehtäväkohtaiset hakemukset, sosiaalipalvelukohtaiset hakemukset  Sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitus ja yhteydenotto  Lastensuojeluilmoitus  Ennakollinen lastensuojeluilmoitus  Merkintä asian vireilletulosta  Asiakaskertomusmerkintä  Käytetään silloin, kun muuta vireilletuloasiakirjaa ei laadita esimerkiksi työntekijän laittaessa asian vireille itse [Teki jä]21
 22. 22. Asiakaskertomus  Asiakaskertomus = Sosiaalihuollon asiakasasiakirja, johon palvelunantaja voi tehdä aikajärjestyksessä kertyviä merkintöjä sosiaalihuollon asiakkaan tilanteesta tai asiakkaaseen tai asiaan liittyvistä sosiaalihuollon toiminnoista.  I-vaiheen asiakirjatyyppi  Organisaatio ratkaisee kuinka usein asiakaskertomus arkistoidaan  Myös yksi tallennettava kirjaus voi olla asiakaskertomus [Tekijä]22
 23. 23. Asiakaskertomusmerkinnät  Asiakaskertomusmerkintä = Sosiaalihuollon asiakasasiakirja, johon palvelunantaja kirjaa tietoa sosiaalihuollon asiakkaan tilanteesta tai hänen sosiaalihuollon asiansa kannalta merkittävistä tapahtumista tai toiminnoista. Asiakaskertomusmerkintöihin kirjataan lakisääteisiä tai muita olennaisia asiakastietoja, joita ei ole tallennettu muihin sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin.  Asiakaskertomusmerkintä = yleinen asiakirjatyyppi  Asiakaskertomusmerkinnän tarkennettuja asiakirjatyyppejä eli asiakirjarakenteita on yhteensä 13 erilaista [Tekijä]23
 24. 24. Asiakaskertomusmerkinnät  Asiakaskertomusmerkinnät ovat kaikille palvelutehtäville ja sosiaalipalveluille yhteisiä asiakirjoja muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta  Asiakkaalle laaditut asiakaskertomusmerkinnät muodostavat kokonaisuuden, jota sanotaan asiakaskertomukseksi  Asiakaskertomusmerkintöjä ei näytetä asiakkaalle Omakannan alkuvaiheessa [Tekijä]24
 25. 25. [Tekijä]25 Asiakaskertomusmerkinnät Asiakaskertomusmerkintä Huom. Merkintä asian vireilletulosta Käytetään jos asia tulee vireille muulla tavoin kuin hakemuksesta, ilmoituksesta tai yhteydenotosta. Merkintä sosiaalipalvelun alkamisesta Merkintä ohjauksesta ja neuvonnasta Merkintä neuvottelusta Merkintä tapaamisesta tai yhteydenotosta Tarkoitettu esim. kotikäynniltä tehtyjä kirjauksia varten. Merkintä neuvottelun, tapaamisen tai yhteydenoton peruuntumisesta Merkintä asiakkaan arjesta Käytetään esim. laitoksissa, perhetyössä, kotipalvelussa. Merkintä rajoitustoimenpiteestä Käytetään vain kehitysvammaisten erityishuollon rajoitustoimenpiteitä kirjatessa. Merkintä asiakasta koskevien tietojen pyytämisestä Perustuu asiakasasiakirjalain 11 §:ään Merkintä asiakastietojen luovuttamisesta Perustuu asiakasasiakirjalain 10 §:ään Merkintä sosiaaliasiamiehen toiminnasta Vain sosiaaliasiamiestoimintaa varten. Käytetään, jos kirjataan asiakaskohtaista tietoa. Merkintä sosiaalipalvelun päättymisestä Muu asiakaskertomusmerkintä
 26. 26. Yhteenveto  Kanta-palvelujen I-vaiheessa arkistoidaan pääosin vanhoja asiakasasiakirjoja ja I-vaiheen asiakasasiakirjoja  I- ja II-vaiheen asiakasasiakirjojen tulee täyttää asiakasasiakirjalain vaatimukset  Asiakasasiakirjoihin liittyvät määrittelyt tehdään tavoitetilan mukaan ja niiden hyödyntäminen on mahdollista jo I vaiheessa [Tekijä]26

×