Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen konteksti 20.5.2019

175 visualizaciones

Publicado el

Toimintatapakoulutus Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 4. aallon toimijoille.
Esityksessä käydään läpi asiakasasiakirjojen kontekstikuvailu

Publicado en: Salud y medicina
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen konteksti 20.5.2019

 1. 1. Asiakasasiakirjojen konteksti Toimintatapakoulutus Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 4. aallon toimijoille THL / OPER 20.5.2019
 2. 2. Esityksen sisältö 1) Asiakasasiakirjojen kontekstinkuvailu 2) Asiakirjan liittäminen asiaan 3) Asiakirjan liittäminen palvelutehtävään 4) Asiakirjan liittäminen palveluyksikköön 5) Asiakirjan liittäminen palveluprosessiin 6) Asiakirjan liittäminen sosiaalipalveluun 7) Metatietojen kombinaatiot [Tekijä]2
 3. 3. Kontekstinkuvailu  Kontekstilla tarkoitetaan toimintaympäristöä, johon asiakirjat liittyvät  Sosiaalihuollon asiat, palvelutehtävät, palveluyksiköt, palveluprosessit ja sosiaalipalvelut  Asiakirjojen liittäminen kontekstiinsa  Auttaa seuraamaan asioiden käsittelyä sosiaalihuollossa  Tukee asiakastyön prosessia ja sosiaalipalvelujen toteutusta  Tuottaa vertailukelpoista tietoa sosiaalihuollosta  Tukee asiakastiedon hallintaa ja hyödyntämistä THL / Operatiivisen toiminnan ohjaus3
 4. 4. THL / Operatiivisen toiminnan ohjaus4 Asiakirjan kontekstitiedot Missä palveluprosessissa asiakirja on laadittu tai vastaanotettu? Onko kyse uuden asian vireille tulosta vai onko asia jo vireillä? Liittyykö asiakirja yhteen tai useampaan sosiaalipalveluun? Onko kyse tietyn palvelun hakemisesta? Missä palveluyksikössä asiakirja on vastaanotettu ja asian käsittely aloitetaan? Missä palveluprosessissa asiakirja on laadittu tai vastaanotettu? Minkä asian käsittelyyn asiakirja kuuluu? Liittyykö asiakirja tietyn sosiaalipalvelun suunnitteluun, järjestämiseen tai toteutukseen? Missä palveluyksikössä asiakirja on laadittu? Vireille- tulo- asiakirja LIITÄ ASIAAN A LIITÄ PALVELU- YKSIKKÖÖN C LIITÄ PALVELU- PROSESSIIN D LIITÄ SOSIAA- LIPALVELUUN E Muu asiakas- asiakirja Missä palvelutehtävässä asia tulisi käsitellä? Mihin palvelutehtävään liitetyssä asiassa asiakirja on laadittu? LIITÄ PALVELU- TEHTÄVÄÄN B
 5. 5. Asiakirjan liittäminen asiaan  Asia tulee vireille vireilletuloasiakirjalla (esim. hakemus, ilmoitus, yhteydenotto, merkintä asian vireilletulosta)  Jos sosiaalihuoltoon saapuu useita vireilletuloasiakirjoja, ammattihenkilö harkitsee, onko kyse samasta asiasta  Asia saa asiatunnuksen, joka seuraa asian käsittelyä koko sen elinkaaren ajan. Asia nimetään asialuokituksen avulla  Asiatunnus säilyy samana silloinkin, kun palvelu toteutetaan eri organisaatiossa  Kaikki asian käsittelyssä syntyvät asiakirjat merkitään samalla asiatunnuksella THL / Operatiivisen toiminnan ohjaus5
 6. 6. Asialuokitus  Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon asia -luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä nimeämään sosiaalihuollossa käsiteltävänä oleva asia  Sähke2-määräyksessä asian nimeke on pakollinen metatieto  Sosiaalihuollossa asian nimi on asia-asiakirjalle pakollinen metatieto THL / Operatiivisen toiminnan ohjaus6
 7. 7. Asiakirjan liittäminen palvelutehtävään  Palvelutehtävä on tietynlaisiin tuen tarpeisiin vastaavien sosiaalipalvelujen ja muun tuen kokonaisuus  Palvelutehtävät toimivat asiakasasiakirjalain mukaan sekä asiakastiedon hallinnan perusjäsennyksenä että käyttöoikeuksien määrittelyn perusteena  Jokainen asiakasasiakirja liitetään yhteen tai useampaan palvelutehtävään (pakollinen ja toistuva metatieto)  THL on antanut määräyksen palvelutehtäväluokituksesta  Sosiaalihuolto – Palvelutehtävä (2016) koodistopalvelimella THL / Operatiivisen toiminnan ohjaus7
 8. 8. THL / Operatiivisen toiminnan ohjaus8 Sosiaalihuollon palvelutehtävät
 9. 9. Vanhojen asiakirjojen palvelutehtävä  Ennen Sosiaalihuolto – Palvelutehtävä -luokituksen (2016) käyttöönottoa laaditut asiakirjat liitetään sekä alkuperäiseen tehtävään että uuden luokituksen mukaiseen tehtävään  Alkuperäinen tehtävä esitetään luokituksella  Sosiaalihuolto – Palvelutehtävä 1989; tai  Sosiaalihuolto – Palvelutehtävä 2011  Palvelutehtävien peilaus –taulukko auttaa uuden palvelutehtävän valintaa vanhalle asiakirjalle. [Tekijä]9
 10. 10. Asiakirjan liittäminen palveluyksikköön  Palveluyksikkö on asiakasasiakirjoille pakollinen metatieto. Se kertoo, missä palveluyksikössä asiakasasiakirja on laadittu tai vastaanotettu.  Palveluyksikkönä käytetään SOTE-organisaatiorekisteriin ilmoitettuja yksiköitä.  Palveluyksikkötietojen tulee olla yhdenmukaisia asiakirjoissa, palveluyksikön asiakkuuksissa ja työntekijöiden työyksiköissä. Sitä käytetään asiayhteyden todentamiseen ja asiakirjojen hakuun.  SOTE-organisaatiorekisteri löytyy koodistopalvelusta. THL / Operatiivisen toiminnan ohjaus10
 11. 11. Asiakirjan liittäminen palveluprosessiin  Asiakkaan asian käsittely koostuu viidestä palveluprosessista  Prosessikuvassa esitetään yleisimmät asian käsittelyn vaiheet  Asiakasasiakirja liitetään aina yhteen palveluprosessiin  Sosiaalihuolto – Sosiaalihuollon palveluprosessi –luokitus on julkaistu koodistopalvelimella THL / Operatiivisen toiminnan ohjaus11
 12. 12. Palveluprosessit: asian vireilletulokäsittely  Sosiaalihuollon ammattihenkilö  ottaa käsittelyyn henkilön tuen tarvetta koskevan, sosiaalihuollossa vireille tulleen asian  arvioi välittömän tuen tarpeen  järjestää tarvittavat palvelut  Sisältää vireilletuloasiakirjat sekä niiden käsittelyn asiakirjat THL / Operatiivisen toiminnan ohjaus12
 13. 13. Palveluprosessit: palvelutarpeen arviointi  Sosiaalihuollon ammattihenkilö arvioi asiakkaan tuen tarvetta ja sen luonnetta, asiakkuuden edellytyksiä sekä sitä, millä sosiaalipalveluilla tarpeisiin pystytään vastaamaan  Tavoitteena on arvioida kokonaisvaltaisesti asiakkaan ja hänen perheensä tilanne sekä turvata hänelle riittävät palvelut ja muut tukitoimet  Tietyissä tapauksissa on noudatettava annettuja määräaikoja  Palvelutarpeen arvio ja sen laatimiseksi tarvittavat asiakirjat liitetään tähän THL / Operatiivisen toiminnan ohjaus13
 14. 14. Palveluprosessit: asiakkuuden suunnittelu  Ammattihenkilö laatii yhdessä asiakkaan kanssa palvelutarpeen arvioon perustuvan asiakassuunnitelman asiakkaalle tarjottavista sosiaalipalveluista, muusta asiakkaan saamasta tuesta sekä hänen omista toimenpiteistään sosiaalisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi  Asiakassuunnitelma on laadittava, ellei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei sen laatiminen muusta syystä ole ilmeisen tarpeetonta THL / Operatiivisen toiminnan ohjaus14
 15. 15. Palveluprosessit: palvelun järjestäminen  Palvelunjärjestäjän viranhaltija  ratkaisee vireille tulleen asian palvelutarpeen arvion ja asiakassuunnitelman pohjalta  järjestää asiakkaalle hänen tarvitsemansa sosiaalipalvelut  vastaa siitä, että sosiaalipalvelut toteutetaan tarvittavassa laajuudessa  seuraa ja arvioi palvelujen toteuttamista  Asian ratkaisemisessa ja palvelun järjestämisessä tarvittavat asiakirjat THL / Operatiivisen toiminnan ohjaus15
 16. 16. Palveluprosessit: palvelun toteutus  Sisältää toteutussuunnitelman laatimisen yhdessä asiakkaan kanssa asiakassuunnitelman pohjalta, suunnitelman mukaisen toiminnan sekä palvelun toteutuksen arvioimisen ja päättämisen  Sosiaalipalvelu toteutetaan joko palvelunjärjestäjän omana palvelutuotantona, toimeksianto- tai ostopalvelusopimuksen perusteella tai palvelusetelillä  Asiakirjoja: toteutussuunnitelma, merkintä asiakkaan arjesta jne. THL / Operatiivisen toiminnan ohjaus16
 17. 17. Sosiaalipalvelut  Sosiaalipalvelulla tarkoitetaan palvelua, jonka tarkoituksena on edistää asiakkaan sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sosiaalisia ongelmia  Sosiaalihuolto – Sosiaalipalvelut –luokitus sisältää 49 erilaista sosiaalipalvelua  Uusia sosiaalipalveluja kotihoito, kriisityö, läheistään hoitavan henkilön vapaa, sijaishoito, äitiyden selvittäminen  Eri palvelutehtäviin liitettyinä sosiaalipalvelut saavat eri sisällön, esim.  Lastensuojelun sosiaalityö, aikuissosiaalityö, gerontologinen sosiaalityö jne. THL / Operatiivisen toiminnan ohjaus17
 18. 18. THL / Operatiivisen toiminnan ohjaus18 Sosiaalipalvelut palvelutehtävittäin
 19. 19. Asiakirjan liittäminen sosiaalipalveluun  Sosiaalipalvelu-metatieto  pakollinen esim. palveluhakemuksille ja - päätöksille sekä palvelun toteutuksen asiakirjoille  vapaaehtoinen esim. asiakassuunnitelmille ja palvelutarpeen arvioille  ei käytetä esim. ilmoituksissa ja yhteydenotoissa sosiaalihuoltoon  Arkisto tarkistaa: Pakollinen palvelun toteutus –prosessissa THL / Operatiivisen toiminnan ohjaus19 Sosiaalipalvelu-tietoa ei käytetä Sosiaalipalvelu vapaaehtoinen Sosiaalipalvelu pakollinen
 20. 20. THL / Operatiivisen toiminnan ohjaus20 Metatietojen kombinaatiot Asiakirja ja sen konteksti Taulukko: Asiakasasiakirjojen konteksti. Asiakasasiakirjat ja niihin liittyvät palvelutehtävät, palveluprosessit ja sosiaalipalvelut Versio 2.2 Palvelutehtävä Palveluprosessi Sosiaalipalvelu-tiedon käyttö Rajaukset Asiakasasiakirjan nimi Sosiaalipalvelu

×