Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Sosiaalihuollon käyttöoikeudet ja asiayhteys 20.5.2019

103 visualizaciones

Publicado el

Toimintatapakoulutus Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 4. aallon toimijoille. Esityksessä käydään läpi sosiaalihuollon käyttöhallinnan kokonaisuus.

Publicado en: Salud y medicina
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sosiaalihuollon käyttöoikeudet ja asiayhteys 20.5.2019

 1. 1. Käyttöoikeudet ja asiayhteys Toimintatapakoulutus Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 4. aallon toimijoille THL / OPER 20.5.2019
 2. 2. Esityksen sisältö 1) Käytönhallinnan kokonaisuus: asiayhteys ja käyttöoikeudet 2) Asiayhteyden todentaminen 3) Sosiaalihuollon toiminta- ja palveluyksiköt 4) Asiakastietojen käsittelyn perusteleminen 5) Käyttöoikeuksien määrittelyn perusteet 6) Esimerkki käyttöoikeuksista [Tekijä]2
 3. 3. [Tekijä]3 Käytönhallinnan kokonaisuus Ammattioikeus ja työtehtävät Ammattihenkilön todentaminen Asiayhteyden todentaminen Asiakastietojen käsittelyn erityinen syy Käyttöoikeuksien määrittely Ammatillinen harkinta Lokivalvonta
 4. 4. [Tekijä]4 Asiayhteys ja käyttöoikeudet & PERHE- OIKEUDELLISET PALVELUT LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LASTENSUOJELU VAMMAIS- PALVELUT PALVELU- YKSIKKÖ T TYÖTEHTÄVÄT PALVELUYKSIKÖN ASIAKKUUS A PALVELUTEHTÄVÄN ASIAKKUUDET Työntekijä Asiakas ASIAYHTEYS  pääsy tietyn asiakkaan asiakastietoihin
 5. 5. [Tekijä]5 Asiayhteys ja käyttöoikeudet & PERHE- OIKEUDELLISET PALVELUT LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LASTENSUOJELU VAMMAIS- PALVELUT PALVELU- YKSIKKÖ T TYÖTEHTÄVÄT PALVELUYKSIKÖN ASIAKKUUS A TYÖTEHTÄVÄT PALVELUTEHTÄVÄN ASIAKKUUDET Työntekijä Asiakas ASIAYHTEYS  pääsy tietyn asiakkaan asiakastietoihin KÄYTTÖOIKEUS = oikeus käsitellä tietyssä työtehtävässä tarvittavia asiakastietoja
 6. 6. Asiayhteys  Asiayhteydellä tarkoitetaan todennettavissa olevaa yhteyttä, joka perustuu sosiaalihuollon asian käsittelyyn  Asiayhteys on henkilöiden välinen: palvelunantajan työntekijä ja sosiaalihuollon asiakas tai henkilö, jota asia koskee  Asiayhteys perustuu sosiaalihuollossa palveluyksikköön, jossa asiaa käsitellään  Jokaisella palveluyksikön työntekijällä on lähtökohtaisesti asiayhteys henkilöön, jota asia koskee [Tekijä]6
 7. 7. Asiayhteyden todentaminen  Asiayhteys on todennettava ennen kuin työntekijä voi käsitellä asiakastietoja (katsella, kerätä, kirjata, tallentaa…)  Todentaminen edellyttää sitä, että palveluyksiköt on ilmoitettu riittävällä tarkkuudella Sote-organisaatiorekisteriin  Asiakastietojärjestelmä vertaa työntekijän ja asiakkaan tietoja asiayhteyden todentamiseksi  Organisaatiossa henkilöstön työtehtävät on kohdistettava palveluyksiköihin, jotka on määritelty yhdenmukaisesti Sote- organisaatiorekisteriin merkittyjen yksiköiden kanssa  Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto tarkastaa asiayhteyden olemassaolon, kun työntekijä hakee asiakastietoja arkistosta [Tekijä]7
 8. 8. Sote-organisaatiorekisteri  THL ylläpitää sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiorekisteriä Kansallisessa koodistopalvelussa  Sote-organisaatiorekisterin tietoja tarvitaan Kanta-palvelujen käytössä ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen hallinnassa  Sosiaalihuollon toiminta- ja palveluyksiköt ilmoitetaan Sote- organisaatiorekisteriin [Tekijä]8
 9. 9. Sosiaalihuollon toimintayksikkö  Sosiaalihuollon toimintayksikkö on  organisaatio, jolla on lainsäädäntöön perustuva vastuu sosiaalipalveluiden järjestämisestä tai  sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisistä palveluntuottajista annetun lain mukainen palveluntuottaja  Julkisen sosiaalihuollon toimintayksikkö voi olla esimerkiksi kunnan sosiaalitoimi, kunnan sosiaali- ja terveystoimi tai sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä  Esimerkiksi Helsingin sote, Eksote [Tekijä]9
 10. 10. Sosiaalihuollon palveluyksikkö  Sosiaalihuollon palveluyksiköitä ovat yksiköt, joissa  käsitellään sosiaalihuollon asiakkaiden tietoja tai  annetaan sosiaalipalveluja  Palveluyksiköt ovat toimintayksikön alaisuudessa toimivia organisaatioyksiköitä, jotka ovat toisistaan erillisiä talouden seurannan ja toiminnan johtamisen näkökulmista  Esimerkiksi lastensuojelun sosiaalityö, Eksote  Sosiaalihuollon toimintayksiköllä on aina vähintään yksi palveluyksikkö [Tekijä]10 TOIMINTAYKSIKKÖ P P P P P P
 11. 11. Asiakastietojen käsittelyn perusteleminen  Joskus työntekijä joutuu käsittelemään asiakastietoja, vaikka asiayhteys ei ole teknisesti todennettavissa  Asiakastietojen käsittely on silloin perusteltava erikseen  Perusteluun käytetään koodistoa Asiakastietojen katselun erityinen syy  Sosiaalihuollossa käytetään vain osaa koodeista [Tekijä]11
 12. 12. [Tekijä]12 Asiakastietojen katselun erityinen syy
 13. 13. [Tekijä]13 Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015
 14. 14.  Periaatteet käyttöoikeuksien määrittelylle  Palvelunantajat vastaavat käyttäjäroolien ja käyttöoikeuksien määrittelystä  Määräyksen tueksi julkaistu soveltamisohje 10/2018 Määräys 1/2017 [Tekijä]14
 15. 15. Palvelunantajan vastuut  Palvelunantajan on määriteltävä käyttöoikeudet sosiaalihuollon asiakastietoihin kaikille niille työntekijöilleen, joiden työtehtävien hoitaminen edellyttää asiakastietojen käsittelyä. Käyttöoikeudet on määriteltävä kullekin työntekijälle siten, että hänellä on pääsy vain niihin asiakasasiakirjoihin, jotka ovat työtehtävien suorittamisessa välttämättömiä. Käyttöoikeudet ja niiden hallinta tulee toteuttaa asiakastietoja käsittelevään tietojärjestelmään. [Tekijä]15
 16. 16. Käyttäjäroolit  Käyttöoikeuksien määrittelyä varten kuvataan käyttäjärooleja, jotka perustuvat henkilöstön työtehtäviin. Käyttäjäroolien kuvauksen tulee pohjautua luokituksiin  Sosiaalihuolto – Palvelutehtävä 2016 (THL:n määräys 1/2016) ja  Sosiaalihuolto – Sosiaalipalvelut (2016).  Kuvauksissa hyödynnetään tarvittaessa myös luokituksia  Sosiaalihuolto – Sosiaalihuollon palveluprosessi ja  Sosiaalihuolto – Asiakasasiakirjatyyppi. [Tekijä]16
 17. 17. Käyttäjäroolien kuvaus (1–3) 1. Sosiaalipäivystys Sosiaalipäivystystä (sp) antavalla työntekijällä on käyttöoikeus kaikissa palvelutehtävissä syntyneisiin asiakastietoihin lukuun ottamatta perheasioiden sovittelua (sp). 2. Palvelujen koordinointi ja palvelutarpeen arviointi Palveluista vastaavalla työntekijällä ja palvelutarpeen arvioinnista (pp) vastaavalla työntekijällä on käyttöoikeus kaikissa palvelutehtävissä syntyneisiin asiakastietoihin lukuun ottamatta perheasioiden sovittelua (sp). 3. Esimiestehtävät Työntekijöiden lähiesimiehenä toimivalla henkilöllä on käyttöoikeus kaikkiin niihin asiakastietoihin, joihin hänen alaisillaan on käyttöoikeus. [Tekijä]17
 18. 18. Käyttäjäroolien kuvaus (4–6) 4. Lapsiperheiden palvelut Sosiaalipalvelujen järjestämisestä vastaavassa organisaatiossa lapsiperheiden palvelujen (pt) sosiaalityötä (sp) tai sosiaaliohjausta (sp) antavalla työntekijällä on käyttöoikeus kyseisen palvelutehtävän lisäksi työikäisten palvelujen (pt) ja vammaispalvelujen (pt) asiakastietoihin. 5. Työikäisten palvelut Sosiaalipalvelujen järjestämisestä vastaavassa organisaatiossa työikäisten pal-velujen (pt) sosiaalityötä (sp) tai sosiaaliohjausta (sp) antavalla työntekijällä on käyttöoikeus kyseisen palvelutehtävän lisäksi lapsiperheiden palvelujen (pt), iäkkäiden palvelujen (pt) ja vammaispalvelujen (pt) asiakastietoihin. 6. Iäkkäiden palvelut Sosiaalipalvelujen järjestämisestä vastaavassa organisaatiossa iäkkäiden palvelujen (pt) sosiaalityötä (sp) tai sosiaaliohjausta (sp) antavalla työntekijällä on käyttöoikeus kyseisen palvelutehtävän lisäksi työikäisten palvelujen (pt) ja vammaispalvelujen (pt) asiakastietoihin. [Tekijä]18
 19. 19. Käyttäjäroolien kuvaus (7) 7. Lastensuojelu a) Sosiaalipalvelujen järjestämisestä vastaavassa organisaatiossa lastensuojelun (pt) sosiaalityötä (sp) tai sosiaaliohjausta (sp) antavalla työntekijällä on lastensuojelun lisäksi käyttöoikeus lapsiperheiden palvelujen (pt), työikäisten palvelujen (pt), vammaispalvelujen (pt) ja päihdehuollon (pt) asiakastietoihin sekä perheoikeudellisten palvelujen (pt) asiakastietoihin lukuun ottamatta perheasioiden sovittelun (sp) asiakastietoja. b) Sen lisäksi, mitä kohdissa 1 (sosiaalipäivystys), 2 (palvelujen koordinointi ja palvelutarpeen arviointi) sekä 10a ja 10b (perheoikeudelliset palvelut) linjataan, lastensuojelun (pt) asiakastietoihin on käyttöoikeus vain niillä työntekijöillä, joiden työtehtävät kohdistuvat kyseiseen palvelutehtävään. c) Lastensuojeluilmoitukseen (ak) ja lastensuojeluilmoituksen arvioon (ak) on käyttöoikeus kohdissa 1 (sosiaalipäivystys), 2 (palvelujen koordinointi ja palvelutarpeen arviointi), 7a (lastensuojelu) sekä 10a ja 10b (perheoikeudelliset palvelut) esitetyn lisäksi vain niillä työntekijöillä, joiden työtehtäviin lastensuojeluilmoitusten käsittely sisältyy. Tämä koskee myös ennakollisia lastensuojeluilmoituksia (ak) ja niiden arvioita (ak). Jos ilmoitus johtaa lastensuojelun asiakkuuteen tai ilmoituksen kohde on lastensuojelun asiakas, ilmoituksen ja sen käsittelyn sisältämiin asiakastietoihin on kuitenkin käyttöoikeus niillä työntekijöillä, joilla on muutoinkin käyttöoikeus lastensuojelun asiakastietoihin.[Tekijä]19
 20. 20. Käyttäjäroolien kuvaus (8–9) 8. Päihdehuolto a) Sosiaalipalvelujen järjestämisestä vastaavassa organisaatiossa päihdehuollon (pt) sosiaalityötä (sp) tai sosiaaliohjausta (sp) antavalla työntekijällä on päihdehuollon asiakastietojen lisäksi käyttöoikeus iäkkäiden palvelujen (pt), lapsiperheiden palvelujen (pt) ja työikäisten palvelujen (pt) asiakastietoihin. b) Sen lisäksi, mitä kohdissa 1 (sosiaalipäivystys), 2 (palvelujen koordinointi ja palvelutarpeen arviointi) ja 7a (lastensuojelu) linjataan, päihdehuollon (pt) asiakastietoihin on käyttöoikeus vain niillä työntekijöillä, joiden työtehtävät kohdistuvat kyseiseen palvelutehtävään. 9. Vammaispalvelut Sosiaalipalvelujen järjestämisestä vastaavassa organisaatiossa vammaispalvelujen (pt) sosiaalityötä (sp) tai sosiaaliohjausta (sp) antavalla työntekijällä on vammaispalvelujen asiakastietojen lisäksi käyttöoikeus iäkkäiden palvelujen (pt), lapsiperheiden palvelujen (pt) ja työikäisten palvelujen (pt) asiakastietoihin. [Tekijä]20
 21. 21. Käyttäjäroolien kuvaus (10) 10.Perheoikeudelliset palvelut a) Isyyden selvittämisen (sp), lapsen elatusavun turvaamisen (sp), lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden turvaamisen (sp) tai tapaamisten valvonnan (sp) palvelua antavalla työntekijällä on käyttöoikeus perheoikeudellisten palvelujen (pt) asiakastietoihin lukuun ottamatta perheasioiden sovittelun asiakastietoja (sp). Lisäksi hänellä on käyttöoikeus lapsiperheiden palvelujen (pt), lastensuojelun (pt) ja työikäisten palvelujen (pt) asiakastietoihin. b) Adoptioneuvontaa (sp) antavalla työntekijällä on kyseiseen palveluun kuuluvien asiakastietojen lisäksi käyttöoikeus lapsiperheiden palvelujen (pt), lastensuojelun (pt) ja työikäisten palvelujen (pt) asiakastietoihin. c) Puolison elatusavun turvaamisen (sp) palvelua antavalla työntekijällä on käyttöoikeus kyseiseen palveluun kuuluviin asiakastietoihin. d) Perheasioiden sovittelua (sp) antavalla työntekijällä on käyttöoikeus kyseiseen palveluun kuuluviin asiakastietoihin. e) Sen lisäksi mitä kohdassa 3 (esimiestehtävät) todetaan, perheasioiden sovittelun (sp) asiakastietoihin on käyttöoikeus vain kyseistä palvelua antavalla työntekijällä. [Tekijä]21
 22. 22. Käyttäjäroolien kuvaus (11) 11.Palvelun toteutus a) Kun työntekijän työtehtävät rajoittuvat palvelun toteutukseen (pp), hänellä on käyttöoikeus toteuttamassaan sosiaalipalvelussa syntyviin asiakastietoihin siinä palvelutehtävässä, johon työtehtävät kohdistuvat. Lisäksi hänellä on käyttöoikeus tätä sosiaalipalvelua koskeviin päätöksiin (ak), asiakassuunnitelmiin (ak) ja palvelutarpeen arvioihin (ak). b) Omaishoidon tukea (sp), toimeentulotukipalvelua (sp), asiakkaan raha- asioiden hoitamista (sp) tai sosiaalista luototusta (sp) antavalla työntekijällä on edellä kohdassa 11a esitetyn lisäksi käyttöoikeus kyseisessä sosiaalipalvelussa syntyviin asiakastietoihin kaikissa niissä palvelutehtävissä, joissa kyseistä palvelua annetaan. [Tekijä]22
 23. 23. Käyttäjäroolien kuvaus (12) 12.Toimistotehtävät ja tukitoiminnot  Toimistotehtävissä, asiakasopastuksessa tai asiakastietojen hallinnan, käytön valvonnan tai teknisen ylläpidon tehtävissä työskentelevällä on käyttöoikeus niihin asiakastietoihin, joiden käsittely-, hallinta-, ylläpito- tai valvontavastuu hänelle kuuluu. Työntekijän käyttöoikeudet on rajattava edellä esitettyä suppeammaksi, mikäli työtehtävät edellyttävät vain hyvin rajattua asiakastietojen saatavuutta. [Tekijä]23
 24. 24. Esimerkki käyttöoikeuksista  Sissi Sossunen on nuori sosiaalityöntekijä, joka toimii työparina lastensuojelussa. Hän ei vastaa palvelutarpeen arvioinnista eikä toimi lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä. Hänen työtehtäviinsä kuuluu kuitenkin toimia takapäivystäjänä viikko joka kuukausi.  Sissille on määritelty kaksi käyttäjäroolia  7a (lastensuojelun sosiaalityö)  1 (sosiaalipäivystys)  Sissi kirjautuu asiakastietojärjestelmään lastensuojelun sosiaalityöntekijän roolilla (7a), paitsi toimiessaan päivystystyöntekijänä, jolloin hän käyttää sosiaalipäivystäjän roolia (1). [Tekijä]24
 25. 25. Kiitos! Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), OPER kanta.fi @kantapalvelut #kantapalvelut

×