PRESENTA EL PROJECTELa comunitat virtual per a l’aprenentatge del Català                         ...
ÍNDEX0.    CONTEXTUALITZACIÓ DEL PROJECTE ................................................................................
0. Contextualització del projecteAquest document presenta una proposta de projecte de formació online (e-learning)desenvol...
1.3.   Equip humà: responsabilitats i tasques1La creació i posada en marxa del projecte suposa la participació i col.la...
Integrador   multimèdia • Realitzar el disseny gràfic de la           Informàtic.         plataforma...
Per això, han demanat assessorament a l’empresa, TIC Avui. Com a especialistes en e-learningels han ofert un projecte d’in...
El Departament Nacional de l’Administració Pública se’ns va encarregar a l’empresa TIC Avui lacreació i implementació d’un...
pretén crear una comunitat virtual d’aprenentatge on els alumnes aprenguin a través del’interacció i la compartició de con...
•  Context institucionalEl projecte comuniCAT s’integrarà dins dels serveis per a l’acolliment lingüístic que ofereixla G...
•  Programa nivell Suficència  •  L’entorn de formació:El curs es desenvoluparà en un entorn virtual d’aprenentatge, e...
A cada un dels cursos es treballaran una sèrie de continguts estructurats de la següent manera:DIMENSIÓ COMUNICATIVA   ...
•  Actitud receptiva cap a persones que parlen una altra llengua i tenen una cultura    diferent.  •  Temporització:...
o  Activitats d’aprenentatge: cada unitat tindrà una durada en hores      determinada i es proposaran una sèrie d’ac...
o  Suport institucional: s’oferirà un servei de secretaria que oferirà atenció      telefònica, informació de curso...
Entrevistes d’opinió            Observació i anàlisi per part del professor.            Valoracion...
1.6.4. Fase d’ImplementacióEn la fase d’implementació es realitzarà la posada en marxa d’una prova pilot emprant laplatafo...
coneixement als usuaris, la seva satisfacció, el grau daplicació dels coneixements i les      competències adquirides...
de continguts                      o Wiki                        •  Exercici...
1.7.3 Creació i adaptació d’una Wiki que serveixi com a repositori de recursos externs.Per a fer això s’emprarà l’eina de ...
datenció a lusuari[20%] Preparació inicial de 8 dies   Dij 01/03/12  Dill    Personal    administratiu   il...
1.9.  PressupostVeure Annex 1: Pressupost.2. ReferènciesBibliografia i webgrafia  •  Big blue Button. (2010). Open Sou...
•  Parla.cat.                Consultat            a:  http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia...
ANNEXOSAnnex 1: Pressupost   • Recursos humans:Els recursos humans dividits per fases:Nom de la tasca        Treb...
Nom del recurs      Treball         Tasa      Cost                         està...
Concepte       €            Recursos humans   23.463,20            Recursos materials  105...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Tic avui projecte comuni_cat

1.000 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
0 comentarios
1 recomendación
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
1.000
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
68
Acciones
Compartido
0
Descargas
10
Comentarios
0
Recomendaciones
1
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Tic avui projecte comuni_cat

 1. 1. PRESENTA EL PROJECTELa comunitat virtual per a l’aprenentatge del Català Universitat Oberta de Catalunya – UOC Novembre 2011 Màster Oficial d’Educació i TIC (e-learning) Patricia López Laia Martí Laia Rodríguez Guillem Vinyes-Miralpeix
 2. 2. ÍNDEX0. CONTEXTUALITZACIÓ DEL PROJECTE ............................................................................................ 21. EL PROJECTE COMUNICAT ............................................................................................................ 2 1.1. PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA............................................................................................................. 2 1.2. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE COMUNICAT ........................................................................................... 2 1.3. EQUIP HUMÀ: RESPONSABILITATS I TASQUES ........................................................................................ 3 1.4. EXPERIÈNCIES ANTERIORS DE L’EMPRESA ............................................................................................. 4 1.5. OBJECTIUS DEL PROJECTE ................................................................................................................. 6 1.6. CONTINGUTS/TREBALLS A DESENVOLUPAR........................................................................................... 6 1.7. PROPOSTA TÈCNICA ...................................................................................................................... 16 1.8. CRONOGRAMA I PLANIFICACIÓ DE TASQUES DEL PROJECTE .................................................................... 18 1.9. PRESSUPOST................................................................................................................................ 202. REFERÈNCIES............................................................................................................................... 20ANNEXOS ............................................................................................................................................. 22 ANNEX 1: PRESSUPOST ................................................................................................................................ 22 ANNEX 2: MAPA CONCEPTUAL ...................................................................................................................... 24 1
 3. 3. 0. Contextualització del projecteAquest document presenta una proposta de projecte de formació online (e-learning)desenvolupat per un equip de professionals de l’empresa TIC Avui. Aquesta proposta preténser presentada a un concurs públic que convoca el govern autonòmic de Catalunya per a lacreació d’una comunitat virtual d’aprenentatge del català que incentivi la immersiósociolingüstica.1. El projecte ComuniCAT1.1. Presentació de l’empresaL’empresa TIC Avui s’ha format dins un marc social en el qual les noves tecnologies de lainformació i comunicació tenen una presència evident. Prenent consciència d’aquest fet,l’empresa vetlla per posar les noves tecnologies al servei de la formació, oferint com a serveiprincipal la creació, adaptació i personalització de plataformes on-line.Els seus components tenen perfils professionals diferents, tot i que els uneix el camp laboralde l’educació. Així doncs, l’equip de treball està integrat per en Guillem Vinyes, pedagog; laLaia Rodríguez, docent de Primària; la Patricia López, docent d’Infantil; i la Laia Martí, docentde Primària en l’especialitat de Llengües Estrangeres (Anglès). Tot i aquesta diversitat,l’empresa mira per un objectiu comú.1.2. Presentació del projecte comuniCATEl projecte que l’empresa, TIC Avui portarà a concurs públic consisteix en la creació i posada enmarxa duna plataforma e-learning que implementarà els serveis bàsics duna comunitat virtualper a la formació en lensenyament de la llengua catalana.Lobjectiu primordial de la proposta és proporcionar als usuaris una preparació sólida per al’obtenció dels certificats dels diferents nivells de Llengua Catalana, basats en el “//Marc comúde referència per a les llengües//”. Per a tal finalitat, és posarà al seu abast un espai virtualdaprenentatge que els permetrà, per una part, realitzar cursos tutoritzats per aprendre amb elsuport dun tutor que els guiarà i motivarà al llarg del procés daprenentatge i, per laltra,disposar en tot moment de recursos, materials i eines per a complementar laprenentatge dela llengua catalana de manera autònoma. A més, la plataforma disposarà deines decomunicació que faran possible la interacció entre els participants de la comunitat virtual. 2
 4. 4. 1.3. Equip humà: responsabilitats i tasques1La creació i posada en marxa del projecte suposa la participació i col.laboració activa dediferents professionals, experts procedents de diferents disciplines, en un treball en equipmultidisciplinari. Els principis que regeixen el treball de lequip humà de TIC AVUI es basen enuna bona planificació de les tasques, (Vegeu Apartat "Cronograma de planificació de tasques"),un bon treball de coordinació, una metodologia de treball definida i una col.laboració activaper a la compartició de coneixement.Càrrec Personal humà TasquesCap de projecte: Expert en la planificació i • Confirmar adequació entre necessitatsPatricia administració del projecte. destinataris (adults) i projecte ofert. Expert en l’organització i • Implementar processos/mètodes de coordinació de l’equip treball. designació de • Revisar procediments. responsabilitats, altres • Controlar la qualitat del projecte. gestions del personal. • Gestionar equip de treball. Expert-tutor-formador • Detectar les necessitats formatives. (equip de • Analitzar el context institucional. tutors i formadors). • Analitzar les característiques dels Expert en disseny de destinataris. Contingut. • Definir l’enfocament pedagogic. Expert en processos • Elaborar els continguts per a la seva dinstrucció e- learing. transformació en línea. • Conèixer les necessitats de formació deCoordinador de la l’organització.part • Dissenyar les activitats i els recursostecno-pedagògica: daprenentatge.Laia Rodríguez • Dissenyar la metodologia de la instrucció • Impartir la formació mitjançant les tecnologies virtuals (fòrums, correus, activitats virtuals en grup...) responent consultes, proposant activitats, aportant coneixement i experiència • Dinamitzar i avaluar el grup d’aprenentatgeCoordinador de la Expert en plataformes • Dissenyar i adaptar la plataforma i elspart tècnica: virtuals. seus espais (les aules virtuals, àrees deGuillem Vinyes Dissenyador gràfic. recursos,...).1 Veure Cronograma projecte (pàg 23) 3
 5. 5. Integrador multimèdia • Realitzar el disseny gràfic de la Informàtic. plataforma. Equipt de manteniment • Escollir el suport tècnic adequat. tècnic. • Produir la integració de continguts mitjançant eina d’autor, a partir del guió multimèdia. • Determinar els mètodes i suport de distribució de la informació. • Determinar les eines informàtiques necessàries per elaborar el contingut. • Encarregar-se del manteniment tècnic de la plataforma. • Solucionar els problemes tècnics i/o informàtics. Tècnic de formació e- • Realitzar les tasques de gestió (altes i learning. baixes en la plataforma, emetre informes Personal administratiu i d’avaluació, de seguiment –per grups, comptable. departaments, matèries–Coordinador gestió Personal datenció a lusuari. • Fer el seguiment d’accions formativesacadèmica i Personal de recursos en curs.administrativa: humans. • Comunicar-se amb diferents àrees perLaia Martí a la gestió de necessitats especifiques. • Realitzar pressupostos i previsions. • Oferir suport administratiu a lusuari. • .Contractar formadors, proveïdors, etc.1.4. Experiències anteriors de l’empresaL’empresa TIC Avui compta amb certa experiència a l’hora d’oferir formació a diversos àmbits.En aquest sentit, es presenten quatre projectes de formació en el camp de l’e-learning que hadut a terme per a una centre de formació d’adults; una institució educativa pública,concretament, una universitat; una empresa privada, com a formació contínua per alstreballadors; i una institució sense ànim de lucre, una ONG.Experiència 1: Centre de formació d’adults. Client: Centre de formació d’adults de Terrassa Nom del projecte: Curs d’iniciació a la informàtica per a adultsDes de l’escola d’adults de Terrassa, suportada per lAjuntament, es pretén donar unaformació bàsica i acadèmica a aquelles persones que per diverses circumstàncies no han pogutaccedir a l’ensenyament abans. Tenint en compte l’actual presència de les TIC en la societat,l’escola d’adults de Terrassa ha optat per oferir una formació relacionada amb la informàtica. 4
 6. 6. Per això, han demanat assessorament a l’empresa, TIC Avui. Com a especialistes en e-learningels han ofert un projecte d’iniciació a la informàtica amb l’objectiu que els destinataris puguinadquirir un domini de l’ús de l’ordinador i del sistema operatiu; així com, del tractament de lainformació escrita, a través d’un processador de textos per crear, tractar, elaborar i presentarinformació i textos, destinats a ser impresos o publicats a Internet. D’altra banda, també haproposat donar a conèixer diferents eines per a la navegació, cerca i comunicació en el móndigital.Experiència 2: Institucions educatives publiques (o privada) universitat. Client: Universitat de Barcelona Nom del projecte: Adaptació de continguts a modalitat Virtual.La Universitat de Barcelona, a través de IL3, va tenir la necessitat d’adaptar, a modalitat on-lineels continguts d’assignatures que s’impartien en modalitat presencial. TIC AVUI s’ha encarregatdel disseny tecno-pedagògic de la proposta i del desenvolupament dels continguts. S’adaptenels continguts de 18 assignatures en un termini de 12 mesos, corresponents a cursos de grau,post grau i màsters.Experiència 3: Institució sense ànim de lucre. Client: ONG Intermón Oxfam Nom del projecte: ONG Intermón OxfamLa ONG Intermón Oxfam tenia com a objecte i necessitat donar-se a conèixer de maneravirtual i així oferir la informació a més gent, explicant: Qui són? Què fan? Com es potcol·laborar en la ONG entre d’altres.Per aquest motiu van demanar a la nostre empresa TIC Avui que s’encarreguès del disseny dela plataforma i la proposta tècnica. D’altra banda, tenint en compte que gairebé tots elsmembres de la ONG tenen coneixements sobre les TIC, però no tothom domina lestecnologies, hi ha diversos nivells. Així doncs, també van sol·licitar els serveis de l’empresa vaoferir un projecte sobre formació bàsica per a l’ utilització de l’ordinador i la plataforma de laONG.Experiència 4: Formació contínua treballadors. Client: Institut Nacional dAdministració Pública Nom del projecte: Taller b-learning sobre resolució de conflictes a la feina. 5
 7. 7. El Departament Nacional de l’Administració Pública se’ns va encarregar a l’empresa TIC Avui lacreació i implementació d’un entorn virtual d’aprenentatge com a complement per un tallersobre resolució de conflictes per als seus treballadors. La formació anava dirigida a un tipus depúblic que necessitava flexibilitat en quant a ritme i temps d’aprenentatge degut a les sevescaracterístiques personals i professionals. Així, l’empresa va implementar una formació flexibleque permetia a l’estudiant treballar al seu ritme, sense haver de fer dobles esforços dedesplaçament i sense haver de comptar amb un horari rídig de classes presencials. Partintd’aquesta base, es va crear un entorn virtual per a dur a terme aquesta formació que permetéscobrir les necessitats dels empleats i que complementés les sessions presencials que es duriena terme.1.5. Objectius del projecte Fomentar l’e-learning com a una opció formativa de qualitat en l’àmbit de l’aprenentatge de llengües. o Augmentar la flexibilitat de l’aprenentatge i permetre a l’alumne adaptar-lo al seu ritme i necessitats. o Potenciar la interactivitat entre els membres de la comunitat d’aprenentatge a través de les TIC. o Proporcionar assessorament i suport continuat a l’alumne durant el seu procès d’aprenentatge. o Fomentar el treball cooperatiu i col·laboratiu. Dissenyar i implementar una comunitat virtual per a l’aprenentatge del català en adults. o Oferir cursos tutoritzats en modalitat virtual per a cada nivell de català. o Preparar a l’alumne per a l’obtenció dels certificats per a cada nivell del català. o Posar a l’abast de tothom recursos didàctics per a l’aprenentatge del català. o Posar a l’abast de la població nouvinguda una comunitat virtual per a la comunicació i compartició de coneixements i/o experiències en relació a l’aprenentatge del català. Proporcionar acolliment lingüístic.1.6. Continguts/treballs a desenvoluparEl projecte comuniCAT pretén desenvolupar una sèrie de cursos que preparin a l’alumnat adultper a les proves per a l’obtenció dels diferents certificats de català que ofereix la Generalitatde Catalunya, així com un sèrie de recursos per a l’aprenentatge autònom, accesibles per a totsels estudiants, que serveixin com a suport a l’aprenentatge tutoritzat dels cursos. També 6
 8. 8. pretén crear una comunitat virtual d’aprenentatge on els alumnes aprenguin a través del’interacció i la compartició de coneixements.Tenint en compte que el projecte s’integra en el camp de l’e-learning, l’equip interdisciplinaride l’empresa TIC Avui ha decidit emprar un dels models de disseny de formació virtual mésconeguts i complerts actualment: el model ADDIE. Lelecció d’aquest model de disseny tecno-pèdagògic respón a diversos motius: 1. ADDIE es pot adaptar a nombroses situacions. 2. El model és flexible i aplicable a situacions educatives. 3. Proporciona un marc que inclou tots els elements importants.Aquest model de disseny consta de diferents fases, en cada una de les quals es duran a termeuna sèrie de tasques i treballs que portaran a crear i desenvolupar tots els elements delprojecte.Treballs a desenvolupar a cada una de les fases:1.6.1 Fase d’ÀnalisiDurant aquesta primera fase s’analitzaran i avaluaran totes aquelles qüestions relacionadesamb l’alumnat, el contingut i l’entorn de la formació que es vol dissenyar: es du a terme, endefinitiva, una avaluació de necessitats per a identificar i aclarir el problema. D’aquestaavaluació s’extraurà una informació vital sobre l’entorn organitzatiu que tenim a l’abast, elproblema específic i les seves possibles solucions, així com del perfil del públic al qual esdirigirà, l’abast necessari del contingut i recursos, etc. Així, durant la fase d’anàlisi es duran aterme accions relacionades amb l’avaluació de: • DestinatarisTot i que l’empresa TIC Avui ha treballat en diferents àmbits i amb diferent públic, en aquestcas, el projecte comuniCAT s’adreça a aquells usuaris que pretenen formar-se en la llenguacatalana i preparar-se per obtenir les titulacions oficials en un entorn virtual. La Generalitat deCatalunya permet prendre part en les proves corresponents als certificats a persones majorsde setze anys en el moment de realitzar-les, de qualsevol nacionalitat i que vulguin acreditar elseu coneixement de català al marge dels estudis reglats. El públic serà, doncs, molt heterogenien quant les seves característiques personals i professionals però amb necessitats lingüístiquessimilars: l’aprenentatge de la llengua catalana per a l’integració a la comunitat en la que viuen.Per altra banda, es contempla que els usuaris que es pretenen matricular tenen una connexióde banda ampla al seu domicili o bé accés a Internet des d’alguna biblioteca o centre similar. Amés, accedeixen a la formació amb uns coneixements bàsics sobre l’ús de les novestecnologies de la informació i el coneixement. 7
 9. 9. • Context institucionalEl projecte comuniCAT s’integrarà dins dels serveis per a l’acolliment lingüístic que ofereixla Generalitat de Catalunya per a l’aprenentatge del català als adults nouvinguts a la nostracomunitat.• Revisió documentació: o //Marc europeu comú de referència per a les llengües//: document elaborat pel Consell d’Europa amb la finalitat de proporcionar una base comuna per a l’aprenentatge de llengües. En el document es contemplen els següents nivells comuns de referència: Nivell A: Usuari Bàsic A1: Inicial A2: Bàsic Nivell B: Usuari Independent B1: Llindar B2: Avançat Nivell C: Usuari Experimentat C1: Domini Funcional Efectiu C2: Domini Expert o Certificats de Català: Els cursos del projecte comuniCAT s’estructuren segons els nivells de català que poden acreditar-se mitjançant els certificats de català de la Generalitat de Catalunya. Així, la Generalitat de Catalunya contempla els següents_certificats de català_: Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic) Certificat de nivell elemental de català (A elemental) Certificat de nivell intermedi de català (B) Certificat de nivell de suficiència de català ( C) Certificat de nivell superior de català (D) o Programa de Llengua Catalana elaborat per la Generalitat de Catalunya per a cada nivell: El contingut dels cursos i el material que proporcionarà el projecte comuniCAT s’elaborarà a partir del Programa de llengua catalana elaborat per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya en el que s’enumeren i descriuen els objectius, continguts i habilitats lingüístiques per a cada nivell de català. • Programa nivell Bàsic • Programa nivell Elemental • Programa nivell Intermedi 8
 10. 10. • Programa nivell Suficència • L’entorn de formació:El curs es desenvoluparà en un entorn virtual d’aprenentatge, el qual té les possibilitats i leslimitacions pròpies de la formació virtual. S’haurà de procurar, doncs, proporcionar recursos ieines de suport, així com assistència tècnica, la qual no es imprescindible en un entornpresencial. Per altra banda, haurem de considerar aquells models d’aprenentatge que aquesttipus de context faciliten: aprenentatge centrat en l’alumnat, col·laboratiu, centrat en laresolució de problemes, basat en l’aplicació de coneixement, etc.1.6.2. Fase de DissenyDurant aquesta fase es dissenyarà el programa de formació. Per aquest motiu, partint del’anàlisi de necessitats realitzat a la fase anterior, es dissenyaran els següents elements: • Objectius dels cursos i de cada una de les unitats de cada curs. Els objectius generals dels cursos del projecte comuniCat es detallen a continuación. • CURS NIVELL BÀSIC o Adquirir els coneixements necessaris per resoldre necessitats bàsiques de la vida quotidiana. o Familiaritzar-se amb els sons i grafies del català. o Mantenir converses breus i entendre textos de temàtica general. • CURS NIVELL ELEMENTAL o Consolidar i ampliar les habilitats orals (escoltar i parlar) i escrites (llegir i escriure). o Ampliar el camp d’acció en català a àmbits nous. o Adequar el llenguatge a diferents situacions comunicatives. • CURS NIVELL INTERMEDI o Obtenir una competència comunicativa que permeti afrontar un ventall força ampli de situacions sense haver de limitar-se a intervencions breus ni a fórmules fixades o Expressar-se en diferents registres amb força precisió, fluïdesa i correcció. • CURS NIVELL SUFICIÈNCIA o Adquirir una competència comunicativa que permeti comunicar-se d’una manera flexible i eficaç en situacions comunicatives usuals de caràcter formal i de l’àmbit social. o Expressar-se correctament amb fluïdesa i espontaneïtat. • Continguts de cada curs i unitat. 9
 11. 11. A cada un dels cursos es treballaran una sèrie de continguts estructurats de la següent manera:DIMENSIÓ COMUNICATIVA A. PARLAR o Ús de paraules, frases i expressions per a relacionar-se i comunicar-se amb l’entorn. o Producció de textos orals (diàlegs, poemes, cançons, frases fetes, endevinalles,...) o Participació activa en les situacions comunicatives de l’aula. o Interès per expressar-se correctament de manera oral, prenent atenció a la entonació i la pronunciació. B. ESCOLTAR I COMPRENDRE o Comprensió de missatges orals en diferents situacions comunicatives, diferents contextos i diferents escenaris. o Interès i respecte cap a les intervencions dels altres. o Interès i predisposició per a l’escolta activa. C. LLEGIR I COMPRENDRE o Comprensió bàsica de missatges i textos escrits de diferent temàtica i tipologia. o Interès i curiositat per la lectura de noveles o llibres de coneixement en llengua català. D. ESCRIURE o Escriptura de paraules i oracions. o Elaboració de textos escrits realitzats en diferents situacions i sobre diferents temàtiques. o Interès i hàbit per a l’escriptura en llengua catalana. E. CONEIXEMENT DEL FUNCIONAMENT DEL LLENGUATGE o Coneixement de les regles ortogràfiques i del seu ús. o Coneixement gramatical. o Coneixement del funcionament de la llengua: antònims, sinònims, derivació, adjectivació. o Coneixement del lèxic del català relacionat amb els nou temes treballats..DIMENSIÓ LITERÀRIA • Lectura comprensiva de textos de diversa tipologia: presentacions, diàlegs, cartes, receptes, contes, endevinalles,... • Lectura i memorització d’endevinalles, refranys poemes o cançons catalanes.DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL • Valoració de la pròpia llengua, de la llengua catalana i de qualsevol altra llengua del món com a instrument per a comunicar-se, aprendre i aproximar-se a altres cultures. • Coneixement de les festes, costums i tradicions pròpies la cultura catalana. • Interès i motivació cap a l’aprenentatge de la llengua catalana. 10
 12. 12. • Actitud receptiva cap a persones que parlen una altra llengua i tenen una cultura diferent. • Temporització: cada curs tindrà una durada de 135 hores distribuïdes en 6 mesos. • Estructura de l’oferta formativa: La nostra oferta formativa s’estructurarà de la següent manera: o CURS NIVELL BÀSIC 135 h Funcions generals de la llengua. Nocions específiques. Components gramaticals. • Morfologia. • Sintàctica. • Fonètica i ortografia. o CURS NIVELL ELEMENTAL 135 h Funcions generals de la llengua. Nocions específiques. Components gramaticals. • Morfologia. • Sintàctica. • Fonètica i ortografia. o CURS NIVELL INTERMENDI 135 h Gèneres textuals. Elements lingüísticotextuals. Marc sociolingüístic. o CURS NIVELL SUFICIÈNCIA 135 h Textos Elements lingüísticotextuals. Marc sociolingüístic.Cada curs es dividirà en unitats didàctiques, cada una de les quals farà referència a un temad’interés (per exemple: identificació personal, viatges, compres, etc.). • Enfocament didàctic: basat en el constructivisme. Aprenentatge col·laboratiu, ensenyament centrat en l’estudiant. • Metodologia: es seguirà una metodologia de treball que potenciï l’autoaprenentatge, l’ aprenentatge autèntic i col·laboratiu. Les propostes seran flexibles i tindran en compte les diferències individuals dels alumnes, així com les seves experiències prèvies i les seves motivacions. Es potenciarà, gràcies a la plataforma virtual, la interacció i la interconnexió dels agents educatius. Es seguirà una metodologia formativa de disseny ramificat, és a dir, el progrés i comprensió de l’alumne serviran per a determinar la ruta d’aprenentatge i, alhora, s’usaran accions didàctiques alternatives. Així, per exemple, els alumnes podran interactuar amb diferents continguts depenent dels seus resultats individual. • Activitats: 11
 13. 13. o Activitats d’aprenentatge: cada unitat tindrà una durada en hores determinada i es proposaran una sèrie d’activitats d’aprenenetatge,com ara: Escoltar àudios/vídeos i respondre preguntes (obertes o tancades). Grabar-se en àudio i comparar-se. Construcció d’oracions. Transcripcions i glossaris. Webquests. Redaccions individuals i col.laboratives. Correció de frases. Debats virtuals (escrits i orals, sincrònics i asincrònics). Activitats de comprensió lectora. Jocs i activitats lúdiques. o Exercicis complementaris i activitats d’autoaprenentatge: es tracta d’un espai virtual on es posarà a l’abast dels alumnes una sèrie de materials i recursos didàctics per a l’aprenentatge autònom del català (és a dir, seran activitats autoavaluables, no seran avaluats per un professor, i seran complementàries i no obligatòries) Aquests exercicis serviran com a suport i ampliació a les unitats del curs i permetran a l’alumen aprendre al seu ritme i ampliar coneixement. Per a cada nivell, a més a més, hi haurà exercicis autoavaluables de diferents tipus: Omplir forats. Tests de resposta múltiple/resposta única. Relacionar.• Materials i recursos o Pla docent on s’especificaran: Objectius Continguts Metodologia Temporarització continguts i activitats: Unitats didàctiques o Recopilació normes teòriques Història i cultura catalana Regles ortogràfiques Regles gramaticals o Repositori de recursos: un espai obert a tot el públic on tothom (mestres, alumnes inscrits o usuaris visitants) podrà publicar i compartir recursos relacionats amb l’aprenentatge del català.• Sistemes de suport: o Suport acadèmic: es proporcionaran tutories, guies i manuals de funcionament dels espais de la plataforma i de l’aprenentage en entorns virtuals per l’alumne i mitjans per comunicar dubtes i opinions (com ara fòrums generals i bústies de suggerències) 12
 14. 14. o Suport institucional: s’oferirà un servei de secretaria que oferirà atenció telefònica, informació de cursos i matriculació, etc. A més, es posarà a l’abast dels alumnes un servei de suport tècnic per a solucionar qualsevol incidència tecnològica que pugui succeir.• Avaluació: L’avaluació proposada valorarà el grau de progrés i assoliment dels discents durant tot el procés d’ensenyament-aprenentatge. o Sistema d’avaluació: Avaluació inicial: Es proporcionarà un test per avaluar el coneixement inicial de l’alumne en llengua catalana per tal d’assignar-li el curs més adient a les seves necessitats i als seus coneixements previs. Avaluació formativa: L’avaluació dels cursos es durà a terme de manera contínua i sistemàtica durant tot el procés formatiu. Es seguirà, per tant, una avaluació contínua i sumativa, sense examen final, avaluant-se les competències que els alumnes hagin adquirit en relació els objectius proposats. Així, l’instructor, posant en pràctica diferents recursos i estratègies, anirà avaluant progressivament el grau de coneixement aconseguit per l’estudiant. Autoavaluació: es fomentarà l’autoavaluació mitjançant la realització d’exericicis (com ara qüestionaris o rúbriques de valoració) que proporcionaran a l’alumne un retorn immediat sobre l’avanç del seu treball i el permetran detectar els seus punts febles i les àrees que ha de millorar. Aquesta autoavaluació de l’alumnat també proporcionarà al professor informació per a establir prioritats en l’ensenyament. o Criteris d’avaluació: Es farà la mitjana aritmètica de la participació activa en el fòrum i el debat, dels treballs realitzats corresponents al curs i del treball final. Participació activa en la comunitat virtual (fòrums, debats, àrea de compartició de recursos) 20% de la nota final. Elaboració de les tasques plantejades un 30% de la nota final. Treball en grup 50% de la nota final. o Instruments d’avaluació: Es potenciarà l’autoavaluació a través d’exercicis amb possibilitat d’autocorrecció. Per altra banda, el professor durà a terme l’avaluació utilitzant certes estratègies, com ara l’observació atenta, el seguiment continu de l’activitat dels alumnes (especialment en les activitats de debat). El sistema d’avaluació haurà de determinar en quina mesura els estudiants aconsegueixen els aprenentatges previstos i, a més a més, la funcionalitat de les estratègies didàctiques utilitzades. Qüestionaris Rúbriques de valoració Informes i autoinformes Realització d’autoavaluacions 13
 15. 15. Entrevistes d’opinió Observació i anàlisi per part del professor. Valoracions dels estudiants i professors sobre les seves percepcions.1.6.3. Fase de DesenvolupamentEn la fase de desenvolupament es realitzaran les següents actuacions:- Desenvolupament dels continguts i recursos: es desenvoluparan i elaboraran els següents recursos en funció de les decisions preses en la fase de disseny: • Guia de l’alumne: la guia de l’alumne inclourà la planificació de l’acció formativa i un petit document de familiarització amb la plataforma. Així doncs, s’inclourà també dintre de la guia de l’alumne el Manual de la Plataforma Moodle i els requeriments tècnics per a la seva utilització. • Materials: es desenvoluparan els materials del curs adaptats a la modalitat virtual: o S’escriuen i redacten els textos dels mòduls didàctics o Elaboració de l’storyboard. o Recopilació i selecció de fonts bibliogràfiques o Recopilació i selecció de recursos externs o Es desenvoluparan les animacions, àudios i documents HTML. o Maquetació dels continguts. • Creació d’activitats: s’emprarà Hotpotatoes i les pròpies eines de Moodle per crear les activitats de l’alumne. Aquestes activitats es basaran en: o Discussions o Qüestionaris de resposta múltiple o Preguntes obertes o Exercicis d’omplir espais o Exercicis de relació- Adaptació de la plataforma: s’adaptarà la plataforma a l’ensenyament del català, dotant-ladels recursos i les funcionalitats adients. Aquesta explicació queda descrita dins l’apartat deProposta Tècnica.- Desenvolupament del material formatiu docent: En aquesta fase caldrà desenvolupar iadaptar el material que s’emprarà en l’acció formativa que es realitzarà els docents. En termesgenerals el material docent es basarà en: • Guia docent sobre la utilització de Moodle. • Material sobre el paper de les TIC en els processos d’ensenyament aprenentatge.- Desenvolupament dels instruments d’avaluació del projecte: els instruments d’avaluació esbasen un qüestionaris de satisfacció a alumnes i docents, sobre 3 aspectes bàsics: • Satisfacció envers els continguts del curs. • Satisfacció envers la plataforma. • Satisfacció envers l’acció docent. 14
 16. 16. 1.6.4. Fase d’ImplementacióEn la fase d’implementació es realitzarà la posada en marxa d’una prova pilot emprant laplataforma en un dels cursos de català.Les accions que es realitzaran en aquesta fase es poden diferenciar en 2 moments:- Accions prèvies a l’acció formativa.Les accions prèvies a l’acció formativa seran les següents: • Difusió dels cursos entre els potencials usuaris. • Preparació de la plataforma: pujar els continguts, introduir els usuaris, definir tutorització, administració... • Formació dels docents.- Accions que es desenvoluparan durant l’acció formativa.Les accions que es realitzaran durant l’acció formativa seran: • Familiarització amb la plataforma i amb l’acció formativa per part dels usuaris. • Impartició de l’acció formativa (prova pilot). o Publicació de continguts del curs. o Publicació d’activitats. o Tutorització i acompanyament docent. o Suport tècnic.Per tal d’assegurar el bon funcionament, caldrà preveure i planificar quins seran els cicles demanteniment i revisió dels continguts i, també, com s’administrarà la plataforma i com esrealitzarà el suport tècnic tant a alumnes com a docents.1.6.5. Fase d’Avaluació Aquesta fase s’encarrega de mesurar ladequació de la formació als objectius definits i als recursos disponibles. És una etapa transversal, és a dir, que està present durant totes les fases del procés de formació. L’avaluació del projecte permet determinar la qualitat i lefectivitat del procés i del producte final. Per això, cal diferenciar: - L’avaluació durant l’acció formativa: s’aplicarà a cada fase de la formació per detectar possibles errades i aplicar, com a resposta, millores per tal d’augmentar lefectivitat i la qualitat de cada etapa i millorar el producte abans dimplementar-lo. Per tant, s’utilitzaran eines com proves pilot, entrevistes d’opinió, enquestes i qüestionaris tant als docents-tutors com als usuaris de la formació. Després de cada implementació de les eines, en cas que sorgeixin punts de millora, es revisaran les fases anteriors del procés per adaptar-les a les necessitats dels usuaris. - L’avaluació després de l’acció formativa (avaluació sumativa): serà una valoració final de la formació ja implementada. Es traduirà en un anàlisi DAFO, de debilitats i fortaleses, basat en els resultats i es mesurarà a partir de la transferència de 15
 17. 17. coneixement als usuaris, la seva satisfacció, el grau daplicació dels coneixements i les competències adquirides, o bé a través dels resultats per a lorganització traduïts en el ROI. A partir de les eines anomenades, els resultats donaran una idea de les possibles millores a aplicar en següents imparticions del projecte.1.7. Proposta tècnicaLa proposta tècnica que realitzarà es basa en: • L’adaptació de la plataforma d’aprenentatge Moodle. • La creació i adapatació de continguts dels cursos de català a modalitat virtual. • La creació i adaptació d’una Wiki que serveixi com a repositori de recursos externs.1.7.1 Adaptació de plataforma MoodleMoodle és una plataforma de software lliure molt estesa i completament gratuïta pensada perla realització d’accions formatives virtuals.La proposta consisteix en adaptar aquesta plataforma per tal de que sigui emprada en cursosde preparació per a les proves dels diferents nivells de català.S’ha seleccionat Moodle pels següents motius: • Facilitat d’adaptació i ús. • És gratuïta, pel que no suposa un cost adicional. • Recursos i funcionalitats adients.Es crearà doncs, una plataforma Moodle que s’emprarà com a Campus Virtual i si allotjaran lesaules virtuals del diferents cursos de català. Les aules virtuals es dotaran dels recursos i lesfuncionalitats que millor s’adaptin a les necessitats de les accions formatives. A continuació esfa un llistat d’aquelles eines que estaran disponibles des de l’aula virtual.Cada curs constarà dels recursos i funcionalitats recollits en la següent taula:Eines de comunicació • DimDim • Wiki • Fòrum • Xat • Servei de missatgeria internaEines d’informació • Taulell d’anuncis • Usuaris connectats • Últimes notícies; novetats • Calendari i tasquesEines de publicació i generació • Eines de creació i publicació de continguts: 16
 18. 18. de continguts o Wiki • Exercicis i activitats • Contingut o Pdf o Powerpoint o Word o Excel o Scorm o HTMLEines de seguiment i avaluació • Eines de seguiment de les activitats de l’alumne o Informes d’activitat • Zona d’entrega d’activitatsTots aquestes recursos estaran distribuïts en les següents àrees de l’aula virtual.ÀREA RECURSOS I FUNCIONALITATSMenús laterals Eines de seguiment i avaluació. Calendari i tasques Usuaris connectats Últimes notícies: novetats Servei de missatgeria InternaEspai central “Cafeteria” (tema 0) • Taulell d’anuncis. • Fòrum general. • Espai de publicació de continguts (guia de l’alumne). • Wiki Temes del curs: • Fòrum específic del tema. • Espai de generació, publicació i creació de continguts. • Exercicis i activitats. • Xat (en funció del tema). • DimDim (en funció del tema)1.7.2 La creació i adaptació de contingutsEs crearan i adaptaran els continguts per a que puguin ser emprats pel curs. Per dotar elcontingut de major dinamisme es farà ús de diferents medies, sobretot, animacions, imatges igràfics utilitzant HTML i flash.Per a la realització d’exercicis i activitats de seguiment s’empraran les eines de Moodle. Tambéformaran part dels continguts del curs els qüestionaris de satisfacció, aquest es realitzaranutilitzant els formularis de googledocuments. 17
 19. 19. 1.7.3 Creació i adaptació d’una Wiki que serveixi com a repositori de recursos externs.Per a fer això s’emprarà l’eina de treball col·laboratiu Wikispaces, que ofereix un espai públic icompartit on es poden penjar diversos tipus d’arxius. En aquest cas, el punt a destacar és lacompartició d’enllaços web relacionats amb l’aprenentatge del català, la qual cosa permetràcrear un repositori de recursos entre els diferents participants de la formació.1.8. Cronograma i planificació de tasques del projectePlanificació de les tasques:Nom de la tasca Duració Començament Fi Noms dels recursosCOMUNICAT 241 Dij Dij dies 01/12/11 01/11/12FASE 1: 64 Dij Dt Cap de projecte[5%]DESENVOLUPAMENT dies 01/12/11 28/02/12FASE 1.1: ADAPTACIÓ 30 Dij 01/12/11 Dim Coordinador de làreaPLATAFORMA ON- dies 11/01/12 tècnica[5%];Coordinador deLINE làrea tecno-pedagògica[5%](DESENVOLUPAMENT) Story board 10 Dij 01/12/11 Dim Expert en plataformesplataforma dies 14/12/11 virtuals[50%] Adaptació de la 20 Dij 15/12/11 Dim Dissenyadorplataforma dies 11/01/12 gràfic[25%];Integrador multimèdia[25%] FASE 1.2: CREACIÓ I 58 Dij 01/12/11 Dill Coordinador de làreaADAPTACIÓ DELS dies 20/02/12 tècnica[5%];Coordinador deCONTINGUTS làrea tecno-pedagògica[5%](DESENVOLUPAMENT) Story board 15 Dij 01/12/11 Dim Expert en disseny decontinguts dies 21/12/11 contingut[50%] Desenvolupament 43 Dij 22/12/11 Dill Dissenyadordels materials del curs dies 20/02/12 gràfic[25%];Integrador multimèdia[25%] Revisió i publicació 6 dies Dt Dt Tècnic de formació e- 21/02/12 28/02/12 learning[50%]FASE 2: ACCIÓ 154 Dij 01/03/12 Dt Cap deFORMATIVA dies 02/10/12 projecte[10%];Coordinador de(IMPLEMENTACIÓ) gestió acadèmica i administrativa[10%] Difusió del curs 15 Div 02/03/12 Dij Personal administratiu i dies 22/03/12 comptable[10%];Personal 18
 20. 20. datenció a lusuari[20%] Preparació inicial de 8 dies Dij 01/03/12 Dill Personal administratiu ila plataforma 12/03/12 comptable[20%] Formació dels 15 Dij 01/03/12 Dim Tècnic de formació e-docents dies 21/03/12 learning[5%];Expert en processos dinstrucció[5%] Realització del curs 130 Dt Dill Expert- tutor[20%];Equip de dies 27/03/12 24/09/12 mateniment tècnic[20%] Revisió i 6 dies Dt Dt Equip de matenimentmanteniment 25/09/12 02/10/12 tècnic[20%]FASE 3: AVALUACIÓ 22 Dim Dij Cap de dies 03/10/12 01/11/12 projecte[5%];Coordinador de gestió acadèmica i administrativa[5%];Coordinador de làrea tècnica[5%];Coordinador de làrea tecno-pedagògica[5%] Recollida 4 dies Dim Dill Tècnic de formació e-dinformació 03/10/12 08/10/12 learning[50%] Anàlisi dels resultats 8 dies Dt Dij Tècnic de formació e- 09/10/12 18/10/12 learning[50%] Proposta de millora. 10 Div Dij Tècnic de formació e-Retroalimentació dies 19/10/12 01/11/12 learning[50%]Cronograma de creació i implantació del projecte: 19
 21. 21. 1.9. PressupostVeure Annex 1: Pressupost.2. ReferènciesBibliografia i webgrafia • Big blue Button. (2010). Open Source Web Conferencing. Eina video conferencia moodle. Consultat a: http://bigbluebutton.org/ • Consorci per a la normalització lingüística. Consultat a: http://www.cpnl.cat/ • Català onlin. Cursos de català a internet. Consultat a: http://www.catalaonline.com/ • El Aula virtual. Novedades sobre educación virtual y recursos web 2.0. Consultat a: http://elaulavirtual.wordpress.com/2011/09/10/12-razones-por-las-que-un-proyecto- elearning-tristemente-falla/ • Engage Me. Web creada per un treball de lassignatura "Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia" del màster "Educació i TIC" de la UOC. Consultat a: http://engagemecat.weebly.com/ • És a dir. El portal lingüístic de la corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.Consultat a: http://esadir.cat/ • Exemple duna plataforma e-learning. Consultat a: http://elearning.ari.es/e- learning_plataforma_e-learning.html • Generalitat de Catalunya. (2002). Marc europeu comú de referència per a les llengües:aprendre,ensenyar,avaluar. Consultat a: http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d41 0b0c0e1a0/?vgnextoid=7b76bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD • Grau, Sandra (2007). Camps dintervenció professional en e-learning. Barcelona: UOC • Guitart, M i Giménez, F. (2006). El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic. UOC. • Intercat. Viu la Universitat en català.Consultat a: http://www.intercat.cat/ca/index.jsp • Moodle a la classe idiomes.Consultat a: https://sites.google.com/site/moodlealaclasseidiomes/ 20
 22. 22. • Parla.cat. Consultat a: http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php• Salc. Servei dautoformació en llengua catalana.Barcelona:UPF. Consultat a: http://salc.upf.edu/ 21
 23. 23. ANNEXOSAnnex 1: Pressupost • Recursos humans:Els recursos humans dividits per fases:Nom de la tasca Treball CostCOMUNICAT 1.328 hores 23.463,20€ FASE 1: 472 hores 9.440,00 €DESENVOLUPAMENT FASE 1.1: ADAPTACIÓ 144 hores 2.880,00 €PLATAFORMA ON-LINE(DESENVOLUPAMENT) Story board 40 hores 800,00 €plataforma Adaptació de la 80 hores 1.600,00 €plataforma FASE 1.2: CREACIÓ I 278,4 hores 5.568,00 €ADAPTACIÓ DELSCONTINGUTS(DESENVOLUPAMENT) Story board 60 hores 1.200,00 €continguts Desenvolupament 172 hores 3.440,00 €dels materials del curs Revisió i publicació 24 horas 480,00 € FASE 2: ACCIÓ 732,8 hores 11.559,20 €FORMATIVA(IMPLEMENTACIÓ) Difusió del curs 36 hores 468,00 € Preparació inicial de 12,8 hores 192,00 €la plataforma Formació dels docents 12 hores 240,00 € Realització del curs 416 hores 5.616,00 € Revisió i 9,6 hores 115,20 €manteniment FASE 3: AVALUACIÓ 123,2 hores 2.464,00 € Recollida dinformació 16 hores 320,00 € Anàlisi dels resultats 32 hores 640,00 € Proposta de millora. 40 hores 800,00 €RetroalimentacióDistribució dels recursos econòmics anteriors en funció dels recursos humans: 22
 24. 24. Nom del recurs Treball Tasa Cost estàndardCap de projecte 157,6 hores 20,00 €/hora 3.152,00 €Expert- tutor 208 hores 15,00 €/hora 3.120,00 €Expert en disseny de 60 hores 20,00 €/hora 1.200,00 €contingutExpert en processos 6 hores 20,00 €/hora 120,00 €dinstruccióExpert en 40 hores 20,00 €/hora 800,00 €plataformes virtualsDissenyador gràfic 126 hores 20,00 €/hora 2.520,00 €Integrador 126 hores 20,00 €/hora 2.520,00 €multimèdiaEquip de 217,6 hores 12,00 €/hora 2.611,20 €manteniment tècnicTècnic de formació 118 hores 20,00 €/hora 2.360,00 €e-learningPersonal 24,8 hores 15,00 €/hora 372,00 €administratiu icomptablePersonal datenció a 24 hores 12,00 €/hora 288,00 €lusuariCoordinador de 132 hores 20,00 €/hora 2.640,00 €gestió acadèmica iadministrativaCoordinador de 44 hores 20,00 €/hora 880,00 €làrea tècnicaCoordinador de 44 hores 20,00 €/hora 880,00 €làrea tecno-pedagògicaTotal recursos humans: 23.463,20 • Recursos de materials: o Hosting de la plataforma (7 mesos): 100 € mes x 7 = 700 o Material imprès: 50 € o Lloguer instal·lacions acció formativa docent (sessions presencials): 300 €Total recursos materials: 1050 € • Total pressupost projecte: 23
 25. 25. Concepte € Recursos humans 23.463,20 Recursos materials 1050 Total projecte 24513,2Annex 2: Mapa conceptual 24

×