Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

TNS On-line Track _жовтень 2015

769 visualizaciones

Publicado el

Дослідження політичних поглядів користувачів інтернету на події в Україні

Publicado en: Datos y análisis
 • Sé el primero en comentar

TNS On-line Track _жовтень 2015

 1. 1. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K TNS On-line Track Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10 Жовтень 2015 ART C K
 2. 2. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K 2 Дизайн дослідження  Всі регіони (окрім Криму)  Міське населення  Чоловіки та жінки  18-55 років Цільова аудиторія Географія  1000 респондентів  Квотна за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту Розмір вибірки Метод  Онлайн Строки польових робіт  1 хвиля: 16.01.2015 - 22.01.2015  2 хвиля: 11.02.2015 - 16.02.2015  3 хвиля : 13.03.2015 - 18.03.2015  4 хвиля : 17.04.2015 – 27.04.2015  5 хвиля : 15.05.2015 – 21.05.2015  6 хвиля : 13.06.2015 – 18.06.2015  7 хвиля : 14.07.2015 – 21.07.2015  8 хвиля : 12.08.2015 – 19.08.2015  9 хвиля : 21.09.2015 – 27.09.2015  10 хвиля: 17.10.2015 – 22.10.2015
 3. 3. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K Опис індексів 3 Індекс - показник, побудований на основі середніх значень відповідей респондентів за шкалою нормованою в діапазоні від 0 до 100, де 0 відповідає найбільш негативному значенню шкали, а 100 - найбільш позитивному. 50 - медіана, яка дозволяє ідентифікувати поточне значення як вище або нижче середнього по вибірці. Індекс побудований для зручності відслідковування динаміки, є більш чутливим до коливань значень і зручним для порівняння між собою показників з різними шкалами.
 4. 4. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K Ситуація в країні
 5. 5. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K 34 32.5 32.2 34.4 24.2 28.9 31.7 25.9 25.8 25.7 25.4 31.9 32.7 0 50 100 Жов'14 Лис'14 Груд'14 Січ'15 Лют'15 Бер'15 Квіт'15 Трав'15 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 Ставлення до розвитку ситуації в країні 5 Q1. Як Ви вважаєте в цілому, все, що відбувається в Україні, йде в правильному чи неправильному напрямку? Вибірка: хвиля 10’15, N=1000 Індекс оцінки розвитку ситуації в країні значуще не змінився, але його значення поступово зростає з вересня, хоча і залишається нижчим, ніж рік тому. 51% респондентів вказали, що ситуація в країні розвивається в неправильному напрямку, протилежної точки зори дотримується 25% опитаних. Значуще більше тих, хто вважає, що ситуація розвивається в неправильному напрямку – серед жителів Східного регіону (57%), значуще менше таких респондентів в Західному регіоні (39%). СИТУАЦІЯ В КРАЇНІ Правильно Неправильно Індекс оцінки розвитку ситуації в країні Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95%
 6. 6. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K 31.7 32.9 31.2 29.9 31.4 27.9 29.5 28.9 25.9 30.2 30.2 26.6 0 50 100 Жов'14 Лис'14 Груд'14 Лют'15 Бер'15 Квіт'15 Трав'15 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 14 28 36 31 Дуже справделиве 4 3 2 Зовсім несправделиве Справедливість суспільства 6 Q6. Можна чи не можна назвати теперішнє суспільство, в якому Ви живете, справедливим? Вибірка: хвиля 10’15, N=1000 Індекс справедливості суспільства значуще знизився. 66% респондентів вважають, що теперішнє суспільство зовсім чи скоріше несправедливе, справедливим суспільство назвали лише 5% респондентів. Значуще більше тих, хто дає середні оцінки справедливості суспільства – серед представників молодшої вікової групи (35%). СИТУАЦІЯ В КРАЇНІ Дуже справедливе Зовсім несправедливе Індекс оцінки справедливості суспільства % Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95%
 7. 7. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K 23.8 25.3 23.9 22.4 19 24.1 24.6 25.6 26.2 21.4 26.4 28.2 31.4 0 50 100 Жов'14 Лис'14 Груд'14 Січ'15 Лют'15 Бер'15 Квіт'15 Трав'15 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 Оцінка поточної ситуації в країні 7 Q7. Як Ви оцінюєте теперішню політичну ситуацію в Україні? Вибірка: хвиля 10’15, N=1000 Значення індексу оцінки поточної ситуації в країні значуще збільшилось і досягнуло найвищої позначки за останній рік. При цьому індекс залишається на рівні нижче середнього, ближче до позиції «вибухонебезпечна». 27% респондентів назвали поточну ситуацію в країні вибухонебезпечною, більше половини (52%) вважають, що ситуація напружена, кожен п'ятий респондент назвав ситуацію невизначеною і лише 1% респондентів вважають, що ситуацію можна назвати стабільною. Значущих відмінностей в оцінках поточної ситуації в країні серед представників різних соцдем груп не виявлено. СИТУАЦІЯ В КРАЇНІ Стабільна Вибухонебезпечна Індекс оцінки поточної ситуації в країні Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95%
 8. 8. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K Q10. Скажіть, в якій мірі Ви задоволені подіями, які відбуваються в нашій країні зараз? Вибірка: хвиля 10’15, N=1000 17.1 16.7 17.6 15.3 10.9 15.4 17.3 16.3 16.5 15 15.7 19.1 19.6 0 50 100 Жов'14 Лис'14 Груд'14 Січ'15 Лют'15 Бер'15 Квіт'15 Трав'15 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 Задоволеність останніми подіями в країні 8 Індекс задоволеності останніми подіями в країні значуще не змінився в цьому місяці, але спостерігається тенденція поступового зростання цього показника з серпня. Переважна більшість респондентів (79%) не задоволена ситуацією в країні, сумарна частка тих, хто скоріше чи повністю задоволені ситуацією, складає 5%. Серед жителів Західного регіону значуще менше тих, хто зовсім незадоволений ситуацією в країні (35%). СИТУАЦІЯ В КРАЇНІ Повністю задоволений Зовсім незадоволений Індекс задоволеності Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95%
 9. 9. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K 39 41.6 36.4 37.5 34.6 36.9 35.9 34.6 35.1 33 34.7 35.7 36.4 0 50 100 Жов'14 Лис'14 Груд'14 Січ'15 Лют'15 Бер'15 Квіт'15 Трав'15 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 Оцінка діяльності центральної влади України щодо стабілізації ситуації в країні 9 Q38. Як Ви оцінюєте діяльність центральної влади України по стабілізації ситуації в країні? Вибірка: хвиля 10’15, N=1000 Індекс оцінки дій влади значуще не змінився, втім спостерігається тенденція його поступово зростання з серпня цього року. Переважна більшість респондентів негативно оцінює діяльність влади по стабілізації ситуації в країні – 30% респондентів вважають таку діяльність абсолютно незадовільною, така ж частка вказала, що влада переважно не виконує свої обов'язки, 36% переконані, що влада щось робить, але не в повному обсязі і несвоєчасно. Лише 1% респондентів вказали, що влада повністю виконує покладені на неї функції. Значуще більше абсолютно незадовільних оцінок дають жителі Східного регіону (36%). Серед жителів Західного регіону значуще більше тих, хто вважає, що влада щось робить, але не повному обсязі і несвоєчасно (44%). СИТУАЦІЯ В КРАЇНІ Влада повністю виконує покладені на неї функції Їх діяльність абсолютно незадовільна Індекс оцінки дій влади Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95%
 10. 10. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K Події на сході України
 11. 11. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K 2.8 1.7 6.7 6.1 7.5 6.1 7.9 6.2 14.9 18.9 0 50 100 Січ'15 Лют'15 Бер'15 Квіт'15 Трав'15 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 4940 6 1 4 Ситуація вкрай напружена і вибухонебезпечна Ситуація напружена, але стабільна Напруга знизилась і ситуація стабілізувалась Нічого небезпечного в цій ситуації немає Важко відповісти Ситуація вибухоне безпечна N40. Як Ви оцінюєте ситуацію на південному сході України – в Донецькій і Луганської областях в зоні проведення АТО? Вибірка: хвиля 10’15, N=1000 Оцінка ситуації на південному сході України 11 Нічого небезпечного в цій ситуації немає Індекс оцінки ситуації на південному сході ПОДІЇ НА СХОДІ КРАЇНИ % Індекс оцінки ситуації на південному сході значуще збільшився в цьому місяці і досягнув максимального значення за період з січня цього року. Порівняно з даними минулого місяця значуще зменшилася частка респондентів, які вважають, що ситуація на сході вкрай напружена та вибухонебезпечна (49%) і збільшилася частка тих, хто вважає ситуацію напруженою, але стабільною (40%), а також тих, хто вказав, що напруга знизилась і ситуація стабілізувалась (6%). 1% респондентів вказали, що не бачать нічого небезпечного в ситуації на сході країни. Значуще більше тих, хто вважає ситуацію на сході вкрай напруженою та вибухонебезпечною – серед жителів Південного регіону (60%). Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95%
 12. 12. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K 38.4 41.8 33.2 33.6 29.7 30.3 29.1 28.6 26.8 25.1 26.1 28.5 30.7 0 50 100 Жов'14 Лис'14 Груд'14 Січ'15 Лют'15 Бер'15 Квіт'15 Трав'15 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 Q41. Як Ви оцінюєте хід проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України? Вибірка: хвиля 10’15, N=1000 Оцінка проведення антитерористичної операції (АТО) 12 Значення Індексу проведення АТО в цьому місяці значуще не змінилось, втім, спостерігається тенденція його поступового зростання з серпня цього року. Кожен п'ятий респондент оцінює хід проведення АТО позитивно, сумарна кількість тих, хто дає негативні оцінки складає 64%. Значуще більше тих, хто оцінює хід проведення АТО абсолютно негативно – серед жителів Східного регіону (35%). Серед жителів Центрального (46%) і Західного (49%) значуще більше тих, хто оцінює хід АТО скоріше негативно. Повністю позитивно Абсолютно негативно Індекс оцінки АТО ПОДІЇ НА СХОДІ КРАЇНИ Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95%
 13. 13. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K Це лише тимчасове затишшя Це перший крок до припинення війни Активні бойові дії не припинялись Важко відповісти Q91. Як Ви оцінюєте припинення активних бойових дій на сході країни? Вибірка: хвиля 10’15, N=1000 Припинення активних бойових дій на сході 13 Близько половини респондентів вважають, що припинення активних бойових дій на сході – лише тимчасове затишшя. Кожен третій респондент вважає, що це може бути першим кроком до припинення війни. 10% респондентів вказали, що активні бойові дії на сході не припинялись. Серед жителів Східного регіону (43%) значуще більше тих, хто переконаний, що призупинення активних бойових дій є першим кроком до припинення війни, значуще менше таку думку поділяють жителі Західного регіону (25%). ПОДІЇ НА СХОДІ КРАЇНИ 49 36 10 5 %
 14. 14. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K Оцінка діяльності Президента України
 15. 15. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K 40.9 42.4 37.4 37.5 37.4 35 35.1 32 32.1 30 30.3 29.9 32.3 0 50 100 Жов'14 Лис'14 Груд'14 Січ'15 Лют'15 Бер'15 Квіт'15 Трав'15 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 2927251324 Задоволеність діяльністю Президента 15 N13. Наскільки Ви задоволені діяльністю Президента Порошенко? Вибірка: хвиля 10’15, N=1000 ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Повністю задоволений Зовсім незадоволений Індекс задоволеності діяльністю Президента залишається стабільним протягом останніх 5 місяців. При цьому, з жовтня минулого року, рівень задоволеності діяльністю Президента знижується і все більше наближається до позначки «зовсім незадоволений». Більше половини респондентів (56%) не задоволені діяльністю Президента, сумарна частка скоріше і повністю задоволених складає 15%. Серед жителів Східного регіону (37%) значуще більше тих, хто абсолютно незадоволений діяльністю Президента, значуще менше таких респондентів – серед жителів Західного регіону (18%). Індекс задоволеності Повністю задоволений Зовсім незадоволений Скоріше незадоволений Наскільки задоволений настільки й незадоволений Скоріше задоволений Важко відповісти % Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95%
 16. 16. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K Оцінка діяльності Уряду
 17. 17. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K 46 28.6 28.4 25.8 24.2 23.3 20.3 20.7 21.2 22.6 21.5 20.3 0 50 100 Лис'14 Груд'14 Січ'15 Лют'15 Бер'15 Квіт'15 Трав'15 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 472716614 Задоволеність діяльністю Уряду 17 N27. Наскільки Ви задоволені діяльністю Уряду під керівництвом А.Яценюка? Вибірка: хвиля 10’15, N=1000 ДІЯЛЬНІСТЬ УРЯДУ Повністю задоволений Зовсім незадоволений Значення Індексу задоволеності діяльністю Уряду значуще не змінилось і залишається на низькому рівні – близько до позначки «зовсім незадоволений» Близько ¾ респондентів не задоволені діяльністю Уряду, 6% оцінюють діяльність Кабміну задовільно. Серед жителів Західного регіону значуще менше тих, хто зовсім незадоволений діяльністю уряду (33%). Індекс задоволеності % Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95% Повністю задоволений Зовсім незадоволений Скоріше незадоволений Наскільки задоволений настільки й незадоволений Скоріше задоволений Важко відповісти
 18. 18. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K Актуальні питання суспільства
 19. 19. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K Економічна блокада Криму 19 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ Q92. Як Ви ставитесь до громадянської блокади кордону з Кримом? Q93. На Вашу думку, чи потрібно проводити державну енергетичну блокаду Криму? Вибірка: хвиля 10’15, N=1000 Близько половини респондентів підтримують ініціативу блокади кордону з Кримом, 38% виступають проти таких дій. Також близько половини опитаних називають необхідним проведення енергетичної блокади Криму, ¼- не поділяє цю точку зору. Серед жителів Східного регіону значуще менше тих, хто повністю підтримує ініціативу блокади кордону з Кримом, а також тих, хто називає необхідною енергетичну блокаду півострова, значуще більше прибічників таких дій серед жителів Західного та Центрального регіонів. Чоловіки значуще частіше, ніж жінки повністю підтримують блокаду кордону з Кримом, і виступають за проведення енергетичної блокади. 9 22 16 5 16 32 Повністю підтримую Скоріше підтримую Нейтрально – ця подія мене не хвилює і не цікавить Скоріше не підтримую Абсолютно не підтримую Важко відповісти Ставлення до громадянської блокади кордону з Кримом 48% 38% 25 27 48 Так, це необхідно Важко сказати – потрібно чи ні Ні, цього неможна робити Чи потрібно проводити енергетичну блокаду Криму % %
 20. 20. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K Профіль респондентів
 21. 21. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K 5 23 50 19 3 0.2 % Повний достаток, не обмежені в засобах Можемо дозволити собі практично все Вистачає на дорогі речі для дому, але не на автомобіль Вистачає на їжу і одяг, але не на дорогі речі, такі як телевізор, холодильник Вистачає на їжу, але не на одяг Не вистачає грошей навіть на їжу0.5 6 20 74 % Профіль респондентів (1 з 3) 21 Вибірка: хвиля 10’15, N=1000 Стать Освіта 31 31 38 18 - 29 30 - 40 41 - 55 Вік %% 9 28 26 19 12 6 До 1000 грн. 1000-2000 грн. 2000-3000 грн. 3000-5000 грн. Більше 5000 грн. Важко відповісти Матеріальний стан Повна/неповна вища освіта Середня спеціальна освіта Повна середня освіта Початкова/неповна середня освіта % Дохід на одного члена сім’ї 48 52 Чоловіки Жінки
 22. 22. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K Профіль респондентів(2 з 3) 22 Вибірка: хвиля 10’15, N=1000 Сімейний стан % 43 18 10 10 8 10 Східний Західний Київ Південний Північний Центральний Регіон 67 24 9 1 Одружений/заміжня Неодружений/незаміжня Розлучений/розлучена Вдівець/вдова % 25 15 13 9 9 8 6 6 6 3 2 1 Спеціаліст Керівник вищої та середньої ланки Робітник Безробітний Підприємець, фермер Службовець В декреті Домогосподарка Студент Пенсіонер Військовий, МВС, прокуратура Інше % Рід діяльності
 23. 23. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K 92 7 0.7 0.3 1 раз на день або частіше 4-6 днів на тиждень 2-3 дні на тиждень 1-2 рази на місяць Профіль респондентів (3 з 3) 23 Вибірка: хвиля 10’15, N=1000 Частота користування Інтернетом % 0.2 2 10 35 53 Менше року 1-2 роки 3-4 роки 5-8 років Більше 8 років % Стаж користування Інтернетом 93 31 3 Вчора Протягом останніх 7 днів (але не вчора) Протягом останніх півроку Протягом останнього року або раніше Користувались Інтернетом востаннє % Національність 86 12 1 0.4 2 Українець Росіянин Білорус Єврей Інша %
 24. 24. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K Динаміка матеріального становища респондентів 24 S5. Як би Ви охарактеризували матеріальний стан Вашої сім’ї? S7. Скажіть, будь ласка, який рівень доходу в перерахунку на одного члена Вашої сім’ї на місяць? Складіть разом усі доходи з різних джерел та розділіть на кількість членів сім’ї, що проживають разом з Вами. Вибірка: хвиля 10’15, N=1000 6 6 6 7 5 5 6 5 7 6 7 8 6 8 9 8 8 9 10 8 10 8 10 10 12 12 18 17 17 16 18 17 16 17 17 18 20 19 19 23 23 23 21 22 24 21 21 23 21 23 24 26 32 32 32 33 31 30 32 34 32 35 31 29 28 15 13 14 14 15 14 17 14 13 12 10 10 9До 1000 грн. 1000-2000 грн. 2000-3000 грн. 3000-5000 грн. Більше 5000 грн. Важко відповісти Квіт’ 15 Жов’ 14 Лис’ 14 Груд’ 14 Січ’ 15% 40 40.7 38.5 38.3 37.7 37.3 34.2 36.9 36.6 37.3 37.2 39.4 38.7 0 50 100 Жов'14 Лист'14 Груд'14 Січ'15 Лют'15 Бер'15 Квіт'15 Трав'15 Чер'15 Лип'15 Сер'15 Вер'15 Жов'15 Індекс оцінки власного матеріального становища Повний достаток, не обмежені в засобах Не вистачає грошей навіть на їжу Лют’ 15 Бер’ 15 Трав’ 15 Черв’ 15 Лип’ 15 Сер’ 15 Вер’ 15 Статистично значущі відмінності з даними попередньої хвилі на рівні 95% Жов’ 15
 25. 25. ©TNS 2015 TNS On-line Track. Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10, жовтень 2015 ART C K 25 TNS On-line Track Дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні Хвиля 10 Жовтень 2015 ART C K

×