Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Tài liệu tự học Revit Architecture phần 2

51.859 visualizaciones

Publicado el

Website: rdsic.edu.vn / congnghebim.vn

Publicado en: Ingeniería
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Tài liệu tự học Revit Architecture phần 2

 1. 1. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 251 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn SWEPT BLEND họn công cụ
 2. 2. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 252 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ùng ketch ath vẽ đường dẫn
 3. 3. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 253 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 4. 4. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 254 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hấn inish kết thúc đường dẫn
 5. 5. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 255 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn elect rofile chọn dit rofile và inish
 6. 6. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 256 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn elect rofile chọn dit rofile và inish
 7. 7. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 257 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn inish lần cuối để tạo
 8. 8. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 258 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ẽ K ẽ khối xtrusion kích thước x x
 9. 9. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 259 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn iến hành đục rỗng khối sử dụng oid xtrusion
 10. 10. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 260 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 11. 11. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 261 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 12. 12. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 262 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn iến hành vẽ phào chỉ xung quanh khối hộp dùng lệnh weep
 13. 13. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 263 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 14. 14. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 264 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ẽ tiết diện
 15. 15. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 265 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn inish để tạo khối
 16. 16. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 266 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn án vật liệu cho khối đặc
 17. 17. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 267 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 18. 18. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 268 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 19. 19. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 269 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 20. 20. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 270 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 21. 21. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 271 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn a sẽ vẽ thêm số đối tượng
 22. 22. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 272 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hực hiện thao tác et mặt phẳng làm việc CreateSet Work Plane.
 23. 23. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 273 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 24. 24. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 274 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ật how work plane
 25. 25. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 275 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 26. 26. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 276 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 27. 27. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 277 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 28. 28. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 278 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn K họn đúng file mẫu tạo amily óa số trục không cần thiết và sử dụng công cụ lend để vẽ khối
 29. 29. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 279 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn au đó ghi kích thước như hình vẽ
 30. 30. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 280 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn iến hành gán biến như sau
 31. 31. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 281 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn au đó đặt tên biến
 32. 32. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 282 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ương tự tạo biến b gán giúp khoảng cách bằng nhau
 33. 33. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 283 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ương tự gán biến cho tiết diện đỉnh gồm h và b
 34. 34. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 284 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hấn inish để kết thúc khối iến hành kiểm tra các giá trị h h b và b của khối nhấn vào amily ype
 35. 35. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 285 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ặc biệt lưu ý khóa khối vào ower evel và pper evel
 36. 36. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 286 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hóa ( onstraint – rằng buộc đối tượng). hú ý phải khóa cả đầu của cột
 37. 37. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 287 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn án biến vật liệu cho đối tượng
 38. 38. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 288 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 39. 39. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 289 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn iến hành lưu và tải amily vừa tạo vào dự án ( oad into roject)
 40. 40. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 290 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 41. 41. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 291 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn í dụ tạo amily cột kiến trúc hình tr n có gắn phào chỉ
 42. 42. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 292 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ẫn tiến hành khóa đầu của cột với evel
 43. 43. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 293 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ử dụng công cụ weep để vẽ phào chỉ
 44. 44. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 294 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ây là đường dẫn
 45. 45. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 295 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn án luôn biến án kính đã có s n
 46. 46. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 296 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ẽ tiết diện lưu ý khóa tiết diện vào các evel
 47. 47. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 297 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 48. 48. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 298 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ương tự khóa cho tiết diện trên
 49. 49. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 299 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn inish tạo khối sau đó dùng lệnh Join eometry
 50. 50. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 300 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ải vào dự án
 51. 51. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 301 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn a sẽ tạo số eveal trên cột kiến trúc ử dụng lệnh eference lane ( ) vẽ một số mặt phẳng tham chiếu
 52. 52. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 302 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ùng oid weep để vẽ chỉ
 53. 53. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 303 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ẽ đường dẫn và tiết diện chú ý khóa giống như phần ở trên
 54. 54. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 304 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ẽ tiết diện sau đó cố định kích thước và khóa lại như hình vẽ
 55. 55. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 305 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn án thêm biến “ hiều cao” như hình vẽ
 56. 56. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 306 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn iả sử biến “ hiều cao” bằng lần bán kính cột ta làm như sau
 57. 57. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 307 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 58. 58. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 308 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ẽ Á K a phải đục tường ra thành từng ô trống chọn tường và chọn dit rofile ạo amily gạch trang trí như hình dưới đúng kích thước và gán biến vật liệu
 59. 59. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 309 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn iến hành đặt amily ạch trang trí bằng công cụ rchitecturePlace a Component.
 60. 60. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 310 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ẽ ử dụng công cụ vẽ amily trong dự án rchitectureModel In-Place.
 61. 61. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 311 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ó thể chọn kiểu eneric odel hoặc các đối tượng khác nhằm mục đích thống kê và quản lý đối tượng
 62. 62. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 312 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ặt tên
 63. 63. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 313 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn a phải xét mặt phẳng làm việc chính là mặt tường cần bố trí phào chỉ
 64. 64. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 314 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 65. 65. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 315 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn họn weep để tiến hành vẽ phào chỉ
 66. 66. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 316 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn a sẽ vẽ đường dẫn quanh vách kính đồng thời vẽ tiết diện như thiết kế
 67. 67. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 317 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 68. 68. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 318 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn au đó inish để xem kết quả
 69. 69. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 319 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 70. 70. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 320 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn K Ặ a sẽ copy loor lan tầng (khung làm việc) ra khung nhìn chuẩn thể hiện bản vẽ hấp chuột phải và chọn uplicate
 71. 71. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 321 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  uplicate copy đối tượng mô hình nhưng không copy đối tượng chi tiết (kích thước ghi chú…)  uplicate with etailing copy đối tượng mô hình và đối tượng chi tiết (kích thước ghi chú…)  Duplicate as a ependent copy thành một khung nhìn con a chọn uplicate và đổi tên
 72. 72. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 322 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn iến hành tắt atch của sàn và thay đổi atch của cột kết cấu ào bảng và chỉnh như sau ối với sàn ta sẽ tắt isible
 73. 73. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 323 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ối với cột ta sẽ chỉnh lại attern
 74. 74. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 324 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn K AnnotateAligned Dimension. ạo kiểu kích thước mới
 75. 75. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 325 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn h nh h ng ố ủ h hướ  Tick mark : kiểu ký hiệu ở đầu kích thước  ine weight độ dày của đường ghi kích thước  ick mark line weight độ dày của ký hiệu đầu  Dimension line extension : phần kéo dài của đường ghi kích thước  Witness line extension : phần kéo dài của đường dóng lên phía trên đường ghi kích thước  itness line control điều khiển chiều dài đường dóng o ap to element đường dóng chạm đến đối tượng và cách 1 khoảng o Fixed to dimension line : cố định chiều dài đường dóng  itness line length đưa vào chiều dài đường dóng  Dimension line snap distance : khoảng cách giữa các lớp dim  Text size : chiều cao chữ  Text offset : khoảng cách từ chân text đến đường ghi kích thước  Text font : font chữ  Text background : nền chữ  nits format định dạng đơn vị text
 76. 76. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 326 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn a tiến hành ghi kích thước cho toàn bộ tầng chú ý sử dụng dit itness ine trong quá trình ghi kích thước
 77. 77. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 327 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ết quả
 78. 78. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 328 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn a sẽ kết hợp ghi kích thước nhanh đối với các tường dài như hình dưới
 79. 79. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 329 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn họn công cụ ghi kích thước chọn ntire alls sau đó chọn ption
 80. 80. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 330 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn lick chọn hết các option và chọn tường gần ghi kích thước
 81. 81. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 331 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn a sẽ dễ dàng ghi kích thước cho cả đoạn tường dài như hình trên ánh cao độ sàn nnotateSpot Elevation.
 82. 82. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 332 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ếu cần ta có thể định dạng đơn vị cho ghi chú cao độ như sau
 83. 83. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 333 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ùng lệnh rchitectureRoom. hú ý đổi kiểu về dạng oom ag with rea
 84. 84. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 334 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn í dụ đặt “ h ng n”
 85. 85. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 335 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ặt tương tự cho các ph ng c n lại
 86. 86. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 336 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ử dụng công cụ oom ag nếu như bạn đã xóa mất chú thích ph ng
 87. 87. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 337 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn rường hợp ghi chú cho các ph ng ko được bao kín bởi tường dùng oom eparator
 88. 88. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 338 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 89. 89. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 339 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ẽ đường eparator với chu vi như hình vẽ
 90. 90. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 340 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hi đó ta sẽ đặt oom như bình thường
 91. 91. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 341 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn iả sử ta muốn gộp chung diện tích của ph ng ắm và
 92. 92. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 342 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ỏ thuộc tính oom ounding
 93. 93. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 343 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ết quả
 94. 94. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 344 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hỉnh sửa lại oom ag ta chọn oom ag và dit amily
 95. 95. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 345 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hỉnh sửa các thuộc tính như sau
 96. 96. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 346 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 97. 97. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 347 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Load into Project:
 98. 98. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 348 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hêm các ghi chú cần thiết khác nnotateText.
 99. 99. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 349 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 100. 100. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 350 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 101. 101. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 351 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ả Á K W W Ả a tiến hành quản lý các thuộc tính sau  ine tyle quản lý các kiểu đường nét khi vẽ chi tiết trong evit (giống ayer trong uto ad chuyên áp dụng cho đối tượng làm chi tiết) í dụ tạo ine tyle “ ét mảnh”
 102. 102. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 352 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ổi ine tyle của các đối tượng
 103. 103. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 353 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  ine eight quản lý độ dày nét
 104. 104. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 354 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 105. 105. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 355 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  ine attern quản lý kiểu nét như nét liền nét đứt nét trục…
 106. 106. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 356 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ả ManageObject Styles.
 107. 107. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 357 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 108. 108. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 358 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  loại đối tượng (cấu kiện)  độ dày nét ở dạng thấy hoặc dạng cắt  màu đối tượng  kiểu nét í dụ ta chỉnh một số nét của đối tượng tường xây ỗi đặt nét cắt của tường quá dày
 109. 109. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 359 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ả W Á ục đích tổ chức bản vẽ khung nhìn theo tiêu chuẩn của đơn vị í dụ a phân bản vẽ khung nhìn theo cấp  huộc bộ môn nào í dụ bộ môn kiến trúc ( iscipline ” rchitectural”)  huộc hạng mục nào í dụ chi tiết thang vệ sinh tường mặt đứng… ác bước thực hiện ướ Tạ n h r r r  ManageShared Parameters.
 110. 110. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 360 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  ạo file txt chứa các biến
 111. 111. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 361 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  ạo nhóm ( roup) chứa biến
 112. 112. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 362 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  ạo các biến arameters
 113. 113. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 363 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ướ n n h r r r ố ư ng  ManageProject Parameters.  hấn dd để thêm mới các biến
 114. 114. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 364 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  họn hared arameters và chọn biến vừa tạo
 115. 115. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 365 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  họn vị trí đặt biến ở bảng roperties
 116. 116. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 366 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  họn đối tượng evit là “ iews” và “ heets”
 117. 117. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 367 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ướ T h ạ r nh u ệ ự n  họn roject rowserBrowser Organization.
 118. 118. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 368 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  ặt tên cho cách tổ chức trình duyệt
 119. 119. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 369 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  hỉ định quy tắc sắp xếp và nhóm
 120. 120. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 370 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  họn lại quy tắc lọc
 121. 121. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 371 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  àm tương tự đối với bản vẽ ( heets)
 122. 122. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 372 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ướ n g r n hạng ụ  họn các khung nhìn hoặc bản vẽ
 123. 123. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 373 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  án giá trị hạng mục tại bảng roperties
 124. 124. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 374 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn uả
 125. 125. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 375 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn K ViewCalloutRectangle.
 126. 126. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 376 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn họn vùng cần tách chi tiết
 127. 127. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 377 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ặt lại ạng mục và tên tường
 128. 128. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 378 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hay đổi tỉ lệ bản vẽ và thêm ghi chú
 129. 129. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 379 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Á W TRONG REVIT. a tiến hành tạo các iew emplate cho chi tiết tường khu vệ sinh sảnh chính chi tiết mặt trước…nhằm giảm thời gian triển khai trong evit ây là một bước hết sức quan trọng trước khi ta thu được file mẫu (template file) sau khi kết thúc dự án ác bước tiến hành như sau  ước vào khung nhìn chi tiết tường  ước vào iewView TemplatesCreate Template from Current View.
 130. 130. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 380 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  ước đặt tên cho khung nhìn mẫu  ước nhấn để hoàn tất  ước gán iew emplate vừa tạo vào các mặt cắt hoặc allout
 131. 131. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 381 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  ước tiến hành triển khai chi tiết khác đã sử dụng iew emplate vừa tạo àm tương tự ta sẽ tạo được các khung nhìn mẫu cho mặt bằng kiến trúc mặt đứng mặt cắt chi tiết… W Ấ
 132. 132. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 382 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ViewDrafting View. iả sử ta tiến hành tạo “ hi tiết cấu tạo mái”
 133. 133. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 383 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ặt lại iscipline và ạng mục
 134. 134. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 384 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn a sẽ tải file uto ad để hỗ trợ vẽ chi tiết trong Revit. ột số lưu ý khi tải file uto ad  ile uto ad phải đưa về tỉ lệ (kích thước thật của đối tượng)  ược bỏ bớt file uto ad chỉ giữ lại phần chi tiết  ùng đơn vị vẽ với evit ink evit sẽ update được khi uto ad thay đổi mport evit không update khi uto ad thay đổi a sẽ nsert ink như sau
 135. 135. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 385 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 136. 136. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 386 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn họn lại đơn vị và vị trí đặt file a phải vẽ lại chi tiết này trong evit để tạo thư viện evit đồng bộ về sau triển khai sẽ mang tính chuyên nghiệp hơn a không nên dùng uto ad nữa ụng n ng ụ r ng h n nn D (D L n g n n n …) ẽ chi tiết
 137. 137. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 387 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ùng illed egion tạo các nét atch trong chi tiết
 138. 138. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 388 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 139. 139. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 389 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ùng các omponent mẫu
 140. 140. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 390 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hêm ext và ghi kích thước
 141. 141. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 391 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ương tự ta sẽ tạo loạt các chi tiết hỗ trợ triển khai trong evit
 142. 142. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 392 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 143. 143. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 393 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ếu vẫn muốn sử dụng file uto ad để hỗ trợ triển khai chi tiết trong evit ta phải quản lý được nét in của đối tượng uto ad ặc định đối tượng uto ad khi đưa vào evit sẽ là nét số
 144. 144. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 394 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ể quản lý ta làm như sau a sẽ chỉnh lại nét cắt của tường dày hơn so với các nét khác
 145. 145. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 395 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ào bảng Imported Categories.
 146. 146. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 396 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 147. 147. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 397 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn K SINH, K K Ả Ẽ K K a tiến hành gọi lệnh allout và dit ype để tạo kiểu allout riêng hoanh khu vực cần trích chi tiết
 148. 148. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 398 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn iến hành đặt ạng mục và ên khung nhìn
 149. 149. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 399 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ưa khung nhìn về chế độ hiện thị dạng ine
 150. 150. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 400 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ử dụng odify Join các vị trí cột kết cấu và tường xây
 151. 151. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 401 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hỉnh lại nét atch của cột ở iew chi tiết ào bảng chọn tructural olumnCut Pattern.
 152. 152. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 402 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ó thể tải thêm dạng atch vào dự án như sau
 153. 153. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 403 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ánh lại tên và diện tích ph ng dùng lệnh ag oom
 154. 154. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 404 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn iến hành ghi kích thước chi tiết
 155. 155. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 405 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn riển khai mặt cắt khu vệ sinh tiếp tục dùng lệnh ection
 156. 156. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 406 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hỉnh lại hạng mục và tên khung nhìn
 157. 157. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 407 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ó thể sử dụng nnotate illed egion để vẽ các vùng atch thêm vào
 158. 158. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 408 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hi chú cửa đi cửa sổ nnotateTag by Category.
 159. 159. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 409 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ạo phối cảnh khu vệ sinh
 160. 160. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 410 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn éo lại ection ox
 161. 161. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 411 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Á K ó cách để thực hiện  ách dựng lớp sàn kết cấu riêng lớp gạch ốp lát riêng để thống kê chi tiết gạch lát thể hiện các bản vẽ lát sàn vẽ dễ dàng hơn  ách sử dụng aint nhưng ta sẽ dùng odify plit ace để tách diện tích bề mặt sàn hoặc tường cần ốp  ách sử dụng công cụ vẽ tường tacked all tạo các lớp tường ốp đi kèm hú ý quan trọng nhất vẫn là đặt urface attern cho phần vật liệu ốp lát và Appearance. Tạ ệu h gạ h ố hu ệ nh
 162. 162. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 412 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hỉnh sửa lại urface attern
 163. 163. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 413 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hú ý ta phải đưa về dạng odel để thể hiện atch bề mặt thực tế (có thể ghi kích thước và lign) T ụng h ể ạ gạ h ố ường hu ệ nh ạo tường - có độ dày và vật liệu như trên
 164. 164. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 414 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn iến hành vẽ như tường bình thường chú ý đặt lại chiều cao tường ốp ùng lệnh để định vị lại gạch ốp
 165. 165. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 415 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn a nên tạo thêm amily định vị viên gạch đầu tiên (dùng file mẫu etric etail omponent rft)
 166. 166. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 416 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 167. 167. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 417 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ối với phần sàn khu vệ sinh nếu không tạo lớp gạch lát riêng ta sẽ dùng công cụ plit ace aint để thực hiện ết quả
 168. 168. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 418 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn K Schedule.  Schedule/ uantities thống kê số lượng khối lượng thể tích diện tích  aterial akeoff thống kê về vật liệu  heet ist danh mục bản vẽ a sẽ thống kê số lượng cửa đi trong dự án ViewScheduleQuantities:
 169. 169. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 419 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn họn đối tượng cửa đi oor
 170. 170. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 420 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ưa một số cột ra bảng thống kê như sau
 171. 171. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 421 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn a chỉnh sửa lại bảng thống kê
 172. 172. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 422 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  ields thêm bớt sắp xếp các cột  ilter lọc để hiển thị  orting/ rouping sắp xếp và nhóm đối tượng  ppearance hiệu chỉnh các đường khung viền chỉnh các ext trong bảng a vào orting rouping để nhóm đối tượng
 173. 173. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 423 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ỏ thông số Itemize every instance để thu gọn lại bảng thống kê và chỉnh lại vài thông số như hình dưới
 174. 174. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 424 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ặt lại tên bảng thống kê
 175. 175. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 425 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn a sẽ bỏ cột “ ầng” và tính tổng toàn bộ cửa đi ào ields để bỏ cột “ ầng”
 176. 176. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 426 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ào ormatting chỉ định tính tổng cho cột ount ( alculate otals) ết quả
 177. 177. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 427 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn iển thị tổng toàn bộ cửa đi
 178. 178. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 428 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn àm tương tự đối với cửa sổ
 179. 179. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 429 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ta sẽ thống kê vật liệu iewMaterial Takeoff.
 180. 180. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 430 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn họn all
 181. 181. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 431 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hêm cột tên diện tích thể tích vật liệu
 182. 182. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 432 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hỉnh lại thuộc tính để được kết quả như hình dưới
 183. 183. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 433 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn K Ả Ẽ ể tạo khung tên NewTitle Block.
 184. 184. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 434 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn họn khổ giấy
 185. 185. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 435 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn a sẽ sử dụng chủ yếu công cụ ine ext abel mage
 186. 186. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 436 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ử dụng ine để vẽ khung
 187. 187. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 437 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ử dụng ext để ghi khung tên
 188. 188. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 438 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ử dụng abel để tạo các biến hêm các biến ví dụ heet ame heet umber lient roject ame roject ddress…
 189. 189. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 439 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 190. 190. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 440 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ưu khung tên vừa tạo và oad into roject
 191. 191. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 441 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ử dụng công cụ iew heet để gọi khung tên và tiến hành bố trí các khung nhìn
 192. 192. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 442 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn họn mẫu khung tên
 193. 193. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 443 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ùng chuột kéo khung nhìn vào bản vẽ
 194. 194. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 444 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ích hoạt khung nhìn và chỉnh lại rop egion
 195. 195. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 445 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ắt các mặt đứng khi in
 196. 196. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 446 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ổi lại tên của bản vẽ
 197. 197. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 447 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ết quả
 198. 198. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 448 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ố trí thêm bản vẽ chi tiết mặt đứng
 199. 199. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 449 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ạo thêm bản vẽ chi tiết khu vệ sinh chú ý khóa iew và có thể trình bày vào khung
 200. 200. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 450 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ạo danh mục bản vẽ ViewSheet List.
 201. 201. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 451 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ết quả
 202. 202. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 452 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 203. 203. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 453 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ấ Ấ MASSING TRONG REVIT. Ấ a sẽ in các bản vẽ trong dự án ra file pdf họn công cụ in ấn
 204. 204. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 454 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn chọn máy in chọn vị trí lưu file chọn bản vẽ cần in thiết lập khổ giấy í dụ chọn bản vẽ như hình
 205. 205. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 455 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hiết lập khổ giấy
 206. 206. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 456 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ết quả
 207. 207. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 457 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ấ họn xport
 208. 208. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 458 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn họn bản vẽ
 209. 209. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 459 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hỉnh lại các thiết lập có s n
 210. 210. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 460 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn họn phiên bản uto ad
 211. 211. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 461 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ạo thư mục mới chứa file
 212. 212. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 462 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ết quả
 213. 213. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 463 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ố hu nh n nhớ xposure alue độ phơi sáng ightlight tông sáng Mid Tones: tông trung bình hadow tông tối hite points các điểm sáng aturations độ bão h a righter sáng chói hơn arker tối hơn ighter sáng nhất
 214. 214. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 464 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn rey xám ntense cường độ cao a e độ mờ ransparency độ trong suốt elf llumination mức độ tự phát sáng mout các chỗ lồi ump độ lồi l m utout vết cắt eflectivity độ phản xạ mage ade độ sắc nét lossiness độ bóng ề mặt bằng iewCamera. họn vị trí quan sát và chọn điểm đích
 215. 215. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 465 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 216. 216. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 466 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn a thu được khung nhìn như sau
 217. 217. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 467 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn a có cách diễn họa  ender diễn họa trên máy địa phương ( ocal) dạng ffline  ender in loud diễn họa sử dụng công nghệ điện toán đám mây dạng nline  ender allery bộ sưu tập các sản phẩm đã ender bằng n loud ột số thuộc tính cần chỉnh  hất lượng ảnh độ phân giải ánh sáng hình nền…  hú ý nếu render có ánh sáng nhân tạo (đèn) ta phải chọn rtificial ở phần ighting  Adjust Exposure điều chỉnh độ phơi sáng au khi đã điều chỉnh các thuộc tính ta tiến hành ender uy nhiên cần phải chỉnh lại các hệ số ở djust xposure và ender lại cho đến khi đạt kết quả mong muốn thì tăng chất lượng rồi chạy diễn họa lại
 218. 218. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 468 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 219. 219. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 469 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Đ ản h ủ h ễn họ hấ nhấ hú ý nhớ chọn ave to roject hoặc xport nếu không sẽ phải ender lại từ đầu ướng dẫn ender n loud  a cần tài khoản từ utodesk com  ViewRender In Cloud.  họn khung nhìn và các chế độ cần diễn họa  ản phẩm sẽ được gửi lại qua mail cá nhân hoặc ender allery í dụ đây là sản phẩm của ender n loud
 220. 220. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 470 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn à file lưu trữ các thiết lập cơ bản và bộ thư viện cơ bản nhất cho các dự án thực hiện bằng evit ể tạo file mẫu ta làm như sau  ọn d p lại file dự án giữ lại các phần cần thiết (các tyles các egends các bảng thống kê các rafting iews…) và loại bỏ một số phần khác (mô hình evel rid các etail iew…)  iến hành anage urge nused (giống uto ad)  ưu thành file template vào biểu tượng Save as Template (.rte).  hiết lập lại ile ocation (chỉnh lại đường dẫn tới file mẫu mới).
 221. 221. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 471 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hiết lập lại đường dẫn ile ocation
 222. 222. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 472 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 223. 223. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 473 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn au đó vẽ dự án mới và tiến hành lưu file như bình thường MASSING TRONG REVIT àm ý tưởng thiết kế công trình phục vụ giai đoạn đầu của dự án ( onceptual esign nergy nalysis Simulation). ó cách thực hiện mô hình assing  Massing trực tiếp trong môi trường Project  Sử dụng file mẫu etric ass để dựng ướng dẫn tạo Massing trong Project: Massing & Site Ví dụ các bước concept 1 công trình nhà cao tầng:  họn assing ite In-place Mass  ử dụng các công cụ odel/ eference để tạo tiết diện ( rofile)  họn các tiết diện để tạo khối ( reate orm)  hỉnh sửa khối kéo điểm cạnh mặt để đạt kết quả thiết kế
 224. 224. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 474 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  inish để kết thúc khối assing  iến hành triển khai chi tiết công trình dựa trên khối assing o ử dụng reate all by ace loor by ace oof by ace urtain ystem o ạo hệ lưới cột ( rid) và cao độ tầng ( evel) o oàn thiện hệ kết cấu và kiến trúc ụ ẽ ạ hố ng r nh nh ng như u ử dụng công cụ n-Place Mass: ẽ tiết diện chọn reate orm để tạo khối
 225. 225. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 475 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ử dụng ab để lựa chọn điểm cạnh mặt được dễ dàng hơn a sẽ kéo công trình lên cao hơn ựa chọn mặt trên chọn dit rofile
 226. 226. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 476 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn oay tiết diện góc độ hấn inish để tạo khối
 227. 227. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 477 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn éo các điểm cạnh để điều chỉnh thiết kế ết thúc tạo khối assing
 228. 228. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 478 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn iến hành vẽ hệ lưới cột và cao độ tầng
 229. 229. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 479 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn họn khối và tạo ass loor ử dụng loor by ace để tạo sàn các tầng
 230. 230. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 480 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hống kê tổng diện tích sàn các tầng ẽ hệ kết cấu dầm cột
 231. 231. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 481 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ẽ hệ kính cho công trình sử dụng assing iteCurtain System: ào bảng ắt ass
 232. 232. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Architecture 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 482 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn oàn thiện công trình a sẽ đưa công trình vào quy hoạch tổng thể thể hiện định vị công trình đồng thời triển khai chi tiết công trình như các phần trong tài liệu này n phần Adaptive trong Revit cũng hỗ trợ hiệu quả người dùng trong quá trình thiết kế uy nhiên trong phạm vi tài liệu tôi không giới thiệu phần này bạn đọc có thể tìm hiểu thêm ở các tài liệu khác

×