Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ORTA ve ARKA AYAK HASTALIKLARI

4.713 visualizaciones

Publicado el

ORTA ve ARKA AYAK HASTALIKLARI

Publicado en: Salud y medicina
  • Sé el primero en comentar

ORTA ve ARKA AYAK HASTALIKLARI

  1. 1. 22 Eylül 2011, İstanbul ORTA ve ARKA AYAK HASTALIKLARI TOTEK Ç.E.P. KURSU Ġ.Ü. CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim DalıERĠġKĠN PES PLANUS Dr Tahir ÖĞÜT Tahir ÖĞÜT
  2. 2. ERĠġKĠN PES PLANUS TĠBĠALĠS POSTERĠOR TENDON YETMEZLĠĞĠTİBİALİS POSTERİOR TENDİNOPATİSİ Tahir Öğüt
  3. 3. KLĠNĠK GÖRÜNÜM • Ayakta dururken ark çökmüş ve topuk valgusta görülürken, hasta parmakları üzerinde dururken arkadan yapılan muayenede genellikle düzeldikleri görülür. • Bu, pes planusun esnek olduğunu gösterir ve görülmediği takdirde “tarsal koalisyon” gibi başka nedenler araştırılmalıdır.TİBİALİS POSTERİOR TENDİNOPATİSİ Tahir Öğüt
  4. 4. ERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  5. 5. AYIRICI TANII-ESNEK PES PLANUS II- RĠJĠD VEYA SPASTĠK PESA)KONJENĠTAL: PLANUS Ġdyopatik Serebral palsi •Aksesuar naviküler kemik Hiperpronasyon •Konjenital vertikal talus Aksesuar naviküler kemik •Tarsal koalisyon Marfan sendromu Frajil X sendromu •Kalkaneovalgus ayak •Osteokondral kırıkB) KAZANILMIġ Romatoid artrit •Reaktif peroneal spazm Plantar fasya rüptürü Tibialis posterior t. yetm.TİBİALİS POSTERİOR TENDİNOPATİSİ Tahir Öğüt
  6. 6. TĠBĠALĠS POSTERĠOR TENDONU •Orta ayak primer invertörüdür •Medial longitudinal arkı dinamik olarak destekler ve kaldırır. •Ġndirekt olarak ayak ardını da desteklerERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  7. 7. Yetersiz kaldığında Ön ayak pronasyon ve abduksiyonu ile birlikte Erişkin edinilmiş düz tabanlıkERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  8. 8. Zamanla, Tendon yapışma yerinde uzama, TN eklem kapsülü ve Spring ligamanda rüptür gelişebilir Topukta valgus Kalkaneusta dış rotasyon Aşil tendonunda kontraktürERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  9. 9. Klinik sonuç: subfibular impingementERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  10. 10. Çok ilerlemiş veya ihmal edilmiş olgularda, Deltoid bağ da yetersizleşeceğinden Ayak bileğinde valgus tilti görülebilirERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  11. 11. ETĠYOLOJĠ •Eversiyon yaralanması •Atletik aktivitede ani artış •Steroid enjeksiyonu •Ayakta dizilim bozukluğu: Hiperpronasyon + Aşil gerginliğiERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  12. 12. TANI Ayak bileği mediali veya orta ayak plantar medialinde hassasiyet, şişlik ve ağrı FĠZĠK MUAYENE Özellikle tendonun en distal kısmı üzerinde hassasiyet ve ağrı, ödem (dirençli inversiyonda ağrı)ERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  13. 13. FĠZĠK MUAYENE “Too many toes sign” Tek ayak parmak ucuna kalkma testinde zorlanmaERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  14. 14. FĠZĠK MUAYENE Aşil kontraktürü Subfibular sıkışmaERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  15. 15. RÖNTGENERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  16. 16. MR Nadiren gerekli Tendonda fibröz longitudinal hipertrofi veya Bulböz genişleme Spring ligamanERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  17. 17. AYIRICI TANI •Medial malleol stres kırığı •Naviküler stres kırığı •Talar koalisyon •Medial talar domda OKL •Medial ayak bileği artriti •Deltoid bağ rüptürü ve medial instabilite •Tarsal tünel sendromu •FHL tendinitiERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  18. 18. EVRELEME ve TEDAVĠ EVRE 1•Peritendinit ve / veya tendon dejenerasyonu (tendinoz)•Deformite yoktur•Tendon boyu normaldir•Ayak bileği mediali veya orta ayak plantar medialindehassasiyet, şişlik ve ağrıERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  19. 19. EVRE 1 Tedavisi KONSERVATĠF •Birkaç hafta alçı veya rijid breysleme •Tolere edilebildiği kadar basmasına izin verilir •Kişiye özel yapılmış ark takviyeleri •Aktivite modifikasyonu, darbelerden korunma • Cross training (Bisiklet, yüzme, belki yürüme egzersizleri) •Aşil germe egzersizleri •Kilo vermeERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  20. 20. EVRE 1 Tedavi CERRAHĠ •Tenosinovektomi + 3 hafta alçılama •Ġnterstisyel rüptürün tamiri + 3 hafta alçılama •Postop 3 ay kişiye özel ark destekli spor ayakkabı •Spora dönüş: Postop 3 ay Mc Cormack et al, Foot Ankle Int, 2000.ERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  21. 21. EVRE 2 •Hafif, esnek deformite ile birlikte •Yetersiz veya uzamış tendonERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  22. 22. EVRE 2 Tedavisi KONSERVATĠF •Evre 1 ile aynı •UCBL tabanlıkERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  23. 23. CERRAHĠ TEDAVĠERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  24. 24. EVRE 2 Tedavisi CERRAHĠ Lateral kolon uzatmaERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  25. 25. EVRE 2 Tedavisi CERRAHĠ Kalkaneus medial kaydırma osteotomisiERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  26. 26. EVRE 2 Tedavisi CERRAHĠ Tendonda kısaltma yaparak navikülere tespit edilmesi önerilir Myerson MS, J Bone Joint Surg A, 1996.ERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  27. 27. EVRE 2 Tedavisi CERRAHĠ TN eklem plantar medial kapsülü kuvvetlendirilirERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  28. 28. EVRE 2 Tedavisi CERRAHĠ Fleksör Digitorum Longus Tendon TransferiERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  29. 29. EVRE 2 Tedavisi CERRAHĠ Gerekirse Aşil tendon uzatmaERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  30. 30. Veya gastroknemius gevşetmeERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  31. 31. EVRE 3 Bulgular önceki evrelerde olduğu gibidir. Farklı olarak daha ilerlemiş ve rijid deformite vardır. Topuktaki valgus deformitesi sabittir.ERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  32. 32. ERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  33. 33. EVRE 3 Tedavisi CERRAHĠ Genellikle triple artrodez tercih edilirERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  34. 34. EVRE 4 •Valgus talar tilti ve erken ayak bileği dejenerasyonu TEDAVĠ Deltoid bağ rekonstrüksiyonuERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  35. 35. Postop 6 ayERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  36. 36. 47y, K, 23 yıllık RAERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  37. 37. Postop 6 ayERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  38. 38. Postop 6 ayERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  39. 39. PES KAVOVARUSTİBİALİS POSTERİOR TENDİNOPATİSİ Tahir Öğüt
  40. 40. PES KAVOVARUS: KAVUS + VARUS • Ayak arkının yükselmiş olması durumuna kavus ayak denir. • Genellikle topukta varus deformitesi (kavovarus ayak), parmaklarda pençeleşme ve ayak kaslarında belirgin güçsüzlük ile birlikte görülür.TİBİALİS POSTERİOR TENDİNOPATİSİ Tahir Öğüt
  41. 41. ETYOPATOGENEZ • Neden genellikle büyümekte olan ayaktaki kas dengesizliğidir. Bunun için erken çocuklukta nadiren görülürken daha çok 8-10 yaşlarında karşılaşılır. • Ġntrensek kas güçsüzlüğü, peroneal ve tibialis anterior kaslarında güçsüzlük bu deformiteye neden olabilir. • Altta yatan nöromusküler bir rahatsızlık olmaksızın çok nadiren görülür. • Kavus ayak, nöromusküler hastalık belirtisidir. Nörolojik konsültasyon, spinal MR, EMG tetkikleri yapmak gerekir.TİBİALİS POSTERİOR TENDİNOPATİSİ Tahir Öğüt
  42. 42. Kavus ayağa neden olan baĢlıca nöromusküler hastalıklar Ģunlardır: •Serebral palsi •Polyomyelit •Charcot-Marie-Tooth hastalığı •Kompartman sendromu •Diastematomyeli •Friedrich ataksisi •Musküler distrofi •Spinal kord tümörü •Spinal disrafizm (spina bifida)TİBİALİS POSTERİOR TENDİNOPATİSİ Tahir Öğüt
  43. 43. Kavovarus ayak için diğer nedenler: I. KONJENITAL: Idiopatik PEV sekeli Arthrogripozis II. TRAVMA: Crush yaralanması Kompartman Sendromu Yanıklar Kötü kaynamaERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  44. 44. CHARCOT MARIE TOOTH HASTALIĞITibialis Anterior ↔ Peroneus Longus PLANTAR FLEKSĠYONTibialis anterior ↔ Gastrocnemius EKĠN KONTRAKTÜRÜIntrensek ↔ Extrensek kaslar PENÇE PARMAKPeroneus Brevis ↔ Tibialis Posterior SUPINASYON VE ADDUKSIYON 20 VARUSERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  45. 45. POLYOMĠYELĠT DEFORMĠTE ETKĠLENEN SEVĠYEYE BAĞLIDIR. Gastrokunemius-Soleus KALKANOKAVUS Tibialis anterior KAVOVARUS Tibialis posterior PLANOVALGUSERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  46. 46. KALKANOKAVUS kalkaneal tepe açısı > 300 Polio Spina Bifida KAVOVARUSERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  47. 47. • Metatars başlarının altındaki nasırlaşmalarTİBİALİS POSTERİOR TENDİNOPATİSİ Tahir Öğüt
  48. 48. Tedavi • Ayakkabı modifikasyonu ve tabanlıklar kullanılır. • Ciddi, semptomatik deformitelerde cerrahi tedavi COLEMAN LATERAL BLOK TESTĠTİBİALİS POSTERİOR TENDİNOPATİSİ Tahir Öğüt
  49. 49. Deformite analizi Kas güçlerinin analiziERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  50. 50. DG,23y, KERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  51. 51. ERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  52. 52. ERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  53. 53. ERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  54. 54. ERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  55. 55. Üçlü artrodezERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  56. 56. ĠLĠZAROV EKSTERNAL FĠKSATÖR BB, 26 MERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  57. 57. ERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  58. 58. ERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  59. 59. ERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  60. 60. ERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  61. 61. ERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  62. 62. ERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  63. 63. ERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  64. 64. ERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  65. 65. ERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  66. 66. ERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  67. 67. Postop 2. yılTİBİALİS POSTERİOR TENDİNOPATİSİ Tahir Öğüt
  68. 68. Postop 3. yılTİBİALİS POSTERİOR TENDİNOPATİSİ Tahir Öğüt
  69. 69. Postop 3. yılTİBİALİS POSTERİOR TENDİNOPATİSİ Tahir Öğüt
  70. 70. Postop 1. yılTİBİALİS POSTERİOR TENDİNOPATİSİ Tahir Öğüt
  71. 71. SG, 21y, E 25y, M HemofiliERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  72. 72. ERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  73. 73. ERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  74. 74. ERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  75. 75. ERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  76. 76. ERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  77. 77. ERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
  78. 78. TEġEKKÜR EDERĠM drtahirogut@gmail.comERĠġKĠN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT

×