Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
PROGRAM BIMBINGAN PENYELIAAN i- 
THINK DALAM KBAT DAN LAWATAN 
KONSULTASI DI BAWAH PPPM 2013 - 2025 
TARIKH: 
16 dan 20 Og...
OBJEKTIF BIMBINGAN PENYELIAAN 
DAN LAWATAN KONSULTASI SEKOLAH 
▫ Membezakan KBAT dan Peta Pemikiran dalam i- 
THINK; 
▫ Me...
JADUAL WAKTU PELAKSANAAN BIMBINGAN PENYELIAAN DAN KONSULTASI 
MASA/ 
HARI 8.30- 10.30 PAGI 11.00-1.00 TENGAH HARI 2.30-4.3...
Pelan Pembangunan Pendidikan 
Malaysia (PPPM) 
6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing 
pada peringkat global 
...
Dari sudut pandangan Sekolah/Guru 
Menaakul 
Kemahiran 
Berfikir 
Aras Tinggi 
Teknik 
menyoal 
Kreativiti 
Inkuiri 
Penye...
DEFINISI 
Kemahiran berfikir aras tinggi ialah keupayaan 
untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran 
dan nilai dalam me...
8
9
PELAKSANAAN KBAT DALAM BILIK DARJAH 
Perubahan dalam 
kurikulum 
KSSR 
KSSM 
Perubahan 
dalam 
pendekatan 
Pengguna 
an al...
Tingkatkan 
soalan aras 
tinggi 
Bagaimana 
hendak 
mengajar 
KBAT? 
Menggunakan 
alat berfikir 
Pembelajaran 
berasaskan ...
KBSR & KBSM 
KSSR & KSSM 
ASAS BERFIKIR 
DISIPLIN ILMU 
Pengetahuan 
Kemahiran 
Nilai & Sikap 
KEMAHIRAN BERFIKIR 
Secara ...
Program i-THINK merupakan… 
• Program untuk mempertingkatkan 
dan membudayakan kemahiran 
berfikir dalam kalangan murid ke...
OBJEKTIF: 
14 
Melahirkan modal insan 
masa hadapan yang 
mempunyai pemikiran 
kreatif, kritis dan inovatif 
Memupuk kemah...
Dengan cara… 
15 
1. Menggunakan alat berfikir 
seperti lapan peta pemikiran 
oleh guru dan murid dalam PdP 
2. Teknik men...
LATAR BELAKANG PROGRAM 
• Bermula pada tahun 2013 
• Melibatkan latihan diberi kepada pegawai meja i-THINK/KBAT PPD dan JP...
Apakah yang diharapkan dari 
Program i-THINK? 
Fokus 
Aktif 
Berkeyakina 
n 
Hubungan 
guru-murid 
rapat 
Prestasi 
mening...
6 TITIK PERMULAAN 
18 
Kemahiran 
Berfikir 
Penyoalan 
Reflektif 
Peta Visual Rangkaian 
Kolaborasi 
Membangunka 
n 
Kecen...
Pendekatan Seluruh Sekolah 
(Whole School Approach) 
19 
Bagaimana? 
1.Latihan diberi kepada 
pentadbir, guru dan murid 
d...
KELESTARIAN PROGRAM 
20 
Sekolah 
1. Pembentukan Pasukan Pemandu (PP) di sekolah 
i. Pengetua/Guru Besar 
ii. Penyelaras (...
LATIHAN 
21 
Jurulatih Kebangsaan 
Melatih Pasukan 
Pemandu (Pusat) 
Pasukan Pemandu 
Melatih Guru 
sekolah masing-masing ...
JPN/PPD 
1. Di setiap JPN ada 2 orang pegawai meja dan 
juga dilantik sebagai Jurulatih Kebangsaan 
(JK) 
2. Di setiap PPD...
Semua pihak 
bertanggungjawab dalam 
menjayakan program 
i-THINK 
23
ISU-ISU DALAM PELAKSANAAN KBAT 
DALAM PROGRAM i-THINK
Dapatan pemantauan 
bersama JNJK dan temu 
bual menggunakan 
instrumen KBAT di sekolah 
rintis dan pemantauan 
bimbingan p...
26 
Kekeliruan 
i-THINK 
KBKK dan KBAT 
TIMSS dan PISA 
KBAT Sains dan Matematik
Hasil Pemantauan JNJK 
• Berlaku kekeliruan dan kecelaruan tentang 
penggunaan peta pemikiran dalam kalangan 
murid dan gu...
Kemahiran Menyoal Soalan Aras Tinggi 
 Perbezaan KBAT dan KBAR 
 Aras Kesukaran dan Aras Pemikiran 
 Aras dalam Taksono...
29 
Saya mengajar i-THINK … (infusi/difusi) 
Saya tidak ada masa membina soalan 
KBAT kerana mengajar i-THINK…. 
Murid men...
30 
Pertukaran GuruBesar/Pengetua/Pasukan Pemandu. 
Mereka hanya menerima taklimat daripada Pasukan 
Pemandu tetapi tidak ...
PEGAWAI-PEGAWAI YANG TERLIBAT 
MENGIKUT NEGERI/LOKASI 
▫ 2 orang pensyarah IAB bagi setiap negeri/lokasi 
▫ 1 orang pegawa...
NEGERI/LOKASI JPN PPD SIP+ JUMLAH 
Perlis 1 1 3 5 
Kedah 1 1 3 5 
P. Pinang 1 1 3 5 
Selangor 1 1 3 5 
Perak 1 1 3 5 
Mela...
CABARAN PROGRAM BIMBINGAN 
PENYELIAAN i-THINK DALAM KBAT 
BAGI TAHUN 2013
KEPIMPINAN 
KEKUATAN CABARAN CADANGAN 
Ada pasukan pemandu Pemimpin bertukar ke 
sekolah lain dan Guru 
Besar baru tidak 
...
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 
KEKUATAN CABARAN CADANGAN 
Guru ada komitmen untuk 
menggunakan i-THINK 
sebagai salah satu a...
PASUKAN PEMANDU 
KEKUATAN CABARAN CADANGAN 
Pasukan pemandu 
sekolah wujud 
Kurang kerjasama (‘one-man- 
show’) 
Pemantaua...
KHIDMAT BANTU JPN/PPD 
KEKUATAN CABARAN CADANGAN 
Kursus i-THINK telah 
diberikan 
Kekangan masa untuk 
memantau di sekola...
ISU/ASPEK YANG PERLU PENAMBAHBAIKAN 
• Perancangan strategik untuk program i-THINK boleh dikemaskini dengan perancangan ta...
Cadangan perancangan : 
• Penubuhan Jawatankuasa i-Think Negeri 
• Penyelarasan takwim antara program Bahasa Inggeris kera...
ISU YANG DIPERBINCANGKAN 
▫ Kompetensi 
 Various school of thought (eg IAB, JNJK, Pegawai Meja dll) 
 Kurang mahir tenta...
Cadangan Jadual Konsultasi 
8:00-9:30 pagi Penerangan dan taklimat dari 
pemimpin sekolah 
10:00-12:00tgh Pencerapan guru ...
Tindakan Pensyarah IAB 
• Menyenaraikan pegawai-pegawai SIP+, PPD dan JPN yang akan terlibat 
dengan Bimbingan Penyeliaan ...
Tindakan Pegawai JPN/PPD/SIP+ 
(selepas Bimbingan Penyeliaan) 
• Menyebarkan maklumat yang diperolehi kepada rakan 
SIP+/J...
SEKIAN, 
TERIMA KASIH
Overview Program i-THINK Dalam KBAT
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Overview Program i-THINK Dalam KBAT

5.487 visualizaciones

Publicado el

Perancangan strategik untuk program i-THINK boleh dikemaskini dengan perancangan taktikal dan operasi yang lebih terperinci.
Terdapat pemimpin sekolah yang tidak menguasai program ini kerana baru bertukar dan tidak mengikuti kursus.
Perlu melaksanakan pemantauan secara berterusan.
Komitmen pemimpin boleh dipertingkatkan.
Pemimpin boleh memberi penurunan kuasa kepada pasukan pemandu untuk membuat pencerapan PdP.
Guru tidak melihat perkaitan antara KBAT dengan peta pemikiran. Anggapan seolah-olah kedua-duanya terpisah.
Kurang pendedahan elemen KBAT kepada guru. Pengetahuan guru dalam KBAT perlu dipertingkatkan.
Perlu membudayakan KBAT melalui panitia.
Pembudayaan penggunaan 8 peta pemikran masih perlu dipertingkatkan kerana terdapat guru yang masih kurang menggunakannya.
Terdapat sebahagian guru yang menunjukkan sikap kurang positif- pelaksanaan atas arahan semata-mata.
Bukti pembudayaan dari segi fizikal dan sosial perlu dipertingkatkan.
Program pembangunan professional secara berterusan perlu dipertingkatkan.
Sistem dokumentasi masih perlu dikemaskini.
Fokus perlu diberikan kepada ‘thinking process’ berbanding peta pemikiran.
Penulisan RPH perlu dikemaskini.Elemen penggunaan peta pemikiran dan pembudayaan KBAT perlu dimasukkan.
Mengoptimumkan penggunaan pusat sumber.
Soalan-soalan guru yang beraras tinggi perlu lebih kerap.
Pemantapan teknik penyoalan untuk merangsang pemikiran murid perlu dipertingkatkan.

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

Overview Program i-THINK Dalam KBAT

 1. 1. PROGRAM BIMBINGAN PENYELIAAN i- THINK DALAM KBAT DAN LAWATAN KONSULTASI DI BAWAH PPPM 2013 - 2025 TARIKH: 16 dan 20 Ogos 2014 TEMPAT: KUALA TERENGGANU
 2. 2. OBJEKTIF BIMBINGAN PENYELIAAN DAN LAWATAN KONSULTASI SEKOLAH ▫ Membezakan KBAT dan Peta Pemikiran dalam i- THINK; ▫ Membincangkan isu-isu pelaksanaan KBAT dalam program i-THINK di sekolah bersama pegawai PPD dan JPN; ▫ Mengenalpasti isu-isu pemantauan di peringkat sekolah melalui laporan pemantauan sekolah peluasan oleh JNJK; ▫ Membincangkan input soalan-soalan KBAT daripada pegawai Lembaga Peperiksaan; ▫ Membincangkan modus operandi lawatan konsultasi sekolah-sekolah terpilih tentang pelaksanaan program i-THINK
 3. 3. JADUAL WAKTU PELAKSANAAN BIMBINGAN PENYELIAAN DAN KONSULTASI MASA/ HARI 8.30- 10.30 PAGI 11.00-1.00 TENGAH HARI 2.30-4.30 PETANG HARI PERTAMA • Pengenalan • Taklimat Program • Overview • Input 1 (Quest. Skill) • Input 2 (Peta) • Input 2 (samb.) • Input LP (Pentaksiran / TIMSS /PISA / PT3) • Instrumen JNJK • SOP Lawatan • Peranan SIP+/PPD/JPN • Refleksi HARI KEDUA • Taklimat i-THINK : Modus Operandi dan kenal pasti kelas yang akan dicerap • Walk around • Sesi perbincangan berkaitan isu, impak pencapaian dan pemerhatian • Refleksi dan maklum balas daripada konsultasi • Persembahan HARI KETIGA • Taklimat i-THINK : Modus Operandi dan kenal pasti kelas yang akan dicerap • Walk around • Sesi perbincangan berkaitan isu, impak pencapaian dan pemerhatian • Refleksi dan maklum balas daripada konsultasi • Persembahan HARI KEEMPAT • Taklimat i-THINK : Modus Operandi dan kenal pasti kelas yang akan dicerap • Walk around • Sesi perbincangan berkaitan isu, impak pencapaian dan pemerhatian • Refleksi dan maklum balas daripada konsultasi • Persembahan • Pelan Tindakan oleh PPD/JPN (untuk kegunaan sekolah)
 4. 4. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing pada peringkat global Kemahiran Memimpin Identiti Nasional Kemahiran Dwibahasa Etika dan Kerohanian Kemahiran berfikir Pengetahuan 5
 5. 5. Dari sudut pandangan Sekolah/Guru Menaakul Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Teknik menyoal Kreativiti Inkuiri Penyelesaian masalah 6
 6. 6. DEFINISI Kemahiran berfikir aras tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. 7 KPM, 2013
 7. 7. 8
 8. 8. 9
 9. 9. PELAKSANAAN KBAT DALAM BILIK DARJAH Perubahan dalam kurikulum KSSR KSSM Perubahan dalam pendekatan Pengguna an alat berfikir- KBKK cth:peta minda Program i-THINK-peta pemikiran Teknik menyoal Galakkan murid menyoal yang memerlukan pemikiran aras tinggi-kenapa, bagaimana Perubahan dalam pentaksiran Sebanyak 30% soalan berbentuk aras tinggi dalam peperiksaan pusat Murid dapat Membuat keputusan Menyelesai masalaha Menginovasi Mencipta Penilaian peringkat kebangsaan PBS PEP.AWAM Penilaian peringkat antarabangsa TIMSS PISA
 10. 10. Tingkatkan soalan aras tinggi Bagaimana hendak mengajar KBAT? Menggunakan alat berfikir Pembelajaran berasaskan projek Aktiviti penyelesaian masalah Teknik menyoal Aktiviti pemikiran aras tinggi dalam buku teks Dari sudut pandangan Sekolah/Guru 11
 11. 11. KBSR & KBSM KSSR & KSSM ASAS BERFIKIR DISIPLIN ILMU Pengetahuan Kemahiran Nilai & Sikap KEMAHIRAN BERFIKIR Secara kritis dan kreatif (KBKK) MENAAKUL & REFLEKSI MEMBUAT KEPUTUSAN MENYELESAI MASALAH MENGINOVASI BERFIKIR ARAS TINGGI MENCIPTA MENILAI MENGANALISIS MENGAPLIKASI KONTEKS KONTEKS MEMBUAT KEPUTUSAN MENYELESAI MASALAH MENGINOVASI MENCIPTA MENCIPTA ASAS BERFIKIR Pengetahuan Kemahiran Nilai & Sikap Secara kritis dan kreatif (KBKK) MENAAKUL & REFLEKSI KEMAHIRAN BERFIKIR Kemahiran Berfikir 12
 12. 12. Program i-THINK merupakan… • Program untuk mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid berfikiran kreatif dan kritis serta inovatif. • i-THINK membawa maksud innovative THINKing (Pemikiran Inovatif). Murid perlu dibekalkan dengan kemahiran berfikir 13
 13. 13. OBJEKTIF: 14 Melahirkan modal insan masa hadapan yang mempunyai pemikiran kreatif, kritis dan inovatif Memupuk kemahiran pemikiran aras tinggi dan mampu berdaya saing
 14. 14. Dengan cara… 15 1. Menggunakan alat berfikir seperti lapan peta pemikiran oleh guru dan murid dalam PdP 2. Teknik menyoal dan menaakul untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi – Blooms taksonomi dan Versi Lorin Anderson
 15. 15. LATAR BELAKANG PROGRAM • Bermula pada tahun 2013 • Melibatkan latihan diberi kepada pegawai meja i-THINK/KBAT PPD dan JPN • Bertujuan untuk memperkasakan pegawai PPD/JPN dengan memberikan bimbingan yang berkesan dari segi pelaksanaan KBAT di sekolah • Dapatan UNESCO: ▫ guru mengajar untuk peperiksaan ▫ penerapan HOTS dalam kalangan guru dan murid amat rendah • 2 fokus utama untuk memantapkan pdp guru: ▫ Teknik penyoalan ▫ penggunaan alat-alat berfikir • Bagi menangani masalah ini, KPM memperkenalkan program i-THINK. • Status Pelaksanaan i-THINK: ▫ 10 buah sekolah rintis (2012) ▫ 1058 buah sekolah peluasan (2013) ▫ 1000 sekolah rintis KKDT (2014) • Diharapkan melalui program ini akan menghasilkan murid yang berfikiran kreatif dan kritis serta inovatif selaras dengan hasrat PPPM dalam transformasi pendidikan • KBAT sebagai keupayaan untuk mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu
 16. 16. Apakah yang diharapkan dari Program i-THINK? Fokus Aktif Berkeyakina n Hubungan guru-murid rapat Prestasi meningka t Seronok belajar 17 Menaakul
 17. 17. 6 TITIK PERMULAAN 18 Kemahiran Berfikir Penyoalan Reflektif Peta Visual Rangkaian Kolaborasi Membangunka n Kecenderungan Peribadi Membentuk persekitaran
 18. 18. Pendekatan Seluruh Sekolah (Whole School Approach) 19 Bagaimana? 1.Latihan diberi kepada pentadbir, guru dan murid dalam mengajar dan belajar berfikir 2.Guru dan murid mempunyai bahasa pemikiran dan alat berfikir yang sama
 19. 19. KELESTARIAN PROGRAM 20 Sekolah 1. Pembentukan Pasukan Pemandu (PP) di sekolah i. Pengetua/Guru Besar ii. Penyelaras (guru) iii. 3 orang guru (untuk 2012 – BM, BI, Sains dan Math) 2. PP melatih guru. Guru melatih murid dan menggunakan di dalam PdP 3. PP memberi sokongan, latihan tambahan dan bimbingan kepada guru 4. Instrumen Pemantauan Kendiri disediakan. Item ini akan dimasukkan sebagai annex di dalam SKP Sekola h JPN/ PPD Bahagi an IPGK
 20. 20. LATIHAN 21 Jurulatih Kebangsaan Melatih Pasukan Pemandu (Pusat) Pasukan Pemandu Melatih Guru sekolah masing-masing (on site) Kestrel Education (JU) melatih Jurulatih Kebangsaan Guru melatih murid (tempoh 3-6 bulan) Penggunaan Peta Pemikiran dan Soalan Aras Tinggi dalam PdP
 21. 21. JPN/PPD 1. Di setiap JPN ada 2 orang pegawai meja dan juga dilantik sebagai Jurulatih Kebangsaan (JK) 2. Di setiap PPD ada seorang pegawai meja dan juga dilantik sebagai Jurulatih Kebangsaan 3. JK JPN/PPD dikehendaki memberi taklimat kepada semua pegawai di JPN dan PPD 4. JK JPN/PPD membimbing dan membantu guru dalam pelaksanaan Program i-THINK Sekola h JPN/ PPD Bahagi an IPGK KELASTARIAN PROGRAM (samb.) 22
 22. 22. Semua pihak bertanggungjawab dalam menjayakan program i-THINK 23
 23. 23. ISU-ISU DALAM PELAKSANAAN KBAT DALAM PROGRAM i-THINK
 24. 24. Dapatan pemantauan bersama JNJK dan temu bual menggunakan instrumen KBAT di sekolah rintis dan pemantauan bimbingan penyeliaan IAB 2013 : • Konsep KBAT dan aplikasi i-THINK • Kemahiran Menyoal • Peta Pemikiran • Pentaksiran KBAT • Peranan PPD 25
 25. 25. 26 Kekeliruan i-THINK KBKK dan KBAT TIMSS dan PISA KBAT Sains dan Matematik
 26. 26. Hasil Pemantauan JNJK • Berlaku kekeliruan dan kecelaruan tentang penggunaan peta pemikiran dalam kalangan murid dan guru • Guru kurang mahir dalam teknik penyoalan dan peta pemikiran • Guru kurang menerapkan kemahiran berfikir kepada murid semasa sesi pengajaran • Kurang koordinasi antara pasukan pemandu sekolah, pemimpin sekolah dan guru-guru lain
 27. 27. Kemahiran Menyoal Soalan Aras Tinggi  Perbezaan KBAT dan KBAR  Aras Kesukaran dan Aras Pemikiran  Aras dalam Taksonomi Kognitif  Kaedah Menyoal dalam pdp  Penggunaan kata tanya (Question Tag) dalam memulakan penyoalan
 28. 28. 29 Saya mengajar i-THINK … (infusi/difusi) Saya tidak ada masa membina soalan KBAT kerana mengajar i-THINK…. Murid menggunakan i-THINK untuk berbincang… Menggunakan peta pemikiran sebagai graphic organiser (menggunakan sebagai memindahkan nota dari bahan lain)
 29. 29. 30 Pertukaran GuruBesar/Pengetua/Pasukan Pemandu. Mereka hanya menerima taklimat daripada Pasukan Pemandu tetapi tidak berjaya menjalankan peranan pentadbir yang sebenarnya Pasukan Pemandu perlu melaksanakan bengkel secara berkala (CPD) untuk memantapkan penggunaan Peta Pemikiran dan Teknik Penyoalan. Lawatan ke sekolah berhampiran perlu dilaksanakan supaya dapat berkongsi idea dan strategi pelaksanaan Sekolah tidak melaksanakan program secara whole school approach Sekolah tidak mengamalkan PLC
 30. 30. PEGAWAI-PEGAWAI YANG TERLIBAT MENGIKUT NEGERI/LOKASI ▫ 2 orang pensyarah IAB bagi setiap negeri/lokasi ▫ 1 orang pegawai meja i-THINK/KBAT PPD ▫ 3 orang pegawai SIP+ ▫ 1 orang pegawai JPN mengikut negeri ▫ 1 orang pegawai JNJK bagi setiap lokasi
 31. 31. NEGERI/LOKASI JPN PPD SIP+ JUMLAH Perlis 1 1 3 5 Kedah 1 1 3 5 P. Pinang 1 1 3 5 Selangor 1 1 3 5 Perak 1 1 3 5 Melaka 1 1 3 5 N. Sembilan 1 1 3 5 Johor 1 1 3 5 Pahang 1 1 3 5 Terengganu 1 1 3 5 Kelantan 1 1 3 5 Sabah 1 (Tawau) 1 1 3 5 Sabah 2 (K. Kinabalu) 1 1 3 5 Sabah 3 (Sandakan) 1 1 3 5 Sarawak 1 (Sibu) 1 1 3 5 Sarawak 2 (Bintulu) 1 1 3 5 Sarawak 3 (Miri) 1 1 3 5 Putrajaya 1 1 3 5 Labuan 1 1 3 5 Kuala Lumpur 1 1 3 5 JUMLAH 20 20 60 100
 32. 32. CABARAN PROGRAM BIMBINGAN PENYELIAAN i-THINK DALAM KBAT BAGI TAHUN 2013
 33. 33. KEPIMPINAN KEKUATAN CABARAN CADANGAN Ada pasukan pemandu Pemimpin bertukar ke sekolah lain dan Guru Besar baru tidak menghadiri kursus i- THINK Melaksanakan LDP untuk Guru Besar dan guru-guru yang masih belum faham tentang i-THINK bagi guru-guru yang sudah terdedah kepada i-THINK bolehlah menganggapnya sebagai kursus ‘refresher’ Warga sekolah tahu kewujudan Program i- THINK dan jenis-jenis peta pemikiran Belum ada pendedahan tentang KBAT JPN/PPD memberikan kursus pendedahan Galeri i-THINK Tidak kemaskini dan bahan lama (usang, kelihatan tidak menarik, gangguan angin kencang) Sekolah perlu kemaskini sekurang-kurangnya sebulan sekali
 34. 34. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEKUATAN CABARAN CADANGAN Guru ada komitmen untuk menggunakan i-THINK sebagai salah satu alat bantu mengajar Guru banyak mengemukakan soalan aras rendah Latihan berterusan di sekolah Guru tidak memahami sepenuhnya teknik penyoalan yang mengarah kepada KBAT Kursus dikendalikan oleh pakar (contoh: IAB) Guru merungut dengan mengatakan bahawa masa pdp tidak cukup untuk melaksanakan Program i- THINK (mengejar sukatan pelajaran, KSSR, PBS) Guru menganggap i-THINK sebagai satu program tambahan yang membebankan, mengelirukan dan membuang masa
 35. 35. PASUKAN PEMANDU KEKUATAN CABARAN CADANGAN Pasukan pemandu sekolah wujud Kurang kerjasama (‘one-man- show’) Pemantauan dan bimbingan daripada PPD Ada fail pengurusan Pemandu kurang maklumat dan pendedahan sehinggakan sukar membuat keputusan dan akhirnya berputus asa PPD memberi perhatian dan sentiasa membantu dan berhubung dengan pasukan pemandu Promosi -THINK selama seminggu semasa minggu akademik Kebanyakan ahli pasukan pemandu merupakan guru satu sesi persekolahan sahaja (contoh: sesi pagi sahaja)
 36. 36. KHIDMAT BANTU JPN/PPD KEKUATAN CABARAN CADANGAN Kursus i-THINK telah diberikan Kekangan masa untuk memantau di sekolah Bagi kursus susulan berterusan Kursus bimbingan penyeliaan i-THINK PPD menghantar orang yang berlainan untuk i- THINK dan KBAT Mengeluarkan surat lantikan rasmi dari JPN kepada Pegawai Meja yang diberikan kursus i- THINK
 37. 37. ISU/ASPEK YANG PERLU PENAMBAHBAIKAN • Perancangan strategik untuk program i-THINK boleh dikemaskini dengan perancangan taktikal dan operasi yang lebih terperinci. • Terdapat pemimpin sekolah yang tidak menguasai program ini kerana baru bertukar dan tidak mengikuti kursus. • Perlu melaksanakan pemantauan secara berterusan. • Komitmen pemimpin boleh dipertingkatkan. • Pemimpin boleh memberi penurunan kuasa kepada pasukan pemandu untuk membuat pencerapan PdP. • Guru tidak melihat perkaitan antara KBAT dengan peta pemikiran. Anggapan seolah-olah kedua-duanya terpisah. • Kurang pendedahan elemen KBAT kepada guru. Pengetahuan guru dalam KBAT perlu dipertingkatkan. • Perlu membudayakan KBAT melalui panitia. • Pembudayaan penggunaan 8 peta pemikran masih perlu dipertingkatkan kerana terdapat guru yang masih kurang menggunakannya. • Terdapat sebahagian guru yang menunjukkan sikap kurang positif- pelaksanaan atas arahan semata-mata. • Bukti pembudayaan dari segi fizikal dan sosial perlu dipertingkatkan. • Program pembangunan professional secara berterusan perlu dipertingkatkan. • Sistem dokumentasi masih perlu dikemaskini. • Fokus perlu diberikan kepada ‘thinking process’ berbanding peta pemikiran. • Penulisan RPH perlu dikemaskini.Elemen penggunaan peta pemikiran dan pembudayaan KBAT perlu dimasukkan. • Mengoptimumkan penggunaan pusat sumber. • Soalan-soalan guru yang beraras tinggi perlu lebih kerap. • Pemantapan teknik penyoalan untuk merangsang pemikiran murid perlu dipertingkatkan.
 38. 38. Cadangan perancangan : • Penubuhan Jawatankuasa i-Think Negeri • Penyelarasan takwim antara program Bahasa Inggeris kerana hampir semua pegawai meja ialah penyelaras Bahasa Inggeris. • Lawatan konsultasi ke sekolah antara daerah akan dirancang oleh JPN • Menambahkan bilangan JU i-Think mengikut nisbah bilangan sekolah • Ada beberapa orang pegawai tidak dapat memberikan komitmen sepenuhnya kerana terlibat dengan komitmen lain walaupun telah mendapat maklumat tentang program ini. • Kehadiran lewat beberapa peserta juga menyebabkan masalah kelewatan taklimat. Diharapkan ketepatan masa dipatuhi agar tidak mengganggu perjalanan program. • Masa untuk konsultasi ditambah kerana terlalu banyak input yang hendak disampaikan dalam masa yang amat terhad. • Pegawai yang terlibat perlu hadir penuh sesi program agar tidak berlaku kecairan maklumat. Hal ini amat penting kerana peserta yang tidak hadir penuh kurang jelas perjalanan Program.
 39. 39. ISU YANG DIPERBINCANGKAN ▫ Kompetensi  Various school of thought (eg IAB, JNJK, Pegawai Meja dll)  Kurang mahir tentang peta pemikiran/ teknik penyoalan  Pemantauan dan penggunaan instrumen pemantauan  Tidak dapat kaitkan dengan TIMSS/PISA/PT3 (PBS) • Lawatan ke sekolah ▫ Masa tak sesuai (peperiksaan dsb) ▫ Bilangan pegawai yang melawat sekolah ▫ Debriefing sesama pegawai tidak berlaku ▫ Tiada pelan tindakan
 40. 40. Cadangan Jadual Konsultasi 8:00-9:30 pagi Penerangan dan taklimat dari pemimpin sekolah 10:00-12:00tgh Pencerapan guru oleh pensyarah IAB,JPN/PPD/SIP 12:00-12:30tgh Perbincangan pembimbing 12:30-1:30ptg Maklum balas pencerapan dan pemerhatian
 41. 41. Tindakan Pensyarah IAB • Menyenaraikan pegawai-pegawai SIP+, PPD dan JPN yang akan terlibat dengan Bimbingan Penyeliaan dan lawatan konsultasi • Menetapkan tarikh konsultasi dan lawatan (pilih mana-mana 4 hari berturutan antara Ogos – Sept. 2014, kecuali minggu 1 Ogos dan Sept.) • Mengenal pasti tempat untuk mengadakan bimbingan di premis JPN/PPD/lain-lain premis kerajaan mengikut ketetapan oleh JPN • Mengenal pasti 3 buah sekolah untuk lawatan konsultasi yang berhampiran dengan tempat diadakan bimbingan penyeliaan. • Menentukan kelas di sekolah-sekolah yang dipilih untuk dicerap oleh pegawai PPD/SIP+/JPN/IAB/JNJK • Menguruskan makan-minum pegawai PPD/SIP+/JPN/IAB/JNJK sepanjang program Bimbingan Penyeliaan dan Lawatan Konsultasi berlangsung (IAB akan menanggung perbelanjaan makan-minum peserta). • Memohon jasa baik JPN untuk menanggung tuntutan perjalanan peserta (SIP/PPD/JPN)
 42. 42. Tindakan Pegawai JPN/PPD/SIP+ (selepas Bimbingan Penyeliaan) • Menyebarkan maklumat yang diperolehi kepada rakan SIP+/JPN/PPD yang lain • Pegawai JPN/PPD/SIP+ memahami tugas dan fungsi mereka bagi menjayakan KBAT di sekolah • Pegawai JPN/PPD menjalankan pemantauan KBAT menggunakan instrumen pemantauan JNJK yang telah didedahkan kepada mereka • Pegawai JPN/PPD/SIP+ memastikan KBAT diterap dan dilaksanakan di sekolah dengan berkesan • Pegawai JPN/PPD/SIP+ memastikan pemimpin sekolah memahami konsep KBAT dan melaksanakannya dengan betul. • Memastikan sekolah mempunyai pasukan pemandu yang mantap untuk menggerakkan KBAT dengan berkesan
 43. 43. SEKIAN, TERIMA KASIH

×