Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
KEMAHIRAN BERFIKIR 
ARAS TINGGI (KBAT) 
Higher Order Thinking 
Skills
MENGAPAKAH KITA PERLU 
MEMBUAT REFLEKSI DAN 
MELAKSANAKAN 
PENTAKSIRAN 
KEMAHIRAN BERFIKIR 
ARAS TINGGI (KBAT) 
DALAM PEPE...
PERBINCANGAN 
DAN 
KETETAPAN PERINGKAT 
KPM
7 
PERANCANGAN PENTAKSIRAN KBAT 
‘Meningkatkan kerangka pentaksiran 
bagi menambahkan item yang menguji 
Kemahiran Berfiki...
KONSEP DAN DEFINISI 
KBAT
9 
DEFINISI KBAT 
“ Keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, 
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan 
dan reflek...
10 
KONSEP KBAT 
KBAT dilihat sebagai proses kitaran dari pemikiran 
aras rendah (KBAR) ke pemikiran aras tinggi (KBAT). 
...
12 
(a) Stimulus: 
CIRI ITEM KBAT 
Menggunakan stimulus secara ekstensif (contoh: 
petikan, gambar rajah, graf) untuk menj...
13 
CIRI ITEM KBAT 
(d) Situasi sebenar dalam kehidupan harian: 
Mencabar murid untuk menyelesaikan suatu 
masalah kehidup...
14 
MENYELESAIKAN MASALAH
PERSPEKTIF BAHARU 
DALAM PENGGUBALAN 
ITEM PENTAKSIRAN
Berfikir Secara Kreatif
17 
KREATIVITI 
“make the strange familiar and the 
familiar strange” 
Agar idea tidak dipendam sebagai idea; 
o membiasak...
18 
LANGKAH PENGGUBALAN ITEM KBAT 
1 Tentukan konstruk, konteks dan aras 
kesukaran 
2 Tentukan jenis item 
3 Rancang peng...
19 
KONSTRUK 
Konstruk ialah perkara yang ditaksir. Ia 
merupakan dimensi manusia yang berbentuk 
konkrit (contoh: tinggi,...
20
ANALISIS 
Kebolehan memecahkan maklumat 
atau konsep kepada bahagian-bahagian 
kecil serta menerakan 
hubungan antara baha...
22
23
HASIL PROSES ANALISIS 
Segiempat 
sama 
Segiempat 
bujur 
Segitiga Bulat
SINTESIS 
Kebolehan menyatukan 
maklumat dan konsep 
kepada satu 
kesatuan/rumusan yang 
bermakna 
25
26
27
HASIL PROSES SINTESIS 
Sintesis bentuk menjadi objek bermakna 
28
29 
KONTEKS 
Konteks adalah tajuk atau situasi yang dijadikan 
tempat pentaksiran sesuatu konstruk. 
Ia merupakan bahagian...
30 
ARAS KESUKARAN 
Ditentukan daripada pengetahuan, kemahiran 
dan nilai berdasarkan tiga aspek: 
• Peringkat pengetahuan...
x 4 = ? 
Rajah 1 
Berapakah jumlah segitiga (yang sama saiz 
dengan segitiga dalam Rajah 1) ?
32
33
34 
Luas = lebar x panjang 
Luas padang = x x (x + 4) 
= x + 4x 
Luas lorong = 1 x x = x 
Luas kawasan berlorek = x + 4x –...
35
1. Which cube has the highest total 
surface area per volume ratios? 
A. C. 
B. D. 
1. Different animals have different 
w...
1. Rajah 1 menunjukkan dua jenis ekosistem X 
dan ekosistemY.
Apakah maksud 
kepelbagaian 
esosistem? 
Berdasarkan 
pemerhatian anda 
dalam Rajah 1, 
mengapakah X dan Y 
adalah ekosist...
Namakan jenis 
kepelbagaian ekosistem di 
Rajah 1: 
X : 
Y : 
Tsunami telah melanda 
kawasan X. Semua 
tumbuhan telah musn...
SEKIAN, JUMPA LAGI
Pembinaan Item KBAT
Pembinaan Item KBAT
Pembinaan Item KBAT
Pembinaan Item KBAT
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Pembinaan Item KBAT

10.676 visualizaciones

Publicado el

‘Meningkatkan kerangka pentaksiran bagi menambahkan item yang menguji Kemahiran Berfikir Aras Tinggi serta menggunakan rujukan standard dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)’

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

Pembinaan Item KBAT

 1. 1. KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) Higher Order Thinking Skills
 2. 2. MENGAPAKAH KITA PERLU MEMBUAT REFLEKSI DAN MELAKSANAKAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PEPERIKSAAN PUSAT
 3. 3. PERBINCANGAN DAN KETETAPAN PERINGKAT KPM
 4. 4. 7 PERANCANGAN PENTAKSIRAN KBAT ‘Meningkatkan kerangka pentaksiran bagi menambahkan item yang menguji Kemahiran Berfikir Aras Tinggi serta menggunakan rujukan standard dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)’ Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013- 2025
 5. 5. KONSEP DAN DEFINISI KBAT
 6. 6. 9 DEFINISI KBAT “ Keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. “ Bahagian Pembangunan Kurikulum (2013)
 7. 7. 10 KONSEP KBAT KBAT dilihat sebagai proses kitaran dari pemikiran aras rendah (KBAR) ke pemikiran aras tinggi (KBAT). Konsep KBAT telah memasukkan ciri-ciri berfikir secara kreatif, kritis, logik dan metakognitif. Memerlukan seseorang menyelesaikan masalah yang tidak kerap berlaku (not familiar) dan pelbagai bentuk soalan atau dilema yang tidak pasti keputusannya. Menggunakan KBAT, murid mampu memberi penjelasan, membuat keputusan, menyelesai masalah, menginovasi, mencipta dan menunjukkan hasil akhir mengikut konteks yang diperlukan.
 8. 8. 12 (a) Stimulus: CIRI ITEM KBAT Menggunakan stimulus secara ekstensif (contoh: petikan, gambar rajah, graf) untuk menjana kemahiran inferens dan penaakulan kritis (b) Pelbagai tahap / aras pemikiran: Mentaksir pelbagai aras pemikiran dalam domain kognitif untuk memberi impak yang lebih besar (c) Konteks yang baharu: Konteks yang merujuk kepada situasi baharu yang tidak lazim kepada murid. Bertujuan merangsang murid berfikir dan bukannya menyatakan semula apa yang telah dipelajari di dalam bilik darjah
 9. 9. 13 CIRI ITEM KBAT (d) Situasi sebenar dalam kehidupan harian: Mencabar murid untuk menyelesaikan suatu masalah kehidupan sebenar dengan menggunakan pembelajaran daripada pelbagai disiplin (e) Item tidak berulang: Item pelbagai / berbeza setiap tahun melangkaui bahan buku teks untuk mengujudkan situasi yang baharu
 10. 10. 14 MENYELESAIKAN MASALAH
 11. 11. PERSPEKTIF BAHARU DALAM PENGGUBALAN ITEM PENTAKSIRAN
 12. 12. Berfikir Secara Kreatif
 13. 13. 17 KREATIVITI “make the strange familiar and the familiar strange” Agar idea tidak dipendam sebagai idea; o membiasakan yang luar biasa, dan o yang biasa dijadikan luar biasa
 14. 14. 18 LANGKAH PENGGUBALAN ITEM KBAT 1 Tentukan konstruk, konteks dan aras kesukaran 2 Tentukan jenis item 3 Rancang penggunaan stimulus yang berkaitan dengan konteks untuk mengukur konstruk 4 Tentukan jenis evidens (fakta, konsep, generalisasi, keupayaan menilai dan rasional) 5 Tulis item 6 Tulis Peraturan Pemarkahan/rubrik penskoran 7 Menilai item menggunakan prinsip 9 poin
 15. 15. 19 KONSTRUK Konstruk ialah perkara yang ditaksir. Ia merupakan dimensi manusia yang berbentuk konkrit (contoh: tinggi, berat) dan abstrak (contoh: pengetahuan, kemahiran dan sikap) yang dibangun atau diperkembang melalui hasil pembelajaran sesuatu mata pelajaran. Konstruk yang diukur dalam instrumen pentaksiran bagi suatu mata pelajaran dikenal pasti berdasarkan dokumen kurikulum mata pelajaran tersebut.
 16. 16. 20
 17. 17. ANALISIS Kebolehan memecahkan maklumat atau konsep kepada bahagian-bahagian kecil serta menerakan hubungan antara bahagian, struktur dan menyusun elemen-elemen berkenaan kepada bentuk yang bermakna 21
 18. 18. 22
 19. 19. 23
 20. 20. HASIL PROSES ANALISIS Segiempat sama Segiempat bujur Segitiga Bulat
 21. 21. SINTESIS Kebolehan menyatukan maklumat dan konsep kepada satu kesatuan/rumusan yang bermakna 25
 22. 22. 26
 23. 23. 27
 24. 24. HASIL PROSES SINTESIS Sintesis bentuk menjadi objek bermakna 28
 25. 25. 29 KONTEKS Konteks adalah tajuk atau situasi yang dijadikan tempat pentaksiran sesuatu konstruk. Ia merupakan bahagian-bahagian tertentu mata pelajaran dan dikenal pasti daripada Sukatan Pelajaran. Konteks lazimnya dinyatakan mengikut kawasan tertentu dalam sesuatu bidang. Untuk memastikan liputan yang menyeluruh, konteks biasanya dibahagikan kepada beberapa subkonteks.
 26. 26. 30 ARAS KESUKARAN Ditentukan daripada pengetahuan, kemahiran dan nilai berdasarkan tiga aspek: • Peringkat pengetahuan atau kemahiran Asas – Lanjutan (Basic – Advanced) • Kebiasaan (Familiarity) • Kerencaman (Complexity)
 27. 27. x 4 = ? Rajah 1 Berapakah jumlah segitiga (yang sama saiz dengan segitiga dalam Rajah 1) ?
 28. 28. 32
 29. 29. 33
 30. 30. 34 Luas = lebar x panjang Luas padang = x x (x + 4) = x + 4x Luas lorong = 1 x x = x Luas kawasan berlorek = x + 4x – x = x + 3x 2 2 2
 31. 31. 35
 32. 32. 1. Which cube has the highest total surface area per volume ratios? A. C. B. D. 1. Different animals have different ways to adapt themselves in different environment. The diagram shows an animal lives in a tropical environment. Which structure of the body helps it to adapt itself to the hot environment? 1cm 1cm 3cm 3cm 2cm 2 cm 5cm 5cm A B C D
 33. 33. 1. Rajah 1 menunjukkan dua jenis ekosistem X dan ekosistemY.
 34. 34. Apakah maksud kepelbagaian esosistem? Berdasarkan pemerhatian anda dalam Rajah 1, mengapakah X dan Y adalah ekosistem yang berbeza? (Konstruk – Analisis) Spesis organisma yang tinggal dalam habitat dan ekosistem yang berbeza kerana X dan Y mempunyai spesis berbeza / habitat berbeza
 35. 35. Namakan jenis kepelbagaian ekosistem di Rajah 1: X : Y : Tsunami telah melanda kawasan X. Semua tumbuhan telah musnah. Terangkan apa yang akan berlaku kepada populasi herbivor dalam kawasan itu. (Konstruk – Sintesis) X : Ekosistem Paya Y : Ekosistem Laut Herbivor berkurang Penerangan : 1. Tiada sumber makanan 2. Habitat musnah
 36. 36. SEKIAN, JUMPA LAGI

×