Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Debat 5: Lourdes Borrell | 6è Congrés del Tercer Sector

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 12 Anuncio

Debat 5: Lourdes Borrell | 6è Congrés del Tercer Sector

Descargar para leer sin conexión

Extret de la intervenció de Lourdes Borrell, responsable Àrea Social d'Hàbitat4, durant el debat 'El dret a l'habitatge i a l'energia: una col·laboració necessària del món local i les entitats socials'.

El 6è Congrés del Tercer Sector Social s'ha celebrat els dies 20, 21 i 22 de novembre de 2018 al Disseny Hub Barcelona i a La Farga de l'Hospitalet de Llobregat.

Extret de la intervenció de Lourdes Borrell, responsable Àrea Social d'Hàbitat4, durant el debat 'El dret a l'habitatge i a l'energia: una col·laboració necessària del món local i les entitats socials'.

El 6è Congrés del Tercer Sector Social s'ha celebrat els dies 20, 21 i 22 de novembre de 2018 al Disseny Hub Barcelona i a La Farga de l'Hospitalet de Llobregat.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Debat 5: Lourdes Borrell | 6è Congrés del Tercer Sector (20)

Anuncio

Más de Taula Tercer Sector (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Debat 5: Lourdes Borrell | 6è Congrés del Tercer Sector

 1. 1. Lourdes Borrell. Responsable Àrea Social Hàbitat3 EL TERCER SECTOR I LES DIFICULTATSD’HABITATGE 22 /novembre/ 2018
 2. 2. 2 Estudi realitzat per la Taula del tercer sector i la Fundació Hàbitat3 en 2016 Sobre la necessitat d’habitatge del tercer sector a Catalunya
 3. 3. Dels 1.348 pisos gestionats en 2016 per les entitats de la Taula del Tercer Sector Social el 40% es troba a la ciutat de Barcelona, un 12% a la resta de l’Àrea Metropolitana, el 16% a la demarcació de Girona, el restant 30% es distribueix a la resta de municipis de les demarcacions de Barcelona, Lleida i Tarragona 3
 4. 4. Percentatge no paguen 8,8 menys de 150 euros mensuals 72 entre 150 i 300 euros mensuals 10,4 més de 300 euros mensuals 8,8 Total 100 b.6 Lloguers pagats pels usuaris Els problemes que preocupen més les entitats en relació a la gestió dels habitatges són el finançament, l’acompanyament social dels usuaris, i l’acompanyament en la formació i inserció laboral.
 5. 5. En aquell estudi ja es recull que hi ha una manca de gairebé 800 habitatges de lloguer social (50% a Barcelona ) pels col.lectius amb els que treballem les entitats del tercer sector. Per això des de la Fundació Hàbitat3 es va impulsar un model de “gestora d’habitatge social” que facilités a entitats i muncipis una major oferta d’habitatge disponible per al lloguer social.
 6. 6. La Fundació Hàbitat3, impulsada a finals de 2014 per la Taula del tercer sector i les Federacions que la integren, gestiona avui uns 400 habitatges de lloguer social on resideixen unes 1205 persones . D’aquests 400 habitatges : 69 els gestionem en col.laboració amb entitats socials 331 els gestionem en col.laboració amb administracions públiques (7 ajuntaments) (19 dels habitatges són propis)
 7. 7. Com fem aquesta gestió ? 1.Amb les entitats socials: fem recerca d’habitatges i la gestió immobiliària contractual ,de manteniments etc.L’entitat decideix qui hi viu ,fa l’acompanyament dels inquilins ,i garanteix que aquests compleixin els compromisos contractuals. 2.Amb els ens locals: fem recerca d’habitatges, la gestió immobiliària contractual, de manteniments,i l’acompanyament socioeducatiu de les famílies en matèria d’habitatge.Els Ajuntaments (amb petites variacions) adjudiquen els habitatges segons criteris de la seva Mesa d’emergències , garanteixen el pagament del diferencial de rendes als propietaris,manteniments i certs impagaments.
 8. 8. Algunes dades socioeconòmiques de les famílies ateses per Hàbitat3: Ingressos mitjans mensuals: 738 euros Ingressos mitjans anuals: 8.856 euros Localització majoritària: ciutat de Barcelona Nombre de membres per llar: 3,83 Lloguer mitjà mensual:establert segons barem Llei 24/2015: 164 euros (22% dels ingressos) (d’acord amb els criteris del Fons de Lloguer Social de Catalunya haurien de destinar un màxim del 15%) Cost mitjà global de subministraments mensuals: 98 euros (13% dels ingressos) Dels quals: 16,57 euros, aigua (2,2%) 57,80 euros, llum (7,6%) 23,63 euros, gas (3,2%) Cost mitjà de lloguer +submnistraments per sobre del 30% dels ingressos. 8
 9. 9. Principals punts a valorar d’aquest model de gestió :  Propietaris : alt nivell de satisfació en quant a garantia de cobrament i retorn de l’habitatge en bon estat. (80% renoven al finalitzar els 3 primers anys de contracte).  Model d’intervenció social: l’acompanyament socioeducatiu a les famílies inquilines pel que fa als aspectes relacionats amb la tinença de l’habitage : menys morositat ,millor gestió dels submnistraments, manteniment de l’habitatge en millors condicions, prevenció i/o mediació en conflictes veïnals.  Coordinació amb serveis socials: aquest punt és molt important ja que la nostra proximitat a la família des de l’habitatge ens permet detectar siutacions no ateses , així com ens permet treballar pactes adquirits amb els referents de serveis socials i fer plans de treball conjunts .  Actuació en rehabilitació i manteniments mitjançant empreses d’inserció : en 4 anys 80 habitatges rehabilitats 1.600.000€ inversió.
 10. 10. ALGUNES DIFICULTATS QUE ENS ESTEM TROBANT 1. Famílies que milloren la seva situació socioeconòmica i podrien accedir a un lloguer intermig/assequible que és gairebé inexistent. No poden tampoc accedir al lloguer de mercat i es queden estancats en el programa.Amb l’afegit de la precarietat de les condicions laborals 2.Famílies que per les seves condicions de salut física o mental , o bé per la seva situació multiproblemàtica d’alta complexitat necessitarien un tipus d’habitatge de lloguer social a més llarg termini i amb un altre enfoc de treball.Habitatges d’inclusió . No hi ha prou oferta i es queden estancats en el programa. 3.Unitats de convivència monomarentals amb menors a càrrec i sense suport , col.lectiu especialment vulnerable amb poques possibilitats de gestionar itineraris d’inserció , poques expectatives de canvi. 4.Dificultats a l’hora de trobar nous habitatges : el mercat de lloguer està molt car i els habitatges que podem pagar sovint necessiten una forta inversió en arranjaments per garantir mínims de dignitat.Zones cada cop més perifèriques. 5.Dificultats a l’hora de garantir el dret a l’energia als nostres inquilins , entent com a dret la garantia d’uns standars mínims de confort. (preu-tarifes -deute bo social, condicions aïllament finques anitgues ,accés dispositius més eficients, educació en hàbits)
 11. 11. REPTES DE FUTUR: . Afavorir polítiques que garanteixin una oferta escalonada de lloguer on hi hagin propostes de lloguer assequible , reserva de % d’habitatges de lloguer social en les promocions, així com altres tipus de recurs habitacional per col.lectius específics. .Aconseguir la implicació de tots els agents implicats tant administracions públiques com entitats financeres i grans tenidors d’habitatges que avui disposen de parc desocupa per mobilitzar-lo cap al lloguer social (Catalunya 2% /Europa 15%). .Impulsar iniciatives que garanteixin el dret a l’energia entés des de tots els àmbits d’actuació que aquest implica : regulació de preus/ bo social realista ,considerar situacions vulnerables i actuar sense provocar deutes impagables ,promoure millores eficiència de finques antigues , educació en hàbits de consum . Establir un model d’acompanyament social a les famílies entent que l’accés a l’habitatge de lloguer social no és la fi del problema sino el primer pas del procés de recuperació d’aquestes .Aquest acompanyament hauria de contemplar no només els aspectes relacionats amb la tinença de l’habitatge sino un abordatge molt més integral de la situació socioeconòmica de les unitats de convivència dut a terme des de les entitats especialitzades i en coordinació amb els serveis socials de referència . (també en les vivendes del Parc Públic).
 12. 12. www.habitat3.cat info@habitat3.cat lborrell@habitat3.cat

×