Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Chapter 1
Introduction
Ang mabisang pakikinig ay kailangan ng mga magaaral para maunawaan at maintindihan
ng mga magaaral ...
Backgroundof the study
Ang mabisang pakikinig ay kailangan ng mga mag-aaral sa Ika-8 baitang ng SJAB para
maunawaan ng mga...
Significance ofthe study
Ang pananaliksik na ito ay ukol sa mabisang pakikinig sa Asignaturang Filipino ng mga
mag-aaral s...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Pakikinig
Pakikinig
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 20 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Thesis. (20)

Anuncio

Thesis.

 1. 1. Chapter 1 Introduction Ang mabisang pakikinig ay kailangan ng mga magaaral para maunawaan at maintindihan ng mga magaaral ang tinuturo ng kanilang guro. Bakit mahirap para sa mga magaaral ang makinig sa guro? Dahil may mga bagay na pumapasok na iba sa kanilang pagiisip kaya nawawalan sila ng konsentrasyon sa pakikinig at sa pagaaral at kadalasan sila`y nadadala sa pakikipag daldalan sa kanilang mga katabi at mahirap iwasan ang makipagdaldalan kaya kami ay mahirap makuha ang atensyon dahil sa mga at mahirap iwasan ang makipag daldalan kaya kami ay mahirap makuha ang atensyon dahil sa mga madaldal naming katabi. Madalas hindi nalang naming ito pinapansin para makapakinig lamang sa aming guro dahil kapag hindi kami nakinig hindi kami makakapasa saming pagsusulit at dahil doon hindi kami ginaganahang makinig dito , madalas nakakaantok pa ang paksa nito subalit masarap naman makinig dahil marami kang matutunan na mga aralin at pag nakinig pa ay tataas pa ang marka at makaka pasa ka pa sa lahat ng iyong pagsusulit. Madalas naman kaya mahirap makinig ay maiingay ang iyong mga kaklase at katabing silid kaya hindi ka makaka pakinig ng maayos at hindi ka makakapag sagot sa iyong pagsusulit at dahil don kaya mababaan ating marka at madalas rin na napakahirap ng ating paksa kaya mahirap makuha ang gagawin dito kaya mahirap din makinig. Kinakakailangan suwayin ng guro ang mga estudyante ng hindi nakikinig ng kanyang leksyon o tinuturo upang makinig at mabaling sakanya ang atensyon ng mga mag-aaral. Kinakailangan rin na malakas ang boses ng guro upang masakop ng kanyang boses ang buong silid-aralan. 1
 2. 2. Backgroundof the study Ang mabisang pakikinig ay kailangan ng mga mag-aaral sa Ika-8 baitang ng SJAB para maunawaan ng mga mag aaral ang mga itinuturo ng guro at para magkaroon ang mga mag-aaral ng bagong kaalaman sa Asignaturang Filipino. Kailangan ng mabisang pakikinig ng mga mag- aaral dahil mas makakaunawa sila ng mabilis at makakasagot sila ng mas malawak at mas puno ng kaalaman. Kailangan din ng mga mag-aaral ng mabisang pakikinig para marami silang nalalaman at para rin lumawak ang kanilang kaisipan sa Asignaturang Filipino at ang Mabisang pakikinig ay makakatulong sa kanila para maintidihan o maunawaan nila ang pinag uusapan sa Asignaturang Filipino. Ang mabisang pakikinig ay nakakatulong din sa guro dahil hindi na mahihirapan ang guro sa paulit-ulit na pagpapaliwanag sa mga magaaral dahil sila`y nakikinig at dahil sa kanilang pakikinig nauunawaan nila agad ang mga itinuturo ng guro. Statement of the problem Ang mga katanungan na ito ay para lamang sa Ika-8 baitang ng paaralang SJAB. 1. Paano malalaman kapag ang isang mag aaral ay nakikinig? 2. Gaano ba kadaling makaunawa ang isang mag-aaral? 3. Ginagamit mo ba ang mabisang pakikinig sa Asignaturang Filipino? 4. Bakit mahalaga ang mabisang pakikinig sa Asignaturang Filipino? 5. Gaano ba kadami ang nakikinig sa guro sa isang klase? 2
 3. 3. Significance ofthe study Ang pananaliksik na ito ay ukol sa mabisang pakikinig sa Asignaturang Filipino ng mga mag-aaral sa Ika-8 baitang ng paaralang SJAB para magkaroon sila ng mga bagong kaalaman na magagamit nila sa kinabukasan nila at para maintindihan nila ang importansya ng mabisang pakikinig sa Asignaturang Filipino at para na rin malaman nila ang importansya ng mabisang pakikinig sa Asignaturang Filipino at para na rin malaman nila kung bakit kailangan ng guro na mapunta sakanya ang atensyon ng mga mag-aaral at para narin maintindihan ng mga mag-aaral kung bakit nila kailangan ng mabisang pakikinig sa Asignaturang Filipino. Scope and Delimitation of the Study Ang pananaliksik na ito ay para lamang sa Ika-8 baitang ng paaralang SJAB. 20 mag-aaral lamang sa Ika-8 baitang ang maaring sumagot sa mga katanungan sa sarbey. 3
 4. 4. Chapter 2 Review of Related Study Ang mabisang pakikinig ay kinakailangan ng mga mag-aaral dahil mas mauunawaan nila ang tinatalakay kapag sila`y nakikinig ng mabuti. Mayroong mga dahilan kaya minsan ay hindi naiintindihan ng mag-aaral ang sinasabi ng guro ito ay ang mga sumusunod: Pagbuo ng maling kaisipan- may pagkakataon na tayo ay nakikipag-usap sa ating sariling isipan habang nakikinig at sa pamamagitan nito ang nabubuo ay kung ano ang nabuong kaisipan natin at hindi ang kabuuang nilalaman ng ating pinakikinggan. Pagkiling sa sariling opinyon- nakabubuo tayo ng sarili nating kaisipan habang nakikinig sa isang nagsasalita mula sa sarili nating opinyon na wala namang natibay na basehan. Pagkakaiba-iba ng pakahulugan- ang nabubuo nating interpretasyon sa ating narinig ay maaaring iba sa pakahulugan ng nagsasalita kaya kailangan ditto ang paglilinaw sa pamamagitan ng pagtatanong sa tagapagsalita kung anong kaisipan o ideya ang narinig na gusting linawin. Pisikal na dahilan- isa rin sa hadlang sa pakikinig ang epekto ng kapaligiran. Pagkakaiba ng kultura- posibleng mangyari na hindi natin matanggap ang mensaheng ipinadala ng tagapagsalita dahil sa kaibahan ng kultura. Suliraning pansarili- hindi natin gaanong mauunawaan an gating pinakikinggan kung namamayani an gating pinakikinggan at umuukilkil sa ating isipan ang ating sariling problema sapagkat naka pokus tayo sa problema at hindi sa ating pinakikinggan. Ang mga iyan ay mga dahilan kung bakit minsan ang mga mag-aaral ay hindi nakakapakinig ng maayos sa kanilang guro kaya kailangan nating patnubayan. Ang mabisang pakikinig ay kinakailangan ng mga mag-aaral dahil mas mauunawaan nila ang tinatalakay kapag sila`y nakikinig ng mabuti. 4
 5. 5. Mayroong mga dahilan kaya minsan ay hindi naiintindihan ng mag-aaral ang sinasabi ng guro ito ay ang mga sumusunod: Pagbuo ng maling kaisipan- may pagkakataon na tayo ay nakikipag-usap sa ating sariling isipan habang nakikinig at sa pamamagitan nito ang nabubuo ay kung ano ang nabuong kaisipan natin at hindi ang kabuuang nilalaman ng ating pinakikinggan. Pagkiling sa sariling opinyon- nakabubuo tayo ng sarili nating kaisipan habang nakikinig sa isang nagsasalita mula sa sarili nating opinyon na wala namang natibay na basehan Pagkakaiba-iba ng pakahulugan- ang nabubuo nating interpretasyon sa ating narinig ay maaaring iba sa pakahulugan ng nagsasalita kaya kailangan dito ang paglilinaw sa pamamagitan ng pagtatanong sa tagapagsalita kung anong kaisipan o ideya ang narinig na gusting linawin. Pisikal na dahilan- isa rin sa hadlang sa pakikinig ang epekto ng kapaligiran at Pagkakaiba ng kultura. Kahulugan ng Pakikinig 1. Ang pakikinig ay ang kakayahang makilala at maunawaan ang sinasabi ng kausap 2. Ito’y prosesong panloob na hindi tuwirang nakikita. 3. Ito’y isang pasiv at hindi aktibong proseso ng pagkuha at pagbuo ng mensahe mula sa daloy ng tunog. 4. Ito’y isang kakayahan na matukoy at maunawaan ang sinasabi ng iba. Nakapaloob dito ang pagunawa sa wastong pagbigkas ng nagsasalita, balarila, talasalitaan at pagpapakahulugan. Ang apat na nabanggit ay dapat taglayin ng nagsasalita. Layunin ng epektibong pakikinig Ang pakikinig ay isaang kasanayang nangangailangan ng pag unawa, pagbibigay kahulugan, patataya at pag sasagawa ng anumang narinig. Dahil dito mahalagang matandaan ang sumusunod na mga layunin nito 1. Makakuha at makapagpalitan ng impormasyon. 2. Matamo ang pag kaunawa 3. Mapasaya ang sarili 5
 6. 6. Uri ng epektibong pakikinig 1. Pakikinig madyinal o pasib- sauring ito habang nag sasalita ang nag sasalita ang taga pakinig ay may ginagawang bagay. Halimbawa’y nanahi, nanunulsi, nagdidilig ng halaman, nag-susulat at iba pa. 2. Pakikinig na kritikal-analitikal-sa uring ito pinakikinggang mabuti ng tagapakinig ang sinasabi ng kausap upang kanyang masuri ang mga salita, pangungusap at buong ideyang sinasabi ng kanyang kinakausap. 3. Pakikinig na Kritikal/Judgemental- sa uring ito magiisip at magdedesiyon ang tagapakinig kung tama o mali, kung sang ayon siya, di sang ayon sa ideya o konseptong kanyang napakinggan. 4. Pakikinig na may kasiyahan- sa uring ito inuunawaang mabuti ng tagapakinig ang mensaheng kanyang napakinggan at pagkatapos ay mbabatid niyang ganao siyang nasiyahan sa kanyang napakinggan. Katangian ng Epektibong Pakikinig 1. Kailangang maganap ang pakikinig ng may pagpili. Dahil ang pakikinig ay higit pa sa napakinggan, dapat na maging mapili at matuon kahalagang tunog ang tagapakinig at hindi sa iba’t ibang bagay na kanyang napapakinggan ang malakas na pagpapatugtog ng radyo ng kapitbahay at ang malakas na pagpaparinig ng mga instrumentong pangmusika ng Banda habang nagsasanay ang mga miyembro ay hindi na musika sa tainga kundi ingay. 2. Kailangang maganap ang pakikinig ng may layunin. May layunin ang pinipili at itinatanging pakikinig. Sa kabila ng maraming ingay na napakikinggan. Kailangang may marinig ang indibidwal. Ang pagingay ng sanggol sa kalagitnaan ng gabi ay may mensahebg ipinahahatid na basa ang lampin ng bata o siya ay nagugutom. 3. Kailangang maganap ang pakikinig ng may atensyon. Ang pakikinig ng may pagpili at may layunin ay nagiging aktibo kung saan ang tagapakinig ay apektado ng mga salitang kanilang napapakinggan at nagbigay siya ng reaksyon sa kahulugan ng mga ito dahil ang pakikinig prosesong pangdalawahan. Mahalagang magkaroon ng matalinong tagapagsalita at atentib na takapakinig. 5 Proseso ng Pagpapahusay ng Epektibong Pakikinig 1. Kahusayang Gramatikal- taglay nito ang kaalaman sa morpolohiya, sintaks, bokabolaryo at mekaniks. 2. Kahusayang Sosyo-Lenggwistik- saklaw nito ang kaalaman ng kontekstong sosyal kung saan nagaganap ang komunikasyon. 3. Kahusayang diskurso- ito’y tumutukoy sa interpretasyon sa mga elementong mensahe ng indibidwal sa pamamagitan ng Interkoneksyon at kung paanong ang kahulugan ay makatawan sa buong teksto. 6
 7. 7. Chapter 3 Methodology Data Analysis Procedure Ang nilalaman ng sarbey sheet namin ay tungkol sa kung paano sila nakikinig sa guro at kung mahalaga ba para sa kanila ang mabisang pakikinig at kung nakatutulong ba ang timbre ng boses ng guro sa pagtuturo upang mas lalo silang makinig ng maigi. Ang mga tanong na ito ay ginawa para mas malaman namin kung gaano sila binibigyang importansya ang mabisang pakikinig at para malaman din namin kung ilan ang nakikinig at hindi nakikinig sa Guro. ResearchDesign Ang mga mag-aaral sa Ika-8 baitang ng paaralang San Jose Academy of Bulacan sa Francisco Homes 2 ang aming binigyan ng mga Sarbey Sheet na ginawa namin. The Sample Ang pag aaral na ito ay may kabuuang bilang ng mga mag-aaral sa Ika-8 baitang na 20 bilang ng mag-aaral at mga Sarbey Sheet. The Instrument Inilagay naming rito kung ano ang mga ginagamit naming instrument para magawa ang sarbey namin. Ginamit namin ang sarbey sheet para malaman kung ilan ang nakikinig sa guro at kung ilan ang hindi nakakaunawa sa guro. Data Collection Humingi kami ng permiso sa aming guro para makapag sarbey sa mga mag-aaral sa Ika-8 baitang sa paaralang SJAB. 7
 8. 8. Approval Sheet Name of Candidates: 1. Airish Perpetua Ecija 2. Wenzel Aki PasionCabuso 3. Alyssa Nicole Buban 4. Francis Brain Ibanez 5. Ralph Kenneth Bermudez Ms. Arlyn B. Gardon Subject Teacher Date:March 3, 2017
 9. 9. Chapter IV Presentation, Analysis, and Interpretation of Data Ang kabanatang ito ay ipinapakita ang nilalaman ng pag-uunawa sa kalagayan ng dalawang magkaibang paaralang kung saan inaanalisa ang iba’t-ibang aspeto na nagiging dahilan upang hindi makinig ang mga magaaral Suliranin bilang 1: Ano ang lebel/kalagayan ng mabisang pakikinig ng mga magaaral ng Ika-8 baitang sa paaralang San Jose Academy Of Bulacan Suliranin bilang 2: Ang mga mag-aaral ba ay mayroong pagkakaiba ukol sa kanilang mabisang pakikinig base sa kanilang paaralang pinapasukan?
 10. 10. Chapter V Summary, Conclusion, Recommendation Summary Ang pananaliksik na ito ay ukol sa mabisang pakikinig sa Asignaturang Filipino. Ibinabase namin ang pananaliksik na ito para sa mga magaaral na hindi nakikinig sa guro at para sa mga magaaral na hindi nakakapakinig ng maayos dahil na rin sa kapaligiran na kanilang kinabibilangan ginawa namin ang pananaliksik na ito para malaman ng mga magaaral ang kahalagahan ng mabisang pakikinig Conclusion Ang kahalagahan ng pananaliksik na ito ay particular sa mga mag-aaral dahil dito malilinawan ang kanilang pag-iisip kung paano nila maipapakita ang kanilang galing sa isang bagay at kung paano nila maiintindihan ang tinuturong kaalaman ng kanilang mga nirerespetong guro. Sa pagtatapos ng aming pananaliksik marami kaming natunghayan at natutunan dulot na rin ang matiyaga naming pangangalap ng maraming impormasyon upang mahigit na mahanap ang mga kasagutan tungkol sa pag-aaral ng pagsasaliksik sa epektibong pagpapaliwanag ng guro. Recommendation Napakahalaga ng pag-aaral ng asignaturang Filipino lalo na sa mga mag-aaral na nasa mababang antas pa lamang ng pag-aara. Kaya’t inirerekomenda naming sa mga mag-aaral na sikaping pagtuunan ng pansin ang asignaturang Filipino upang maunawaan nila kung saan nila mas naiintindihan ang pag-aaral nila sa asigaturang Filipino at higit na malaman ang tunay na halaga ng pag-aaral ng asignaturang Filipino.
 11. 11. Table of Contents TITLE PAGE APPROVAL SHEET DEDICATION CHAPTERS I. Introduction Backgroundof the Study…………………………………………………1 Statement of the Problem………………………………………………...1 Significance ofthe Study………………………………………………….2 Scope and Delimitation…………………………………………………...2 II. Review of Related Literature, Review of Related Study, Conceptual Framework and Hypothesis Review of RelatedLiterature……………………………………………3 Review of RelatedStudy…………………………………………………3 ConceptualFramework………………………………………………….4 III. Methodology ResearchDesign………………………………………………………….5
 12. 12. The Sample……………………………………………………………….5 The Instrument…………………………………………………………..5 Data Collection…………………………………………………………..5 Data Analysis Procedure………………………………..........................5 IV. Presentation, Analysis, and Interpretation of Data Suliranin bilang 1……………………………………………………………6 Suliranin bilang 2…………………………………………………………….6 V. Summary, Conclusion, Recommendation Summary………………………………………………………………………7 Conclusion……………………………………………………………………..7 Recommendation………………………………………………………………7 Bibliography………………………………………………………………………8 Dedication…………………………………………………………………………9 Curriculum Vitae………………………………………………………………...
 13. 13. “Ang Pananaliksik ukol sa mabisang pakikinig sa Asignaturang Filipino sa Ika-8 Baitang ng Paaralang San Jose Academy Of Bulacan”
 14. 14. Dedication Ang pasasalamat na ito ay para sa aking guro na nagturo saamin kung pano ang pag gawa ng thesis na ito. Nagpapasalamat din ako sa aking mga kasamahan na nagtulong-tulong upang magawa ang thesis na ito. Nagpapasalamat din ako sa aking pamilya na patuloy na sumusuporta sa akin sa paggawa sa thesis at para na rin sa aming ambagan at higit sa lahat nagpapasalamat ako sa lahat ng naging parte ng thesis na ito. Wenzel Aki PasionCabuso
 15. 15. Dedication Una muna sa lahat nagpapasalamat ako sa aking guro na naggabay samin sa paggawa sa aming thesis. Nagpapasalamat din ako sa aking mga kagrupo na nagtulungan at nagambag para sa aming thesis at sa kanilang pakikipagkooperasyon para magawa ang thesis naming. Nagpapasalamat rin ako sa mga magulang na tumulong sa kanilang mga anak para matustusan ang kanilang pangambag sa aming thesis at lalo na sa aking pamilya na tumulong saakin lalong lalo na sa aking ate at nanay na nagbigay sakin ng pangambag at si ate na nagturo saakin kung paano ang thesis. At higit sa lahat nagpapasalamat ako sa Diyos na gumabay saamin na gumawa ng thesis at nagbigay kaalaman saamin at sa paggabay saamin sa araw araw at sa pagpapatuloy na pagbigay saamin ng Biyaya. Airish Perpetua Ecija
 16. 16. Dedication Ang pasasalamat na ito ay para sa aking guro na nagturo saamin kung pano ang pag gawa ng thesis na ito. Nagpapasalamat din ako sa aking mga kasamahan na nagtulong-tulong upang magawa ang thesis na ito. Nagpapasalamat din ako sa aking pamilya na patuloy na sumusuporta sa akin sa paggawa sa thesis at para na rin sa aming ambagan at higit sa lahat nagpapasalamat ako sa lahat ng naging parte ng thesis na ito. Francis Brain Ibanez
 17. 17. Dedication Ang pasasalamat na ito ay para sa aking guro na nagturo saamin kung pano ang pag gawa ng thesis na ito. Nagpapasalamat din ako sa aking mga kasamahan na nagtulong-tulong upang magawa ang thesis na ito. Nagpapasalamat din ako sa aking pamilya na patuloy na sumusuporta sa akin sa paggawa sa thesis at para na rin sa aming ambagan at higit sa lahat nagpapasalamat ako sa lahat ng naging parte ng thesis na ito. Alyssa Nicole Buban
 18. 18. Dedication Ang pasasalamat na ito ay para sa aking guro na nagturo saamin kung pano ang pag gawa ng thesis na ito. Nagpapasalamat din ako sa aking mga kasamahan na nagtulong-tulong upang magawa ang thesis na ito. Nagpapasalamat din ako sa aking pamilya na patuloy na sumusuporta sa akin sa paggawa sa thesis at para na rin sa aming ambagan at higit sa lahat nagpapasalamat ako sa lahat ng naging parte ng thesis na ito. Ralph Kenneth Bermudez
 19. 19. Conceptual Framework
 20. 20. Hypothesis Ang Mabisang pakikinig ay kailangan ng mga magaaral para mas maunawaan at maintindihan nila ang mga sinasabi ng guro. Kailangan ng mabisang pakikinig ng mga magaaral ngunit di sila minsan nakakapakinig ng maayos dahil sa kapaligiran na kanilang kinabibilangan kaya kailangang minsan intindihin ng guro at kailangan din na ang guro ay malakas ang boses para marinig ng mga magaaral ang sinasabi ng guro. Kapag hindi sila gumamit ng mabisang pakikinig maaapektuhan ang kanilang pagaaral kaya kailangan nilang gumamit ng mabisang pakikinig sa Asignaturang Filipino.

×