Tekesin asiakastyön käsikirjan esitysaineisto

Tekes
TekesTekes
Asiakastyön käsikirja
MPS
7.2.2017
Asiakastyön käsikirjan sisältö
 Osa 1: Tekesin palveluvisio
 Asiakaskeskeisen ajattelun lähtökohdat
 Palvelumuotoilun periaatteet
 Asiakastyön johtamisen viitekehys
 Osa 2: Asiakkaan kokemus
 Asiakaskokemuksen osa-alueet
 Asiakasymmärryksen rakentaminen
 Osa 3: Uusi asiakastyön prosessi
 LDA-malli
 Osa 4: Tuotteistetut palvelut
 Tuotteistuksen periaatteet ja tavoitteet Tekesissä
Osa 1: Tekesin palveluvisio
PALVELULUPAUKSEMME:
Kaiken takana on ihminen.
Tarjoamme kansainväliseen kasvuun
sekä uudistumiseen tähtääville asiakkaille
asiantuntemusta, riskiä jakavaa rahoitusta
ja verkostoja. Olemme osa Team Finlandia.
– Johtoryhmän työpaja, kesä 2015
”
Selkeys ja
läpinäkyvyys
Asioinnin
helppous
Ihminen
ihmiselle
Oikeisiin
palveluihin
ohjaaminen
Olennaiseen
keskittyminen
Tekes pelinrakentajana
VERKOSTOT
Asiakkaan motivaationa menestys
Asiakaskokemus
RAHOITUS
Tarjoamme asiakkaille kokonaisvaltaista
ja asiantuntevaa kasvupalvelua, jossa
yhdistyvät rahoitus, verkostot ja
asiantuntemus.
Asiakkuuksia hoidetaan laaja-alaisesti ja
pitkäjänteisesti tunnistaen kuhunkin
hetkeen sopivat palvelut omasta ja
kumppaneiden tarjonnasta.
Tekesin palveluvisio
Asiakas-
tarpeeseen
vastaava
asiakas-
palvelu
Selkeä
tarjonta
Sujuva
prosessi
Innovaatio-
rahoitus-
palvelut
Verkosto-
rahoitus-
(Tekes/VF)
Elinkeinorahoitus-
palvelut
Palvelumuotoilu
LEAN
Työkalut,
CRM, EVAL
LDA-malli,
Asiakasvalinta ja
asiakkuuksien
hoitomalli
Asiakas-
ymmärrys
Johtaminen:
tavoitteet,
mittarit,
palkitseminen
Palvelupisteet
Ja kohtaamis-
kanavat
Asiakastyön
toimintatavat
ja roolit
Asenteet,
kulttuuri,
organisaatio,
empatia
Viestintä ja
markkinointi
Asiakkaan
motivaationa
menestys
Erinomaisen asiakaskokemuksen
syntymiseen vaikuttaa kolme osa-
aluetta, jotka muodostavat
asiakastyön johtamismallin.
Asiakastyön johtamismalli
Tekesissä
Osa 2: Asiakkaan kokemus
Yllätyin kuinka palveluhenkistä tekemisenne oli alusta
loppuun asti. Prosessiin sai aina tukea tarvittaessa
– myös jo ennen kuin osasin kysyä – ja käsittelyyn
liittyvistä käytännöistä oltiin hyvin avoimia.
– Asiakaspalaute, 2016
”
Tekesin tavoittelema asiakaskokemus
Asiakkailta saamamme palautteen ja tehtyjen asiakastutkimusten perusteella
asiakkaamme odottavat palveluiltamme seuraavia asioita:
Asiakkaan ei tarvitse tuntea instrumenttejamme.
Otamme vastuun asiakkaalle parhaan ratkaisun
etsimisestä ja eteenpäin ohjaamisesta.
– tekesläinen”
Selkeys ja
läpinäkyvyys
Asioinnin
helppous
Ihminen
ihmiselle
Oikeisiin
palveluihin
ohjaaminen
Olennaiseen
keskittyminen
Asiakasprofiilit suunnittelun työkaluna
Asiakasprofiilit ohjaavat
palvelukehitystämme ja
muistuttavat meitä erilaisten
asiakkaidemme tarpeista ja
toimintatavoista.
Systeemiajattelija
Kuuntelija
Kontaktoija
Sprintteri
Kokenut asiakas
Varmistelija
HAKEE SPARRAUSTA
HAKEE RAHOITUSTA
KAIPAA OHJAUSTA ITSENÄINEN
"Rahoituskriteereitä
kysyimme kaikkein
eniten eli miten
rahoitusta voi käyttää."
“Etsin kotimaisia
huippukumppaneita.”
"On tärkeää, että on
olemassa selkeä
yhteyshenkilö."
Asiakaslupaus:
Asiakas pääsee tuomaan oman näkemyksensä Tekesin palveluiden
kehittämiseen, tapaa muita asiakkaita (peer-to-peer keskustelut), saa
ensikäden tietoa Tekesin palveluiden kehittämisestä ja oppii itsekin uutta
yhteissuunnittelusta.
Kenelle?
Customer Clubit ovat Tekesin sisäinen palvelu asiakkaiden kanssa tehtävää
yhteiskehittämistä varten.
Customer Club palvelukehityksen foorumina
Tekesin hakemuspalvelu uudistui vuonna 2016. Lähtökohtana uudistuksessa oli se,
että asiakkaalta kysytään vain päätöksentekoon tarvittavia asioita ja niitä kysytään
vain kerran. Teemme asionnista helppoa, selkeää ja läpinäkyvää ja keskitymme
olennaiseen. Siten säästämme molempien resursseja.
Ultrakevyt versio
elinkeinorahoitus-
palveluasiakkaille, ei
kysytä yritykseen ja
liiketoimintaan liittyviä
asioita.
Kevyt versio asiakkaille,
joilla on halu, mutta ei
vielä kykyä varsinaiseksi
kasvupolkuasiakkaiksi,
kysytään välttämättö-
mimmät asiat.
Normaali versio
vaikuttavuudeltaan
tärkeimmille asiakkaille.
Tässä vaiheessa on
asiakkaan strategisen
johdon kanssa käyty
keskustelut pidemmän
aikavälin visiosta ja
siihen liittyvästä
palvelutarjonnasta.
Ultrakevyt Kevyt Normaali
Uusi hakemuspalvelu esimerkkinä asiakaskeskeisen ajattelun
hyödyntämisestä palvelukehityksessä
Digiboosti-käsittely oli erittäin nopeaa,
kiitos siitä!
– Asiakaspalaute, 2016
”
Osa 3: Uusi asiakastyön prosessi
Yhteydenottojen käsittely ja
potentiaalisten asiakkaiden
tunnistaminen:
LEAD
Kyvykkyyden kasvattaminen
ja kasvun sparraus:
DEVELOP
Palvelumallien mukainen
asiakkuuden hoito:
ACCOUNT
Asiakkuuden
alkuselvitys
Asiakas-
valinta
Suunnittelu ja
sparraus
Oikeisiin
palveluihin
ohjaaminen
Laajan
asiakkuuden
alku
Asiakkuuden
hoito
Asiakastyön prosessi: Lead – Develop – Account -malli
LEAD –vaihe jakautuu kahteen päävaiheeseen: asiakkaan halun ja kyvyn
alustavaan selvitykseen ja asiakasvalintaan. Vaihe pitää sisällään sekä
proaktiivisen että reaktiivisen asiakashankinnan. LEAD-vaihetta toteutamme
yhdessä TF-kumppaneiden kanssa.
Yhteydenottojen käsittely ja
potentiaalisten asiakkaiden tunnistaminen:
LEAD
Asiakkkuuden
alkuselvitys
Asiakasvalinta
DEVELOP -vaihe jakautuu kahteen päävaiheeseen: kasvupolun suunnitteluun ja
sparraukseen ja oikeisiin palveluihin ohjaamiseen (sisältäen palveluehdotuksen
tekemisen). DEVELOP-vaiheessa osa toiminnasta on yhteistä TF-kumppaneiden
kanssa.
Kyvykkyyden kasvattaminen ja kasvun sparraus:
DEVELOP
Suunnittelu ja
sparraus
Oikeisiin palveluihin
ohjaaminen
Account -vaihe jakautuu kahteen päävaiheeseen:
- laajan asiakkuuden alkuun, joka sisältää Tekesin TK-
rahoituspäätösten tekemisten ja projektien käynnistymisen
- laajan asiakkuuden hoitoon, joka sisältää palvelumallien mukaisen
tekemisen aktiivisen asiakkuuden aikana.
Palvelumallien mukainen asiakkuuden hoito:
ACCOUNT
Laajan
asiakkuuden alku
Asiakkuuden hoito
Proaktiivinen palvelumalli:
Kenelle Palvelut
Alasegmentteihin
valitut asiakkaat
• Pitkäjänteinen ja aktiivinen
kumppanuus
• Tekesin ja TF:n palvelut
mahdollisimman kattavasti
yrityksen uudistumis- ja
kasvupolun eri vaiheissa.
Reaktiivinen palvelumalli:
Kenelle Palvelut
Pääsegmentteihin valitut
asiakkaat
• Tehokas ja nopea reagointi
asiakkaalta tuleviin
yhteydenottoihin
• Potentiaaliset kasvajat
nopeasti kasvun polulle
Osa 4: Tuotteistetut palvelut
Tekesin palvelut jaetaan vakioituihin ja räätälöityihin sen perusteella, miten paljon niissä on
tarkoituksenmukaista tehdä asiakaskohtaista räätälöintiä.
- Esimerkiksi Tempo ja Kiito -rahoituspalvelut ovat pitkälle vakioituja palveluita, jolloin myös
hakuprosessi sekä rahoituksen seurantavaihe on mahdollisimman nopea ja kevyt.
- Toisessa ääripäässä ovat hyvin pitkälle räätälöidyt T&K -palvelut, joiden pariin valitaan
vaikuttavuuden näkökulmasta vain kaikista lupaavimmat asiakkaamme.
TÄYSIN TUOTTEISTETTU PALVELU
Vakioidut osat
Vakioimattomat osat
TÄYSIN AINUTLAATUINEN PALVELU
Palvelujen tuotteistamismalli Tekesissä
Koko prosessi oli asiakaslähtöinen. Se ei ollut
(kuten sen ei pidäkään) liian valmis, vaan minun
piti itse tehdä töitä ja "myydä" idea teille.
Haastaminen oli positiivista, ei tullut fiilistä että
tässä nipotetaan!
– Asiakaspalaute, 2016
”
Alkuvuodesta 2016 tuotteistimme Tekesin innovaatiorahoituksen palvelut.
Osana tuotteistusta kuvasimme palvelut uudestaan asiakaskohderyhmittäin.
Tuotteistuksen ansiosta esim. startup-yrittäjä löytää hänelle suunnatut
palvelut helposti yhdestä näkymästä.
Kohtaamiskonseptit ovat Tekesin tuottamia verkostopalveluja,
joita tarjotaan esimerkiksi ohjelmissa
Kohtaamiskonseptien rakenne ja toteuttaminen tapahtumissa
Saa uutta tietoa -tapahtumassa
asiakas saa lisää tietoa ja
inspiraatiota esimerkiksi
rahoituksesta, markkinoiden
mahdollisuuksista sekä muiden
esimerkeistä ja pääsee
vaihtamaan kokemuksia ja
kuulemaan muilta kokemuksia
yrityksen kehittämiseen, kasvuun
ja kansainvälistymiseen liittyen.
Löydä uusia kumppaneita
-tapahtumassa asiakas pääsee
tapaamaan uusia kumppaneita,
asiakkaita, tutkijoita yms. joiden
kanssa rakentaa osaamista,
kasvua ja ekosysteemejä.
Kehitä ideaasi -tapahtumassa
osallistuja saa konkreettisia
ajatuksia, kuinka kehittää omaa
ideaansa tai liiketoimintaansa ja
pääsee myös testaamaan
ajatuksiaan. Tapahtumassa
syntyy konkreettisia jatkotoimia
ideoiden eteenpäin viemiseksi.
CX-tiimi:
Anna Alasmaa, Minna Andersson, Petteri Halme,
Johanna Kosonen-Karvo, Eeva Landowski, Marja
Nykänen, Hanna Rantala, Marita Virtanen, Minna Suutari
Hellonin palvelumuotoilutiimi (Kirsikka Vaajakallio, Lotta
Julkunen, Ida Rainio)
”
1 de 26

Recomendados

Laurea, Palvelumuotoilun menetelmät 7.11.2015 por
Laurea, Palvelumuotoilun menetelmät 7.11.2015Laurea, Palvelumuotoilun menetelmät 7.11.2015
Laurea, Palvelumuotoilun menetelmät 7.11.2015Taneli Heinonen
2.5K vistas22 diapositivas
Laurea, YAMK, Palvelumuotoilun menetelmät 7.11.2015 por
Laurea, YAMK, Palvelumuotoilun menetelmät 7.11.2015Laurea, YAMK, Palvelumuotoilun menetelmät 7.11.2015
Laurea, YAMK, Palvelumuotoilun menetelmät 7.11.2015Taneli Heinonen
670 vistas22 diapositivas
Toteutus tekeshankkeessa por
Toteutus tekeshankkeessaToteutus tekeshankkeessa
Toteutus tekeshankkeessajarmomarkula
150 vistas6 diapositivas
Bm hki13 por
Bm hki13Bm hki13
Bm hki13Matti Leskinen
492 vistas4 diapositivas
Tam si esittely tredea 15_11_2012 por
Tam si esittely tredea 15_11_2012Tam si esittely tredea 15_11_2012
Tam si esittely tredea 15_11_2012anne-mari
229 vistas19 diapositivas
Kokemuksia julkisten palvelujen kehittämiseestä palvelumuotoilun keinoin, Iik... por
Kokemuksia julkisten palvelujen kehittämiseestä palvelumuotoilun keinoin, Iik...Kokemuksia julkisten palvelujen kehittämiseestä palvelumuotoilun keinoin, Iik...
Kokemuksia julkisten palvelujen kehittämiseestä palvelumuotoilun keinoin, Iik...Iikka Lovio
946 vistas17 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Talent Base Oy: Yritysesittely por
Talent Base Oy: YritysesittelyTalent Base Oy: Yritysesittely
Talent Base Oy: YritysesittelyLoihde Advisory
11.7K vistas15 diapositivas
Talent Base: KAPO™-menetelmä por
Talent Base: KAPO™-menetelmäTalent Base: KAPO™-menetelmä
Talent Base: KAPO™-menetelmäLoihde Advisory
1.5K vistas23 diapositivas
Laatu ja asiakkuuksien johtaminen palveluliiketoiminnassa 221113 por
Laatu ja asiakkuuksien johtaminen palveluliiketoiminnassa 221113Laatu ja asiakkuuksien johtaminen palveluliiketoiminnassa 221113
Laatu ja asiakkuuksien johtaminen palveluliiketoiminnassa 221113Quality Training Jouni Ortju
2K vistas26 diapositivas
Sähköinen asiakkuus / Customer Growth por
Sähköinen asiakkuus / Customer GrowthSähköinen asiakkuus / Customer Growth
Sähköinen asiakkuus / Customer GrowthAvaus
716 vistas19 diapositivas
Paljon melua palvelumuotoilusta por
Paljon melua palvelumuotoilusta Paljon melua palvelumuotoilusta
Paljon melua palvelumuotoilusta Metropolia University of Applied Sciences
633 vistas45 diapositivas
Palvelumuotoilu, käyttäjälähtöisyys ja ketteryys por
Palvelumuotoilu, käyttäjälähtöisyys ja ketteryysPalvelumuotoilu, käyttäjälähtöisyys ja ketteryys
Palvelumuotoilu, käyttäjälähtöisyys ja ketteryysAffecto
641 vistas23 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Talent Base Oy: Yritysesittely por Loihde Advisory
Talent Base Oy: YritysesittelyTalent Base Oy: Yritysesittely
Talent Base Oy: Yritysesittely
Loihde Advisory11.7K vistas
Talent Base: KAPO™-menetelmä por Loihde Advisory
Talent Base: KAPO™-menetelmäTalent Base: KAPO™-menetelmä
Talent Base: KAPO™-menetelmä
Loihde Advisory1.5K vistas
Sähköinen asiakkuus / Customer Growth por Avaus
Sähköinen asiakkuus / Customer GrowthSähköinen asiakkuus / Customer Growth
Sähköinen asiakkuus / Customer Growth
Avaus 716 vistas
Palvelumuotoilu, käyttäjälähtöisyys ja ketteryys por Affecto
Palvelumuotoilu, käyttäjälähtöisyys ja ketteryysPalvelumuotoilu, käyttäjälähtöisyys ja ketteryys
Palvelumuotoilu, käyttäjälähtöisyys ja ketteryys
Affecto641 vistas
Customer Advocates On Board - avoimet vastaukset por Camilla Magnusson
Customer Advocates On Board - avoimet vastauksetCustomer Advocates On Board - avoimet vastaukset
Customer Advocates On Board - avoimet vastaukset
Camilla Magnusson671 vistas
Digitaalinen asiakaskokemus ja palvelumuotoilu por Ambientia
Digitaalinen asiakaskokemus ja palvelumuotoiluDigitaalinen asiakaskokemus ja palvelumuotoilu
Digitaalinen asiakaskokemus ja palvelumuotoilu
Ambientia878 vistas
Palvelumuotoilu, palvelut ja innovaatiot por Taneli Heinonen
Palvelumuotoilu, palvelut ja innovaatiot Palvelumuotoilu, palvelut ja innovaatiot
Palvelumuotoilu, palvelut ja innovaatiot
Taneli Heinonen2.4K vistas
Laurea, YAMK, Palvelumuotoilun menetelmät 3.10.2015 por Taneli Heinonen
Laurea, YAMK, Palvelumuotoilun menetelmät 3.10.2015Laurea, YAMK, Palvelumuotoilun menetelmät 3.10.2015
Laurea, YAMK, Palvelumuotoilun menetelmät 3.10.2015
Taneli Heinonen1.6K vistas
Talent Base Case: Veikkaus - Verkkopalvelun personointi por Loihde Advisory
Talent Base Case: Veikkaus - Verkkopalvelun personointiTalent Base Case: Veikkaus - Verkkopalvelun personointi
Talent Base Case: Veikkaus - Verkkopalvelun personointi
Loihde Advisory1.5K vistas
Suosittelun johtaminen ja Net Promoter Score por Futurelab Finland
Suosittelun johtaminen ja Net Promoter ScoreSuosittelun johtaminen ja Net Promoter Score
Suosittelun johtaminen ja Net Promoter Score
Futurelab Finland5.5K vistas
Palvelumuotoilun työkalut por Satu Miettinen
Palvelumuotoilun työkalutPalvelumuotoilun työkalut
Palvelumuotoilun työkalut
Satu Miettinen15.1K vistas
Whatsupinretail2015 palmu kaupanseminaari_25.11.15 por Peter Barkman
Whatsupinretail2015 palmu kaupanseminaari_25.11.15Whatsupinretail2015 palmu kaupanseminaari_25.11.15
Whatsupinretail2015 palmu kaupanseminaari_25.11.15
Peter Barkman862 vistas
Johdatus Palvelumuotoiluun por Satu Miettinen
Johdatus PalvelumuotoiluunJohdatus Palvelumuotoiluun
Johdatus Palvelumuotoiluun
Satu Miettinen14.6K vistas
Digitaalisen palvelun kehittäminen por Mikko Eerola
Digitaalisen palvelun kehittäminenDigitaalisen palvelun kehittäminen
Digitaalisen palvelun kehittäminen
Mikko Eerola484 vistas
Sähköisten palvelujen kehittäminen toimintamalli ja käsikirja por VIDICOhanke
Sähköisten palvelujen kehittäminen  toimintamalli ja käsikirjaSähköisten palvelujen kehittäminen  toimintamalli ja käsikirja
Sähköisten palvelujen kehittäminen toimintamalli ja käsikirja
VIDICOhanke5.4K vistas
Asta Niskala TERVE-SOS por THL
Asta Niskala TERVE-SOSAsta Niskala TERVE-SOS
Asta Niskala TERVE-SOS
THL94 vistas
InnovaatioEmpatia käsikirja por Tero Montonen
InnovaatioEmpatia käsikirjaInnovaatioEmpatia käsikirja
InnovaatioEmpatia käsikirja
Tero Montonen2.3K vistas
Palvelun konseptointi por Satu Miettinen
Palvelun konseptointiPalvelun konseptointi
Palvelun konseptointi
Satu Miettinen14.9K vistas

Destacado

10 years of funding and networks for the Finnish game industry por
10 years of funding and networks for the Finnish game industry10 years of funding and networks for the Finnish game industry
10 years of funding and networks for the Finnish game industryTekes
789 vistas6 diapositivas
Samprojekt por
SamprojektSamprojekt
SamprojektTekes
868 vistas7 diapositivas
Tekes research and development funding for companies por
Tekes research and development funding for companiesTekes research and development funding for companies
Tekes research and development funding for companiesTekes
3K vistas1 diapositiva
Joint projects por
Joint projectsJoint projects
Joint projectsTekes
1.4K vistas7 diapositivas
Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoitus yrityksille 2016 por
Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoitus yrityksille 2016Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoitus yrityksille 2016
Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoitus yrityksille 2016Tekes
47.6K vistas2 diapositivas
Tekesin nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen painotukset (8/2016) por
Tekesin nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen painotukset (8/2016)Tekesin nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen painotukset (8/2016)
Tekesin nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen painotukset (8/2016)Tekes
38.8K vistas10 diapositivas

Destacado(6)

10 years of funding and networks for the Finnish game industry por Tekes
10 years of funding and networks for the Finnish game industry10 years of funding and networks for the Finnish game industry
10 years of funding and networks for the Finnish game industry
Tekes789 vistas
Samprojekt por Tekes
SamprojektSamprojekt
Samprojekt
Tekes868 vistas
Tekes research and development funding for companies por Tekes
Tekes research and development funding for companiesTekes research and development funding for companies
Tekes research and development funding for companies
Tekes3K vistas
Joint projects por Tekes
Joint projectsJoint projects
Joint projects
Tekes1.4K vistas
Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoitus yrityksille 2016 por Tekes
Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoitus yrityksille 2016Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoitus yrityksille 2016
Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoitus yrityksille 2016
Tekes47.6K vistas
Tekesin nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen painotukset (8/2016) por Tekes
Tekesin nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen painotukset (8/2016)Tekesin nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen painotukset (8/2016)
Tekesin nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen painotukset (8/2016)
Tekes38.8K vistas

Similar a Tekesin asiakastyön käsikirjan esitysaineisto

Suosittelun johtaminen ja Net Promoter Score - analyysistä toimenpiteisiin por
Suosittelun johtaminen ja Net Promoter Score - analyysistä toimenpiteisiinSuosittelun johtaminen ja Net Promoter Score - analyysistä toimenpiteisiin
Suosittelun johtaminen ja Net Promoter Score - analyysistä toimenpiteisiinAsiakkuusmarkkinointiliitto - Finnish DMA
395 vistas11 diapositivas
Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014 por
Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014
Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014DOOR_Finland
657 vistas23 diapositivas
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla? por
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?ICMI Oy
383 vistas24 diapositivas
Tekesin Serve-ohjelman opit ja teesit por
Tekesin Serve-ohjelman opit ja teesitTekesin Serve-ohjelman opit ja teesit
Tekesin Serve-ohjelman opit ja teesitTekes Programmes and Campaigns
1.8K vistas52 diapositivas
10 syytä ulkoistaa asiakaspalvelu por
10 syytä ulkoistaa asiakaspalvelu10 syytä ulkoistaa asiakaspalvelu
10 syytä ulkoistaa asiakaspalveluSentraali (Oy Eniro Finland Ab)
1.5K vistas15 diapositivas
Miettinen asiakaspalvelu 2012 por
Miettinen asiakaspalvelu 2012Miettinen asiakaspalvelu 2012
Miettinen asiakaspalvelu 2012Satu Miettinen
1.2K vistas11 diapositivas

Similar a Tekesin asiakastyön käsikirjan esitysaineisto(20)

Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014 por DOOR_Finland
Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014
Asiakaskokemus kilpailutekijana door_09102014
DOOR_Finland657 vistas
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla? por ICMI Oy
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
ICMI Oy383 vistas
Miettinen asiakaspalvelu 2012 por Satu Miettinen
Miettinen asiakaspalvelu 2012Miettinen asiakaspalvelu 2012
Miettinen asiakaspalvelu 2012
Satu Miettinen1.2K vistas
Agile & Lean at Tekes por Marko Taipale
Agile & Lean at TekesAgile & Lean at Tekes
Agile & Lean at Tekes
Marko Taipale2.4K vistas
Asiakaspalvelun ulkoistaminen por MomentGroupOy
Asiakaspalvelun ulkoistaminenAsiakaspalvelun ulkoistaminen
Asiakaspalvelun ulkoistaminen
MomentGroupOy98 vistas
Tunnistamalla asiakaspolut tehostat asiakaspalvelusi toimintaa por Ambientia
Tunnistamalla asiakaspolut tehostat asiakaspalvelusi toimintaaTunnistamalla asiakaspolut tehostat asiakaspalvelusi toimintaa
Tunnistamalla asiakaspolut tehostat asiakaspalvelusi toimintaa
Ambientia259 vistas
Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421 por omniatopo
Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421
Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421
omniatopo528 vistas
Risto Lustila: Innovaatioseteli por Kokeileva Suomi
Risto Lustila: InnovaatioseteliRisto Lustila: Innovaatioseteli
Risto Lustila: Innovaatioseteli
Kokeileva Suomi383 vistas
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen por SitraTalousTeema
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminenVaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen
SitraTalousTeema438 vistas
Asiakaskokemus, data ja uudet palvelut B2B-liiketoiminnan kehittämisessä por Mikko Eerola
Asiakaskokemus, data ja uudet palvelut B2B-liiketoiminnan kehittämisessäAsiakaskokemus, data ja uudet palvelut B2B-liiketoiminnan kehittämisessä
Asiakaskokemus, data ja uudet palvelut B2B-liiketoiminnan kehittämisessä
Mikko Eerola588 vistas
Parempien päätöksien vuosi 2021 por Proof Advisory
Parempien päätöksien vuosi 2021Parempien päätöksien vuosi 2021
Parempien päätöksien vuosi 2021
Proof Advisory2 vistas
Digitaalinen palvelumuotoilu por Antti Leino
Digitaalinen palvelumuotoilu Digitaalinen palvelumuotoilu
Digitaalinen palvelumuotoilu
Antti Leino4.6K vistas
Ikäihmisen tulostähti palvelumuotoilussa 0516 por Uusia Network Oy
Ikäihmisen tulostähti palvelumuotoilussa 0516Ikäihmisen tulostähti palvelumuotoilussa 0516
Ikäihmisen tulostähti palvelumuotoilussa 0516
Uusia Network Oy2.6K vistas
Johda sisällöillä yrityksen muutosta -opas-2014 por Differo Oy
Johda sisällöillä yrityksen muutosta -opas-2014Johda sisällöillä yrityksen muutosta -opas-2014
Johda sisällöillä yrityksen muutosta -opas-2014
Differo Oy578 vistas

Más de Tekes

Team Finland US presents: Accelerators in the US por
Team Finland US presents: Accelerators in the USTeam Finland US presents: Accelerators in the US
Team Finland US presents: Accelerators in the USTekes
452 vistas14 diapositivas
Team Finland USA overview por
Team Finland USA overviewTeam Finland USA overview
Team Finland USA overviewTekes
737 vistas12 diapositivas
Tekesin Näkökulma kärkihankkeisiin por
Tekesin Näkökulma kärkihankkeisiin Tekesin Näkökulma kärkihankkeisiin
Tekesin Näkökulma kärkihankkeisiin Tekes
827 vistas24 diapositivas
Näkokulma innovaatiorahoitukseen, Tekes por
Näkokulma innovaatiorahoitukseen, TekesNäkokulma innovaatiorahoitukseen, Tekes
Näkokulma innovaatiorahoitukseen, TekesTekes
574 vistas32 diapositivas
Tekes Young Innovative Company funding por
Tekes Young Innovative Company funding Tekes Young Innovative Company funding
Tekes Young Innovative Company funding Tekes
11K vistas10 diapositivas
Tekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteille por
Tekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteilleTekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteille
Tekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteilleTekes
47.2K vistas7 diapositivas

Más de Tekes(16)

Team Finland US presents: Accelerators in the US por Tekes
Team Finland US presents: Accelerators in the USTeam Finland US presents: Accelerators in the US
Team Finland US presents: Accelerators in the US
Tekes452 vistas
Team Finland USA overview por Tekes
Team Finland USA overviewTeam Finland USA overview
Team Finland USA overview
Tekes737 vistas
Tekesin Näkökulma kärkihankkeisiin por Tekes
Tekesin Näkökulma kärkihankkeisiin Tekesin Näkökulma kärkihankkeisiin
Tekesin Näkökulma kärkihankkeisiin
Tekes827 vistas
Näkokulma innovaatiorahoitukseen, Tekes por Tekes
Näkokulma innovaatiorahoitukseen, TekesNäkokulma innovaatiorahoitukseen, Tekes
Näkokulma innovaatiorahoitukseen, Tekes
Tekes574 vistas
Tekes Young Innovative Company funding por Tekes
Tekes Young Innovative Company funding Tekes Young Innovative Company funding
Tekes Young Innovative Company funding
Tekes11K vistas
Tekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteille por Tekes
Tekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteilleTekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteille
Tekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteille
Tekes47.2K vistas
Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2015 por Tekes
Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2015Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2015
Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2015
Tekes37.5K vistas
Tekesin elinkeinoelaman kanssa verkottunut tutkimusrahoitus por Tekes
Tekesin elinkeinoelaman kanssa verkottunut tutkimusrahoitusTekesin elinkeinoelaman kanssa verkottunut tutkimusrahoitus
Tekesin elinkeinoelaman kanssa verkottunut tutkimusrahoitus
Tekes17.4K vistas
Strategiset tutkimusavaukset - tavoitteet, arviointi, hakeminen por Tekes
Strategiset tutkimusavaukset - tavoitteet, arviointi, hakeminenStrategiset tutkimusavaukset - tavoitteet, arviointi, hakeminen
Strategiset tutkimusavaukset - tavoitteet, arviointi, hakeminen
Tekes12.3K vistas
FiDiPro-hankkeen valmistelu por Tekes
FiDiPro-hankkeen valmisteluFiDiPro-hankkeen valmistelu
FiDiPro-hankkeen valmistelu
Tekes5.6K vistas
FiDiPro brochure: Teaming up with the best por Tekes
FiDiPro brochure: Teaming up with the bestFiDiPro brochure: Teaming up with the best
FiDiPro brochure: Teaming up with the best
Tekes2.6K vistas
FiDiPro-projektien kustannukset por Tekes
FiDiPro-projektien kustannuksetFiDiPro-projektien kustannukset
FiDiPro-projektien kustannukset
Tekes2.7K vistas
Tekes key figures 2012 por Tekes
Tekes key figures 2012Tekes key figures 2012
Tekes key figures 2012
Tekes860 vistas
The impact of tekes and innovation activities 2013 por Tekes
The impact of tekes and innovation activities 2013The impact of tekes and innovation activities 2013
The impact of tekes and innovation activities 2013
Tekes636 vistas
Tekesin ja innovaatiotoiminnan vaikutukset 2013 por Tekes
Tekesin ja innovaatiotoiminnan vaikutukset 2013Tekesin ja innovaatiotoiminnan vaikutukset 2013
Tekesin ja innovaatiotoiminnan vaikutukset 2013
Tekes327 vistas
Tutustu voittajaan por Tekes
Tutustu voittajaanTutustu voittajaan
Tutustu voittajaan
Tekes989 vistas

Tekesin asiakastyön käsikirjan esitysaineisto

 • 2. Asiakastyön käsikirjan sisältö  Osa 1: Tekesin palveluvisio  Asiakaskeskeisen ajattelun lähtökohdat  Palvelumuotoilun periaatteet  Asiakastyön johtamisen viitekehys  Osa 2: Asiakkaan kokemus  Asiakaskokemuksen osa-alueet  Asiakasymmärryksen rakentaminen  Osa 3: Uusi asiakastyön prosessi  LDA-malli  Osa 4: Tuotteistetut palvelut  Tuotteistuksen periaatteet ja tavoitteet Tekesissä
 • 3. Osa 1: Tekesin palveluvisio
 • 4. PALVELULUPAUKSEMME: Kaiken takana on ihminen. Tarjoamme kansainväliseen kasvuun sekä uudistumiseen tähtääville asiakkaille asiantuntemusta, riskiä jakavaa rahoitusta ja verkostoja. Olemme osa Team Finlandia. – Johtoryhmän työpaja, kesä 2015 ”
 • 5. Selkeys ja läpinäkyvyys Asioinnin helppous Ihminen ihmiselle Oikeisiin palveluihin ohjaaminen Olennaiseen keskittyminen Tekes pelinrakentajana VERKOSTOT Asiakkaan motivaationa menestys Asiakaskokemus RAHOITUS Tarjoamme asiakkaille kokonaisvaltaista ja asiantuntevaa kasvupalvelua, jossa yhdistyvät rahoitus, verkostot ja asiantuntemus. Asiakkuuksia hoidetaan laaja-alaisesti ja pitkäjänteisesti tunnistaen kuhunkin hetkeen sopivat palvelut omasta ja kumppaneiden tarjonnasta. Tekesin palveluvisio
 • 6. Asiakas- tarpeeseen vastaava asiakas- palvelu Selkeä tarjonta Sujuva prosessi Innovaatio- rahoitus- palvelut Verkosto- rahoitus- (Tekes/VF) Elinkeinorahoitus- palvelut Palvelumuotoilu LEAN Työkalut, CRM, EVAL LDA-malli, Asiakasvalinta ja asiakkuuksien hoitomalli Asiakas- ymmärrys Johtaminen: tavoitteet, mittarit, palkitseminen Palvelupisteet Ja kohtaamis- kanavat Asiakastyön toimintatavat ja roolit Asenteet, kulttuuri, organisaatio, empatia Viestintä ja markkinointi Asiakkaan motivaationa menestys Erinomaisen asiakaskokemuksen syntymiseen vaikuttaa kolme osa- aluetta, jotka muodostavat asiakastyön johtamismallin. Asiakastyön johtamismalli Tekesissä
 • 8. Yllätyin kuinka palveluhenkistä tekemisenne oli alusta loppuun asti. Prosessiin sai aina tukea tarvittaessa – myös jo ennen kuin osasin kysyä – ja käsittelyyn liittyvistä käytännöistä oltiin hyvin avoimia. – Asiakaspalaute, 2016 ”
 • 9. Tekesin tavoittelema asiakaskokemus Asiakkailta saamamme palautteen ja tehtyjen asiakastutkimusten perusteella asiakkaamme odottavat palveluiltamme seuraavia asioita: Asiakkaan ei tarvitse tuntea instrumenttejamme. Otamme vastuun asiakkaalle parhaan ratkaisun etsimisestä ja eteenpäin ohjaamisesta. – tekesläinen” Selkeys ja läpinäkyvyys Asioinnin helppous Ihminen ihmiselle Oikeisiin palveluihin ohjaaminen Olennaiseen keskittyminen
 • 10. Asiakasprofiilit suunnittelun työkaluna Asiakasprofiilit ohjaavat palvelukehitystämme ja muistuttavat meitä erilaisten asiakkaidemme tarpeista ja toimintatavoista. Systeemiajattelija Kuuntelija Kontaktoija Sprintteri Kokenut asiakas Varmistelija HAKEE SPARRAUSTA HAKEE RAHOITUSTA KAIPAA OHJAUSTA ITSENÄINEN "Rahoituskriteereitä kysyimme kaikkein eniten eli miten rahoitusta voi käyttää." “Etsin kotimaisia huippukumppaneita.” "On tärkeää, että on olemassa selkeä yhteyshenkilö."
 • 11. Asiakaslupaus: Asiakas pääsee tuomaan oman näkemyksensä Tekesin palveluiden kehittämiseen, tapaa muita asiakkaita (peer-to-peer keskustelut), saa ensikäden tietoa Tekesin palveluiden kehittämisestä ja oppii itsekin uutta yhteissuunnittelusta. Kenelle? Customer Clubit ovat Tekesin sisäinen palvelu asiakkaiden kanssa tehtävää yhteiskehittämistä varten. Customer Club palvelukehityksen foorumina
 • 12. Tekesin hakemuspalvelu uudistui vuonna 2016. Lähtökohtana uudistuksessa oli se, että asiakkaalta kysytään vain päätöksentekoon tarvittavia asioita ja niitä kysytään vain kerran. Teemme asionnista helppoa, selkeää ja läpinäkyvää ja keskitymme olennaiseen. Siten säästämme molempien resursseja. Ultrakevyt versio elinkeinorahoitus- palveluasiakkaille, ei kysytä yritykseen ja liiketoimintaan liittyviä asioita. Kevyt versio asiakkaille, joilla on halu, mutta ei vielä kykyä varsinaiseksi kasvupolkuasiakkaiksi, kysytään välttämättö- mimmät asiat. Normaali versio vaikuttavuudeltaan tärkeimmille asiakkaille. Tässä vaiheessa on asiakkaan strategisen johdon kanssa käyty keskustelut pidemmän aikavälin visiosta ja siihen liittyvästä palvelutarjonnasta. Ultrakevyt Kevyt Normaali Uusi hakemuspalvelu esimerkkinä asiakaskeskeisen ajattelun hyödyntämisestä palvelukehityksessä
 • 13. Digiboosti-käsittely oli erittäin nopeaa, kiitos siitä! – Asiakaspalaute, 2016 ”
 • 14. Osa 3: Uusi asiakastyön prosessi
 • 15. Yhteydenottojen käsittely ja potentiaalisten asiakkaiden tunnistaminen: LEAD Kyvykkyyden kasvattaminen ja kasvun sparraus: DEVELOP Palvelumallien mukainen asiakkuuden hoito: ACCOUNT Asiakkuuden alkuselvitys Asiakas- valinta Suunnittelu ja sparraus Oikeisiin palveluihin ohjaaminen Laajan asiakkuuden alku Asiakkuuden hoito Asiakastyön prosessi: Lead – Develop – Account -malli
 • 16. LEAD –vaihe jakautuu kahteen päävaiheeseen: asiakkaan halun ja kyvyn alustavaan selvitykseen ja asiakasvalintaan. Vaihe pitää sisällään sekä proaktiivisen että reaktiivisen asiakashankinnan. LEAD-vaihetta toteutamme yhdessä TF-kumppaneiden kanssa. Yhteydenottojen käsittely ja potentiaalisten asiakkaiden tunnistaminen: LEAD Asiakkkuuden alkuselvitys Asiakasvalinta
 • 17. DEVELOP -vaihe jakautuu kahteen päävaiheeseen: kasvupolun suunnitteluun ja sparraukseen ja oikeisiin palveluihin ohjaamiseen (sisältäen palveluehdotuksen tekemisen). DEVELOP-vaiheessa osa toiminnasta on yhteistä TF-kumppaneiden kanssa. Kyvykkyyden kasvattaminen ja kasvun sparraus: DEVELOP Suunnittelu ja sparraus Oikeisiin palveluihin ohjaaminen
 • 18. Account -vaihe jakautuu kahteen päävaiheeseen: - laajan asiakkuuden alkuun, joka sisältää Tekesin TK- rahoituspäätösten tekemisten ja projektien käynnistymisen - laajan asiakkuuden hoitoon, joka sisältää palvelumallien mukaisen tekemisen aktiivisen asiakkuuden aikana. Palvelumallien mukainen asiakkuuden hoito: ACCOUNT Laajan asiakkuuden alku Asiakkuuden hoito
 • 19. Proaktiivinen palvelumalli: Kenelle Palvelut Alasegmentteihin valitut asiakkaat • Pitkäjänteinen ja aktiivinen kumppanuus • Tekesin ja TF:n palvelut mahdollisimman kattavasti yrityksen uudistumis- ja kasvupolun eri vaiheissa. Reaktiivinen palvelumalli: Kenelle Palvelut Pääsegmentteihin valitut asiakkaat • Tehokas ja nopea reagointi asiakkaalta tuleviin yhteydenottoihin • Potentiaaliset kasvajat nopeasti kasvun polulle
 • 21. Tekesin palvelut jaetaan vakioituihin ja räätälöityihin sen perusteella, miten paljon niissä on tarkoituksenmukaista tehdä asiakaskohtaista räätälöintiä. - Esimerkiksi Tempo ja Kiito -rahoituspalvelut ovat pitkälle vakioituja palveluita, jolloin myös hakuprosessi sekä rahoituksen seurantavaihe on mahdollisimman nopea ja kevyt. - Toisessa ääripäässä ovat hyvin pitkälle räätälöidyt T&K -palvelut, joiden pariin valitaan vaikuttavuuden näkökulmasta vain kaikista lupaavimmat asiakkaamme. TÄYSIN TUOTTEISTETTU PALVELU Vakioidut osat Vakioimattomat osat TÄYSIN AINUTLAATUINEN PALVELU Palvelujen tuotteistamismalli Tekesissä
 • 22. Koko prosessi oli asiakaslähtöinen. Se ei ollut (kuten sen ei pidäkään) liian valmis, vaan minun piti itse tehdä töitä ja "myydä" idea teille. Haastaminen oli positiivista, ei tullut fiilistä että tässä nipotetaan! – Asiakaspalaute, 2016 ”
 • 23. Alkuvuodesta 2016 tuotteistimme Tekesin innovaatiorahoituksen palvelut. Osana tuotteistusta kuvasimme palvelut uudestaan asiakaskohderyhmittäin.
 • 24. Tuotteistuksen ansiosta esim. startup-yrittäjä löytää hänelle suunnatut palvelut helposti yhdestä näkymästä.
 • 25. Kohtaamiskonseptit ovat Tekesin tuottamia verkostopalveluja, joita tarjotaan esimerkiksi ohjelmissa Kohtaamiskonseptien rakenne ja toteuttaminen tapahtumissa Saa uutta tietoa -tapahtumassa asiakas saa lisää tietoa ja inspiraatiota esimerkiksi rahoituksesta, markkinoiden mahdollisuuksista sekä muiden esimerkeistä ja pääsee vaihtamaan kokemuksia ja kuulemaan muilta kokemuksia yrityksen kehittämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyen. Löydä uusia kumppaneita -tapahtumassa asiakas pääsee tapaamaan uusia kumppaneita, asiakkaita, tutkijoita yms. joiden kanssa rakentaa osaamista, kasvua ja ekosysteemejä. Kehitä ideaasi -tapahtumassa osallistuja saa konkreettisia ajatuksia, kuinka kehittää omaa ideaansa tai liiketoimintaansa ja pääsee myös testaamaan ajatuksiaan. Tapahtumassa syntyy konkreettisia jatkotoimia ideoiden eteenpäin viemiseksi.
 • 26. CX-tiimi: Anna Alasmaa, Minna Andersson, Petteri Halme, Johanna Kosonen-Karvo, Eeva Landowski, Marja Nykänen, Hanna Rantala, Marita Virtanen, Minna Suutari Hellonin palvelumuotoilutiimi (Kirsikka Vaajakallio, Lotta Julkunen, Ida Rainio) ”