Publicidad

elmi iş 46+.pptx

1 de Mar de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

elmi iş 46+.pptx

 1. Dünyada diabet xəstəliyinin artması dinamikası 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 1985 2000 2006 2011 2014 2015 30 milyon 246 milyon 151 milyon 366 milyon 387 milyon 415 milyon
 2. Şəkərli diabetin patogenezi  Sağlam insanda -Mədəaltı vəzi insulin sekresiya edir,insulin hədəf orqanlarda reseptorla birləşir və nəticədə qanda qükozanın miqdarı normallaşır.  I Tip diabet - Mədəaltı vəz insulin sekresiya etmir,hədəf orqanlarda reseptorla birləşməyə insulin olmadığı üçün qanda hiperqlikemiya yaranar.  II Tip diabet - Mədəalti vəz insulin sekresiya eder,insulin reseptorla birləşməz və nəticə olaraq qanda hiperqlikemiya olar
 3. II TİP DİABETİN AĞIRLAŞMASI-MAKROANGIOPATİYALAR TIP 2 DİABETIN AGIRLAŞMASI OLAN MAKROANGİOPATİYA-DAMAR DİVARININ SKLEROTİK DƏYİŞİKLİYİ - ATEROSKLEROZUN İNKİŞAFIDIR.
 4. Aterosklerozun ağırlaşmaları Ateroskleroz Miokart İnfarktı Beyin insultu Qanqrena Damarda stenoz Anevrizma
 5. İşin məqsədi  Tədqiqatın əsas məqsədi eksperimental Şəkərli Diabet zamanı Lipid mübadiləsinin pozulmasının makroangiopatiyların inkişafında rolunun öyrənilməsi olub.  Bunun üçün 6 dovşandan istifadə edilib,onlari hər qrupda 3 dovşan olmaqla 2 qrupa ayırmışıq və onlarda diabet modeli yaratmışıq .1 qrup dovşanda isə diabet fonunda Nefrektomiya yaradaraq onlarda lipid mübadiləsinin pozğunluğunu öyrənmişik.
 6. Tədqiqatın material və metodları
 7. Diabet modeli yaradılan dovşanın qanında qlükozanın dinamikası 0 5 10 15 20 25 30 35 5.6 8 2.9 8.9 11 10.9 12.6 8.8 11.6 1.6 8.6 14.6 16.2 30.3 14.1 34.1
 8. Diabet modeli yaratığımız dovşanın qanında ümumi xolesterin dinamikası 0 20 40 60 80 100 120 intakt dövrü 5-ci gün 15-ci gün 30-cu gün 45-ci gün 2-ci ay 79 mg% Nefrektomiyadan sonra Diabet modeli zamanı 73 mg% 75 mg% 85 mg% 92 mg% 103 mg%
 9. Diabet modeli yaratdığımız dovşanın qanındaTriqliserid dinamikası 0 20 40 60 80 100 120 140 intakt dövrü 5-ci gün 15-ci gün 30-cu gün 45-ci gün 2-ci ay 85 mg% 88 mg% 103 mg% 115 mg% Diabet modeli zamanı Nefrektomiyadan sonra 84 mg% 95 mg%
 10. Diabet modeli yaratdığımız dovşanın qanında ASLP-nin dinamikası 0 10 20 30 40 50 60 70 intakt dövrü 5-ci gün 15-ci gün 30-cu gün 45-ci gün 2-ci ay 40 mg% 42 mg% 47 mg% 55 mg% Diabet modeli zamanı Nefrektomiyadan sonra 39 mg% 61 mg%
 11. Diabet modeli yaratdığımız dovşanın qanında ÇASLP-nin dinamikası 0 5 10 15 20 25 30 35 40 intark dövrü 5-ci gün 15-ci gün 30-cu gün 45-ci gün 2-ci ay 18 mg% 26 mg% 39 mg% Diabet modeli zamanı Nefrektomiyadan sonra 16 mg% 22 mg% 32 mg%
 12. Diabet modeli yaratığımız dovşanın qanında YSLP-nin dinamikası 0 5 10 15 20 25 30 35 40 intark dövrü 5-ci gün 15-ci gün 30-cu gün 45-ci gün 2-ci ay 39 mg% 33 mg% 28 mg% 22 mg% 15 mg% Diabet modeli zamanı Nefrektomiyadan sonra 36 mg%
 13. İşin nəticəsi  1.Eksperimental Şəkərli Diabet zamanı qanın lipid tərkibinin ciddi dəyişikliyə məruz qalması.Bu dəyişiklik:ümumi xolesterinin,triqliseridlərin,ASLP,ÇASLP-nin artması vəYSLP-nin azalmasıdır. 2.Eksperimental Şəkərli Diabet fonunda yaradılmış nefrektomiyadan sonra da qanda aterogen lipidlərin miqdarının nəzərəçarpan dəyişikliyi olmuşdur. Bu zaman xolesterin, triqliseridlər, ASLP-də ciddi artış,YSLP-də isə azalma müşahidə edildi.
 14. Şəkərin v.auricularis-dən təyini
 15. Nefrektomiya modelinin yaradılması
 16. ...
 17. 32 24 42 55 28 17 38 49 44 32 51 58 43 30 50 63 45 38 53 62 0 10 20 30 40 50 60 70 Diabet+yağ Diabet Normal+yağ Normal Müddət(dəqiqə) V faktor VII faktor VIII faktor:C IX faktor X faktor
 18. 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 15 15.1 A B C D Hemoqlobin q/dl 0.435 0.44 0.445 0.45 0.455 A B C D Hemotakrit I/İ 325 330 335 340 A B C D MCHC q/dl 20 25 30 35 A B C D MCH(PG) 0 50 100 A B C D MCV(fl)
 19. Diqqətinizə görə minnətdaram !
Publicidad