Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Op weg naar Gods Hemelse Gaarde (Ten Bos 2022)

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 42 Anuncio

Op weg naar Gods Hemelse Gaarde (Ten Bos 2022)

Descargar para leer sin conexión

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de zevenentwintigste zondag door het jaar C (C26 2022) op Ten Bos naar aanleiding van de officiële opening van de Hemelse Gaarde en de feestdag van Franciscus – Sint Amanduskerk Erembodegem. De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: https://www.kerknet.be/parochie-aalst-hopparochie/inspiratie/vieringen-op-ten-bos

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de zevenentwintigste zondag door het jaar C (C26 2022) op Ten Bos naar aanleiding van de officiële opening van de Hemelse Gaarde en de feestdag van Franciscus – Sint Amanduskerk Erembodegem. De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: https://www.kerknet.be/parochie-aalst-hopparochie/inspiratie/vieringen-op-ten-bos

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de Ten Bos (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Op weg naar Gods Hemelse Gaarde (Ten Bos 2022)

 1. 1. For the beauty of the earth, For the beauty of the skies, For the love which from our birth Over and around us lies: Lord of all, to thee we raise This our joyful hymn of prais e. For the beauty of each hour Of the day and of the night, Hill and vale and tree and flower, Sun and moon and stars of light: Lord of all, to thee we raise This our joyful hymn of praise.
 2. 2. Laudate Dominum Laudate Dominum omnes gentes. Alleluia! (Taizé)
 3. 3. [Vg] Ik geloof dat de aarde ons als hemelse tuin gegeven is, dat wij deel zijn van de heelheid van Gods schepping, temidden van alle schepselen.
 4. 4. [Al.] Ik geloof in een genadige God, die de mensheid, man en vrouw, schiep naar zijn beeld en hen de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid gaf de aarde te onderhouden.
 5. 5. [Vg] Ik geloof dat wij, mensen, vaak gefaald hebben voor God en voor onszelf. Wij hebben de aarde willen overheersen in naam van hebzucht en ’ontwikkeling’, daartoe hebben wij soms mensen en schepselen gekleineerd, bossen verwoest, lucht, rivieren en zee verontreinigd en de toekomst van onze kinderen op het spel gezet.
 6. 6. [Al.] Ik geloof dat we onszelf vernietigen als we de aarde verwoesten. en dat God ons vraagt om zuinig te zijn op de aarde haar te beschermen.
 7. 7. [Vg] Ik geloof dat wij in ons omgaan met de schepping, onze waarden en onze leefstijl moeten veranderen. Consuminderen, veel minder verspillen, werken aan sjaloom: in waarheid en gerechtigheid. Ik geloof dat alles in dit leven met elkaar verweven is : Schepper en schepsels, adem en gebed, de kosmos en het individu, voedsel en vrijheid, ecologie en theologie.
 8. 8. [Al.] Ik verbind mij er daarom toe om samen met alle betrokken mensen overal ter wereld zorg te dragen voor Gods schepping, vrede en gerechtigheid te bevorderen, te kiezen voor het leven en dat te vieren. Amen
 9. 9. Laat onze woorden stijgen voor uw aangezicht als wierook. Zie in ons het verlangen een mens te zijn van U. Kom, adem ons open, Kom, adem ons open, adem ons open (Prins Sieds / Löwenthal Tom)
 10. 10. W a t i n s t i l t e b l o e i t , i n d e l u w t e v a n t u i n e n , o n d e r d e h e t e z o n , o p d e a k k e r , h e e f t H i j b e s t e m d v o o r d e t a f e l d e r a r m e n . A a r d e k r a c h t , z o n k r a c h t i s H i j , l i c h t i n m e n s e n , d a t w i j e l k a a r v e r b l i j d e n e n d o e n l e v e n , b r o o d v a n g e n a d e w o r d e n , w i j n v a n e e u w i g l e v e n . M a a r w i e n i e t s h e b b e n , w i e z a l h e n h i e r a a n d e e l g e v e n ? E n d i e i n w e e l d e z w e l g e n e n v a n n i e t s w e t e n , w i e z a l h e n n a a r g e r e c h t i g h e i d d o e n v e r l a n g e n ? A a n s c h i j n d e r a a r d e , w i e z a l j o u v e r n i e u w e n ? H i j d i e a l l e s z a l z i j n i n a l l e n h e e f t o n s b e s t e m d o m , a a r d e , j o u w a a n s c h i j n t e v e r n i e u w e n .
 11. 11. W a t i n s t i l t e b l o e i t , i n d e l u w t e v a n t u i n e n , o n d e r d e h e t e z o n , o p d e a k k e r , h e e f t H i j b e s t e m d v o o r d e t a f e l d e r a r m e n . A a r d e k r a c h t , z o n k r a c h t i s H i j , l i c h t i n m e n s e n , d a t w i j e l k a a r v e r b l i j d e n e n d o e n l e v e n , b r o o d v a n g e n a d e w o r d e n , w i j n v a n e e u w i g l e v e n . M a a r w i e n i e t s h e b b e n , w i e z a l h e n h i e r a a n d e e l g e v e n ? E n d i e i n w e e l d e z w e l g e n e n v a n n i e t s w e t e n , w i e z a l h e n n a a r g e r e c h t i g h e i d d o e n v e r l a n g e n ? A a n s c h i j n d e r a a r d e , w i e z a l j o u v e r n i e u w e n ? H i j d i e a l l e s z a l z i j n i n a l l e n h e e f t o n s b e s t e m d o m , a a r d e , j o u w a a n s c h i j n t e v e r n i e u w e n .
 12. 12. W a t i n s t i l t e b l o e i t , i n d e l u w t e v a n t u i n e n , o n d e r d e h e t e z o n , o p d e a k k e r , h e e f t H i j b e s t e m d v o o r d e t a f e l d e r a r m e n . A a r d e k r a c h t , z o n k r a c h t i s H i j , l i c h t i n m e n s e n , d a t w i j e l k a a r v e r b l i j d e n e n d o e n l e v e n , b r o o d v a n g e n a d e w o r d e n , w i j n v a n e e u w i g l e v e n . M a a r w i e n i e t s h e b b e n , w i e z a l h e n h i e r a a n d e e l g e v e n ? E n d i e i n w e e l d e z w e l g e n e n v a n n i e t s w e t e n , w i e z a l h e n n a a r g e r e c h t i g h e i d d o e n v e r l a n g e n ? A a n s c h i j n d e r a a r d e , w i e z a l j o u v e r n i e u w e n ? H i j d i e a l l e s z a l z i j n i n a l l e n h e e f t o n s b e s t e m d o m , a a r d e , j o u w a a n s c h i j n t e v e r n i e u w e n .
 13. 13. W a t i n s t i l t e b l o e i t , i n d e l u w t e v a n t u i n e n , o n d e r d e h e t e z o n , o p d e a k k e r , h e e f t H i j b e s t e m d v o o r d e t a f e l d e r a r m e n . A a r d e k r a c h t , z o n k r a c h t i s H i j , l i c h t i n m e n s e n , d a t w i j e l k a a r v e r b l i j d e n e n d o e n l e v e n , b r o o d v a n g e n a d e w o r d e n , w i j n v a n e e u w i g l e v e n . M a a r w i e n i e t s h e b b e n , w i e z a l h e n h i e r a a n d e e l g e v e n ? E n d i e i n w e e l d e z w e l g e n e n v a n n i e t s w e t e n , w i e z a l h e n n a a r g e r e c h t i g h e i d d o e n v e r l a n g e n ? A a n s c h i j n d e r a a r d e , w i e z a l j o u v e r n i e u w e n ? H i j d i e a l l e s z a l z i j n i n a l l e n h e e f t o n s b e s t e m d o m , a a r d e , j o u w a a n s c h i j n t e v e r n i e u w e n .
 14. 14. [VOORGANGER] Jij die ons de aarde geeft om te bewonen, Je weet dat wij tekortschieten in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid. Toch roep Je ons op om recht te doen en goed te zijn.
 15. 15. [ALLEN] Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn: kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen, vluchtelingen, zieken en stervenden, voor mensen zonder toekomst en voor allen die een groot lijden moeten dragen.
 16. 16. [Vg] Niet voor de dood, maar voor het leven heb Je ons gemaakt. Zend ons Jouw Geest, geef ons de kracht om beter mens te worden.
 17. 17. [Al.] Dat wij geen leegte najagen, geen waarheid ontvluchten, Jouw Naam niet vergeten en Jouw wil volbrengen. Wij willen het brood van deze wereld delen met elkaar en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven, opdat Jouw Rijk kome.
 18. 18. [Vg] Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth, die Jouw Naam ten diepste kende, die Jouw wil helemaal volbracht, die brood en wijn voor ons geworden is, voedsel en vreugde, vergeving van zonden.
 19. 19. [Al] Wij bidden Jou, Jezus, laat de Geest van Jouw Goedheid onder ons blijven verder leven. Mogen Jouw leven en dood ons helpen ook onszelf te geven en nooit moedeloos te worden. Mogen wij allen eens opgenomen worden in het rijk van Jouw goedheid, vrede en vreugde.
 20. 20. [Al.] Jij hebt het immers gezegd, Jezus, en we geloven Je, dat Je ons nooit zult verlaten, zelfs in de dood niet.
 21. 21. [Al.] Vanuit het menselijk bestaan, zoals ook wij het beleven, heb Jij getoond hoe we geroepen zijn om instinct, narcisme en de natuurlijke gang van zaken te overstijgen. Dankzij Jou weten we voorgoed dat het leven sterker is dan de dood, want Jij bent de weg, de waarheid en het leven.
 22. 22. Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid, amen.
 23. 23. Vrede voor jou, Vrede voor jou, Vrede voor jou, (Tom Löwenth
 24. 24. Er moet een tuin zijn voor de merel en een boom voor spechten. Er moet een plek zijn op de wereld waar geen mens met je vecht. Er moet een land zijn voor de mensen, nergens thuis in een tent. Er moet een plek zijn op de wereld waar je steeds veilig bent. Er moeten mensen zijn als vogels, vleugelvrij in de lucht en er mag geen angst meer zijn voor kogels en geen mens op de vlucht. Er moet een plek zijn om te blijven, en een plek om te gaan. Er moet ook lucht zijn om te drijven, poten om op te staan. Er moet een tuin zijn als een hemel waar de bomen nog bloeien, van vruchten geven, zonder nemen, van een eeuwige bloei
 25. 25. Er moet een tuin zijn voor de merel en een boom voor spechten. Er moet een plek zijn op de wereld waar geen mens met je vecht. Er moet een land zijn voor de mensen, nergens thuis in een tent. Er moet een plek zijn op de wereld waar je steeds veilig bent. Er moeten mensen zijn als vogels, vleugelvrij in de lucht en er mag geen angst meer zijn voor kogels en geen mens op de vlucht. Er moet een plek zijn om te blijven, en een plek om te gaan. Er moet ook lucht zijn om te drijven, poten om op te staan. Er moet een tuin zijn als een hemel waar de bomen nog bloeien, van vruchten geven, zonder nemen, van een eeuwige bloei
 26. 26. Er moet een tuin zijn voor de merel en een boom voor spechten. Er moet een plek zijn op de wereld waar geen mens met je vecht. Er moet een land zijn voor de mensen, nergens thuis in een tent. Er moet een plek zijn op de wereld waar je steeds veilig bent. Er moeten mensen zijn als vogels, vleugelvrij in de lucht en er mag geen angst meer zijn voor kogels en geen mens op de vlucht. Er moet een plek zijn om te blijven, en een plek om te gaan. Er moet ook lucht zijn om te drijven, poten om op te staan. Er moet een tuin zijn als een hemel waar de bomen nog bloeien, van vruchten geven, zonder nemen, van een eeuwige bloei (naar Dam Eppie / Jan-Willem van de Velde ‘wij gaan weer verder’)

×