Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Ten Bos(20)

Publicidad

.Punt. Nieuwe lijn | Leestekens ♦ Vijfde vastenzondag (Ten Bos 2023)

 1. Zet 'te veel' maar tussen haakjes, ook al is de lokroep groot groot. De bekoring blijft en stalkt je: 'maak van deze stenen brood'. Veertig dagen helder kijken, lees de tekens van de tijd. Van het rechte pad niet wijken, zoekend naar waarachtigheid.
 2. Zet 'te veel' maar tussen haakjes, ook al is de lokroep groot groot. De bekoring blijft en stalkt je: 'maak van deze stenen brood'. Veertig dagen helder kijken, lees de tekens van de tijd. Van het rechte pad niet wijken, zoekend naar waarachtigheid.
 3. Zet 'te veel' maar tussen haakjes, ook al is de lokroep groot groot. De bekoring blijft en stalkt je: 'maak van deze stenen brood'. Veertig dagen helder kijken, lees de tekens van de tijd. Van het rechte pad niet wijken, zoekend naar waarachtigheid.
 4. Zet 'te veel' maar tussen haakjes, ook al is de lokroep groot groot. De bekoring blijft en stalkt je: 'maak van deze stenen brood'. Veertig dagen helder kijken, lees de tekens van de tijd. Van het rechte pad niet wijken, zoekend naar waarachtigheid.
 5. Zet 'te veel' maar tussen haakjes, ook al is de lokroep groot groot. De bekoring blijft en stalkt je: 'maak van deze stenen brood'. Veertig dagen helder kijken, lees de tekens van de tijd. Van het rechte pad niet wijken, zoekend naar waarachtigheid.
 6. Zet 'te veel' maar tussen haakjes, ook al is de lokroep groot groot. De bekoring blijft en stalkt je: 'maak van deze stenen brood'. Veertig dagen helder kijken, lees de tekens van de tijd. Van het rechte pad niet wijken, zoekend naar waarachtigheid.
 7. Zet 'te veel' maar tussen haakjes, ook al is de lokroep groot groot. De bekoring blijft en stalkt je: 'maak van deze stenen brood'. Veertig dagen helder kijken, lees de tekens van de tijd. Van het rechte pad niet wijken, zoekend naar waarachtigheid.
 8. Zet 'te veel' maar tussen haakjes, ook al is de lokroep groot groot. De bekoring blijft en stalkt je: 'maak van deze stenen brood'. Veertig dagen helder kijken, lees de tekens van de tijd. Van het rechte pad niet wijken, zoekend naar waarachtigheid. Peter biesbrouck / Lakeman Seth
 9. Zet 'te veel' maar tussen haakjes, ook al is de lokroep groot groot. De bekoring blijft en stalkt je: 'maak van deze stenen brood'. Veertig dagen helder kijken, lees de tekens van de tijd. Van het rechte pad niet wijken, zoekend naar waarachtigheid.
 10. Zet 'te veel' maar tussen haakjes, ook al is de lokroep groot groot. De bekoring blijft en stalkt je: 'maak van deze stenen brood'. Veertig dagen helder kijken, lees de tekens van de tijd. Van het rechte pad niet wijken, zoekend naar waarachtigheid. Peter biesbrouck / Lakeman Seth
 11. Maak mij een bedding van uw vrede. Waar haat heerst laat mij daar Uw liefde brengen; waar tweedracht is en krenking uw verzoening; waar twijfel heerst, geloof in U. O Heer laat niet toe dat ik ooit zoek getroost te worden, meer dan te troosten; verstaan te worden, meer dan te verstaan; bemind te worden, meer dan te beminnen. Maak mij een bedding van uw vrede. Waar wanhoop is laat mij daar brengen hoop; waar droefheid heerst uw vreugde; waar duisternis alleen uw licht.
 12. Maak mij een bedding van uw vrede. Waar haat heerst laat mij daar Uw liefde brengen; waar tweedracht is en krenking uw verzoening; waar twijfel heerst, geloof in U. O Heer laat niet toe dat ik ooit zoek getroost te worden, meer dan te troosten; verstaan te worden, meer dan te verstaan; bemind te worden, meer dan te beminnen. Maak mij een bedding van uw vrede. Waar wanhoop is laat mij daar brengen hoop; waar droefheid heerst uw vreugde; waar duisternis alleen uw licht.
 13. Maak mij een bedding van uw vrede. Waar haat heerst laat mij daar Uw liefde brengen; waar tweedracht is en krenking uw verzoening; waar twijfel heerst, geloof in U. O Heer laat niet toe dat ik ooit zoek getroost te worden, meer dan te troosten; verstaan te worden, meer dan te verstaan; bemind te worden, meer dan te beminnen. Maak mij een bedding van uw vrede. Waar wanhoop is laat mij daar brengen hoop; waar droefheid heerst uw vreugde; waar duisternis alleen uw licht.
 14. Het mensenvolk dat in het duister leeft, zal eenmaal een groot licht aanschouwen. Er is een God die ons geroepen heeft, er is een woord dat wij vertrouwen. Door de wolken zal Hij breken, uit de heem’len zal Hij spreken. Stem van God die ons geroepen heft, o woord van God dat wij vertrouwen. De stem van God die door de wolken breekt, roept alle mensen bij hun namen, dat woord van God dat in de wereld spreekt, geeft alle mensen nieuwe namen. Woord van God dat ons bejegent, die ons met uw adem zegent, Gij die alle harten openbreekt, roept alle doden bij hun namen. Die vriend van Jezus die gestorven is, moet dagen lang in ‘t donker wachten. Een dode slapend in zijn duisternis - Heer God, wat laat Gij op U wachten. Maar een stem roept: "Kom naar buiten." Jezus’ stem is niet te stuiten, Jezus zelf is de verrijzenis. O Woord van God dat wij verwachten.
 15. Het mensenvolk dat in het duister leeft, zal eenmaal een groot licht aanschouwen. Er is een God die ons geroepen heeft, er is een woord dat wij vertrouwen. Door de wolken zal Hij breken, uit de heem’len zal Hij spreken. Stem van God die ons geroepen heft, o woord van God dat wij vertrouwen. De stem van God die door de wolken breekt, roept alle mensen bij hun namen, dat woord van God dat in de wereld spreekt, geeft alle mensen nieuwe namen. Woord van God dat ons bejegent, die ons met uw adem zegent, Gij die alle harten openbreekt, roept alle doden bij hun namen. Die vriend van Jezus die gestorven is, moet dagen lang in ‘t donker wachten. Een dode slapend in zijn duisternis - Heer God, wat laat Gij op U wachten. Maar een stem roept: "Kom naar buiten." Jezus’ stem is niet te stuiten, Jezus zelf is de verrijzenis. O Woord van God dat wij verwachten.
 16. Het mensenvolk dat in het duister leeft, zal eenmaal een groot licht aanschouwen. Er is een God die ons geroepen heeft, er is een woord dat wij vertrouwen. Door de wolken zal Hij breken, uit de heem’len zal Hij spreken. Stem van God die ons geroepen heft, o woord van God dat wij vertrouwen. De stem van God die door de wolken breekt, roept alle mensen bij hun namen, dat woord van God dat in de wereld spreekt, geeft alle mensen nieuwe namen. Woord van God dat ons bejegent, die ons met uw adem zegent, Gij die alle harten openbreekt, roept alle doden bij hun namen. Die vriend van Jezus die gestorven is, moet dagen lang in ‘t donker wachten. Een dode slapend in zijn duisternis - Heer God, wat laat Gij op U wachten. Maar een stem roept: "Kom naar buiten." Jezus’ stem is niet te stuiten, Jezus zelf is de verrijzenis. O Woord van God dat wij verwachten.
 17. Het mensenvolk dat in het duister leeft, zal eenmaal een groot licht aanschouwen. Er is een God die ons geroepen heeft, er is een woord dat wij vertrouwen. Door de wolken zal Hij breken, uit de heem’len zal Hij spreken. Stem van God die ons geroepen heft, o woord van God dat wij vertrouwen. De stem van God die door de wolken breekt, roept alle mensen bij hun namen, dat woord van God dat in de wereld spreekt, geeft alle mensen nieuwe namen. Woord van God dat ons bejegent, die ons met uw adem zegent, Gij die alle harten openbreekt, roept alle doden bij hun namen. Die vriend van Jezus die gestorven is, moet dagen lang in ‘t donker wachten. Een dode slapend in zijn duisternis - Heer God, wat laat Gij op U wachten. Maar een stem roept: "Kom naar buiten." Jezus’ stem is niet te stuiten, Jezus zelf is de verrijzenis. O Woord van God dat wij verwachten. (Oosterhuis Huub / Huijbers Bernard)
 18. [Voorganger] Wij geloven dat God de Vader is van alle mensen en alle volkeren zonder enig onderscheid.
 19. [Allen] Wij geloven dat Jezus de Christus is de Verlosser en Bevrijder die onze schuld laat wegsmelten en ruimte maakt voor nieuw leven.
 20. [Voorganger] Wij geloven dat de heilige Geest onze kracht is die aanvuurt en oproept om te blijven geloven in gerechtigheid voor iedereen.
 21. [Allen] Wij geloven dat deze geloofsgemeenschap en de hele de kerk tot veel in staat zijn als we in geloof, hoop en liefde, trouw blijven aan onze roeping, en als we dat vertrouwen in Gods nieuwe toekomst vorm geven in dagelijkse daden. Amen.
 22. (Huub Oosterhuis / Antoine Oomen) Hoor je mij? Voor mij geen ander dan Jij Bij Jou alleen ben ik veilig
 23. (De Groot Maria / Voorhoeve G)
 24. (De Groot Maria / Voorhoeve G)
 25. [Vg.] Heer, onze God, Jij die de bron van het leven bent, wij danken Jou omwille van de liefde tussen mensen. Zovelen hebben in de loop der tijden daarvan het voorbeeld gegeven.
 26. [Al.] Wij willen hun namen in herinnering brengen. Zij hebben zich laten bezielen door die ene mens, Jezus van Nazareth. Zijn leven blijft ons aanzetten om goed te zijn voor elkander, om elkaar te troosten en te bemoedigen, om mild, barmhartig en trouw te zijn. [rechtstaan]
 27. [Vg.] Zo was Hij ook zelf: mild barmhartig en trouw Hij leerde ons breken en delen, de weg van de graankorrel,… [consecratie] Zo blijft Hij in onze gedachten, zo roept Hij ons om dezelfde weg te gaan.
 28. [Al.] Nu wij zullen eten van het brood denken wij terug aan zijn leven: hoe Hij al weldoende is rondgegaan en woorden van troost en bemoediging heeft gesproken.
 29. [Vg.] Wij denken terug aan wat Hij tot Martha, de zuster van Lazarus, zei: "Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven."
 30. [Al.] Zo is Hij ook onze hoop geworden. Op het einde van zijn leven is Hij gestorven aan het kruis. Hij is de weg naar de Kalvarieberg ten einde tot gegaan. Hij heeft de beker tot het bittere einde geledigd. Maar wij weten en geloven dat Hij verrezen is, opgestaan uit de dood om voor altijd te leven bij de Vader.
 31. [Vg.] Wij bidden voor zijn levenswerk: het Rijk van God op aarde, de kerk van God op aarde:
 32. [Al.] dat het een geloofsgemeenschap mag zijn waarin vreugde en verdriet samen gedeeld en gedragen worden. Dat wij die gemeenschap mogen zijn waarin mensen in vrede met elkaar willen samenleven.
 33. [Vg.] Wij bidden nu voor hen die gestorven zijn, Dat zij bij God mogen zijn en Hem anders kennen dan wij kunnen vermoeden, van aangezicht tot aangezicht, opgenomen in zijn heerlijkheid.
 34. [Al.] Voor ons allen bidden wij: dat wij in deze moeilijke momenten elkaar niet in de steek laten maar steunen en helpen waar we kunnen. Mogen wij gesterkt door de Geest van God ons steeds blijven inzetten voor gerechtigheid en vrede, voor het koninkrijk van God op onze wereld.
 35. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
 36. (Huub Oosterhuis / Antoine Oomen) De vrede van de aarde en de hemel zij geheel met jou De vrede van rivieren en de zeeën moge die zijn met jou Die vrede kome over jou, Gods vrede groeie in jou. uit Guatemala - Engelse vert.: Christine Carson -Ned tekst: Gert Lubberts
 37. Wonen overal nergens thuis, aarde, mijn aarde, mijn moeders huis. Vallende sterren, de schim van de maan, mensen die opstaan en leven gaan, mensen veel geluk. Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht: elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank. De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.
 38. Wonen overal even thuis handel en wandel en huis na huis loven en bieden op waarheid en waan wagen en winnen en verder gaan mensen veel geluk. Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop. Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt. Het zingt van vergezichten, het ademt van uw Geest. In ons gezang mag lichten het komend bruilofsfeest. (de Vries Sytze / Hymnan a Thonau)
 39. Wonen overal bijna thuis aarde mijn hemel mijn vadershuis stijgende sterren de lach van de maan mensen die dromend een stem verstaan mensen veel geluk. Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop. Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt. Het zingt van vergezichten, het ademt van uw Geest. In ons gezang mag lichten het komend bruilofsfeest. (de Vries Sytze / Hymnan a Thonau)
 40. PAASTIPS MAKEN Dinsdag 28 maart om 19u30 bovenzaal van het parochiehuis
 41. 26 maart 2023
Publicidad