Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Más de Ten Bos(20)

Publicidad

Storm op het meer (B12)

 1. 1. Aan zon en maan een mensengroet met onze wens: houdt goede moed! Schijn over allen, goed en kwaad, totdat de hemel opengaat. 2. Aan storm en wind klinkt nu de vraag: waai goede geest naar ons vandaag. Til weg van ons met grote kracht de hebzucht alle man en macht. 3. Aan alle water om ons heen: verzoek om wat gestorven scheen opnieuw te wassen, schoon te slaan en als herboren op doen staan. 4. Aan alle wolken hoog en laag dit lied om regen voor vandaag: stort over mensen hart en geest, opdat hier ooit de vrede heerst. 5. Aan haar die leeft in eeuwigheid: dat Zij ons brengt gerechtigheid. Dat zij de deur geopend vindt, dat Zij ons kent en zegt: 'mijn kind'
 2. ((janvanopbergen/peterbiesbrouck)
 3. (Taizé)
 4. (Taizé)
 5. I k g e l o o f i n G o d d e V a d e r , o n z e V a d e r , o n z e H e e r d i e d e h e m e l e n d e a a r d e , d i e o o k m i j g e s c h a p e n h e e f t I k g e l o o f i n G o d d e V a d e r , H e m z i j g l o r i e , l o f e n e e r
 6. I k g e l o o f i n J e z u s C h r i s t u s , Z o o n v a n G o d e n M e n s e n z o o n , d i e , v e r r e z e n u i t d e d o d e n , o n s b e v r i j d t u i t a l l e d o o d . I k g e l o o f i n J e z u s C h r i s t u s : l e v e n d W o o r d e n l e v e n d B r o o d .
 7. I k g e l o o f d a t G o d d o o r J e z u s o n s z i j n G e e s t g e z o n d e n h e e f t , d i e o n s v r e u g d e , l i c h t e n w a r m t e , d i e o n s k r a c h t e n l i e f d e g e e f t . I k g e l o o f i n G o d d e H e l p e r : G e e s t d i e l e v e n d i n m i j l e e f t . (onbekend / Gauntlett H.J. )
 8. Ik geloof dat God zijn Liefde voort laat leven in zijn kerk. Wereldwijd werkt zijn genade in elk dienend mensenwerk. Ik geloof dat ik ook kerk ben, door de doop daartoe gemerkt.
 9. Laat onze woorden stijgen voor uw aangezicht als wierook. Zie in ons het verlangen een mens te zijn van U. Kom, adem ons open, Kom, adem ons open, adem ons open (PrinsSieds/LöwenthalTom)
 10. Die naar menselijke gewoonte met een eigen naam genoemd werd toen Hij in een ver verleden werd geboren ver van hier, (al.) Die genoemd werd: Jesjoe, Jezus zoon van David en Basteba zoon van Ruth en zoon van Boaz, zoon van Juda en van Tamar, zoon van Adam, zoon van mensen, die ook zoon van God genoemd wordt, heiland, visioen van vrede, licht der wereld, weg ten leven, levend brood en ware wijnstok, die, geliefd en onbegrepen, werd bewaard in taal en teken als een eeuwenoud geheim, als een wachtwoord doorgegeven, als een vreemd vertrouwd verhaal, die een naam in mijn geheugen, die de stem van mijn geweten, die mijn waarheid is geworden: Hem gedenk ik hier en noem ik als een dode die niet dood is, als een levende geliefde die gekozen heeft te leven voor de armsten van de armen, helpman reisgenoot en broeder van de allerminste mensen. die ten dage dat Hij rondging door de dorpen van zijn landstreek mensen aantrok en bezielde hen verzoende met elkaar die niet steil en ongenaakbaar niet hooghartig als een heerser maar in knechtsgestalte leefde die zijn leven voor zijn vrienden (vz.) prijsgaf, door een vriend verraden, die getergd tot op het kruis, voor zijn vijand heeft gebeden die van God en mens verlaten is gestorven als een slaaf. (...) [consecratie] (al.) die gestrooid is in de akker, als het kleinste van de zaden, die daar wacht een lange winter in de stilte van de dood die als graan geoogst zal worden, die als brood gedeeld wil worden om in mensen, mens te worden die verborgen in zijn God onze vrede is geworden, onze ziel tot rust gekomen die ons groet vanuit zijn verte die ons aankijkt van dichtbij als een kind, een vriend, een ander, Hem gedenk ik hier en noem ik en beveel Hem bij je aan als een levende geliefde (vz.) als de mens die naast je is.
 11. (HuubOosterhuis/BernardHuijbers)
 12. Dona la pace Signore, a chi confida in te, Dona, dona la pace Signore, dona la pace Geef ons Uw vrede, geef vrede aan wie op U vertrouwt. Geef ons Uw vrede, geef vrede.
 13. 1. Nu wij uiteen gaan, vragen wij God ga met uw licht voor ons uit. Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: Ga met God Vaya con Dios en à Dieu 2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: ga met uw licht vóór hen uit! Al onze vrienden wensen wij vrede: 3. Voor alle mensen in deze stad: Vrede en goeds in elk huis! Voor alwie kwamen onder dit dak:
 14. 2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: ga met uw licht voor hen uit! Al onze vrienden wensen wij vrede:
 15. 3. Voor alle mensen in deze kerk: Vrede en goeds in je huis! Voor al wie kwamen onder dit dak (deVriesSytze/WinterChristiaan)
Publicidad