Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Más de Terje Strøm(20)

Publicidad

Reformbehov mot 2020 11mars endelig

 1. Reformbehov, modernisering og mulige løsninger frem mot 2020? Terje Strøm, sjeføkonom i NyAnalyse Stortinget, 11.mars 2010
 2. Oljeavhengigheten er stor… 1 av 4 kroner kommer fra olje/gass Kilde: Nasjonalbudsjettet 2010
 3. Trygd- og kommuneavhengige? Halvparten av offentlige utgifter går til kommuner, fylker og Folketrygden • Utgiftene på 907 milliarder kroner foreslås bevilget på nesten 1 300 ulike enkeltposter i statsbudsjettet Kilde: Nasjonalbudsjettet 2010
 4. ”Oljemilliarder vil redde dagen…”  AS Norge har 2640 mrd på bok i Pensjonsfondet.  Kriseforståelsen er liten selv etter ”finanskriseåret” 2009 Viktig spørsmål:  Skygger oljerikdommen for viktige reformer som færre kommuner, bedre samordning i helseforetak og flere offentlig privat samarbeid prosjekter innen samferdsel? E24: Oljemilliarder vil redde dagen
 5. Hovedtall offentlig sektor  Ca 792.000 sysselsatte, eller 30% av 2,6 mill. (4kv 09)  Vekst på nesten 40.000 fra 2kv 2008.  Av dette ca 513.000 i kommunal sektor som tilsvarer vekst på 25.000 i perioden fra 2.kv 08 til 4.kv 09.  Offentlig utgifter i % av Fastlands-BNP: snart 60%?  Utvikling fra 51,9% i 2006 til 56,7% i 2010.
 6. Svar fra ordførere i 2003 og 2010  2003 svar:  2 av 3 ordførere mener vi har for mange kommuner i Norge!  2010 svar:  4 av 10 ordførere åpner for tvangssammenslåinger!  ”Å be landets ordførere om å løse et nasjonalt problem er omtrent som å overlate til passasjerene å kjøre bussen”
 7. Hva mener partienes ordførere?  8 av 10 i SP sier frivillig  5,5 av 10 i AP sier frivillig  4 av 10 i H sier frivillig  Mer enn halvparten i H åpner for tvang  1 av 3 i AP åpner for tvang Kilde: MandagMorgen, mars
 8. Gavepakke til budsjettkonferansen?  SSB analyse (2002), konklusjoner med oppdaterte tall:  Innsparing mulig ved halvering av antall kommuner = konklusjon på ca 3 mrd kroner per år.  Oppdatert i forhold til dagens langt større kommunesektor = ca 3,9 mrd kroner i årlig innsparingspotensial Til budsjettkonferansen: Politikerne kan vel ikke si ”nei takk” til rundt 4 mrd årlig til bedre tjenester og/eller innsparing?
 9. Hvorfor ikke kommunesammenslåing?  De praktiske utfordringene overskygger fordelene:  Hvem blir ordfører?  Hva blir navnet på storkommunen etterpå?  Hvor mange kommuner får være med i ny storkommune? Bærum Asker? Odal-Kongsvinger? Skedsmo-Lørenskog eller Nedre Romerike?
 10. Nord-Odal Grue Eidskog Sør-Odal Åsnes Kongs- vinger 5100 5100 6400 7800 7600 17300 Hedmark sør vekstregion 49300 Penger spart årlig? 117 mill kroner 2 380 kr per innbygger
 11. Men kan overvinnes!  Og kritisk spørsmål:  Fordeling av innsparingen over tid, mellom kommunen, staten og andre (fylkeskommunen…)  Hvor lenge skal de få beholde gevinsten av sammenslåingen?  Svar;  Tilstrekkelig tidshorisont, incentiv til å inngå bindene avtaler om sammenslåing innen kommunevalg i 2015?  Muligheter for kommunene å beholde hele gevinsten i 10-20 år, rammetilskudd + småkommunetilskuddet?
 12. Perspektivmeldingen (2009)  Kommunal administrasjon 17-28% effektiviseringspotensial, som kan utgjøre 3-4 mrd spart per år i kommune-Norge ved å utnytte “best practice”?  Pleie og omsorg (i kommunene) 10-21% effektiviseringspotensial. Budsjettposten er mye større og gir innsparingsmuligheter i intervallet 10-15 mrd kr.  Ikke enkelt, men MULIGHETENE finnes til å tenke nytt og forbedre den Nordiske modellen.  Behov for ”Ny Analyse” som et bidrag til samfunnsdebatt og politisk nytenkning
 13. Statsminister eller samfunnsøkonom… Bilde: nrk.no
 14. …tid for reform!  Det er tid for reform. Regjeringen har tilgang på mange flinke samfunnsøkonomer, inkl. statsministeren, som forstår sammenhengene.  Selv den store sparegrisen, Pensjonsfondet, kan tømmes ved lang tids reformtørke og år etter år med uklok pengebruk over budsjettene. Just do it… Sjansen til å skape og dele ligger der - rett foran øynene til styrende politikere – så gjør det!
 15. NyAnalyse – skaper verdier av fakta Takk for oppmerksomheten! Terje Strøm 46 44 10 09 terje@nyanalyse.no
Publicidad