Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

1. TPL_C2C_Thoa Thuan Dang Tin_Mua ban_Mau upload xem_V6_Clean.pdf

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
V1
1/16
THỎA THUẬN DỊCH VỤ ĐĂNG TIN BÁN BẤT ĐỘNG SẢN
Mã Tin Đăng: …
XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG
1. Tôi đã tìm hiểu về quy trìn...
V1
2/16
THỎA THUẬN DỊCH VỤ ĐĂNG TIN BÁN BẤT ĐỘNG SẢN
MỤC LỤC
BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN
A. Thông Tin Khách Hàng
B. ...
V1
3/16
THỎA THUẬN DỊCH VỤ ĐĂNG TIN BÁN BẤT ĐỘNG SẢN
BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN
A. Thông Tin Khách Hàng
Họ tên : .....
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a 1. TPL_C2C_Thoa Thuan Dang Tin_Mua ban_Mau upload xem_V6_Clean.pdf (20)

Más reciente (20)

Anuncio

1. TPL_C2C_Thoa Thuan Dang Tin_Mua ban_Mau upload xem_V6_Clean.pdf

 1. 1. V1 1/16 THỎA THUẬN DỊCH VỤ ĐĂNG TIN BÁN BẤT ĐỘNG SẢN Mã Tin Đăng: … XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG 1. Tôi đã tìm hiểu về quy trình đăng tin, các phí dịch vụ phát sinh và đã tiếp nhận, nghiên cứu và hoàn toàn hiểu nội dung của Thỏa Thuận Dịch Vụ Đăng Tin của Công ty Cổ phần TopenLand Việt Nam, mã số thuế: 0316151774, địa chỉ trụ sở: 89 Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Sau đây gọi là “TopenLand”); 2. Tôi có đầy đủ thẩm quyền và quyền hạn để ký và thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận Dịch Vụ Đăng Tin (“Thỏa Thuận”) của Công ty Cổ phần TopenLand Việt Nam; và 3. Tôi, với sự chấp thuận sẽ chịu ràng buộc và thực thi về mặt pháp lý đối với mình, đã ký Thỏa Thuận Dịch Vụ Đăng Tin của Công ty Cổ phần TopenLand Việt Nam, dưới hình thức điện tử, bằng việc đã chọn vào mục “Tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với điều kiện và điều khoản đăng tin trên TopenLand” và nhấn vào nút “Đăng tin” sau khi hoàn tất quá trình nhập nội dung theo quy trình soạn và gửi tin đăng trên trang https://www.topenland.com hoặc ứng dụng TopenLand (iOs hoặc Android). Tôi cũng hiểu rằng, Thỏa Thuận Dịch Vụ Đăng Tin được ký theo hình thức này có giá trị pháp lý tương đương với Thỏa Thuận Dịch Vụ Đăng Tin được ký tay trực tiếp. Xác nhận và chấp thuận bởi Khách Hàng ___________________________ Ngày ký: ………………………
 2. 2. V1 2/16 THỎA THUẬN DỊCH VỤ ĐĂNG TIN BÁN BẤT ĐỘNG SẢN MỤC LỤC BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN A. Thông Tin Khách Hàng B. Thông Tin Bất Động Sản Đăng Tin C. Các Điều Khoản Thương Mại Cơ Bản CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 1. Định Nghĩa Và Diễn Giải 2. Dịch Vụ Đăng Tin 3. Giá Bán Đăng Tin Và Thay Đổi Giá Bán Đăng Tin 4. Giao Dịch Thành Công 5. Gia Hạn Thời Hạn Dịch Vụ 6. Cam Đoan Và Bảo Đảm 7. Giới Hạn Trách Nhiệm 8. Sự Kiện Bất Khả Kháng 9. Sự Kiện Vi Phạm 10. Chấm Dứt Thỏa Thuận 11. Thông Báo 12. Luật Áp Dụng Và Thẩm Quyền Giải Quyết Tranh Chấp 13. Các Điều Khoản Khác
 3. 3. V1 3/16 THỎA THUẬN DỊCH VỤ ĐĂNG TIN BÁN BẤT ĐỘNG SẢN BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN A. Thông Tin Khách Hàng Họ tên : .................................................................................................. CMND/Hộ chiếu/CCCD số : .................................................................................................. Điện thoại liên lạc : .................................................................................................. Địa chỉ email liên lạc : .................................................................................................. Địa chỉ đăng ký thường trú : .................................................................................................. Địa chỉ liên lạc : .................................................................................................. Sau đây gọi là “Khách Hàng” B. Thông Tin Bất Động Sản Đăng Tin Bên cạnh các thông tin dưới đây, thông tin khác về Bất Động Sản mà Khách Hàng đã cung cấp khi thực hiện Thao Tác Đăng Tin, có thể xem tại mục Quản lý tin đăng (theo Mã Tin Đăng) khi Khách Hàng đăng nhập vào tài khoản của mình trên Nền Tảng TopenLand. Địa chỉ Bất Động Sản : ........................................................................................... Giấy Chứng Nhận : ........................................................................................... Hợp đồng mua bán Bất Động Sản với chủ đầu tư hoặc tương đương (nếu chưa được cấp Giấy Chứng Nhận) theo Pháp luật về bất động sản : ........................................................................................... Giấy tờ khác : ........................................................................................... C. Các Điều Khoản Thương Mại Cơ Bản 1. Thời Hạn Dịch Vụ : Kể từ ngày Thỏa Thuận có hiệu lực cho đến khi xảy ra một trong các sự kiện chấm dứt tại Điều 9. 2. Giá Bán Đăng Tin : ................................................................................................. 3. Giá Bán Thực Tế : Xem Điều 1.1 của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Đăng Tin 4. Phí giao dịch trên nền tảng (Đã bao gồm thuế GTGT) : Xem Điều 1.1 của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Đăng Tin 5. Tiến độ thanh toán : Thanh toán 100% ngay sau khi xảy ra sự kiện Giao Dịch Thành Công và TopenLand gửi yêu cầu thanh toán (bằng văn bản, hoặc Tính Năng Thông Báo hoặc một hình thức khác theo các thông tin liên hệ Khách Hàng đã cung cấp). 6. Hình thức thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc hình thức thanh toán được tích hợp trên Nền Tảng TopenLand.
 4. 4. V1 4/16 THỎA THUẬN DỊCH VỤ ĐĂNG TIN BÁN BẤT ĐỘNG SẢN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 1. Định Nghĩa Và Diễn Giải 1.1. Ngoài các thuật ngữ được định nghĩa ở phần khác trong Thỏa Thuận này, các định nghĩa sau được áp dụng toàn bộ Thỏa Thuận này, trừ khi được quy định khác đi trong ngữ cảnh cụ thể: “Bất Động Sản” : nghĩa là đất, nhà, căn hộ hoặc công trình xây dựng khác gắn liền với đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ghi nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng, tùy vào thời điểm cấp có thể có các tên gọi như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở; hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là “Giấy Chứng Nhận”), hoặc hình thành trong tương lai theo quy định của Pháp luật về bất động sản, được đăng tin theo Thỏa Thuận. Chi tiết về Bất Động Sản được mô tả chi tiết tại mục B. Thông Tin Bất Động Sản Đăng Tin phần Bảng Tóm Tắt Các Thông Tin Cơ Bản. “Bên” nghĩa là bất kỳ bên nào tham gia vào Thỏa Thuận này. “các Bên” nghĩa là Khách Hàng và TopenLand “Dịch Vụ” : nghĩa là dịch vụ đăng tin, và cung cấp hỗ trợ giao dịch Bất Động Sản được TopenLand cung cấp cho Khách Hàng thông qua Nền Tảng TopenLand, được mô tả chi tiết tại Điều 2. “Đàm Phán” : nghĩa một tính năng của Nền Tảng TopenLand cho phép Khách Hàng và Topener Mua kết nối, đàm phán, thỏa thuận các điều khoản của Hợp Đồng Đặt Cọc về giao dịch Bất Động Sản (bao gồm Giá Bán Đăng Tin, tỷ lệ chia sẻ hoa hồng giữa các bên môi giới, thời gian, địa điểm, hình thức giao kết Hợp Đồng Đặt Cọc, Thỏa Thuận Công Chứng,…) giữa Khách Hàng và Topener Mua khi Khách Hàng đã chọn được Topener Mua từ Liên Hệ Mua. “Giá Bán Đăng Tin” : nghĩa là mức giá chuyển nhượng, bán Bất Động Sản mong muốn của Khách Hàng khi đăng tin trên Nền tảng TopenLand. Các Bên đồng ý rằng Giá Bán Đăng Tin là giá chưa bao gồm Phí giao dịch trên nền tảng, và bất kỳ các loại thuế, phí, lệ phí phát sinh liên quan đến giao dịch Bất Động Sản xuất phát từ nhu cầu của các bên trong giao dịch hay theo quy định pháp luật. “Giá Bán Thực Tế” : nghĩa là giá giao dịch Bất Động Sản trên thực tế mà Người Bán và Topener Mua giao dịch với nhau được thể hiện tại Hợp Đồng Đặt Cọc.
 5. 5. V1 5/16 Trường hợp Hợp Đồng Chuyển Nhượng được ký kết mà không giao kết Hợp Đồng Đặt Cọc trước đó thì Giá Bán Thực Tế nghĩa là giá được thể hiện trên Hợp Đồng Chuyển Nhượng. Các Bên đồng ý rằng Giá Bán Thực Tế là giá chưa bao gồm Phí giao dịch trên nền tảng, và bất kỳ các loại thuế, phí, lệ phí phát sinh liên quan đến giao dịch Bất Động Sản xuất phát từ nhu cầu của các bên trong giao dịch hay theo quy định pháp luật. “giao dịch Bất Động Sản” : nghĩa là giao dịch chuyển nhượng, mua bán Bất Động Sản. “Giao Dịch Thành Công” : nghĩa như được quy định tại Điều 4. “Hợp Đồng Chuyển Nhượng” : nghĩa là hợp đồng chuyển nhượng, mua bán Bất Động Sản được ký kết giữa Người Bán và Topener Mua (hoặc Người Mua) với hình thức phù hợp theo quy định của Pháp luật về bất động sản. “Hợp Đồng Đặt Cọc” : nghĩa là hợp đồng hoặc bất kỳ văn bản tương đương nào được ký kết giữa Người Bán và Topener Mua (hoặc Người Mua) thể hiện việc Topener Mua (hoặc Người Mua) sẽ đặt cọc một khoản tiền để đảm bảo việc giao kết và/hoặc thực hiện Hợp Đồng Chuyển Nhượng. “Liên Hệ Mua” : nghĩa là một tính năng của Nền Tảng TopenLand, theo đó liệt kê danh sách những Topener Mua do TopenLand giới thiệu đang có nhu cầu giao dịch Bất Động Sản (mua bán, chuyển nhượng) để Khách Hàng lựa chọn phù hợp nhu cầu. “Lãi Suất Quá Hạn” : nghĩa là mức lãi suất 0.05% trên một ngày. “Mã Tin Đăng” : nghĩa là mã số được cấp bởi TopenLand cho tin đăng Bất Động Sản mà Khách Hàng đăng tải. “Nền Tảng TopenLand” : nghĩa là sàn thương mại điện tử thuộc sở hữu của TopenLand có thể được truy cập tại trang http://www.topenland.com và ứng dụng di dộng TopenLand (iOS hoặc Android) – một nền tảng công nghệ cho phép đăng tin, giao dịch bất động sản. “ngày” : nghĩa là bất kỳ ngày nào tính từ mười hai giờ đêm hôm trước đến mười hai giờ đêm hôm sau (bao gồm cả Ngày Làm Việc, Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày nghỉ lễ). “Ngày Làm Việc” : nghĩa là một ngày (mà không phải là Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ lễ) và vào ngày đó các ngân hàng thương mại ở Việt Nam mở cửa phục vụ hoạt động kinh doanh bình thường.
 6. 6. V1 6/16 “Người Bán” : nghĩa là (những) cá nhân, tổ chức có đầy đủ quyền để thực hiện chuyển nhượng, bán Bất Động Sản theo quy định của Pháp luật về bất động sản. “Topener Mua” : nghĩa là cá nhân, tổ chức do TopenLand giới thiệu có nhu cầu nhận chuyển nhượng, mua Bất Động Sản theo tin đăng của Khách Hàng thông qua tính năng Liên Hệ Mua. “Người Mua” : nghĩa là cá nhân, tổ chức do Topener Mua thông báo sẽ trực tiếp giao kết, thực hiện Hợp Đồng Đặt Cọc, Hợp Đồng Chuyển Nhượng với Người Bán. Thông tin Người Mua (nếu có) được Topener Mua cung cấp sau khi kết thúc Đàm Phán. “Pháp luật về bất động sản” : nghĩa là Bộ Luật dân sự 2015, Luật đất đai 2013, Luật kinh doanh bất động sản 2014, Luật nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành được sửa đổi và bổ sung theo từng thời kỳ. “Phí giao dịch trên nền tảng” : nghĩa là khoản phí, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, để TopenLand thực hiện Dịch Vụ, được Khách Hàng thanh toán cho TopenLand khi xảy ra sự kiện Giao Dịch Thành Công. Cách tính Phí giao dịch trên nền tảng được nêu tại bảng phí dịch vụ. Bảng phí dịch vụ này là một phần không thể tách rời Thỏa Thuận. Ngoài ra, Khách Hàng có thể xem Phí giao dịch trên nền tảng này khi thực hiện Thao Tác Đăng Tin và xem lại trong mục Quản Lý Tin Đăng. “Quản Lý Tin Đăng” : nghĩa là một tính năng của Nền Tảng TopenLand cho phép Khách Hàng xem lại nội dung tin đăng về Bất Động Sản mà Khách Hàng đã đăng tải. “Sự Kiện Bất Khả Kháng” : nghĩa là một sự kiện ngoài tầm kiểm soát của một Bên mà làm cho Bên đó không thể thực hiện được bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa Thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) thiên tai (như là, nhưng không giới hạn, cháy nổ, động đất, hạn hán, sóng thần và lũ lụt); (ii) chiến tranh, hành vi thù địch (cho dù có tuyên bố chiến tranh hay không), xâm lược, hành động của các thế lực thù địch nước ngoài, động viên, lệnh hoặc cấm vận; (iii) nổi loạn, cách mạng, khởi nghĩa, thế lực quân đội hoặc lật đổ hoặc nội chiến; (iv) bạo động, đình công, lãn công, đóng cửa nhà máy hoặc nổi loạn; (v) hành động hoặc đe dọa khủng bố;
 7. 7. V1 7/16 (vi) đạo luật, lệnh, quyết định hoặc cưỡng chế của cơ quan nhà nước; bất kỳ sự thay đổi, điều chỉnh hoặc sửa đổi nào của pháp luật hiện hành; hoặc (viii) các sự kiện liên quan đến công nghệ thông tin không thể kiểm soát bao gồm tin tặc, lỗi hệ thống mạng. “Sự Kiện Vi Phạm” : nghĩa là các trường hợp Khách Hàng vi phạm Thỏa Thuận như được quy định tại Điều 8. “Thời Hạn Dịch Vụ” : nghĩa là thời hạn mà TopenLand cung ứng Dịch Vụ cho Khách Hàng. “Thao Tác Đăng Tin” : nghĩa là việc Khách Hàng thực hiện đăng tải tin đăng trên Nền Tảng TopenLand, được mô tả chi tiết tại Quy chế hoạt động website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (https://topenland.com/quy- che/quy-che-hoat-dong). “Thao Tác Thay Đổi Nội Dung Tin Đăng” : nghĩa là việc Khách Hàng thực hiện sửa đổi, bổ sung một số thông tin được phép sửa đổi, bổ sung tại mục B. Thông Tin Bất Động Sản Đăng Tin hay mục C. Các Điều Khoản Thương Mại Cơ Bản của phần Bảng Tóm Tắt Các Thông Tin Cơ Bản, theo hướng dẫn tại Quy chế hoạt động website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. “Thông Điệp Dữ Liệu” : nghĩa là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Các thỏa thuận dưới hình thức Thông Điệp Dữ Liệu được coi là thỏa thuận bằng văn bản. “Tính Năng Thông Báo” : nghĩa là một tính năng của Nền Tảng TopenLand, theo đó thông báo cho Khách Hàng biết một phần hoặc toàn bộ các thao tác mà Khách Hàng đã thực hiện trên Nền Tảng TopenLand. “Topener” : nghĩa là người dùng của Nền Tảng TopenLand và đã đăng ký tài khoản. “VND” : nghĩa là đồng tiền hợp pháp của Việt Nam. 1.2. Trong Thỏa Thuận này: 1.2.1. dẫn chiếu đến Thỏa Thuận này sẽ bao gồm toàn bộ các bản sửa đổi, bổ sung và thay đổi được các Bên nhất trí; 1.2.2. dẫn chiếu đến người sẽ bao gồm cả cá nhân, doanh nghiệp, pháp nhân hoặc cơ quan nhà nước; 1.2.3. dẫn chiếu đến một Bên (hoặc các Bên) có nghĩa là một bên (hoặc các bên) của Thỏa Thuận này và bao gồm cả các bên thừa kế quyền hoặc nhận chuyển nhượng (trực tiếp hoặc gián tiếp) của một Bên; 1.2.4. từ gồm hoặc bao gồm sẽ có nghĩa là gồm nhưng không giới hạn hoặc bao gồm mà không giới hạn;
 8. 8. V1 8/16 1.2.5. nếu một ngày không phải là Ngày Làm Việc mà tại hoặc vào ngày đó một việc được thực hiện thì việc này được xem là được thực hiện tại hoặc vào Ngày Làm Việc kế tiếp; 1.2.6. dẫn chiếu đến ngày hoặc giờ có nghĩa là dẫn chiếu đến ngày hoặc giờ Việt Nam; 1.2.7. dẫn chiếu đến một văn bản sẽ bao gồm các sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh của văn bản đó vào từng thời điểm mà việc này không dẫn đến vi phạm quy định của Thỏa Thuận này hoặc của văn bản đó; và 1.2.8. dẫn chiếu đến bất kỳ công thức toán học nào sẽ có nghĩa như sau: = Có nghĩa là bằng với + Có nghĩa là cộng với - Có nghĩa là trừ đi * Có nghĩa là nhân với / Có nghĩa là chia cho 1.3. Dẫn chiếu đến một điều khoản, cơ sở kết lập hoặc phụ lục có nghĩa là dẫn chiếu đến điều khoản, cơ sở kết lập hoặc phụ lục của Thỏa Thuận này. 1.4. Các tiêu đề, đề mục hoặc tóm tắt của Thỏa Thuận này được đưa vào chỉ cho mục đích thuận tiện mà không ảnh hưởng đến cấu trúc cũng như các diễn giải của Thỏa Thuận này. 2. Dịch Vụ Đăng Tin 2.1. TopenLand cung cấp dịch vụ đăng tin, tìm kiếm Topener Mua và hỗ trợ giao dịch Bất Động Sản thông qua Nền Tảng TopenLand. Các Dịch Vụ của TopenLand được cung cấp cho Khách Hàng trên cơ sở Khách Hàng thực hiện thanh toán đầy đủ, đúng tiến độ theo quy định Thỏa Thuận. 2.2. Dịch Vụ mà TopenLand cung cấp chi tiết gồm: 2.2.1. Tính năng về tin đăng có sẵn của Nền Tảng TopenLand cho Bất Động Sản, trừ các tính năng yêu cầu trả thêm phí như quy định tại Điều 2.3. 2.2.2. Giới thiệu Bất Động Sản của Khách Hàng đến Topener Mua có nhu cầu trên Nền Tảng TopenLand; 2.2.3. Cung cấp chuyên viên hỗ trợ tư vấn trên Nền Tảng TopenLand; 2.2.4. Cung cấp tính năng Liên Hệ Mua trên Nền Tảng TopenLand; 2.2.5. Cung cấp tính năng trao đổi thông tin giữa các bên tham gia Liên Hệ Mua; và 2.2.6. Cung cấp mẫu Hợp Đồng Đặt Cọc và hỗ trợ giao kết Hợp Đồng Đặt Cọc bao gồm phương thức giao kết Hợp Đồng Đặt Cọc trực tuyến trên Nền Tảng TopenLand. 2.2.7. Nhận ủy quyền thanh toán theo chỉ định của Khách Hàng. Nhằm mục đích liên tục nâng cao tính năng của Nền Tảng TopenLand và cải thiện trải nghiệm Khách Hàng, danh sách và chi tiết các Dịch vụ đăng tin cơ bản có thể được điều chỉnh, tùy từng thời điểm, theo quyết định của TopenLand mà không cần sự đồng ý của Khách Hàng, tuy nhiên TopenLand cam kết sự điều chỉnh, thay đổi vẫn đảm bảo quyền lợi của Khách Hàng
 9. 9. V1 9/16 theo Thỏa Thuận này. Nếu sự điều chỉnh, thay đổi làm phát sinh thêm Phí giao dịch trên nền tảng thì TopenLand sẽ thông báo trước với Khách Hàng và chỉ áp dụng Phí giao dịch trên nền tảng mới khi Khách Hàng đồng ý. 2.3. Dịch Vụ Khác: nghĩa là các dịch vụ cộng thêm hỗ trợ liên quan đến tin đăng Bất Động Sản và hỗ trợ giao dịch Bất Động Sản, được tính phí riêng và không bao gồm trong Phí giao dịch trên nền tảng. Khi Khách Hàng có nhu cầu sử dụng các Dịch Vụ Khác, Khách Hàng sẽ được thông báo về phí dịch vụ đó trước khi sử dụng cũng như một số chính sách, quy định riêng bổ sung dành cho dịch vụ đó. Khách Hàng vui lòng tham khảo thêm danh sách, phí và chính sách, quy định của các Dịch Vụ Khác được cập nhật liên tục tại: https://topenland.com/dich-vu. Dịch Vụ Khác chỉ được TopenLand tiến hành khi Khách Hàng đăng ký, thanh toán và chấp nhận chính sách, quy định riêng của Dịch Vụ Khác đó. Bên cạnh chính sách, quy định riêng của Dịch Vụ Khác, các quy định của Thỏa Thuận này vẫn được áp dụng. 3. Giá Bán Đăng Tin Và Thay Đổi Giá Bán Đăng Tin 3.1. Giá Bán Đăng Tin do Khách Hàng quyết định. Giá Bán Đăng Tin có thể được tự do điều chỉnh bằng cách thực hiện Thao Tác Thay Đổi Nội Dung Tin Đăng trên Nền Tảng TopenLand. 3.2. Giá Bán Thực Tế có thể cao hoặc thấp hơn Giá Bán Đăng Tin. 3.3. Khách Hàng chỉ có thể điều chỉnh Giá Bán Đăng Tin khi chưa tham gia giao kết Hợp Đồng Đặt Cọc đối với Bất Động Sản. 4. Giao Dịch Thành Công 4.1. Giao Dịch Thành Công là cơ sở để Khách Hàng phải thanh toán Phí giao dịch trên nền tảng cho TopenLand. 4.2. Giao Dịch Thành Công là khi mà 4.2.1. Hợp Đồng Đặt Cọc được giao kết giữa Người Bán và Topener Mua hoặc Người Bán và Người Mua. Hoặc 4.2.2. Hợp Đồng Chuyển Nhượng được giao kết mà không có Hợp Đồng Đặt Cọc. 4.3. Việc xác định Giao Dịch Thành Công dựa vào một trong các cơ sở dưới đây: 4.3.1. Topener Mua (hoặc Người Mua) hoặc Người Bán hoặc chính Khách Hàng xác nhận, bằng văn bản hoặc tính năng trên Nền Tảng TopenLand hoặc thông qua hình thức phù hợp khác theo nhận định của TopenLand, rằng Topener Mua (hoặc Người Mua) và Người Bán đã giao kết Hợp Đồng Đặt Cọc hoặc Hợp Đồng Chuyển Nhượng. 4.3.2. Hợp Đồng Đặt Cọc hoặc Hợp Đồng Chuyển Nhượng được giao kết giữa Người Bán và Topener Mua (hoặc Người Mua) (bản chính, hoặc bản sao y, hoặc bản photo, hoặc bản chụp).
 10. 10. V1 10/16 5. Cam Đoan Và Bảo Đảm Khách Hàng đồng ý và xác nhận như sau: 5.1. Khách Hàng có đầy đủ thẩm quyền và quyền hạn để ký và thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận này. Khách Hàng chấp thuận sẽ chịu sự ràng buộc và thực thi về mặt pháp lý đối với mình khi đã giao kết Thỏa Thuận này. 5.2. Khách Hàng đã tham gia đầy đủ quá trình tìm hiểu thông tin về Dịch Vụ của TopenLand bao gồm nhưng không giới hạn việc phải sử dụng Nền Tảng TopenLand như một công cụ để thực hiện Thỏa Thuận, và đã đọc, xem xét, hiểu đầy đủ nội dung Thỏa Thuận này. Khách Hàng đồng thời khẳng định không có điều khoản nào được giải thích không rõ ràng hay giải thích theo hướng bất lợi cho Khách Hàng. Khách Hàng cũng đã có cơ hội được tham vấn với các luật sư của mình về toàn bộ nội dung trước khi ký kết Thỏa Thuận này. Các Bên đồng ý rằng Điều 404 và 405 của Bộ Luật dân sự 2015 sẽ không được áp dụng cho Thỏa Thuận này. 5.3. Bất Động Sản đăng tin đủ điều kiện để giao dịch theo quy định Pháp luật về bất động sản. 5.4. Nội dung của tin đăng Bất Động Sản là chính xác, trung thực, tuân thủ đúng quy định tại quy chế hoạt động của Nền Tảng TopenLand và các quy định khác của TopenLand từng thời điểm. Bất kể tin đăng của Khách Hàng đã từng được duyệt, Khách Hàng đồng ý rằng TopenLand có quyền gỡ bỏ nội dung tin đăng của Khách Hàng nếu nội dung tin đăng này không còn phù hợp với quy định của TopenLand sau khi TopenLand đã có thông báo nhắc nhở khắc phục nhưng vi phạm vẫn tiếp diễn. Ngoài ra, phụ thuộc vào yêu cầu của TopenLand vào từng thời điểm, Khách Hàng sẽ cung cấp chính xác, đầy đủ, kể cả bản chính, các giấy tờ pháp lý, hồ sơ, tài liệu, hình ảnh, thông tin liên quan đến Bất Động Sản để kiểm tra tình trạng sẵn sàng giao dịch của Bất Động Sản. 5.5. Khách Hàng tôn trọng công sức của TopenLand trong việc tìm kiếm Topener Mua, thực hiện Dịch Vụ cho Khách Hàng. Do vậy, Khách Hàng đảm bảo không gian dối, hoặc dùng những thủ đoạn để tránh việc thanh toán Phí giao dịch trên nền tảng khi sử dụng Dịch Vụ của TopenLand, bao gồm cố ý kết thúc Đàm Phán không thành công nhưng thực tế lại giao kết Hợp Đồng Đặt Cọc, hay Đàm Phán thành công nhưng không thông báo cho TopenLand về việc giao kết Hợp Đồng Đặt Cọc/Hợp Đồng Chuyển Nhượng hay thanh toán tiền đặt cọc nhưng không thông báo với TopenLand (gọi chung là “Sự Kiện Truy Đòi”). Khách Hàng theo đây cũng đồng ý rằng, Khách Hàng cho phép TopenLand bảo lưu quyền truy đòi Phí giao dịch trên nền tảng, kể cả trường hợp Thỏa Thuận đã chấm dứt, khi xảy ra Sự Kiện Truy Đòi nếu TopenLand có chứng cứ chứng minh phù hợp với các cơ sở tại Điều 4.3. Quyền truy đòi này của TopenLand được kéo dài thêm tối đa 06 (sáu) tháng kể từ ngày Thỏa Thuận chấm dứt hiệu lực. 5.6. Bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng Dịch Vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Đồng thời, thông báo kịp thời cho TopenLand về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để các Bên cùng hợp tác xử lý. 5.7. Khách Hàng chấp nhận Nền Tảng TopenLand “nguyên trạng” và như hiện có, không cần tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm không giới hạn bảo đảm, ngụ ý về hiệu quả hoạt động, phù hợp với mục đích hoặc không tuyên bố về quyền sở hữu trí tuệ, hoặc bất kỳ bảo đảm, ngụ ý nào được tạo ra trong quá trình sử dụng Nền
 11. 11. V1 11/16 Tảng TopenLand. Không giới hạn ở những tuyên bố vừa liệt kê: (i) TopenLand không có nghĩa vụ xác định hoặc duy trì cho Khách Hàng các yêu cầu liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của TopenLand đối với Nền Tảng TopenLand; (ii) TopenLand không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng Nền Tảng TopenLand sẽ luôn vận hành mà không có lỗi; và (iii) TopenLand không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng Nền Tảng TopenLand luôn được bảo mật tuyệt đối mà không bao giờ bị xâm nhập trái phép gây tổn hại đến thông tin của Khách Hàng. 5.8. Khách Hàng xác nhận rằng trong bất cứ trường hợp nào và vì bất cứ lý do gì, TopenLand không được xem là một bên của hoặc liên quan đến Hợp Đồng Đặt Cọc, Hợp Đồng Chuyển Nhượng, hoặc bất cứ thỏa thuận nào khác giữa Topener Mua và Người Bán mà không có sự tham gia ký kết của TopenLand. Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp Đồng Đặt Cọc, Hợp Đồng Chuyển Nhượng và các thỏa thuận khác giữa Người Bán và Topener Mua do Người Bán và Topener Mua tự chịu trách nhiệm giải quyết. Khách Hàng miễn trừ, giữ cho TopenLand tránh khỏi mọi khiếu nại, khởi kiện, thiệt hại, trách nhiệm, hành động và phí tổn (bao gồm mà không giới hạn phí và chi phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến các tranh chấp này. 5.9. Khách Hàng hiểu rằng trong quá trình sử dụng Dịch Vụ của TopenLand sẽ có thể phát sinh rất nhiều việc gửi, nhận, phản hồi thông tin dưới hình thức Thông Điệp Dữ Liệu, bao gồm giao kết Thỏa Thuận này, sửa đổi bổ sung một số nội dung Thỏa Thuận bằng Thao Tác Thay Đổi Nội Dung Tin Đăng, do Nền Tảng TopenLand được vận hành trên môi trường internet. TopenLand, bằng nỗ lực tối đa, nhưng không phải nghĩa vụ, sẽ đảm bảo Khách Hàng hiểu và biết rõ các quyết định mà mình đã đồng ý dưới dạng Thông Điệp Dữ Liệu bằng cách gửi thêm thông báo đến Khách Hàng các Thông Điệp Dữ Liệu mà Khách Hàng đã gửi, nhận, đồng ý, hay từ chối thông qua các hình thức tại Điều 10 và Tính Năng Thông Báo. Khách Hàng thừa nhận và đồng ý rằng các Thông Điệp Dữ Liệu liên quan đến Thỏa Thuận này sẽ được xem xét bằng chứng, chứng cứ để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa các Bên. 6. Giới Hạn Trách Nhiệm 6.1. Khách Hàng đồng ý rằng tổng giá trị các khoản phạt, bồi thường thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa Thuận này do Khách Hàng khiếu nại, khởi kiện chống lại TopenLand sẽ bị giới hạn và không vượt quá khoản Phí giao dịch trên nền tảng mà Khách Hàng đã thanh toán cho TopenLand. 6.2. TopenLand sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với thiệt hại, hậu quả của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào phát sinh ngoài, không liên quan đến Thỏa Thuận. 6.3. TopenLand cũng không chịu trách nhiệm với các tổn thất gián tiếp, ngẫu nhiên, hệ quả, hay tổn thất do pháp luật quy định đối với Khách Hàng vì bất cứ nguyên nhân nào cho dù đã được thông báo về việc những tổn thất đó phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: (i) tổn thất về lợi nhuận của Khách Hàng; (ii) bất cứ trách nhiệm nào của Khách Hàng đối với bất kỳ bên thứ ba nào khác phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa Thuận, và (iii) tổn thất hay trách nhiệm gây ra từ các nguyên nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát của TopenLand hoặc từ những Sự Kiện Bất Khả Kháng được quy định tại Điều 7 của Thỏa Thuận. 7. Sự Kiện Bất Khả Kháng
 12. 12. V1 12/16 7.1. Không Bên nào bị xem là vi phạm Thỏa Thuận này trong phạm vi mà việc thực hiện nghĩa vụ của mình (trừ nghĩa vụ thanh toán) bị cản trở bởi một Sự Kiện Bất Khả Kháng phát sinh sau ngày Thỏa Thuận có hiệu lực. 7.2. Bên bị cản trở (“Bên Bị Ảnh Hưởng”) bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng sẽ gửi thông báo cho Bên còn lại về việc này khi Bên Bị Ảnh Hưởng đó biết được hoặc có thể biết được Sự Kiện Bất Khả Kháng xảy ra hoặc có khả năng xảy ra. 7.3. Khi Bên Bị Ảnh Hưởng bị cản trở bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng, mặc dù Bên Bị Ảnh Hưởng được miễn trừ nghĩa vụ, Bên Bị Ảnh Hưởng sẽ vẫn nỗ lực để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận này trong phạm vi hợp lý nhất về mặt thực tế. 7.4. Không phụ thuộc vào bất kỳ thời gian gia hạn nào, nếu một Sự Kiện Bất Khả Kháng xảy ra và hệ quả của nó tiếp tục trong một thời gian 30 (ba mươi) ngày hoặc nhiều hơn, bất kỳ Bên nào cũng có thể chấm dứt Thỏa Thuận này bằng việc gửi văn bản thông báo chấm dứt cho các Bên còn lại. Khi đó Phí giao dịch trên nền tảng vẫn phải được thanh toán nếu đã xảy ra Giao Dịch Thành Công. 8. Sự Kiện Vi Phạm Các sự kiện dưới đây sẽ tạo thành một Sự Kiện Vi Phạm: 8.1. Không thực hiện: Khách Hàng không thực hiện bất kỳ quy định nào của Thỏa Thuận hoặc vi phạm nghiêm trọng bất kỳ quy định nào của Thỏa Thuận mà vi phạm đó không được khắc phục trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày sau khi TopenLand gửi thông báo yêu cầu khắc phục cho Khách Hàng. Việc không thanh toán đúng hạn sẽ được điều chỉnh bởi Điều 8.2. 8.2. Thanh toán trễ hạn: Khách Hàng thanh toán trễ hạn bất kỳ khoản tiền nào phải trả bởi Khách Hàng theo Thỏa Thuận trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày đến hạn. 9. Chấm Dứt Thỏa Thuận 9.1. Thỏa Thuận này sẽ bị chấm dứt trong các trường hợp sau: 9.1.1. Khi xảy ra Giao Dịch Thành Công và Khách Hàng hoàn tất nghĩa vụ thanh toán. 9.1.2. Chấm dứt bởi TopenLand: TopenLand có quyền chấm dứt Thỏa Thuận này bằng cách thông báo bằng văn bản cho Khách Hàng khi Khách Hàng là Bên vi phạm trong Sự Kiện Vi Phạm. 9.1.3. Chấm dứt bởi Khách Hàng: Khách Hàng có quyền chấm dứt Thỏa Thuận này bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản cho TopenLand trước tối thiểu 03 (ba) Ngày Làm Việc. 9.1.4. Nền Tảng TopenLand chấm dứt hoạt động. 9.1.5. Theo quy định tại Điều 7 trong trường hợp có Sự Kiện Bất Khả Kháng. 9.1.6. Theo thỏa thuận các Bên. 9.2. Trong mọi trường hợp chấm dứt Thỏa Thuận, Khách Hàng vẫn phải thanh toán đủ Phí giao dịch trên nền tảng nếu đã xảy ra Giao Dịch Thành Công.
 13. 13. V1 13/16 9.3. Khi Thỏa Thuận này chấm dứt, tin đăng của Khách Hàng sẽ được xóa khỏi Nền Tảng TopenLand (không thể xem, tìm kiếm công khai bởi bất kỳ người dùng nào), tuy nhiên Khách Hàng vẫn có thể xem lại tin đăng này của mình bằng cách truy cập vào mục Quản Lý Tin Đăng và tìm Mã Tin Đăng tương ứng. Trường hợp chấm dứt Thỏa Thuận do Sự Kiện Vi Phạm liên quan đến nội dung tin đăng thì TopenLand có quyền gỡ bỏ tin đăng của Khách Hàng ra khỏi Nền Tảng TopenLand, bao gồm cả trong mục Quản Lý Tin Đăng. 10. Thông Báo 10.1. Mọi thông báo hoặc các liên lạc được đề cập trong Thỏa Thuận này phải được thực hiện dưới hình thức văn bản (thuật ngữ “văn bản” được hiểu là bao gồm cả thư điện tử nói riêng và Thông Điệp Dữ Liệu nói chung) và gửi (i) trực tiếp bằng thư tay hoặc (ii) bằng thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử được đề cập trong Thỏa Thuận này, hay như bằng thông báo đẩy, cửa sổ pop-up hoặc tương tự thông qua tương tác giữa Khách Hàng và Nền Tảng TopenLand hoặc (iii) qua dịch vụ chuyển phát nhanh có báo phát đến địa chỉ liên lạc của Bên có liên quan như được nêu tại Thỏa Thuận này, hoặc địa chỉ thư điện tử hoặc địa chỉ liên lạc khác do Bên liên quan đó thông báo cho Bên còn lại bằng văn bản, với điều kiện là trong trường hợp nếu việc chuyển phát đến sau 17 giờ 30 vào một Ngày Làm Việc hoặc vào một ngày không phải Ngày Làm Việc, thì được coi là được gửi đến vào lúc 9 giờ của Ngày Làm Việc kế tiếp. Dẫn chiếu đến thời gian theo quy định tại Điều này có nghĩa là giờ địa phương của nước nơi có địa chỉ của Bên nhận thông báo. 10.2. Mọi thông báo hoặc liên lạc sẽ được xem là đã được gửi đến Bên nhận khi: 10.2.1. nếu gửi bằng thư tay hoặc chuyển phát nhanh, vào ngày thư được chuyển; hoặc 10.2.2. nếu gửi bằng thư điện tử, vào thời điểm thư điện tử được gửi đi và Bên gửi không nhận được thư báo lỗi từ chối; hoặc 10.2.3. nếu gửi thông qua thao tác trên Nền Tảng TopenLand, vào thời điểm mà Bên gửi hoàn tất thao tác theo quy trình của TopenLand và không nhận được thông báo lỗi. 10.3. Chứng từ đầy đủ để chứng minh một thông báo hoặc liên lạc đã được gửi là biên nhận được ký bởi Bên nhận thông báo, hoặc phong bì có chứa thông báo hoặc thông tin liên lạc đó đã được ghi đúng địa chỉ và đã được gửi đến đúng địa chỉ đó, hoặc thư điện tử đã được gửi mà không bị báo lỗi từ chối thư điện tử, tùy từng trường hợp áp dụng. 11. Luật Áp Dụng Và Thẩm Quyền Giải Quyết Tranh Chấp 11.1. Thỏa Thuận này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. 11.2. Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc thì các Bên sẽ giải quyết trên tinh thần hợp tác, thương lượng. Trường hợp các Bên không thỏa thuận được thì việc tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này. Địa điểm giải quyết là Thành phố Hồ Chí Minh. Bên thua kiện sẽ phải chịu toàn bộ các chi phí liên quan đến vụ kiện, kể cả chi phí thuê luật sư cho Bên thắng kiện. 12. Các Điều Khoản Khác
 14. 14. V1 14/16 12.1. Không đảm bảo Giao Dịch Thành Công: Không có bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này cho thấy rằng TopenLand đảm bảo Giao Dịch Thành Công đối với Bất Động Sản. 12.2. Bồi thường: Khách Hàng theo đây đồng ý bồi thường và giữ cho TopenLand tránh khỏi mọi khiếu nại, thiệt hại, trách nhiệm, hành động và phí tổn (bao gồm mà không giới hạn phí luật sư và chi phí) phát sinh từ hoặc liên quan đến: (i) bất kỳ vi phạm nào của Khách Hàng đối với các cam kết, tuyên bố và bảo đảm nào của mình theo Thỏa Thuận này; (ii) bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của Khách Hàng hoặc bên đại diện của Khách Hàng; hoặc (iii) Bất Động Sản. 12.3. Quá Hạn Thanh Toán: Mọi khoản quá hạn thanh toán bởi một Bên cho Bên còn lại đều phải chịu Lãi Suất Quá Hạn áp dụng cho thời hạn từ ngày đến hạn thanh toán tương ứng đến ngày khoản tiền quá hạn đó (và bất kỳ khoản lãi suất nào kèm theo) được thanh toán đầy đủ cho Bên còn lại. 12.4. Quyền được tiết lộ một số thông tin: Phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, TopenLand có thể chia sẻ Thỏa Thuận này, một số thông tin cá nhân liên quan đến Thỏa Thuận này với nhân viên, giám đốc, bên liên kết, công ty con, cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, kế toán viên, bên tư vấn chuyên nghiệp và những người mà TopenLand dự định hợp tác kinh doanh. 12.5. Trao Quyền: TopenLand có thể tự mình hoặc thông qua các đại lý, công ty con, công ty liên kết của mình thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào theo Thỏa Thuận này. 12.6. Kế Thừa: Thỏa Thuận này ràng buộc các bên kế thừa của mỗi bên trong trường hợp bên đó chết, tuyên bố mất tích, giải thể và phá sản kế thừa quyền và nghĩa vụ khi đã xảy ra Giao Dịch Thành Công. 12.7. Tiếp Tục Hiệu Lực: Các quy định về bồi thường, nghĩa vụ thanh toán bất kỳ khoản tiền còn nợ nào, toàn bộ các cam kết, tuyên bố và bảo đảm, và toàn bộ các quy định khác mà theo đó phải được thi hành sau khi hết thời hạn hoặc chấm dứt Thỏa Thuận này, bao gồm mà không giới hạn các quy định về các biện pháp khắc phục bằng tài chính, các khoản phí, chi phí, lệ phí mà một Bên nợ Bên còn lại liên quan đến một Sự Kiện Vi Phạm, sẽ tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi Thỏa Thuận này chấm dứt hiệu lực. 12.8. Hiệu Lực Riêng Lẻ: Mỗi điều khoản của Thỏa Thuận này phải được diễn giải theo cách thức có hiệu lực theo pháp luật hiện hành. Nếu có bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này bị coi là không có hiệu lực hoặc không có giá trị thi hành, điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng, làm suy yếu, vô hiệu hoặc vô hiệu hóa phần còn lại của Thỏa Thuận này, mà chỉ ảnh hưởng đến điều chỉnh điều khoản đó. 12.9. Từ bỏ: Việc một Bên không thực hiện hoặc chậm thực hiện bất kỳ quyền nào theo Thỏa Thuận này và hoặc theo các quy định khác sẽ không được xem là sự từ bỏ của Bên đó đối với quyền đó hoặc bất kỳ quyền nào khác, và việc một Bên thực thi một lần hoặc một phần bất kỳ quyền nào cũng không ngăn cản Bên đó thực thi nhiều lần hoặc thực thi thêm quyền đó hoặc thực thi bất kỳ quyền nào khác. 12.10. Toàn Bộ Thỏa Thuận: Thỏa Thuận này (cùng với các tài liệu được dẫn chiếu đến trong Thỏa Thuận này) tạo thành một bộ hợp đồng giữa các Bên liên quan đến các giao dịch được quy định trong Thỏa Thuận này và sẽ thay thế (i) toàn bộ các hợp đồng, thỏa thuận, bất kể là bằng
 15. 15. V1 15/16 miệng hay bằng văn bản giữa các Bên liên quan đến Thỏa Thuận này và (ii) toàn bộ các trình bày, bản chào, giới thiệu và tài liệu tiếp thị được lập hoặc cung cấp cho Khách Hàng, bất kể là bởi TopenLand hay đại lý, công ty con, công ty liên kết của TopenLand. 12.11. Hiệu Lực: Khách Hàng đồng ý ký Thỏa Thuận này dưới hình thức điện tử và hiểu rằng hình thức này có giá trị pháp lý tương đương với thỏa thuận được ký tay trực tiếp như tại phần Xác Nhận Của Khách Hàng. Việc giao kết Thỏa Thuận này chỉ được coi là hoàn tất và có hiệu lực khi cả Khách Hàng và TopenLand đều đã ký xác nhận Thỏa Thuận. Các Bên thống nhất rằng thời điểm TopenLand xác nhận Thỏa Thuận là thời điểm tin đăng được duyệt, và cấp Mã Tin Đăng.
 16. 16. V1 16/16 BẢNG PHÍ GIAO DỊCH TRÊN NỀN TẢNG (Áp dụng tin đăng bán) 1. Phí Phí giao dịch trên nền tảng = 20% * Hoa Hồng * Giá Bán Thực Tế (*) Phí đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT). (**) Phí được thu khi có Giao Dịch Thành Công. Vui lòng xem thêm thỏa thuận dịch vụ đăng tin để có thêm chi tiết. (***) Hoa Hồng là một tỷ lệ phần trăm, được tính trên Giá Bán Đăng Tin/Giá Bán Thực Tế, do Khách Hàng tự quyết định khi thực hiện Thao Tác Đăng Tin. Hoa Hồng là cơ sở để tính Phí giao dịch trên nền tảng. (****) Phí giao dịch trên nền tảng nếu thấp hơn Phí giao dịch trên nền tảng tối thiểu thì Khách Hàng sẽ thanh toán theo Phí giao dịch trên nền tảng tối thiểu. Phí giao dịch trên nền tảng tối thiểu = 0,2% * Giá Bán Thực Tế 2. Hướng dẫn xem/kiểm tra Phí Khách Hàng có thể xem/kiểm tra Phí giao dịch trên nền tảng bằng một trong các cách sau: - Cách 1: Khi thực hiện Thao Tác Đăng Tin. Trường dữ liệu “Phí giao dịch trên nền tảng” sẽ được hiển thị ngay khi Khách Hàng điền giá bán Bất Động Sản và Hoa Hồng. - Cách 2: Khi thực hiện Thao Tác Thay Đổi Nội Dung Tin Đăng. Lúc này, Khách Hàng sẽ được trở về giao diện như khi thực hiện Thao Tác Đăng Tin và có thể kiểm tra lại Phí giao dịch trên nền tảng. Ghi chú: Phí giao dịch trên nền tảng hiển thị cho Khách Hàng được tính dựa vào Hoa Hồng mà Khách Hàng cung cấp khi thực hiện Thao Tác Đăng Tin, Phí có thể thay đổi nếu Giá Bán Đăng Tin khác với Giá Bán Thực Tế.

×