Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: Κλασική εποχή - Τράπεζα Θεμάτων

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 13 Anuncio

Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: Κλασική εποχή - Τράπεζα Θεμάτων

Descargar para leer sin conexión

Ομαδοποιημένα όλα τα θέματα από τη Τράπεζα Θεμάτων για το κεφάλαιο της Κλασικής εποχής

Ομαδοποιημένα όλα τα θέματα από τη Τράπεζα Θεμάτων για το κεφάλαιο της Κλασικής εποχής

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (19)

Anuncio

Similares a Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: Κλασική εποχή - Τράπεζα Θεμάτων (20)

Más de Thanos Stavropoulos (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: Κλασική εποχή - Τράπεζα Θεμάτων

 1. 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | Κλασική εποχή – Τράπεζα Θεμάτων Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου (Α’ Λυκείου) Κλασική εποχή ( 480 – 323 π.Χ.) – Τράπεζα Θεμάτων Α] Ερωτήσεις 1. Ποιας παράταξης ήταν εκπρόσωπος ο Κίμων και ποια πολιτική ακολούθησε μετά τους Περσικούς Πολέμους μέχρι τον εξοστρακισμό του (461 π.Χ.); 2. Υπό ποιες συνθήκες ιδρύθηκε η Α ́ Αθηναϊκή Συμμαχία, πού ήταν η έδρα της και με ποιους όρους συμμετείχαν τα μέλη της; 3. α) Πώς οι Αθηναίοι χρησιμοποίησαν την Α ́ Αθηναϊκή Συμμαχία; β) Πώς η συμμαχία μετε- ξελίχθηκε σε ηγεμονία; 4. Με ποια μέτρα ο Περικλής ενίσχυσε τον δημοκρατικό χαρακτήρα του πολιτεύματος της Αθήνας; 5. Ποια ήταν τα έσοδα που είχε το Αθηναϊκό Kράτος την εποχή του Περικλή από τα ορυχεία μετάλλου και τη φορολογία; 6. Ποια έσοδα είχε το Αθηναϊκό Κράτος την εποχή του Περικλή από τη φορολογία και τις ει- σφορές των συμμάχων; 7. Ποια ήταν τα αίτια του Πελοποννησιακού Πολέμου; 8. Ποιες ήταν οι συνέπειες του Πελοποννησιακού Πολέμου για τις ελληνικές πόλεις; 9. Ποιο ήταν το περιεχόμενο της Ανταλκιδείου Ειρήνης; 10. Πώς οργάνωσε τον στρατό και την οικονομία του Μακεδονικού Κράτους ο Φίλιππος Β ́; 11. Ποια εξωτερική πολιτική ακολούθησε ο Φίλιππος Β ́ για την ένωση των Ελλήνων μέχρι το Συνέδριο της Κορίνθου (337 π.Χ.); 12. Τι συμφωνήθηκε στο Συνέδριο της Κορίνθου (337 π.Χ.) ανάμεσα στον Φίλιππο Β ́ και στις ελληνικές πόλεις; 13. Ποιος ήταν ο κύριος εκφραστής της Πανελλήνιας Ιδέας και ποιες ήταν οι απόψεις του για την εφαρμογή της; 14. Ποια ήταν η συμβολή της εκστρατείας του Μ. Αλέξανδρου στον πολιτισμό; 15. Ποια άποψη έχει διατυπωθεί για τις πολιτικές επιδιώξεις του Μ. Αλεξάνδρου και πώς η άποψη αυτή τεκμηριώνεται; 16. Ποια ήταν η πολιτική του Μ. Αλεξάνδρου στον οικονομικό τομέα; 17. Ποια ήταν η πολιτισμική πολιτική του Μ. Αλεξάνδρου; 18. Πώς εκδηλώθηκε η κρίση της πόλης – κράτους τον 4οαι. π.Χ. και ποια ήταν η περσική πο- λιτική έναντι των Ελλήνων την περίοδο αυτή ; 19. α) Πώς εκδηλώθηκε η κρίση της πόλης-κράτους τον 4ο αι. π.Χ.; β) Ποια ήταν η περσική πολιτική έναντι των Ελλήνων την περίοδο αυτή; Β] Ορισμοί  Κλασική Εποχή  λειτουργία.  χορηγία  εστίαση  νομοδιδάσκαλοι  τριηραρχία,
 2. 2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | Κλασική εποχή – Τράπεζα Θεμάτων  Βοιωτικός ή Κορινθιακός Πόλεμος  γυμνασιαρχία  ισηγορία  Εκκλησία του δήμου  μετοίκιο  θεωρικά  Ανταλκίδειος ειρήνη  αρχιθεωρία  Καλλίειος ειρήνη  «Τριακοντούτεις Σπονδαί» Γ] Ερωτήσεις κλειστού τύπου (Σωστό – Λάθος) Σ Λ Ο Κίμων, μετά τους Περσικούς Πολέμους, διαφωνούσε με την προοπτική σύ- γκρουσης της Αθήνας με τη Σπάρτη. Ο Κίμων ενίσχυσε το δημοκρατικό πολίτευμα της Αθήνας. Ο Αθηναίος στρατηγός Kίμων υπήρξε αρχηγός της δημοκρατικής παράταξης στην Αθήνα. Ο Κίμων έστειλε αθηναϊκή στρατιωτική δύναμη για να βοηθήσει τους είλωτες της Μεσσηνίας που είχαν επαναστατήσει κατά των Σπαρτιατών. Η Α ́ Αθηναϊκή Συμμαχία είχε αρχικά ως έδρα της την Αθήνα. Μετά το τέλος των Περσικών Πολέμων και για διάστημα μισού περίπου αιώνα, η Αθήνα αναδείχθηκε σε ηγεμονική δύναμη μεταξύ των ελληνικών πόλεων-κρατών. Η Α ́ Αθηναϊκή Συμμαχία μεταβλήθηκε σε ηγεμονία τυπικά μετά τη συνθήκη ειρή- νης που συνήψε ο Περικλής με τους Σπαρτιάτες. Στην Α ́ Αθηναϊκή Συμμαχία όλοι οι σύμμαχοι είχαν αρχικά τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Η Α ́ Αθηναϊκή Συμμαχία είχε αρχικά ως έδρα τη Δήλο. Η Α ́ Αθηναϊκή Συμμαχία είχε αρχικά ως έδρα τη Δήλο, όπου βρισκόταν και το συμμαχικό ταμείο. Η Σπαρτιατική Ηγεμονία ήταν αποτέλεσμα των Περσικών Πολέμων. Οι Σπαρτιάτες διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο για τη δημιουργία της Συμ- μαχίας της Δήλου. Οι σύμμαχοι των Αθηναίων στο πλαίσιο της Α' Αθηναϊκής Συμμαχίας πλήρωναν φόρο σε πλοία ή χρήματα. Ο Εφιάλτης ενίσχυσε το δημοκρατικό πολίτευμα της Αθήνας περιορίζοντας τις δραστηριότητες των αριστοκρατικών. Ο Εφιάλτης ήταν ηγέτης της αριστοκρατικής παράταξης στην Αθήνα κατά την Κλασική Εποχή. Ο Εφιάλτης και ο Περικλής ενίσχυσαν το δημοκρατικό πολίτευμα της Αθήνας. Ο Εφιάλτης εκπροσωπούσε την αριστοκρατική παράταξη και υποστήριζε τη συ- νεργασία με την Σπάρτη. O Εφιάλτης ενίσχυσε το δημοκρατικό πολίτευμα της Αθήνας περιορίζοντας τις δραστηριότητες των αριστοκρατών. Διάδοχος του Εφιάλτη στην ηγεσία της αθηναϊκής δημοκρατικής παράταξης ήταν ο Κίμων. Την εποχή του Περικλή θεσπίστηκε χρηματική αποζημίωση για τους κληρωτούς
 3. 3. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | Κλασική εποχή – Τράπεζα Θεμάτων άρχοντες, τους βουλευτές και τους λαϊκούς δικαστές. Η αφορμή του Πελοποννησιακού Πολέμου ήταν η Ιωνική Επανάσταση. Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος οφείλεται στα αλληλοσυκρουόμενα συμφέροντα των δύο σημαντικότερων πόλεων της Ελλάδας, της Αθήνας και της Σπάρτης. Οι ηγεμονικές τάσεις της Σπάρτης οδήγησαν στην έκρηξη του Πελοποννησιακού Πολέμου. Άμεση συνέπεια του Πελοποννησιακού Πολέμου ήταν η ήττα των Σπαρτιατών. Η εκμετάλλευση των μεταλλείων αποτελούσε μία από τις βασικές πηγές εσόδων για την Αθήνα της εποχής του Περικλή. Ο Περικλής εκλεγόταν κάθε χρόνο στρατηγός με δημοκρατικές διαδικασίες. Την εποχή του Περικλή θεσπίστηκε χρηματική αποζημίωση για τους κληρωτούς άρχοντες, τους βουλευτές και τους λαϊκούς δικαστές. Άμεση συνέπεια του Πελοποννησιακού Πολέμου ήταν η ήττα των Σπαρτιατών. Ο Περικλής διαδέχθηκε τον Εφιάλτη στην ηγεσία της δημοκρατικής παράταξης. Ο Περικλής θέσπισε χρηματική αποζημίωση για τους κληρωτούς άρχοντες, τους βουλευτές και τους λαϊκούς δικαστές. Η κύρια αιτία του Πελοποννησιακού Πολέμου ήταν η ανάμειξη των Περσών στις ελληνικές εσωτερικές υποθέσεις. Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος έληξε με την ήττα των Αθηναίων. Η Αθήνα με τη συμβολή του Περικλή συνήψε ειρήνη με την Σπάρτη (τριακοντού- τεις σπονδαί). Ο Περικλής ενίσχυσε το δημοκρατικό πολίτευμα της Αθήνας. Άμεση συνέπεια του Πελοποννησιακού Πολέμου ήταν η ήττα των Σπαρτιατών και η αναγνώριση της Αθηναϊκής Ηγεμονίας. Οι ηγεμονικές τάσεις της Σπάρτης οδήγησαν στην έκρηξη του Πελοποννησιακού Πολέμου. Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος έληξε με ήττα των Σπαρτιατών. Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος οφείλεται στα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα της Αθήνας και της Σπάρτης. Δεκελεικός Πόλεμος ονομάστηκε η τελευταία φάση του Πελοποννησιακού Πολέ- μου. Γυμνασιαρχία ονομαζόταν η λειτουργία κατά την οποία κάποιος πλούσιος Αθη- ναίος πολίτης αναλάμβανε τα έξοδα για τη διδασκαλία ενός θεατρικού έργου. Γυμνασιαρχία ονομαζόταν η λειτουργία κατά την οποία ένας πλούσιος Αθηναίος πολίτης αναλάμβανε τα έξοδα επίσημης αποστολής σε πανελλήνιες γιορτές. Το μετοίκιο ήταν λειτουργία που αναλάμβαναν οι πλούσιοι Αθηναίοι πολίτες. Το μετοίκιο ήταν ο φόρος που πλήρωναν οι Αθηναίοι πολίτες την Κλασική Εποχή. Τα θεωρικά ήταν ένα μέτρο του Κίμωνα που παρείχε τη δυνατότητα της δωρεάν εισόδου στο θέατρο. Τα θεωρικά ήταν το αντίτιμο της ελεύθερης εισόδου των πολιτών της κλασικής Αθήνας στο θέατρο. Τα θεωρικά ήταν τα έξοδα μιας επίσημης αποστολής σε πανελλήνιες γιορτές. Τα θεωρικά ήταν μία από τις λειτουργίες που θεσπίστηκαν στην Αθήνα κατά την Κλασική περίοδο. Τα θεωρικά ήταν μέτρο του Κίμωνα που παρείχε στους Αθηναίους τη δυνατότητα της δωρεάν εισόδου στο θέατρο. Οι λειτουργίες ήταν έκτακτες εισφορές που επέβαλαν οι Αθηναίοι στους συμμά- χους τους. Η χορηγία και η τριηραρχία ήταν λειτουργίες. Χορηγία ονομαζόταν η λειτουργία κατά την οποία κάποιος πλούσιος Αθηναίος
 4. 4. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | Κλασική εποχή – Τράπεζα Θεμάτων πολίτης αναλάμβανε τα έξοδα για την τέλεση αγώνων λαμπαδηδρομίας στα Πα- ναθήναια. Στη χορηγία ο χορηγός είχε την υποχρέωση να πληρώσει τα έξοδα για τη διδα- σκαλία ενός θεατρικού έργου. Ο Βοιωτικός ή Κορινθιακός Πόλεμος έληξε με μια μειωτική για τους Έλληνες ει- ρήνη. Ο Βοιωτικός ή Κορινθιακός Πόλεμος τελείωσε με τη σύναψη της Ανταλκιδείου Ειρήνης. Οι ιστορικοί Θουκυδίδης και Ξενοφών κατέγραψαν γεγονότα του Πελοποννησια- κού Πολέμου. Η μάχη της Μαντίνειας έκρινε το τέλος της Θηβαϊκής Ηγεμονίας. Ο Πειραιάς οικοδομήθηκε σύμφωνα με τα πολεοδομικά σχέδια του Ιππόδαμου. Η εξόρυξη μεταλλεύματος στα ορυχεία της Αθήνας εκτελούνταν από Αθηναίους πολίτες και μετοίκους. Η εργασία στα ορυχεία της Αθήνας της Κλασικής Εποχής εκτελούνταν κυρίως από δούλους. Το πολίτευμα της Σπάρτης από τον 7ο αι. π. Χ. μέχρι τη ρωμαϊκή κατάκτηση πα- ρέμεινε ολιγαρχικό. Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος δημιούργησε τις προϋποθέσεις ανάμειξης των Περ- σών στις εσωτερικές υποθέσεις των Ελλήνων. Πολλοί ιστορικοί ονομάζουν την Καλλίειο Συνθήκη και Ανταλκίδειο Ειρήνη. Ο Λυσίας ήταν σημαντικός ρήτορας του 4ου αι. π.Χ. Ο Ιπποκράτης διατύπωσε τη θεωρία ότι όλες οι ασθένειες έχουν φυσικά αίτια. Η Ανταλκίδειος Ειρήνη ήταν αντίθετη προς τα συμφέροντα των Περσών. Η Καλλίειος Συνθήκη ονομάστηκε και Κιμώνειος Ειρήνη. Ο Λυσίας, ο Ισοκράτης και ο Δημοσθένης υπήρξαν σημαντικοί ρήτορες της Κλα- σικής Εποχής. Οι σοφιστές αρχικά, ο Σωκράτης και τον 4ο αι. π.Χ. ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης επιζητούσαν με τις ιδέες τους τις πρακτικές εφαρμογές που θα βελτίωναν τον άνθρωπο και τη ζωή του. Ο Ευαγόρας, βασιλιάς της Σαλαμίνας της Κύπρου, ήταν μία από τις προσωπικότη- τες που θα μπορούσαν, σύμφωνα με τον Ισοκράτη, να ενώσουν τους Έλληνες εναντίον των Περσών. Ο σοφιστής Γοργίας πρώτος προέβαλε την Πανελλήνια Ιδέα. Ο Δημοσθένης υποστήριξε την Πανελλήνια Ιδέα. Η Πανελλήνια Ιδέα διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Iσοκράτη. H Πανελλήνια Ιδέα ήταν μια νέα πολιτική έκφραση που διατυπώθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 5ουαι. Το μακρύ δόρυ που έφεραν οι στρατιώτες της μακεδονικής φάλαγγας ονομαζό- ταν σάρισα. Σάρισα ονομαζόταν το μακρύ δόρυ που έφεραν οι στρατιώτες της μακεδονικής φάλαγγας. Η μάχη της Χαιρώνειας επέβαλε τον Φίλιππο Β ́ ως αδιαφιλονίκητο ηγέτη στους Έλληνες. Ο Φίλιππος Β' έκοψε χρυσό νόμισμα, τον στατήρα. Ο Φίλιππος Β ́ επενέβη στη Θεσσαλία και τη νότια Ελλάδα με αφορμή προβλήμα- τα του Μαντείου των Δελφών. Ο Φίλιππος Β ́ της Μακεδονίας έκανε πραγματικότητα την ένωση των Ελλήνων με το Συνέδριο της Κορίνθου.
 5. 5. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | Κλασική εποχή – Τράπεζα Θεμάτων Στο Συνέδριο της Κορίνθου το 337 π.Χ. συμμετείχαν όλες οι ελληνικές πόλεις πλην της Αθήνας. Στο Συνέδριο της Κορίνθου, το 337 π.Χ., συμφωνήθηκε να ιδρυθεί Πανελλήνια Συμμαχία με ισόβιο αρχηγό τον Φίλιππο Β ́. Στο Συνέδριο της Κορίνθου, το 337 π. Χ., συμφωνήθηκε, μεταξύ των άλλων, να ιδρυθεί Πανελλήνια Συμμαχία με ισόβιο αρχηγό τον Φίλιππο Β'. Στο Συνέδριο της Κορίνθου (337 π.Χ.) έγινε πραγματικότητα η πανελλήνια ένωση. Η ένωση των Ελλήνων πραγματοποιήθηκε από τον Φίλιππο Β ́ σε συνέδριο της Κορίνθου. Βασική επιδίωξη της οικονομικής πολιτικής του Μ. Αλεξάνδρου ήταν να δημι- ουργηθεί ενιαίο νομισματικό σύστημα για την αυτοκρατορία του. Ο Μ. Αλέξανδρος ,κατά την άσκηση της πολιτικής του, αγνόησε τα στοιχεία της πολιτιστικής παράδοσης των λαών της Ανατολής. Η εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου διέθετε τις προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηρι- σθεί ένοπλη εξερεύνηση. Η πολιτική του Μ. Αλεξάνδρου αποσκοπούσε στον διαχωρισμό του ελληνικού από τον Ασιατικό κόσμο. Ο Μ. Αλέξανδρος οργάνωσε τη μακεδονική φάλαγγα. Η Κλασική Εποχή τελειώνει με τον θάνατο του Φιλίππου Β ́. Η Κλασική Εποχή τελειώνει με τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου. Στη φιλοσοφική σκέψη της Κλασικής Εποχής κυριαρχεί η φιλοσοφία του Ζήνωνα και του Επίκουρου. Η αρχαία φιλοσοφική σκέψη, ιδίως από τα μέσα του 5ου αι. π.Χ., τοποθέτησε στο κέντρο του ενδιαφέροντός της τον άνθρωπο. Δ] Ερωτήσεις κλειστού τύπου (συμπλήρωσης κενών) Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις α- κόλουθες λέξεις (δύο λέξεις περισσεύουν): Θουκυδίδης, σπονδή, σύμμαχος, Ισοκράτης, άποι- κος, κληρωτός, Αθήνα. Ο Περικλής συνομολόγησε ειρήνη για τριάντα χρόνια (τριακοντούτεις ................) με τους Σπαρτιάτες (445 π.Χ.). Η περίοδος της τριακονταετούς ειρήνης, που στην πραγματικότητα κρά- τησε μόνο δεκαπέντε χρόνια, ταυτίζεται με την ανάπτυξη της .................. στο εσωτερικό της και την απόλυτη κυριαρχία επί των ........................ της. Κύριος συντελεστής της κατάστασης ήταν αναμφισβήτητα ο Περικλής, ο οποίος καθιέρωσε τη χρηματική αποζημίωση για τους ......................... άρχοντες, τους βουλευτές και τους λαϊκούς δικαστές. Ο ...................... μας εξι- στορεί με ακρίβεια το πολιτικό καθεστώς που επικρατούσε στην Αθήνα εκείνην την εποχή. Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις α- κόλουθες λέξεις (δύο λέξεις περισσεύουν): φόρος, μετοίκιο, αποζημίωση, άμεση, στρατιωτι- κός, εισφορά, ταμείο. Την εποχή του Περικλή ........................ φορολογία δεν υπήρχε στην Αθήνα. Μόνο οι εγκατα- στημένοι από άλλες πόλεις στην Αθήνα πλήρωναν το ......................... Σημαντικό έσοδο του κράτους ήταν η έμμεση φορολογία, που επιβαλλόταν για τα εισαγόμενα και εξαγόμενα προϊό-
 6. 6. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | Κλασική εποχή – Τράπεζα Θεμάτων ντα από τα αθηναϊκά λιμάνια. Εκτός όμως από τις τακτικές ........................ οι Αθηναίοι επέβαλ- λαν στους συμμάχους πολλές φορές έκτακτη φορολογία , κυρίως με τη μορφή πολεμικών ........................ Βασική πηγή εσόδων από έκτακτες εισφορές ήταν ο θεσμός της λειτουργίας. Πρόκειται για δαπάνες θρησκευτικών και ........................ εκδηλώσεων. Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις α- κόλουθες λέξεις (δύο λέξεις περισσεύουν): χορηγία, λαμπαδηδρομία, εστίαση, εισφορά, λει- τουργία, θεωρία, ιπποδρομία. Βασική πηγή εσόδων από έκτακτες εισφορές ήταν ο θεσμός της ........................ Οι εισφορές αυτές ήταν υποχρεωτικές και είχαν τιμητικό συγχρόνως χαρακτήρα. Οι σπουδαιότερες ήταν: η..................., σύμφωνα με την οποία ένας πλούσιος Αθηναίος είχε την υποχρέωση να δώσει τα χρήματα για τη διδασκαλία ενός θεατρικού έργου· η τριηραρχία κατά την οποία ο τριήραρ- χος είχε την υποχρέωση της συντήρησης και του εξοπλισμού μιας τριήρους· η αρχιθεωρία για τα έξοδα της επίσημης αποστολής (..................) σε πανελλήνιες γιορτές· η.......................για τα έξοδα του δείπνου μιας φυλής σε θρησκευτικές γιορτές· η γυμνασιαρχία για την τέλεση αγώ- νων ........................... στα Παναθήναια. Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις α- κόλουθες λέξεις (δύο λέξεις περισσεύουν): παιδεία, άρχοντας, δικαστής, δαπάνη, βουλευτής, αποζημίωση, λατρεία. Η ενίσχυση του δημοκρατικού πολιτεύματος της Αθήνας των κλασικών χρόνων επιτεύχθηκε με την καθιέρωση χρηματικής ..................... για τους κληρωτούς ................., τους .................. και τους λαϊκούς .................... Τούτο το μέτρο στόχευε στην οικονομική ενίσχυση των λαϊκών στρωμάτων που δεν διέθεταν περιουσία και έπρεπε να συμμετέχουν στη διοίκηση του κρά- τους. Οι οικονομικές παροχές επεκτάθηκαν και σε δαπάνες για την πολιτιστική ανάπτυξη των Αθηναίων. Τα θεωρικά ήταν το αντίτιμο της ελεύθερης εισόδου των πολιτών στο θέατρο, το οποίο αποτελούσε χώρο ................... για τους Αθηναίους. Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις α- κόλουθες λέξεις (δύο λέξεις περισσεύουν): Πέρσης, μονάρχης, εχθρός, βασιλεία, ηγεμονία, Γοργίας, Ισοκράτης. Η Πανελλήνια Ιδέα ήταν μια νέα πολιτική έκφραση που διατυπώθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 5ου αι. π.Χ. από τον σοφιστή .................., σε λόγο του στον ιερό χώρο της Ολυμπίας. Κύρι- ος εκφραστής αυτής της πολιτικής ήταν ο Αθηναίος ρητοροδιδάσκαλος........................ Σε πρώ- το στάδιο, διατυπώνει την άποψη ότι τον κοινό αγώνα εναντίον των ...................... θα μπορού- σε να αναλάβει η Αθήνα με την ανασύσταση της ................... της. Αργότερα, διατύπωσε την άποψη ότι ένας ισχυρός .................... θα μπορούσε να ενώσει όλους τους Έλληνες. Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις α- κόλουθες λέξεις (δύο λέξεις περισσεύουν): Πλάτων, ορθολογισμός, άνθρωπος, Θουκυδίδης, Αριστοφάνης, Σοφοκλής, σοφιστής.
 7. 7. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | Κλασική εποχή – Τράπεζα Θεμάτων Τον 5ο και 4ο αι. π.Χ. η ανάπτυξη των γραμμάτων και των τεχνών δημιούργησε έργα απαράμιλ- λα σε πνευματική και καλλιτεχνική λαμπρότητα. Η φιλοσοφική σκέψη από τα μέσα του 5ου αι. π.Χ. τοποθέτησε στο κέντρο του ενδιαφέροντος τον ........................ και προσπάθησε να ερμη- νεύσει τα φαινόμενα με βάση τη λογική (..........................). Η ιστοριογραφία εκπροσωπήθηκε από τον Ηρόδοτο αλλά κυρίως από τον ........................., ο οποίος με το έργο του έθεσε τα θε- μέλια της επιστημονικής ιστορικής συγγραφής. Η ποιητική τέχνη κυρίως με το έργο των τριών τραγικών (Αισχύλου, ......................., Ευριπίδη) εξελίχθηκε σε θεατρικό λόγο υψηλών διανοη- μάτων, ενώ με τις κωμωδίες του ......................... σε κριτική της καθημερινής πολιτικής ζωής. Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις α- κόλουθες λέξεις (δύο λέξεις περισσεύουν): διοίκηση, σατραπεία, αυτοκρατορικός, κρατικός, πολιτιστικός, περιφέρεια, νομισματικός. Ο Μέγας Αλέξανδρος διατήρησε τον θεσμό των ........................ αναθέτοντας τη διοίκησή τους σε Έλληνες ή Πέρσες ηγεμόνες. Στον οικονομικό τομέα, προώθησε το σύστημα της ................... οικονομίας και εγκατέλειψε την ιδέα του ..................... θησαυροφυλακίου. Στη θέση της σα- τραπείας, δημιούργησε τη φορολογική ...................... με περισσότερες από μια σατραπείες. Τέλος, στον................... τομέα διαμορφώθηκαν οι προϋποθέσεις που έδωσαν στην εκστρατεία του τη διάσταση της ένοπλης εξερεύνησης. Ε] Ερωτήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής) Στην Α ́ Αθηναϊκή Συμμαχία: α. το συμμαχικό ταμείο μεταφερόταν κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη-σύμμαχο της Αθήνας. β. το συμμαχικό ταμείο αρχικά βρισκόταν στην Αθήνα. γ. το συμμαχικό ταμείο αρχικά βρισκόταν στη Δήλο. δ. το συμμαχικό ταμείο βρισκόταν στους Δελφούς. Εκπρόσωπος της δημοκρατικής παράταξης στην αρχαία Αθήνα ήταν: α. ο Εφιάλτης. β. ο Κίμων. γ. ο Πεισίστρατος. δ. ο Περίανδρος. Ο Κίμων ήταν: α. τύραννος της Αθήνας. β. ηγέτης της δημοκρατικής παράταξης στην Αθήνα. γ. ηγέτης της αριστοκρατικής παράταξης στην Αθήνα. δ. βασιλιάς της Σπάρτης. Ο Κίμων ήταν : α. τύραννος της Αθήνας. β. ηγέτης της δημοκρατικής παράταξης στην Αθήνα. γ. ηγέτης της αριστοκρατικής παράταξης στην Αθήνα. δ. βασιλιάς της Αθήνας. Η πολιτική του Κίμωνα αποσκοπούσε:
 8. 8. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | Κλασική εποχή – Τράπεζα Θεμάτων α. στη συνεργασία με τις πόλεις της Αθηναϊκής Συμμαχίας. β. στη συνεργασία με τους Πέρσες. γ. στη σύγκρουση με τη Σπάρτη. δ. στη συνεργασία με τη Σπάρτη και στην αντιμετώπιση των Περσών. Ο 5ος π.Χ. αιώνας ονομάζεται «Χρυσούς αιών» : α. του Περικλέους. β. του Θεμιστοκλέους. γ. του Μ. Αλεξάνδρου. δ. του Φίλιππου Β ́. Οι «τριακοντούτεις σπονδαί» ήταν: α. συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε Αθηναίους και Σπαρτιάτες. β. συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε Αθηναίους και Κορίνθιους. γ. συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε ́Ελληνες και Πέρσες. δ. συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε Μακεδόνες και Πέρσες. Ο Περικλής θέλησε να επεκτείνει την εμπορική επιρροή των Αθηναίων: α. στην Πελοπόννησο. β. στη Δύση. γ. στην Κύπρο. δ. στην Αίγυπτο. Δεν ήταν λειτουργία στη δημοκρατική Αθήνα ο θεσμός: α. της χορηγίας. β. των θεωρικών. γ. της εστίασης. δ. της τριηραρχίας. Κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στη σύγκρουση της Αθηναϊκής και της Πελοποννησιακής Συμμαχίας ήταν: α. η ανάμειξη των Περσών στις εσωτερικές υποθέσεις των Ελλήνων. β. οι θρησκευτικές συγκρούσεις μεταξύ Αθηναίων και Σπαρτιατών. γ. η στρατιωτική υπεροχή των Σπαρτιατών. δ. οι ηγεμονικές τάσεις της Αθήνας. Η αποικία των Θουρίων ιδρύθηκε: α. κατά τον Πρώτο Ελληνικό Αποικισμό. β. κατά τον Δεύτερο Ελληνικό Αποικισμό. γ. την εποχή του Περικλή. δ. την Ελληνιστική Εποχή Ο αποικισμός των Θουρίων οφείλεται : α. στον Θεμιστοκλή. β. στον Περικλή. γ. στον Κίμωνα. δ. στον Εφιάλτη. Στην κλασική Αθήνα τα θεωρικά ήταν: α. τα έξοδα του δείπνου μιας φυλής σε θρησκευτικές εορτές.
 9. 9. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | Κλασική εποχή – Τράπεζα Θεμάτων β. το αντίτιμο της ελεύθερης εισόδου των πολιτών στο θέατρο. γ. τα έξοδα της επίσημης αποστολής σε πανελλήνιες εορτές. δ. τα έξοδα εξοπλισμού μιας τριήρους. Η ανάμειξη των Περσών στις εσωτερικές υποθέσεις του ελληνικού κόσμου ήταν συνέπεια: α. του Πελοποννησιακού Πολέμου. β. των Περσικών Πολέμων. γ. του Κορινθιακού Πολέμου. δ. της Θηβαϊκής Ηγεμονίας. Ηγεμονική θέση μεταξύ των ελληνικών πόλεων-κρατών μετά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο α- πέκτησε : α. η Αθήνα. β. η Θήβα. γ. η Σπάρτη. δ. η Κόρινθος. Με την Καλλίειο Συνθήκη: α. οι Πέρσες αναγνώρισαν την ανεξαρτησία των ελληνικών πόλεων της Μ.Ασίας. β. Αθηναίοι και Σπαρτιάτες συνθηκολόγησαν. γ. Σπαρτιάτες και Πέρσες συνθηκολόγησαν. δ. οι Σπαρτιάτες παρέδωσαν τις ελληνικές πόλεις των παραλίων της Μ.Ασίας στους Πέρσες. Την ηγεμονία των Ελλήνων μετά τους Σπαρτιάτες ανέλαβαν: α. οι Κορίνθιοι. β. οι Μακεδόνες. γ. οι Θηβαίοι. δ. οι Αθηναίοι. Ως Κλασική Εποχή ορίζουν οι ιστορικοί : α. την περίοδο από το τέλος του Μυκηναϊκού Πολιτισμού μέχρι το τέλος των Περσικών Πολέ- μων. β. την περίοδο από το τέλος των Περσικών Πολέμων έως και τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου. γ. τον «Χρυσούν αιώνα» του Περικλέους». δ. την εποχή των διαδόχων του Μ. Αλεξάνδρου. Ο Καλλίας ήταν: α. αρχηγός αθηναϊκής αποστολής στα Σούσα για σύναψη συνθήκης ειρήνης. β. στρατηγός των Αθηναίων που πολέμησε τους Πέρσες. γ. ηγέτης της δημοκρατικής παράταξης στην Αθήνα. δ. νομοθέτης της Αθήνας κατά την Κλασική Εποχή. Ο Πειραιάς χτίστηκε σύμφωνα με τα πολεοδομικά σχέδια : α. του Μέτωνα. β. του Ιπποκράτη. γ. του Αρχιμήδη. δ. του Ιππόδαμου. Την άνοδο και την πτώση της Θηβαϊκής Ηγεμονίας έκριναν οι μάχες : α. στα Λεύκτρα και τη Μαντίνεια.
 10. 10. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | Κλασική εποχή – Τράπεζα Θεμάτων β. στις Θερμοπύλες και την Ιμέρα. γ. στο Αρτεμίσιο και τη Μυκάλη. δ. στη Μαντίνεια και τη Χαιρώνεια. Ο Περικλής θέλησε να επεκτείνει την εμπορική επιρροή των Αθηναίων: α. στην Πελοπόννησο. β. στη Δύση. γ. στην Κύπρο. δ. στην Αίγυπτο. Με την Καλλίειο Συνθήκη: α. οι Πέρσες αναγνώρισαν την ανεξαρτησία των ελληνικών πόλεων της Μ. Ασίας. β. σταμάτησαν οι συγκρούσεις μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης. γ. σταμάτησαν οι συγκρούσεις μεταξύ Αθηναίων και Μακεδόνων. δ. οι Σπαρτιάτες παρέδωσαν τις ελληνικές πόλεις των παραλίων της Μ. Ασίας στους Πέρσες. Την ηγεμονία των Ελλήνων μετά τους Σπαρτιάτες διεκδίκησαν: α. οι Κορίνθιοι. β. οι Μακεδόνες. γ. οι Αθηναίοι. δ. οι Θηβαίοι. Τη μακεδονική φάλαγγα συγκροτούσαν : α. οι τοξότες. β. οι ιππείς. γ. οι ακοντιστές. δ. οι πεζέταιροι. Η εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου έγινε : α. στο τέλος της Κλασικής Εποχής. β. στο τέλος της Αρχαϊκής Εποχής. γ. στα Ελληνιστικά χρόνια. δ. στη Ρωμαϊκή Εποχή. Ήταν αντίθετος με την πολιτική της Πανελλήνιας Ιδέας : α. ο Μ. Αλέξανδρος. β. ο Ισοκράτης. γ. ο Δημοσθένης. δ. ο Φίλιππος Β ́. Οι Μακεδόνες επιβλήθηκαν στρατιωτικά στις πόλεις της νότιας Ελλάδας: α. με το Συνέδριο της Κορίνθου του 337 π. Χ. β. με την επανάληψη του Συνεδρίου της Κορίνθου το 336 π.Χ. γ. με τη μάχη στη Χαιρώνεια. δ. με τη μάχη στα Λεύκτρα. Ο Μ. Αλέξανδρος επιδίωξε: α. τη δημιουργία ενιαίου νομισματικού συστήματος για την αυτοκρατορία του. β. τον διαχωρισμό του ελληνικού από τον Ασιατικό Κόσμο. γ. τη διατήρηση του θεσμού των σατραπειών μόνο υπό ελληνική διοίκηση.
 11. 11. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | Κλασική εποχή – Τράπεζα Θεμάτων δ. τη διατήρηση του θεσμού των σατραπειών μόνο υπό περσική διοίκηση. Η Πανελλήνια Ιδέα έγινε πραγματικότητα από τον βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο Β ́ σε συνέ- δριο: α. στην Κόρινθο. β. στη Μακεδονία. γ. στην Αθήνα. δ. στη Χαιρώνεια. Ο Φίλιππος Β ́ στα βόρεια σύνορα του κράτους του αντιμετώπισε : α. τους Ιλλυριούς και τους Παίονες. β. τους Αθηναίους και τους Κορινθίους. γ. τους Πέρσες. δ. τους Θηβαίους και τους Κορινθίους. Η Πανελλήνια Ιδέα έγινε πραγματικότητα από τον βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο Β ́ το 337 π.Χ. σε συνέδριο: α. στην Κόρινθο. β. στη Μακεδονία. γ. στην Αθήνα. δ. στη Χαιρώνεια. Τη μακεδονική φάλαγγα συγκροτούσαν : α. οι ακοντιστές. β. οι ιππείς. γ. οι πεζέταιροι. δ. οι τοξότες. Ο Φίλιππος Β ́ επιβλήθηκε ως αδιαφιλονίκητος ηγέτης των Ελλήνων στη μάχη: α. της Ιμέρας. β. της Μαντίνειας. γ. των Λεύκτρων. δ. της Χαιρώνειας. Η εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου έγινε: α. στο τέλος της Κλασικής Εποχής. β. στο τέλος της Αρχαϊκής Εποχής. γ. στα Ελληνιστικά χρόνια. δ. στη Ρωμαϊκή Εποχή. Ένα από τα συμπτώματα της παρακμής του θεσμού της πόλης-κράτους κατά την Κλασική Περί- οδο ήταν: α. η δημιουργία μεγάλου κύματος αποικισμού. β. η υποχώρηση της Πανελλήνιας Ιδέας. γ. ο παρεμβατικός ρόλος των Περσών στις ελληνικές υποθέσεις. δ. η υλοποίηση της Πανελλήνιας Ιδέας από τον Φίλιππο Β'.
 12. 12. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | Κλασική εποχή – Τράπεζα Θεμάτων Στ] Ασκήσεις κλειστού τύπου (αντιστοίχισης) Α’ στήλη Β’ στήλη 1 θεωρικά α επίσημη αποστολή σε πανελλήνι- ες γιορτές 2 τριηραρχία β δείπνο μιας φυλής σε θρησκευ- τικές γιορτές 3 γυμνασιαρχία γ συντήρηση και εξοπλισμός μιας τριήρους 4 χορηγία δ τέλεση λαμπαδηδρομίας στα Πα- ναθήναια 5 αρχιθεωρία ε διδασκαλία ενός θεατρικού έρ- γου 6 εστίαση Α’ στήλη Β’ στήλη 1 χορηγία α έξοδα δείπνου μιας φυλής σε θρησκευτικές γιορτές 2 τριηραρχία β έξοδα επίσημης αποστολής σε πανελλήνιες γιορτές 3 αρχιθεωρία γ έξοδα διδασκαλίας ενός θεατρι- κού έργου 4 μετοίκιο δ έξοδα συντήρησης και εξοπλι- σμού μιας τριήρους 5 εστίαση ε έξοδα τέλεσης αγώνων λαμπα- δηδρομίας στα Παναθήναια. 6 γυμνασιαρχία Α’ στήλη Β’ στήλη 1 Φίλιππος Β ́ α «τριακοντούτεις σπονδαί» 2 Ιππόδαμος β χωροταξικός σχεδιασμός Πει- ραιά 3 Περικλής γ νίκη στον Ευρυμέδοντα ποταμό 4 Ισοκράτης δ Πανηγυρικός λόγος 5 Κίμων ε μάχη στη Χαιρώνεια 6 Εφιάλτης Α’ στήλη Β’ στήλη 1 Ηρόδοτος α φιλοσοφία 2 Αριστοτέλης β ρητορική 3 Ιππόδαμος γ ιστοριογραφία 4 Αισχύλος δ κωμωδία 5 Αριστοφάνης ε τραγωδία 6 Δημοσθένης
 13. 13. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | Κλασική εποχή – Τράπεζα Θεμάτων Α’ στήλη Β’ στήλη 1 Αριστοτέλης α δραματικός ποιητής 2 Δημοσθένης β φιλόσοφος 3 Ηρόδοτος γ ρήτορας 4 Αρχιμήδης δ ιστορικός 5 Σοφοκλής ε ιατρική 6 Ιπποκράτης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Θάνος Σταυρόπουλος – φιλόλογος, MSc. thanosstavropoulos@yahoo.gr

×