Ενημέρωση γονέων- Α Γυμνασίου

2ο Γυμνάσιο Γλυφάδας
Καλώς μας ήλθατε!
Οι καθηγητές του Γυμνασίου
Καλώς ήλθατε!
Το σχολείο μας – Γενικές πληροφορίες
Ωράριο λειτουργίας
Μαθήματα που διδάσκονται στην Α΄τάξη
Ομάδες μαθημάτων
Αξιολόγηση μαθητών – Εξετάσεις
Απουσίες – Χαρακτηρισμός φοίτησης
Σχολικός κανονισμός
Όμιλοι
Υποστηρικτικές δομές του σχολείου μας
Γενικές πληροφορίες
Στο σχολείο μας διδάσκουν 23 εκπαιδευτικοί
Διευθύντρια : Γιακουμάτου Τερέζα
Υποδιευθυντής: Αυγουστάκης Βασίλης
Τηλέφωνο : 210 8945341
Email : 2gymglyf@sch.gr
Ιστοσελίδα: http://2gym-glyfad.att.sch.gr/
Σχολικό και διδακτικό έτος
• Σχολικό έτος: 1η Σεπτεμβρίου - 31η Αυγούστου του επόμενου
έτους.
• Διδακτικό έτος: 11η Σεπτεμβρίου - 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.
• Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των
μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις.
• Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές
περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα.
• Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως
20 Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) από 21
Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου
Ωράριο
3- 7ωρα
2- 6ωρα
Α΄ ομάδα
εξετάζονται γραπτά τον Ιούνιο
• Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3 ώρες)
• Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες)
• Μαθηματικά ( 4 ώρες)
• Φυσική (1)
• Ιστορία (2)
• Βιολογία (1)
• Αγγλικά (2)
Β’ ομάδα μαθημάτων –
Δεν εξετάζονται τον Ιούνιο
• Γεωλογία-Γεωγραφία (1ώρα)
• Θρησκευτικά (2 ώρες)
• Τεχνολογία
• Β΄ Ξένη Γλώσσα (2ώρες)
(Γαλλικά/Γερμανικά)
• Οικιακή Οικονομία (1 ώρα)
• Πληροφορική (2 ώρες)
3η ομάδα
Βαθμολογούνται με εργασίες και
συμμετοχή
Μουσική
Καλλιτεχνικά
Φυσική Αγωγή
Εργαστήρια δεξιοτήτων
Ωριαίες γραπτές εξετάσεις
Στα μαθήματα της Ομάδας Α′ και
της Ομάδας Β′ διενεργείται
υποχρεωτικά μία (1) ωριαία
γραπτή δοκιμασία κατά τη
διάρκεια του πρώτου τετραμήνου
και 1 κατά τη διάρκεια του
δεύτερου τετραμήνου.
Β΄ τετράμηνο Β- ομάδα
Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο
διδάσκων μάθημα της ομάδας Β′
μπορεί να επιλέξει, την ανάθεση
μιας συνθετικής δημιουργικής
εργασίας μικρής έκτασης στους
μαθητές των τμημάτων.
Πληροφορική
Ειδικά για το μάθημα της
Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια του
πρώτου τετραμήνου διενεργείται μία (1)
ωριαία γραπτή δοκιμασία και κατά τη
διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου
ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση
συνθετικής δημιουργικής εργασίας
μικρής έκτασης
Γ΄ ομάδα – χωρίς διαγώνισμα
Στα μαθήματα της Ομάδας Γ′
(Μουσική-Καλλιτεχνικά- Φυσική
Αγωγή – Εργαστήρια δεξιοτήτων)
δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή
δοκιμασία.
Γραπτές προαγωγικές και
απολυτήριες εξετάσεις
• 1-15 Ιουνίου
• Όλα τα μαθήματα: Δίωρη εξέταση
• Κλάδοι 3 ώρες : της ΝΕ Γλώσσας και
Γραμματείας και της ΑΕ Γλώσσας και
Γραμματείας, των οποίων οι δύο
αντίστοιχοι κλάδοι, Γλωσσική Διδασκαλία-
Νεοελληνική Λογοτεχνία και Αρχαία
Ελληνική Γλώσσα-Αρχαία Ελληνικά
Κείμενα από Μετάφραση, συνεξετάζονται
σε τρίωρη εξέταση
Παραπομπή σε επαναληπτικές
εξετάσεις - Σεπτέμβριος
Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή
απόλυσης,
α) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας
επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή
β) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας
επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).
Κριτήρια αξιολόγησης
• Συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία
• Συμβολή στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην
τάξη
• Συνεργασία με άλλους μαθητές
• Επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που
του ανατίθενται
• Επίδοση σε ολιγόλεπτες εξετάσεις –τεστ
• Επίδοση σε ωριαίες γραπτές δοκιμασίες
Απουσίες
Κάθε διδακτική ώρα
σημειώνονται στο
απουσιολόγιο οι απόντες
μαθητές, επομένως κάθε ημέρα
καταχωρίζονται6 ή 7 απουσίες.
Ακόμα και στις γιορτές απουσίες
καταχωρούνται
Απουσίες
Το σχολείο οφείλει να
ενημερώνει τους κηδεμόνες για
τις απουσίες των μαθητών/-
τριών και οι
κηδεμόνες οφείλουν να
γνωστοποιούν στο
σχολείο τους λόγους απουσίας
των μαθητών/- τριών
Απουσίες – Χαρακτηρισμός φοίτησης
• Επαρκής χαρακτηρίζεται η
φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το
σύνολο των απουσιών του/της δεν
υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις
(114)
• Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η
φοίτηση μαθητή/τριας που
σημείωσε πάνω από εκατόν
δεκατέσσερις (114) απουσίες
Απουσίες – Χαρακτηρισμός φοίτησης
• Ανεπαρκής = επαναλαμβάνουν
την ίδια τάξη.
•Οι απουσίες δεν διακρίνονται
πλέον σε δικαιολογημένες και
αδικαιολόγητες.
Ζητάμε τη συνεργασία σας
Να ενημερώνετε τη Διεύθυνση
του σχολείου για την ιδιάζουσα
περίπτωση του όποιου
προβλήματος υγείας.
Ζητάμε τη συνεργασία σας
Να ενημερώσετε εθελοντικά τη
Διεύθυνση του σχολείου για την
επαγγελματική σας ιδιότητα
Δίνε δωρεάν το χρόνο σου, αν θες να
σου μείνει λίγη αξιοπρέπεια
Οδ. Ελύτης
Σχολικός κανονισμός
➢ Συμμορφωνόμαστε σε κανόνες συμπεριφοράς
➢ Αντιμετωπίζουμε την πειθαρχία ως άσκηση και
μέσο διαμόρφωσης του χαρακτήρα που
στοχεύει :
▪ στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης,
▪ στη βιωματική απόκτηση της αίσθησης του μέτρου
μέσα από την αναγνώριση και τον σεβασμό της
προσωπικότητας των άλλων
▪ και την προστασία του σχολικού και φυσικού
περιβάλλοντος.
Λέμε ΟΧΙ
Στην απομάκρυνση από τον χώρο του
σχολείου κατά την ώρα των
διαλειμμάτων, των ωρών διδασκαλίας
και των εκδρομών χωρίς την άδεια του
εφημερεύοντα, του καθηγητή και του
Διευθυντή.
Λέμε ΟΧΙ
Στα τρόφιμα μέσα στην αίθουσα
διδασκαλίας μετά το τέλος του
διαλείμματος.
Λέμε ΟΧΙ
Στις φθορές (καθώς επιβαρύνουν
τον μαθητή που τις προξένησε)
Εσωτερικός Κανονισμός
λειτουργίας, Υπουργική Απόφαση
13423/ΓΔ4/2021 - ΦΕΚ 491/Β/9-2-
2021
Λέμε ΟΧΙ
Στο κάπνισμα, αλκοόλ, τη χρήση
κινητών, τυχερά παιχνίδια και
γενικά συμπεριφορές που θέτουν
σε κίνδυνο την ψυχική και
σωματική υγεία των
μαθητών/τριών.
Λέμε ΟΧΙ
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να
έχουν στην κατοχή τους κινητά
τηλέφωνα εντός του σχολικού
χώρου.
Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
Λέμε ΟΧΙ
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να
έχουν στην κατοχή τους κινητά
τηλέφωνα εντός του σχολικού
χώρου.
Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
Λέμε ΟΧΙ
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να
έχουν στην κατοχή τους κινητά
τηλέφωνα εντός του σχολικού
χώρου.
Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
Είναι αλλού
Λέμε ΝΑΙ
✓Στην ατομική υγιεινή
✓Στον σεβασμό προσωπικότητας όλου του
προσωπικού του σχολείου και των συμμαθητών
✓Στην έγκαιρη προσέλευση στις τάξεις
✓Στην αποχώρηση από τις αίθουσες διδασκαλίας
στα διαλείμματα
✓Στη διατήρηση της καθαριότητας στις τάξεις
✓Στην ευπρεπή εμφάνιση
Κυρώσεις μη αποδεκτής
συμπεριφοράς
Α) προφορική παρατήρηση
Β) επίπληξη
Γ) ωριαία αποβολή
Δ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1)
ημέρας
Δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2)
ημερών
Ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
Προετοιμάζοντας τη μετάβαση
❖ Είναι οι καθηγητές πιο αυστηροί και απρόσιτοι;
❖ Χάνω τους φίλους μου. Θα με αποδεχτούν;
❖ Θα τα βγάλω πέρα με τις ακαδημαϊκές
απαιτήσεις;
Σύμβουλοι σχολικής ζωής
• Νέος θεσμός
1 de 35

Recomendados

Ενημέρωση γονέων για τον τρόπο λειτουργίας του Γυμνασίου por
Ενημέρωση γονέων για τον τρόπο λειτουργίας του ΓυμνασίουΕνημέρωση γονέων για τον τρόπο λειτουργίας του Γυμνασίου
Ενημέρωση γονέων για τον τρόπο λειτουργίας του ΓυμνασίουΒασίλης Μπαρέκος
1.3K vistas23 diapositivas
παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων) por
παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων)παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων)
παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων)cristos
1.3K vistas42 diapositivas
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ por
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝMaria Kapella
269 vistas17 diapositivas
Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου por
Τρόποι ανάπτυξης παραγράφουΤρόποι ανάπτυξης παραγράφου
Τρόποι ανάπτυξης παραγράφουGeorgia Dimitropoulou
19.3K vistas3 diapositivas
σχέδιο μαθήματος διαθεματικοτητα (1) por
σχέδιο μαθήματος  διαθεματικοτητα (1)σχέδιο μαθήματος  διαθεματικοτητα (1)
σχέδιο μαθήματος διαθεματικοτητα (1)Σωκράτης Ρωμανίδης
2.7K vistas34 diapositivas
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΙ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ.ppt por
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΙ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ.pptΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΙ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ.ppt
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΙ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ.pptgiorgosk
389 vistas15 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

ρωμιοσύνη σενάριο por
ρωμιοσύνη σενάριορωμιοσύνη σενάριο
ρωμιοσύνη σενάριοebimpir
2.3K vistas21 diapositivas
Τάξη υποδοχής ΖΕΠ por
Τάξη υποδοχής ΖΕΠΤάξη υποδοχής ΖΕΠ
Τάξη υποδοχής ΖΕΠnatasaxr
5.1K vistas38 diapositivas
Ιστορία Α Γυμνασίου κεφάλαιο β κυκλαδικός πολιτισμός. por
 Ιστορία Α Γυμνασίου κεφάλαιο β κυκλαδικός πολιτισμός. Ιστορία Α Γυμνασίου κεφάλαιο β κυκλαδικός πολιτισμός.
Ιστορία Α Γυμνασίου κεφάλαιο β κυκλαδικός πολιτισμός.Ria Papamanoli
52.9K vistas2 diapositivas
Νεοελληνική Γλώσσα β΄γυμνασίου, ενότητα 2η: Ζούμε με την οικογένεια por
Νεοελληνική Γλώσσα β΄γυμνασίου, ενότητα 2η: Ζούμε με την οικογένειαΝεοελληνική Γλώσσα β΄γυμνασίου, ενότητα 2η: Ζούμε με την οικογένεια
Νεοελληνική Γλώσσα β΄γυμνασίου, ενότητα 2η: Ζούμε με την οικογένειαvserdaki
332.5K vistas22 diapositivas
διδακτικό σενάριο 3 por
διδακτικό σενάριο 3διδακτικό σενάριο 3
διδακτικό σενάριο 3Γιάννης Παπαδάκης
1K vistas17 diapositivas
Μικροδιδασκαλία 20 λεπτών por
Μικροδιδασκαλία 20 λεπτώνΜικροδιδασκαλία 20 λεπτών
Μικροδιδασκαλία 20 λεπτώνEffie Christou
30.6K vistas7 diapositivas

La actualidad más candente(20)

ρωμιοσύνη σενάριο por ebimpir
ρωμιοσύνη σενάριορωμιοσύνη σενάριο
ρωμιοσύνη σενάριο
ebimpir2.3K vistas
Τάξη υποδοχής ΖΕΠ por natasaxr
Τάξη υποδοχής ΖΕΠΤάξη υποδοχής ΖΕΠ
Τάξη υποδοχής ΖΕΠ
natasaxr5.1K vistas
Ιστορία Α Γυμνασίου κεφάλαιο β κυκλαδικός πολιτισμός. por Ria Papamanoli
 Ιστορία Α Γυμνασίου κεφάλαιο β κυκλαδικός πολιτισμός. Ιστορία Α Γυμνασίου κεφάλαιο β κυκλαδικός πολιτισμός.
Ιστορία Α Γυμνασίου κεφάλαιο β κυκλαδικός πολιτισμός.
Ria Papamanoli52.9K vistas
Νεοελληνική Γλώσσα β΄γυμνασίου, ενότητα 2η: Ζούμε με την οικογένεια por vserdaki
Νεοελληνική Γλώσσα β΄γυμνασίου, ενότητα 2η: Ζούμε με την οικογένειαΝεοελληνική Γλώσσα β΄γυμνασίου, ενότητα 2η: Ζούμε με την οικογένεια
Νεοελληνική Γλώσσα β΄γυμνασίου, ενότητα 2η: Ζούμε με την οικογένεια
vserdaki332.5K vistas
Μικροδιδασκαλία 20 λεπτών por Effie Christou
Μικροδιδασκαλία 20 λεπτώνΜικροδιδασκαλία 20 λεπτών
Μικροδιδασκαλία 20 λεπτών
Effie Christou30.6K vistas
Διδακτικοί στόχοι & διδασκαλία por Nikos Papastamatiou
Διδακτικοί στόχοι & διδασκαλίαΔιδακτικοί στόχοι & διδασκαλία
Διδακτικοί στόχοι & διδασκαλία
Nikos Papastamatiou57.6K vistas
Οι μεταβατικοί χρόνοι - ο α΄ελληνικός αποικισμός por vserdaki
Οι μεταβατικοί χρόνοι - ο α΄ελληνικός αποικισμός Οι μεταβατικοί χρόνοι - ο α΄ελληνικός αποικισμός
Οι μεταβατικοί χρόνοι - ο α΄ελληνικός αποικισμός
vserdaki65.2K vistas
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΚΟΥΝΕΛΑ45 por Margarita Gounela
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΚΟΥΝΕΛΑ45ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΚΟΥΝΕΛΑ45
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΚΟΥΝΕΛΑ45
Margarita Gounela8.7K vistas
Διδακτικο Σεναριο por haritinitrigazi1
Διδακτικο ΣεναριοΔιδακτικο Σεναριο
Διδακτικο Σεναριο
haritinitrigazi11.2K vistas
Λογισμικά Ιστορίας por Georgia Palapela
Λογισμικά ΙστορίαςΛογισμικά Ιστορίας
Λογισμικά Ιστορίας
Georgia Palapela575 vistas
Εποχή του Χαλκού στην Κύπρο por Flora Kyprianou
Εποχή του Χαλκού στην ΚύπροΕποχή του Χαλκού στην Κύπρο
Εποχή του Χαλκού στην Κύπρο
Flora Kyprianou17.5K vistas
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ por Alexandra Tsigkou
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥΣυναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Alexandra Tsigkou21.3K vistas
διδακτικο σεναριο στην αρχαια ελληνικη γλωσσα γ γυμνασιου por stratism
διδακτικο σεναριο στην αρχαια ελληνικη γλωσσα γ γυμνασιουδιδακτικο σεναριο στην αρχαια ελληνικη γλωσσα γ γυμνασιου
διδακτικο σεναριο στην αρχαια ελληνικη γλωσσα γ γυμνασιου
stratism10.5K vistas
Eportfolio por stratism
EportfolioEportfolio
Eportfolio
stratism1.1K vistas
Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ... por John Tzortzakis
Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ...Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ...
Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ...
John Tzortzakis1.3K vistas

Similar a Ενημέρωση γονέων- Α Γυμνασίου

ΠΔ126 por
ΠΔ126ΠΔ126
ΠΔ126Katerina Arabatzi
229 vistas11 diapositivas
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx por
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptxbasiosa
34 vistas49 diapositivas
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9 por
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9cristos
371 vistas32 diapositivas
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ por
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ4ο ΓΣΙΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
396 vistas24 diapositivas
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf por
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdfΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdfElena Mitta
298 vistas5 diapositivas
Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017 por
Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017
Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017Angeliki Arvanta
733 vistas6 diapositivas

Similar a Ενημέρωση γονέων- Α Γυμνασίου(20)

10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx por basiosa
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx
basiosa34 vistas
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9 por cristos
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9
cristos371 vistas
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf por Elena Mitta
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdfΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf
Elena Mitta298 vistas
Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017 por Angeliki Arvanta
Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017
Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017
Angeliki Arvanta733 vistas
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf por ELENA MITTA
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdfΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf
ELENA MITTA31 vistas
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20 por cristos
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-204ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20
cristos431 vistas
Αλλαγές στο Γυμνάσιο από το σχολ. έτος 2016-17 por Lia Georgouli
Αλλαγές στο Γυμνάσιο από το σχολ. έτος 2016-17Αλλαγές στο Γυμνάσιο από το σχολ. έτος 2016-17
Αλλαγές στο Γυμνάσιο από το σχολ. έτος 2016-17
Lia Georgouli298 vistas
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου por ia1503
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείουεσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου
ia1503460 vistas
Ενημέρωση γονέων για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο por 4Gym Glyfadas
Ενημέρωση γονέων για τις αλλαγές στο ΓυμνάσιοΕνημέρωση γονέων για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο
Ενημέρωση γονέων για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο
4Gym Glyfadas318 vistas
Gym draviskos por nik_panik
Gym draviskosGym draviskos
Gym draviskos
nik_panik401 vistas
4 epaggelmatiko-lykeio por 1gymmandras
4 epaggelmatiko-lykeio4 epaggelmatiko-lykeio
4 epaggelmatiko-lykeio
1gymmandras564 vistas
Gymnasio agnostos por popimerg
Gymnasio agnostosGymnasio agnostos
Gymnasio agnostos
popimerg4.2K vistas
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕ06 por dakekavalas
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕ06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕ06
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕ06
dakekavalas286 vistas
επιμόρφωση δημιουργικές εργασίες γυμνασια 2016 17 ελλ por Vasiliki Papaioannou
επιμόρφωση δημιουργικές εργασίες γυμνασια 2016 17 ελλεπιμόρφωση δημιουργικές εργασίες γυμνασια 2016 17 ελλ
επιμόρφωση δημιουργικές εργασίες γυμνασια 2016 17 ελλ

Más de TheresaGiakoumatou

Αέρηδες por
ΑέρηδεςΑέρηδες
ΑέρηδεςTheresaGiakoumatou
4 vistas9 diapositivas
Αειφορία και πολιτισμός por
Αειφορία και πολιτισμόςΑειφορία και πολιτισμός
Αειφορία και πολιτισμόςTheresaGiakoumatou
11 vistas47 diapositivas
Εθισμός στα κοινωνικά δίκτυα por
Εθισμός στα κοινωνικά δίκτυαΕθισμός στα κοινωνικά δίκτυα
Εθισμός στα κοινωνικά δίκτυαTheresaGiakoumatou
42 vistas72 diapositivas
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση por
Εξ αποστάσεως εκπαίδευσηΕξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εξ αποστάσεως εκπαίδευσηTheresaGiakoumatou
4 vistas35 diapositivas
Μελέτη στους πίνακες του Μακρυγιάννη por
Μελέτη στους πίνακες του ΜακρυγιάννηΜελέτη στους πίνακες του Μακρυγιάννη
Μελέτη στους πίνακες του ΜακρυγιάννηTheresaGiakoumatou
2 vistas12 diapositivas
Artificial-Intelligence por
Artificial-IntelligenceArtificial-Intelligence
Artificial-IntelligenceTheresaGiakoumatou
13 vistas55 diapositivas

Más de TheresaGiakoumatou(7)

Último

Επιχειρηματολογία por
ΕπιχειρηματολογίαΕπιχειρηματολογία
ΕπιχειρηματολογίαDimitra Mylonaki
31 vistas26 diapositivas
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx por
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptxΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptxKrokus kokkus
65 vistas59 diapositivas
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο por
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοDimitra Mylonaki
11 vistas27 diapositivas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf por
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfNikolaos Ziakas
5 vistas144 diapositivas
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ por
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑssuser43d27b
33 vistas17 diapositivas
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx por
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΔήμητρα Τζίνου
56 vistas33 diapositivas

Último(20)

Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο por Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki11 vistas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf por Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
Nikolaos Ziakas5 vistas
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx por Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό por Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki12 vistas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx por 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas12 vistas
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx por ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c7 vistas
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf por Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Σχολικός εκφοβισμός por ssuser43d27b
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμός
ssuser43d27b36 vistas
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ por ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b31 vistas
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212516 vistas

Ενημέρωση γονέων- Α Γυμνασίου

 • 1. 2ο Γυμνάσιο Γλυφάδας Καλώς μας ήλθατε! Οι καθηγητές του Γυμνασίου
 • 2. Καλώς ήλθατε! Το σχολείο μας – Γενικές πληροφορίες Ωράριο λειτουργίας Μαθήματα που διδάσκονται στην Α΄τάξη Ομάδες μαθημάτων Αξιολόγηση μαθητών – Εξετάσεις Απουσίες – Χαρακτηρισμός φοίτησης Σχολικός κανονισμός Όμιλοι Υποστηρικτικές δομές του σχολείου μας
 • 3. Γενικές πληροφορίες Στο σχολείο μας διδάσκουν 23 εκπαιδευτικοί Διευθύντρια : Γιακουμάτου Τερέζα Υποδιευθυντής: Αυγουστάκης Βασίλης Τηλέφωνο : 210 8945341 Email : 2gymglyf@sch.gr Ιστοσελίδα: http://2gym-glyfad.att.sch.gr/
 • 4. Σχολικό και διδακτικό έτος • Σχολικό έτος: 1η Σεπτεμβρίου - 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. • Διδακτικό έτος: 11η Σεπτεμβρίου - 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. • Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις. • Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. • Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου
 • 7. Α΄ ομάδα εξετάζονται γραπτά τον Ιούνιο • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3 ώρες) • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες) • Μαθηματικά ( 4 ώρες) • Φυσική (1) • Ιστορία (2) • Βιολογία (1) • Αγγλικά (2)
 • 8. Β’ ομάδα μαθημάτων – Δεν εξετάζονται τον Ιούνιο • Γεωλογία-Γεωγραφία (1ώρα) • Θρησκευτικά (2 ώρες) • Τεχνολογία • Β΄ Ξένη Γλώσσα (2ώρες) (Γαλλικά/Γερμανικά) • Οικιακή Οικονομία (1 ώρα) • Πληροφορική (2 ώρες)
 • 9. 3η ομάδα Βαθμολογούνται με εργασίες και συμμετοχή Μουσική Καλλιτεχνικά Φυσική Αγωγή Εργαστήρια δεξιοτήτων
 • 10. Ωριαίες γραπτές εξετάσεις Στα μαθήματα της Ομάδας Α′ και της Ομάδας Β′ διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και 1 κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου.
 • 11. Β΄ τετράμηνο Β- ομάδα Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο διδάσκων μάθημα της ομάδας Β′ μπορεί να επιλέξει, την ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές των τμημάτων.
 • 12. Πληροφορική Ειδικά για το μάθημα της Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία και κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης
 • 13. Γ΄ ομάδα – χωρίς διαγώνισμα Στα μαθήματα της Ομάδας Γ′ (Μουσική-Καλλιτεχνικά- Φυσική Αγωγή – Εργαστήρια δεξιοτήτων) δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία.
 • 14. Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις • 1-15 Ιουνίου • Όλα τα μαθήματα: Δίωρη εξέταση • Κλάδοι 3 ώρες : της ΝΕ Γλώσσας και Γραμματείας και της ΑΕ Γλώσσας και Γραμματείας, των οποίων οι δύο αντίστοιχοι κλάδοι, Γλωσσική Διδασκαλία- Νεοελληνική Λογοτεχνία και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση, συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση
 • 15. Παραπομπή σε επαναληπτικές εξετάσεις - Σεπτέμβριος Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, α) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή β) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).
 • 16. Κριτήρια αξιολόγησης • Συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία • Συμβολή στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη • Συνεργασία με άλλους μαθητές • Επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται • Επίδοση σε ολιγόλεπτες εξετάσεις –τεστ • Επίδοση σε ωριαίες γραπτές δοκιμασίες
 • 17. Απουσίες Κάθε διδακτική ώρα σημειώνονται στο απουσιολόγιο οι απόντες μαθητές, επομένως κάθε ημέρα καταχωρίζονται6 ή 7 απουσίες. Ακόμα και στις γιορτές απουσίες καταχωρούνται
 • 18. Απουσίες Το σχολείο οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών/- τριών και οι κηδεμόνες οφείλουν να γνωστοποιούν στο σχολείο τους λόγους απουσίας των μαθητών/- τριών
 • 19. Απουσίες – Χαρακτηρισμός φοίτησης • Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114) • Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες
 • 20. Απουσίες – Χαρακτηρισμός φοίτησης • Ανεπαρκής = επαναλαμβάνουν την ίδια τάξη. •Οι απουσίες δεν διακρίνονται πλέον σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.
 • 21. Ζητάμε τη συνεργασία σας Να ενημερώνετε τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του όποιου προβλήματος υγείας.
 • 22. Ζητάμε τη συνεργασία σας Να ενημερώσετε εθελοντικά τη Διεύθυνση του σχολείου για την επαγγελματική σας ιδιότητα Δίνε δωρεάν το χρόνο σου, αν θες να σου μείνει λίγη αξιοπρέπεια Οδ. Ελύτης
 • 23. Σχολικός κανονισμός ➢ Συμμορφωνόμαστε σε κανόνες συμπεριφοράς ➢ Αντιμετωπίζουμε την πειθαρχία ως άσκηση και μέσο διαμόρφωσης του χαρακτήρα που στοχεύει : ▪ στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, ▪ στη βιωματική απόκτηση της αίσθησης του μέτρου μέσα από την αναγνώριση και τον σεβασμό της προσωπικότητας των άλλων ▪ και την προστασία του σχολικού και φυσικού περιβάλλοντος.
 • 24. Λέμε ΟΧΙ Στην απομάκρυνση από τον χώρο του σχολείου κατά την ώρα των διαλειμμάτων, των ωρών διδασκαλίας και των εκδρομών χωρίς την άδεια του εφημερεύοντα, του καθηγητή και του Διευθυντή.
 • 25. Λέμε ΟΧΙ Στα τρόφιμα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας μετά το τέλος του διαλείμματος.
 • 26. Λέμε ΟΧΙ Στις φθορές (καθώς επιβαρύνουν τον μαθητή που τις προξένησε) Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας, Υπουργική Απόφαση 13423/ΓΔ4/2021 - ΦΕΚ 491/Β/9-2- 2021
 • 27. Λέμε ΟΧΙ Στο κάπνισμα, αλκοόλ, τη χρήση κινητών, τυχερά παιχνίδια και γενικά συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ψυχική και σωματική υγεία των μαθητών/τριών.
 • 28. Λέμε ΟΧΙ Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
 • 29. Λέμε ΟΧΙ Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
 • 30. Λέμε ΟΧΙ Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
 • 32. Λέμε ΝΑΙ ✓Στην ατομική υγιεινή ✓Στον σεβασμό προσωπικότητας όλου του προσωπικού του σχολείου και των συμμαθητών ✓Στην έγκαιρη προσέλευση στις τάξεις ✓Στην αποχώρηση από τις αίθουσες διδασκαλίας στα διαλείμματα ✓Στη διατήρηση της καθαριότητας στις τάξεις ✓Στην ευπρεπή εμφάνιση
 • 33. Κυρώσεις μη αποδεκτής συμπεριφοράς Α) προφορική παρατήρηση Β) επίπληξη Γ) ωριαία αποβολή Δ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας Δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών Ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
 • 34. Προετοιμάζοντας τη μετάβαση ❖ Είναι οι καθηγητές πιο αυστηροί και απρόσιτοι; ❖ Χάνω τους φίλους μου. Θα με αποδεχτούν; ❖ Θα τα βγάλω πέρα με τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις;