Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Chủ đề PT Mặt phẳng.pptx

 1. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG LUYỆN TẬP Tiết PP: 24 , Lớp 12A9
 2. Em h·y lùa chän d¹ng phương trình mÆt ph¼ng phï hîp tÝnh chÊt ®· cho b»ng c¸ch s¾p xÕp c¸c hµng ë cét thø 2 cét thø 2 ë b¶ng sau: Tính chất của mặt phẳng Phương trình của mặt phẳng 1) §i qua M0 (x0 ;y0 ;z0 ) cã VTPT Ax+ By + Cz = 0 2) §i qua gèc to¹ ®é O (0;0;0) (0;0;0) 3) Song song hoÆc chøa trôc Ox By + D = 0 4) Song song hoÆc trïng víi víi (Oxz) x = 0 5) Chøa trôc Oy 6) C¾t 3 trôc täa ®é lÇn lît t¹i lît t¹i A(a;0;0), B(0;b;0) vµ B(0;b;0) vµ C(0;0;c) By + Cz + D = 0 7) MÆt ph¼ng Oyz Ax + Cz = 0 0 0 0 A(x-x )+B(y-y )+ C(z-z )=0 Kiểm tra bài cũ    1 x y z a b c A) B) C) D) E) F) G)
 3. Em h·y lùa chän d¹ng phương trình mÆt ph¼ng phï hîp tÝnh chÊt ®· cho b»ng c¸ch s¾p xÕp c¸c xÕp c¸c hµng ë cét thø 2: Tính chất của mặt phẳng Phương trình của mặt phẳng 1) §i qua M0 (x0 ;y0 ;z0 ) cã VTPT cã VTPT n = (A;B;C). 2) §i qua gèc to¹ ®é O (0;0;0) (0;0;0) 3) Song song hoÆc chøa trôc Ox 4) Song song hoÆc trïng víi víi (Oxz) 5) Chøa trôc Oy 6) C¾t 3 trôc täa ®é lÇn lît t¹i lît t¹i A(a;0;0), B(0;b;0) vµ B(0;b;0) vµ C(0;0;c) 7) MÆt ph¼ng (Oyz) 0 0 0 A(x-x )+B(y-y )+ C(z-z )=0 Kiểm tra bài cũ    1 x y z a b c Ax+ By + Cz = 0 By + D = 0 x = 0 By + Cz + D = 0 Ax + Cz = 0 E) A) F) C) G) B) D)
 4. ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA CHỦ ĐỀ LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
 5. ĐỘI 1 ĐỘI 2 ĐỘI 3 ĐỘI 4
 6. VÒNG 1 KHỞI ĐỘNG
 7. 1. Các đội cùng trả lời 4 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu được suy nghĩ trong 20s, khi hết 20s các đội sẽ giơ phương án lựa chọn của mình và giải thích 2. Nếu trả lời đúng được 10 điểm. Trả lời sai không được điểm. 3. Sau 20s suy nghĩ, đội nào giơ phương án lựa chọn chậm hoặc không thống nhất được phương án trong đội sẽ bị loại ở câu hỏi đó. VÒNG 1: KHỞI ĐỘNG
 8. ĐÁP ÁN 1 ANS TIME 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng Tìm vectơ pháp tuyến của (P).      : 2 3 0. P x y P n     A. 1; 2;0 P n     B. 1; 2;3 P n     C. 1;0; 2 P n     D. 0;1; 2 P n     A. 1; 2;0 P n
 9. ĐÁP ÁN 2 ANS TIME 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Nếu mặt phẳng song song với mặt phẳng thì các giá trị của m, n là       : 2 3 3 0 Q x ny z   3 A. , 4 2 m n       : 2 5 0 P x y mz    3 B. , 4 2 m n     3 C. , 4 2 m n    3 D. 4, . 2 m n   3 A. , 4 2 m n
 10. ĐÁP ÁN 3 ANS TIME 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho 3 điểm . Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng (ABC)?        1;0;0 , 0;3;0 , 0;0; 4 A B C     A. 1. 3 1 4 x y z     B. 1. 1 4 3 x y z     D. 1. 1 3 4 x y z     C. 1. 4 3 1 x y z     D. 1. 1 3 4 x y z
 11. ĐÁP ÁN 4 ANS TIME 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm và vuông góc với mặt phẳng      1;2; 1 , 2;1;1 A B       : 2 2 1 0. Q x y z    A. 3 0. x y    B. 2 3 0. y z    C. 2 3 0. y z D. x – y + z = 0.    C. 2 3 0. y z
 12. VÒNG 2 VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT
 13. 1. Chướng ngại vật là một bức tranh được ẩn dưới 3 ô chữ được đánh từ 1 đến 3. Mỗi ô chữ sẽ chứa một câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi đội sẽ lần lượt lựa chọn ô chữ để trả lời câu hỏi chứa trong đó, thời gian suy nghĩ là 1 phút, nếu trả lời đúng phần bức tranh ẩn dưới ô chữ đó sẽ hiện ra. Mỗi câu trả lời đúng được 3 điểm. 2. Sau 3 câu tổ nào trả lời đúng 3 câu nhanh nhất 10 điểm, Nhì 9 điểm và Ba 8 điểm. VÒNG 2: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT
 14. ĐÁP ÁN ANS DINH THỰ HỌ VƯƠNG (DINH THỰ VUA MÈO) 1 2 3 Tính giờ 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hết giờ 1 2 3 Khu dinh thự của vua Mèo, tên dùng trong các văn bản là Dinh thự họ Vương,[1] hay còn được gọi với tên Nhà Vương tọa lạc trong một thung lũng thuộc địa bàn xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang.
 15. 1. Có 1 bài tập trong phần tăng tốc và về đích. Các đội làm vào giấy trong thời gian 5 phút. Sau đó giáo viên mời 1 thành viên bất kỳ của một nhóm lên bảng trình bày bài giải. Nếu thành viên đó không trình bày được thì kết quả của nhóm sẽ không được công nhận. 2. Đội làm đúng và xong nhanh nhất sẽ được 10 điểm. Đội làm đúng và xong thứ 2 sẽ được 9 điểm. Đội làm đúng và xong thứ 3 sẽ được 8 điểm. Đội làm đúng và xong thứ 4 sẽ được 7 điểm. Đội nào làm sai không có điểm VÒNG 3: TĂNG TỐC VÀ VỀ ĐÍCH
 16. 05:00 04:59 04:58 04:57 04:56 04:55 04:54 04:53 04:52 04:51 04:50 04:49 04:48 04:47 04:46 04:45 04:44 04:43 04:42 04:41 04:40 04:39 04:38 04:37 04:36 04:35 04:34 04:33 04:32 04:31 04:30 04:29 04:28 04:27 04:26 04:25 04:24 04:23 04:22 04:21 04:20 04:19 04:18 04:17 04:16 04:15 04:14 04:13 04:12 04:11 04:10 04:09 04:08 04:07 04:06 04:05 04:04 04:03 04:02 04:01 04:00 03:59 03:58 03:57 03:56 03:55 03:54 03:53 03:52 03:51 03:50 03:49 03:48 03:47 03:46 03:45 03:44 03:43 03:42 03:41 03:40 03:39 03:38 03:37 03:36 03:35 03:34 03:33 03:32 03:31 03:30 03:29 03:28 03:27 03:26 03:25 03:24 03:23 03:22 03:21 03:20 03:19 03:18 03:17 03:16 03:15 03:14 03:13 03:12 03:11 03:10 03:09 03:08 03:07 03:06 03:05 03:04 03:03 03:02 03:01 03:00 02:59 02:58 02:57 02:56 02:55 02:54 02:53 02:52 02:51 02:50 02:49 02:48 02:47 02:46 02:45 02:44 02:43 02:42 02:41 02:40 02:39 02:38 02:37 02:36 02:35 02:34 02:33 02:32 02:31 02:30 02:29 02:28 02:27 02:26 02:25 02:24 02:23 02:22 02:21 02:20 02:19 02:18 02:17 02:16 02:15 02:14 02:13 02:12 02:11 02:10 02:09 02:08 02:07 02:06 02:05 02:04 02:03 02:02 02:01 02:00 01:59 01:58 01:57 01:56 01:55 01:54 01:53 01:52 01:51 01:50 01:49 01:48 01:47 01:46 01:45 01:44 01:43 01:42 01:41 01:40 01:39 01:38 01:37 01:36 01:35 01:34 01:33 01:32 01:31 01:30 01:29 01:28 01:27 01:26 01:25 01:24 01:23 01:22 01:21 01:20 01:19 01:18 01:17 01:16 01:15 01:14 01:13 01:12 01:11 01:10 01:09 01:08 01:07 01:06 01:05 01:04 01:03 01:02 01:01 01:00 00:59 00:58 00:57 00:56 00:55 00:54 00:53 00:52 00:51 00:50 00:49 00:48 00:47 00:46 00:45 00:44 00:43 00:42 00:41 00:40 00:39 00:38 00:37 00:36 00:35 00:34 00:33 00:32 00:31 00:30 00:29 00:28 00:27 00:26 00:25 00:24 00:23 00:22 00:21 00:20 00:19 00:18 00:17 00:16 00:15 00:14 00:13 00:12 00:11 00:10 00:09 00:08 00:07 00:06 00:05 00:04 00:03 00:02 00:01 TG 00:00
 17. (P) r R H A I
 18. Bài giải Câu 1 Chọn A Trong không gian với hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai điểm 𝐴 −2; 3; 4 , 𝐵 8; −5; 6 . Hình chiếu vuông góc của trung điểm 𝐼 của đoạn 𝐴𝐵 trên mặt phẳng 𝑂𝑦𝑧 là điểm nào dưới đây. A. 𝑀 0; −1; 5 . B. 𝑄 0; 0; 5 . C. 𝑃 3; 0; 0 . D. 𝑁 3; −1; 5 . Tọa độ trung điểm của 𝐴𝐵 là 𝐼 3; −1; 5 . Vậy hình chiếu của 𝐼 trên mặt phẳng 𝑂𝑦𝑧 là 𝑀 0; −1; 5 .
 19. Bài giải Câu 2 Chọn B Trong không gian tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho mặt cầu 𝑆 có đường kính 𝐴𝐵, với 𝐴 6; 2; −5 , 𝐵 −4; 0; 7 . Viết phương trình mặt phẳng 𝑃 tiếp xúc với mặt cầu 𝑆 tại 𝐴. A. 𝑃 : 5𝑥 + 𝑦– 6𝑧 + 62 = 0. B. 𝑃 : 5𝑥 + 𝑦– 6𝑧 − 62 = 0. C. 𝑃 : 5𝑥 − 𝑦– 6𝑧 − 62 = 0. D. 𝑃 : 5𝑥 + 𝑦 + 6𝑧 + 62 = 0. Mặt phẳng 𝑃 đi qua điểm 𝐴 6; 2; −5 và nhận véc-tơ 𝐴𝐵 = −10; −2; 12 = −2 5; 1; −6 làm véc-tơ pháp tuyến nên có phương trình: 5. 𝑥 − 6 + 1. 𝑦 − 2 − 6. 𝑧 + 5 = 0 ⇔ 5𝑥 + 𝑦 − 6𝑧 − 62 = 0.
 20. Bài giải Câu 3 Chọn D Trong không gian với hệ tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho mặt phẳng 𝑃 : 𝑥 − 2𝑦 + 2𝑧 − 2 = 0 và điểm 𝐼 −1; 2; −1 . Viết phương trình mặt cầu 𝑆 có tâm 𝐼 và cắt mặt phẳng 𝑃 theo giao tuyến là đường tròn có bán kính bằng 5. A. 𝑆 : 𝑥 + 1 2 + 𝑦 − 2 2 + 𝑧 + 1 2 = 25. B. 𝑆 : 𝑥 + 1 2 + 𝑦 − 2 2 + 𝑧 + 1 2 = 16. C. 𝑆 : 𝑥 − 1 2 + 𝑦 + 2 2 + 𝑧 − 1 2 = 34. D. 𝑆 : 𝑥 + 1 2 + 𝑦 − 2 2 + 𝑧 + 1 2 = 34. 𝑑 = 𝑑 𝐼, 𝑃 = −1−4−2−2 3 = 3. 𝑅2 = 𝑑2 + 𝑟2 = 9 + 25 = 34. Vậy 𝑆 : 𝑥 + 1 2 + 𝑦 − 2 2 + 𝑧 + 1 2 = 34.
 21. BÀI TẬP VỀ NHÀ
 22. Bài tập BT 3.21 (SBT-98): ViÕt phương trình mÆt ph¼ng (α) ®i qua ®iÓm M(1;2;3) vµ c¾t tia Ox, Oy, Oz lÇn lưît t¹i c¸c ®iÓm A, B, C sao cho tø diÖn OABC ®¹t thÓ tÝch nhá nhÊt. Bài 5 Gäi (α) c¾t tia Ox, Oy, Oz lÇn l- ît t¹i c¸c ®iÓm ba ®iÓm A(a;0;0),B(0;b;0) vµ C(0;0;c) (a,b,c>0). Mp (α) cã PT theo ®o¹n ch¾n lµ:    1 x y z a b c Do mp(α) qua M nªn ta cã PT:    1 2 3 1 a b c ThÓ tÝch OABC lµ  1 . 6 V abc ¸p dông B§T C«si ta cã:     3 1 2 3 6 1 3 a b c abc     27.6 27. abc V V ®¹t GTNN khi V=27     1 2 3 1 3 a b c VËy a= 3, b= 6, c=9.      6 3 2 18 0. x y z Lời giải   27.6 1 . abc     ( ) : 1 3 6 9 x y z PT A O B x C z y
 23. Lập phương trình của mặt phẳng Lo¹i 2 Mặt phẳng có VTPT được xác định gián tiếp qua cặp VTCP bt4: mp ®i qua 3 ®iÓm A, B, C kh«ng th¼ng hµng bt5: mp ®i qua ®iÓm M vµ // víi mp(ABC) bt6: mp ®i qua ®iÓm M vµ // víi c¶ AB vµ CD ( AB, CD chÐo nhau) bt7: mp chøa AB vµ // CD ( A, B, C, D kh«ng ®ång ph¼ng) bt8: mp ®i qua 2 ®iÓm A, B vµ vu«ng gãc víi mp (P) cho tríc bt9: mp ®i qua ®iÓm A vµ vu«ng gãc víi 2 mp (P), (Q) cho tríc bt10: mp ®i qua ®iÓm A vµ chøa ®êng th¼ng (d) cho tríc Lo¹i 3 Mặt phẳng không xác định được VTPT bt11 : Mặt phẳng cắt ba trục tọa độ ( Sö dông PT mp trªn Tổng quát BT 3: mp tiÕp diÖn cña mÆt cÇu S(I;R) t¹i tiÕp ®iÓm A Lo¹i 1 Mặt phẳng có VTPT xác định được trực tiếp bt1: mp trung trùc cña ®o¹n AB bt 2: mp ®i qua ®iÓm M vµ // víi ( ): 0 Ax By Cz D     
 24. ĐỘI CHIẾN THẮNG
 25. 7:17:40 AM

Notas del editor

 1. Giữ lại từ các hiệu ứng 4. Các hiệu ứng dùng đồng nhất từ trái sang phải. Đề bài chỗ đậm chỗ thường, cần chỉnh lại cho đồng nhất Đề một kiểu, lời giải lại không đúng đề. Các phương án đều giống nhau. Không có phương án đúng
 2. Giữ lại từ các hiệu ứng 4. Các hiệu ứng dùng đồng nhất từ trái sang phải. Đề bài chỗ đậm chỗ thường, cần chỉnh lại cho đồng nhất Đề một kiểu, lời giải lại không đúng đề. Các phương án đều giống nhau. Không có phương án đúng
 3. Giữ lại từ các hiệu ứng 4. Các hiệu ứng dùng đồng nhất từ trái sang phải. Đề bài chỗ đậm chỗ thường, cần chỉnh lại cho đồng nhất Đề một kiểu, lời giải lại không đúng đề. Các phương án đều giống nhau. Không có phương án đúng
Publicidad