đề Tài qui trình lắp đặt bts 3900 của công ty cổ phần viễn thông tin học điện tử kasati

Đinh Công Thiện Taydo University
Đinh Công Thiện Taydo UniversityXã Đức Mỹ, H. Càng Long, Tỉnh Trà Vinh en Đinh Công Thiện Taydo University
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
MỤC LỤC
Lời mở đầu ................................................................................................................2
Danh mục từ viết tắt...................................................................................................3
CHƯƠNG 1: SƠ LƯỢC VỀ TỦ BTS 3900 CỦA HUAWEI................................4
1.1 Cấu trúc hệ thống tủ BTS 3900............................................................................4
1.2 Chức năng các thành phần trong tủ BTS..............................................................4
1.2.1 BBU (Baseband Unit)............................................................................4
1.2.2 DRFU (Double Radio Filter Unit).........................................................7
CHƯƠNG 2: QUI TRÌNH LẮP ĐẶT BTS 3900.................................................11
2.1 Lắp đặt phần oudoor...........................................................................................11
2.1.1 Lắp đặt antenna....................................................................................11
2.1.2 Lắp đặt jumper outdoor........................................................................12
2.1.3 Chỉnh hướng và tilt của anten...............................................................13
2.2 Lắp đặt indoor....................................................................................................15
2.2.1 Lắp đặt cầu cáp.....................................................................................15
2.2.2 Lắp đặt tủ BTS3900.............................................................................16
2.2.3 Lắp đặt cấu hình...................................................................................17
2.2.4 Cách đấu nối trong card BBU..............................................................19
2.2.5 Cách đấu nối trong card UPEU............................................................21
2.3. Cách đấu cảnh báo............................................................................................22
2.4 Lắp đặt tủ nguồn.................................................................................................23
2.5 Qui cách dán nhãn thuộc dự án VNP1732BTS..................................................25
2.6 Những vấn đề Huawei sẽ kiểm tra.....................................................................30
Kết luận...............................................................................................................................31
Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati
1
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
LỜI MỞ ĐẦU
Như ta đã biết, trạm thu phát gốc (BTS) là một phần của thiết bị tạo điều kiện
giao tiếp không dây giữa thiết bị người dùng (UE) với một mạng lưới truyền thông di
động.BTS gồm tất cả các thiết bị giao tiếp truyền dẫn và vô tuyến cần thiết (hệ thống
anten,bộ khuếch đại tần và các thiết bị số cần thiết) dù trạm phủ một hay nhiều ô.
Nhiệm vụ chủ yếu của nó là truyền dẫn vô tuyến.Về mặt vật lý BTS phải đuợc đặt ở
vị trí gần anten để đạt được sự bao phủ vô tuyến cần thiết. BTS như là một modem vô
tuyến phức tạp. Trong đợt thực tập lần này, được tiếp cận thực tế một quy trình lắp đặt
trạm BTS, được quan sát các thiết bị viễn thông, bổ sung đuợc một số kinh nghiệm
thực tiễn. Nhận thấy được giữa thực tiễn và lý thuyết có sự khác biệt rõ ràng, một phần
là do mỗi thiết bị viễn thông cần có một thông số chuẩn nhất định và cũng phụ thuộc
vào điều kiện thực tế mà lắp đặt một hệ thống BTS sao cho tối ưu nhất. Bài báo cáo
này, là những gì tụi em rút ra đuợc sau quá trình thực tập, và cũng mô tả một cách chi
tiết công việc cũng như quy trình lắp đặt trạm thu phát gốc. Để có thể hòan thành bài
báo cáo, em đã tham khảo qua các tài liệu về tủ 3900 của hãng HUAWEI cùng với sự
giúp đỡ của các anh trong bộ phận kỹ thuật công ty KASATI.
Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati
2
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DCDU-01 (Direct Current Distribution Unit) : bộ cấp dòng một chiều
DRFU (Double Radio Filter Unit ) :bộ lọc sóng đôi
FAN (FAN unit ):quạt
GATM (GSM Antenna and TMA Control module): mô-đun điều khiển TMA và
angten GSM
GTMU (GSM Transmission & Management Unit for BBU):bộ phận quản lý và
chuyển giao GSM cho BBU
PMU (Power and Environment Monitoring Unit) :bộ phận giám sát môi trường và
nguồn
PSU (AC/DC)Power Supply Unit(AC/DC) :bộ cung cấp nguồn AC
PSU (DC/DC)Power Supply Unit(DC/DC) : bộ cung cấp nguồn DC
UBFA (Universal BBU Fan unit type A(2U) ):quạt chung cho BBU
UEIU (Universal Environment Interface Unit) : bộ giao diện môi trường chung
UELP (Universal E1/T1 Lightning Protection unit): bộ chống sét chung
UPEU (Universal Power and Environment interface Unit):bộ giao diện môi trường và
nguồn chung
BBU(Baseband Unit):khối băng gốc
TMA(Tower Mouted Aplifier):Bộ khuếch đại đỉnh cột
Chương 1
Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati
3
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
SƠ LƯỢC VỀ TỦ BTS 3900 CỦA HUAWEI
1.1 Cấu trúc hệ thống tủ BTS 3900
- BTS3900 này bao gồm BBU3900, các DRFU, tủ macro. BBU3900 và DRFUs
được cài đặt trong tủ macro.
Hình 1.1: Cấu trúc tủ BTS
- Các thành phần BTS3900 là BBU, DRFU, DCDU-01, GATM, QLDA, PSU, và
bộ phận FAN.
1.2 Chức năng các thành phần trong tủ BTS
1.2.1 BBU (Baseband Unit)
- Là đơn vị điều khiển băng gốc và cho phép tương tác giữa các trạm BTS,BSC.
Gồm UEIU, GTMU, UELP, UBFA, và UPEU.
Hình 1.2: Module BBU 3900
Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati
4
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
● UEIU (Universal Environment Interface Unit) truyền tín hiệu giám sát, tín hiệu
báo động từ các thiết bị bên ngoài cho board điều khiển chính.
Hình 1.3: Board UEIU
UEIU thực hiện các chức năng sau:
- Cung cấp 2 cổng tín hiệu RS 485
- Cung cấp tám cổng liên lạc báo động
● GTMU (The GSM Transmission, Timing, and Management Unit for BBU)
điều khiển và quản lý toàn bộ BTS. Nó cung cấp giao diện liên quan đến clock tham
chiếu, nguồn cung cấp, OM, và báo động bên ngoài.
Hình 1.4: Board GTMU
GTMU thực hiện các chức năng sau:
- Điều khiển, duy trì, và điều hành các trạm BTS
- Cung cấp quản lý lỗi, quản lý cấu hình, quản lý hiệu suất, và quản lý bảo mật
- Màn hình các module quạt và cung cấp nguồn cho mô-đun
- phân phối và quản lý tín hiệu clock BTS
Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati
5
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
- Cung cấp đầu vào clock để thử nghiệm
- Cung cấp cổng Ethernet để bảo trì nội hạt
- Cung cấp bốn E1 đầu vào
- Cung cấp cổng CPRI giao tiếp với các mô-đun RF.
● UELP (This describes the Universal E1/T1 Lightning Protection Unit). Đây là
board tùy chọn được cài đặt trong các SLPU hoặc BBU. UELP cung cấp bảo vệ chống
sét cho bốn tín hiệu E1/ T1.
Hình 1.5: Board UELP
● UBFA (This describes the Universal BBU Fan Unit Type A) chức năng :
- Điều khiển tốc độ quạt
- Báo cáo tình trạng quat cho board kiểm soát chính
- Phát hiện nhiệt độ tại lỗ vào không khí
Hình 1.6: Bảng UBFA
Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati
6
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
● UPEU (This describes the Universal Power and Environment Interface
Unit)
- Nó chuyển đổi -48 V hoặc 24 V DC đến 12V DC
- Cung cấp hai tín hiệu RS485 và tám báo động
- Cung cấp các kết nối ngược lại bảo vệ cho kết nối cáp điện
UPEU được phân làm 2 loại: UPEA, UPEB.
Hình 1.7: Board UPEA
Hình 1.8 : Board UPEB
1.2.2 DRFU (Double Radio Filter Unit)
Là một bộ lọc vô tuyến đôi xử lý hai sóng mang. DRFU thực hiện điều chế và
giải điều chế giữa các tín hiệu baseband và tín hiệu RF, xử lý dữ liệu, kết hợp và chia
tín hiệu.
Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati
7
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Hình 1.9: Bảng DRFU
Tủ macro dùng để đặt các BBU3900 và DRFU. Ngoài ra, tủ macro còn cung cấp
các chức năng như phân phối điện, tản nhiệt, và tăng bảo vệ 002E
● DRFU thực hiện các chức năng sau:
- Nó điều chế tín hiệu baseband đến GSM tín hiệu RF bằng cách sử dụng chuyển
đổi tần số trực tiếp các kênh truyền. Sau khi khuếch đại hoặc kết hợp các tín hiệu
RF, DRFU gửi tín hiệu đến ăng-ten để truyền.
- Nó nhận được tín hiệu RF từ ăng-ten và chuyển đổi các tín hiệu RF thành tín
hiệu IF.Sau khi khuếch đại, chuyển đổi A/D,qua bộ lọc và thực hiện Automatic
Gain Control (AGC), DRFU sẽ gửi các tín hiệu đến các BBU để xử lý
- Nó thực hiện kiểm soát nguồn và phát hiện sóng đứng.
- Nó thực hiện việc phát hiện dòng ngược lại.
- Nó hỗ trợ tổng hợp tần số và kiểm tra vòng lặp.
- Nó tạo ra những clock CPRI, thu hồi clock CPRI của xung đồng bộ bị mất, và
phát hiện báo động.
Hình 1.10: Cấu trúc chức năng của DRFU
Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati
8
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
 Các chức năng của đơn vị giao diện tốc độ cao như sau:
- Thích ứng các tín hiệu từ các BBU cho các dơn vị xử lý tín hiệu
- Thích ứng các tín hiệu từ bộ phận xử lý tín hiệu cho BBU
Các đơn vị xử lý tín hiệu bao gồm hai kênh uplink RX, hai kênh downlink TX
 Các chức năng của các kênh uplink RX như sau:
- Down-chuyển đổi tín hiệu RF thành tín hiệu IF
- Khuếch đậi các tín hiệu IF và thực hiện giải mã IQ
- Thực hiện chuyển đổi A/D
- Lấy tín hiệu số
- Thực hiện lọc
- Thực hiện Digital Automatic Gain Control (DAGC)
- Đóng gói dữ liệu
 Các chức năng của các kênh downlink TX như sau:
- Mở gói các tín hiệu clock, tín hiệu điều khiển, và tín hiệu dữ liệu từ BBU và
gửi cho các đơn vị liên quan
- Định hình và lọc các tín hiệu đường xuống
- thuc hien chuyển đổi D/A qua DAC và thực hiện điều chế IQ
- Thực hiện chuyển đổi các tín hiệu RF đến băng phát. Các bộ khuếch đại điện
khuếch đại tín hiệu RF công suất thấp từ bộ phận xử lý tín hiệu.
 Các chức năng của ghép song công đôi như sau:
- Ghép các tín hiệu RX và TX tín hiệu
- Kết hợp các tín hiệu RX và tín hiệu TX để chúng chia sẻ cho kênh ăng ten
cùng loại
- Lọc các tín hiệu nhận được và các tín hiệu phát
● GATM (The GSM antenna and TMA control module ) có chức năng sau
- Kiểm soát các ăng ten RET
- Cung cấp điện cho TMA
- Báo cáo tín hiệu điều khiển báo động RET
- Giám sát hiện hành từ các feeder.
Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati
9
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Hình 1.11: Board GATM
● DCDU-01(The direction current distribution unit )
- Nhận -48 V DC đầu vào
- Cung cấp các đầu ra -48 V DC cho các board và các module khác trong tủ
- Cung cấp xung bảo vệ
● FAN để thông gió, tản nhiệt cho tủ
- Xác định nhiệt độ để điều chỉnh quạt.
Bộ phận quạt gồm 4 quạt
Hình 1.12: Board FAN Unit
-PSU bộ biến đổi DC/DC hoặc AC/DC  tạo nguồn -48v cung cấp cho các thành
phần
Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati
10
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Chương 2
QUI TRÌNH LẮP ĐẶT BTS 3900
2.1 Lắp đặt phần oudoor
2.1.1 Lắp đặt antenna
Chúng ta sử dụng loại anten single ( Băng tần 900Mhz hoặc 1800Mhz và tilt điện
là “Không độ điện” .
Do đó bộ cùm để chỉnh tilt cơ cho anten nằm phía trên anten
Cụ thể anten sau khi lắp đặt như hình dưới đây
Hình 2.1: Hinh ảnh anten cho trạm single
Lưu ý: Tất cả các trạm anten phải nằm trong vùng chống sét của trụ anten ( Vùng
chống sét trong vòng 45độ) như hình sau.
Hình 2.2: Vùng chống sét của antenna
Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati
11
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Feeder trước khi đưa vào phòng máy phải có độ võng để không bị nước vào
phòng máy như hình 2.3 (Bán kính uốn cong >= 20 lần đường kính feeder)
Hình 2.3
2.1.2 Lắp đặt jumper outdoor.
Khi lắp đặt jumper outdoor phải quấn băng dính cẩn thận sau khi quấn xong phải
thít bằng lạt nhựa và jumper phải có độ võng để giảm nước theo feeder xuống như
hình 2.4.
-
Hình 2.4
Jumper kết nối vào anten phải chắc chắn và quấn cao su non cẩn thận và phải
buộc lạt nhựa bên ngoài và cắt dư 3mm như hình 2.5.
Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati
12
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Hình 2.5
2.1.3 Chỉnh hướng và tilt của anten.
Huawei yêu cầu các đơn vị thi công phải lắp đặt hướng và tilt anten phải theo
đúng thiết kế của Huawei một cách chính xác nhất. Huawei cấm không được sử dụng
thước tilt trên anten để chỉnh tilt anten vì kết quả tilt không chính xác!( Sai số cho
phép đối với hướng anten là ±50
hướng tilt anten là ±0.50
Hình 2.6: Dụng cụ kiểm tra hướng và tilt của anten.
• Lắp đặt feeder
Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati
13
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Feeder phải được lắp đặt cẩn thận tránh va chạm, méo mó và kẹp cáp phải đồng
đều khoảng cách giữa 2 hàng kẹp cáp là 1.0m-1.2m ( Theo tiêu chuẩn 4 tốt do VNP
ban hành).
• Dây tiếp đất cho feeder
Feeder phải được lắp đặt 3 điểm tiếp đất feeder ( 1-Trên đỉnh cột , 2- tại vị trí cầu
cáp ngang và trụ, 3- tại vị trí trước khi đi vào lỗ feeder)
Nếu khoảng cách từ trụ anten vào đến cửa sổ feeder <1m thì chỉ cần 02 điểm tiếp
đất feeder là tại đỉnh trụ và tại vị trí lỗ vào feeder.
Cách bắt tiếp đất feeder vào trụ anten
- Loại trụ tự đứng như hình 2.7
Hình 2.7
- Loại trụ dây co như hình 2.8
Hình 2.8
• Bảng đất oudoor
Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati
14
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Bảng đất outoor phải được lắp đặt chắc chắn và cách mặt dưới lỗ feeder outdoor
là 30cm. Các dây đất của feeder phải được lắp đặt vào bảng đất một cách ngăn nắp
nhất và không được chồng chéo lên nhau như hình 2.9
Hình 2.9
2.2 Lắp đặt indoor
2.2.1 Lắp đặt cầu cáp.
Cầu cáp indoor phải được lắp đặt ngang với mép dưới của lỗ feeder ,cầu cáp
phải được lắp đặt chắc chắn giữa cầu cáp đứng, cầu cáp ngang phải có dây tiếp đất liên
kết giữa các cầu cáp và nối vào bảng đất chính của thiết bị.
Lưu ý:
- Phải lắp đầy đủ cầu cáp đứng phía sau tủ BTS, tủ nguồn, cầu cáp đứng để đi
dây Acqui và dây đất.(Huawei cung cấp 06 thanh cầu cáp-> không thiếu cầu cáp.
- Bảng đất indoor lắp cách mặt đất 30cm
Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati
15
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Hình 2.10
2.2.2 Lắp đặt tủ BTS3900
Lắp đặt tủ BTS3900 phải lắp đặt chắc chắn. Phải cách tủ nguồn 10cm và phải
ngang hàng với tủ nguồn.
Đỉnh uốn cong dây jumper cách mặt tủ 20- 25 cm như hình 2.11
Hình 2.11
Lưu ý: Việc phân bố dây trên đỉnh tủ BTS3900
- Dây nguồn DC và dây đất vàng xanh đi bên trái tủ ( Buộc sát vào bề mặt tủ
BTS)
- Dây truyền dẫn E1 và dây cảnh báo đi bên phải tủ ( Buộc sát vào bề mặt tủ
BTS)
- Dây jumper đi giữa và phải uốn cong như hình trên và đỉnh uốn cong cách
mặt tủ khoảng 20-25cm.
2.2.3 Lắp đặt cấu hình.
Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati
16
10cm
Đỉnh uốn cong
cách mặt tủ
20-25cm
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Cấu hình 2/2/2 Cấu hình 4/4/4
Hình 2.12: Lắp đặt cấu hình cho tủ BTS
Hình 2.13: Cấu hình 2/2/2
Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati
17
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Lưu ý:
- Đối với cấu hình 2/2/2 các card DRFU gắn vào các khe 0/2/4 của tủ BTS3900.
- Jumper gắn vào port ANT1 và port ANT2 trên mỗi card DRFU.
- Các dây CPRI nối từ card BBU đến cổng CPRI-0 trên card DRFU. Các dây
này đã được Huawei lắp sẵn tại nhà máy không cần tháo ra lắp lại.
- Đối với cấu hinh 2/2/2 không cần đấu chéo dây RX
Hình 2.14: Cấu hình 4/4/4
Lưu ý:
- Đối với cấu hình 4/4/4 các card DRFU gắn vào tất cả các khe các khe của tủ
BTS3900.
- Jumper gắn vào 06 port ANT1 của mỗi DRFU và port ANT2 trên mỗi card
DRFU để trống
- Các dây CPRI nối từ card BBU đến cổng CPRI-0 trên card DRFU.
- Dây thu đấu chéo nhau tại cổng RX1 ( RX1-in to RX1-out)
Lưu ý chung :
Để tránh lỗi VSWR nên làm connecter-jumper indoor nối vào tủ BTS trước -> cố
định dây jumper rồi mới làm connecter-jumper nối tới feeder sau sẽ giảm thiểu lỗi
VSWR tại indoor.
Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati
18
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
2.2.4 Cách đấu nối trong card BBU
Hình 2.15: Cách đấu nối trong card BBU
Lưu ý :đối với card GTMU
- Phải nối các dây CPRI từ card GTMU đến card DRFU tương ứng và chính
xác.
- Huawei đã sét mặc định luồng E1 là 120Ohm tại card GTMU cụ thể như hình
2.16
Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati
19
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Hình 2.16
Dây truyền dẫn nối từ card GTMU đến hộp DDF phải quấn hết trong hộp DDF
không được cắt bỏ ,Các dây tiếp đất không được cắt bỏ mà để lại dự phòng .Không nối
sợi tiếp đất vào chân S hoặc bar đất trong hộp DDF như hình 2.17
Hình 2.17
• Qui luật màu cho truyền dẫn E1 cho BTS3900
STT Luồng số Màu Ghi Chú
1 1
Blue/White RX
Gray/White TX
2 2
Orange/White RX
Red/Blue TX
3 3
Green/White RX
Red/Orange TX
4 4
Brown/White RX
Red/green TX
2.2.5 Cách đấu nối trong card UPEU.
Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati
20
1-Phải gắn các phiến Krone thừa vào hộp DDF.
2- Phải đấu đủ 04 luồng vào phiến Krone.
3- Phải để lại dao bắn phiến Krone trong hộ
DDF không được mang đi.
4- Phải đấu tiếp đất cho hộp DDF
4
3
2
1
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Hình 2.18: Cách đấu nối card UPEU
2.3. Cách đấu cảnh báo.
Cách đấu nối cảnh báo ngoài cho BTS3900
- Trước khi đấu nối cảnh báo ngoài phải đánh dấu cẩn thận các loại cảnh báo
ngoài tránh bị nhầm lẫn sẽ hỏng alarm box.
Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati
21
DCDU
EMU
Cáp ảnh báo quạt
Cáp nối cảnh báo ngoài
Cáp nối
cảnh báo
nguồn cho
tủ nguồn
Emerson
Cáp ảnh báo nguồn
DCDU.Một đầu đấu vào
DCDU và một đầu để trống
dự phòng.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati
22
EMU
Temp. &
Humidity
Water
Gate
Smoke
power
PGND
Mặt trên hộp cảnh báo ngoài
15cm
To BBU
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Hình 2.19: Cách đấu cảnh báo nguồn cho BTS3900
• Cách đấu cảnh báo nguồn cho BTS3900
Trong rectifier đấu như hình 2.20.
Hình 2.20: Cách đấu nối trong rectifier
Chú ý:
Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati
23
Mặt trên Alarm Box
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Dự án VNP1732 Huawei cấp 40m dây loại 2 đôi để đấu cảnh báo ngoài và cảnh
báo nguồn đó để nối 04 cảnh báo từ Rectifier đến Alarm box phải sử dụng 02 đôi đây
để đấu nối cảnh báo như hình trên.
2.4 Lắp đặt tủ nguồn.
Tủ nguồn cung cấp cho BTS dự án VNP1732BTS tại khu vực phía Nam là loại tủ
PS48300/1800-X6
Lắp đặt tủ nguồn.
Yêu cầu: Tủ nguồn phải lắp đặt chắc chắn, phải FIX chắc chắn 04 ốc tại chân tủ và
cách tủ BTS 10cm.
Đấu nối dây AC input và dây đất
Dây AC nối từ AC box đến tủ nguồn như sau.
1: Dây đỏ đấu nối đến pha 1
2: Dây vàng đấu nối đến pha 2
3: Dây xanh đấu nối đến pha 3
4: Dây đen đấu nối đến pha trung tinh.
( Tuyệt đối không đấu nối dây đất nguồn AC đến đây đất tủ nguồn Emerson)
• Dây đất cung cấp cho dự án VNP1732BTS là loại dây đất vàng xanh loại
25mm2 nối từ điểm tiếp đất chính của tủ nguồn đến bảng đất và chỉ cần 01
sợi.
Hình 2.21: Cách đấu nối dây đất trong tủ Rectifier
Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati
24
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
• Dây acqui nối vào 02 cầu chì lớn loại 160Ah
• Thiết bị BTS nối vào cầu chì loại 100Ah
• Dây nguồn của hộp cảnh báo ngoài nối vào CB 10Ah
Hình 2.22
2.5 Qui cách dán nhãn thuộc dự án VNP1732BTS
Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati
25
Dây acqui nối vào
02 cầu chì lớn loại
160Ah
Thiết bị BTS nối
vào cầu chì loại
100Ah
Dây nguồn của hộp
cảnh báo ngoài nối
vào CB 10Ah
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati
26
Nhãn dây nguồn Accqui -48V
Kiểu Nhãn:
Vị trí dán nhãn
Nhãn đã được in sẵn
như hình bên
1. Tại vị trí accqui, cách đầu
connector 2cm
2. Trong tủ nguồn cách đầu
connnector 2cm
3. Trên thang cầu cáp đứng phía trên
tủ nguồn
(tham khảo hình bên dưới)
Dùng cho dây nguồn
accqui -48V màu xanh
Dùng cho dây
nguồn accqui
0V màu đen
Tại vị trí
acqui
(cách đầu
connector
nối 2cm)
Bên trong
tủ nguồn
(cách đầu
connector
nối 2cm)
Số “1” thể hiện số của tổ acqui
Trên cầu cáp đứng
phía trên tủ nguồn
Nhãn Accqui
Đánh dấu cực –48V
Kiểu Nhãn:
Nhãn đã được in sẵn như hình bên
Đánh dấu cực
+0V
Đánh dấu số của bình acqui
Vị trí dán nhãn
(tham khảo hình bên dưới)
Đánh
dấu cực
accqui Đánh số
của bình
accqui
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Hình 2.23: Nhãn cho cho bộ phận cảnh báo.
Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati
27
Nhãn cáp tín hiệu
Kiểu Nhãn:
Nhãn đã được in sẵn như hình bên
Vị trí dán nhãn
Có 3 vị trí dãn nhãn như sau:
1. Trong hộp DDF
2. Trên nóc tủ BTS (cách connector 2cm)
3. Trên thang cầu cáp đứng, phía trên tủ nguồn và tủ BTS
Số phân biệt các sợi cáp
Khoảng trống dùng để gi thông tin
Nhãn cáp
luồng E1
và và cáp
cảnh báo
trên nóc tủ
BTS
Nhãn cáp
luồng E1
và cáp
cảnh báo
trên trong
hộp DDF
Nhãn cáp tín hiệu trên
thang cầu cáp đứng
phía trên tủ nguồn và tủ
BTS
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati
28
Nhãn dây tiếp đất (màu vàng-xanh)
Kiểu Nhãn:
Nhãn cho dây tiếp địa có thể dùng một trong 2
loại dưới đây
Vị trí dán nhãn
Có 3 vị trí dãn nhãn như sau:
1. Cách điểm đấu nối trên thanh đồng tiếp địa 2cm
2. Cách điểm đấu nối bên trong tủ nguồn hoặc tủ BTS 2cm
3. Trên thang cáp đứng phía trên tủ BTS và tủ nguồn
(Tham khảo trong hình vẽ trang bên dưới )
Phải gi đầy đủ thông tin trýớc khi dán nhãn
1. Nhãn PGND in sẵn
2. Nhãn trắng có dây thít
Ô trống ghi số của cáp, dùng để phân biệt các
cáp với nhau
Nhãn cáp nguồn của thiết bị BTS, Truyền dẫn
Kiểu Nhãn:
Nhãn cho dây nguồn của các thiết bị có thể sử dụng
2 loại dưới đây
Ô trống gi số của cáp,
dùng để phân biệt giữa
các thiết bị
Nhãn trắng có dây thít
Phải gi đầy đủ thông tin trýớc
khi dán nhãn
Nhãn cho cáp
nguồn màu xanh
-48V
Nhãn cho cáp
nguồn màu
đen 0V
Nhãn cho cho cáp nguồn màu
xanh -48V
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati
29
Nhãn cáp nguồn -48V của thiết bị
Vị trí dán nhãn
Có 3 vị trí dãn nhãn như sau:
1. Trong tủ nguồn, cách điểm đấu nối 2cm
2. Trên nóc tủ BTS
3. Trên thang cáp đứng phía trên tủ BTS và tủ
nguồn
(Tham khảo trong hình)
Nhãn cho Jumper và Feeder
Dự án VNP1732 gián cả nhãn nhựa và nhãn nhãn băng keo màu
2. Vị trí dán nhãn:
Jumper: 2 đầu Jumper cách
connector 2cm
Feeder: 4 điểm (Trên cột cách
connector feeder-jumper
ngoài trời 2cm, ở giữa cột,
trýớc cửa sổ feeder, Cách
connector feeder – Jumper
trong phòng 2cm
1. Dùng băng dính màu làm nhãn cho Feeder và
Jumper:
Màu đỏ: Sector 1
Màu vàng: Sector 2
Màu Xanh: Sector 3
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Hình 2.24: Dán nhãn cho Jumper và feeder
Nhãn cho feeder và jumper bao gồm 05 điểm( Bao gồm cả nhãn nhựa và nhãn băng
keo màu như hình 2.25
Hình 2.25
Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati
30
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
2.6 Những vấn đề Huawei sẽ kiểm tra.
• Hướng, tilt,chéo feeder.
• Đấu nối cảnh báo./ đấu acqui
• Dây truyền dẫn đi sát dây nguồn
• Các vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng mạng của thiêt bị.
Kết Luận
Hoàn thành xong cuốn báo cáo này, cũng là lúc tụi em kết thúc đợt thực tập. Kết
hợp giữa kiến thức có được trong quá trình học tập và những công việc thực tế làm
được trong quá trình thực tập, em đã tích lũy được cho mình được vô số kinh nghiệm
mà sẽ hỗ trợ tiếp tục trong quá trình học tập và làm việc mai sau.
Một lần nữa em xin được cảm ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ nhiệt tình của các anh các
chú trong tổng công ty KASATI nói chung và phòng thiết bị di động, truyền dẫn nói
riêng đã giúp em có đuợc một kỳ thực tập thành công.
Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati
31

Recomendados

Quy trinh lap dat tram bts 3900 huawei por
Quy trinh lap dat tram bts 3900 huaweiQuy trinh lap dat tram bts 3900 huawei
Quy trinh lap dat tram bts 3900 huaweiBang Nguyen Van
4.2K vistas31 diapositivas
Tai lieu bts3900 por
Tai lieu bts3900Tai lieu bts3900
Tai lieu bts3900Đinh Công Thiện Taydo University
6K vistas20 diapositivas
Tài liệu gsm bts 3900 por
Tài liệu gsm bts 3900Tài liệu gsm bts 3900
Tài liệu gsm bts 3900Đinh Công Thiện Taydo University
3.4K vistas19 diapositivas
55727820 1-tổng-quan-tram-bts por
55727820 1-tổng-quan-tram-bts55727820 1-tổng-quan-tram-bts
55727820 1-tổng-quan-tram-btsĐào Sơn
4K vistas32 diapositivas
Quitrinhlapdat cauhinh-chinhtuyenviba tn18-09-2006 por
Quitrinhlapdat cauhinh-chinhtuyenviba tn18-09-2006Quitrinhlapdat cauhinh-chinhtuyenviba tn18-09-2006
Quitrinhlapdat cauhinh-chinhtuyenviba tn18-09-2006vanliemtb
3.1K vistas64 diapositivas
Tổng quan về gsm por
Tổng quan về gsmTổng quan về gsm
Tổng quan về gsmĐinh Công Thiện Taydo University
1.9K vistas14 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Thiet ke toi uu vo tuyen por
Thiet ke toi uu vo tuyenThiet ke toi uu vo tuyen
Thiet ke toi uu vo tuyenDon Tú
13.6K vistas33 diapositivas
Aon vs pon 2 por
Aon vs pon 2Aon vs pon 2
Aon vs pon 2vanliemtb
4.4K vistas32 diapositivas
FTTH por
FTTHFTTH
FTTHRiêng Trời
5.9K vistas64 diapositivas
18989547 bg3 g-wcdma por
18989547 bg3 g-wcdma18989547 bg3 g-wcdma
18989547 bg3 g-wcdmaHang Vu
1.8K vistas84 diapositivas
3 g ts nguyen pham anh dung por
3 g ts nguyen pham anh dung3 g ts nguyen pham anh dung
3 g ts nguyen pham anh dungQuang Vinh Nguyen
4.3K vistas100 diapositivas
Tailieu.vncty.com do an 3g por
Tailieu.vncty.com  do an 3gTailieu.vncty.com  do an 3g
Tailieu.vncty.com do an 3gTrần Đức Anh
1.5K vistas55 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Thiet ke toi uu vo tuyen por Don Tú
Thiet ke toi uu vo tuyenThiet ke toi uu vo tuyen
Thiet ke toi uu vo tuyen
Don Tú13.6K vistas
Aon vs pon 2 por vanliemtb
Aon vs pon 2Aon vs pon 2
Aon vs pon 2
vanliemtb4.4K vistas
18989547 bg3 g-wcdma por Hang Vu
18989547 bg3 g-wcdma18989547 bg3 g-wcdma
18989547 bg3 g-wcdma
Hang Vu1.8K vistas
Bctn tham khao por khaiiiii
Bctn tham khaoBctn tham khao
Bctn tham khao
khaiiiii434 vistas
[Báo cáo] Bài tập lớn Thông tin di động: mô phỏng kênh PSDCH trong 4G LTE por The Nguyen Manh
[Báo cáo] Bài tập lớn Thông tin di động: mô phỏng kênh PSDCH trong 4G LTE[Báo cáo] Bài tập lớn Thông tin di động: mô phỏng kênh PSDCH trong 4G LTE
[Báo cáo] Bài tập lớn Thông tin di động: mô phỏng kênh PSDCH trong 4G LTE
The Nguyen Manh4.2K vistas
Nguyen tac thiet ke trien khai mang ftth moi tai lieu noi bo por bocap231286
Nguyen tac thiet ke trien khai mang ftth moi  tai lieu noi boNguyen tac thiet ke trien khai mang ftth moi  tai lieu noi bo
Nguyen tac thiet ke trien khai mang ftth moi tai lieu noi bo
bocap2312864.6K vistas
Hardware guide t1600 por Huu Duc
Hardware guide t1600Hardware guide t1600
Hardware guide t1600
Huu Duc497 vistas
Mobile communication 1 por Huynh MVT
Mobile communication 1Mobile communication 1
Mobile communication 1
Huynh MVT121 vistas
TÀI LIỆU VỀ HỆ THỐNG MẠNG INTERNET AON/ GPON por SPKT
TÀI LIỆU VỀ HỆ THỐNG MẠNG INTERNET AON/ GPONTÀI LIỆU VỀ HỆ THỐNG MẠNG INTERNET AON/ GPON
TÀI LIỆU VỀ HỆ THỐNG MẠNG INTERNET AON/ GPON
SPKT4.7K vistas
Quy hoach mang w cdma por mjnhtamhn
Quy hoach mang w cdmaQuy hoach mang w cdma
Quy hoach mang w cdma
mjnhtamhn2.1K vistas
6630300 damh1-mc-cdma por small_pig
6630300 damh1-mc-cdma6630300 damh1-mc-cdma
6630300 damh1-mc-cdma
small_pig2.5K vistas
Tieng viet mini link survey por sonpndtvt
Tieng viet mini link surveyTieng viet mini link survey
Tieng viet mini link survey
sonpndtvt495 vistas
Tong quan mang di dong por thuti
Tong quan mang di dongTong quan mang di dong
Tong quan mang di dong
thuti12.5K vistas

Similar a đề Tài qui trình lắp đặt bts 3900 của công ty cổ phần viễn thông tin học điện tử kasati

Mitsubishi por
MitsubishiMitsubishi
Mitsubishiddungd4
740 vistas20 diapositivas
PLC mitsubishi por
PLC mitsubishiPLC mitsubishi
PLC mitsubishiquanglocbp
19.9K vistas20 diapositivas
Mang truyen thong siemen por
Mang truyen thong siemenMang truyen thong siemen
Mang truyen thong siemennewmon1
4.3K vistas37 diapositivas
Thực Hiện Bộ Chuyển Nguồn Tự Động Ats Bằng Plc S7-400.doc por
Thực Hiện Bộ Chuyển Nguồn Tự Động Ats Bằng Plc S7-400.docThực Hiện Bộ Chuyển Nguồn Tự Động Ats Bằng Plc S7-400.doc
Thực Hiện Bộ Chuyển Nguồn Tự Động Ats Bằng Plc S7-400.docDịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
3 vistas107 diapositivas
Đề tài: Thực hiện bộ chuyển nguồn tự động ATS bằng PLC S7-400, HAY por
Đề tài: Thực hiện bộ chuyển nguồn tự động ATS bằng PLC S7-400, HAYĐề tài: Thực hiện bộ chuyển nguồn tự động ATS bằng PLC S7-400, HAY
Đề tài: Thực hiện bộ chuyển nguồn tự động ATS bằng PLC S7-400, HAYDịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
132 vistas13 diapositivas
Chuong5 khoi thuphat por
Chuong5 khoi thuphatChuong5 khoi thuphat
Chuong5 khoi thuphatHate To Love
785 vistas28 diapositivas

Similar a đề Tài qui trình lắp đặt bts 3900 của công ty cổ phần viễn thông tin học điện tử kasati(20)

Mitsubishi por ddungd4
MitsubishiMitsubishi
Mitsubishi
ddungd4740 vistas
PLC mitsubishi por quanglocbp
PLC mitsubishiPLC mitsubishi
PLC mitsubishi
quanglocbp19.9K vistas
Mang truyen thong siemen por newmon1
Mang truyen thong siemenMang truyen thong siemen
Mang truyen thong siemen
newmon14.3K vistas
Chuong5 khoi thuphat por Hate To Love
Chuong5 khoi thuphatChuong5 khoi thuphat
Chuong5 khoi thuphat
Hate To Love785 vistas
Tcvn 7189 2009 por tungtt2009
Tcvn 7189 2009Tcvn 7189 2009
Tcvn 7189 2009
tungtt2009604 vistas
Khối thu phát por sirhieu
Khối thu phátKhối thu phát
Khối thu phát
sirhieu1.3K vistas
Các hệ thống điều khiển trạm biến áp por nataliej4
Các hệ thống điều khiển trạm biến ápCác hệ thống điều khiển trạm biến áp
Các hệ thống điều khiển trạm biến áp
nataliej4685 vistas
Hd nhanh cau hinh ip 20 g-1+0_itc-mbf por hienlv
Hd nhanh cau hinh ip 20 g-1+0_itc-mbfHd nhanh cau hinh ip 20 g-1+0_itc-mbf
Hd nhanh cau hinh ip 20 g-1+0_itc-mbf
hienlv1.4K vistas
[123doc] tram-bts-3g por Anh Việt
[123doc]  tram-bts-3g[123doc]  tram-bts-3g
[123doc] tram-bts-3g
Anh Việt54 vistas
BÁO cáo học tập về PLC MITSHUBISHI FX3U.pdf por Man_Book
BÁO cáo học tập về PLC MITSHUBISHI FX3U.pdfBÁO cáo học tập về PLC MITSHUBISHI FX3U.pdf
BÁO cáo học tập về PLC MITSHUBISHI FX3U.pdf
Man_Book137 vistas
Hardware guide mx960 por Huu Duc
Hardware guide mx960Hardware guide mx960
Hardware guide mx960
Huu Duc2.1K vistas
ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TÂY NAM ... por NuioKila
ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TÂY NAM ...ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TÂY NAM ...
ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TÂY NAM ...
NuioKila8 vistas
[9đ] Khuếch đại tín kiệu âm tần từ jack audio (NEW) por Khotailieu - Kiều My
[9đ] Khuếch đại tín kiệu âm tần từ jack audio (NEW)[9đ] Khuếch đại tín kiệu âm tần từ jack audio (NEW)
[9đ] Khuếch đại tín kiệu âm tần từ jack audio (NEW)
Acs 550 tiếng việt por khongbaogiotk
Acs 550 tiếng việtAcs 550 tiếng việt
Acs 550 tiếng việt
khongbaogiotk6.9K vistas

Más de Đinh Công Thiện Taydo University

Untitled Presentation por
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled PresentationĐinh Công Thiện Taydo University
1.5K vistas1 diapositiva
Cam bien trong robot(sensor robot) por
Cam bien trong robot(sensor robot)Cam bien trong robot(sensor robot)
Cam bien trong robot(sensor robot)Đinh Công Thiện Taydo University
8.9K vistas26 diapositivas
Cam bien tiem can por
Cam bien tiem canCam bien tiem can
Cam bien tiem canĐinh Công Thiện Taydo University
1.6K vistas30 diapositivas
Cam bien va ung dung por
Cam bien va ung dungCam bien va ung dung
Cam bien va ung dungĐinh Công Thiện Taydo University
2.6K vistas46 diapositivas
Ly thuyet dieu khien tu dong full por
Ly thuyet dieu khien tu dong fullLy thuyet dieu khien tu dong full
Ly thuyet dieu khien tu dong fullĐinh Công Thiện Taydo University
4K vistas79 diapositivas
3.5 g va quy hoach por
3.5 g va quy hoach3.5 g va quy hoach
3.5 g va quy hoachĐinh Công Thiện Taydo University
1.2K vistas77 diapositivas

Más de Đinh Công Thiện Taydo University(20)

đề Tài qui trình lắp đặt bts 3900 của công ty cổ phần viễn thông tin học điện tử kasati

 • 1. Báo cáo thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC Lời mở đầu ................................................................................................................2 Danh mục từ viết tắt...................................................................................................3 CHƯƠNG 1: SƠ LƯỢC VỀ TỦ BTS 3900 CỦA HUAWEI................................4 1.1 Cấu trúc hệ thống tủ BTS 3900............................................................................4 1.2 Chức năng các thành phần trong tủ BTS..............................................................4 1.2.1 BBU (Baseband Unit)............................................................................4 1.2.2 DRFU (Double Radio Filter Unit).........................................................7 CHƯƠNG 2: QUI TRÌNH LẮP ĐẶT BTS 3900.................................................11 2.1 Lắp đặt phần oudoor...........................................................................................11 2.1.1 Lắp đặt antenna....................................................................................11 2.1.2 Lắp đặt jumper outdoor........................................................................12 2.1.3 Chỉnh hướng và tilt của anten...............................................................13 2.2 Lắp đặt indoor....................................................................................................15 2.2.1 Lắp đặt cầu cáp.....................................................................................15 2.2.2 Lắp đặt tủ BTS3900.............................................................................16 2.2.3 Lắp đặt cấu hình...................................................................................17 2.2.4 Cách đấu nối trong card BBU..............................................................19 2.2.5 Cách đấu nối trong card UPEU............................................................21 2.3. Cách đấu cảnh báo............................................................................................22 2.4 Lắp đặt tủ nguồn.................................................................................................23 2.5 Qui cách dán nhãn thuộc dự án VNP1732BTS..................................................25 2.6 Những vấn đề Huawei sẽ kiểm tra.....................................................................30 Kết luận...............................................................................................................................31 Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati 1
 • 2. Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Như ta đã biết, trạm thu phát gốc (BTS) là một phần của thiết bị tạo điều kiện giao tiếp không dây giữa thiết bị người dùng (UE) với một mạng lưới truyền thông di động.BTS gồm tất cả các thiết bị giao tiếp truyền dẫn và vô tuyến cần thiết (hệ thống anten,bộ khuếch đại tần và các thiết bị số cần thiết) dù trạm phủ một hay nhiều ô. Nhiệm vụ chủ yếu của nó là truyền dẫn vô tuyến.Về mặt vật lý BTS phải đuợc đặt ở vị trí gần anten để đạt được sự bao phủ vô tuyến cần thiết. BTS như là một modem vô tuyến phức tạp. Trong đợt thực tập lần này, được tiếp cận thực tế một quy trình lắp đặt trạm BTS, được quan sát các thiết bị viễn thông, bổ sung đuợc một số kinh nghiệm thực tiễn. Nhận thấy được giữa thực tiễn và lý thuyết có sự khác biệt rõ ràng, một phần là do mỗi thiết bị viễn thông cần có một thông số chuẩn nhất định và cũng phụ thuộc vào điều kiện thực tế mà lắp đặt một hệ thống BTS sao cho tối ưu nhất. Bài báo cáo này, là những gì tụi em rút ra đuợc sau quá trình thực tập, và cũng mô tả một cách chi tiết công việc cũng như quy trình lắp đặt trạm thu phát gốc. Để có thể hòan thành bài báo cáo, em đã tham khảo qua các tài liệu về tủ 3900 của hãng HUAWEI cùng với sự giúp đỡ của các anh trong bộ phận kỹ thuật công ty KASATI. Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati 2
 • 3. Báo cáo thực tập tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DCDU-01 (Direct Current Distribution Unit) : bộ cấp dòng một chiều DRFU (Double Radio Filter Unit ) :bộ lọc sóng đôi FAN (FAN unit ):quạt GATM (GSM Antenna and TMA Control module): mô-đun điều khiển TMA và angten GSM GTMU (GSM Transmission & Management Unit for BBU):bộ phận quản lý và chuyển giao GSM cho BBU PMU (Power and Environment Monitoring Unit) :bộ phận giám sát môi trường và nguồn PSU (AC/DC)Power Supply Unit(AC/DC) :bộ cung cấp nguồn AC PSU (DC/DC)Power Supply Unit(DC/DC) : bộ cung cấp nguồn DC UBFA (Universal BBU Fan unit type A(2U) ):quạt chung cho BBU UEIU (Universal Environment Interface Unit) : bộ giao diện môi trường chung UELP (Universal E1/T1 Lightning Protection unit): bộ chống sét chung UPEU (Universal Power and Environment interface Unit):bộ giao diện môi trường và nguồn chung BBU(Baseband Unit):khối băng gốc TMA(Tower Mouted Aplifier):Bộ khuếch đại đỉnh cột Chương 1 Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati 3
 • 4. Báo cáo thực tập tốt nghiệp SƠ LƯỢC VỀ TỦ BTS 3900 CỦA HUAWEI 1.1 Cấu trúc hệ thống tủ BTS 3900 - BTS3900 này bao gồm BBU3900, các DRFU, tủ macro. BBU3900 và DRFUs được cài đặt trong tủ macro. Hình 1.1: Cấu trúc tủ BTS - Các thành phần BTS3900 là BBU, DRFU, DCDU-01, GATM, QLDA, PSU, và bộ phận FAN. 1.2 Chức năng các thành phần trong tủ BTS 1.2.1 BBU (Baseband Unit) - Là đơn vị điều khiển băng gốc và cho phép tương tác giữa các trạm BTS,BSC. Gồm UEIU, GTMU, UELP, UBFA, và UPEU. Hình 1.2: Module BBU 3900 Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati 4
 • 5. Báo cáo thực tập tốt nghiệp ● UEIU (Universal Environment Interface Unit) truyền tín hiệu giám sát, tín hiệu báo động từ các thiết bị bên ngoài cho board điều khiển chính. Hình 1.3: Board UEIU UEIU thực hiện các chức năng sau: - Cung cấp 2 cổng tín hiệu RS 485 - Cung cấp tám cổng liên lạc báo động ● GTMU (The GSM Transmission, Timing, and Management Unit for BBU) điều khiển và quản lý toàn bộ BTS. Nó cung cấp giao diện liên quan đến clock tham chiếu, nguồn cung cấp, OM, và báo động bên ngoài. Hình 1.4: Board GTMU GTMU thực hiện các chức năng sau: - Điều khiển, duy trì, và điều hành các trạm BTS - Cung cấp quản lý lỗi, quản lý cấu hình, quản lý hiệu suất, và quản lý bảo mật - Màn hình các module quạt và cung cấp nguồn cho mô-đun - phân phối và quản lý tín hiệu clock BTS Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati 5
 • 6. Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Cung cấp đầu vào clock để thử nghiệm - Cung cấp cổng Ethernet để bảo trì nội hạt - Cung cấp bốn E1 đầu vào - Cung cấp cổng CPRI giao tiếp với các mô-đun RF. ● UELP (This describes the Universal E1/T1 Lightning Protection Unit). Đây là board tùy chọn được cài đặt trong các SLPU hoặc BBU. UELP cung cấp bảo vệ chống sét cho bốn tín hiệu E1/ T1. Hình 1.5: Board UELP ● UBFA (This describes the Universal BBU Fan Unit Type A) chức năng : - Điều khiển tốc độ quạt - Báo cáo tình trạng quat cho board kiểm soát chính - Phát hiện nhiệt độ tại lỗ vào không khí Hình 1.6: Bảng UBFA Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati 6
 • 7. Báo cáo thực tập tốt nghiệp ● UPEU (This describes the Universal Power and Environment Interface Unit) - Nó chuyển đổi -48 V hoặc 24 V DC đến 12V DC - Cung cấp hai tín hiệu RS485 và tám báo động - Cung cấp các kết nối ngược lại bảo vệ cho kết nối cáp điện UPEU được phân làm 2 loại: UPEA, UPEB. Hình 1.7: Board UPEA Hình 1.8 : Board UPEB 1.2.2 DRFU (Double Radio Filter Unit) Là một bộ lọc vô tuyến đôi xử lý hai sóng mang. DRFU thực hiện điều chế và giải điều chế giữa các tín hiệu baseband và tín hiệu RF, xử lý dữ liệu, kết hợp và chia tín hiệu. Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati 7
 • 8. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hình 1.9: Bảng DRFU Tủ macro dùng để đặt các BBU3900 và DRFU. Ngoài ra, tủ macro còn cung cấp các chức năng như phân phối điện, tản nhiệt, và tăng bảo vệ 002E ● DRFU thực hiện các chức năng sau: - Nó điều chế tín hiệu baseband đến GSM tín hiệu RF bằng cách sử dụng chuyển đổi tần số trực tiếp các kênh truyền. Sau khi khuếch đại hoặc kết hợp các tín hiệu RF, DRFU gửi tín hiệu đến ăng-ten để truyền. - Nó nhận được tín hiệu RF từ ăng-ten và chuyển đổi các tín hiệu RF thành tín hiệu IF.Sau khi khuếch đại, chuyển đổi A/D,qua bộ lọc và thực hiện Automatic Gain Control (AGC), DRFU sẽ gửi các tín hiệu đến các BBU để xử lý - Nó thực hiện kiểm soát nguồn và phát hiện sóng đứng. - Nó thực hiện việc phát hiện dòng ngược lại. - Nó hỗ trợ tổng hợp tần số và kiểm tra vòng lặp. - Nó tạo ra những clock CPRI, thu hồi clock CPRI của xung đồng bộ bị mất, và phát hiện báo động. Hình 1.10: Cấu trúc chức năng của DRFU Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati 8
 • 9. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  Các chức năng của đơn vị giao diện tốc độ cao như sau: - Thích ứng các tín hiệu từ các BBU cho các dơn vị xử lý tín hiệu - Thích ứng các tín hiệu từ bộ phận xử lý tín hiệu cho BBU Các đơn vị xử lý tín hiệu bao gồm hai kênh uplink RX, hai kênh downlink TX  Các chức năng của các kênh uplink RX như sau: - Down-chuyển đổi tín hiệu RF thành tín hiệu IF - Khuếch đậi các tín hiệu IF và thực hiện giải mã IQ - Thực hiện chuyển đổi A/D - Lấy tín hiệu số - Thực hiện lọc - Thực hiện Digital Automatic Gain Control (DAGC) - Đóng gói dữ liệu  Các chức năng của các kênh downlink TX như sau: - Mở gói các tín hiệu clock, tín hiệu điều khiển, và tín hiệu dữ liệu từ BBU và gửi cho các đơn vị liên quan - Định hình và lọc các tín hiệu đường xuống - thuc hien chuyển đổi D/A qua DAC và thực hiện điều chế IQ - Thực hiện chuyển đổi các tín hiệu RF đến băng phát. Các bộ khuếch đại điện khuếch đại tín hiệu RF công suất thấp từ bộ phận xử lý tín hiệu.  Các chức năng của ghép song công đôi như sau: - Ghép các tín hiệu RX và TX tín hiệu - Kết hợp các tín hiệu RX và tín hiệu TX để chúng chia sẻ cho kênh ăng ten cùng loại - Lọc các tín hiệu nhận được và các tín hiệu phát ● GATM (The GSM antenna and TMA control module ) có chức năng sau - Kiểm soát các ăng ten RET - Cung cấp điện cho TMA - Báo cáo tín hiệu điều khiển báo động RET - Giám sát hiện hành từ các feeder. Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati 9
 • 10. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hình 1.11: Board GATM ● DCDU-01(The direction current distribution unit ) - Nhận -48 V DC đầu vào - Cung cấp các đầu ra -48 V DC cho các board và các module khác trong tủ - Cung cấp xung bảo vệ ● FAN để thông gió, tản nhiệt cho tủ - Xác định nhiệt độ để điều chỉnh quạt. Bộ phận quạt gồm 4 quạt Hình 1.12: Board FAN Unit -PSU bộ biến đổi DC/DC hoặc AC/DC  tạo nguồn -48v cung cấp cho các thành phần Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati 10
 • 11. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Chương 2 QUI TRÌNH LẮP ĐẶT BTS 3900 2.1 Lắp đặt phần oudoor 2.1.1 Lắp đặt antenna Chúng ta sử dụng loại anten single ( Băng tần 900Mhz hoặc 1800Mhz và tilt điện là “Không độ điện” . Do đó bộ cùm để chỉnh tilt cơ cho anten nằm phía trên anten Cụ thể anten sau khi lắp đặt như hình dưới đây Hình 2.1: Hinh ảnh anten cho trạm single Lưu ý: Tất cả các trạm anten phải nằm trong vùng chống sét của trụ anten ( Vùng chống sét trong vòng 45độ) như hình sau. Hình 2.2: Vùng chống sét của antenna Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati 11
 • 12. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Feeder trước khi đưa vào phòng máy phải có độ võng để không bị nước vào phòng máy như hình 2.3 (Bán kính uốn cong >= 20 lần đường kính feeder) Hình 2.3 2.1.2 Lắp đặt jumper outdoor. Khi lắp đặt jumper outdoor phải quấn băng dính cẩn thận sau khi quấn xong phải thít bằng lạt nhựa và jumper phải có độ võng để giảm nước theo feeder xuống như hình 2.4. - Hình 2.4 Jumper kết nối vào anten phải chắc chắn và quấn cao su non cẩn thận và phải buộc lạt nhựa bên ngoài và cắt dư 3mm như hình 2.5. Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati 12
 • 13. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hình 2.5 2.1.3 Chỉnh hướng và tilt của anten. Huawei yêu cầu các đơn vị thi công phải lắp đặt hướng và tilt anten phải theo đúng thiết kế của Huawei một cách chính xác nhất. Huawei cấm không được sử dụng thước tilt trên anten để chỉnh tilt anten vì kết quả tilt không chính xác!( Sai số cho phép đối với hướng anten là ±50 hướng tilt anten là ±0.50 Hình 2.6: Dụng cụ kiểm tra hướng và tilt của anten. • Lắp đặt feeder Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati 13
 • 14. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Feeder phải được lắp đặt cẩn thận tránh va chạm, méo mó và kẹp cáp phải đồng đều khoảng cách giữa 2 hàng kẹp cáp là 1.0m-1.2m ( Theo tiêu chuẩn 4 tốt do VNP ban hành). • Dây tiếp đất cho feeder Feeder phải được lắp đặt 3 điểm tiếp đất feeder ( 1-Trên đỉnh cột , 2- tại vị trí cầu cáp ngang và trụ, 3- tại vị trí trước khi đi vào lỗ feeder) Nếu khoảng cách từ trụ anten vào đến cửa sổ feeder <1m thì chỉ cần 02 điểm tiếp đất feeder là tại đỉnh trụ và tại vị trí lỗ vào feeder. Cách bắt tiếp đất feeder vào trụ anten - Loại trụ tự đứng như hình 2.7 Hình 2.7 - Loại trụ dây co như hình 2.8 Hình 2.8 • Bảng đất oudoor Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati 14
 • 15. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Bảng đất outoor phải được lắp đặt chắc chắn và cách mặt dưới lỗ feeder outdoor là 30cm. Các dây đất của feeder phải được lắp đặt vào bảng đất một cách ngăn nắp nhất và không được chồng chéo lên nhau như hình 2.9 Hình 2.9 2.2 Lắp đặt indoor 2.2.1 Lắp đặt cầu cáp. Cầu cáp indoor phải được lắp đặt ngang với mép dưới của lỗ feeder ,cầu cáp phải được lắp đặt chắc chắn giữa cầu cáp đứng, cầu cáp ngang phải có dây tiếp đất liên kết giữa các cầu cáp và nối vào bảng đất chính của thiết bị. Lưu ý: - Phải lắp đầy đủ cầu cáp đứng phía sau tủ BTS, tủ nguồn, cầu cáp đứng để đi dây Acqui và dây đất.(Huawei cung cấp 06 thanh cầu cáp-> không thiếu cầu cáp. - Bảng đất indoor lắp cách mặt đất 30cm Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati 15
 • 16. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hình 2.10 2.2.2 Lắp đặt tủ BTS3900 Lắp đặt tủ BTS3900 phải lắp đặt chắc chắn. Phải cách tủ nguồn 10cm và phải ngang hàng với tủ nguồn. Đỉnh uốn cong dây jumper cách mặt tủ 20- 25 cm như hình 2.11 Hình 2.11 Lưu ý: Việc phân bố dây trên đỉnh tủ BTS3900 - Dây nguồn DC và dây đất vàng xanh đi bên trái tủ ( Buộc sát vào bề mặt tủ BTS) - Dây truyền dẫn E1 và dây cảnh báo đi bên phải tủ ( Buộc sát vào bề mặt tủ BTS) - Dây jumper đi giữa và phải uốn cong như hình trên và đỉnh uốn cong cách mặt tủ khoảng 20-25cm. 2.2.3 Lắp đặt cấu hình. Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati 16 10cm Đỉnh uốn cong cách mặt tủ 20-25cm
 • 17. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Cấu hình 2/2/2 Cấu hình 4/4/4 Hình 2.12: Lắp đặt cấu hình cho tủ BTS Hình 2.13: Cấu hình 2/2/2 Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati 17
 • 18. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Lưu ý: - Đối với cấu hình 2/2/2 các card DRFU gắn vào các khe 0/2/4 của tủ BTS3900. - Jumper gắn vào port ANT1 và port ANT2 trên mỗi card DRFU. - Các dây CPRI nối từ card BBU đến cổng CPRI-0 trên card DRFU. Các dây này đã được Huawei lắp sẵn tại nhà máy không cần tháo ra lắp lại. - Đối với cấu hinh 2/2/2 không cần đấu chéo dây RX Hình 2.14: Cấu hình 4/4/4 Lưu ý: - Đối với cấu hình 4/4/4 các card DRFU gắn vào tất cả các khe các khe của tủ BTS3900. - Jumper gắn vào 06 port ANT1 của mỗi DRFU và port ANT2 trên mỗi card DRFU để trống - Các dây CPRI nối từ card BBU đến cổng CPRI-0 trên card DRFU. - Dây thu đấu chéo nhau tại cổng RX1 ( RX1-in to RX1-out) Lưu ý chung : Để tránh lỗi VSWR nên làm connecter-jumper indoor nối vào tủ BTS trước -> cố định dây jumper rồi mới làm connecter-jumper nối tới feeder sau sẽ giảm thiểu lỗi VSWR tại indoor. Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati 18
 • 19. Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.2.4 Cách đấu nối trong card BBU Hình 2.15: Cách đấu nối trong card BBU Lưu ý :đối với card GTMU - Phải nối các dây CPRI từ card GTMU đến card DRFU tương ứng và chính xác. - Huawei đã sét mặc định luồng E1 là 120Ohm tại card GTMU cụ thể như hình 2.16 Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati 19
 • 20. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hình 2.16 Dây truyền dẫn nối từ card GTMU đến hộp DDF phải quấn hết trong hộp DDF không được cắt bỏ ,Các dây tiếp đất không được cắt bỏ mà để lại dự phòng .Không nối sợi tiếp đất vào chân S hoặc bar đất trong hộp DDF như hình 2.17 Hình 2.17 • Qui luật màu cho truyền dẫn E1 cho BTS3900 STT Luồng số Màu Ghi Chú 1 1 Blue/White RX Gray/White TX 2 2 Orange/White RX Red/Blue TX 3 3 Green/White RX Red/Orange TX 4 4 Brown/White RX Red/green TX 2.2.5 Cách đấu nối trong card UPEU. Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati 20 1-Phải gắn các phiến Krone thừa vào hộp DDF. 2- Phải đấu đủ 04 luồng vào phiến Krone. 3- Phải để lại dao bắn phiến Krone trong hộ DDF không được mang đi. 4- Phải đấu tiếp đất cho hộp DDF 4 3 2 1
 • 21. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hình 2.18: Cách đấu nối card UPEU 2.3. Cách đấu cảnh báo. Cách đấu nối cảnh báo ngoài cho BTS3900 - Trước khi đấu nối cảnh báo ngoài phải đánh dấu cẩn thận các loại cảnh báo ngoài tránh bị nhầm lẫn sẽ hỏng alarm box. Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati 21 DCDU EMU Cáp ảnh báo quạt Cáp nối cảnh báo ngoài Cáp nối cảnh báo nguồn cho tủ nguồn Emerson Cáp ảnh báo nguồn DCDU.Một đầu đấu vào DCDU và một đầu để trống dự phòng.
 • 22. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati 22 EMU Temp. & Humidity Water Gate Smoke power PGND Mặt trên hộp cảnh báo ngoài 15cm To BBU
 • 23. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hình 2.19: Cách đấu cảnh báo nguồn cho BTS3900 • Cách đấu cảnh báo nguồn cho BTS3900 Trong rectifier đấu như hình 2.20. Hình 2.20: Cách đấu nối trong rectifier Chú ý: Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati 23 Mặt trên Alarm Box
 • 24. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Dự án VNP1732 Huawei cấp 40m dây loại 2 đôi để đấu cảnh báo ngoài và cảnh báo nguồn đó để nối 04 cảnh báo từ Rectifier đến Alarm box phải sử dụng 02 đôi đây để đấu nối cảnh báo như hình trên. 2.4 Lắp đặt tủ nguồn. Tủ nguồn cung cấp cho BTS dự án VNP1732BTS tại khu vực phía Nam là loại tủ PS48300/1800-X6 Lắp đặt tủ nguồn. Yêu cầu: Tủ nguồn phải lắp đặt chắc chắn, phải FIX chắc chắn 04 ốc tại chân tủ và cách tủ BTS 10cm. Đấu nối dây AC input và dây đất Dây AC nối từ AC box đến tủ nguồn như sau. 1: Dây đỏ đấu nối đến pha 1 2: Dây vàng đấu nối đến pha 2 3: Dây xanh đấu nối đến pha 3 4: Dây đen đấu nối đến pha trung tinh. ( Tuyệt đối không đấu nối dây đất nguồn AC đến đây đất tủ nguồn Emerson) • Dây đất cung cấp cho dự án VNP1732BTS là loại dây đất vàng xanh loại 25mm2 nối từ điểm tiếp đất chính của tủ nguồn đến bảng đất và chỉ cần 01 sợi. Hình 2.21: Cách đấu nối dây đất trong tủ Rectifier Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati 24
 • 25. Báo cáo thực tập tốt nghiệp • Dây acqui nối vào 02 cầu chì lớn loại 160Ah • Thiết bị BTS nối vào cầu chì loại 100Ah • Dây nguồn của hộp cảnh báo ngoài nối vào CB 10Ah Hình 2.22 2.5 Qui cách dán nhãn thuộc dự án VNP1732BTS Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati 25 Dây acqui nối vào 02 cầu chì lớn loại 160Ah Thiết bị BTS nối vào cầu chì loại 100Ah Dây nguồn của hộp cảnh báo ngoài nối vào CB 10Ah
 • 26. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati 26 Nhãn dây nguồn Accqui -48V Kiểu Nhãn: Vị trí dán nhãn Nhãn đã được in sẵn như hình bên 1. Tại vị trí accqui, cách đầu connector 2cm 2. Trong tủ nguồn cách đầu connnector 2cm 3. Trên thang cầu cáp đứng phía trên tủ nguồn (tham khảo hình bên dưới) Dùng cho dây nguồn accqui -48V màu xanh Dùng cho dây nguồn accqui 0V màu đen Tại vị trí acqui (cách đầu connector nối 2cm) Bên trong tủ nguồn (cách đầu connector nối 2cm) Số “1” thể hiện số của tổ acqui Trên cầu cáp đứng phía trên tủ nguồn Nhãn Accqui Đánh dấu cực –48V Kiểu Nhãn: Nhãn đã được in sẵn như hình bên Đánh dấu cực +0V Đánh dấu số của bình acqui Vị trí dán nhãn (tham khảo hình bên dưới) Đánh dấu cực accqui Đánh số của bình accqui
 • 27. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hình 2.23: Nhãn cho cho bộ phận cảnh báo. Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati 27 Nhãn cáp tín hiệu Kiểu Nhãn: Nhãn đã được in sẵn như hình bên Vị trí dán nhãn Có 3 vị trí dãn nhãn như sau: 1. Trong hộp DDF 2. Trên nóc tủ BTS (cách connector 2cm) 3. Trên thang cầu cáp đứng, phía trên tủ nguồn và tủ BTS Số phân biệt các sợi cáp Khoảng trống dùng để gi thông tin Nhãn cáp luồng E1 và và cáp cảnh báo trên nóc tủ BTS Nhãn cáp luồng E1 và cáp cảnh báo trên trong hộp DDF Nhãn cáp tín hiệu trên thang cầu cáp đứng phía trên tủ nguồn và tủ BTS
 • 28. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati 28 Nhãn dây tiếp đất (màu vàng-xanh) Kiểu Nhãn: Nhãn cho dây tiếp địa có thể dùng một trong 2 loại dưới đây Vị trí dán nhãn Có 3 vị trí dãn nhãn như sau: 1. Cách điểm đấu nối trên thanh đồng tiếp địa 2cm 2. Cách điểm đấu nối bên trong tủ nguồn hoặc tủ BTS 2cm 3. Trên thang cáp đứng phía trên tủ BTS và tủ nguồn (Tham khảo trong hình vẽ trang bên dưới ) Phải gi đầy đủ thông tin trýớc khi dán nhãn 1. Nhãn PGND in sẵn 2. Nhãn trắng có dây thít Ô trống ghi số của cáp, dùng để phân biệt các cáp với nhau Nhãn cáp nguồn của thiết bị BTS, Truyền dẫn Kiểu Nhãn: Nhãn cho dây nguồn của các thiết bị có thể sử dụng 2 loại dưới đây Ô trống gi số của cáp, dùng để phân biệt giữa các thiết bị Nhãn trắng có dây thít Phải gi đầy đủ thông tin trýớc khi dán nhãn Nhãn cho cáp nguồn màu xanh -48V Nhãn cho cáp nguồn màu đen 0V Nhãn cho cho cáp nguồn màu xanh -48V
 • 29. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati 29 Nhãn cáp nguồn -48V của thiết bị Vị trí dán nhãn Có 3 vị trí dãn nhãn như sau: 1. Trong tủ nguồn, cách điểm đấu nối 2cm 2. Trên nóc tủ BTS 3. Trên thang cáp đứng phía trên tủ BTS và tủ nguồn (Tham khảo trong hình) Nhãn cho Jumper và Feeder Dự án VNP1732 gián cả nhãn nhựa và nhãn nhãn băng keo màu 2. Vị trí dán nhãn: Jumper: 2 đầu Jumper cách connector 2cm Feeder: 4 điểm (Trên cột cách connector feeder-jumper ngoài trời 2cm, ở giữa cột, trýớc cửa sổ feeder, Cách connector feeder – Jumper trong phòng 2cm 1. Dùng băng dính màu làm nhãn cho Feeder và Jumper: Màu đỏ: Sector 1 Màu vàng: Sector 2 Màu Xanh: Sector 3
 • 30. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hình 2.24: Dán nhãn cho Jumper và feeder Nhãn cho feeder và jumper bao gồm 05 điểm( Bao gồm cả nhãn nhựa và nhãn băng keo màu như hình 2.25 Hình 2.25 Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati 30
 • 31. Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.6 Những vấn đề Huawei sẽ kiểm tra. • Hướng, tilt,chéo feeder. • Đấu nối cảnh báo./ đấu acqui • Dây truyền dẫn đi sát dây nguồn • Các vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng mạng của thiêt bị. Kết Luận Hoàn thành xong cuốn báo cáo này, cũng là lúc tụi em kết thúc đợt thực tập. Kết hợp giữa kiến thức có được trong quá trình học tập và những công việc thực tế làm được trong quá trình thực tập, em đã tích lũy được cho mình được vô số kinh nghiệm mà sẽ hỗ trợ tiếp tục trong quá trình học tập và làm việc mai sau. Một lần nữa em xin được cảm ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ nhiệt tình của các anh các chú trong tổng công ty KASATI nói chung và phòng thiết bị di động, truyền dẫn nói riêng đã giúp em có đuợc một kỳ thực tập thành công. Công ty CP viễn thông tin học điện tử Kasati 31