Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Мария Maria Georgieva TeacherBG(20)

Publicidad

Математика за всеки, 31.03.2023.pptx

 1. Математика за всеки Мария Георгиева, 54.СУ „Св. Иван Рилски“, София, 31.03.2023 г.
 2. 1.зад. Пресметни разликите. 11 – 2 = … 11 – 3 = … 12 – 3 = … 12 – 4 = … 9 8 9 8
 3. 2.зад. Запиши три равенства с числата 4, 7 и 11. 7 + 4 = 11 11 – 4 = 7 11 – 7 = 4
 4. 3.зад. Колко е разликата, ако умаляемото е 11, а умалителят е 5? 11 – 5 = 6
 5. 4. зад. Калоян намислил число, което е с 6 по-малко от 11. Кое число е намислил Калоян? 11 – 6 = 5
 6. 5. зад. +, - 7 4 > 10 11 8 < 10 11 6 > 16 6 > 11 7
 7. 6. зад. Поправи допуснатите грешки. 12 – 4 = 7 11 – 6 > 5
 8. 7. зад. Ученик трябва да реши 12 задачи. Вече е решил 7 задачи. Колко задачи му остават? 12 – 7 = 5 з.
 9. 8. зад. От 12 стола около масата 8 са заети. Колко са незаетите столове?
 10. 9.зад. Постави въпрос и реши задача по картинката. На поляна 11 деца играят с хвърчила. Три от тях изпускат хвърчилата си и те отлитат далече. ………………………………….. ?
 11. 10.зад. Един куфар тежи 12 килограма, а една чанта е с 4 килограма по-лека. Колко килограма тежи чантата? 12 кг с 4 кг по-лека 12 – 4 = 8 кг
 12. 11.зад. Запиши броя на всички: А) правоъгълници Б) квадрати
 13. 12.зад. Колко часа показва часовникът?
 14. 13.зад. Оцвети с 1 по-малко от разликата на числата 12 и 5.
 15. 14. зад. Начертай отсечка, с дължина равна на разликата на числата 12 и 3. 12 + 3 = … 12 – 3 = …
 16. 15.зад. Мечо Пух напълнил гърне с мед и го претеглил. Празното гърне тежи 2 кг. Колко килограма мед има в гърнето? гърне + мед
 17. БРАВО!
Publicidad