Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

การสร้างแบรนด์ ให้ ธุรกิจดิจิทัล ยืนหนึ่งบนโลกออนไลน์ โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 73 Anuncio

การสร้างแบรนด์ ให้ ธุรกิจดิจิทัล ยืนหนึ่งบนโลกออนไลน์ โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์

Descargar para leer sin conexión

การสร้างแบรนด์ ให้ ธุรกิจดิจิทัล ยืนหนึ่งบนโลกออนไลน์ โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์

มา สร้างแบรนด์ ออนไลน์ให้ได้ยอดขายสุดปัง ด้วย กลยุทธ์ จากกูรูด้าน Online Marketing

The Young Entrepreneur Mastery 2022
นักศึกษาทุกระดับ
และ ผู้สนใจเริ่มทำธุรกิจ / ผู้ที่มีธุรกิจและต้องการเพิ่มเติมทักษะ


" กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ให้ยืนหนึ่งบนโลกออนไลน์ "

โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล

เนื้อหา :
ขั้นตอนสร้างแบรนด์สินค้าให้ดัง ยอดขายปังๆ บนโลกออนไลน์

- Market Research วิเคราะห์ตลาดเพื่อกำหนดเป้าหมายและกระบวนการที่ชัดเจน

- Customer Insight รู้ลึกความต้องการลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุด

- Brand Building วิธีการสร้างแบรนด์ให้ติดตลาด เป็นที่จดจำของลูกค้า


คำที่เกี่ยวข้อง:
สร้าง แบรนด์
การ สร้าง แบรนด์
สร้าง แบรนด์
การ สร้าง แบรนด์
การ สร้าง แบรนด์ ธุรกิจ ดิจิทัล
การ สร้าง ตรา สินค้า
การ สร้าง branding
การ ทำ แบรนด์
การ สร้าง แบรนด์ ธุรกิจ ดิจิทัล
การ สร้าง ตรา สินค้า
brand strategy คือ
กลยุทธ์ การ สร้าง แบรนด์
การ ทำ แบรนด์
การ สร้าง branding
branding strategy คือ
กลยุทธ์ ตรา สินค้า
วิธี การ สร้าง แบรนด์
การ สร้าง แบรนด์ สินค้า
วิธี สร้าง แบรนด์
กลยุทธ์ การ สร้าง ตรา สินค้า
การ ทำ branding
สร้าง branding
วิธี การ สร้าง แบรนด์
วิธี สร้าง แบรนด์
การ ทำ branding
การ ทํา branding
การ ทํา แบรนด์
การ สร้าง แบรนด์ สินค้า
สร้าง branding
ทำ branding
การ สร้าง แบรนด์ ธุรกิจ
สร้าง ตรา สินค้า
วิธี สร้าง แบรนด์ สินค้า
ทํา branding
วิธี การ สร้าง ตรา สินค้า
วิธี การ สร้าง แบรนด์ สินค้า
การ สร้าง แบรนด์ 4.0
ทํา แบรนด์ กระเป๋า หนัง
การ สร้าง แบ ร น์
วิธี การ สร้าง brand
การ ทํา branding
กลยุทธ์ ใน การ สร้าง แบรนด์
brand strategy ตัวอย่าง
ที่ ปรึกษา แบรนด์
วิธี สร้าง แบรนด์ สินค้า
กลยุทธ์ แบรนด์
brand extension strategy คือ
ทำ branding
การ สร้าง แบรนด์ ธุรกิจ
สร้าง ตรา สินค้า
กลยุทธ์ การ สร้าง แบรนด์ chanel
brand development strategy คือ
ที่ ปรึกษา การ สร้าง แบรนด์
ทํา branding
วิธี การ สร้าง แบรนด์ สินค้า
การ ทํา แบรนด์
ที่ ปรึกษา ด้าน การ สร้าง แบรนด์
brand awareness กลยุทธ์
กลยุทธ์ luxury brand
กลยุทธ์ การ สร้าง แบรนด์ pdf
กลยุทธ์ สร้าง แบรนด์
ที่ ปรึกษา สร้าง แบรนด์
brand awareness strategy คือ
กลยุทธ์ ของ แบรนด์
วิธี การ สร้าง ตรา สินค้า
กลยุทธ์ การ สร้าง แบรนด์ คือ
กลยุทธ์ การ สร้าง แบรนด์ branding strategy
ปรึกษา การ สร้าง แบรนด์
การ สร้าง แบรนด์ 4.0
ทํา แบรนด์ กระเป๋า หนัง
กลยุทธ์ branding
กลยุทธ์ ตรา สินค้า brand strategy
การ สร้าง แบ ร น์
วิธี การ สร้าง brand
วิทยากร แบรนด์

การสร้างแบรนด์ ให้ ธุรกิจดิจิทัล ยืนหนึ่งบนโลกออนไลน์ โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์

มา สร้างแบรนด์ ออนไลน์ให้ได้ยอดขายสุดปัง ด้วย กลยุทธ์ จากกูรูด้าน Online Marketing

The Young Entrepreneur Mastery 2022
นักศึกษาทุกระดับ
และ ผู้สนใจเริ่มทำธุรกิจ / ผู้ที่มีธุรกิจและต้องการเพิ่มเติมทักษะ


" กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ให้ยืนหนึ่งบนโลกออนไลน์ "

โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล

เนื้อหา :
ขั้นตอนสร้างแบรนด์สินค้าให้ดัง ยอดขายปังๆ บนโลกออนไลน์

- Market Research วิเคราะห์ตลาดเพื่อกำหนดเป้าหมายและกระบวนการที่ชัดเจน

- Customer Insight รู้ลึกความต้องการลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุด

- Brand Building วิธีการสร้างแบรนด์ให้ติดตลาด เป็นที่จดจำของลูกค้า


คำที่เกี่ยวข้อง:
สร้าง แบรนด์
การ สร้าง แบรนด์
สร้าง แบรนด์
การ สร้าง แบรนด์
การ สร้าง แบรนด์ ธุรกิจ ดิจิทัล
การ สร้าง ตรา สินค้า
การ สร้าง branding
การ ทำ แบรนด์
การ สร้าง แบรนด์ ธุรกิจ ดิจิทัล
การ สร้าง ตรา สินค้า
brand strategy คือ
กลยุทธ์ การ สร้าง แบรนด์
การ ทำ แบรนด์
การ สร้าง branding
branding strategy คือ
กลยุทธ์ ตรา สินค้า
วิธี การ สร้าง แบรนด์
การ สร้าง แบรนด์ สินค้า
วิธี สร้าง แบรนด์
กลยุทธ์ การ สร้าง ตรา สินค้า
การ ทำ branding
สร้าง branding
วิธี การ สร้าง แบรนด์
วิธี สร้าง แบรนด์
การ ทำ branding
การ ทํา branding
การ ทํา แบรนด์
การ สร้าง แบรนด์ สินค้า
สร้าง branding
ทำ branding
การ สร้าง แบรนด์ ธุรกิจ
สร้าง ตรา สินค้า
วิธี สร้าง แบรนด์ สินค้า
ทํา branding
วิธี การ สร้าง ตรา สินค้า
วิธี การ สร้าง แบรนด์ สินค้า
การ สร้าง แบรนด์ 4.0
ทํา แบรนด์ กระเป๋า หนัง
การ สร้าง แบ ร น์
วิธี การ สร้าง brand
การ ทํา branding
กลยุทธ์ ใน การ สร้าง แบรนด์
brand strategy ตัวอย่าง
ที่ ปรึกษา แบรนด์
วิธี สร้าง แบรนด์ สินค้า
กลยุทธ์ แบรนด์
brand extension strategy คือ
ทำ branding
การ สร้าง แบรนด์ ธุรกิจ
สร้าง ตรา สินค้า
กลยุทธ์ การ สร้าง แบรนด์ chanel
brand development strategy คือ
ที่ ปรึกษา การ สร้าง แบรนด์
ทํา branding
วิธี การ สร้าง แบรนด์ สินค้า
การ ทํา แบรนด์
ที่ ปรึกษา ด้าน การ สร้าง แบรนด์
brand awareness กลยุทธ์
กลยุทธ์ luxury brand
กลยุทธ์ การ สร้าง แบรนด์ pdf
กลยุทธ์ สร้าง แบรนด์
ที่ ปรึกษา สร้าง แบรนด์
brand awareness strategy คือ
กลยุทธ์ ของ แบรนด์
วิธี การ สร้าง ตรา สินค้า
กลยุทธ์ การ สร้าง แบรนด์ คือ
กลยุทธ์ การ สร้าง แบรนด์ branding strategy
ปรึกษา การ สร้าง แบรนด์
การ สร้าง แบรนด์ 4.0
ทํา แบรนด์ กระเป๋า หนัง
กลยุทธ์ branding
กลยุทธ์ ตรา สินค้า brand strategy
การ สร้าง แบ ร น์
วิธี การ สร้าง brand
วิทยากร แบรนด์

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de ธิติพล เทียมจันทร์ (20)

Anuncio

การสร้างแบรนด์ ให้ ธุรกิจดิจิทัล ยืนหนึ่งบนโลกออนไลน์ โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์

 1. 1. อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร ์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ brandingchamp.com กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ให้ยืนหนึ่งบนโลกออนไลน์
 2. 2. “ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์”
 3. 3. แบรนด์คืออะไร ?
 4. 4. แบรนด์คือ อะไรก็ตามที่ คนอื่นพูดถึงคุณ ตอนที่ คุณไม่ได้อยู่ในห้อง เจฟฟ์ เบโซส์
 5. 5. การสร้างแบรนด์คืออะไร ?
 6. 6. ทุกสิ่งที่มีปฏิสัมพันธ์ ในทุกรูปแบบ คือ การสร้างแบรนด์ เซธ ก็อดดิน
 7. 7. ขั้นตอน สร้างแบรนด์สินค้าให้ดัง ยอดขายปัง บนโลกออนไลน์ 3 - Market Research วิเคราะห์ตลาดเพื่อ กาหนดเป้าหมายและกระบวนการที่ชัดเจน - Customer Insight รู้ลึกความต้องการลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุด - Brand Building วิธีการสร้างแบรนด์ให้ติด ตลาด เป็นที่จดจาของลูกค้า
 8. 8. Market Research Target Market Target Customer ตลาดเป้าหมาย ลูกค้าเป้าหมาย
 9. 9. สัมมนา New Chapter เศรษฐกิจไทย | 25 พ.ค. 65 | ประชาชาติธุรกิจ https://www.youtube.com/watch?v=ilXBjTD5Tl8 ราคาประหยัด ราคาสูง คุณภาพสูง คุณภาพน้อย
 10. 10. • • • • • •
 11. 11. ด้านความสามารถในการแข่งขัน จุดแข็ง/จุดเด่น/ความแตกต่าง A B C D ME Target Market ตลาดเป้าหมาย
 12. 12. Target Customer ลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน มีความต้องการ, การใช้ ภาษา และ ความชอบ ที่ แตกต่างกัน
 13. 13. แต่เราสามารถเป็นบางสิ่ง บางอย่างให้กับบางคนได้ เราไม่สามารถเป็นทุกสิ่ง ทุกอย่างให้กับทุกคนได้ Target Customer ลูกค้าเป้าหมาย
 14. 14. Target Customer ลูกค้าเป้าหมาย รู้จักกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ด้วย Customer Persona
 15. 15. เพศ ? ชื่อจริง นามสกุล ? อายุ ? สถานะภาพ ? อาชีพ ? ศาสนา ? ลักษณะทางกายภาพ (ความสูง น้าหนัก สีผิว) ? นิสัยและการแสดงออก ? ทัศนคติต่อสังคม ? การแต่งกาย ? ภูมิลาเนา (บ้านเกิด) ? ตาแหน่งที่อยู่ ที่พัก ปัจจุบัน? เงินเดือน ? รายจ่าย ? ยี่ห้อ มือถือ ? แบรนด์สินค้าที่ชอบ ? อาหารโปรด ? พาหนะ ที่ใช้ในการเดินทาง ? วิถีชีวิต วัน (จ. - ศ.) ? วิถีชีวิต วันหยุด (ส.-อ.) ? กิจกรรมยามว่าง ? กิจกรรมกลุ่มกับเพื่อน ? พฤติกรรมบนโลกออนไลน์ ? งานอดิเรก ? ของสะสม ? โซเชี่ยลมีเดีย ที่ใช้ ? รายการโปรดทางทีวี ? ภาพยนตร์สุดโปรด ? ชอบฟังเพลงแนวไหน ? หนังสือ นิตยสารที่ชอบ ? ดาราที่ชอบ ? โรคประจาตัว ? ปัญหากลุ้มใจ ? ความเกลียด (บุคคล สิ่งของ สัตว์ พฤติกรรม สภาพแวดล ้อม) ? ความกลัว (บุคคล สิ่งของ สัตว์ พฤติกรรม สภาพแวดล ้อม) ? Target Customer ลูกค้าเป้าหมาย
 16. 16. Customer Insights Market Testing ทดลองตลาด Influencers อินฟลูเอ็นเซอร์
 17. 17. “ชา”, “ชานม” ค้นหากลุ่ม Market Testing ทดลองตลาด Influencers อินฟลูเอ็นเซอร์
 18. 18. “ลูกบ้าน”, “ผู้อาศัย” ค้นหากลุ่ม Market Testing ทดลองตลาด Influencers อินฟลูเอ็นเซอร์
 19. 19. “พนักงาน”, “มนุษย์เงินเดือน” ค้นหากลุ่ม Market Testing ทดลองตลาด Influencers อินฟลูเอ็นเซอร์
 20. 20. ค้นหากลุ่ม Market Testing ทดลองตลาด Influencers อินฟลูเอ็นเซอร์
 21. 21. Market Testing ทดลองตลาด Real-time Demand ต้องการ เดี๋ยวนี้
 22. 22. Brand Building Inbound Marketing การตลาดเชิงรับ Outbound Marketing การตลาดเชิงรุก
 23. 23. https://support.google.com/google- ads/answer/1722064?hl=en https://www.facebook.com/business/help/1014601475 310378?id=429023050853196 ทาอย่างไรก็ได้ให้แบรนด์ ของคุณแสดง ให้กลุ่ม ลูกค้าเป้าหมายเห็นให้ ได้มากที่สุด ลูกค้าเป้าหมายเห็นแบรนด์ ของคุณอย่างน้อย 2 ครั้ง ภายใน 5 วัน และ แสดงให้ เห็นอยู่แบบนี้ไปอย่างน้อย 1 เดือน
 24. 24. Outbound Marketing การตลาดเชิงรุก
 25. 25. Outbound Marketing การตลาดเชิงรุก
 26. 26. Inbound Marketing การตลาดเชิงรับ
 27. 27. Search Engine Optimization (SEO) 1. รู้ว่าลูกค้าจะ ค้นหาแบบไหน 2. ติดหน้าแรก อันดับ 1-3 ด้วยคาตามข้อ 1. Inbound Marketing การตลาดเชิงรับ
 28. 28. Inbound Marketing การตลาดเชิงรับ
 29. 29. เธอ = Customer ฉัน = Company เขา = Competitor 1 2 3 4 5 6 7
 30. 30. เธอ = Customer ฉัน = Company เขา = Competitor 1 2 3 4 5 6 7
 31. 31. ถาม/ตอบ
 32. 32. BrandingChamp.com

×