ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง

ธิติพล เทียมจันทร์
ธิติพล เทียมจันทร์ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ en ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
brandingchamp.com
ขายของออนไลน์ให้ยอดพุ่ง
แถมเป็นดาวรุ่ง TikTok
“ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์”
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
JAN 2021
JAN 2023
สาเหตุของการใช้อินเตอร์เน็ต
วิดีโอยอดนิยม 2 รูปแบบ
2 Most Popular types of videos
วิดีโอ (บันทึกล่วงหน้า) วิดีโอถ่ายทอดสด
วิดีโอยอดนิยม 2 รูปแบบ
2 Most Popular types of videos
1280 x 720 px 600 x 600 px
600 x 750 px
1200 x 1200
px
1080 x 1920
px
1280 x 720 px
1080 x 1920
px
1200 x 1540
px
600 x 600 px
ขนาดของ วิดีโอ (ปกติ)
Standard Display Video Size
ขนาดของ วิดีโอ (ปกติ)
Standard Display Video Size
เงื่อนไข การนับยอดการรับชม (1 วิว) ?
ขนาดของ วิดีโอ (ปกติ)
Standard Display Video Size
เงื่อนไข การนับยอดการรับชม (1 วิว)
3 วินาที++ 3 วินาที++ 3 วินาที++ 30 วินาที++ ไม่มีการนับวิว
0 วินาที++
https://www.luismaram.com/tendencias-de-contenido-en-video-en-2022/
Rise of Short-form Video
วิดีโอแบบสั้นคอนเทนต์สุดปังแห่งยุคสมัย
1. เป็นคลิปวิดีโอแนวตั้ง
ความยาว ไม่เกิน 1 นาที,
3 วินาที และ 10 นาที ขึ้นไป
ขนาดของ วิดีโอ (สั้น)
Short Video Size
1080 x 1920
px
1080 x 1920
px
1080 x 1920
px
1080 x 1920
px
1080 x 1920
px
ขนาดของ วิดีโอ (สั้น)
Short Video Size
เงื่อนไข การนับยอดการรับชม (1 วิว) ?
ขนาดของ วิดีโอ (สั้น)
Short Video Size
เงื่อนไข การนับยอดการรับชม (1 วิว)
0 วินาที++ 0 วินาที++ 0 วินาที++ ไม่มีการนับวิว
0 วินาที++
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
Zhang Yiming ฉางยี่หมิง
Toutiao แอพฯข่าวพาดหัวรายวัน ส่งถึงผู้ใช้ตาม
เฉพาะความชอบส่วนบุคคลของผู้ใช้
2012
2017
TikTok หรือ Douyin 抖音 ในภาษาจีน
มีจานวนผู้ใช้งาน 1,000 ล้าน ยูสเซอร์
cnbc.com/2021/09/27/tiktok-reaches-1-billion-monthly-users.html
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
Mini Workshop
แบบฝึกหัดมือใหม่ CapCut
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
สมัครเข้าใช้งาน
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
ยินดีด้วย คลิป แรกแล้ว
เปลี่ยนมือสมัครเล่นให้เป็นเซียนตัดต่อวีดีโอ
อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
brandingchamp.com
เทคนิคพื้นฐาน
ตัดต่อวิดีโอ
ด้วย CapCut
https://youtu.be/zmtdoEi0bTU
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
วิธีตั้งค่าโปรไฟล์ และ เข้าใจเครื่องมือสาคัญ
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
1
1
2
3
4
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
Mini Workshop
แบบฝึกหัดมือใหม่ติ๊กตอก
1
1
2
3
4
1
1
2
2
1
1
2
1
2
3
4
1
2
3
ยินดีด้วย คลิป แรกแล้ว
วิธีสร้างรายได้จาก
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
Followers
1000 ++
Followers
<1000
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
Shop
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
นายหน้าขาย
สินค้าออนไลน์
TikTok Shop
Affiliate
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
5Viral Video Factors
เทคนิคปั้นไวรัลวิดีโอ
Viral Video Factor #1: กระชับได้ใจความ
ข้อมูลจาก New York Times
พบว่า 44% คนจะสูญเสีย
ความสนใจเมื่อดูวิดีโอ
ไปเกิน 60 วินาที
ดังนั้นควรทาวิดีโอที่
สั้นกระชับ จนไม่ต้องการ
คาอธิบายใดๆเพิ่มเติม
Viral Video Factor #2: ทาให้มีอารมณ์ร่วม
อารมณ์และความรู้สึก
เป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน
วิดีโอที่คุณนาเสนอ
ต้องสามารถทาให้
คนดูรู้สึกบางอย่าง
หรือ มีอารมณ์ร่วม
แม้จะดูจบไปแล้ว
Viral Video Factor #3: นาไปใช้ได้จริง
จากสถิติ พบว่า
วิดีโอแนะนาการใช้งาน
สอนเทคนิค (Tutorial)
ได้รับความนิยมสูงเสมอ
เพราะผู้คนหัน
มาหาคาตอบจากการ
ดูวิดีโอและนาไปใช้ทันที
Viral Video Factor #4: มีความเกี่ยวข้อง
วิดีโอสามารถสื่อสาร
แบบเฉพาะเจาะจง
ถึงคนดูเป้าหมาย
โดยที่คนดูต้องสามารถ
นึกตามในใจได้ว่า "นี่แหละตัวฉันเลย"
หรือ "ฉันจะต้องเป็นแบบนี้"
วิดีโอแบบนี้
สร้างความเชื่อใจได้ดี
Viral Video Factor #5: เซอร์ไพรส์
วิดีโอคอนเทนต์
มีจานวนมากมายมหาศาล
และ มากขึ้นทุกวินาที
เทคนิคตัดต่อ เอฟเฟค
สตอรี่ดีๆ คลิปคนดัง
ถ้าวิดีโอเหมือนกันไปหมด ไม่เด่นแน่ๆ
เซอร์ไพรส์ เป็นปัจจัยให้จดจาได้ง่าย
แถมพาไปสู่การสนทนาได้ด้วย
Viral Video Factor: อะไรก็ได้ ทาไปเถอะ
บางครั้ง การรไม่รู้จะ
ทาวิดีโอคอนเทนต์
อะไรดี ทายังไงดี
หรือ หมดมุขคิดไม่ออก
การลองทาอะไรไปเรื่อยเปื่อย
มีความเป็นไปได้มาก
ที่อยู่ดีๆ คลิปนั้นอาจกลายเป็น
ไวรัลวิดีโอในชั่วข้ามคืน
เทคนิค เป็นดาวรุ่ง
ตั้งแต่คลิปแรก
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
1. รูปแบบ
2. แคปชั่น
3. แฮชแท็ก
4. เพลง / เอฟเฟค
ดู/จา/นาไปใช้
1. รูปแบบ
2. แคปชั่น
3. แฮชแท็ก
4. เพลง / เอฟเฟค
ดู/จา/นาไปใช้
อัพโหลดสู่แพลฟอร์มออนไลน์ 1. ชื่อคลิป 2. คาอธิบาย 3. แฮ็ชแท็ก
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
BrandingChamp.com
https://bit.ly/TikTokChamp
เอกสารประกอบการบรรยาย
ถาม/ตอบ
ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง
BrandingChamp.com
1 de 89

Recomendados

ยิงแอด tiktok เพิ่มยอดขาย วิธียิงแอด facebook ให้ได้ผล โดย วิทยากรการตลาดออนไ... por
ยิงแอด tiktok เพิ่มยอดขาย วิธียิงแอด facebook ให้ได้ผล โดย วิทยากรการตลาดออนไ...ยิงแอด tiktok เพิ่มยอดขาย วิธียิงแอด facebook ให้ได้ผล โดย วิทยากรการตลาดออนไ...
ยิงแอด tiktok เพิ่มยอดขาย วิธียิงแอด facebook ให้ได้ผล โดย วิทยากรการตลาดออนไ...ธิติพล เทียมจันทร์
23 vistas166 diapositivas
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร ... por
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร ...การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร ...
การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ แนวความคิด และ ตัวอย่าง Modern Marketing 8Ps วิทยากร ...ธิติพล เทียมจันทร์
21 vistas140 diapositivas
รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล , รู้เท่าทันดิจิทัล หัวข้อ:การรู้เท่าทันและ ตอบสนองต่อส... por
รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล , รู้เท่าทันดิจิทัล หัวข้อ:การรู้เท่าทันและ ตอบสนองต่อส...รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล , รู้เท่าทันดิจิทัล หัวข้อ:การรู้เท่าทันและ ตอบสนองต่อส...
รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล , รู้เท่าทันดิจิทัล หัวข้อ:การรู้เท่าทันและ ตอบสนองต่อส...ธิติพล เทียมจันทร์
33 vistas84 diapositivas
ธุรกิจ e-commerce ในไทย ในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง พร้อม ตัวอย่าง [ การบริหาร ธุกิ... por
ธุรกิจ e-commerce ในไทย ในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง พร้อม ตัวอย่าง [ การบริหาร ธุกิ...ธุรกิจ e-commerce ในไทย ในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง พร้อม ตัวอย่าง [ การบริหาร ธุกิ...
ธุรกิจ e-commerce ในไทย ในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง พร้อม ตัวอย่าง [ การบริหาร ธุกิ...ธิติพล เทียมจันทร์
54 vistas96 diapositivas
Wellness ธุรกิจนี้ สร้างแบรนด์อย่างไร Branding สำหรับการสร้างรายได้ เพิ่มยอดข... por
Wellness ธุรกิจนี้ สร้างแบรนด์อย่างไร Branding สำหรับการสร้างรายได้ เพิ่มยอดข...Wellness ธุรกิจนี้ สร้างแบรนด์อย่างไร Branding สำหรับการสร้างรายได้ เพิ่มยอดข...
Wellness ธุรกิจนี้ สร้างแบรนด์อย่างไร Branding สำหรับการสร้างรายได้ เพิ่มยอดข...ธิติพล เทียมจันทร์
21 vistas63 diapositivas
ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดนใจ Gen Alpha และ Gen Z ตามช่วงอายุ โดย วิทยากรการตลาด อาจา... por
ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดนใจ Gen Alpha และ Gen Z ตามช่วงอายุ โดย วิทยากรการตลาด อาจา...ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดนใจ Gen Alpha และ Gen Z ตามช่วงอายุ โดย วิทยากรการตลาด อาจา...
ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดนใจ Gen Alpha และ Gen Z ตามช่วงอายุ โดย วิทยากรการตลาด อาจา...ธิติพล เทียมจันทร์
80 vistas73 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de ธิติพล เทียมจันทร์

สอนเขียนคอนเทนต์ บทความสร้างรายได้ Secret of Long-Form writing por
สอนเขียนคอนเทนต์ บทความสร้างรายได้ Secret of Long-Form writingสอนเขียนคอนเทนต์ บทความสร้างรายได้ Secret of Long-Form writing
สอนเขียนคอนเทนต์ บทความสร้างรายได้ Secret of Long-Form writingธิติพล เทียมจันทร์
44 vistas72 diapositivas
Creator / Content creator คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ ( เรียน content creator ) หัวข้... por
Creator / Content creator คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ ( เรียน content creator ) หัวข้...Creator / Content creator คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ ( เรียน content creator ) หัวข้...
Creator / Content creator คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ ( เรียน content creator ) หัวข้...ธิติพล เทียมจันทร์
101 vistas62 diapositivas
สอนตัดต่อวีดีโอ มือใหม่ ก็ทำได้ หัวข้อ ปั้นทอล์กโชว์สร้างวิดีโอสัมภาษณ์อย่างม... por
สอนตัดต่อวีดีโอ มือใหม่ ก็ทำได้ หัวข้อ ปั้นทอล์กโชว์สร้างวิดีโอสัมภาษณ์อย่างม...สอนตัดต่อวีดีโอ มือใหม่ ก็ทำได้ หัวข้อ ปั้นทอล์กโชว์สร้างวิดีโอสัมภาษณ์อย่างม...
สอนตัดต่อวีดีโอ มือใหม่ ก็ทำได้ หัวข้อ ปั้นทอล์กโชว์สร้างวิดีโอสัมภาษณ์อย่างม...ธิติพล เทียมจันทร์
29 vistas60 diapositivas
พอดแคสต์ คือ อะไร สอน วิธีทําพอดแคสต์ spotify apple google soundcloud blockdi... por
พอดแคสต์ คือ อะไร สอน วิธีทําพอดแคสต์ spotify apple google soundcloud blockdi...พอดแคสต์ คือ อะไร สอน วิธีทําพอดแคสต์ spotify apple google soundcloud blockdi...
พอดแคสต์ คือ อะไร สอน วิธีทําพอดแคสต์ spotify apple google soundcloud blockdi...ธิติพล เทียมจันทร์
55 vistas82 diapositivas
data storytelling คือ อะไร ? การเล่าเรื่อง ( สตอรี่เทลลิ่ง ) จากข้อมูล por
data storytelling คือ อะไร ? การเล่าเรื่อง ( สตอรี่เทลลิ่ง ) จากข้อมูลdata storytelling คือ อะไร ? การเล่าเรื่อง ( สตอรี่เทลลิ่ง ) จากข้อมูล
data storytelling คือ อะไร ? การเล่าเรื่อง ( สตอรี่เทลลิ่ง ) จากข้อมูลธิติพล เทียมจันทร์
191 vistas211 diapositivas
การเล่าเรื่อง เพื่อ การสื่อสาร และ การตลาดยุคดิจิทัล ( เทคนิค, วิธี สตอรี่เทล... por
การเล่าเรื่อง เพื่อ การสื่อสาร และ การตลาดยุคดิจิทัล ( เทคนิค, วิธี สตอรี่เทล...การเล่าเรื่อง เพื่อ การสื่อสาร และ การตลาดยุคดิจิทัล ( เทคนิค, วิธี สตอรี่เทล...
การเล่าเรื่อง เพื่อ การสื่อสาร และ การตลาดยุคดิจิทัล ( เทคนิค, วิธี สตอรี่เทล...ธิติพล เทียมจันทร์
396 vistas56 diapositivas

Más de ธิติพล เทียมจันทร์(20)

สอนตัดต่อวีดีโอ มือใหม่ ก็ทำได้ หัวข้อ ปั้นทอล์กโชว์สร้างวิดีโอสัมภาษณ์อย่างม... por ธิติพล เทียมจันทร์
สอนตัดต่อวีดีโอ มือใหม่ ก็ทำได้ หัวข้อ ปั้นทอล์กโชว์สร้างวิดีโอสัมภาษณ์อย่างม...สอนตัดต่อวีดีโอ มือใหม่ ก็ทำได้ หัวข้อ ปั้นทอล์กโชว์สร้างวิดีโอสัมภาษณ์อย่างม...
สอนตัดต่อวีดีโอ มือใหม่ ก็ทำได้ หัวข้อ ปั้นทอล์กโชว์สร้างวิดีโอสัมภาษณ์อย่างม...
การเล่าเรื่อง เพื่อ การสื่อสาร และ การตลาดยุคดิจิทัล ( เทคนิค, วิธี สตอรี่เทล... por ธิติพล เทียมจันทร์
การเล่าเรื่อง เพื่อ การสื่อสาร และ การตลาดยุคดิจิทัล ( เทคนิค, วิธี สตอรี่เทล...การเล่าเรื่อง เพื่อ การสื่อสาร และ การตลาดยุคดิจิทัล ( เทคนิค, วิธี สตอรี่เทล...
การเล่าเรื่อง เพื่อ การสื่อสาร และ การตลาดยุคดิจิทัล ( เทคนิค, วิธี สตอรี่เทล...
การสร้างแบรนด์ ให้ ธุรกิจดิจิทัล ยืนหนึ่งบนโลกออนไลน์ โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล... por ธิติพล เทียมจันทร์
การสร้างแบรนด์ ให้ ธุรกิจดิจิทัล ยืนหนึ่งบนโลกออนไลน์ โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล...การสร้างแบรนด์ ให้ ธุรกิจดิจิทัล ยืนหนึ่งบนโลกออนไลน์ โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล...
การสร้างแบรนด์ ให้ ธุรกิจดิจิทัล ยืนหนึ่งบนโลกออนไลน์ โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล...
สอนเล่นติ๊กต๊อก สู่…สุดยอดนักขาย สไตล์ TikTok โดย วิทยากร อาจารย์แชมป์ por ธิติพล เทียมจันทร์
สอนเล่นติ๊กต๊อก สู่…สุดยอดนักขาย สไตล์ TikTok โดย วิทยากร อาจารย์แชมป์สอนเล่นติ๊กต๊อก สู่…สุดยอดนักขาย สไตล์ TikTok โดย วิทยากร อาจารย์แชมป์
สอนเล่นติ๊กต๊อก สู่…สุดยอดนักขาย สไตล์ TikTok โดย วิทยากร อาจารย์แชมป์
ยิงแอดเฟสบุ๊ค facebook ads สำหรับ เซล พนักงานขาย โดย วิทยากรการตลาดออนไลน์ อั... por ธิติพล เทียมจันทร์
ยิงแอดเฟสบุ๊ค facebook ads สำหรับ เซล พนักงานขาย โดย วิทยากรการตลาดออนไลน์ อั...ยิงแอดเฟสบุ๊ค facebook ads สำหรับ เซล พนักงานขาย โดย วิทยากรการตลาดออนไลน์ อั...
ยิงแอดเฟสบุ๊ค facebook ads สำหรับ เซล พนักงานขาย โดย วิทยากรการตลาดออนไลน์ อั...
หลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัล กับ โลกธุรกิจ ศูนย์การเรียนรู้ ปัญญาภิวัฒน์ por ธิติพล เทียมจันทร์
หลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัล กับ โลกธุรกิจ ศูนย์การเรียนรู้ ปัญญาภิวัฒน์หลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัล กับ โลกธุรกิจ ศูนย์การเรียนรู้ ปัญญาภิวัฒน์
หลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัล กับ โลกธุรกิจ ศูนย์การเรียนรู้ ปัญญาภิวัฒน์
Neuromarketing เคล็คลับพิชิตจิตลูกค้า โดย วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจั... por ธิติพล เทียมจันทร์
Neuromarketing เคล็คลับพิชิตจิตลูกค้า โดย วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจั...Neuromarketing เคล็คลับพิชิตจิตลูกค้า โดย วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจั...
Neuromarketing เคล็คลับพิชิตจิตลูกค้า โดย วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจั...
เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าให้สวย ด้วยมือถือ เบื้องต้น วิทยากร อาจารย์แชมป์ por ธิติพล เทียมจันทร์
เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าให้สวย ด้วยมือถือ เบื้องต้น วิทยากร อาจารย์แชมป์เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าให้สวย ด้วยมือถือ เบื้องต้น วิทยากร อาจารย์แชมป์
เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าให้สวย ด้วยมือถือ เบื้องต้น วิทยากร อาจารย์แชมป์

ขาย ของ ใน tiktok ให้ยอดพุ่งแถมเป็น ดาวรุ่ง ใน ติ๊กตอก โดย วิทยากร ชื่อดัง