Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

T3syksyesittely

262 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

T3syksyesittely

 1. 1. Tietotaitotalkoot, tilannekatsaus 13.10.2011 ML Viherä
 2. 2. Tietoyhteiskunnassa myös paikalla on merkitys Sosiaalinen Hybridi- palvelu Sosiaalinen media Tietosisällöt fyysinen läsnäolo Fyysinen Virtuaalinen
 3. 3. Motiivi on tärkeä yhdistävä tekijä Paikka, etäisyys Aika Liittymä Osaaminen Motivaatio Fyysinen ympäristö Toiminnallinen ympäristö Lähde: Susanna Kivelä, väitöskirjaluonnos, 2011
 4. 4. <ul><li>Yhteis ö n nelj ä viestinnäl l isten kehittäm i sen strategiaa: </li></ul><ul><li>toiminnan tehostaminen </li></ul><ul><li>osallistaminen </li></ul><ul><li>delegointi ja sitouttaminen </li></ul><ul><li>verkottuminen ja oppiminen </li></ul><ul><li>----> Tietotaitotalkoot toimii välineenä kaikissa strategioissa </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Kun painopiste on siin ä , miten kehitytää n yhdess ä entist ä paremmiksi, on kysymyksess ä verkoston oppiminen </li></ul><ul><li>Jos kysymys on siitä, millaiset puitteet verkosto tarjoaa yksil ön oppimiselle, verkosto näh dään oppimisympär i st önä ! </li></ul><ul><li>Tietotaitotalkoissa on kysymys verkoston/ yhteis ön oppimisesta! </li></ul><ul><li>Sen sijaan tietotaitotalkoot ei ole yksil ön oppimisympär i st ö </li></ul>
 6. 6. Talkoot kohderyhmittäin
 7. 7. Talkotuotosten jakauma
 8. 8. Tuloksia <ul><li>Talkoissa 1200 osallistujaa (15-64v) + 15 % yli-ikäisiä </li></ul><ul><li>Luotsikoulutuksessa 80 koulutettua luotsia </li></ul>
 9. 9. Osallistujien kommentteja <ul><li>yhteisökehittäjän odotukset : Kylän hengen luominen, kylän avautuminen ulospäi n , uusien   asukkaiden intergrointi, toiminnan markkinointi ja aktiivisten rekrytointi </li></ul><ul><li>Talkoissa opitaan &quot;uuden tietoyhteiskunnan arvomaailmaa, jossa ihminen on lähtö ko hta” </li></ul><ul><li>opitaan luottamaan omaan osaamiseen ja hy ödyntämään epävirallisia oppimisen väyliä, maksuttomia internet-ohjelmistoja ja sovelluksia. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>yhteisön näkö ku lmasta oppimisen kohteena esille nostettiin sek ä tietotekniikkaan liittyviä saaliita (taitto-ohjelman käyttö, kotisivujen päivittäminen, videoeditointi) ett ä tekemiseen ja prosessiin liittyvi ä asioita (yhteisöllisyyttä, aikataulupaineessa toimimista, valmiiksi &quot;pusertamista&quot;) </li></ul><ul><li>Yksittäi n en talkoolainen: ajatus omien tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittäm i nen, tekniikkaan tunnetun pelon ja arkuuden voittaminen </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Talkootapahtuma koettiin my ös pintapuoliseksi, kiireentuntuiseksi ja internet-alustan maksullisuus askarrutti </li></ul><ul><li>Talkoot koettiin pisarana, joskin tärkeänä pisarana </li></ul><ul><li>Luotetaan, ett ä yhdess ä tekeminen tuottaa jotain positiivista ja toiminnan tulos tuottaa my ös jotain positiivista </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Ohjausryhm ä : &quot;Tietotaitotalkoissa toiminta on kokonaisuutta ja ihmist ä kunnioittavaa. Hidasta pikemminkin kuin nopeaa. Erilaisia t eke misen kentti ä kunnioittavaa ja kuitenkin dynaamista. Hankkeen toteutus tarjoaa sellaista, joka on hyv ä metafora koko elämästä. Ollaan marginaalissa. Useimmat isot asiat eivät läh d ek ään keskelt ä vaan ne lähtevät reunoilta ja marginaalista” </li></ul>

×