Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 29 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a 15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä (20)

Más de Tilastokeskus (20)

Anuncio

Más reciente (20)

15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä

 1. 1. Liiketoiminta osana kiertotaloussiirtymää Heidi Pirtonen heidi.pirtonen@stat.fi @HeidiPirt #kiertotalousmittarit 1 16.12.2022 Heidi Pirtonen
 2. 2. Kiertotalousliiketoiminnan indikaattorit –Tilastokeskuksen erillisselvityksenä osana laajempaa CIRCWASTE-hanketta (alun perin 2020) –Päivitystyö 2022-2023 – Kiertotalousliiketoiminnan indikaattorit 2 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 3. 3. Kiertotalousliiketoiminta –Määritelmät ja rajaukset –Olemassa oleva tieto –Tilastokeskuksen aikasarjat – 2013-2020 (+-) – Myös aluedataa –8 toimintoa; 18 indikaattoria tai indikaattorijoukkoa 3 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 4. 4. 4 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 5. 5. 1. Design –Suunnittelu keskeinen osa kaikkia toimintoja –Elinkaarisuunnittelu, jätteen synnyn ehkäisy, päästöt, tuote- ja palvelusuunnittelu, logistiikan suunnitteluun –Vaikea mitata 5 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 6. 6. Kiertotalousaiheiset patentit Kiertotalousaiheiset patentit miljoonaa asukasta kohden vuosina 2010-2021 –Käytetään usein kuvaamaan teknologista edistystä –Pohjautuu Eurostat:in kiertotalousindikaattoriin – Jätteet, jätevesien käsittely, kasvihuonekaasupäästöt – *2020-2021 ennakkotieto Euroopan patenttiviraston tietokannasta 6 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 7. 7. 2. Materiaalien otto –Neitseellisten luonnonvarojen kulutuksen tulisi vähentyä kun niitä mahdollisesti korvataan kierrätysmateriaaleilla ja kulutus vähentyy –Suhteuttamalla talouskasvuun voidaan kuvata mahdollista irtikytkentää 7 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 8. 8. Kotimainen materiaalien kulutus ja materiaali-intensiteetti Kotimainen materiaalien kulutus materiaaleittain ja materiaali- intensiteetti vuosina 2010-2021 –Materiaalitilinpito -tilasto – *Meneillä olevan menetelmäkehityksen vuoksi aikasarjaa korjattu 2010 alkaen; aikasarjakatkos 2016-2017 (2010- 2016 täsmentyy) –YK:n Kestävän kehityksen indikaattoreita –DMC myös kiertotalousohjelmassa 8 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 9. 9. 3. Tuotanto –Yritysten ja työllisyyden näkökulma kiertotalouden toteutumisessa –Nykyiset tilastoluokitukset ei erittele kiertotaloutta –Kiertotaloustoimialat: –Kierrätys –Korjaus ja uudelleenkäyttö –Vuokraus- ja leasingtoiminta 9 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 10. 10. Kiertotaloustoimipaikkojen lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö Kiertotaloustoimipaikkojen lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö vuosina 2013-2020 –Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto –2020 liikevaihto supistui 5 % edellisvuodesta –Myös maakuntatietoa 10 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 11. 11. Palkkataso kiertotalousaloilla Kiertotaloustoimialojen ja kaikkien toimialojen mediaanipalkat vuosina 2010-2020 – Palkkarakennetilasto – Kiertotalouden toivotaan luovan uusia työpaikkoja – Tärkeä seurata minkälaista työtä alalle syntyy – 2020: – Vuokraus- ja leasing: 3500e – Korjaus ja uudelleenkäyttö: 3300e – Kaikki toimialat: 3200e – Kierrätys: 3100e 11 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 12. 12. Kiertotalousaloille työllistyneet koulutusasteittain Kiertotalousaloille vuoden sisällä valmistumisesta työllistyneet koulutusasteittain vuosina 2010- 2020 –Sijoittuminen koulutuksen jälkeen –tilasto –2020: – Ammatillinen koulutus 74 % – AMK: 16 % – Lukio 5 % – Yliopistot: 5 % 12 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 13. 13. 4. Logistiikka –Tehokas materiaalivirtojen hallinta ja logistiikka koko elinkaaren näkökulmasta –Kierrätysmateriaalien palautuminen uudelleenkäytettäväksi 13 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 14. 14. Kuorma-autoliikenteen tyhjät kuljetukset Tyhjien kuljetusten osuus kaikista kuorma-autoliikenteen tavarakuljetuksista 2011-2021 –Tieliikenteen tavarankuljetukset –tilasto –Kuljetusreittien suunnittelu, paluumatkojen hyödyntäminen tavarakuljetuksissa –2021 yli 25 % kaikesta kuorma- autoliikenteestä ajettiin ilman kuormaa 14 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 15. 15. 5. Kauppa ja palvelut 15 Heidi Pirtonen 16.12.2022 –Kulutuksen vähentyminen –Omistamisesta palveluiden käyttöön
 16. 16. Palvelualojen osuus liikevaihdosta Palvelualojen liikevaihdon osuus koko taloudesta vuosina 2013-2020 –Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto –Palvelujen kulutuksen tulisi korvata tavaroiden kulutusta –2020 laskua selittänee koronarajoitukset? 16 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 17. 17. 6. Kulutus ja jakamistalous –Kuluttamisessa pitäisi siirtyä jakamistalouteen ja palveluiden käyttämiseen –Vähentää neitseellisten raaka-aineiden tarvetta –Kuluttajien päätökset ohjaavat yritysten toimintaa 17 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 18. 18. Kirpputorikauppa Kirpputoritoimialoilla toimivien toimipaikkojen lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstömäärä vuosina 2013- 2020 – Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto – Toimialat: – Antiikkiliikkeet, antikvariaattikauppa, huutokauppakamarit, muiden käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa – Perinteinen kirpputorikauppa taantumassa? – Myös maakuntatietoa 18 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 19. 19. Vertais- ja yhteiskäyttö Asuntojen vertaisvuokraus Suomessa ja ulkomailla 2019 –Vertais- ja jakamistalouden ilmiöt kotitalouksissa –Vain 3 % käyttänyt vertaismajoituksen sovellusta oman tai sijoitusasunnon vuokraukseen –Keskimääräiset tulot asunnon vertaisvuokrauksesta vuoden aikana 2300 euroa 19 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 20. 20. 7. Jätteet –Jätteen synnyn ehkäisy – Jos jätettä syntyy, materiaalina hyödyntäminen energiahyödyntämisen sijaan –Materiaalit ja tuotteet kiertävät mahdollisimman pitkään –Biohajoavan jätteen materiaalihyödyntäminen 20 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 21. 21. Yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteen määrä hyödyntämistavoin jaettuna ja yhdyskuntajätteen kierrätysaste sekä EU-keskiarvo vuosina 2010- 2021 – Jätetilasto – Kierrätetyistä jätteistä voidaan tehdä uusiomateriaaleja – Materiaalina hyödyntäminen – 2021: – 3,4 milj. tonnia (609 kg/asukas) – Kierrätysaste 37 % – Tavoite 55 % v.2025 21 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 22. 22. Biokaasun tuotanto ja hyödyntämisaste Biokaasun tuotanto, hyödyntäminen ja hyödyntämättä jäävän osuuden soihtupoltto vuosina 2010-2021 – Jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntämistä mädättämällä – Ylimääräinen biokaasu soihtupolttoon – 2021: – Hyödyntämisaste kasvoi 90 %:iin – Aiemmin n.85 % – Energian hankinta ja kulutus – *Tilastokeskus 2017 alkaen – Aiemmin Suomen biokaasulaitosrekisterin tiedot 22 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 23. 23. 8. Uudelleenkäyttö ja kierrätys –Neitseellisten raaka-aineiden käytön vähentäminen, kierrätysmateriaaleilla korvaaminen –Uudelleenkäyttö ja uudelleenvalmistus kuvaa tuotteen elinkaaren pidentämistä – Jätteiden kierrätystä keskeisempää 23 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 24. 24. Materiaalien kierto 24 Heidi Pirtonen 16.12.2022 Materiaalien kierto tilastovuonna 2020 (milj.t) – Materiaalien kiertoa taloudessa voidaan kuvata kotimaisten luonnonvarojen käytön, jätteiden käsittelyn ja päästöjen avulla – Vain hyvin pieni osa käytetyistä materiaaleista peräisin kierrätyksestä – Materiaalitilinpito ja jätetilasto
 25. 25. Materiaalien kiertotalousaste Materiaalien kiertotalousaste materiaaleittain ja yhteensä vuosina 2013-2020, sekä EU-keskiarvo – Mittaa kierrätetyn materiaalin suhdetta kaikkeen käytettyyn materiaaliin – Aikasarja päivitetty johtuen materiaalitilinpidon aikasarjakorjauksesta – Vain 4,5 % vuonna 2020, selvästi alle EU-keskiarvon – Kiertotalousohjelman tavoitteena kaksinkertaistaminen 25 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 26. 26. Onko muutoksia tapahtunut – suuntaammeko kohti kiertotaloutta? –Missä mennään Suomi? –Varovaista positiivista kehitystä: – Biokaasun hyödyntämisasteen kasvu – Luonnonvarojen kulutus laskenut hieman: DMC, materiaali-intensiteetti, kokonaisjätemäärä – AMK kiertotalousosaajat työllistyneet aiempaa paremmin –Toisaalta: – Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen romahtaminen – Materiaalien kiertotalousaste huomattavasti EU-tasoa alhaisempi –Selityksiä: – Koronapandemia – Vaikea tehdä kattavia johtopäätöksiä ilman tutkimustietoa 26 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 27. 27. Työ jatkuu… –Ei täydellinen kuva kiertotalouden liiketoiminnasta – Mittaaminen ja tieto keskeistä edistämisessä –Päivitys 2023 –Tulevaisuuden kehittyvät tietotarpeet? –Kiertotalousohjelman tavoitteet asetettu 2035 asti 27 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 28. 28. Lisätietoja –CIRCWASTE: Materiaalit kiertoon https://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI –Tilastokeskus: Kiertotalousliiketoiminnan indikaattorit https://www.stat.fi/tup/kiertotalous/kiertotalousliiketoiminnan -indikaattorit.html –Tulossa: Artikkeli koskien kiertotalousohjelman indikaattoreita laajemmin (19.12.2022) – Tuomas Kaariaho & Heidi Pirtonen 28 Heidi Pirtonen 16.12.2022
 29. 29. Kiitos! heidi.pirtonen@stat.fi tuomas.kaariaho@stat.fi 29 16.12.2022 Heidi Pirtonen

×