Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Äänestäminen kuntavaaleissa – kuka äänestää? Sami Fredriksson, Tilastokeskus

Faktaa kuntavaalikeskusteluihin 9.2.2021, Tilastokeskus

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Äänestäminen kuntavaaleissa – kuka äänestää? Sami Fredriksson, Tilastokeskus

 1. 1. Kuka äänestää? Sami Fredriksson 9.2.2021 1 9.2.2021 Tilastokeskus
 2. 2. Sami Fredriksson Vaalitilastot, yksityishenkilön velkajärjestelyt Sami.fredriksson@stat.fi 029 551 2696 2 Tilastokeskus 9.2.2021
 3. 3. Vaalitilastot 3 Tilastokeskus 9.2.2021 –Tilastot valtakunnallisista vaaleista –Tiedot OM:stä, sisältää vaalitiedot ja äänioikeusrekisterin – Täydennetään Tilastokeskuksen tilastoaineistoista –Tietoja mm. ehdokkaista, vaalituloksesta, äänestysaktiivisuudesta – Sähköinen äänioikeusrekisteri mahdollistaa äänestysaktiivisuuden yksityiskohtaisen tarkastelun. Tietoja julkistettu vuoden 2017 kuntavaaleista lähtien – Ei kata koko maata – Esityksen tiedot perustuvat tähän aineistoon – Rekisteriaineiston perusteella ei mahdollista tietää (suoraan) eri väestöryhmien puoluekannatuksesta (http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vaa__kvaa__2017_06/810_kvaa_2017_tau_150.px/) –https://www.stat.fi/til/vaa.html
 4. 4. Äänestäminen Kuntavaaleissa, taustaa 4 Tilastokeskus 9.2.2021 Äänestysprosentti kuntavaaleissa 1950-2017 Vaasan vaalipiiri 63,8 Helsingin vaalipiiri 61,8 Varsinais-Suomen vaalipiiri 60,1 Pirkanmaan vaalipiiri 60,1 Satakunnan vaalipiiri 59,9 Manner-Suomi 58,9 Keski-Suomen vaalipiiri 58,0 Lapin vaalipiiri 58,0 Hämeen vaalipiiri 57,9 Uudenmaan vaalipiiri 57,8 Oulun vaalipiiri 56,9 Kaakkois-Suomen vaalipiiri 56,4 Savo-Karjalan vaalipiiri 54,8 Äänestysprosentti kuntavaaleissa 2017 vaalipiireittäin
 5. 5. Äänestysaktiivisuus iän mukaan 2017 ja 2019 vaaleissa, % 5 Tilastokeskus 9.2.2021 - Aktiivisimmat äänestäjät 70 ikävuoden tienoilla - Suurimmat ikäryhmät myös aktiivisimpien äänestäjien joukossa - Erityisesti nuorissa ikäryhmissä äänestysaktiivisuus matalampaa kuntavaaleissa
 6. 6. Äänestysaktiivisuus iän ja sukupuolen mukaan 2017 ja 2019 vaaleissa, % 6 Tilastokeskus 9.2.2021 - Naisten äänestysaktiivisuus korkeampaa noin 70 ikävuoteen asti - Ero suurin nuorimmissa ikäluokissa
 7. 7. Äänestysaktiivisuus koulutusasteen mukaan 2017 ja 2019 vaaleissa, % 7 Tilastokeskus 9.2.2021 - Korkeasti koulutetut matalasti koulutettuja aktiivisempia äänestäjiä - Eri taso eri vaaleissa, mutta vaikutus sama - Kuviossa Suomen kansalaiset - Huom. Alimmankorkea- asteen koulutusryhmässä poikkeava ikärakenne
 8. 8. Äänestysaktiivisuus koulutusasteen ja iän mukaan 2017 ja 2019 vaaleissa, % 8 Tilastokeskus 9.2.2021 Perusaste Toinen aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste, tutkijakoulutus
 9. 9. Äänestysaktiivisuus tulodesiileittäin 2017 ja 2019 vaaleissa, % 9 Tilastokeskus 9.2.2021 - Valtionveronalaiset tulot vaalivuotta edeltävältä vuodelta (31.12.) - Ylemmissä tuloluokissa äänestäminen säännönmukaisesti yleisempää - Edellisissäeduskuntavaaleissa ylimpään tulodesiiliin kuuluvista äänesti yli 85 prosenttia, alimpaan kuuluvista alle 55 - Naisten korkeampi äänestysaktiivisuus kaikissa tuloryhmissä
 10. 10. Lopuksi 10 Tilastokeskus 9.2.2021 –Kuntavaalit 2021, katsauksia: – Ehdokkaat 9.4. – Tietoa ehdokkaiden taustatekijöistä,mm. sukupuoli, ikä koulutus, työmarkkina- ja perheasema jne. – Ehdokkaat ja valitut 7.5. – Ehdokaskatsaustäydennettynä valittujen kunnanvaltuutettujen tiedoilla – Äänestäminen 28.5. – Tietoa äänestämisestäyksilötason taustatekijöiden mukaan, mm. ikä, koulutus, pääasiallinen toiminta, tulot jne.

×