Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Työvoimatutkimuksen tiedonkeruun uudistus 2021 - Anna Pärnänen

106 visualizaciones

Publicado el

Miten ja miksi työvoimatutkimus uudistuu?
Webinaari 5.11. 2020
#työvoimatutkimus2021

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Työvoimatutkimuksen tiedonkeruun uudistus 2021 - Anna Pärnänen

 1. 1. Työvoimatutkimuksen tiedonkeruun uudistus 2021 Anna Pärnänen Tieto- ja tilastopalvelut Kehittämispäällikkö #työvoimatutkimus2021 16.11.2020 Tilastokeskus
 2. 2. Työvoimatutkimus – Labour Force Survey lyhyesti 2Anna Pärnänen31.3.2020 –EU harmonisoitu tutkimus väestön toiminnasta, työllisyydestä ja työttömyydestä – Tärkeimmät indikaattorit työllisyys- ja työttömyysasteet – Tietoja työajoista, työsuhteista, työn etsimisestä –Toteutetaan kaikissa EU-maissa –Tietoja kerätään joka kuukausi, vuoden jokainen viikko on tutkimusviikko –Suomessa osallistuminen on vapaaehtoista
 3. 3. Tiedonkeruu tällä hetkellä 3Tilastokeskus6.11.2020 –Tällä hetkellä tietoja kerätään puhelinhaastatteluin ja osin käyntihaastatteluin –Ikäraja on 15–74-vuotiaat –Otoskoko on noin 12 000 joka kuukausi –Vastausaste oli keskimäärin 61 prosenttia vuonna 2019 –Vuoden aikana haastatellaan noin 91 000 henkilöä –Kesto 5–15 minuuttia ja kielet suomi, ruotsi, englanti –Suomessa tietojen keruu toteutettu viidessä rotaatiossa eli samaa henkilö haastatellaan viisi kertaa 15 kuukauden aikana –Rekisteritietoja hyödynnetään tiedonkeruussa
 4. 4. Tiedonkeruu uudistuu 4Tilastokeskus6.11.2020 – Tilastokeskuksen strategiana on mahdollistaa verkkovastaaminen kaikissa henkilötiedonkeruissa – Vuoden 2021 eteenpäin vastaajilla on työvoimatutkimuksessa mahdollisuus vastata verkossa – Verkkovastaamiselle parannetaan vastaajien mahdollisuutta osallistua tutkimukseen – Tiedonkeruu-uudistus tuo myös kustannussäästöjä – Mikäli kohdehenkilö ei halua tai voi vastata verkossa, häneen otetaan yhteyttä puhelimitse – Näin varmistetaan kaikkien mahdollisuus vastata – Vastaajien tietoturvasta pidetään huolta vahvalla tunnistautumisella – Samalla otetaan käyttöön uusi tiedonkeruujärjestelmä
 5. 5. Tiedonkeruu 2021 jälkeen 5Tilastokeskus6.11.2020 –Tiedot kerätään verkkolomakkeella, puhelinhaastatteluin ja osin käyntihaastatteluin – Mukaan otetaan myös 75–89-vuotiaat –Otoskoko on noin 12 500 joka kuukausi –Jatkossakin tietojen keruu toteutetaan viidessä rotaatiossa eli samaa henkilö haastatellaan viisi kertaa 15 kuukauden aikana –Rekisteritietoja hyödynnetään tiedonkeruussa aikaisempaa enemmän
 6. 6. 31.3.2020 1. Kerta Verkko + Haastattelu + Käynti tiedot kysytään ensimmäistä kertaa 75-89-vuotiaat mukana pidempi haastattelu 2. kerta Verkko + Haastattelu + Käynti tarkistetaan mahdolliset muutokset 3. kerta Verkko+ Haastattelu tarkistetaan mahdolliset muutokset 4. kerta Verkko + Haastattelu tarkistetaan mahdolliset muutokset 5. kerta Haastattelu tarkistetaan mahdolliset muutokset 75-89-vuotiaat mukana laajempi tietosisältö ad hoc -moduli kotitalousosa Anna Pärnänen6 Kirje Kirje Työvoimatutkimuksen tiedonkeruu 2021 alkaen 3 kk 3 kk 6 kk 3 kk Tekstiviesti/ sähköposti Tekstiviesti/ sähköposti Tekstiviesti/ sähköposti
 7. 7. Muutosten mahdolliset vaikutukset 7Tilastokeskus6.11.2020 –Tiedonkeruutavalla voi olla vaikutusta tuloksiin –Moodivaikutus = vastaajat vastaavat eri tavalla vastaustavasta riippuen –Katovaikutus = tiedonkeruutavan muutos voi kasvattaa katoa ja vinouttaa aineistoa –Lisäksi huomioitava –Sisältövaikutus= lomakkeen sisältöön tehtävien muutosten vaikutus tunnuslukuihin – Lomakkeen ymmärrettävyyttä tutkittiin kognitiivisin testein
 8. 8. Esitutkimus 8Tilastokeskus6.11.2020 –Vuonna 2019 toteutettiin esitutkimus –Esitutkimuksen tavoitteena oli: –1) Testata uusi tiedonkeruujärjestelmä –2) Tuottaa aineistoa moodi-, sisältö- ja katovaikutuksen tutkimiseen – eli selvitetään millä tavoin uudistus vaikuttaa tuloksiin –Otoskoko 7 500
 9. 9. Työvoimatutkimuksen esitutkimus 2019 9Tilastokeskus6.11.2020 Toukokuu -19 Elokuu -19 Marraskuu -19 Ryhmä A Haastattelut Uusi lomake Otos=1 800 Ryhmä C Haastattelut Uusi lomake Otos= 900 Ryhmä B Verkko + Haastattelut Uusi lomake Otos= 1 800 Ryhmä B Haastattelut Uusi lomake Otos=1 800 Ryhmä A Verkko+ Haastattelut Uusi lomake Otos = 1 800 Ryhmä A Verkko + Haastattelut Uusi lomake Otos=1 800 Moodiefekti = vs. Katoefekti= + vs. Sisältöefekti= vs. Nykyinen tiedonkeruu Nykyinen tiedonkeruu Nykyinen tiedonkeruu
 10. 10. Esitutkimuksen tuloksia 10Tilastokeskus6.11.2020 –Tiedonkeruujärjestelmän toimivuus saatiin testattua –Esitutkimuksessa saatiin noin 4 100 vastausta –Yhdistelmäkeruussa vastausaste oli 41% ja nykyisestä tiedonkeruusta muodostetun vertailunryhmän vastausaste oli 58 % –Vastauksista 39 % tuli verkon kautta ja loput puhelimitse
 11. 11. Esitutkimuksen tuloksia 11Tilastokeskus6.11.2020 –Vastausaste jäi nykyistä tiedonkeruuta alhaisemmaksi – Tähän vaikutti mm. haastattelijoiden työkuorma ja tekniset ongelmat –Muiden maiden tiedonkeruiden tuloksista kuitenkin selviää, että vastausaste laskee yhdistelmätiedonkeruun käyttöönoton myötä jonkin verran –Jatkossa vastaajien tavoittelun kohdentaminen tärkeässä roolissa vastausasteen nostamiseksi –Suuremmasta kadosta huolimatta esitutkimuksen aineistoa voitiin hyödyntää moodi- ja katovaikutuksen tutkimiseen
 12. 12. Anna Pärnänen Kehittämispäällikkö, YTT, anna.parnanen@stat.fi Twitter @anna_parnanen Osaamisalueet: erilaiset työsuhteet, yrittäjät, äitien työllisyys, työolot, alustatyö, työ & perhe, työn digitalisaatio, työvoimatutkimuksen uudistus 12Anna Pärnänen31.3.2020

×