Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Työvoimatutkimuksen uusi tietosisältö - Pertti Taskinen

104 visualizaciones

Publicado el

Miten ja miksi työvoimatutkimus uudistuu?
Webinaari 5.11. 2020
#työvoimatutkimus2021

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Työvoimatutkimuksen uusi tietosisältö - Pertti Taskinen

 1. 1. Työvoimatutkimuksen uusi tietosisältö Pertti Taskinen 5.11.2020 #työvoimatutkimus2021 16.11.2020 Tilastokeskus
 2. 2. Uusi asetus työvoimatutkimuksesta 2Tilastokeskus6.11.2020 –LFS:n (työvoimatutkimus) uudistusprosessi kesti lähes 10 vuotta –Harmonisoinnin työryhmä 2011 –EU:n sosiaalitilastojen perusasetus 2019/1700 astuu voimaan 1.1.2021 –Työvoimatutkimusta koskevia toimeenpanosäädöksiä useita, mm.: –2019/2240 yksityiskohtaisin, kuvaa mm. LFS:n sisällön –Kuukausitietojen toimittamista kuvaava säädös
 3. 3. Lainsäädännön tavoitteena yhdenmukaisuus 3Tilastokeskus6.11.2020 –ILO:n määritelmiä pyritään soveltamaan aiempaa yhdenmukaisemmin Eurostatin piirissä –Sisällön, tiedonkeruun ja menetelmien yhdenmukaisuus sekä ajanmukainen tietosisältö –Yhdenmukaisuus tarkoittaa, että mitataan samaa asiaa; mailla mahdollisuus soveltaa keruutapaa tietyissä määrin
 4. 4. Tiedot kysymällä 4Tilastokeskus6.11.2020 –Työmarkkina-asemaa koskevat tiedot kysyttävä –Kyselylomakkeen Labour Status Module (LSM) säännelty erillisellä vuokaaviolla, jota maiden on seurattava –LSM sisältää alamoduuleita, joilla työmarkkina-asema muodostetaan: –Työskentely tutkimusviikolla –Töistä poissaolo –Työnhaku ja käytettävyys töihin
 5. 5. Työmarkkina-aseman muodostaminen 5Tilastokeskus6.11.2020 –Suomessa käytettävän kyselylomakkeen kulku ei juuri muutu nykyisin käytössä olevasta –Vähentää kokonaisuudessaan muutoksen vaikutusta –Kysymistavan yksityiskohdat muuttuvat hiukan –Ansiotyö = työ, josta saa palkkaa tai yrittäjätuloa –Muutosten vaikutukset oletettavasti pieniä – Kyselylomaketta testattu kognitiivisin menetelmin
 6. 6. Työllisen määrittely 6Tilastokeskus6.11.2020 –Työlliseksi määritellään, jos on tutkimusviikolla töissä, tai kun on pois töistä: –Aina, kun poissaolon kesto alle 3 kk –Myös yli 3 kk jos syy: – Loma, työaikajärjestelyt, työhön liittyvä koulutus, sairasloma, äitiys/isyysvapaa, – Vanhempainvapaa, kun oikeutettu tulosidonnaiseen tukeen – Kausityö, mikäli tekee sesongin ulkopuolella työhön liittyviä kunnostus- tai ylläpitotehtäviä Muutokset violetilla
 7. 7. Työllisen määrittely 7Tilastokeskus6.11.2020 –Poissaolon kesto lasketaan oletettuna kestona, ei kuluneena, kuten nykyään –Vaikuttaa opintovapaalla olevien työllisyyteen –Ei vaikuttane lomautettujen työllisyyteen –Yrittäjien kestokriteeriksi sama kuin palkansaajilla –Pitkään poissaolleet yrittäjät eivät enää työllisiä –Yrittäjäperheenjäsenen määritelmä lavenee koskemaan ei-kotona asuvia yrittäjäperheenjäseniä Muutokset violetilla
 8. 8. Vaikutus työllisyyteen 8Tilastokeskus6.11.2020 Muutos Vaikutus Vanhempainvapaalla olevat -Tulosidonnaiseen oikeutetut työllisiä NOSTAA, erityisesti naiset 20-39 v Yrittäjäperheenjäsenet -Ei-kotona asuvat työllisiä Nostaa Yrittäjien poissaolo -Yli 3 kk poissaolleet ei-työllisiä Laskee Poissaolon keston laskeminen -Yli 3 kk opintovapaalla olevat ei-työllisiä Laskee Arvio +10 000
 9. 9. Arvion laskentatapa 9Tilastokeskus6.11.2020 –Esitetty arvio perustuu aiempien vuosien aineistosta tehtyyn laskentaan sijoittamalla muutokset niihin –Ei ole virallinen estimaatin muutos –Ei ole uudistusten kokonaisvaikutuksien arviointi, vaan sisältövaikutusten arviointi –Arvio tehdään uudelleen vuoden 2020 aineistolla
 10. 10. Työttömyys, täydentävät indikaattorit 10Tilastokeskus6.11.2020 –Työttömän määrittely ennallaan –Työttömyydestä kysyminen pääpiirteissään ennallaan –Etukäteen voidaan arvioida, että ei vaikutusta työttömyydestä raportoitaviin lukuihin –Piilotyöttömyys ja muut työllisyystietoja täydentävät indikaattorit: ei sisältömuutoksia
 11. 11. Työajat 11Tilastokeskus6.11.2020 –Työajan määritelmät eivät muutu –Tehty viikkotyöaika, säännöllinen viikkotyöaika –Mukaan tulee työsopimusta ja työsopimuksessa mainittua työaikaa käsittelevät kysymykset –Vastaajaa pyydetään nimeämään työsopimuksen tyyppi – Jatkuvana tietona esimerkiksi nollatuntisopimuksien määrä –Muutokset vaikuttavat hyvin todennäköisesti työaikatietoihin – Asiasta julkaistaan analyysiä myöhemmin – Toive, että kansainvälinen vertailtavuus paranee
 12. 12. Uusia tietoja 12Tilastokeskus6.11.2020 – Työajan joustavuus – Yrittäjän asiakkaiden määrä, riippuvuus asiakkaista – Työn löytämisen keino – Sivutyön tavanomainen viikkotyöaika – Terveydentila, terveysongelma rajoitteena – Maahanmuuton syy – Äidin ja isän syntymämaa – Onko asunut ulkomailla, ja milloin palannut – Hoivatarpeesta tarkemmin; saatavuus, hinnoittelu, omahoito (jos osa- aikatyössä, ei etsi töitä, ei halua töitä, ei ole käytettävissä ja syy näihin lastenhoito) – Koulutus – Työharjoittelu tutkinnon osana (20-34-vuotiaat) – Koulutukseen osallistuminen viimeisen 12 kuukauden aikana, sekä tutkintokoulutus että kurssikoulutus – Lisäksi 8-vuotislisämoduuliohjelma, eri tietosisältöjä
 13. 13. Kiitos pertti.taskinen@stat.fi 029 551 2690 #työvoimatutkimus2021 13Tilastokeskus6.11.2020

×