Publicidad

Digitaalisen markkinoinnin perusteet (3/4) - Sosiaalisen median markkinointi - syksy 2016

9 de Nov de 2016
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Digitaalisen markkinoinnin perusteet (3/4) - Sosiaalisen median markkinointi - syksy 2016(20)

Publicidad
Publicidad

Digitaalisen markkinoinnin perusteet (3/4) - Sosiaalisen median markkinointi - syksy 2016

 1. MARKKINOINTI SOSIAALISESSA MEDIASSA KTM, Tommi Salenius tommi@elamyslahjat.fi Turun Kesäyliopisto, Syksy 2016
 2. Miksi näkyvyys sosiaalisessa mediassa tärkeää? a. Yritykset haluavat tavoittaa kuluttajat omilla viesteillään. b. Kuluttajat käyttävät nykyään sosiaalista mediaa (esim. Facebookissa 2,5-3 M suomalaista). c. Siis, yritysten on myös oltava läsnä sosiaalisessa mediassa tavoittaakseen kuluttajat omilla viesteillään.
 3. Mitä yritys voi tehdä sosiaalisessa mediassa? (Lahtinen, 2015) • markkinointi ja myynti (tuotteet, tapahtumat, Facebook botit) • asiakasymmärryksen lisääminen (esim. tuotekehitys, markkinointiviestintä) • brändin rakennus (asiakasmielikuva, työnantajamielikuva) • sisäinen viestintä (Facebook-ryhmä, WhatsApp-ryhmä) • asiakaspalvelu (maineenhallinta, monitorointi, Facebook botit) 3
 4. Sosiaalisen median ulkoistaminen vs. tekeminen itse • Ulkoistamisen edut – Selkeä kulurakenne – Ei vaadi aikaa • Ulkoistamisen haitat – Henkilökohtaisen materiaalin puute 4 Tuleeko teillä muita ajatuksia mieleen?
 5. Sosiaalisen median tekeminen itse (Lahtinen, 2015) • Sosiaalisen median strategia, joka lähtee yrityksen strategiasta, ja johon sitoutetaan koko henkilöstö • Budjetoidaan kustannukset • Järjestetään aikaa somen käyttöönottoon ja ylläpitoon • Koulutetaan henkilöstö some-työkalujen käyttöön • Päätetään ostetaanko sisällöntuotantoa talon ulkopuolelta • Koska some johtaa yrityskulttuurin muutokseen, se on vaikeampi myydä johdolle, kuin edellinen tekninen kehitysaalto. Kytketään sosiaalinen media/yhteisölliset toimintatavat osaksi yrityksen prosesseja 5
 6. Jäävuoriharha sosiaalisessa mediassa (Petramala, 2013) näkyvä osa suun- nittelu Hyvin suunniteltu ja toteutettu vaikuttaa yksinkertaiselta!
 7. Kysymyksiä markkinointiorganisaatiolle • Mikä sosiaalisen median rooli? • Minkälaista sisältöä julkaista? (tyyppi, tone of voice) • Kuinka usein julkaista? Milloin? • Miten korporaatioviestintä soveltuu sosiaaliseen mediaan, jonka tunnuspiirteitä on epävirallisuus, viihteellisyys ja ei-kaupallisen sisällön jakaminen? • Miten organisaation on sopeuduttava asiakassuhteen läpinäkyvyyden lisääntymiseen? • Miten käsitellä häiriöpostaukset / negatiivinen palaute? • Miten paljon asiakaspalvelija voi ottaa vapauksia? (empowerment) • Kuka on vastuussa some-viestinnästä? (uudet roolit: community manager) • Aktiivinen osallistuminen syö paljon työaikaa, miten sen tuottoastetta (ROI) voi arvioida? • Miten kääntää sosiaalinen kiinnostus myynniksi? Onko tämä aina edes tarkoituksen mukaista?
 8. Alustat valitaan markkinoinnin kohderyhmän ja tavoitteiden mukaan
 9. Alustavalikoima tulee miettiä huolella (työmäärän eksponentiaalinen kasvu). Usein 1–3 alustaa on sopiva määrä. *automatisoinnin mahdollisuudet (ks. Zapier)
 10. Kohderyhmät - Nykyään Facebookissa viihtyvät 25-44 vuotiaat - Instagramissa tavoittaa nuorempaa kohderyhmää eli 13-25 vuotiaita Tavoitteet - Facebook: tunnettuus, liidit, myynnit - Instagram: näkyvyys - Pinterest: tuotekatalogit - Twitter: asiantuntijuus, tiedottaminen uusista tuotteista - Google Plus: hakukonenäkyvyys
 11. Sosiaalinen media on jatkuvassa muutoksessa …pioneerihyödyt ja mahdollisuuksien ikkuna pätevät tässäkin
 12. ”50% of teens are bored of Facebook”
 13. Facebook tulevaisuudessa? Tommin näkemys: ”Facebook haluaa olla käyttäjille alusta, joka tarjoaa jokaiselle jotakin. Yrityksille Facebook haluaa tarjota mainostusmahdollisuudet mahdollisimman moneen palveluun.” - Vanhat ominaisuudet: eventit ja tapahtumakalenteri - Uutta: Facebook Live ja offline-raportointi - Testissä: Facebook Marketplace Lähde: https://www.engadget.com/2016/10/03/facebook-marketplace-buy-sell-app/
 14. Facebook käyttäjämäärät (Statista, 2016) Kävijät laskussa 2015 asti - Tähän Facebook reagoi yritysostoilla: • Instagram (2012) • WhatsApp (2014)
 15. Facebook käyttäjämäärät (Statista, 2016) Kävijät nousussa 2015 eteenpäin. Mahdollisia syitä: • Facebook Live • Mainossisällön vähentäminen (algoritmi-muutokset)
 16. Sosiaalisen median alustojen arviointi SWOT-analyysin avulla Vahvuudet Heikkoudet Mahdollisuudet Uhat Vahvuudet Heikkoudet Mahdollisuudet Uhat
 17. SWOT-analyysi Vahvuudet • Suomen suosituin sosiaalinen media • tavoittaa kaikki kohderyhmät • kehittyneet mainostyökalut • tekninen toimivuus kypsä • edullinen media (aloituskustannukset + CPC) Heikkoudet • nuoret käyttävät yhä vähemmän • mainosvastustus • vaatii resursseja (aikaa, rahaa) • konvertoi yleensä heikosti suoraan (heikko ROI) Mahdollisuudet • CPM ja CPC laskevat optimoinnin myötä • uusien tuoteideoiden testaaminen • markkinointicopyn ja materiaalien testaaminen eri kohderyhmiin • Tarkat kohdentamismahdollisuudet Uhat • orgaaninen näkyvyys vähenee • mainonnan hinta kasvaa kilpailun lisääntyessä • Facebookin syrjäyttää toinen alusta, jolloin panostukset yleisön kasvattamiseen menevät hukkaan
 18. Onko tykkääjien määrällä väliä? • yleisesti ottaen, ei ole • miksi? – joutuu kuitenkin maksamaan niiden saavuttamisesta (alustan moraalikato, hyperkilpailu) – tykkääminen ei ennusta preferenssiä tai ostomotivaatiota – Toisaalta, tykkääjät luovat uskottavuutta brändille 18
 19. Onko Facebookissa kuluttajien sitoutumisella väliä? • Kyllä on. Sitoutunut käyttäjät reagoi yrityksen Facebook julkaisuihin. • miksi? – Vaikka orgaaninen näkyvyys on heikkoa, Facebook näyttää julkaisuja tykkääjille, jotka reagoivat niihin säännöllisesti 19
 20. Näistä mittareista tiedät, että sisältö kiinnostaa kuluttajia Lukujen lisäksi ei saa unohtaa, mistä nämä luvut ovat tulleet!
 21. Näistä mittareista tiedät, että sisältö kiinnostaa kuluttajia Lukujen lisäksi ei saa unohtaa, mistä nämä luvut ovat tulleet!
 22. Muista lukujen lisäksi seurata kommentteja! Facebook on visuaalinen kanava (ps. edellisen kalvon luvut eivät liity tähän postaukseen)
 23. engagementin merkitys!
 24. engagementin merkitys!
 25. Hyperkilpailu sosiaalisessa mediassa “Every time you post something new, you’re competing with hundreds of others posts from each user’s liked Pages and friends, all of which want to show up in the News Feed.” (vrt. Google) • käyttäjälle voi näkyä jopa 1500 postausta päivässä • alustan tarve laittaa etusijalle tietyt postaukset • tämän lisäksi on muistettava, että alusta on strateginen toimija
 26. Kolme merkittävää digitaalisen markkinoinnin osa-aluetta (2015) Sosiaalinen media Hakukone- markkinointi Sisältö- markkinointi tekstikuvat
 27. Facebookin Canvas-mainokset ovat yritys laajentaa uutisvirtaa - Tarinankerronnan mahdollisuudet - Luovat sisällöt
 28. 5 asiaa, jotka vaikuttavat onnistuneeseen Facebook- mainokseen 1) Tuote/palvelu 2) Kuva 3) Teksti 4) Kampanjatyyppi 5) Kohdennus
 29. Esimerkkejä erottuvista mainoksista
 30. Esimerkki somealgoritmin tekijöistä: Facebook EdgeRank (vaikuttaa orgaaniseen näkyvyyteen) 𝑈𝑒 × 𝑊𝑒 × 𝐷𝑒 • e = edge, eli postattu asia • U = postaajan ja vastaanottajan välinen suhde (affinity) • W = sisältötyypin painoarvo (weight) • D = heikentymistekijä (decay)
 31. Sosiaalisesta mediasta saa kahden tyyppistä liikennettä… 1) orgaaninen ja 2) maksettu Molempiin vaikuttaa… alustan säännöt (=algoritmit), joille optimoidaan Alustan säännöt pohjautuvat… käyttäjien toimintaan. Pitää siis optimoida käyttäjille! Kuulostaako tutulta? ;)
 32. Jos ei hanskaa orgaanista, voi… a. tehdä yhteistyötä sosiaalisen median mielipide-vaikuttajien kanssa – bloggaajat – instastarat – tubettajat – (esim. Marli Juissi-lähettiläät) b. unohtaa sen (ja keskittyä mainontaa).
 33. ”Newsjacking”
 34. Toimii myös toisinpäin – kuluttajat voivat kaapata yrityksen viestin (Kesko & #tuottajallekiitos)
 35. Sosiaalinen media myyntikanavana
 36. Lähde: http://www.business.com/online-marketing/google-ads-vs-facebook-ads-which-is-better/
 37. Sosiaalisen median suora ROI saattaa olla huono…
 38. …mutta epäsuora ROI (avustetut konversiot) saattaa olla suurempi. • offline-tulokset • wom • brändihakujen lisäys • vielä pidemmän ajan avustetut konversiot Vieläkään ei näy
 39. Facebook voi olla myös myyntikanava
 40. Google = kysynnän kaappaaminen Facebook = kysynnän luominen (ja kaappaaminen?)
 41. Facebook-mainostilin rakenne (2015) Jokaisella kampanjalla on tavoite, esim. kävijöitä verkkosivulle, tykkääjiä Facebook-sivulle Mainosryhmästä voi säätää budjettia, aikataulua, kohdistusta ja hintatarjousta Facebook antaa näkyvyyttä max. 3 eri mainokselle Kampanja Mainos- ryhmä Mainos- ryhmä Mainos Mainos Mainos Mainos vrt. Google! (tämä alkaa olla de facto -rakenne mainosjärjestelmissä → konvergenssi)
 42. Kohdentaminen Facebookissa ja Instagramissa
 43. Kohdentaminen Facebookissa ja Instagramissa - Jälkimarkkinointi (retargeting = remarketing) - Tykkääjät - Näköisyleisöt (lookalike)
 44. Facebook-mainonnan testaus 1. Valitse testattavat asiat – kohderyhmä – mainos 2. Valitse tavoitemittari (KPI) – klikit: CPC – Näkyvyys: CPM, CTR 3. Toteuta kampanja (muuta vain yhtä asiaa kerrallaan)
 45. ESIMERKKI VS Mielipiteitä? CTR 0,25% CTR 0,69%
 46. Johtopäätökset • kun mitataan klikkejä, amatööri voi päihittää designerin • ”moni kakku päältä kaunis”, mutta viime kädessä vain tuloksilla on väliä • On vaikeaa saada organisaatio datajohtautuvaksi!
 47. Sosiaalisen median kriittisiä menestystekijöitä • Seuraa algoritmien muutoksia tai pidä huolta että toimistosi on ajan tasalla; näin varmistat kilpailukyvyn alustan sisällä • Hyödynnä varhaisen omaksujan edut (alustojen muutokset, uudet alustat); näin saat etulyöntiasemaa muutosten sattuessa • Panosta valitsemiisi alustoihin; älä valitse alustoja joihin et aio panostaa (haamuprofiilit) • Tee jokaiselle alustalle oma suunnitelma budjetteineen, vastuuhenkilöineen ja mittareineen • Pidä kiinni integroidusta markkinointiviestinnästä (tone of voice, visuaalinen identiteetti); tämä luo yhtenäistä mielikuvaa.
 48. Muista nämä • älä aliarvioi somemarkkinointiin menevän ajan kustannusta! (aikasi EI ole ilmaista) • älä yliarvioi orgaanista näkyvyyttä (mitä luultavammin joudut maksamaan) Sosiaalisen median tuotto = (suorat hyödyt (€) + epäsuorat hyödyt (€)) – (oma aika (€) + somemainonta (€))
 49. Kiitos huomiosta! • Kalvot saatavilla: http://www.slideshare.net/TommiSalenius/ • Lisää Tommi LinkedInissä: https://www.linkedin.com/in/saleniustommi

Notas del editor

 1. uskottavuus
 2. uskottavuus
 3. kuvauspäivät
 4. uskottavuus
 5. uskottavuus
 6. Uskottavuus, asiakaspalveluaika, myynnit
 7. Ig-nuoret, fb-vanhat, tavoitteet (tw
 8. uskottavuus
 9. uskottavuus
 10. 1) Uudet kanavat, 2) alustat mukautuvat
 11. Alustat vaihtuvat, mutta ideat pysyvät samoina. Kuka paketoi parhaiten
 12. uskottavuus
 13. Alustat vaihtuvat, mutta ideat pysyvät samoina. Kuka paketoi parhaiten
 14. uskottavuus
 15. uskottavuus
 16. uskottavuus
 17. uskottavuus
 18. Pelkkä teksti ei riitä hyperkilpailussa
 19. Henkilökohtaiset kuvat
 20. Mielenkiintoista tai viihdyttävää sisältöä
 21. uskottavuus
 22. Ig-nuoret, fb-vanhat, tavoitteet (tw
 23. Hakuintentio vs. selailuintentio
 24. uskottavuus
 25. uskottavuus
 26. uskottavuus
 27. uskottavuus
 28. uskottavuus
 29. Yleisesti CTR:ään vaikuttaa placement
 30. Brändi tärkeys
 31. Brändi tärkeys
 32. Brändi tärkeys
 33. Brändi tärkeys
Publicidad