Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Apps for Amsterdam: Open data en gemeenten, de toekomst

3.126 visualizaciones

Publicado el

Verkenning van de route voor steden naar open data.

Publicado en: Empresariales
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Apps for Amsterdam: Open data en gemeenten, de toekomst

 1. 1. tonzijlstra.eu knowledge work, learning, social media Open Data en gemeenten de toekomst... Apps for Amsterdam, 25 mei 2011Dank je wel, en dank voor de uitnodiging hier te spreken. Mij is gevraagd om over detoekomst te spreken, en wel op een feestavond. Dat is een dilemma, want
 2. 2. Networked life, networked “Nobody knows what this is work, networked learning about yet.” José Manuel Alonso (CTIC)De toekomst valt niet te voorspellen. Bovendien staan we nog maar aan het begin van een traject van jaren.Niemand weet nog hoe we open overheid of open data nou echt goed moeten doen. Niemand. We zitten dekomende tijd nog in de fase van slim uitproberen, stimuleren wat werkt en afremmen wat niet werkt. Toch zijn erwel een paar factoren te benoemen die interessant zijn bij de discussie rond open data op gemeentelijk niveau.Die hebben lang niet allemaal met open data op zich te maken.
 3. 3. een stadAllereerst, een stad, zelfs een kleine stad als Amsterdam, is een spannende omgeving.
 4. 4. complexe adaptieve systemenSteden zijn onvoorspelbare omgevingen, maar waarvan we de patronen meteen herkennen als resultaat vanmenselijk gedrag. Zodanig dat als een Chinese kunstenaar potten en pannen opstapelt we er als snel een stad metwijken en straten in herkennen.
 5. 5. Amsterdam “Berlin is a pulsing, exciting city with so many varied and distinctive neighborhoods, iconic history all around, great food at all levels and from every corner of the world ... an excellent place to set up camp and make a great record.” (R.E.M. in Rolling Stone, July 2010) steden als serendipiteitshubIntuitief voelen we dat aan. We voelen op een basaal niveau dat de mix van ideeen, mensen,goederen, en kapitaal inspirerend is. Dat ook kleine niches er bestaansrecht hebben en zo dediversiteit een katalysator kan zijn. Serendipiteitshub is natuurlijk een bullshitbingo woord,maar we vinden steden nou eenmaal geweldig omdat je er voortdurend dingen vind die jeniet zocht.
 6. 6. je eigen leefomgeving: korte lijnenHet is bovendien een omgving waar de dingen gebeuren die het dichtst bij jezelf liggen, enwaar de lijnen kort zijn. Korte afstand naar anderen, en naar bestuurders. Met hoge relevantievoor jezelf.
 7. 7. lokaal is waar ‘t gebeurdLokaal is waar het gebeurd en waar je de mensen en de ruimte vindt om dingen uit teproberen, om uit te vinden wat werkt. En dus zie je dat lokale open data initiatieven groeienals kool. Niet alleen in Canada waar het in 2009 begon met Vancouver
 8. 8. Nederland Duitsland Oostenrijk Groot Brittannië Canada Finland Italië België Frankrijk Verenigde Staten Ierland SpanjeMaar in allerlei landen, juist ook hier in Europa.
 9. 9. Amsterdam Enschede Eindhoven Rotterdam Vier steden in NederlandIn Nederland zie je nu vier steden waar zichtbaar door gemeente en burgers samen aan de weg wordt getimmerd. En het wordt tijd dat we die vier steden bij elkaar brengen zodat we versneld kunnen leren, en dingen parallel kunnen uitproberen.
 10. 10. Min BZK noodzaak voor overheidhttp://www.flickr.com/photos/piet_musterd/3856928872/ Een tweede ingredient is dat openheid een noodzaak is geworden voor de overheid.
 11. 11. Donner heeft gelijk! met de diagnose, niet met de remedie Donner heeft gelijk, hij voorziet terecht het disruptievekarakter van digitalisering, social media en open informatie en data
 12. 12. Networked life, networked work, networked learning Digital Disruption Wave disruptiegolfhttp://www.flickr.com/photos/73416633@N00/ De disruptiegolf van digitalisering die eerder de muziekindustrie en uitgeverij trof, treft nu de overheid. Donners reactie is er echter een die averechts zal werken. Zijn reactie is er een van nog meer doen wat je al deed, en de hakken in het zand. Zoals de muziekindustrie en uitgeverijwereld al in de praktijk leert werkt dat niet. Het is buigen of barsten, je aanpassen om je rol in te kunnen blijven vullen en vertrouwen te herwinnen, of jezelf overbodig maken en jezelf uitrangeren. Dit is geen optionele keus, in mijn optiek.
 13. 13. zien wat er verloren gaatWie daarbij denkt dat daardoor de maatschappij volledig is geindividualiseerd en asociaal is geworden ziet alleen welkeorganisatiestructuren als overbodig worden achtergelaten, omdat ze niet langer de meest efficiente weg zijn om iets teorganiseren.
 14. 14. of zien wat er ontstaatEn die ziet niet wat er in de plaats daarvan groeit. Dat is hét kenmerk van disruptie: al het nieuwe zie je als inferieur of te klein,totdat het je positie als dominante factor overneemt, totdat het te laat is.
 15. 15. http://www.flickr.com/photos/laburbuja/131650446/ geen tovenaar achter het gordijn Die roep om verandering mag echter geen lege roep om transparantie zijn. En dat is een reëel risico van deze disruptie. Transparantie is bedoeld om vertrouwen in instituties te vergroten of te herstellen. Maar onze honger is groot, en lijkt grenzenloos. Meestal niet voor onszelf maar voor iemand anders. Het is bijna altijd “wat iedereen zou moeten weten” en heel weinig “wat ik zou willen weten” 100% transparantie is een fatale mythe. We zullen slechts ontdekken dat er niets overblijft als we alle gordijnen wegtrekken. Er is geen Tovenaar van Oz achter het laatste gordijn. De plek van de macht is leeg. transparantie die niet gebaseerd is op wat ik echt wil weten, zal vertrouwen stuk maken, niet bouwen. Als je transparantie vraagt rond dingen die jou echt interesseren, jou echt raken, dan weet je ook wanneer je kunt stoppen, wanneer je genoeg hebt gezien. En ben je in staat om mensen de ruimte te laten die ze nodig hebben om hun werk te doen, om kwetsbaar en onzeker te kunnen zijn.
 16. 16. Networked life, networked work, networked learning Participatie + Open Data open overheidOpen overheid is wat mij betreft geen keuze maar de enige weg als we het grote goed aan publieke functies willenbehouden. Ik definieer open overheid daarbij als de optelsom van participatie en open data.
 17. 17. http://www.flickr.com/photos/vredeseilanden/3646968183/ Networked life, networked work, networked talking Participation as learning participatie? En dan niet deze vorm van participatie, meepraten in een stoffig zaaltje in de aanloop naar beleid
 18. 18. Networked life, networked work, networked= life Participation learning participatie!Maar deze vorm: volop meedraaien in je eigen omgeving.
 19. 19. Data is ‘t sociaal object Networked voor networked life, work, networked learning participatieData voedt daarbij participatie, levert de gespreksstof voor participatie.
 20. 20. Networked life, pad naar Participatie is networked work, networkeddata gebruik van learningEn binnen participatie wordt data gebruikt.
 21. 21. Tim Davies Networked life, networked “It takes a social work, networked learning infrastructure”Dat is ook de conclusie van Tim Davies die onderzocht hoe het zit met de adoptie vandatagebruik in de UK. It takes a social infrastructure. Waarbij overheden en burgers actief metelkaar bezig zijn.
 22. 22. Wat is het perspectief?We hebben dus steden, de incubators van de maatschappij, en we hebben de noodzaak vanopen overheid, die participatie combineert met open data. Wat is het perspectief in dekomende tijd voor open data in gemeenten.
 23. 23. veel te overwinnenHet primaire perspectief is een berg werk met onzekere uitkomsten. Dit is een overzicht van alle barrieres dietijdens de recente SharePSI workshop in Brussel werden genoemd rondom open data. Interessant is dat de tweegrootste groepen barrieres niet gaan over de technische en juridische aspecten, maar over het maken van deveranderingsslag.Bovenin de verandering voor de overheid. Van algemene geslotenheid naar de meer praktische vraag naar kostenen opbrengsten.En linksonder de verandering voor de hergbruiker, van toegang krijgen tot leren iets met de data te doen tot hetvinden van nieuwe business models daarbij.
 24. 24. Kost te veel; Wat is de business case? Heeft commerciële waarde; Mogelijke privacy problemen; Vertrouwelijke informatie; Het is niet van ons, en weten niet van wie; Het is niet van ons en leverancier geeft geen toestemming; De kwaliteit is niet zo goed denken we; We weten niet waar het is; Het is niet onze taak; Het is niet in een nuttig formaat; Ik heb de bevoegdheid niet; Mensen zullen het misbruiken; Mensen zullen het verkeerd gebruiken; Alleen wij snappen de data; Daar komen rechtszaken van; De bestanden zouden te groot zijn; Daar hebben we geen bandbreedte voor; Het begint met dit, maar waar eindigt het? Het is wel te vinden, maar niet te openen; Het is gedateerd, te oud; We hebben het niet digitaal; We weten niet of we het wel mogen van de wet; Onze minister zegt nee; Dit hebben we nog nooit eerder gedaan, dus nu ook niet; Ik zie het nut er niet van Networked life, networked in; Kan me niet voorstellen dat ook maar iemand het interessant zou vinden; Geen tijd; Geen middelen; Ze WOBben het maar; We zullen het publiceren, work, networked learning maar dan wel 90% geredigeerd; Het is niet compleet; Het is niet foutloos; Ligt commercieel gevoelig; Als iemand het combineert met andere dingen wordt het link; Mensen zouden er maar de verkeerde dingen uit halen; Mensen zouden er maar in verdwalen; Leidt alleen maar tot oeverloze discussies; We kunnen bevestigen noch ontkennen dat we dat verzamelen; Dan krijgen we feedback, en daar kunnen we niet mee omgaan; Onze IT supplier zegt dat het niet kan; Onze IT supplier wil er te veel geld voor; Onze site kan dat niet aan; Het staat al on- line! (maar onvindbaar en in PDF); Als iemand het downloadt en later hergebruikt dan is het verouderd; Ik kan geen verantwoordelijkheid nemen voor al het mogelijke hergebruik; Dan worden mensen boos; Onze data weerspreekt de data van een ander departement (die dossierhouder is); Alleen wij hebben verstand van …. (statistiek, weer, geo, wetgeving); Dan verstoren we de markt; Dan worden alleen wij zelf er maar weer mee aangevallen.Daarbij kom je veel dingen tegen die worden opgeworpen om iets niet te doen. Dit is hetlijstje dat ik bij overheden hoor. Maar zo’n lijstje is ook te maken voor hergebruikers: de datais onbegrijpelijk, d’r klopt niks van, rare formats, etc. etc.
 25. 25. Imperfectie Mee leren omgaanImperfectie wordt vaak aangegrepen om dan maar niets te doen. Maar van niets doen gaat deimperfectie niet weg. Niets doen omdat niet iedereen meedoet is afschuiven. Imperfectie maggeen showstopper zijn.
 26. 26. oplossingsroutesVoor tal van die barriers bestaan ook mogelijke oplossingsroutes. Dit is een overzicht vanalles wat in diezelfde workshop onlangs werd genoemd. En al ben ik er nog mee bezig omeen kaart van te maken....
 27. 27. Oplossingsassen • top-middle-bottom • kort-middellange-lange termijn • transitie - het nieuwe ‘normaal’ • klein - middelgroot - groot • en dat allemaal tegelijker zijn in de oplossingen die mensen hebben gevonden of suggereren al interessante dingenterug te zien. De eerste is dat TBL gelijk heeft: het moet van de top, het midden en deonderkant komen. Maar er zijn meer assen. En op al die assen zijn op alle plekken actiesnodig.
 28. 28. Tim Davies Networked life, networked “It takes a social work, networked learning infrastructure”In de oplossingen is Tim Davies conclusie van daarnet ook terug te zien: socialeinfrastructuur is nodig. Veel feedback kanalen om voorbeelden te delen, angsten weg tenemen en aan zorgen tegemoet te komen. En een sterk onderling verbonden netwerk van allestakeholders.
 29. 29. ‘Overheid’ bestaat niet ‘de data’ bestaat nietOmdat de overheid niet bestaat. Alleen hier in Amsterdam al gaat het om 10-talleninstellingen. de data bestaat ook al niet, en kent een enorme varieteit
 30. 30. De ‘hergebruiker’ bestaat niethttp://www.flickr.com/photos/twose/887903401/En de typische hergebruiker bestaat ook niet. Dus we moeten ons best doen om niemand perongeluk buiten te sluiten.
 31. 31. Stakeholders • Burger • Activisten • Coders • Ondernemers • NGO’s • Academici • Ambtenaren • BestuurdersEr zijn natuurlijk al allerlei groepen zichtbaar. Wie je ziet kun je betrekken. Dat is makkelijkerrondom een concreet thema of een bepaalde dataset, dat is makkelijker bij een concretescope, zoals een stad als Amsterdam. De inspanningsverplichting om anderen te betrekkenligt bij de overheid en bij de burger zelf.
 32. 32. Ambtenaren hebben passie voor publieke zaak http://www.flickr.com/photos/-sel-/60124583/Dus het is aan de burger/hergebruiker om op zoek te gaan binnen het gemeentelijk apparaatmet wie je wat kunt doen. Alle ambtenaren hebben passie voor de publieke zaak. Soms is datwat verstopt, zoals bij deze 2, onder een laagje cynisme. Maar cynisme is ook maargefrustreerd idealisme. Blijf dus op deuren kloppen en ga in gesprek. Vind je local hero.Sommigen zitten hier in de zaal, maar neem daar geen genoegen mee. Vind er meer!
 33. 33. know the gov does not exist. Networkedcivil servant find 1 life, networked work, networked learning The Government: Find 1 Civil Servant(Mijn eerste local hero is de figuur in het blauwe hemd) Patrick Reijnders. Hier tijdens een hackdag die we samenorganiseerden, en waarvoor hij de data regelde. Met dat eerste contact kwamen we binnen een jaar van niets naareen ambitieuze open data motie afgelopen maart. Waardoor we nu nog meer werk te doen hebben dan daarvoor :)
 34. 34. Toepassingsgebieden • Participatie / zelfredzaamheid • Transparantie, democratische controle • Betere (overheids) producten en diensten • Nieuwe (overheids) producten en diensten • Impact metingen, data-journalistiek • Efficiëntie en effectiviteit overheden • Nieuwe kennis / echte innovatieVerkijk je ook niet op waar opbrengsten kunnen ontstaan, en waar je dus kunt zoeken naar‘bewijs’ dat open overheid werkt.
 35. 35. Actief uitnodigend Twee uitdagingen / uitnodigingen http://www.flickr.com/photos/dhammza/492882480/Niet alles van het voorgaande is even feestelijk. Niettemin ben ik vurig optimistisch. Ik wil eindigen met 2uitdagingen, of eigenlijk uitnodigingen, om open data vooruit te helpen. Een aan de overheid, en een aan dehergebruikers.
 36. 36. Openheid is instrument, Networked life, networked niet alleen verplichting, work, networked learning niet andermans doelEerst die aan de overheid. Zie open data als instrument bij het uitvoeren van de eigen taken.Niet iets dat je doet om een ander ter wille te zijn. Doe het niet voor mij bijvoorbeeld, maardoe het voor jezelf. Nu al is de overheid de grootste hergebruiker van data. Je bent je eigenbeste business-case als je die nodig hebt om overtuigd te raken.
 37. 37. Beter inzichtEr liggen kansen om beter inzicht te krijgen in het eigen werk
 38. 38. #oifenschede: groen-onderhoudOf zie open data als een middel om je bezuinigingsdoelstelling te realiseren. Dat is deuitdaging die ik met mijn eigen woonplaats Enschede ben aangegaan. Hoe helpt data detaken v.d. gemeente. Vorig jaar was in Sept in Enschede het geld voor groenonderhoud op.Men wilde burgers betrekken. Als je de data rondom onderhoud ter beschikking stelt, wordtdat makkelijker, anders komt het niet van de grond. Dit jaar geef ik Enschede elf dagen vanmijn tijd, in ruil voor datasets, om die link te leggen.
 39. 39. Verhalen verzamelenAls je burgers vervolgens vraagt je data met hun verhalen aan te vullen, zoals sommigeinzendingen voor AppsforAmsterdam doen, heb je bovendien een prima bron omgrootschalig te luisteren, en aan real time impact meting te doen, door de patronen in dieverhalen te analyseren. En de middelen daarvoor bestaan, zoals hier in de slide.Een Deens voorbeeld is de jachtapp....
 40. 40. Hoe helpt open data jullie Networked life, networked doelgroepen? work, networked learning (MKB, studenten, kunstenaars ....)En hoe kun je je stakeholders helpen op een manier waardoor ze vervolgens een kleinerberoep doen op jouw diensten. Ook hier kan data een instrument zijn.
 41. 41. Overheid als platform welke data v. andere dept. hebben jullie nodig? en wat heb je te bieden? vragen bestuurders beleidsmakers Networked life, networked burger welke open data heeft maatschappelijk middenveld nodig om jullie work, data (privacy, bedrijfsbelang, welke networked learninglossen, vragen op te of het zelf te doen? informatievoordeel hier oplossen) in welke vorm? discussie over hoe burger E ook dient te veranderen. oplossingen massa bedrijven burgers welke open data maakt relatie doelgroep/consument mogelijk?je bent dan bezig van de overheid een platform te maken.
 42. 42. Developers/hergebruikersDan mijn uitnodiging/uitdaging aan ontwikkelaars. Er zijn prachtige apps gemaakt
 43. 43. Networked life, networked Is dit alles? work, networked learning Developers / hergebruikersIk weet het ik heb makkelijk praten. Heb twee linker handen als het om programmeren gaat, en designskills heb ikook al niet. Maar veel hergebruik is, deels noodgedwongen, ik weet het, nogal plat. En de juweeltjes die er echtwel zijn, en Apps4Amsterdam heeft er weer een paar opgeleverd, die juweeltjes geven we met z’n allen nog maarweinig aandacht. Dus mijn uitdaging aan jullie is ‘is dit alles?’
 44. 44. simple gmap plot: Networked life, networked songfestival work, networked learning ‘Flat’ MappingVingeroefeningen zijn nodig, maar platte projecties op een kaart kunnen we hopelijk inmiddels achter ons laten.
 45. 45. Networked life, networked useless datavizwork, networked learning Betekenisloze dataviz
 46. 46. http://www.nationalgeographic.com/resources/ngo/education/ideas912/912choleraho3.html Houd het niet bij 1 datasetje!Blijf jezelf uitdagen, wacht niet op data, maar combineer dingen veel meer dan je nu doet.Combinaties leveren spannende nieuwe dingen op. Dat deed ‘t al in de 19e eeuw.
 47. 47. Networked life, networkedwork, networked learning Of voeg je eigen data toe
 48. 48. Citizen generated dataDat kunnen metingen zijn, dat kunnen verhalen zijn. Zoals een enkele inzending doet, combineer kwalitatieve infomet de kwantitatieve die je hebt. Betrek jouw gebruikers bij het datagebruik dat je doet. Als developer ben je niethet eindpunt van de keten, maar alleen de brug naar anderen.
 49. 49. Networked of t klopt Kijk life, networked work, networked learning Corporate generated dataKlop ook bij bedrijven aan om data, zeker als je al overheidsdata uit hun context hebt.
 50. 50. Networked life, electronics Arduino smart networked work, networked learning Leuke app? Leuke devices!En apps zijn niet zaligmakend. Er zijn vast allerlei devices te bedenken die op data reageren. En zat open sourcehardware om het mogelijk te maken.
 51. 51. Los een probleem opMaar bovenal: Pak een probleem dat je zelf ervaart, en nog een, en nog een, en bedenk er iets bij. Los het op. Datis participatie. Dat is hergebruik. Dat is het beste bewijs dat je de gemeente Amsterdam kunt leveren om op deingeslagen weg voortvarend door te gaan.
 52. 52. Networked life, networked “Nobody knows what this is work, networked learning about yet.”Ik begon er mijn verhaal mee, de toekomst is niet te voorspellen. Ik ben zeer optimistisch, al heb ik weinig illusiesover hoe makkelijk het zal zijn. Apps for Amsterdam die bijna 50 mooie inzendingen heeft opgeleverd, en andereinitiatieven helpen de weg wijzen.Natuurlijk is het niet ‘all it can be’, dat is juist ook het mooie. Het geeft ons bovendien de zekerheid dat we echtiets nieuws aan het doen zijn, met buitengewoon potentieel. Dat is iets om voor samen te komen, om onderlingebanden voor te bevestigen en te versterken. Dat is iets om te vieren. En dat is waarom vanavond een mijlpaal opzich is! Een mijlpaal waar ik jullie, waar wij ons van harte mee mogen feliciteren.

×