Publicidad

Trabajo en equipo (Versió en Català) -

15 de Jul de 2016
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Trabajo en equipo (Versió en Català) -

 1. Treball en equip https://allarestudents.wordpress.com/ La educación de primera mano. ¡All are students! Versió en Català- V.1
 2. Yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas Teresa de Calcuta.
 3. Bases del treball en equip Compromis Complementaritat Coordinació Comunicació Confiaça
 4. Factors que fan que sigui fàcil el treball en equip Experiència Organització interna Conèixer la etapa del desenvolupament del equip. Saber la missió, visió, propòsits, objectius i les metes comunes. Temps disponible Participació Coherència
 5. Avantatges del treball en equip Oportunitat de aprendre juntament amb altres persones. Afavoreix la identitat de les persones. Estalvia temps. Accions eficaces i creatives.
 6. Aprenentatges personals en l’equip Ser autocrític. Acceptar les critiques dels demes membres del grup. Respectar opinions. Aprendre a escoltar. Ser flexible.
 7. Alineació EQUIP PROPOSIT
 8. Falta d’Alineació PROPOSIT
 9. Les 5C del treball en equip • Compromís: Cada membre del grup es compromet a aportar el millor de si mateix, i posar tot el seu esforç perquè el treball funcioni. • Complementarietat: Cada membre aporta la seva especialitat que domina. • Coordinació: L’ equip, amb un cap de grup ha d’actuar de forma organitzada.
 10. • Comunicació: Es presenta una comunicació oberta entre tots els membres. • Confiança: Cada persona ha de confiar en la resta de companys de grup.
 11. L’equip funciona com una maquina amb diversos engrenatjes; tots han de funcionar a la perfecció, si un falla els altres també.
 12. Equips productius • Aquells que aconsegueixen coordinar de una manera optima l’esforç dels seus integrants obtenint el màxim rendiment. FUNCIONA: Fluidament. Aconseguir les metes proposades.
 13. Característiques d’un grup productiu • Es selecciona als seus components: La gent amb experiència i amb ganes de treballar en equip, que siguin motivadors i amb moltes ganes. • Es nombre un líder de grup: Ha de ser una persona que sigui capaç de conduir un grup d’humans, organitzat, ha de saber comunicar-se, motivar, exigir i sobretot generar confiança i tenir un respecte a la resta de companys del grup.
 14. • Es defineixen els objectius que presenta el equip, les funcions i les metes que volen aconseguir. • Existeix molta comunicació i un bon clima de treball i de respecte. Entre els membres hi ha un fort sentiment de compromís. • El ambient es de participació, cada persona dona la seva idea respecta als projectes a treballar.
 15. Característiques d’un grup NO productiu • Falta de lideratge, l’ encarregat de coordinar el grup no organitza, no motiva ni ajuda. • L’objectiu esta mal definit ja que l’equip no coneix que ha de fer. • Escassa comunicació, hi ha una pèssima comunicació dins de la organització com fora. • Desmotivació no tenen treball interessat sinó treballs molt rutinaris i sense motivació.
 16. • Poc recolzament entre els components del mateix equip. • No es valora el treball que fan els integrants del grup. • Dificultats de la relació dins l’equip, els membres del equip no estan il·lusionats i no tenen ganes de fer les coses, amb un ambient deteriorat.
 17. Factors que dificulten el treball en equip • Falta de temps. • Desconeixement de visió i missió. • Clima de treball insuficient. • Falta de lideratge. • Falta de reconeixement per el treball realitzat. • Fracàs.
 18. Problemes dels integrants del equip Negativisme Integrants desmotivats Resistencia al canvi Falta de participació
 19. Començament del treball No presionar als integrants del grup amb molta feina a realitzar. Ensenyar a treballar en equip. Donar temps
 20. Rols dins d’el equip  La persona positiva  El crític  El discutidor  El que molesta  El bocamoll  El llest  El quadriculat  El reservat  El graciós  L'organitzador  L’ incompetent
 21. Conclusions • El treball en equip es una oportunitat d’aprenentatge. • Les persones amb èxit saben treballar en equip. • El treball en equip facilita el desenvolupament i la evolució en la tasca.
Publicidad