Publicidad
Vagyonépítés Bérbeadott Ingatlanokkal - Lakásbérleti szerződés csomag
Vagyonépítés Bérbeadott Ingatlanokkal - Lakásbérleti szerződés csomag
Vagyonépítés Bérbeadott Ingatlanokkal - Lakásbérleti szerződés csomag
Vagyonépítés Bérbeadott Ingatlanokkal - Lakásbérleti szerződés csomag
Publicidad
Vagyonépítés Bérbeadott Ingatlanokkal - Lakásbérleti szerződés csomag
Vagyonépítés Bérbeadott Ingatlanokkal - Lakásbérleti szerződés csomag
Próximo SlideShare
FdtdFdtd
Cargando en ... 3
1 de 6
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Vagyonépítés Bérbeadott Ingatlanokkal - Lakásbérleti szerződés csomag

  1. LAKÁSBÉRLETI SZERZDÉS Bérbeadó adatai: Tulajdonos Meghatalmazott ingatlankezel Egyéb ………….… Név / cégnév: …………………………………………………………………………………………... Anyja neve / cégképvisel neve: …………………………………………………………………….. Lakcím / székhely: …………………………………………………………………………………….. Bérbeadó / képvisel személyi igazolvány száma: ………………………………………………... Telefon: …………………………………………………………………………………………………. Bérl adatai: Név / cégnév: …………………………………………………………………………………………... Anyja neve / cégképvisel neve: …………………………………………………………………….. Lakcím / székhely: …………………………………………………………………………………….. Bérl / képvisel személyi igazolvány száma: ……………………………………………………... Telefon: ………………………………………………………………………………………………… 1. A bérlemény pontos címe: ………………………………………………………………….. helyrajzi száma: ……………………………………………………………… leírása (komfort fokozat, helyiségek stb.): ………………………………… …………………………………………………………………………………. A berendezések és felszerelések felsorolása az 1. számú mellékleten találhatók, mely a lakásbérleti szerzdés mellékletét képezi. 2. A bérleti díj összege és gyakorisága (pl. Ft/hó): ………………………………………………... fizetési határideje: …………………………………………………………… módja : készpénz csekk átutalás, számlaszám: …………………....…………….. 3. A bérleti díjon kívül a Bérl által fizetend költségek (pl. közm és egyéb szolgáltatók felsorolása): ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………… 4. A bérlet idtartama határozatlan, ……………. – tól határozott, …………… - tól, ……..………. – ig Felmondási id (határozatlan idej szerzdésnél): …………………………………………………... Az okirat szerzjének és forgalmazójának a felelssége az okirat konkrét adatokkal történ kitöltésébl ered bármilyen jogkövetkezmény vonatkozásban ki van zárva. www.olineingatlanakademia.hu
  2. Bérbeadó rendkívüli felmondással élhet, amennyiben Bérl a szerzdésben vállalt fizetési kötelezettségének határidre nem tesz eleget vagy a házirendben foglaltakat súlyosan megsérti. Bérl rendkívüli felmondással élhet, ha Bérbeadó a házirendben foglaltakat súlyosan megsérti. A bérleti szerzdés megsznésekor Bérl köteles az ingatlant eredeti esztétikai és mszaki állapotában visszaadni. A berendezéseket, felszerelések hiánytalan és mködképesen állapotáért, valamint az okozott károkért Bérl anyagi felelsséggel tartozik, ez alól kivételt képeznek a berendezések és felszerelések rendeltetésszer használat során bekövetkezett kopásai. 5. A biztosítékok: foglaló összege: ……………………………………………………………… birtokba adás késedelme esetén a kötbér mértéke: ……………………... kaució összege: ……………………………………………………………… kaució visszaadásának határideje: ………………………………………… fizetési késedelem estén a késedelmi kamat mértéke ..… %/év 6. A bérln kívül a bérleményben lakhat: bérltársak ……………………………………….. társbérlk ………………………………………… bérbeadó A bérl a bérleményt albérletbe adhatja a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával igen nem 7. A Bérbeadó a bérleményt bérbe adja, a Bérl pedig bérbe veszi a jelen szerzdésbe foglalt feltételekkel, lakás, vagy ……………… céljára. A bérl köteles a bérleményt rendeltetésszeren használni. 8. A birtokbaadás jelen szerzdés aláírásával megtörténik. ………………………-án fog megtörténni. 9. A Bérbeadó hozzájárul, hogy a bérlet idtartama alatt a bérl, mint lakóhelyét, vagy mint tartózkodási helyét , vagy mint …………………… tevékenysége folytatásának helyét a hatóságokhoz bejelentse. A bérlet megsznésével Bérl köteles kijelentkezni. 10. A bérbeadó ismertette a Bérlvel a bérlemény házirendjét és azt a Bérl a házirend aláírásával igazolja. 11. Egyéb feltételek …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Az okirat szerzjének és forgalmazójának a felelssége az okirat konkrét adatokkal történ kitöltésébl ered bármilyen jogkövetkezmény vonatkozásban ki van zárva. www.olineingatlanakademia.hu
  3. Jelen szerzdés csak a kitöltött és csatolt ….. oldal melléklettel együtt érvényes. Kelt …………….………., ….….. év ………………….. hónap …………… napján. ………………………. …..…………………… Bérbeadó(k) aláírása Bérl(k) aláírása Tanúk: Név: ………………………………………….. Név: …………………………………………. Lakcím: ……………………………………… Lakcím: ……………………………………... Személyi ig. szám: ………………………..... Személyi ig. szám: ………………………… Az okirat szerzjének és forgalmazójának a felelssége az okirat konkrét adatokkal történ kitöltésébl ered bármilyen jogkövetkezmény vonatkozásban ki van zárva. www.olineingatlanakademia.hu
  4. A BÉRLEMÉNYHEZ TARTOZÓ FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK (1. számú melléklet) A bérlemény megnevezése: ………………………………………………………………………….. Megnevezés db új használt nagyon használt Bútorok ágy francia ágy éjjeli szekrény asztal íróasztal szék ruhatároló szekrény könyves szekrény cips szekrény konyhaszekrény tálaló fotel kanapé sznyeg kép lámpa csillár egyéb Konyhai eszközök htgép tzhely mosogatógép süt mikrohullámú süt edények tányérok poharak eveszközök egyéb Mszaki eszközök TV video DVD lejátszó rádió hi-fi mosógép porszívó riasztó távirányítók egyéb Kelt: ……………….. ………………. Átadó Átvev Az okirat szerzjének és forgalmazójának a felelssége az okirat konkrét adatokkal történ kitöltésébl ered bármilyen jogkövetkezmény vonatkozásban ki van zárva. www.olineingatlanakademia.hu
  5. HÁZIREND a ……………………..…….……………………..…. cím alatt található bérleményben követend magatartási és együttélési szabályokról 1. Tartható-e állat a bérleményben igen nem Ha igen, az alábbi feltételekkel: ……………………………………………………………....... …………………………………………………………………………………………………... 2. Szabad-e dohányozni a bérleményben igen nem Ha igen, az arra kijelölt hely bárhol, vagy csak ……………………………………………... 3. Folytatható-e zajjal járó munkavégzés, zenélés korlátozás nélkül igen nem Ha csak meghatározott idben mikor: …………………………………………………………. 4. Nem tárolható vagy tartható a bérleményben: ………………………………………………. 5. Befogadhat-e éjszakára rokont, vagy ismerst igen nem Ha igen akkor bármikor, vagy csak: ………………………………………………………… 6. A Bérbeadó vagy megbízottja milyen idközönként és feltételekkel ellenrizheti a bérlemény állapotát: ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………... 7. A bérbeadónak érkez küldeményt a bérl köteles a bérbeadónak megküldeni bérbeadót értesíteni 8. A bérlet megszünte után …….. hónapig a bérbeadó köteles a bérlnek érkezett küldeményt címére megküldeni a bérlt a küldeményrl értesíteni 9. A lépcsház takarítása a bérl feladata igen nem Ha igen milyen idközönként ………………………………………………………………… 10. A házhoz tartozó járdaszakasz rendben tartása, csúszásmentesítése télen a bérl feladata igen nem Ha társbérlk használják a bérleményt, vagy a Bérbeadó is ott lakik A konyha használatának ideje, ha az nem korlátlan: ………………………………………… A fürdszoba használatának ideje, ha az nem korlátlan: …………………………………….. A közös használatú helyiségek takarítási rendje: …………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… Kelt, ………………………………. , ……………… év …………… hónap ……… napján ………………………… …………………………. Bérbeadó Bérl Az okirat szerzjének és forgalmazójának a felelssége az okirat konkrét adatokkal történ kitöltésébl ered bármilyen jogkövetkezmény vonatkozásban ki van zárva. www.olineingatlanakademia.hu
  6. ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZKÖNYV Mely készült a …………. év …………….…… hónap …………… napján ………… létrejött bérleti szerzdés alapján, a …………………………………………………. cím alatt található ……………………. helyrajzi számú bérlemény birtokba adásakor. A bérbeadó részérl jelen van ………………………………………………………………….. A bérl részérl jelen van ……………………………………………………………………… Átadott kulcsok ….. db, ami nyitja a …………………………………………………………………………….. ….. db, ami nyitja a …………………………………………………………………………….. ….. db, ami nyitja a …………………………………………………………………………….. ….. db, ami nyitja a …………………………………………………………………………….. ….. db, ami nyitja a …………………………………………………………………………….. Mérórák állása …………………. óra, melynek a gyári száma …………………, a számláló állás …………... …………………. óra, melynek a gyári száma …………………, a számláló állás …………... …………………. óra, melynek a gyári száma …………………, a számláló állás …………... …………………. óra, melynek a gyári száma …………………, a számláló állás …………... …………………. óra, melynek a gyári száma …………………, a számláló állás …………... Egyéb, a felek által rögzíteni kívánt körülmények …………………………………………………………………………...……………………… ………………………………………………………………………………………………....... Kelt …………………………… , ………. év …………….. hónap …………….. napján. …………………….. ………………………. Átadó Átvev Tanúk: Név: …………………………………….. Név: ………………………….......... Lakcím: …………………………………… Lakcím: ……………………………… Szem. Ig. szám: …………………………... Szem. Ig. szám: ……………………… Az okirat szerzjének és forgalmazójának a felelssége az okirat konkrét adatokkal történ kitöltésébl ered bármilyen jogkövetkezmény vonatkozásban ki van zárva. www.olineingatlanakademia.hu
Publicidad