Publicidad
Tư Tưởng HcM- Bài 4 (2).docx
Próximo SlideShare
Tư Tưởng HcM- Bài 4 (2).docxTư Tưởng HcM- Bài 4 (2).docx
Cargando en ... 3
1 de 1
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Tư Tưởng HcM- Bài 4 (2).docx

  1. Hồ Chí Minh nhận định: Đảng có vững cách mệnh mới thành công. Như thế nào là “Đảng vững” theo quan điểm của Người? Đảng vửng theo quan điểm của người là 1) Đảng phải vững là đảng phải CÓ ĐƯỜNG LỐI LÃNH ĐẠO ĐÚNG ĐẮN 2) ) Đảng phải vững là đảng phải CÓ PHẨM CHẤT TỐT 3) Đảng phải vững là đảng phải TẬP HỢP VÀ TỔ CHỨC ĐƯỢC LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG. Có nhưng điều kiện trên đảng sẽ Vững , mà Đảng Vững cách mạng sẽ Thành Công .
Publicidad