Khởi nghiệp du lịch

Hace 5 años 2063 Visualizaciones

Giới thiệu Đại học Tây Bắc [Slide]

Hace 9 años 14123 Visualizaciones

Ngoại khóa cùng MobiFone Sơn La

Hace 9 años 647 Visualizaciones

Bài giảng Marketing 2015: Tổng quan về Marketing

Hace 9 años 5970 Visualizaciones

Tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng

Hace 9 años 1919 Visualizaciones

Thuc hien cs office2010

Hace 9 años 712 Visualizaciones

Marketing 2014 Chương 9: Quyết định về phân phối

Hace 10 años 17979 Visualizaciones

Marketing 2014 chương 8: Quyết định về Giá cả

Hace 10 años 27123 Visualizaciones

Marketing 2014 - Chương 4: Hành vi khách hàng

Hace 10 años 83759 Visualizaciones

Ddkd va vhdn 2014 chuong 3

Hace 10 años 2470 Visualizaciones

Chương 1: Đạo đức kinh doanh

Hace 10 años 50077 Visualizaciones

Chuyên đề 4 Nghệ thuật lãnh đạo

Hace 10 años 5070 Visualizaciones

Chuyên đề 3 Nghệ thuật lãnh đạo

Hace 10 años 2283 Visualizaciones

Ddkd va vhdn 2014 chuong 1

Hace 10 años 1278 Visualizaciones