Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Tiêu chảy kéo dài.pptx

  1. Case study
  2. I. Hành chính 1. Họ và tên: Phạm Sơn H 2. Tuổi: 10 3. Giới: Nam 4. Địa chỉ: Viết Tiến – Vĩnh Bảo – Hải Phòng
  3. II. Bệnh sử • Trẻ nam, 10 tuổi, tiến sử Viêm dạ dày HP (+) cách 1 năm, điều trị nexium, đã HP (- ) • Bệnh 3 tháng nay, trẻ xuất hiện đau bụng, đi ngoài phân lỏng 10 – 15 lần/ ngày, điều trị tại BV Huyện đã đỡ đi ngoài phân lỏng được 1 ngày sau đó trẻ lại đi ngoài phân lỏng trở lại, có nhầy máu, có máu đỏ tươi - > Bv Nhi TW chẩn đoán Viêm ruột, điều trị kháng sinh, truyền dịch, men tiêu hoá 3 tuần. Trẻ đã đỡ đi ngoài phân lỏng, phân không còn nhầy máu, số lần đi ngoài giảm → Chuyển BV Hải Phòng điều trị 2 tuần nhưng không đỡ , đi ngoài 12 lần/ ngày, phân nhiều nước, nôn nhiều, không sốt → gầy sút 6 kg/ tháng → Vào viện
  4. III. Khám vào viện • Trẻ tỉnh, tự thở • Da niêm mạc hồng • Dấu hiệu mất nước (+): mắt trũng, da khii • Tim đều, f: 132 ck/p, HA: 100/ 60 mmHg • Phổi thông khí đều, không rale • Bụng mềm, gan lách không sờ thấy • Phân long, không nhầy, không máu • Thể trạng gầy, BMI: 13.43, giảm 6 kg/ 3 tháng
  5. Labs • Blood count • Biochemistry Ngày Hb HCT PLT WBC %Neu 22/10 165 0.48 564 12.84 64 23/10 153 0.448 610 13.4 42.3 26/10 141 0.40 502 11.05 44.4 Ure/Cre AST/ALT Calci TP Pro Alb Bil Amylase Lipase 22/10 1.8/68 45/54 2.64 81.5 47.7 5.5/2.6 83 12 CRP( mg/dL) NH3 Na/K/Cl Ferritin 22/10 0.112 44.2 137/3.4/105 81.9
  6. Labs Stool culture: Normal Stool PCR: Normal Colonscopy: Normal
  7. Labs • pANCA • Calpropectin phân:
  8. Điều tri • Kháng sinh: Ceftriaxone • Oresol
  9. Câu hỏi • Cần làm thêm xét nghiệm gì để chẩn đoán? • Hướng điều trị tiếp theo là gì?
Publicidad