Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Esitys ammatillisen koulutuksen digiloikka

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 24 Anuncio

Esitys ammatillisen koulutuksen digiloikka

Descargar para leer sin conexión

Opinnäytetyö – Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Luonnonvara- ja ympäristöala
Maaseudun kehittämisen koulutusohjelma
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ammatillisen koulutuksen digiloikka, Case Ylä-Savon ammattiopisto, Hingunniemi
Tuovi Huttunen

Opinnäytetyö – Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Luonnonvara- ja ympäristöala
Maaseudun kehittämisen koulutusohjelma
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ammatillisen koulutuksen digiloikka, Case Ylä-Savon ammattiopisto, Hingunniemi
Tuovi Huttunen

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Esitys ammatillisen koulutuksen digiloikka (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Esitys ammatillisen koulutuksen digiloikka

 1. 1. Ammatillisen koulutuksen digiloikka Case: Ylä-Savon ammattiopisto Hingunniemi Tuovi Huttunen Savonia-ammattikorkeakoulu Opinnäytetyö – Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Luonnonvara- ja ympäristöala Maaseudun kehittämisen koulutusohjelma
 2. 2. Taustaa • Digitaalisuus on tullut jokaisen kansalaisen arkeen • Voimakas yhteiskunnallinen tahtotila digitaalisuuteen • Koulutus ja koulutuksen digitalisaatio ovat olleet syksyllä 2015 Suomen hallituksen kärkihankkeita • Opetus- ja kulttuuriministeriön älystrategia 2013, OKM- KIDE • Elinkeinoelämän julkaisu 2015: Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen nousuun • Peruskoulun uusiutuvat opetussuunnitelmat • Ammatillisen koulutuksen rahoituksen leikkaukset
 3. 3. Tavoitteet ja menetelmät • Digiloikan ottaminen ja eOppimisen jalkauttaminen ammatillisessa koulutuksessa Ylä-Savon ammattiopistossa • Toimintatutkimus • Tavoitteena muutos ja kehittäminen ottamalla käyttöön erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä • Keskiössä ja kohderyhmänä ovat olleet hevosalan opiskelijat, opettajat ja tallimestarit Ylä-Savon ammattiopiston Hingunniemen yksikössä
 4. 4. Verkko-opetuksesta digitaalisuuteen • Pelkästään tieto- ja viestintätekniikan käyttäminen opetuksessa ei vielä vastaa asetettuun tavoitteeseen, että oppiminen olisi yksilöllistä, ajasta ja paikasta riippumatonta ja osallistavaa • Laitehankinnoilla ja materiaalin digitalisoimisella ei synny digiloikka • Digiloikan mahdollistuminen vaatii siirtymisen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä digitaalisuuteen ja sen hyödyntämiseen oppimisen aikaansaamiseksi
 5. 5. Verkko-opetus eOppiminen Oppimisympäristönä on tietoverkossa oleva oppimisalusta, jossa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa Tarkoitetaan kaikkia verkko- oppimisympäristöjä, erilaisia tarjolla olevia sovelluksia ja erilaisia verkossa olevia oppimissisältöjä Tunnusmerkkejä: ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu, oppijakeskeisyys, opintojen ohjaus verkon kautta, erilaisten opetusmenetelmien sekoittaminen, kokonaiset oppimisprosessit ja tasapuoliset opiskelumahdollisuudet Verkko-opetuksestadigitaalisuuteen
 6. 6. Sosiaalinen media opetuksessa • Blogger on Googlen omistama ilmainen blogien kirjoittamiseen tarkoitettu alusta • Diigo on eräänlainen linkkikirjasto • Dropbox on suosittu ja selkeä tiedostojen jakopalvelu • Facebook on suosittu yhteisöpalvelu, joka tuli kaikkien käyttöön v. 2006 • Google Docs on Googlen omistama toimistosovellus. Sovellus ei vaadi selaimeen asennettavia ohjelmistoja ja yhteiskäyttö on helppoa jopa samanaikaisesti • Google Sites on Googlen kotisivupalvelu • Twitter on maailman suosituin mikrobloggauspalvelu, jossa lähetetään lyhyitä viestejä eli twiittejä • WhatsApp, Snapchat, Periscope Sanastokeskus: tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita.
 7. 7. Digitalisaation perusperiaatteet Mikael Jungnerin mukaan: Mitä digitalisaatio merkitsee Ylä-Savon ammattiopistossa? Kaikki mikä voidaan digitalisoida, digitalisoituu. Jos emme tee sitä, muut tekevät. Jos Ylä-Savon ammattiopisto ei sitä tee, niin muut koulutuksenjärjestäjät tekevät. Ja jos joku yksittäinen opettaja ei sitä tee, niin joku muu tekee sen, jossain toisessa ammattiopistossa. Digitalisoiminen on tuhlausta, jos tekemisen prosesseja ei mietitä samalla uusiksi. Opetuksenprosessit mietitään tarkasti ja huomioidaan digitaalisuus. Kaikissa Ylä-Savon ammattiopiston prosesseissa nostetaan esille digitaalisuuden mahdollisuus. Digitaalisuus on yhdessä tekemistä, ilman vuorovaikutusta se menee hukkaan. Kukaan ei ota digiloikkaa yksin, vaan se syntyy pienistä askelista - yhdessä. Ylä-Savon ammattiopistolla tämä tarkoittaa, että opettaja saa tiimin tuen digiaskeleilleen. Digitaalisuuden avainsana on avoin: avoi- met rajapinnat, avoin lähdekoodi, avoin valmistelu. Materiaalien avoimuus ja jakaminen herättävät tunteita. On resurssien tuhlausta, että jokainen puurtaa omat materiaalit ja ei jaa osaamistaan muille. Ylä-Savon ammattiopistossa suunnitellaan yhdessä opintokokonaisuuksia tiimeissä ja jaetaan materiaalia muiden käyttöön.
 8. 8. Jatkuu… Tukitoimintojen digitalisoiminen on houkuttelevaa. Ydintoimintojen digitalisoiminen on tehokasta. Ylä-Savon ammattiopistossa kaikki toiminnot ja prosessit ovat ydintoimintaa, joten digitalisaation tuomat mahdollisuudet hyödynnetään kaikkialla toiminnassa. Digitalisaation kolme tärkeintä lähtökohtaa ovat asiakaslähtöisyys, asiakaslähtöisyys ja asiakaslähtöisyys. Opiskelijat ja työelämä ovat meidän tärkeimmät asiakkaamme. Vastaamme kysyntään siten, että opiskelusta tehdään joustavampaa ja työelämäyhteydestä monipuolisempaa esimerkiksi sosiaalisen median avulla. Digitaalinen evoluutio etenee vain ja ainoastaan tekemällä ja kokeilemalla. Ryhdymme kokeilemaan ja tekemään ja jakamaan kokemuksia. Tämän kehittämistyön kautta siihen pyritään vastaamaan ja tiimeissä digitaalinen evoluutio toteutetaan. JUNGNER, Mikael 2015. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen nousuun. Elinkeinoelämän julkaisu. Saatavissa: http://ek.fi/wp-content/uploads/Otetaan_digiloikka_net.pdf
 9. 9. Digitalisaatio mullistaa koulutuksen • Yhdistellään perinteiseen opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn videoseminaareja ja digitaalisia oppimisjärjestelmiä • Pelkät laitteet ja hyvät tietoliikenneyhteydet eivät riitä, vaan tarvitaan uudenlainen toimintakulttuuri oppilaitoksiin ja osaamista hyödyntää teknologiaa niin, että ymmärretään digitaalisen vuorovaikutuksen merkitys ja mahdollisuudet • Opiskelijoiden rooli muuttuu opetuksen kohteesta enemmän osaksi oppimisprosessia ja aktiiviseksi toimijaksi • On merkityksellistä, että nuoret pääsevät mahdollisimman aikaisin hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia, jolloin se on tuttua siirryttäessä työelämään JUNGNER, Mikael 2015
 10. 10. Työelämä eOppiminen Ysaossa Tiimiosaamisen kehittyminen Opiskelijan ja opettajan osaamisen kehittyminen Kehittämistyön kohderyhmät ja hyödynsaajat
 11. 11. Haasteet • TVT-osaamisen esteitä: ”Ei kiinnosta”, ”Olen liian vanha”, ”Eikö tämä ole IT-osaston hommia?”, ”Minun ei tarvitse opetella tätä, kun minulla on oikeita töitä”, ”En uskalla myöntää, että en osaa”, ”Nyt on kiire, en ehdi perehtyä”. (Marko Suomi 2015, Vaikuta ja vaikutu, Digiosaamisen kurssi nousuun – seminaari 29.9.2015 Helsinki)
 12. 12. Digiaskeleiden ottaminen Hingunniemessä
 13. 13. Työssäoppimispaikkojen tallit, koti, harrastukset > Digitalisaatiota hyödyntäen oppiminen ja oppimisen seuranta on paikasta riippumatonta Kommunikointitaidot, yhteisöllinen ja kokemuksellinen oppiminen > motivaatio lisääntyy Opiskelua milloin vain > itseohjautuvuus tehostuu Blogit QR-koodit Some (Facebook) Pilvipalvelut Verkko-oppimis- ympäristöt Luokkahuone Perinteinen oppimisympäristö Työssäoppiminen Tallit Lukujärjestykset Opettajajohtoisuus
 14. 14. Digiloikalla ammattiin http://urly.fi/vSX
 15. 15. Moodle oppimisympäristönä • Opetuksen suunnittelun ja organisoinnin väline – Tutkinnot – Tutkinnon osat – Ryhmien omat sivut – Kurssit Onnistunut oppimistapahtuma vaatii hyvän suunnittelun
 16. 16. Sosiaalinen media • Verkostoituminen • Ryhmien hallinta • Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus
 17. 17. Pilvipalvelut • Yhteiskirjoittaminen • Reaaliaikaisuus • Saatavuus • Hevosten passihoidot Google Driveen
 18. 18. Blogit • Työssäoppimisen seuranta • Kurssin toteuttaminen
 19. 19. QR-koodit oppimista rikastuttamassa
 20. 20. Digiaskeleista digiloikkaan ”Miksi tätä (passihevosten päiväkirjat) ei ole tehty aikaisemmin?” ”Tämä on nykyaikaa, olemme 2000-luvulla!” ”Liikutuslistat myös sähköiseen muotoon.” ”Minäkin voisin teettää opiskelijoilla QR-koodien taakse ohjeita.” ”Sanastoja myös QR-koodien taakse.” ”Näiden QR-koodien tekeminen on tosi nopeaa ja helppoa.” ”Yritin ehdottaa QR-koodeja kolme vuotta sitten ja se ei innostanut ketään – hienoa, että nyt aika on siihen sopiva.” ”Jopa minä innostuin näistä ideoista.”
 21. 21. Muutos hämmentää ”Miksi kaikki pitää viedä sähköisiin tiedostoihin.” ”Wifi ei toimi riittävän hyvin.” ”Onko kaikki verkkoon laitettava materiaali nyt julkista myös oppilaitoksen ulkopuolelle.” ”Miten tietoturva on huomioitu?” ”Entäs jos ei ole laitteita? Millä kaikki toteutetaan?” ”Nämä passihevosten hoitopäiväkirjat pitää olla niin helposti saataville, ettei niitä tarvitse etsiä bittiavaruudesta.”
 22. 22. Digiloikka • Äärettömältä tuntuva hyppy tuntemattomaan? • Askel digitaalisuuteen vaatii ymmärryksen, että oppimisympäristöt muuttuvat, oppia voi muuallakin kuin koulussa ja oppiminen on yksilöllistä • Digitalisaatio tukee näitä kaikkia olemalla oppimisen ytimessä • Loikan ei tarvitse olla iso ja kauas äärettömyyteen, ja ennen kaikkea sitä ei tarvitse tehdä yksin • Saavutettavissa pienin askelin, yhdessä, tiimin tuella opiskelijoiden kanssa • Tämän työn aikana Hingunniemessä otettiin askeleita • TVT – strategian päivitystyö sai hyvän pohjan
 23. 23. Digiloikalla tulevaisuuteen • Avoimuus, oppimisen ja osaamisen jakaminen • Tiimissä syntyvä yhteisöllisyys ja yhteinen pyrkimys kohti tulevaisuutta • Jokainen tiimin jäsen synnyttää pienen aallon kohti digitaalisuutta, joka tiimissä voimistuu ja pääsemme etenemään aallon harjalla kohti laadukkaita ja joustavia opintopolkuja monipuolisissa oppimisympäristöissä
 24. 24. Kiitos kaikille, jotka ovat osaltaan mahdollistaneet tämän kehittämistyön tekemisen ja olleet myötämielisesti testaamassa digitaalisia oppimisympäristöjä Hevostalouden tiimi, Ylä-Savon ammattiopisto, Hingunniemi. Kiitos kannustavasta ohjauksesta Hannu Viitala, Savonia –ammattikorkeakoulu. Kiitos tuesta, kannustuksesta ja työn kuvituksesta Irina Keinänen, Ypäjän Hevosopisto. Olemme yhdessä digiloikkaa ottamassa ja kehitystyö jatkuu tästä eteenpäin entistä tehokkaammin – yhdessä, tiiminä.

×