Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Tècniques d'aprenentatge cooperatiu

7.492 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

Tècniques d'aprenentatge cooperatiu

 1. 1. Tècniques d’aprenentatge cooperatiu
 2. 2. Tècniques d’AC per al diàleg
 3. 3. Compartir coneixements previs <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>Es presenten les qüestions abans d’introduir un contingut o tema </li></ul></ul><ul><ul><li>Es responen tant indivualment com per parelles </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada parella contrasta i completa les respostes </li></ul></ul><ul><ul><li>Es posen en comú perquè el docent en pugui fer l’avaluació inicial </li></ul></ul>
 4. 4. Roda d’idees <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>Es planteja la tasca a l’equip </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada alumne escriu una aportació en un full amb un color diferent </li></ul></ul><ul><ul><li>Posada en comú: cada equip discuteix les aportacions, les ordena o les selecciona abans de presentar-les. </li></ul></ul>
 5. 5. Torns de conversa <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>Es presenta l’activitat oral </li></ul></ul><ul><ul><li>En grup, cada estudiant posa al centre el senyal (un bolígraf, una moneda…) després d’haver intervingut. </li></ul></ul><ul><ul><li>Quan tothom hagi participat, es recullen els objectes i s’inicia una nova roda. </li></ul></ul>
 6. 6. Entrevista a tres passos <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>Es presenta l’activitat </li></ul></ul><ul><ul><li>L’alumne A entrevista l’alumne B </li></ul></ul><ul><ul><li>B entrevista A </li></ul></ul><ul><ul><li>A i B resumeixen les respostes davant d’una altra parella i aquesta fa el mateix. </li></ul></ul>
 7. 7. Tècniques d’AC per al processament d’informació
 8. 8. Pensar en parella <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>Es formula una pregunta. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’alumnat la reflexiona. </li></ul></ul><ul><ul><li>Per parelles, discuteixen i consensuen la resposta. </li></ul></ul><ul><ul><li>La comparteixen amb la resta de la classe. </li></ul></ul>
 9. 9. Apunts en parella <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>L’alumnat pren apunts </li></ul></ul><ul><ul><li>Per parelles, A resumeix els punts principals i B li planteja preguntes o li ofereix correccions o informació addional </li></ul></ul><ul><ul><li>En la secció següent, s’inverteixen els rols. </li></ul></ul>
 10. 10. Cooperació guiada <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>El docent atura l’explicació i designa els rols: sintetitzadors i oients </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada membre de la parella fa un del rol: resumir la informació sense mirar els apunts / contrastar el resum oral. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada parella elabora la informació, fent-ne una apropiació que li permeti comprendre-la. </li></ul></ul>
 11. 11. Apunts finals en parella <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>El professor , al final d’una explicació, demana a cada parella que individualment resumeixi el que ha après. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada parella fa la posada en comú: corregint i completant la informació del company. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cal que cada alumne apunti alguna cosa del company. </li></ul></ul>
 12. 12. Tècniques d’AC per a la construcció conjunta de coneixement
 13. 13. Llapis al mig <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>Cada equip ha de fer una activitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Un membre llegeix l’activitat i els altres posen el llapis al mig. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es discuteix sobre la resolució de l’activitat i quan s’arriba a un acord es recull el llapis i cadascú resol individualment l’activitat. </li></ul></ul>
 14. 14. Per números <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>El docent organitza la classe en diferents equips i els demana que cada membre es posi un número. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada equip ha de fer una activitat d’ensenyament-aprenentatge. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els equips preparen el material i resolen l’activitat. L’equip s’ha d’assegurar que tots podran respondre correctament. </li></ul></ul><ul><ul><li>El professor diu un número i l’alumnat que tingui aquest número han de sortir a resoldre l’activitat. </li></ul></ul>
 15. 15. Controvèrsia acadèmica <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>S’organitzen els equips que han de ser formats per 2 parelles. Cada parella prepara informació que ha de ser oposada a la de l’altra parella. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada parella presenta la seva argumentació. S’intercanvien les posicions i han d’aprofundir en l’argumentació de la parella. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’equip discuteix les aportacions de cada parella i elabora una síntesi dels punts de vista </li></ul></ul>
 16. 16. Joc de rols <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>S’organitzen els equips segons el nombre de rols. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es presenta el cas i es dóna un temps per parlar-ne. </li></ul></ul><ul><ul><li>S’assignen els rols. Un cop plantejats l’objectiu i temps, s’inicia el joc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada equip ha d’elaborar unes conclusions. </li></ul></ul>
 17. 17. Tècniques d’AC per a la resolució de problemes
 18. 18. Resolució per parelles en veu alta <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>S’organitza el grup per parelles. Cada membre té un rol: solucionador i oïdor. Se’ls aniran intercanviant. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es donen els problemes o activitats força complexes. El solucionador anirà explicant com ho fa per resoldre el problema. L’oïdor seguir l’explicació i farà suggeriments si s’equivoquen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es comenten les resolucions, centrant-se en el procediment. </li></ul></ul>
 19. 19. Resolució estructurada de problemes <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>S’organitzen els equips i es planteja un problema complex. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada equip ha de resoldre el problema, però seguint una seqüència: identificar el problema, plantejar solucions, avaluar-les, aplicar-la i avaluar el resultat final. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els equips exposen la solució, explicant i raonant les decisions preses al llarg del procés. </li></ul></ul>
 20. 20. Passa el problema <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>S’organitzen els equips. El docent dona a cada equip un problema diferent dins d’un sobre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada equip resol el problema en un full, el fica al sobre i el passa a un altre equip. Es va repetint successivament fins que retorna el sobre a l’equip inicial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada equip revisa les diferents respostes i avalua el grau de correcció de les resolucions. </li></ul></ul>
 21. 21. Equip-parella-individual <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>El docent ha de preparar tres problemes similars i organitza equips de quatre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada equip resol un problema. El segon problema es resol per parelles. Poden demanar ajut a l’altra parella de l’equip.Comparen les resolucions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada alumne resol individualment el tercer problema. Pot demanar ajuda a la parella. Posada en comú: per parelles o en equip. </li></ul></ul>

×