Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Selkä vaivaa - auttaako liikunta? Jaana Suni

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 57 Anuncio

Selkä vaivaa - auttaako liikunta? Jaana Suni

Descargar para leer sin conexión

Terveyttä liikkumalla -yleisöluentosarja syyskuussa 2017: Selkä vaivaa - auttaako liikunta? -luennon esitysdiat. Dosentti, TtT, tutkimus- ja kehittämispäällikkö Jaana Suni, UKK-instituutti

Terveyttä liikkumalla -yleisöluentosarja syyskuussa 2017: Selkä vaivaa - auttaako liikunta? -luennon esitysdiat. Dosentti, TtT, tutkimus- ja kehittämispäällikkö Jaana Suni, UKK-instituutti

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (19)

Similares a Selkä vaivaa - auttaako liikunta? Jaana Suni (20)

Anuncio

Más de UKK-instituutti (20)

Más reciente (16)

Anuncio

Selkä vaivaa - auttaako liikunta? Jaana Suni

 1. 1. SELKÄ VAIVAA – AUTTAAKO LIIKUNTA? 12.9.2017 Jaana Suni terveystieteiden tohtori, dosentti tutkimus- ja kehittämispäällikkö, UKK-instituutti
 2. 2. • yksi merkittävimmistä globaaleista terveysongelmista, jonka taloudelliset kustannukset ovat huomattavat • Suomessa alaselkäkipuun liittyvät diagnoosit ovat yleisin syy yli 10 päivän sairauspoissaolopäiviin (Kela, tilastotieto- kanta 2015) • suurin osa (n. 90%) selkäkivusta luokitellaan epäspesifiseksi, koska kivun syytä ei pystytä tunnistamaan • selkäkipu uusiutuu/toistuu n. 50%:lla potilaista seuraavan vuoden aikana  Voidaanko selkäkipuja ennaltaehkäistä liikunnalla?  Millainen liikunta on vaikuttavaa selkäkivun eri vaiheissa? Alaselkäkipu hankala ja kallis kansanterveysongelma
 3. 3. Alaselkäkivun ennaltaehkäisy Systemaattinen katsaus ja meta-analyysi Steffens D., ym. JAMA Intern Med. 2016;176(2):199-208. • Pelkkä liikunta (exercise) tai liikunta yhdistettynä neuvontaan ovat tehokas keino alaselkäkivun ehkäisemiseksi. • Muut toimenpiteet mukaan lukien pelkkä neuvonta, selkää tukevien vöiden ja erilaisten kengän pohjallisten käyttö eivät näytä ennaltaehkäisevän selkäkipua. • Selkäkipuun liittyvien sairauspoissaolojen osalta tutkimusten laatu oli niin heikko, ettei tuloksia vaikuttavuudesta voida pitää luotettavina.
 4. 4. Selkäkivun pitkittymisen ehkäisy Systemaattinen katsaus ja meta-analyysi Shiri R, Falah-Hassani K. Br J Sports Med 2017;0:1–11. Vapaa-ajan liikunta • suojaa toistuvalta tai pitkittyneeltä alaselkäkivulta Vaikutus on todettu • työikäisillä ja iäkkäillä henkilöillä • naisilla ja miehillä Vapaa-ajan liikuntaa ei ole juurikaan mitattu objektiivisesti (liikemittarit) laajoissa väestöaineistoissa.
 5. 5. Selkäkipu ja liikkuminen Terveys 2011 -tutkimuksessa • Suurempi määrä ripeää/rasittavaa liikuntaa olivat yhteydessä vähäisempään selkäkivun esiintyvyyteen ja lääkärissä käynteihin viimeisen vuodenaikana 30−69 -vuotiailla suomalaisilla naisilla ja miehillä. • Vähintään 5 min liikuntajaksot ripeää/rasittavaa liikuntaa olivat systemaattisesti yhteydessä parempaan selän terveyteen (kipu, lääkärissä käynnit). • Kevyt liikunta, paikallaanolo (mukaan lukien pitkät yli 30 min jaksot) ja seisominen eivät olleet yhteydessä selkäkivun esiintyvyyteen tai lääkärissä käynteihin. • Pitkittäistutkimuksia tarvitaan syy-seuraussuhteen osoittamiseen ripeän/rasittavan liikunnan puutteen ja selkäkivun välillä.
 6. 6. Hyväkuntoiset Keskikuntoiset Huonokuntoiset Muunneltu punnerrustesti Kokonaiskustannukset 100 € p<0.001 451 € p=0.337 626 € (vertailu) Sairauspoissaolot ka (vaihteluväli) 171 €/päivä, lukumäärä 0.19 (0–5) 1.94 (0–70) 2.90 (0–67) kustannukset 33 € p=0.048 331 € p=0.74 496 € (vertailu) 6 min kävelytesti Kokonaiskustannukset 153 € p<0.005 462 € p=0.259 665 € (vertailu) Sairauspoissaolot 171 €/päivä, lukumäärä 0.35 (0–7) 2.15 (0–67) 3.09 (0–70) kustannukset 60 € p=0.079 368 € p=0.51 528 € (vertailu) 6 kk:n ajalta takautuvasti ennen intervention alkua Fyysisen aktiivisuuden ja kunnon yhteydet terveydenhuollon kustannuksiin ja selkäkivun aiheuttamiin sairauspoissaoloihin Kolu P, Tokola K, Kankaanpää M, Suni J. Evaluation of the effects of physical activity, cardiorespiratory condition, and neuromuscular fitness on direct healthcare cost and sickness related absence among nursing personnel with recurrent nonspesific low back pain. Spine (Phila Pa 1976) 2017;42(11):854-862.
 7. 7. Käypä hoito -suositus 27.4.2015: alaselkäkipu http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset Suosituksen rajaus ja kohderyhmät: Suositus koskee aikuisten (yli 15-vuotiaat) alaselkäkipua. Suosituksen kohderyhmänä ovat perusterveydenhuolto, työterveyshuolto ja erikoissairaanhoito, kaikki kuntoutustyöhön osallistuvat mukaan luettuina. Suosituksen tavoitteet: Suosituksen tavoitteena on yhdenmukaistaa alaselkäkipupotilaiden luokittelua, parantaa kliinistä, radiologista ja muuta diagnostiikkaa sekä yhdenmukaistaa alaselkäkipupotilaan konservatiivisia ja operatiivisia hoitokäytäntöjä sekä kuntoutusta. Keskeisenä tavoitteena on parantaa potilaiden toiminta- ja työkykyä. Suositusta voidaan käyttää alaselkäkipupotilaiden alueellisten hoitoketjujen laatimisessa ja päivittämisessä. 7
 8. 8. Akuutti (alle 6 viikkoa) alaselkäkipu • liikuntaharjoittelu ei ole vaikuttavaa • päivittäinen liikkuminen on suositeltavaa Pitkittyvä (kesto yli 6 viikkoa) alaselkäkipu • potilaan aktiivinen kuntoutus tulee käynnistää Tavoite: potilaan toiminta- ja työkyvyn parantaminen LIIKUNTAHARJOITTELU Pitkittynyt (6 viikkoa-3kk) tai toistuva/uusiutuva selkäkipu • yleiskuntoa ja lihasvoimaa parantava aktiivinen harjoittelu Krooninen (>3kk) yhtäjaksoinen selkäkipu • asteittain lisääntyvä ohjattu lihaskuntoharjoittelu Tavoite: sairauspoissaolopäivien vähentäminen Liikuntaharjoittelu osana Käypähoitosuositusta 8
 9. 9. Fyysinen aktiivisuus vs. kipu? Eläinkokeissa keinotekoisesti aiheutettu kipu: Sluka KA, O’Donnell JM, Danielson J, Rasmussen LA. Regular physical activity prevents development of chronic pain and activation of central neurons. J Appl Physiol 114: 725– 733, 2013. FREE PAPER  akuutti kipu kehittyy sekä fyysisesti aktiivisille että passiivisille eläimille  säännöllinen fyysinen harjoittelu estää kivun pitkittymiseen johtavat muutokset keskushermostossa 9
 10. 10. Miten fyysinen aktiivisuus vähentää kipua? • Säännöllinen fyysinen aktiivisuus ehkäisee kivun pitkittymistä, mutta vaikutukset ovat palautuvia (plastic) ja hetkellisiä (temporary). • Rotilla, jotka liikkuivat säännöllisesti ei tapahtunut negatiivista kipuaistimuksen muuntelua hermosoluissa (p-NR1), jotka keskeisesti vaikuttavat kivun pitkittymiseen. • Liian vähäinen liikunta voi olla merkittävä tekijä selkäkivun pitkittymisessä, jonka keskushermosto tulkitsee epänormaaliksi ”tautitilaksi” ja muuttaa toimintaansa  kipu pitkittyy. 10
 11. 11. Hypoteesi selkäkivun synnystä ja pitkittymisestä Akuutti selkäkipu: haitallinen alaselän kuormitus kuten jatkuva selän pyöristysasento/ toistuva pyöristys–ojennus–liike • mikrovauriot nivelsiteissä, lihaskalvoissa, muissa venymiselle herkissä sidekudoksissa • akuutti tulehduksesta johtuva kipu • reflektorinen lihaspasmi ja • häiriöt liikkeiden hallinnassa eli motorisessa kontrollissa ….haitallinen selän kuormitus jatkuu • krooninen tulehdustila • sidekudosten rakenteen heikkeneminen • liikkeiden hallinnan strategioiden muuttuminen  pitkittynyt selkäkipu
 12. 12. Lähde: Izzo et al. European Journal of Radiology 2013;82: 118-26. KIPU NIVELTEN JA LIHASTEN YLIKUOMITUS VAMMA MEKANO- RESEPTOREISSA TULEHDUSREAKTIO KESKUS- HERMOSTO MUUTOS LIHASTEN VASTEESSA 1. 2. 3. 4. Kudosvaurio -nivelsiteet -välilevyt -nivelkapselit 5.6. 7.
 13. 13. Eteentaivutus eli alaselän pyöristys (flexion) liikelaajuuden äärialueella, esimerkiksi tavaroiden nostaminen lattialta, sukan pukeminen jalkaan, pitkäaikainen istuminen autossa. Stress-relaxation = kuormitus-rentoutus nivelsiteissä ja muissa pehmeissä kudoksissa • altistaa välilevyn pullistumalle (prolapse). Creep into more flexion = hidas viruminen • mekanoreseptorien toiminta häiriintyy • reflektorinen lihastoiminta häiriintyy. 13 Selkävammojen syntymekanismit
 14. 14. Suuri yksittäinen kuormituspiikki, joka kohdistuu täysin pyöristyneeseen lannerankaan. 14 Pixabay.com/fi
 15. 15. Toistuva kuormituksen sietokyky- rajan alittava kuormitus, nostaminen • kudoksen väsyminen johtaa kuormituksen sietokykyrajan alenemiseen • tästä seuraa n toiston jälkeen kudosvaurio. 15
 16. 16. Pitkäaikainen kuormitus selän passiivisissa pehmytkudoksissa 16 Pixabay.com/fi
 17. 17. Selkäoireisen toiminnallisen lihaskuntoharjoittelun tavoitteet 17
 18. 18. • Lihaskuntoharjoittelu on ainoa liikunnallisen kuntoutuksen muoto, jonka vaikuttavuudesta kipuun ja toiminnan- haittoihin on tieteellistä näyttöä toistuvassa ja/tai kroonisessa selkäkivuissa. • Huono kunto on fyysistä aktiivisuutta voimakkaampi selkäkipua ennustava tekijä: niillä, joilla on parempi kunto, selkäkipuja esiintyy harvemmin. • Edellä mainitusta syystä johtuen selkäkipua kokeneiden liikuntaharjoittelun tulee liikehallinnan kehittämisen ohella kehittää myös fyysistä kuntoa. • Tarkkaa yhtenäistä näkemystä optimaalisesta harjoittelun sisällöstä, harjoitusperiaatteista ja tavoitteista tai annostelusta ei selkäpotilaille kuitenkaan toistaiseksi ole. Lihaskuntoharjoittelu on vaikuttava hoitomuoto 18
 19. 19. A Tasapainon kehittäminen eri asennoissa ja liikkeissä B Selän tukevuuden/stabiliteetin lisääminen 1) Parannetaan liikehallintaa harjoituksilla, jotka aiheuttavat useiden vartalonlihasten yhtaikaisen supistumisen (co-contraction). • Selkä kestää hyvin puristavaa kuormitusta (vrt. purjeveneen masto). • Epäsymmetriset liikkeet aiheuttavat automaattisesti yhtäaikaisen supistuksen. 2) Vältetään liikkeitä, jotka lisäävät puristavaa kuormitusta. • lonkan koukistajalihasten aktiivisuus • vartalon kiertoliike (etenkin, jos iliopsoas aktiivinen) • puhtaat ojennussuuntaiset liikkeet C Vartalonlihasten kestävyysvoiman parantaminen Selkäpotilaan lihaskuntoharjoittelun tavoitteet 19
 20. 20. D ”Building squat patterns” eli opetellaan kyykistysmalleja, joissa hallitaan lannerangan neutraalialue (McGill 2002, 2004). 1) lonkan koukistuksen erottaminen lannerangan pyöristymisestä erilaisissa kyykistysharjoituksissa 2) lonkan ojentajien, loitontajien ja ulkokiertäjien tehokas aktivointi liikkeen aikana 3) Lonkkanivelten liikkuvuuden lisääminen. (Dolan ja Adams 1993) 20
 21. 21. Tehokas selkärangan tukitoiminta edellyttää lihasten yhtaikaista supistumista (co-contraction). • Vähentää lannerankaan kohdistuva puristavaa kuormitusta (selkä kestää hyvin puristavaa kuormitusta). • Epäsymmetriset liikkeet tuottavat ”automaattisesti” yhtäaikaisen supistumisen. • Lonkankoukistajalihasten (psoas) aktiivisuus lisää puristavaa kuormitusta. Lihaskuntoharjoittelun keskeinen tavoite selkäkipupotilailla on suuri lihasaktiivisuus + pieni puristava lannerangan kuormitus. Selkäpotilaan lihaskuntoharjoittelu ― suuri lihasaktiivisuus, pieni puristava kuormitus 21
 22. 22. Piirretty lähteestä: Kavcic et al. 2004 Spine 29:2319-2329 Puristava kuormitus lannerangassa selkäoireiselle sopivissa harjoituksissa 22
 23. 23. UKK-instituutin tutkimuksissa kehitettyjä toiminnallisia selkäharjoitusohjelmia SELKÄ KUNTOON selkäharjoitusohjelma (Kuntoveturi) http://tule-liikunta.fi/wp-content/uploads/UKK-instituutti- selka-kuntoon-opas.pdf TULTA-liikuntaohjelma varusmiesten tulevaisuuden taistelukuntoon (VASTE) http://tule-liikunta.fi/wp-content/uploads/UKK-instituutti- TULTA-liikuntaohjelma.pdf Tule-KUNTOMITTA: tasapaino, ketteryys ja liikenopeus, hartianseudun liikkuvuus. alaraajojen lihasvoima, vartalon lihaskestävyys ja keskivartalon hallinta, venyttely 23
 24. 24. http://www.ukkinstituutti.fi/filebank /657-Selka_kunnossa_-opas.pdf http://tule-liikunta.fi/wp- content/uploads/UKK-instituutti- TULTA-liikuntaohjelma.pdf
 25. 25. Selän tukevuuden/stabiliteetin lisääminen Rintarangan liikkuvuuden lisääminen Vartalon lihasten kestävyyden lisääminen Tasapainon hallinnan kehittäminen HOITOHENKILÖSTÖN SELKÄVAIVOJEN EHKÄISYTUTKIMUS 2011-2015
 26. 26. www.tamselka.fi http://selkakanava.fi
 27. 27. Alaselälle haitallisen kuormituksen välttäminen 28
 28. 28. LIHASKUNTOHARJOITTELU + SELKÄNEUVONTA Tavoite: ● alaselän neutraalialueen hallinta työssä ja vapaa-ajalla Tulos kolmen eri tutkimuksen sarjasta: ● ehkäisevät tehokkaasti alaselkäkipua ja sen uusiutumista
 29. 29. Lannerangan asennon vaikutus kuormituksen jakautumiseen liikesegmenteissä Poikkeamat neutraaliasennosta kuormittavat selän rakenteita haitallisesti. Neutraaliasennossa välilevy ja fasettinivelet kuormittuvat tasaisesti. ”oikoryhti” ”notkoselkä” ylikuormitus 30
 30. 30. Liikesegmentin fysiologinen liikelaajuus Kunkin toiminnallisen yksikön eli liikesegmentin fysiologinen liikelaajuus (ROM eli range of motion) koostuu • neutraalialueesta (neutral zone, NZ) • elastisesta alueesta (elastic zone, EZ). • Nikaman liike neutraaliasennosta tiettyyn suuntaan tapahtuu aluksi NZ:lla, jossa nivelsiteet, jänteet ja nivelkapselit eivät merkittävästi vastusta liikettä. • Elastisella alueella (EZ) em. pehmyt- kudosten vastus liikkeelle kasvaa niiden venyttyessä. • Kuorma (load) kasvaa nopeasti moninkertaiseksi liikkeen (displacement ) kasvaessa kohti EZ:n äärialuetta. Izzo et al. European Journal of Radiology 2013;82: 118‒26. Kuorma ROM NZ EZ Liike 31
 31. 31. Alaselälle haitallisen kuormituksen välttäminen • Epäspesifin alaselkäkivun fyysinen syy on kudoksen vaurioitumisen seurauksena ilmenevä ohimenevä kipujakso. • Tavallisesti kudosvaurio, joka voi olla mikroskooppisen pienikin, syntyy välilevyyn, fasettiniveleen, risti-suoliluuniveleen tai lihas- ja sidekudokseen. Lannerangan neutraali- eli keskiasennon hallinta on tehokas keino välttää alaselälle haitallista kuormitusta, kipua ja kivun uusiutumista: • Kun lanneranka on turvallisella keskialueella, sen asento on samanlainen kuin luonnollisessa seisoma-asennossa. Tällöin lanneranka ei ole kokonaan pyöristynyt tai ojentunut ja selässä on pieni notko. • Erityisesti lannerangan liiallisen pyöristymisen välttäminen suojaa alaselän nivelsidevammoilta ja taaksepäin suuntautuvilta välilevyn pullistumilta. • Kun alaselkä on voimakkaasti pyöristynyt, selän syvät ojentajalihakset eivät tue lannerankaa ja vamma-alttius lisääntyy. 32
 32. 32. • Vatsa pullistuneena eteen, lannerangan lordoosi korostuu, ristiluun kulma muuttuu, esimerkiksi painavan repun kantaminen kävellessä pitkään selässä (vartalon kallistus taaksepäin). • Leikkaava kuormitus kasvaa etenkin L5 ja S1 nikamissa. • Leikkaavien voimien (shear force) aiheuttamat vammat kohdistuvat nikamakaaren takaosaan. Huono ryhti seisoma-asennossa: Swayback posture 33
 33. 33. PYRI TÄHÄN VÄLTÄ TÄTÄ Käyntiasento, jossa toinen polvi tukee maahan , estää tehokkaasti lannerangan liiallisen pyöristymisen. Lannerangan liiallinen pyöristyminen kuormittaa erityisesti nivelsiteitä ja välilevyn takaosaa. Lannerangan keskiasennon hallinta arkielämässä 34
 34. 34. PYRI TÄHÄN VÄLTÄ TÄTÄ Lanneranka ja kaularanka ovat turvallisella keskialueella. -satulan etuosan suuntaaminen hieman alaspäin helpottaa keskiasennon hallintaa Kun alaselkä on voimakkaasti pyöristynyt, selän syvät ojentajalihakset eivät tue lannerankaa ja vamma-alttius lisääntyy. 35
 35. 35. PYRI TÄHÄN VÄLTÄ TÄTÄ Sovella käyntiasentoa tai yhden jalan yli kumartamista aina kun mahdollista nostaessasi tavaroita lattialta tai muuten matalalta. Älä nosta pyöreällä selällä. 36
 36. 36. PYRI TÄHÄN VÄLTÄ TÄTÄ Epäsymmetrinen jalkojen asento estää lannerangan liiallisen pyöristymisen ja helpottaa alaselän keskiasennon hallintaa. Molempien lonkkien yhtäaikainen koukistus pakottaa lannerangan liialliseen pyöristysasentoon. Lannerangan keskiasennon hallinta ei onnistu. 37
 37. 37. Spine 2006;31:E611-E620 Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää 12 kk:n mittaisen lihaskuntoharjoitus- ja neuvontaintervention vaikuttavuutta alaselkäkivun intensiteettiin, toiminnanhaittoihin, työkykyyn sekä liikehallintakykyyn ja lihaskuntoon. Intervention keskeinen tavoite oli alaselän keskiasennon hallinta lihaskuntoharjoittelussa ja kaikissa päivittäisissä toiminnoissa.
 38. 38. OPPIMISTAVOITTEET Alaselän neutraaliasennon hallinta 1) harjoitusliikkeissä 0-6 kk 2) kaikissa toimissa työ ja vapaa aikana 7-12 kk
 39. 39. Pohdinta ja johtopäätökset • Alaselän neutraaliasennon hallintaa korostavalla - interventiolla onnistuttiin vähentämään selkäkivun voimakkuutta ja parantamaan tutkittavien omaa arviota tulevasta työkyvystään. • Koska interventio ei merkittävästi parantanut kuntoa, on mahdollista, että kipujen vähenemisen syy liittyi oppimiseen: (a) harjoitusryhmäläiset oppivat neutraaliasennon hallinnan lihaskuntoharjoitusohjelman liikkeiden avulla ja (b) pystyivät soveltamaan uusia taitojaan erilaisiin toimiinsa työssä ja vapaa-ajalla.
 40. 40. TAVOITE Vähentää alaselkäkipua ja sen aiheuttamia haittoja varusmies-palveluksen aikana selästään terveillä varusmiehillä (N=1409) MENETELMÄ • lihaskuntoharjoitus- ja neuvontaohjelma alaselän keskiasennon hallinnan parantamiseksi ja alaselän täydellisen pyöristymisen välttämiseksi varusmiespalveluksessa ja vapaa-ajalla • tukimateriaali (TULTA-liikuntaojelma, OPAS selkävammojen ja tapaturmien ehkäisyyn 472 (23 %) varusmiestä, joilla oli esiintynyt alaselkäkipua jo ennen palvelukseen astumista, suljettiin pois analyyseistä. Varusmiesten selkävaivojen ehkäisytutkimus
 41. 41. Jokaisesta varusmiehen selkäkipukäynnistä tallennettiin päivämäärä ja diagnoosi varuskunnan terveysaseman sähköiseen potilastietokantaan. TULOSMUUTTUJAT • selkäkipuun liittyvien käyntien lukumäärä ja ilmaantuvuus • terveysasemalla käynnit, joiden syynä oli selkäkipu (kokonaismäärä) • selkäkivusta johtuva palveluksesta poissaolo, päivien kokonaismäärä • varusmiesten määrä, joilla oli vähintään viisi selkäkivusta johtuvaa poissaolopäivää Poissaolopäivä tarkoittaa fyysistä rajoitusta osallistua kaikkiin varusmiespalvelukseen kuuluviin tehtäviin. Selkäkivun rekisteröinti ja tulosmuuttujat
 42. 42. Ensimmäiset 8 viikkoa (peruskoulutuskausi): 3 kertaa viikossa, 30—45 min, kohtuullisella kuormituksella osana tavanomaista varus- miespalvelusta interventio- komppanioissa. Sisätiloissa 40 miehen ryhmissä, joita ohjasi kaksi naispuolista, erikseen koulutettua ohjaajaa. Kaikki harjoitukset edellyttävät alaselän keskiasennon hallintaa. Tavoitteena oli erityisesti välttää alaselän täydellistä pyöristymistä kyykistymisessä. TULTA-LIIKUNTAOHJELMA
 43. 43. TULOKSET Palveluksesta poissaolopäivät vähenivät interventiokomppanioissa 58 % enemmän kuin vertailukomppanioissa.
 44. 44. Johtopäätökset • Interventioryhmän varusmiesten selkävammat olivat lievempiä (biologiset syyt) tai he kokivat selkäkivun eri tavalla (psykososiaaliset syyt) suhteessa vertailuryhmän varusmiehiin. • Lihaskuntoharjoittelu on todennäköisesti parantanut alaselän asennon- hallintaa, kuormituksen sietoa tai molempia. (bio) • Neuvonta ja opaskirjanen on voinut lisätä selän terveyttä vaarantavien tilanteiden tiedostamista, alaselän asennon hallintaa mallioppimisen kautta tai molempia. (psyko) • Sekä fyysisen harjoittelun että neuvonnan voidaan ajatella myös vähentäneen selkäkivun pelkoa varusmiestehtävissä • Lihaskuntoharjoittelulla ja neuvonnalla saatu tulos on rohkaiseva, kun tiedetään, miten paljon työstä poissaoloja selkäkivut yleisesti aiheuttavat.
 45. 45. Lihaskuntoharjoittelun ja selkäneuvonnan tehokkuus ja kustannusvaikuttavuus naishoitajien alaselkäkipuun ja sairauspoissaoloihin Jaana Suni,1 Päivi Kolu,1 Kari Tokola,1 Jani Raitanen,1 Marjo Rinne,1 Annika Taulaniemi,1 Jari Parkkari1 ja Markku Kankaanpää.2 1UKK-instituutti, Tampere 2Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, fysiatrian yksikkö, Tampere NURSE-RCT, ClinicalTrials.gov. NCT04165698
 46. 46. • Hoitohenkilöstöllä selkäkivun esiintyvyys ja ilmaantuminen ovat yleisempiä koko väestöön verrattuna; riskiä lisäävät fyysisesti raskaat potilassiirrot ja nostot, ala-selkää muuten kuormittavat työasennot ja psykososiaaliset tekijät. • Eurooppaa uhkaa hoitajapula: sairauspoissaolojen ja ennenaikaisen eläkkeelle siirtymisen ehkäisy! Lihaskuntoharjoittelun ja selkäneuvonnan tehokkuus ja kustannusvaikuttavuus naishoitajien alaselkäkipuun ja sairauspoissaoloihin (NURSE-RCT)
 47. 47. Tutkimus oli satunnaistettu, kaksoissokkoutettu kontrolloitu interventiotutkimus. Protokolla: Suni JH ym: BMJ Open Sports Exerc Med 2016;2:e000098. doi:10.1136/bmjsem-2015-000098. Tutkimuksen mittaukset tehtiin alkutilanteessa, 6 kk:n interventiojakson jälkeen ja 12 kk:n jälkeen. Tutkittavat olivat 30–55-vuotiaita naishoitajia, jotka (1) kokivat ajoittaista (sub-acute/recurrent) epäspesifiä alaselkäkipua, joka ei ollut vielä pitkittynyt (<7kk) (2) kivun intensiteetti asteikolla 1–10 oli vähintään 2 (3) tekivät alaselkää kuormittavaa hoitotyötä (≥1 vuosi) (4) eivät harrastaneet lihaskuntoa kehittävää liikuntaa enempää kuin kerran viikossa. Tutkimusasetelma ja tutkittavat
 48. 48. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää 12 kuukauden jälkeen yhdistetyn lihaskuntoharjoittelun ja selkäneuvonnan (1), pelkän lihaskuntoharjoittelun (2) ja pelkän selkäneuvonnan (3) tehokkuutta (efficacy) vähentää alaselkäkivun voimakkuutta ja kivun häiritsevyyttä työssä sekä kivun pelkoon liittyvää välttämiskäyttäytymistä (Fear Avoidance Beliefs) työssä ja vapaa-ajan liikunnassa suhteessa vertailuryhmään (4), joka osallistui vain mittauksiin. (4) Kustannusvaikuttavuutta (cost-effectiveness) selvitettiin yhteiskunnallisesta näkökulmasta ottamalla huomioon keskimääräiset kokonaiskustannukset ja terveysvaikutukset. Tutkimuksen tarkoitus ja tulosmuuttujat
 49. 49. Yhteenveto tuloksista Yhdistetty liikunta ja neuvonta (L+N) oli tehokas vähentämään • alaselästä johtuvaa kivun voimakkuutta • alaselkäkivun häiritsevyyttä työssä • kivun pelkoon liittyvää välttämiskäyttäytymistä työssä. Liikunta yksinään (L) vähensi kivun pelkoon liittyvää välttämiskäyttäytymistä työssä ja fyysisessä aktiivisuudessa; Neuvonta (N) ei ollut tehokasta. Kokonaiskustannukset 0‒12 kk olivat: L+N 476€ , L 1982€ , N 1071€ ja Vertailu 1062€ (p<0.001). Liikunta ja neuvonta yhdistettynä oli kustannusvaikuttavaa suhteessa alaselästä johtuvien sairauspoissaolopäivien vähenemiseen.
 50. 50. Kiitos mielenkiinnosta!

×