Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Een eerste medewerker aanwerven (Week van de Freelancer 2016)

429 visualizaciones

Publicado el

Presentatie die als webinar gegeven werd tijdens de Week van de Freelancer 2016. De gebruikte voorbeelden en cijfers gelden op het moment van de presentatie (juni 2016) maar kunnen evolueren, gelieve hier rekening mee te houden.

Publicado en: Empresariales
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Een eerste medewerker aanwerven (Week van de Freelancer 2016)

 1. 1. Webinar ‘6e Week van de Freelancer’ : Je eerste medewerker aanwerven – wat moet je weten ? Kurt Boelens, Directeur ADMB Talent Management
 2. 2. 2
 3. 3. ADMB HR-partner Dé partner voor alle mensgerichte aspecten van uw organisatie 3
 4. 4. ADMB HR Services - Talentmanagement 4
 5. 5. Poll 1 : Zelf mijn 1e medewerker aanwerven ?  Ik overweeg nu reeds een 1e MW aan te werven maar de hoge kost schrikt mij af.  Ik overweeg nu reeds een 1e MW aan te werven maar ik beschik nog over te weinig informatie over hoe ik het proces van rekruteren en selecteren moet aanpakken.  Ik ben nog niet zo ver om nu reeds met 1e MW aan te werven, maar overweeg dit wel op korte termijn (binnen het jaar).  Ik ben nog niet zo ver om nu reeds met 1e MW aan te werven, maar wil mij toch al informeren over het doen en laten bij een dergelijke aanwerving. 5
 6. 6. Je eerste medewerker aanwerven – wat moet je weten ? Stappenplan • Loonkost – welk budget heb ik nodig ? • Tewerkstellingsmaatregel ? • Rekruteren van de juiste medewerker ? • Selectie & onthaal … 6
 7. 7. Je eerste medewerker aanwerven Loonkost 7
 8. 8. Je eerste medewerker aanwerven • Wat is een fair loon voor een eerste medewerker? • Hoeveel is de werkelijke loonkost voor jou als werkgever? Loonkost 8
 9. 9. Loonkost • Loon is het voorwerp van onderhandeling tussen werkgever en medewerker. Maar… • In België moet bij de bepaling van het loon van een werknemer rekening worden gehouden met de bepalingen in de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) gesloten in de paritaire comités van de verschillende activiteitensectoren en in de onderneming. • Vb. PC 200 ANPCB / PC 302 Hotelbedrijf • Als er binnen de sector of de onderneming geen enkel specifiek barema voorzien is, dan moet het afgesproken loon minimaal rekening houden met het GGMMI dat door de Nationale arbeidsraad (NAR) is vastgelegd. Wat is een fair loon voor een eerste medewerker? 9
 10. 10. Loonkost Hoeveel is de werkelijke loonkost voor jou als werkgever? 10
 11. 11. Loonkost • Paritair comité 200 (ANPCB) • Administratief bediende (Klasse B) • Voltijds (38u/week) • 37 jaar, ongehuwd, geen kinderen ten laste • €2.000 bruto (€12,15 bruto per uur) • Ecocheques Simulatie loonkost administratief bediende (PC 200) 11
 12. 12. Loonkost Loonberekening bruto - netto • Totaal onderworpen aan RSZ €2.000,00 • - RSZ (13,07%) - 261,40 • + RSZ Werkbonus + 90,61 • - Bedrijfsvoorheffing - 351,73 • - BBSZ - 4,15 • = Nettoloon € 1.473,33 Simulatie loonkost administratief bediende (PC 200) 12
 13. 13. Loonkost Loonberekening bruto - netto • Lonen onderworpen aan RSZ €26.000,00 (incl. premie) • Vakantiegeld + €1.840,00 • Patronale bijdrage RSZ (33,17%) + €8.624,20 • - structurele RSZ vermindering - €1.850,40 • - vrijstelling BV loonnorm - 311,81 • + bijkomende lasten +991,22 (Verzekering, EDPBW, ESS) • = Algemeen totaal € 35.293,21 (Loonkost per gewerkt uur = €20,1906) Simulatie loonkost administratief bediende (PC 200) 13
 14. 14. Je eerste medewerker aanwerven Tewerkstellingsmaatregelen 14
 15. 15. Je eerste medewerker aanwerven • Welke steunmaatregelen zijn beschikbaar? • Zet je onmiddellijk de stap naar een voltijdse aanwerving of zijn alternatieve systemen (IBO, leercontract, …) voor jou interessant? Tewerkstellingsmaatregelen 15
 16. 16. Tewerkstellingsmaatregelen Federale steunmaatregelen: DGV Eerste aanwervingen • Versterking vanaf 01/01/2016 Welke steunmaatregelen zijn beschikbaar? 16 1ste aanwerving Volledige vrijstelling gewone bijdragen voor onbepaalde tijd 2de aanwerving € 1.550 x 5 kw € 1.050 x 4 kw € 450 x 4 kw 3de aanwerving € 1.050 x 5 kw € 450 x 8 kw 4de aanwerving € 1.050 x 5 kw € 450 x 4 kw 5de aanwerving € 1.000 x 5 kw € 400 x 4 kw 6de aanwerving € 1.000 x 5 kw € 400 x 4 kw
 17. 17. Loonkost Zonder DGV eerste aanwerving • Lonen onderworpen aan RSZ €26.000,00 (incl. premie) • Vakantiegeld + €1.840,00 • Patronale bijdrage RSZ (33,17%) + €8.624,20 • - structurele RSZ vermindering - €1.850,40 • - vrijstelling BV loonnorm - 311,81 • + bijkomende lasten + 991,22 (verzekering, EDPBW, ESS) • = Algemeen totaal €35.293,21 (Loonkost per gewerkt uur = €20,1906) Simulatie loonkost administratief bediende (PC 200) 17
 18. 18. Loonkost Met DGV eerste aanwerving (volledige vrijstelling) • Lonen onderworpen aan RSZ €26.000,00 (incl. premie) • Vakantiegeld + €1.840,00 • Patronale bijdrage RSZ (vrijstelling) + € 0,00 • - vrijstelling BV loonnorm - 311,81 • + bijkomende lasten + 991,22 (verzekering, EDPBW, ESS) • = Algemeen totaal €28.519,41 (Loonkost per gewerkt uur = €16,3154) DUS : ongeveer 20% lager dan zonder tewerkstellingsmaatregelen ! Simulatie loonkost administratief bediende (PC 200) 18
 19. 19. Je eerste medewerker aanwerven Rekrutering 19
 20. 20. Rekrutering Functie –en competentievereisten vastleggen • Functie: wat moet de medewerker doen? TAKEN • Functieprofiel: wat moeten de medewerkers hiervoor kennen & kunnen? Welke persoonlijkheidskenmerken? COMPETENTIES / TALENTEN • Welke zijn de kritische competenties / gedragsindicatoren? WAT MAAKT HET VERSCHIL? • Wat moet de medewerker mijn bedrijf bijbrengen? Juiste ‘doelgroep’ bepalen Uitgangspunt: het ideale profiel 20
 21. 21. Rekrutering • Informatie over je bedrijf • Wie zoek je? • Voorstellen van de vacature • Wat vraag je? • Beschrijving van de vereisten • Opleiding / kennis / ervaring / competenties • Wat biedt je? • Vast / tijdelijk • Opleiding • Loon + extralegale voordelen • Sollicitatieprocedure Wettelijke beperkingen: discriminatie! Inhoud van een advertentie 21
 22. 22. Rekruteren Uw bedrijf, uw naam, uw imago … als sterk merk • Dagelijkse uitdaging • Huidige klant kan potentiële medewerker zijn of aanbrengen • Communicatie met huidige / toekomstige arbeidsmarkt ? – contacten met scholen, beroepsvereniging, lokale gemeenschap, … 22
 23. 23. Rekruteringskanalen - welke ? Welke rekruteringskanalen ken je ? Welke zou je gebruiken mocht je vandaag op zoek gaan naar een 1e medewerker ? 23
 24. 24. Rekruteringskanalen • Via eigen medewerkers • VDAB – Werkwinkel – Mijn VDAB … • Printed media: advertenties • Rekruterings – en selectiekantoren • Uitzendkantoren • Internet: eigen website en jobsites • Jobbeurzen, afstudeerbeurzen • Spontane sollicitaties • Sociale media • Alternatieve kanalen • … Welke (mix van) kanalen … 24
 25. 25. Rekruteringskanalen Sociale media – Een ‘must’, geen ‘hype’ … Generation Y – de digitale generatie 25
 26. 26. Rekruteringskanalen Ook al eens gedacht aan rekrutering via … • Scholen: • Stages • Vakjury’s • Bedrijfsbezoek • Opleidingsinitiatieven : IBO • Diverse organisatie: • Invoegbedrijven • Sociale leerwerkplaatsen • … Alternatieve rekruteringskanalen 26
 27. 27. Je eerste medewerker aanwerven Hoe voer je een selectiegesprek en beoordeel je de kandidaat?
 28. 28. Selecteren • Wie betrek ik bij de selectie? • Preselectie op basis van CV en brief • Kennismakend / Oriënterend gesprek • Rondleiding • Verdere (selectie) gesprekken • Psychotechnische testen / praktische proef • Definitieve keuze Hoe pak ik het aan ? 28
 29. 29. Selecteren 29
 30. 30. Selecteren Analyse CV en brief 30
 31. 31. Selecteren • Match objectieve gegevens uit het CV met profieleisen • Diploma • Ervaring • PC –en talenkennis • Technische kennis • Woonplaats • Zijn er leemten of hiaten in het CV? • Lijkt de kandidaat gemotiveerd? • Heeft hij een goed zicht op de functie? • Legt hij zelf verbanden naar zijn capaciteiten? • Staan er (tik)fouten in de brief? Analyse CV en brief 31
 32. 32. Selecteren • Informatie van een naar de kandidaat • Concentreren op de objectieve informatie • Aftoetsen van motivatie / ambitie • Klikt het voldoende? • Praktische zaken (loon, uren, beschikbaarheid, flexibiliteit, …) • Kennismaking met de firma Eventueel een rondleiding? Oriënterend gesprek 32
 33. 33. Poll 2 : Het selectiegesprek. Stelling 1 : Iedereen kan een interview afnemen. Akkoord / Niet akkoord Stelling 2 : Een interview heeft geen voorbereiding nodig, een selectiegesprek moet spontaan gebeuren. Akkoord / Niet akkoord 33
 34. 34. Selecteren • Diepgaand gesprek om een totaalbeeld te krijgen • Vertrekken vanuit de functievereisten • Gedragsgerichte vragen (STARR) • Noteer zowel non-verbale als verbale info • Evalueer NA het gesprek • Twijfels ? Referentiecheck ! Selectiegesprek 34
 35. 35. Selecteren Selectiegesprek = gestructureerd interview Drie belangrijke stappen om tot resultaat te komen: Selectiegesprek 1. Goede voorbereiding 2. Juiste vragen stellen 3. Grondig observeren en evalueren 35
 36. 36. Selecteren 1. Voorbereiding • Weet wie er komt: bekijk CV! • Stel een functiebeschrijving + competentieprofiel op • Maakt een interviewschema • Zorg voor een rustige omgeving Selectiegesprek 36
 37. 37. Selecteren 2. Structuur • Inleiding > ijsbrekers • Kern: • Motivatie: intrinsiek versus extrinsiek • Ervaring • Visie op zichzelf en de functie • Relevante gedragsvoorbeelden • Bespreken organisatie en functie • Afsluiten • Arbeidsvoorwaarden • Ruimte voor vragen van kandidaat • Verdere procedure toelichten Selectiegesprek 37
 38. 38. Selecteren 3. Technieken • Luistervaardigheden: LSD • Luisteren > actieve luisterhouding • Samenvatten • Doorvragen • Gedragsgericht: STAR(R) • Situatie • Taak • Actie • Resultaat • Reflectie Selectiegesprek 38
 39. 39. Selecteren 4. Valkuilen – Let op voor … • Geen voorbereiding • Foute vraagstelling: • Gesloten of suggestief • Meerdere vragen tegelijk • Intimiderende houding • Beoordelingsfouten • Halo-, horn-, recency-, primacy-, stereotype- of projectie-effect • Tendens naar het midden • Invloed van functiewaarde • Gewicht van negatieve informatie • Angst voor eigen situatie • Contrast tussen kandidaten • Veronderstellen dat sterktes, voorkeuren of ervaring voorspellers zijn van geschiktheid • Eerste indruk Selectiegesprek 39
 40. 40. Selecteren Selectiegesprek 40
 41. 41. Selecteren • Bevindingen uit gesprek en / of test • Klik WG en WN • ‘Financiële aspiraties’ versus ‘aanbod’ Definitieve keuze 41
 42. 42. Na de selectie … het onthaal 42
 43. 43. Na de selectie … het onthaal • Zorg voor goede arbeidsomstandigheden : • aantrekkelijke werkplaats: eigen stek • aangepaste en professionele tools • Pc, telefoon, werkmateriaal, … • Stel een opleidingsplan op voor de eerste dagen/weken • Wie zorg wanneer voor welke uitleg Voorbereiding 43
 44. 44. Na de selectie … het onthaal • Zorg zelf voor het onthaal • Introduceer de nieuwe collega 1ste werkdag 44
 45. 45. Na de selectie … het onthaal • Informeer naar hoe de inwerking verloopt • Geef geregeld feedback • Zorg voor een informele babbel op tijd en stond Nadien 45
 46. 46. Meer info? We helpen u graag verder! 46
 47. 47. ADMB HR Services nv Kurt Boelens, Directeur Talentmanagement 050 47 49 70 kurt.boelens@admb.be Jan Breydellaan 107, 8200 Brugge www.admb.be/hr-services 47

×