Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
SCHIJNZELFSTANDIGHEID
Wat zie je? Vrouw? Saxofonist? Zelfstandige of
loontrekkende?
Wat is schijnzelfstandigheid?
Schijnzelfstandigen zijn werknemers die het
statuut van zelfstandige hebben, hoewel ze in
we...
Waarom dit fenomeen?
Loonkost
Loonkost = €100.000/jaar
Netto
Werknemer: €38.000
€12.000
Zelfstandige: €50.000
Loonkost = €...
Waarom dit fenomeen?
Aandeel sociale zekerheid in loonkost
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Sociale zekerheid
Saldo loon
Wie bepaalt de aard van de
samenwerking?
Wilsautonomie:
De partijen zelf maar als dit niet
beantwoordt aan de werkelijkhei...
Onderscheid arbeidsovereenkomst –
zelfstandige samenwerking
• Onderscheidingscriterium = het gezag
Arbeidsovereenkomstenwe...
WAR : Algemene criteria
1. de wil van de partijen om al dan niet op zelfstandige basis samen
te werken;
2. de vrijheid van...
1. Wil van de partijen
 Keuzevrijheid van de betrokken partijen
 Mag niet in strijd met wetgeving
 Mag niet in strijd m...
2. Vrijheid organisatie werktijd
 De zelfstandige bepaalt zelf wanneer hij al dan niet werkt
 Risicofactoren:
 een uurr...
3. Vrijheid organisatie werk
 De zelfstandige bepaalt welk werk hij al dan niet aanneemt
 Risicofactoren:
 strikte taak...
4. Hiërarchische controle
 Hoe meer (mogelijkheid) tot controle, hoe meer de tewerkstelling
neigt naar loontrekkende en v...
Nog elementen die wijzen op loondienst /
zelfstandige samenwerking
• Opleggen van een proefperiode – geen proefperiode
• V...
Wet op de arbeidsrelaties
27/12/2006
GEZAG
Vrijheid
organisatie
werktijd
Wil van
partijen
Vrijheid
organisatie
werk
Mogeli...
WAR : specifieke criteria
Specifieke criteria eigen aan de sector of het
beroep.
Bij KB kan een lijst opgesteld worden met...
WAR : neutrale criteria
• Titel van de overeenkomst
• Inschrijving bij de instelling van sociale
zekerheid
• Inschrijving ...
Nieuw vanaf 01.01.2013 (WAR): weerlegbaar
vermoeden van arbeidsovereenkomst
In 4 sectoren:
- de bouwsector (werken in onro...
Nieuw vanaf 01/01/2013
Weerlegbaar vermoeden van loontrekkende activiteit
minstens aan helft criteria wordt voldaan.
Uitz:...
De criteria:
 Geen financieel of economisch risico (bv. geen investering met
eigen middelen of geen winst- en verliesdeel...
Weerlegbaar vermoeden
 Wil men het vermoeden weerleggen bewijslast bij zelfstandige
 Weerleggen op basis van:
1. Feiteli...
Wat is het risico met
schijnzelfstandigheid?
HERKWALIFICATIE!
Door overheid (sociale inspecteur/RSZ)
Door schijnzelfstandi...
Gevolgen van
schijnzelfstandigheid vr WG
 Arbeidsovereenkomst: vanaf aanvang WN
Regularisatie van alle rechten als werkne...
Gevolgen voor WG
 RSZ,… (+ verhogingen 10% en intresten 7%)
Patronale bijdrage (35%) én RSZ WN (13,07%) verschuldigd door...
Gevolgen voor de
‘schijnzelfstandige’
Voor herkwalificatie:
 Beperktere sociale zekerheid
 Beperktere juridische bescher...
Na herkwalificatie:
Gevolgen voor
‘schijnzelfstandige’
 Betrokkenheid juridische procedure
 Problemen sociale zekerheid
...
Secundaire gevolgen bij
schijnzelfstandigheid
- Wat met vennootschap?
- Wat met afgetrokken kosten?
- Wat met verzekeringe...
Wat kun je doen om
problemen te vermijden?
Duidelijkheid rond voorgaande criteria
hanteren.
Clausules inlassen in de
ove...
Specifieke situaties
29
Helper?
 Onderwerpingplicht voor helper
 Strikt: iedereen kan helper zijn bij iedereen
 Praktijk: bij voorkeur nauwe fa...
Occasionele helper?
 Geen onderwerpingplicht
 <90 dagen per jaar op niet regelmatige basis
 Praktijk: situationeel onde...
Managementvennootschap
 Initieel in vizier - afgezwakt
 Contractuele vrijheid van de partijen
 Fiscaal minder interessa...
De klassiekers
 Mylène
 Tupperware
 Belgische Distributiedienst
 Euphony
 Hamburg-Manheimer
=> In het verleden rechts...
Stagiairs
 Vastgoedmakelaar
BIV(beroepsinstituut van vastgoedmakelaars):
Verder dient de stage gelopen te worden in
hoeda...
Vennootschapsmandataris
• Uitoefening van een mandaat als
bestuurder in een vennootschap die zich
met een verrichting van ...
Zaakvoerder van een bvba
 zaakvoerder van een BVBA : is een
zelfstandige tenzij er een college van
zaakvoerders is
(= ver...
Sociale ruling
‘Administratieve commissie ter regeling van de
arbeidsrelaties’
Mogelijkheid om een situatie voor te leggen...
Administratieve commissie
ter regeling van de
arbeidsrelaties
FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum Kruidtuin CAR-C...
Controle: wat nu?
 Bereid u goed voor (aangekondigd & onaangekondigd)
 Werk mee!
 Durf overleggen met inspectie
 Biedt...
Nuttige links
www.unizo.be
www.zenito.be www.admb.be
www.dekamer.be www.belgium.be
www.werk.be
Zenito - Schijnzelfstandigheid, hoe loop je geen risico's?
Zenito - Schijnzelfstandigheid, hoe loop je geen risico's?
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Zenito - Schijnzelfstandigheid, hoe loop je geen risico's?

2.970 visualizaciones

Publicado el

Presentatie die gegeven werd tijdens de Week van de Freelancer 2015. Bekijk de bijhorende webinaropname op http://lovetobefree.ning.com/webinar-bibliotheek.

Publicado en: PYMES y liderazgo
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Zenito - Schijnzelfstandigheid, hoe loop je geen risico's?

 1. 1. SCHIJNZELFSTANDIGHEID
 2. 2. Wat zie je? Vrouw? Saxofonist? Zelfstandige of loontrekkende?
 3. 3. Wat is schijnzelfstandigheid? Schijnzelfstandigen zijn werknemers die het statuut van zelfstandige hebben, hoewel ze in werkelijkheid een beroepsactiviteit uitoefenen onder het gezag van een werkgever. Dat betekent dat zij normaal gezien in loondienst zouden moeten zijn. Het gaat hier om sociale fraude die zware schade berokkent aan de solidariteit waarop de sociale zekerheid gebouwd is.
 4. 4. Waarom dit fenomeen? Loonkost Loonkost = €100.000/jaar Netto Werknemer: €38.000 €12.000 Zelfstandige: €50.000 Loonkost = €270.000/jaar Netto Werknemer: €89.000 €38.000 Zelfstandige: €127.000 *Louter indicatieve berekening afhankelijk van tal van individuele parameters
 5. 5. Waarom dit fenomeen? Aandeel sociale zekerheid in loonkost 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sociale zekerheid Saldo loon
 6. 6. Wie bepaalt de aard van de samenwerking? Wilsautonomie: De partijen zelf maar als dit niet beantwoordt aan de werkelijkheid of tegen de wetgeving ingaat dan kan de samenwerking geherkwalificeerd worden met de nodige financiële gevolgen. (gevolg van sociale inspectie of juridische procedure) 6
 7. 7. Onderscheid arbeidsovereenkomst – zelfstandige samenwerking • Onderscheidingscriterium = het gezag Arbeidsovereenkomstenwet 03.07.’78 : “onder arbeidsovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst waarbij een werknemer zich verbindt om, tegen loon, ONDER GEZAG van een werkgever arbeid te verrichten” • WAR wet inzake de aard van de arbeidsrelaties 27.12.2006 van kracht op 01.01.2007. 7
 8. 8. WAR : Algemene criteria 1. de wil van de partijen om al dan niet op zelfstandige basis samen te werken; 2. de vrijheid van organisatie van de werktijd; 3. de vrijheid van organisatie van het werk; 4. de mogelijkheid een hiërarchische controle uit te oefenen; 8
 9. 9. 1. Wil van de partijen  Keuzevrijheid van de betrokken partijen  Mag niet in strijd met wetgeving  Mag niet in strijd met openbare orde/goede zeden  Keuze is niet determinerend  Bij voorkeur vast te leggen in samenwerkingsovereenkomst
 10. 10. 2. Vrijheid organisatie werktijd  De zelfstandige bepaalt zelf wanneer hij al dan niet werkt  Risicofactoren:  een uurrooster  formele verlofaanvragen  formele verlofakkoorden/goedkeuring  formeel overleg met collega’s over verlof  verplichting om op bepaalde momenten te werken  bepalingen die duiden wanneer een taak uitgevoerd dient te worden  dat de ‘zelfstandige’ de regeling van het collectief verlof volgt  georganiseerd vervoer (vb. zelfstandige die meerijdt in busje met andere bouwvakkers)
 11. 11. 3. Vrijheid organisatie werk  De zelfstandige bepaalt welk werk hij al dan niet aanneemt  Risicofactoren:  strikte taakbepalingen  verplichtingen om bepaalde taken (op een bepaald moment) uit te voeren  strikte richtlijnen wat betreft het uitvoeren of volgen van bepaalde procedures bij een taak  vermeldingen van onderwerping aan het huishoudelijk reglement
 12. 12. 4. Hiërarchische controle  Hoe meer (mogelijkheid) tot controle, hoe meer de tewerkstelling neigt naar loontrekkende en vice versa.  Risicofactoren:  formele rapportering van taken  prikklok  evaluaties zoals bij werknemers  functioneringsgesprekken zoals bij werknemers  mogelijkheid tot nazicht pc,…  systematische controle door klantenbevraging  Voorkomen in organigram
 13. 13. Nog elementen die wijzen op loondienst / zelfstandige samenwerking • Opleggen van een proefperiode – geen proefperiode • Verplichting om regelmatig activiteitsverslagen op te maken - garanties • Terugbetaling reiskosten – kosten in de afrekening/factuur • Beschikken over een bedrijfswagen – eigen wagen • Opgelegde uurrooster – werktijd wordt vrij bepaald alsook de werkwijze • De verplichting om toestemming te krijgen om op vakantie te gaan • Afwezigheden moeten rechtvaardigen met medische attesten • Geen mogelijkheid om personeel aan te werven • Verplichte openingstijd 13
 14. 14. Wet op de arbeidsrelaties 27/12/2006 GEZAG Vrijheid organisatie werktijd Wil van partijen Vrijheid organisatie werk Mogelijkheid hiërarchische controle
 15. 15. WAR : specifieke criteria Specifieke criteria eigen aan de sector of het beroep. Bij KB kan een lijst opgesteld worden met specifieke criteria. 15
 16. 16. WAR : neutrale criteria • Titel van de overeenkomst • Inschrijving bij de instelling van sociale zekerheid • Inschrijving bij kruispuntbank • Inschrijving bij BTW • Wijze van fiscale aangifte • …. 16
 17. 17. Nieuw vanaf 01.01.2013 (WAR): weerlegbaar vermoeden van arbeidsovereenkomst In 4 sectoren: - de bouwsector (werken in onroerende staat) PC 124, 100,111(metaal),121,124,126,132(technische land- en tuinbouwwerken), 144(landbouw), 145 (tuinbouw), 146(bosbouwbedrijf), 149.01, 209, 218 - de bewakingssector (toezicht voor rekening van derden) - de transportsector (van goederen en personen voor rekening van derden) PC 111, 115, 116,117, 118, 120, 124, 125, 126, 127, 140, 149, 207, 211, 226, 301 - de schoonmaaksector 17
 18. 18. Nieuw vanaf 01/01/2013 Weerlegbaar vermoeden van loontrekkende activiteit minstens aan helft criteria wordt voldaan. Uitz: familiale arbeidsrelaties:  Bloed- en aanverwanten tot derde graad  Wettelijk samenwonenden  Een vennootschap en persoon verwant tot in de derde graad of wettelijk samenwonend met een vennoot, die meer dan 50 % van de aandelen bezit.
 19. 19. De criteria:  Geen financieel of economisch risico (bv. geen investering met eigen middelen of geen winst- en verliesdeelname).  Geen beslissingsmacht aangaande financiële middelen.  Geen beslissingsmacht over aankoopbeleid.  Geen beslissingsmacht over prijsbeleid.  Geen resultaatsverbintenis.  Garantie op een vaste vergoeding.  Geen personeel hebben en niet over de vrijheid beschikken om zelf personeel aan te werven of om zich vrij te laten vervangen.  Zich niet voordoen als onderneming ten overstaan van anderen of gewoonlijk slechts één opdrachtgever hebben.  In ruimtes werken die men niet bezit of met materieel dat ter beschikking wordt gesteld, gefinancierd of gewaarborgd door de medecontractant
 20. 20. Weerlegbaar vermoeden  Wil men het vermoeden weerleggen bewijslast bij zelfstandige  Weerleggen op basis van: 1. Feitelijke tegenargumenten in casu de criteria op basis waarvan het vermoeden geldt 2. De 4 algemene parameters - Wil van de partijen - Vrijheid organisatie van werk - Vrijheid organisatie werktijd - Mogelijkheid hiërarchische controle
 21. 21. Wat is het risico met schijnzelfstandigheid? HERKWALIFICATIE! Door overheid (sociale inspecteur/RSZ) Door schijnzelfstandige/loontrekkende zelf
 22. 22. Gevolgen van schijnzelfstandigheid vr WG  Arbeidsovereenkomst: vanaf aanvang WN Regularisatie van alle rechten als werknemer: loon, verlof, eindejaarspremie, maaltijdcheques,…  Directe belastingen = bezoldigingen Bijgevolg ook bijkomende bedrijfsvoorheffing => Te betalen door werkgever, kan gerecupereerd worden bij WN
 23. 23. Gevolgen voor WG  RSZ,… (+ verhogingen 10% en intresten 7%) Patronale bijdrage (35%) én RSZ WN (13,07%) verschuldigd door werkgever! Mag niet van de persoon zelf teruggevorderd worden Maximaal 3 jaar (vóór 2009: 5j) maar tot 7 jaar in geval van fraude.  Verbrekingsvergoeding,…  Strafrechtelijke vervolging  Administratieve boetes  …
 24. 24. Gevolgen voor de ‘schijnzelfstandige’ Voor herkwalificatie:  Beperktere sociale zekerheid  Beperktere juridische bescherming (cao’s, aansprakelijkheid, ontslag, ziekte,…)
 25. 25. Na herkwalificatie: Gevolgen voor ‘schijnzelfstandige’  Betrokkenheid juridische procedure  Problemen sociale zekerheid Vb: Pensioen: verschil in verjaringstermijn zorgt voor ‘gat’ (3j RSZ)  Regularisatie belastingen  Complexe regularisaties (kinderbijslag,…)
 26. 26. Secundaire gevolgen bij schijnzelfstandigheid - Wat met vennootschap? - Wat met afgetrokken kosten? - Wat met verzekeringen? (arbeidsongevallen, SVAP,…) - Betaalde/gerecupereerde BTW? - Wat bij meerdere ‘opdrachtgevers’ - Risico op ongeziene kettingreactie van de verschillende overheden
 27. 27. Wat kun je doen om problemen te vermijden? Duidelijkheid rond voorgaande criteria hanteren. Clausules inlassen in de overeenkomst: . Wijzen op de onafhankelijkheid van de zelfstandige  Mogelijkheid bieden aanstellen eigen personeel  Niet-exclusieve partner  Vrijwaring bij herkwalificatie: enkel bij vennootschap!! (vrijwaringsclausule)  Informele informatie-communicatie
 28. 28. Specifieke situaties 29
 29. 29. Helper?  Onderwerpingplicht voor helper  Strikt: iedereen kan helper zijn bij iedereen  Praktijk: bij voorkeur nauwe familie (+sectorgevoelig!) Zelfstandige in eigen naam - Eigen O’nr - Facturen aan eindklant Helper - Geen eigen O’nr. - Geen facturen aan eindklant - Kan (in principe) nt in vennootschap helpt
 30. 30. Occasionele helper?  Geen onderwerpingplicht  <90 dagen per jaar op niet regelmatige basis  Praktijk: situationeel onderzoek  Bewijskracht ligt bij inspectie (foto’s, bellen,…) Zelfstandige in eigen naamHelper helpt
 31. 31. Managementvennootschap  Initieel in vizier - afgezwakt  Contractuele vrijheid van de partijen  Fiscaal minder interessant  Realiteit telt => 20 mandatarissen: allen schilders = NOK  Prioriteit inspectie?
 32. 32. De klassiekers  Mylène  Tupperware  Belgische Distributiedienst  Euphony  Hamburg-Manheimer => In het verleden rechtspraak in voordeel van de zelfstandige ?
 33. 33. Stagiairs  Vastgoedmakelaar BIV(beroepsinstituut van vastgoedmakelaars): Verder dient de stage gelopen te worden in hoedanigheid van zelfstandige, tijdens een periode van tenminste twaalf maanden en hoogstens zesendertig maanden.
 34. 34. Vennootschapsmandataris • Uitoefening van een mandaat als bestuurder in een vennootschap die zich met een verrichting van winstgevende aard bezighoudt, wordt vermoed op zelfstandige basis te zijn (KB 38) • !Dualiteit van functies, onbezoldigd mandaat! De bestuurder is steeds afzetbaar door de Algemene Vergadering en dit is onverenigbaar met een arbeidsovereenkomst 35
 35. 35. Zaakvoerder van een bvba  zaakvoerder van een BVBA : is een zelfstandige tenzij er een college van zaakvoerders is (= verschillende zaakvoerders, dan is hij niet de enige die de BVBA leidt; het college oefent het gezag uit) 36
 36. 36. Sociale ruling ‘Administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelaties’ Mogelijkheid om een situatie voor te leggen aan de commissie die advies verleent. => Functie SVF als tussenpersoon nog te bepalen
 37. 37. Administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelaties FOD Sociale Zekerheid Administratief Centrum Kruidtuin CAR-CRT@minsoc.fed.be Finance Tower TEL: 02 528 63 00 DG Sociaal Beleid http://www.commissiearbeidsrelaties.belgium.be/nl/over-de-commissie.htm Kruidtuinlaan 50 bus 165 1000 Brussel 38
 38. 38. Controle: wat nu?  Bereid u goed voor (aangekondigd & onaangekondigd)  Werk mee!  Durf overleggen met inspectie  Biedt (enkel) antwoord op de vragen. Toelichting vraagt men wel zelf.  Bij niet akkoord: (= geen spontane regularisatie) => risico op ambtshalve regularisatie (code F(raude)) => risico op gerechtelijk dispuut
 39. 39. Nuttige links www.unizo.be www.zenito.be www.admb.be www.dekamer.be www.belgium.be www.werk.be

×