Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Czy UX Designer musi znac wszystkie odpowiedzi?

4.922 visualizaciones

Publicado el

Prezentacja z CHI Polska Oddział Południowy,
24 maja 2012.

Publicado en: Diseño
 • My struggles with my dissertation were long gone since the day I contacted Emily for my dissertation help. Great assistance by guys from ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Finally found a service provider which actually supplies an essay with an engaging introduction leading to the main body of the exposition Here is the site ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Czy UX Designer musi znac wszystkie odpowiedzi?

 1. 1. Czy UX designer musi znaćwszystkie odpowiedzi? Ewa Sobula es@uxbite.com |
 2. 2. Niezależnie od tego, czy pracujesz bezpośrednio z klientami, z agencjami interaktywnymi, zespołami produktowymi, grafikami, developerami, możesz dostrzecpewną regułę: Ludzie przychodzą do UX po konkretne odpowiedzi.Jeśli mamy gotową i przemyślaną odpowiedź na ich pytania, to świetnie. Gorzej, jeśli nie potrafimy jeszcze z pewnością odpowiedzied. Ale rzeczywisteniebezpieczeostwo nie polega na tym, że czegoś nie wiemy. Niebezpieczeostwem jest przedwczesne przekonanie, że coś wiemy.
 3. 3. Jesteśmy pewni, że nasz pomysł jest najlepszy, że jest świetnym rozwiązaniem jakiegoś problemu. Dumni, prezentujemy to objawienie klientowi...
 4. 4. I trafiamy na ścianę niezrozumienia bądź oporu. „Każdy wie, co jemu się podoba, więc każdy się czuje ekspertem od interfejsów” (Paul Heckel). Ogarnia nasfrustracja, poczucie, że nikomu nie zależy na dobru użytkownika.
 5. 5. Zdarza się w tej frustracji poddawad w wątpliwośd inteligencję i dobrą wolę ludzi, z którymi przyszło pracowad. I wydaje się, że to my mamy takiego pecha, alegdzie indziej, inni UX designerzy mają lepiej. Są rozumiani, mają wyedukowanych klientów i generalnie komfort pracy.
 6. 6. Ale oto i sekret: nie trzeba pracowad w firmie X czy Y, aby mied komfort pracy UX. Komfort i zrozumienie otoczenia możemy sobie wypracowad. UX zna kutemu narzędzia. I nie jest to Axure, Photoshop, Morae, ani eye-trackery. To narzędzie wszyscy mamy.
 7. 7. To narzędzie to pytania.
 8. 8. Question  A sentence or phrase used to find information  Any matter that needs to be dealt with or considered  Doubt or confusionJęzyk angielski trochę lepiej oddaje jego istotę: „question” to pytanie, ale także wątpliwości. Jeśli tylko potrafisz zadawad pytania i poddawad rzeczy wwątpliwośd, to już masz to, czego potrzeba do tworzenia dobrego UX w warunkach komfortu i pewności.
 9. 9. Jak aplikowad pytania do swojej pracy?Projektant to nie artysta. Nasza praca polega na rozwiązywaniu problemów. Ale żeby rozwiązad problem, trzeba go najpierw zrozumied, dotrzed do jegosedna.Ale jak to zrobid, gdy wytyczne, które otrzymujemy są szczątkowe lub nic nie mówiące?
 10. 10. http://issiz.blogg.se/images/2010/funny_sign_7_by_lostrites_123558855.jpgJeśli byśmy chcieli poprzestad na tym, co możemy się dowiedzied czytając brief, prawdopodobnie będziemy kręcid się w kółko.
 11. 11. http://javlaskitsystem.se/2012/02/whats-the-waiter-doing-with-the-computer-screen/Albo stworzymy produkt, który nie będzie rozwiązywał problemu, a raczej generował nowe, jak w zauważonym przez Richarda Gatarskiego w pewnejrestauracji. Kelner pisakiem do tablicy kreślił coś na monitorze. Zapytany, czemu to robi, odpowiedział z ciężkim westchnieniem: „Wiesz, ludzie którzy zrobiliten system... Cóż, nie można w nim zrobid tego, co chcesz. Możesz odhaczyd rezerwację myszką, ale musisz się w tym celu przeklikad przez cztery ekrany. I niejesteś w stanie sprawdzid, czy klienci zostali już odprowadzeni do stolika czy czekają przy barze. Więc łatwiej jest nam po prostu zaznaczad takie rzeczy naekranie. Tu jest duży ruch, wszyscy jesteśmy zajęci, a tak jest szybciej” (Na koniec dnia ekran wycierany jest ściereczką).
 12. 12. #1 Pytania prowadządo zrozumienia problemu
 13. 13. • Co klient chce osiągnąć? • Kim są użytkownicy? • Jaki problem użytkowników chcemy rozwiązać? Co im doskwiera? • Jaki jest kontekst? • Skąd będziemy wiedzieć, że nam się udało?Zadawajmy te i podobne pytania. Ale czasem nie warto zadowalad się pierwszą odpowiedzią. Niekiedy trzeba kilkukrotnie pytad pozornie o to samo, abyodkryd, co faktycznie kryje się pod daną odpowiedzią i, np., jakie motywacje kierują klientem. Koniec kooców, chcemy wiedzied jaki problem trzeba rozwiązad
 14. 14. Pytania pozwalają uspójnid wymagania i oczekiwania wobec projektu. Mają też bardzo ważny efekt uboczny: klientowi łatwiej zrozumied, co stoi za decyzjamiprojektanta.
 15. 15. Umiejętne pytania pozwalają uporządkowad rzeczy w głowie osób, z którymi współpracujemy i zwiększa to ich autentyczne zaangażowanie w projekt.
 16. 16. #2Pytania zmuszają do refleksjii większego zaangażowania
 17. 17. • Dlaczego to chcecie osiągnąć?• Komu to ma pomóc?• Jakie będą konsekwencje gdy spróbujemy zrobić X?• Jakie będą konsekwencje, jeśli nie zrobimy Y?
 18. 18. http://www.youtube.com/watch?v=E_rwwEo5YhYGdy już wiemy, jaki problem rozwiązujemy i mamy płaszczyznę porozumienia z klientem i współpracownikami, dochodzimy to „mięska’, czyli projektowania.Jak wiadomo, zawsze jest wiele równie dobrych rozwiązao. Ale jeszcze więcej jest tych złych. I to, co działa w jeden sytuacji i dla danej osoby, niekonieczniemusi byd dobre w innych okolicznościach.Skąd więc możemy wiedzied, czy to, co projektujemy jest dobre?
 19. 19. #3Pytania pozwalają przewidzieć problemy i zweryfikować pomysły
 20. 20. • Co użytkowik chce zrobić? • Co użytkownik może zrobić? • Czy wie, gdzie jest i jakie ma możliwości? • Co tutaj może pójść nie tak? • Czy musimy o to pytać? • Co jeśli to usuniemy / dodamy / przeniesiemy?Warto przyjąd na siebie rolę adwokata diabła i krytycznie podchodzid do swoich rozwiązao. Jeszcze lepiej, jeśli możemy o to poprosid kogoś innego.Bo jeśli nie potrafisz uargumentowad swojej decyzji, nie jesteś jeszcze pełnoprawnym projektantem (parafrazując Mike’a Monteirohttp://5by5.tv/pipeline/43 )
 21. 21. http://www.facebook.com/JuniorBrandManagerMimo to, klient i tak pewnie będzie mied swoje uwagi i zastrzeżenia albo przynajmniej pomysły, co jeszcze można dodad.
 22. 22. http://www.facebook.com/JuniorBrandManagerI chociaż niekiedy niektóre z nich mogą się wydawad nieuprawnione, warto pytad „dlaczego” i spróbowad dotrzed do tego, co się za nimi kryje.
 23. 23. Pytaniami możemy także posługiwad się do podejmowania lepszych decyzji, dzięki odwoływaniu się do potrzeb użytkowników i celów projektu.
 24. 24. #4 Pytania ułatwiająpodejmowanie decyzji
 25. 25. • Dlaczego to jest problemem? • Komu ta zmiana służy? • Jaką korzyść ta zmiana przyniesie p. Janowi? • Jak to się ma pomóc w osiągnięciu celów strategicznych? • Kto na tym straci?Pytania pomogą zrozumied sedno krytycznych uwag, ale także podjąd decyzje co do zasadności poprawek lub zmian w odniesieniu do potrzeb użytkowników icelów strategicznych projektu.
 26. 26. Pytaj, byZrozumieć istotę problemuZaangażować ludziTworzyć najlepsze UXPodejmować świadome decyzje
 27. 27. W UX nie musisz znać wszystkich odpowiedzi.Ale musisz zadawaćodpowiednie pytania
 28. 28. Dziękuję Ewa Sobula es@uxbite.com |

×