Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Web For Pentester ile Web Uygulama Güvenliğine Giriş

1.927 visualizaciones

Publicado el

Web For Pentester örnek çözümleri.

Publicado en: Tecnología
 • Sé el primero en comentar

Web For Pentester ile Web Uygulama Güvenliğine Giriş

 1. 1. WEB FOR PENTESTER ile WEB UYGULAMA GÜVENLİĞİNE GİRİŞ
 2. 2. Hakkımda Umut Ergin Sakarya University/Computer Engineering umutergincs@gmail.com
 3. 3. Web for Pentester PentesterLab tarafından geliştirilmiş olan Web for Pentester uygulamasının lisans örneğine şuradan ulaşabilirsiniz.
 4. 4. Giriş Günümüzde kurumların, şirketlerin ve bireylerin hizmetlerini sunabilmek için kullandıkları en önemli araçlardan biri web uygulamalarıdır. Web uygulamalarında oluşabilecek zafiyetler kullanıcılara veya diğer web uygulamalarında oluşabilecek zararlara yol açabilir.
 5. 5. Giriş Web uygulamalarında oluşabilecek zafiyetlerin yol açabileceği zararlar ▸ Bilgi sızıntıları ▸ Bilgi kayıpları ▸ İtibar kayıpları ▸ Maddi zararlar olarak özetlenebilir.
 6. 6. Web Uygulama Güvenliğine Giriş Web uygulama güvenliğini anlayabilmek için ilk önce Web’in nasıl işlediğini bilmemiz gerekir. En basitinde, istemci sunucuya bir istek gönderir, sunucu da gönderilen isteğe bağlı olarak istemciye bir cevap gönderir. Bu haberleşme HTTP(Hyper Text Transfer Protocol) kuralları dahilinde olur. Çoğu web sitesi, IP adresinin 80. portunu kullanarak istemci ile bir TCP bağlantısı kurar.
 7. 7. Web Uygulama Güvenliğine Giriş Örneğin google.com sitesine erişmek istediğimizde GET /index.php HTTP/1.1 Host: google.com User-Agent: Google Chrome gibi bir istek gidecektir. GET isteğinin dışında POST HEAD gibi birçok HTTP istek türü bulunmaktadır.
 8. 8. Web Uygulama Güvenliğine Giriş Bu istek karşılığında sunucu da belirtilen adreste bulununan web sayfası kullanıcıya geri döndürülür. Örnek olarak login formunun kullanıcıya sunulduğunu ve kullanıcıdan bilgilerini girerek giriş isteğini göndermesini inceleyelim.
 9. 9. Web Uygulama Güvenliğine Giriş Kullanıcı adına ‘admin’ şifreye de ‘123456’ girdiğimiz takdirde oluşacak GET isteği alttaki gibi olacaktır. POST /login.php HTTP 1/1 HOST: ornek.com User-Agent: Google Chrome username=admin&password=123456
 10. 10. Web Uygulama Güvenliğine Giriş Bir saldırgan, gönderdiğimiz kullanıcı adı ve parola kısmına, sıradan bir kullanıcının aksine zararlı bir takım kodlar göndererek uygulamada beklenmedik durumlara yol açıp, çeşitli zararlar oluşturabilir. Bu tür saldırılara ‘injection’ saldırıları denmektedir. Önümüzdeki örneklerde bu tarz saldırılara ve türlerine değineceğiz.
 11. 11. Web Uygulama Güvenliğine Giriş Bu sunumda üzerinde duracağımız web uygulama zafiyetlerinden bazıları ▸ Cross Site Scripting (XSS) ▸ SQL Injection ▸ File Include Saldırıları ▸ Directory Traversal ▸ Code Injection
 12. 12. Web Uygulama Güvenliğine Giriş Web for pentester sanal makinesine tarayıcınızla ulaştığınızda alacağınız ekran şu şekilde olacaktır.
 13. 13. SQL Injection SQL Injection zafiyeti, veri tabanı kullanan uygulamalarda görülen bir zafiyet çeşididir. Saldırgan, kullanıcıdan alınan girdi kısımlarına kendi oluşturduğu zararlı SQL sorguları girerek veri tabanında beklenmedik ve istenmedik durumlara yol açabilir. SQL dili birçok veri tabanında ortak olarak kullanıldığı için oldukça sık karşılaşılan bir zafiyet türüdür. Saldırgan bir kişi, SQL Injection zafiyetini kullanarak • Önemli bilgiler çalabilir. • Verileri ve/veya veri tablolarını silebilir. • Kullanıcılar siteyi ziyaret ettiğinde çalışacak zararlı kodlar enjekte edebilir. Şimdi örneklerle SQL Injection zafiyetini inceleyelim.
 14. 14. SQL Injection İlk örnekte karışımıza yukarıdaki gibi bir sayfa gelmekte. Adres çubuğunda ise ?name=root gibi bir ifade gördüğümüze göre, denemelerimize başlayabiliriz. ?name=root1 yazdığımız zaman karşımıza bir kayıt gelmemekte buradan name ile gönderdiğimiz veri ile veri tabanında bir eşleştirme işlemi yapıldığını söyleyebiliriz. ?name=root’’ ifadesini yazdığımız zaman yine bir kayıt alamıyoruz. ?name=root’ yazdığımız zaman karşımıza hiçbir şey gelmemekte. Bu durumda hayati bir noktaya bastığımızı söyleyebiliriz.
 15. 15. SQL Injection Aldığımız bu tepkiden arkada çalışan kodun; SELECT * FROM kullanicilar WHERE name='[ÖRNEK]'; gibi olduğunu anlayabiliyoruz. Bu durumda • ?name=root’ AND ‘1’ = ‘1 • ?name=root’ OR ‘1’ = ‘1 • ?name=root’ %23 İfadeleri ile kullanıcılarla ilgili sonuçlar döndürebiliriz. %23(#) ifadesi MYSQL’de yorum satırı anlamına gelir bu yüzden sonrasından gelen ifadeleri geçersiz kılar ve bu şekilde söz dizim hatalarından kurtulmayı sağlar.
 16. 16. SQL Injection İkinci örnekte ?name=root’ or ‘1’ = ‘1 ifadesi ile istediğimiz sayfaya erişemiyoruz ve ERROR NO SPACE uyarısı ile karşılaşıyoruz. Uyarı mesajından da anlayacağımız gibi boşluk kullanılmamız istenmiyor. Bu önlemi atlatabilmek için boşluk karakteri yerine tab ifadesini(encoded olarak) kullanabiliriz. Göndereceğimiz isteği ?name=root’%09or%09’1’=‘1 şeklinde yaptığımızda kullanıcılar tablosunun tüm üyelerini görebiliyoruz.
 17. 17. SQL Injection Üçüncü örnekte ?name=root’%09or%09‘1’=‘1 kullandığımızda da uyarı mesajı alıyoruz. Önlem olarak tab ve boşluk karakterleri engellenmiş durumda. Böyle bir durumda ise bypass yöntemi olarak yorum satırlarını kullanabiliriz. Vereceğimiz girdi; ?name=root'/**/or/**/'1'='1 şeklinde olduğunda yine kullanıcıları göreceğimiz sayfaya erişebiliyoruz.
 18. 18. SQL Injection Dördüncü örnekte ise gönderilen değerler tırnaklar içine alınmamış, doğrudan integer olarak gönderilmekte. Yani göndereceğimiz değere tırnak koymamız bilgilere erişmemizi sağlamayacak ve istenmedik bir durumla karşılaşacağız. Ancak sorgu doğrudan integer bir değer vasıtası ile yapıldığı için, tırnak koymadan; ?id=3-1 ?id=2# gibi ifadeler kullanmamız aynı sonucu döndürecektir. Tüm kullanıcılara erişebilmek içinse; ?id=2 or 1=1 ifadesini kullanabiliriz.
 19. 19. SQL Injection Altıncı örnekte ise ?id=2' şeklindeki kullanımlarında hata mesajı alıyoruz ancak ?id='2 kullanımında bize hiçbir şey döndürülmemekte. Buradan, yapılan sorguda, girilen değerin sonuna bakılarak bir integer kontrolü yapıldığını anlayabiliriz. ?id=2 or 1=1 değerini girdiğimiz zaman, girdinin son değeri yine integer olduğu için bir hata döndürmeyecek ve kullanıcı bilgilerine ulaşılacaktır. Yedinci örnekte ise yine bir integer kontrolü yapılmakta, ancak bu sefer sadece sonu değil, tüm satırdaki ifade kontrol edilmekte. Tüm satırda integer kontrolü yapıldığı için, bu tür bir önlemi atlatabilmemiz için bir alt satıra geçmemiz yeterli olacaktır. n olarak adlandırdığımız new line ifadesini encoded bir şekilde girdimizi verdiğimiz zaman, tüm kullanıcıları geri dönüş olarak alacağız. id=2%0Aor 1=1
 20. 20. SQL Injection Sekizinci örnekte, adres çubuğuna bakar bakmaz bir ORDER BY listelemesi olduğunu tahmin edebiliyoruz. ORDER BY kullanımında tırnak işareti ile ilgili bir kullanım olmadığı için herhangi bir şekilde tırnak konumu bir dönüş sağlamayacaktır. MySQL de ORDER BY ile sıralama yaparken kullanım ORDER BY name ya da ORDER BY `name` şeklindedir. Böyle bir sorgunun manipülasyonu için öncelikle ters tırnak ile parametre kısmından kurtulmalı, sonrasında kalan ters tırnak içinse yorum satırı olan # ifadesini encoded olarak yazmamız gerekir.
 21. 21. SQL Injection Örnek olarak; ?order=name` DESC %23 ifadesini kullandığımızda kullanıcılar tersten sıralanmış halde karşımıza gelecektir. Bu tür durumlarda saldırgan belirgin bir sonuç elde edemese de, SQL Injection zafiyetinin varlığını keşfedebilir. Dokuzuncu örnekte ise sekizinci örnekle aynı şekilde, ancak ORDER BY `name` yerine ORDER BY name şeklinde bir kullanım var. Bu yüzden ters tırnak koymadan yine aynı sonucu elde edebiliriz. Vereceğimiz girdi; ?order=name DESC %23 olduğunda yine aynı sonucu elde edeceğiz.
 22. 22. SQL Injection’dan Korunma SQL Injection çok ciddi hasarlara yol açabilecek bir zafiyet türüdür. Korunabilmek için alınabilecek önlemlerden biri SQL ifadelerini parametre kullanarak göndermektir. Örnek olarak aşağıdaki JDBC kodu SQL Injection saldırılarına karşı güvenlidir. SQL Injection’a karşı güvenli olmayan bir örnek olarak; String sql = "SELECT * FROM users WHERE email = ? "; ResultSet results = stmt.executeQuery(sql, email); String sql = "SELECT * FROM users WHERE email = '" + email + "'"; ResultSet results = stmt.executeQuery(sql);
 23. 23. Bir başka korunma yöntemi olarak Object Relational Mapping(ORM) frameworklerinde bulunan veri manipüle teknikleri kullanılabilir. ORM araçlarının birçoğu, geliştiriciler yerine SQL sorgularını arkaplanda kendileri oluştururlar. Örneğin Ruby on Rails framework’ünde bulununa şu kod dizisi SQL Injection saldırılarına karşı güvenlidir. Ancak ORM kullanımı otomatik olarak SQL Injection saldırılarına karşı güvenlik sağlamaz. Veritabanı üzerinde yapılacak olan karmaşık sorguların oluşturulması gerektiğinde, birçok ORM aracı SQL ifadeleri oluşturmaya izin verirler. Bu durumlarda geliştiricilerin yapabileceği SQL sorguları aşağıdaki örnekteki gibi SQL Injection’a karşı korumasız olabilir. SQL Injection’dan Korunma def current_user(email) User.find_by_email(email) end def current_user(email) User.where("email = '" + email + "'") end
 24. 24. Kaynak:http://xkcd.com/327/
 25. 25. Cross Site Scripting (XSS) Cross Site Scripting, zararlı scriptlerin web uygulamarına enjekte edilmesi ile gerçekleştirilen bir saldırı çeşididir. Saldırgan, web uygulamasına enjekte edeceği zararlı scriptler ile ▸ Oturum ele geçirme saldırısı düzenleyebilir ▸ Hassas bilgiler elde edebilir ▸ Sosyal medya sitelerine solucanlar yayabilir ▸ Dolandırıclık yapabilir. XSS oldukça sık rastlanılan bir zafiyet türüdür. Google, Yandex gibi büyük firmalarda dahi XSS açıklarına rastlanılmaktadır.
 26. 26. Cross Site Scripting (XSS) XSS zafiyetinin üç türü bulunmaktadır; 1. Reflected(Yansımalı) XSS: Etkisinin direkt olarak görülebildiği ve diğer kullanıcılara etkisi olmayan XSS türüdür. 2. Stored(Saklı) XSS: Bu türde enjekte edilen kod uygulamanın arka kısmında saklanır, dolayısı ile diğer kullanıcıların etkilenebilme ihtimali ortaya çıkar. Reflected XSS’e göre daha tehlikelidir. 3. DOM Based XSS: En tehlikeli XSS türüdür. Enjekte edilen kodun cevabı direkt olarak dönmez, tarayıcı sayfayı tekrar yorumladığında dinamik olarak çalıştırılır. DOM Based XSS ile hedef sayfanın kodları değiştirilebilir, zararlı yazılımlar yüklenebilir, kullanıcılar farklı sayfalara yönlendirilebilir.
 27. 27. Cross Site Scripting (XSS) İlk örnekte karşımıza önceki örneklerdeki gibi bir ekran gelmekte. SQL Injection örneklerimizde olduğu gibi name’e farklı bi parametre verip, kurcalamaya başlayabiliriz.
 28. 28. Cross Site Scripting (XSS) Adres çubuğundaki name=hacker kısmında hacker yerine farklı bir değer girdiğimizde sitenin bize döndürdüğü mesajın değiştiğini görebiliyoruz. Bu değer yerine, XSS zafiyetlerinin tespitinde bize yeterli olacak ufak bir javascript kodu yazalım.
 29. 29. Cross Site Scripting (XSS) Yukarıdaki uyarıyı aldığımıza göre, uygulamada XSS zafiyeti olduğunu söyleyebiliriz. Ne olduğunu daha iyi anlayabilmek için, JavaScript kodunu girmeden önce ve sonra sayfanın kaynak kodlarına bakalım.
 30. 30. Cross Site Scripting (XSS) Kaynak kodlarında da gördüğümüz gibi, name kısmına verilen değer direkt olarak sayfaya enjekte edilebilmekte. Saldırgan isterse, JavaScript kodları yerine HTML kodları da enjekte edebilir. Enjekte edilen kodlara göre sayfanın cevabı yine değişiklik gösterecektir. Diğer örnekler ile devam edelim.
 31. 31. Cross Site Scripting (XSS) İkinci örnekte ise, alınan bazı önlemlerden dolayı aynı JavaScript kodu ile uyarı alamıyoruz. Bu örnekte bir filtreleme yapılmakta, bu sefer kodumuzu bazı harf yada harfleri büyük yazarak denediğimizde yine istenilen cevabı alabiliyoruz. Verebileceğimiz kodlara bir örnek; <scRipt>alert(1)</scRipt> Üçüncü örnekte ise, büyük-küçük harf önlemi bulunmakta. Biraz kurcaladığımızda, önlem olarak <script> betiğinin silindiğini görebiliyoruz.
 32. 32. Cross Site Scripting (XSS) <script> betiğini, başka bir <script> betiği içinde verdiğimiz takdirde yine istenilen uyarıyı görebiliyoruz. Verilecek kod; <script<script>>alert(1);</script</script>> Dördüncü örnekte, script ifadesi verildiğinde kullanıcıya hata verilmekte. Buradan geliştiricinin bir kara liste(blacklist) yaklaşım ile script kelimesini yasakladığını anlayabiliyoruz. Ancak JavaScript kodları script betiklerinden ibaret değil, farklı girdiler deneyerek yine istenilen cevabı alabiliyoruz. Örnek verilebilecek kod; <img src=‘olmayanresim' onerror='alert(1)' />
 33. 33. Cross Site Scripting (XSS) Beşinci örnekte ise alert ifadesi engellenmiş durumda. Farklı bir fonksiyon olarak confirm verdiğimizde yine aynı uyarıyı alabileceğiz. Vereceğimiz kod; <script>confirm(1);</script> Altıncı örnekte sayfanın kaynak koduna baktığımızda, name’e girilen değerin tırnak içine alındığını görüyoruz. Bu durumda SQL Injection örneklerinde kullandığımız tekniğe benzer bir şekilde değer verdiğimizde, uyarıyı alabileceğiz. hacker";alert(1);" Yedinci örnekte ise çift tırnak ifadesi yerine tek tırnak ifadesi kullanılmış. Aynı kodu tek tırnak ile yazdığımızda bu önlemi de atlatmış oluyoruz.
 34. 34. Cross Site Scripting (XSS) Sekizinci örnekte ise farklı bir sayfa ile karşılaşıyoruz. Kaynak koduna baktığımızda, form elementinin action kısmına direkt olarak URL değeri gelmekte. URL değerinde çift tırnak ile action’ı kapatıp, istediğimiz kodları enjekte ettiğimizde, yine alıştığımız o uyarıyı görebileceğiz. URL’in son kısmına vereceğimiz girdi; /"><script>alert(1)</script>
 35. 35. Cross Site Scripting (XSS) Dokuzuncu örnekte bir DOM Based XSS zafiyeti bulunmaktadır. Kaynak kodunu incelediğimizde document.write(location.hash.substring(1)); kısmı gözümüze çarpmakta. Buradaki javascript fonksiyonu sayesinde, sayfa her yorumlanışında, URL’de bulunan # ifadesinden sonra gelen kısmı alınıp, dinamik olarak istemci tarafında(client side) sayfa içine yazılmakta. Böyle bir durumda, # ifadesinden sonra gelen kısım kullanılarak sayfa manipüle edilebilebilir. # karakterinden sonra verebileceğimiz örnek kod; <script>alert(1)</alert>
 36. 36. XSS’ten Korunma XSS zafiyetinden korunabilmek için en geçerli yöntemlerden biri HTML entitiy encoding teknikleri kullanarak " # & ' ( ) ; / < > gibi karakterlerin encode edilmesidir. Modern framework’lerin birçoğu otomatik olarak bu kodlamaları yapmaktadır. Diğer bir yaklaşım olarak Beyaz Liste(White List) kullanılabilir ve sadece istenilen değerler kabul edilebilir. Örnek olarak, uygulamada kullanıcıdan ülkesi istendiğinde, kullanıcıdan kendi girdisini yazmasını istemek yerine Drop Down List kullanılabilir. XSS’ten korunma üzerine detaylı olarak OWASP’ın XSS Prevention Cheat Sheet dökümanına bakabilirsiniz. https://www.owasp.org/index.php/XSS_(Cross_Site_Scripting)_Preventi on_Cheat_Sheet
 37. 37. “ Directory Traversal Directory traversal, izin verilmeyen dizinlere erişim sağlanması olarak özetlenebilir. Bu saldırı türü, uygulamanın göstermesi gereken dizinlerden başka dizinlere de ulaşabilmeyi hedefler. Saldırgan, URL kısmında verilen parametreleri manipüle ederek sistemde bulunan hassas dizinlere ve dosyalara erişebilir. Directory Traversal oldukça ciddi hasarlara yol açabilecek bir saldırı türüdür. Şimdi örneklerle bu saldırı türünü daha iyi anlayalım.
 38. 38. “ Directory Traversal Örnekler kısmında karşımıza birer resim çıkıyor ve herhangi bir link bulunmamakta. Birinci örnekte bulunuan resme sağ tıklayıp adresine baktığımızda ise IP adresinden hemen sonra gördüğümüz ifade aşağıdaki gibi. /dirtrav/example1.php?file=hacker.png file= ifadesinden sonra ./ koyduğumuzda da aynı resmi görebiliyorsak, burada Directory Traversal zafiyetinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi Linux/Unix sistemlerde ../ ifadesi bir üst dizini ifade eder, ve en üst dizine(root) ulaştıktan sonra koyduğunuz ../ ifadesi herhangi bir işe yaramaz, root dizinine erişmiş olursunuz.
 39. 39. “ Directory Traversal Oldukça hassas bilgiler içeren /etc/passwd dosyasına ulaşabilmek için verebileceğimiz örnek girdi; /dirtrav/example1.php?file=../../../../../../../etc/passwd Aldığımızı sonuç aşağıdaki gibi olacaktır;
 40. 40. “ Directory Traversal İkinci örnekte ise dosyanın adresi doğrudan gösterilmekte. Ancak doğrudan file kısmına /etc/passwd yazdığımızda herhangi bir şey göremiyoruz. Bu kısımda basit bir PHP kontrolünün olması muhtemel. Ancak bir önceki örnekte verdiğimiz girdiyi ‘hacker.png’ kısmı olmadan girdiğimizde yine passwd dosyasına ulaşıyoruz. Üçüncü örnekte ise ‘hacker’ dosyasının bir uzantısı görünmüyor, direkt olarak ismi ile gösterilmekte. Uzantı olarak .png sunucu taraflı kodda eklenmekte ve böylelikle hacker.png gösterilmektedir. Yani önceki örneklerde verdiğimiz girdi sunu tarafında ../../../../../../../etc/passwd.png olarak gözükmekte. Bu önlemi de PHP’de NULL BYTE olarak adlandırılan %00 ifadesi ile atlatabiliriz. %00 ifadesinden sonra gelen eklerden kurtulmuş olacağız ve böylelikle etc/passwd dizinine erişebilmiş olacağız. Vereceğimiz girdi; /dirtrav/example3.php?file=../../../../../../../etc/passwd%00
 41. 41. “ Directory Traversal’dan Korunma Directory Traversal saldırılarından korunma yollarından ilki kullanıcı girdilerini filtrelemektir. Dosya isimlerini, belirlenen güvenli karakterlerden başka karakterler kullanmadan adlandırmak ve bu dosyalara yapılabilecek referansları sadece belirlenen güvenli karakterler ile olmasını sağlamak, uygulamanın güvenliğine büyük fayda sağlayacaktır. Başka bir yol olarak, üçüncü parti güncel bir Content Management System(İçerik Yönetim Sistemi) de, uygulamayı Directory Traversal saldırılarından koruyacaktır.
 42. 42. File Include File Include saldırısı saldırganın hedef web uygulamasına bir dosya dahil etmesine ya da hedef web uygulamasının kendinde olan ama sunmadığı bir dosyayı görüntüleyebilmesine denir. Kullanıcıdan alınan girdilerin kontrol edilmemesi sonucu oluşan ‘dosya dahil etme’ saldırıları, Directory Traversal gibi ciddi problemlere yol açabilecek bir saldırı türüdür. Local File Include ve Remote File Include olarak ikiye ayrılmaktadır. LFI zafiyetinde lokalde bulunan bir dosya okunur ve yorumlanır. RFI zafiyetinde ise uzaktan bir dosya alınır ve yorumlanır. PHP’de varsayılan olarak uzaktan dosya alımı kapalıdır, ancak bazı uygulamalarda özel olarak açılmış olabilir. Örneklere geçerek bu zafiyeti daha iyi anlamaya çalışalım.
 43. 43. File Include İlk örnekte, intro.php yerine farklı bir girdi verdiğimizde, bize oldukça faydalı bilgiler veren bir uyarı görüyoruz. Bu uyarıdan • /var/www/fileincl/example1.php yolunu • Kullanılan fonksiyonun include() olduğunu • Verdiğimiz girdinin herhangi bir kontrol yapılmadan kullandılığını(örnek olarak introD.php) bilgilerini alıyoruz. Girdi kontrolü olmadığı için DT örneklerinde kullandığımız ../../../../../etc/passwd girdisini vererek yine passwd dosyasına ulaşabiliriz. Vereceğimiz girdi https://www.google.com.tr/ gibi bir adres olduğunda ise sayfanın bunu çalıştırdığını görüyoruz, buradan da RFI zafiyetinin olduğunu anlayabilmekteyiz.
 44. 44. File Include İkinci örnekte, yine farklı bir girdi verdiğimizde sunuc tarafında girdimize .php eklendiğini görüyoruz. Bu önlemi de daha önce öğrendiğimiz NULL BYTE karakteri ile aşabilir ya da direkt olarak .php uzantısı olmadan bir php dosyası vererek aynı sonuca ulaşabiliyoruz. File Include’tan Korunma DT saldırılarında olduğu gibi, File Include saldırılarında da kullanıcı girdilerinin kontrol edilmesi gereklidir.
 45. 45. Code Injection Bir başka Injection zafiyeti olan Code Injection, kullanıcıdan alınan girdilerin kontrol edilmemesinden kaynaklanan bir zafiyet çeşididir. Mantık olarak SQL Injection ile çok benzer olan Code Injection, son derece tehlikeli bir zafiyettir. Nasıl SQL Injection zafiyetinde girdi olarak SQL kodları veriliyorsa, Code Injection zafiyetinde de kullanılan programlama dilinde kodlar verilir. Web for Pentester uygulaması PHP ile yazıldığı için, biz de girdilerimizi PHP kodları kullanarak vereceğiz. Birinci örnekte name’e verilen değer sunucu tarafında ekrana bastırılacak şekilde ayarlanmış, ve sonuna üç tane ünlem işareti konulmuş. Name’e verilen hacker ifadesinin sonuna çeşitli özel karakterler koyarak bir tür hata almaya çalıştığımızda, çift tırnağın işimizi gördüğünü anlıyoruz. Bu uygulamada bu hatayı çift tırnakla almamız sizi yanıltmasın, kullanılan dile göre tek tırnak veya başka bir karakterle de aynı hatayı elde edebilirdik.
 46. 46. Code Injection name=hacker’ın sonuna " karakterini ekledikten sonra, ; ifadesi ile ilk ifadeyi sonlandırıp, arkasına istediğimiz kodları yazdığımızda bu kodlar sunucuda çalışacak ve yazdığımız kodlara göre bize dönüş verecektir. Örnek olarak bir şeyler yazdırmaya çalışalım, vereceğimiz girdi; hacker"; echo " gercekten mi?";// olduğunda ekrana " hello hacker gercekten mi? " yazdığını görüyoruz. Kodun sonuna eklediğimiz çift slash (//) kalan kodları yorum satırları olarak görmesini sağlamakta ve kodumuz gerektiği gibi çalışmakta. Zafiyet tespitinden sonra sunucu tarafında gerçekleştirilebilecekler kullanılan program diline ve saldırganın hayal gücüne bağlı.
 47. 47. Code Injection İkinci örnekte yine çift tırnak kullandığımızda, kullanılan PHP fonksiyonun usort olduğunu görüyoruz. Usort fonksiyonu SQL de bulunan ORDER BY ile oldukça benzer bir fonksiyon. Kısa bir araştırma sonucunda usort’un nasl çalıştığını gördükten sonra, kodumuzu enjekte edebiliriz. ?order=id);}echo"Uyariya%20ragmen%20calismakta";// Aldığımız uyarıya rağmen echo ile verdiğimiz değer ekrana basılmakta.
 48. 48. Code Injection Üçüncü örnekte oynamalar yaparken, pattern değerine farklı bir değer gönderdiğimizde bir uyarı alıyoruz ve buradan kullanılan fonksiyonu preg_replace() olduğunu görüyoruz. Bu fonksiyonun kullanımı; preg_replace ( $şablon , $yenisi , $konu) Yine araştırmamız sonucunda, preg_replace() fonksiyonunda bir özel durum olarak şablon ifadesinden sonra /e kullanıldığında ‘yenisi’ ile gelen ifadeler PHP tarafından fonksiyon olarak yorumlandığını öğreniyoruz. Buna uygun olarak vereceğimiz girdi; new=phpinfo()&pattern=/lamer/e&base=Hello%20lamer Olduğunda phpinfo() fonksiyonunu çalıştırarak sistem hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Buradan sonra istenilen sistem komutları çalıştılıp farklı sonuçlar elde edilebilir.
 49. 49. Code Injection Dördüncü örnekte denemelerimizi yaparken, tek tırnak kullandığımızda bir hata alıyoruz ve bu hatadan kullanılan fonksiyonun assert() olduğunu öğreniyoruz. Sözdizim yapısını bozduğumuz zaman, geriye kalan tek şey istediğimiz şekilde tekrardan düzeltmek. Yine fonksiyonun nasıl çalıştığı hakkında yaptığımız araştırmadan sonra vereceğimiz girdiyi oluşturuyoruz; hacker'.phpinfo().‘ sonucunda sistem bilgisini yine ekrana yazdırmış olduk.
 50. 50. Code Injection’dan Korunma Code Injection zafiyeti bulunan bir uygulamayı istismar etmek -senaryoya bağlı olaraktan- kısmen zordur. Ancak istismar başarılı olarak gerçekleştiğinde ciddi hasarlara yol açabilecek bir zafiyet türüdür. Korunma bazında güncel web servislerinin kullanılmasının yanında diğer Injection saldırılarında kullanılan ‘Input Validation’ yani kullanıcı girdi kontrolüne son derece önem verilmelidir.
 51. 51. Command Injection Command Injection saldırısı, sistem komutlarını girdi olarak alan bir uygulamanın gerekli filtrelemeleri yapmaması durumunda ortaya çıkar. Bir çok web uygulama zafiyetinde olduğu gibi Command Injection’da da gerekli kontroller sağlanmadığı takdirde ciddi zararlara yol açabilecek bir zafiyet türüdür. Command Injection saldırılarında, uygulamanın üzerinde çalıştığı işletim sistemine göre, çalıştırılan komutlarda farklılık gösterecektir. Web for pentester uygulaması Linux üzerinde çalıştığı için, örneklerimizi Linux komutlarıyla deneyeceğiz.
 52. 52. Command Injection Birinci örnekte, 127.0.0.1 adresine PING atıldığını görüyoruz. URL’de bulunan ip= parametresine bu adres girildikten sonra uygulama çalıştırılmış, bu bilgiyle biz de denemelerimize başlayabiliriz. Bu örnekte herhangi bir önlem alınmadığı için istenilen komutu sistem üzerinde çalıştırabiliyoruz. Örnek olarak daha önce kullandığımız bir girdi verelim; ip=127.0.0.1;cat /../../../../etc/passwd Etc/passwd dosyasını bu şekilde okumuş olduk. Dilendiği takdirde başka Linux komutları da anı şekilde çalıştırılabilir.
 53. 53. Command Injection İkinci örnekte ise IP adresinin kontrolü yapılmakta. IP değerinin sonuna herhangi bir karakter girdiğimizde aldığımız hatadan bunu anlayabiliyoruz. Ancak buradaki koruma tek satıra uygulanmakta, %0a karakteri ile alt satıra geçtiğimizde, istediğimiz komutu vererek bu önlemi de atlatmış oluyoruz. ip=127.0.0.1%0acat /../../../../etc/passwd Verdiğimiz girdi ile yine etc/passwd dosyasını görüntüleyebilmiş olduk.
 54. 54. Command Injection Üçüncü örnekte de, ikinci örnekte kullandığımız girdiyi verdiğimiz zaman, bir redirect(yönlendirme) işlemine tabi tutulduğunu görüyoruz. İstek sonucunda URL’imiz yine ip=127.0.0.1 olarak kalmakta. Bu durumda tarayıcımız üzerinden verdiğimiz girdilerin çalışıp çalışmadığını göremiyoruz. İşlerin nasıl ilerlediğini görebilmek için bir GET isteği yollayalım. Bu işlem için ben telnet kullanacağım, dilerseniz başka araçlar da kullanılabilir. Verilecek komut; telnet ‘web for pentester IP adresi’ 80
 55. 55. Command Injection Bağlantı kurduktan sonra GET isteğimizi yollayalım; Sonucunda gelen cevapta etc/passwd dosyası yazdırılmış durumda;
 56. 56. Command Injection Geliştiricinin redirect işlemini kullanmasına rağmen, bu işlemin çalıştırılan kodlara bir etkisinin olmadığını görebiliyoruz. Burada alınabilecek bir yöntem olarak, ‘header’ fonksiyonunun kullanımından sonra ‘die’ fonksiyonu kullanılabilir. Bu şekilde ilk işlemden sonra verilen ikinci komut işleme alınmayacak ve olası zararlı komutlar sistemde çalıştırılamayacaktır.
 57. 57. LDAP Injection LDAP(Lightweight Directory Access Protocol) TCP/IP üzerinde çalışan dizin servislerini sorgulamaya ve değiştirmeye yarayan bir protokoldür. LDAP saldırıları kullanıcıdan alınan LDAP ifadelerini istismar edilerek gerçekleştirilir. Diğer injection saldırılarında olduğu gibi kullanıcı girdilerinin kontrol edilmesi ile önüne geçilebilecek bir saldırı türüdür. LDAP’in kendine öz sözdizim(syntax) yapısına sahiptir.
 58. 58. LDAP Injection Birinci örnekte URL’den anlayacağımız gibi bir LDAP sunucusuna bağlanıyoruz ancak görülen o ki girilen bilgiler yanlış ve bununla ilgili bize bir hata döndürülmüş. Bazı LDAP sunucuları, NULL Bind denilen bağlantı şekline izin vermektedirler. Örnek ldap_bind fonksiyonu; $ldapusername= ‘username’; $ldappass= ‘password’; $ldapbind = ldap_bind($ldapconnect, $ldapusername, $ldappass); Olarak verilebilir. Ancak ‘username=&password=‘ olarak girdi vermek işe yaramayacak, çünkü bu şekilde username ve password’ü boşluk olarak iletmiş oluyoruz. Burada parametreleri sildiğimizde null değer döndürmüş olacağız ve girişimiz onaylanmış olacak.
 59. 59. LDAP Injection İkinci örneği çözebilmemiz için LDAP’in sözdizim yapısına bakmamız gerekiyor. LDAP ile bir üye getirirken kullanılan yapı aşağıdaki gibidir. (cn=[INPUT]) * karakteri LDAP’te sonu tamamlamak için kullanılabilir. Örneğin a* karakteri a ile başlayan tüm katarları gösterir. Username kısmına ‘hacke*’ koyduğumuzda hacker olarak tanındığımızı göreceksiniz. Bunun sebebi, giridimizi hacke ifadesinden sonra gelebilecek tüm ihtimalleri kabul edecek şekilde ayarlamış olmamız. SQL Injection’da kullandığımız boolean mantığını(OR 1=1) kullanarak girdimizi ayarlarsak, herhangi bir şifre verip, hacker olarak giriş yapabiliriz. Örnek girdi; name=hacker)(cn=*))%00&password=artikonemlidegil Görüldüğü gibi hacker dan sonra gelen cn ifadesine ne verirsek verelim kabul edeceği şekilde ayarladık.%00 ifadesi ile de sonrasında gelen ifadeleri geçersiz kılmış olduk.
 60. 60. LDAP Injection’dan Korunma LDAP Injection saldırılarından korunmanın yolu da diğer Injection saldırılarında olduğu gibi kullanıcı girdi kontrolüdür. Bu saldırı türüne karşı alınması gereken ilk yöntem doğru LDAP encode fonksiyonlarını kullanarak istenmeyen değerleri egale etmektir. Ek olarak LINQtoAD gibi istenmeyen değerleri engelleyen framework’ler kullanılabilir. Daha fazla korunma yöntemi için OWASP’ın LDAP Injection Prevention Cheat Sheet’ine bakabilirsiniz.
 61. 61. File Upload Herhangi bir formda dosya yüklenebilen sitelerde bulunabilen File Upload(Dosya Yükleme) saldırıları, sunucu üzerinde kod çalıştırmaya yol açabilip, uygulamaya ciddi zararlar verme potansiyeline sahiptirler. Web for Pentester uygulaması PHP üzerinde çalıştığı için, biz de örneklerde .php uzantılı uygulamalar upload ederek, sunucu üzerinde bir takım ataklar gerçekleştireceğiz.
 62. 62. File Upload Birinci örnekte herhangi bir koruma bulunmamakta, bu yüzden kendi isteğimize göre bir php dosyası oluşturup, upload edeceğiz ve php dosyamızda bulunan kodlarımızı sunucu üzerinde çalıştırabileceğiz. Örnek olarak vereceğim php dosyası şu şekilde olacak.
 63. 63. File Upload PHP dosyamızı yükledikten sonra bizi dosyamıza gönderen linke tıklıyoruz. Bu noktada bir uyarı aldığımızı görmekteyiz ancak bu çok da önemli değil. Artık ?cmd= ile komutlarımızı vererek sunucu üzerinde istediğimizi yapabiliriz. Örnek olarak passwd dosyasını yazdıralım.
 64. 64. File Upload İkinci örnekte ise dosya uzantısını php yapamıyoruz. Burada blacklist yaklaşımı kullanılmış ve blakclist yaklaşımının güvenilir olmadığından daha önce bahsetmiştik. Aynı dosyanın sonunu php?, php3, php4, phtml gibi değiştirerek upload edebilir ve kodumuzu sunucu üzerinde çalıştırabiliriz. PHP yorumlayıcısının kabul ettiği herhangi bir uzantı işimizi görmeye yetecektir. File upload saldırılarından korunabilmek için, dosya uzantılarında whitelist yaklaşımı kullanılabilir ancak her zaman bu yaklaşım yeterli olmayacaktır. Dosyanın içindeki header kısmından içerik tipinin kontrol edilmesi veya dosya tipi kontrol eden uygulamaların kullanılması file upload saldırılarından korunmakta önemli rol oynayacaktır.
 65. 65. XML Injection Extensible Markup Language(Genişletilebilir İşaretleme Dili) Injection saldırıları, uygulamaya XML dökümanlarının enjekte edilmesi ile gerçekleşir. Eğer bir dosya URI olarak tanımlanıyorsa, olağanın dışı bir konfigürasyon yapılmadığı sürece XML çözümleyicileri bu dosyalara erişim sağlayıp çözümleme yapacaktır. Bu durumun görüldüğü uygulamalarda XML Injection saldırıları sık görülmektedir ve bu saldırılar ile ilgili sistemde yetki kazanılabilir veya kullanım dışı bırakma saldırıları gerçekleştirilebilir.
 66. 66. XML Injection Birinci örneğimizde URL’de bir xml belirteci ile karşılaşıyoruz. XML belirtecinden sonra gelen ifadeye, kendi oluşturduğumuz XML dosyasını verdiğimiz takdirde, istediğimiz XML kodlarını çalıştırabileceğiz. Örnek olarak /etc/passwd dosyasını yazdırmayı deneyelim. Vereceğimiz XML dosyası: <!DOCTYPE test [<!ENTITY XMLi SYSTEM "file:///etc/passwd">]><test>&XMLi;</test> Tabi bu kodu vermeden önce gerekli encoding işlemlerini de yapmamız gerek. Ardından oluşturduğumuz XML dosyasında /etc/passwd dosyasını yazdırıyoruz ve bu dosyayı referans ederek çağırdığımızda, passwd dosyasını bize ekranda yansıtacaktır.
 67. 67. XML Injection
 68. 68. XML Injection İkinci örnekte name’e verilen değerimiz Xpath sorgusuna girdi olarak alınmış. Daha önce görmüş olduğumuz SQL Injectiondaki durum, burada da söz konusu. XML’i veritabanı, Xpath’ı da SQL olarak düşünebilirsiniz. Bu durumda Xpath sorgusunu manipüle ederek istediğimiz değişiklikleri yapabiliriz. Name=hacker kısmının sonuna bir tırnak koyduğumuzda hata almaktayız. Artık hikayenin sonunu da tahmin edebiliriz. Hacker’ or ‘1’=‘1 girdisini verdiğimizde, olası tüm cevapları görebiliyoruz.
 69. 69. XML Injection’dan Korunma XML Injection saldırılarından korunmanın yolu da diğer injection saldırıları gibi kullanıcıdan alınan girdilerin kontrolünden geçmektedir. Bu kontrollerin daha verimli bir şekilde yapılabilmesin için XML kütüphanelerinde bulunan fonksiyonlardan faydalanılabilir. Dahası için ilgili OWASP makalesine bakılabilir.

×