Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Yönetim ve Liderlik Kavramları - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Univerist Business School

19.965 visualizaciones

Publicado el

Yönetim ve Liderlik Mikro MBA programı mevcut yöneticiler ile yöneticilik pozisyonuna hazırlanan potansiyel yönetici adayları için hazırlanmıştır.
Günümüzün iş dünyası dinamikleri ele alındığında, müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve beklentilerinin aşılmasının gün geçtikce zorlaştığı, rekabetin, baskısının arttığı iş dünyasında, çalışanlarının gelişimini, motivasyonunu destekleyen, doğru geri bildirim verebilen, iletişim kabiliyeti yüksek, başarılı takımlar kurup, yönetebilen yeni nesil “ Lider – Yöneticilerin “ önemi ve değeri her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır.
Detaylı Bilgi İçin : http://www.univerist.com/

Publicado en: Empleo
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Yönetim ve Liderlik Kavramları - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Univerist Business School

 1. 1. Univerist.com.tr Ortak bir amacı/görevi gerçekleştirmek için bir grup insanı ; organize etmek, yönlendirmek, motive etmektir.
 2. 2. Univerist.com.tr Yönetici/Lider bir kurum ya da kuruluşun sadece en başında olan kişi değil, o kurumda farklılaşan, yaptığı işlerle ön plana çıkan, arkasından diğer insanları çekebilen insanlardır. '' Liderliğin %99'u bir organizasyonun en tepelerinden değil, orta seviyelerinden gelir. ''
 3. 3. Univerist.com.tr 1 Eylemden yana olmalı (Riskten kaçan değil, risk almalı) 2 Müşteriye yakın olmalı 3 Özerklik ve girişimciliği teşvik etmeli
 4. 4. Univerist.com.tr 4 5 6 Kurum çalışanlarını kalite ve verimliliğin temel kaynağı olarak görmeli İşin içinde/başında olmalı Gevşek ve sıkı özelliklerin birlikte olunması
 5. 5. Univerist.com.tr 7 8 Yalınlıktan yana olmalı Kendi işlerinde mükemmel ve faaliyet alanlarında bir numara olmaya çalışmalı
 6. 6. Univerist.com.tr STRATEJİK YÖNETİM GÜVEN YÖNETİMİ BİLGİ YÖNETİMİ DEĞİŞİM YÖNETİMİ
 7. 7. Univerist.com.tr Yönetici/Lider bir kurum ya da kuruluşun sadece en başında olan kişi değil, o kurumda farklılaşan, yaptığı işlerle ön plana çıkan, arkasından diğer insanları çekebilen insanlardır.
 8. 8. Univerist.com.tr 1. Kurumsal neredeyiz ? 2. Nereye gitmek istiyoruz ? 3. Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz ?
 9. 9. Univerist.com.tr BİLGİ SAHİBİ VİZYON SAHİBİ 1.MEVCUT DURUM 2.ARZULANAN DURUM 3.YÖNTEM YÖNTEM SAHİBİ
 10. 10. Univerist.com.tr 1.MEVCUT DURUM 2.ARZULANAN DURUM 3.YÖNTEM OLAYLAR TRENDLER YAPILAR REAKTİF PROAKTİF ÜRETKEN VİZYON MAKSİMİZASYON HEDEFLER
 11. 11. Univerist.com.tr «Gelecek Odaklı» ve «Başarı Odaklı» düşünme, davranma ve çalışma..
 12. 12. Univerist.com.tr 1. Vizyon Duygusu 2. Takdir Edilme 4. Geliştirme 3. Hakkaniyet 5. Güçlendirme
 13. 13. Univerist.com.tr Akıllı adam, aklını kullanandır. Daha da akıllı adam, başkalarının aklını kullanandır.
 14. 14. Univerist.com.tr 1. En zayıf yönetilen alanlardan biri “bilgi”dir. 2. Bilgi gerçekte “yönetilemez”. Ancak “desteklenebilir.” 3. Kurum performansı üzerinde en fazla etkisi olan “bilgi yönetimi”dir. 4. Dolayısıyla, bilginin yönetimi “stratejik” öneme sahiptir. 5. O halde, temel soru bilgi nasıl yönetilebilir?, sorusuna cevap vermektir.
 15. 15. Univerist.com.tr 6. Stratejik açıdan soru yeniden formüle edilirse, “Bilgi odaklı bir işletme/kurum olmak için nasıl değişmeliyiz?” sorusuna cevap vermektir. 7. Cevap ile eğer yeni bir kavramsal yaklaşım ortaya çıkıyorsa “bilgi vizyonu” doğuyor demektir. 8. Bilgi vizyonunu gerçekleştirmek için “bilgi stratejisi” geliştirilmelidir.
 16. 16. Univerist.com.tr Teknolojik Düzenlemelere Dayalı Alan Örgütsel ve Davranışsal veya Sosyal Düzenlemelere Dayalı Alan
 17. 17. Univerist.com.tr TEKNOLOJİ ODAKLI SOSYAL İLİŞKİ ODAKLI Teknoloji ile uzaktan ilişkiler Yakın sosyal ilişkiler Patent, ticari markalar, çözümler Proje fikirleri, iş modelleri Teknoloji olmadan olmaz Teknoloji kolaylaştırıcı Formalleştirme/kodlama İlişki geliştirme Maliyet liderliği Farklılaşma Sonuca odaklı kodlama/yönetme Intranet, internet, bilgi katalogu Sürece odaklı geliştirme Tartışma grupları, arama toplantıları, beyin fırtınaları
 18. 18. Univerist.com.tr Yönetim ve liderlik, insanların hareket ve davranışlarını etkileme sanatıdır. Burada “etkileme” fiiline dikkat edilmelidir. Dolayısıyla yöneticiler alt kademe personelini etkileyebilmeleri için ilk olarak güven duygusunu karşı tarafa yansıtmalıdırlar.
 19. 19. Univerist.com.tr Örgütlerdeki güven ortamının grup verimini artırdığı, Grup üyelerinin duygularını ve gözlemledikleri farklılıkları serbestçe dile getirmelerine olanak tanıdığı Savunmaya ya da sabote etmeye yönelik düşünceleri ortadan kaldırdığı görülmektedir.
 20. 20. Univerist.com.tr Farklı fikirlerin ortaya çıkmaması, yüksek stres Sorunların gizlenmesi, uzlaşma sağlanamama Karar vermenin zorlaşması ve uzun zaman alması Azarlanma veya alay edilme korkusuyla hareket ederek yenilikçiliği bastırma ve üretkenliği düşürme Özden çok biçime önem veren, kuralcı, önerilere açık olmayan, eleştiriye kapalı bürokrasinin doğması Bir şey ters gittiğinde günah keçileri arama Bilgi eksikliği ile davranma ve şüphe ile yaklaşma
 21. 21. Univerist.com.tr Açık, dürüst olmak ve empati yapmak Örgütün kurallarına bağlı kalmak Çalışanların özel hayatlarının olduğunu da kabul etmek Örgütsel adalete özen göstermek ve bireysel çıkarları örgüt çıkarlarında eritmek Güvenle ilgili olayları anlatmak, Söylem ve eylemlerinde tutarlı davranmak, İşbirliğini özendirerek sosyal ortamlar hazırlayarak örgüt üyelerinin birbirlerini tanımalarına fırsat oluşturmak,
 22. 22. Univerist.com.tr İlişkileri kontrol etmenin temelde iki yolu var: Güç ve Güven. Örgütler güç ve güvenin bir kompozisyonundan oluşur. Ancak bu kompozisyonda hangisi ağır basıyorsa organizasyonun kültürü o yöndedir. Arzulanan ise, güvenin ağır bastığı bir organizasyon kültürü yaratmaktır. '' Sahip Olduğunuz Tek Şey Çekiçse Herkesi Çivi Olarak Görürsünüz. ''
 23. 23. Univerist.com.tr Paylaşmayı reddetmek Sürekli stres Net bir yön duygusuna sahip olmamak Tutarsız olmak Elemanları bilgilendirmemek İşleri ertelemek Saldırgan veya kötü huylu olmak
 24. 24. Univerist.com.tr Değişim yönetimi organizasyonel ve/veya teknolojik değişimi yönetmek için yapısallaştırılmış bir süreçtir.
 25. 25. Univerist.com.tr Eğitim ve İletişim Katılım ve Dahil Etme Kolaylaştırma ve Destek Müzakere ve Anlaşma Rol, Görev ve Sorumluluk Verme Açık ve Gizli Baskı
 26. 26. Univerist.com.tr 1. Aciliyet Duygusu Oluşturma 2. Güçlü bir Yönlendirici Koalisyon Oluşturma 3. Yönlendirici bir Vizyon Yaratma 4. Vizyonun İletişime Konu Edilmesi ve Paylaşılması 5. Vizyonun Gerçekleşmesine Katkıları İçin Diğerlerinin Güçlendirilmesi 6. Kısa Vadeli Kazanımlar İçin Planlar Yapın 7. İlerlemeleri/Başarıları Konsolide Edil ve Daha Fazla Değişimi Devreye Sokun 8. Yeni Yaklaşımları Kurumsallaştırın
 27. 27. Univerist.com.tr

×