Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

виховна система 9 б класу

7.321 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

виховна система 9 б класу

 1. 1. Модель виховної 9-системи Б класу Класний керівник Гринь Н.О.
 2. 2. Класний керівник Гринь Наталія Олегівна Стаж роботи 13 років Педагогічне кредо: «Допоможи кожній дитині усвідомити суть свого життя, визначити й накреслити орієнтири власного майбутнього»
 3. 3. Загальне фото класу Девіз класу Щастя – для людей добро творити Пліч-о-пліч з вірним другом будь навік
 4. 4. Загальні відомості про клас Гендерний склад В класі 30 учнів, з них 14 хлопців і 16 дівчат Скорочені дані соціального паспорту класу
 5. 5. Модель виховної системи класу Приклад моделі виховної системи класу
 6. 6. Основні напрямки виховної роботи •
 7. 7. Нормативна база Нормативно правова база класного керівника Закон України Про загальну середню освіту Конвенція про права дитини Основні орієнтири виховання Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні Про затвердження Державної програми відпочинку та оздоровлення дітей Про затвердження Концепції державної політики у сфері здійснення контролю над тютюном Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового Про охорону дитинства Про молодіжні та дитячі громадські організації Про освіту Про Національну програму правової освіти населення Про Національну доктрину розвитку освіти
 8. 8. • Вивчити індивідуальні особливості учнів, їхні інтереси, потреби. • Виховувати високі моральні якості у підростаючого покоління. • Розвиток розумових і фізичних здібностей, формування високої пізнавальної культури, організація змістового дозвілля учнів. • Формування в учнів уявлення про важливість праці для суспільства і для кожного з нас. • Виховувати позитивні риси характеру: старанність, організованість, співпереживання, шанобливе ставлення до старших, чесність, справедливість, дисциплінованість. • Формувати активне ставлення до суспільного життя. • Прилучати учнів до скарбниці української культури на основі традицій, звичаїв, обрядів, свят українського народу. • Формувати ціннісне ставлення до свого здоров’я. • Формувати поняття професійного самовизначення. Цілі і задачі виховної системи класу
 9. 9. Щоденно: З’ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у класному журналі. Бесіди з учнями, що запізнюються. Організація чергування в класі. Індивідуальна робота з учнями. Контроль зовнішнього вигляду школярів. Організація харчування дітей. • Щотижня: • проведення годин класного керівника; • · перевірка щоденників; • · проведення заходів у класі за планом роботи; • · робота з активом класу, організація діяльності учнівського самоврядування; • · контроль за виконанням доручень; організація прибирання закріпленої території пришкільної ділянки; • · робота з батьками; • · робота з вчителями, що працюють у класі; • · зустріч зі шкільним лікарем (медсестрою) за довідками про хвороби учнів. • Щомісяця: проведення класних зборів; проведення бесід із безпеки життєдіяльності; організація чергування класу по школі; відвідування уроків учителів - предметників у своєму класі; консультації у соціального педагога; тестування та анкетування учнів із метою вивчення їхніх індивідуальних особливостей та аналізу розвитку учнівського колективу; контроль за станом підручників; зустріч із батьківським активом; відвідування учнів удома. Циклограма роботи класного керівника
 10. 10. Фронтальна бесіда; трудова акція; похід; екскурсія; читацька конференція; година класного керівника; випуск стінної газети Форми виховної діяльності
 11. 11. • Наявність інноваційного потенціалу педагога визначають: • творча здатність генерувати нові уявлення та ідеї; • обумовленість навчального закладу на досягнення пріоритетних завдань освіти; • вміння проектувати і моделювати свої ідеї на практиці. • Форми і методи: мозковий штурм, дискусія, тренінги, ділові, імітаційно-моделювальні, організаційно-діяльнісні ігри, проблемний семінар, зустріч з науковцями, співбесіда, консультація, практикум, презентація. Впровадження інноваційних виховних технологій
 12. 12. • 1. Виховання патріотизму, усвідомлення належності особистості до свого народу, нації, України. • 2. Розвиток творчих обдарувань учнів, задоволення їхніх інтересів та можливостей, усвідомлення цінностей духовного зростання. • 3. Розвиток навичок соціальної компетентності, активізація особистісного потенціалу для самореалізації та самоствердження в різноманітних сферах людської життєдіяльності. • 4. Формування екологічної культури особистості. • 5. Пропаганда здорового способу життя, запобігання виникненню шкідливих звичок. • 6. Профілактика правопорушень. • 7. Вивчення правил дорожнього руху та протипожежної безпеки. Напрямки виховної роботи в класі (схема)
 13. 13. Напрямки реалізації моделі виховної системи класу (ВІДПОВІДНО ДО ОСНОВНИХ ОРІЄНТИРІВ ВИХОВАННЯ)
 14. 14. • Мета : 1. Усвідомлення цінностей соціального спілкування: • Виховання поваги до сім’ї, батьків. • Формування культури поведінки вдома і в громадських місцях. • Формування уміння і навичок подолання конфліктів. • Розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей. • Вміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та в колективі, прощати та просити пробачення. • 2. Засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей: • - критичного ставлення до поведінки людей; • - єдності слова і діла; • - активної моральної життєвої позиція; • - ідеалів сім’ї, родини, відносин в колективі; • - духовно-моральної культури особистості. • 3. Форми роботи: • Організація і проведення годин спілкування із батьками, родинних свят, відзначення свята Матері, класні вогники по вивченню народної педагогіки у ставленні дітей до старшого покоління Ціннісне ставлення до сім”ї, родини
 15. 15. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини •Актуальність обраної теми •1) проблема ставлення підлітка до своєї родини, є актуальною в сучасних умовах, оскільки прискорений темп сучасного життя, недолік морально-етичних начал у відносинах дорослих, низька соціально-психологічна культура спілкування призводять до порушень відносин між батьками і дітьми. •2) Актуальність даної проблеми так само полягає в тому, що в наш час зв'язок поколінь починає розриватися дуже рано, підліток часто вважає, що він настільки розумний, що йому не потрібен досвід минулого життя.
 16. 16. Шляхи реалізації • Участь в акціях “Милосердя”, “Серце до серця” • Проект “Мої сімейні традиції” • Написання міні-творів “Мені приємно сказати тобі, що…” • Години спілкування: «Інтелігентна людина: яка вона?» • Виховні години: «Любов до ближнього — джерело величі людини», «Народна педагогіка вчить…» • Круглий стіл “Відповідальність людини за свої вчинки”
 17. 17. • МЕТА : Сформувати основні засади «Я-концепції» особистості: • - вміння цінувати себе як унікальну і неповторну особистість; • - вміння усвідомлювати наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я людини; • - вміння визначати свій соціальний статус у соціальній групі, уникати конфліктних ситуацій, адаптуватися в різних життєвих ситуаціях та конструктивно впливати на них, коректувати та регулювати власну поведінку; • - розвивати власну культуру самопізнання; Ціннісне ставлення до себе
 18. 18. • Виховні години: «Молодь проти насильства», • «У кого немає в душі минулого, у того не може бути майбутнього». • „Зроби свій вибір на користь здоров’я”. • “Кодекс чесної особистості”. • “Духовне та фізичне виховання”. • “Що таке толерантність?” • „Духовні потреби та ідеали мого “Я”. • “Пізнай себе – і ти пізнаєш світ” Шляхи реалізації
 19. 19. • Мета: Розвивати 1. Усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини: • - почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, українських законів, традицій та звичаїв; • - моральних, духовних та історико-культурних цінностей, високої мовної культури; • - шанобливого ставлення до державної символіки; • - правил та норм поведінки, соціально важливих для суспільства; • - активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі; • - толерантного ставлення до історії та культури інших народностей, які проживають в Україні та інших державах. • Формувати 2. Сформованість потреби у збереженні та примноженні духовного й  матеріального багатства українського народу: • - відповідальності як важливої риси особистості за долю Батьківщини; • - розуміння особистістю своїх прав, свобод, обов’язків; • - громадянської життєвої позиції, участь в учнівському самоврядуванні, житті школи та громади; • - власної віри у духовні сили народу, його майбутнє; • - потреби у полікультурному спілкуванні на основі взаєморозуміння та поваги. Ціннісне ставлення до суспільства та держави
 20. 20. Шляхи реалізації
 21. 21. • Мета: Розвивати 1. Сформованість потреби у спілкуванні з мистецтвом як  основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності: • - пізнавального інтересу до мистецтв, їх взаємодії та взаємозв’язку; • - навичок аналізу та сприймання художніх творів; • - здатності до творчої діяльності у мистецькій сфері; • - художньо-естетичних смаків, емоцій, почуттів та культури мислення та поведінки. • 2. Розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку  особистості: • - здатності цілеспрямовано сприймати, відчувати, правильно розуміти мистецтво; • - здатності висловлювати власне ставлення до мистецтва, творчої діяльності у мистецькій сфері; • - потреби у спілкуванні з мистецтвом; • - системи мистецьких знань, понять, термінів, тлумачень; • Ціннісне ставлення до мистецтва (духовно-етичне, естетичне виховання)
 22. 22. Літературні вітальні: «Фольклор рідного краю», «Письменники рідного краю» Презентації: «Архітектурні перлини рідного краю» Години спілкування: «Уроки шляхетності»,«Видатні українські діячі культури і мистецтва» Перегляд кінофільмів: «У світі кіномистецтва України» Відвідування театру ім. Магара. Шляхи реалізації
 23. 23. • Мета: Сформувати поняття та уявлення про довкілля: • - усвідомлювати краси природи, як унікального явища та її функцій в житті людини; • - розвивати пізнавальний інтерес до природи; • - визначення необхідності гармонійного співіснування людини та природи, відповідального ставлення до неї; • - визначення дбайливого ставлення до природи в традиціях українського народу; Ціннісне ставлення до природи
 24. 24. • «Чорнобиль не має минулого часу» • «Озера та ріки мого краю» • «Екологічні катастрофи» • «Здорова природа — здорова людина» • «Перлини природи України», Шляхи реалізації
 25. 25. • формування розуміння учнів значення правильного вибору професії для особистості та сучасного суспільства; • уявлень про сучасний ринок праці, • відмінності між окремими напрямами профільного навчання у старшій школі; • навичок пошуку необхідної інформації про можливості продовження навчання за обраним профілем і побудови індивідуальної освітньої траєкторії. Ціннісне ставлення до праці
 26. 26. • …Відвідування ярмарки професій у “Козак палаці” • Класні години: “У світі професій” • Презентації: “Професія моїх батьків”, • Відкрита трибуна: “Я обираю професію”. Шляхи реалізації
 27. 27. • Основне завдання – розвиток у дітей усвідомлення цінності здоров'я і здорового способу життя, що сприяють становленню активної особистості. • спортивні змагання, • Година спілкування “Захисти себе від туберкульозу”, “Скажи НІ курінню, алкоголю, наркотикам” • Під час проведення таких заходів у учнів формується ставлення до власного здоров’я як до найвищої соціальної цінності, загальна фізична працездатність, навички співробітництва, ефективного спілкування, відчуття прекрасного у житті, природі, мистецтві; відсутність акцентуацій характеру та шкідливих поведінкових звичок, здатність до саморегуляції, самовиховання. Формування позитивного ставлення до здорового способу життя
 28. 28. Шляхи реалізації Назва проведених заходів Фотографії з життя класу
 29. 29. • виховні години на тему: «Я і Інтернет» • конкурс плакатів на тему: «Безпечний інформаційний простір» • конкурс тематичних буклетів на тему: «Правила Інтернет-етикету» Формування позитивного ставлення до безпечного інформаційного простору
 30. 30. • Під час бесід з безпеки життєдіяльності учні отримують знання щодо загальних закономірностей виникнення, поширення та впливу на людину шкідливих, небезпечних та уражаючих факторів у надзвичайних ситуаціях природного та антропогенного походження. Вони ознайомлюються з принципами захисту від дії найбільш характерних негативних чинників як у побутових умовах, набувають навичок надання долікарняної допомоги ураженим. Безпека життєдіяльності
 31. 31. Шляхи реалізації Назва проведених заходів Фотографії з життя класу
 32. 32. Учнівське самоврядування • Головним завданням органів учнівського самоврядування є: • - формування та розвиток особистості з високим рівнем національної свідомості і самосвідомості; • - формування організаторських умінь і навичок шляхом поступового розширення діапазону громадських доручень, під час виконання яких учні виступають у ролі організатора; • - виховання інтересу до знань; • - виховання творчого підходу до вирішення проблем навчально-виховного процесу. • Саме класний керівник працює над тим, щоб розвивати громадянськість, соціальну активність учнів, виховувати в них почуття власної гідності, надавати їм можливість самореалізуватись.
 33. 33. • Презедент класу Бургун Олександра • Зам. Презедента Скічко Олександра Склад активу класу (фото учнів, посада)
 34. 34. Шляхи реалізації Назва проведених заходів Фотографії з життя класу
 35. 35. Співпраця з батьками класу (схема)
 36. 36. • Завдання в цій роботі такі: • • координація діяльності учителів-предметників з метою дотримання єдності вимог і ліквідації перевантаження учнів; • • допомога вчителеві-предметнику в роботі з розвитку пізнавальних інтересів школярів; • • Сприяння індивідуальному підходу до учнів у процесі навчання (допомога слабким, підтримка сильних учнів); • • сприяння контактові вчителів-предметників з батьками учнів. • Форми реалізації цих завдань такі: • • систематичне відвідування уроків учителів-предметників (1-2 рази на тиждень); • • організація малих педрад; • • організація за необхідності педагогічних консиліумів з метою здійснення індивідуального підходу до окремих учнів; • • складання графіка контрольних робіт і відстеження його виконання протягом чверті; • • запрошення вчителів, що працюють у класі, на батьківські збори й на педради за підсумками чверті, а також на бесіди з батьками окремих учнів; Взаємодія з вчителями- предметниками, громадськістю
 37. 37. • робота здійснюється у формі індивідуальних і групових занять з корекції поведінки, підвищення успішності в учнів. • Корекція, що передбачає певну систему та складається із взаємопов'язаних блоків моделі ППС: • тестування; • - спостереження; • - анкетування; • - соціальне опитування. Корекційно-виховна робота
 38. 38. • 1. Виявлення учнів пільгового контингенту. • 2. Обстеження житлово-побутових умов проживання учнів пільгового контингенту, складання актів. • 3. Збір об’єктивних даних, що підтверджують належність учнів до пільгової категорії. • 6. Виявлення взаємовідносин учнів у колективі (соціометрія, тестування). • 7. Вивчення морально-психологічного клімату в колективі. • 8. Вивчення індивідуальних психологічних якостей таких учнів (тестування, анкетування). • 9. Складання психолого-педагогічної характеристики. • 10. Вивчення ступеня дотримання вчителями педагогічного такту, делікатності в спілкуванні з учнями, дотримання педагогічної етики. • 11. Контроль за відвідуванням занять, контроль харчування, медичних оглядів. • 12. Контроль за станом здоров’я, формування засад здорового способу життя. • 15. Включенні учнів пільгового контингенту в колективну діяльність, додержанні принципів відповідності та гуманізму. • 16. Виявлення природних нахилів, обдарованості, створенні ситуації успіху. • 17. Залучення учнів пільгового контингенту до занять в гуртках та секціях спортивного та художньо-естетичного напрямів. • 18. Здійснення активних форм роботи (диспутів, вікторин, літературних та тематичних вечорів, рингів, дискусій та ін.), що спрямовані на формування в учнів пільгового контингенту загальнолюдських цінностей та рис загальнолюдської моралі. • 19. Проведення індивідуальної роботи (класний керівник, практичний психолог, соціальний педагог) з опікунами, неформальними лідерами (бесіди, тренінги-спілкування, соціально-рольовий, рефлективно-прогностичний, психосаморегуляційний), індивідуальні програми створення умов психолого-педагогічного комфорту. • 20. Проведення індивідуальної роботи, організації додаткових занять та допомоги (учнівської та вчительської) з невстигаючими учнями. • 21. Проведення батьківських лекторіїв на теми зміцнення здоров’я, профілактики шкідливих звичок, формування засад здорового способу життя, соціального захисту учнів пільгової категорії. Робота з дітьми пільгових категорій
 39. 39. Моніторинг ефективності впровадження виховної системи класу Рівень вихованості
 40. 40. Результативність та дієвість виховної системи класу Відповідно до мети та завдань виховної роботи класного керівника
 41. 41. • Учні займаються у спортивних секціях (плавання, волейбол) • Займаються танцями, співом, займаються дизайном, іноземними мовами, відвідують Дитячу залізничну дорогу, фотографуванням. Наші захоплення
 42. 42. • Акімов Артем призер та чемпіон обласних змагань з плавання. Призер чемпіонату Украіни. Перший дорослий розряд • Батурін Іван: призер та чемпіон обласних змагань з плавання. Призер чемпіонату Украіни. Перший дорослий розряд • Животок Віолета чемпіон України, багаторазовий чемпіон області, учасник Чемпіонату світу з УШУ. • Рибалка Аміна • Скічко Олександра • Cтаробуб Крістіна- бас-гітарист у музикальній групі “Нове покоління”. Активний уасник у шкльному парламенті. Голова шкільного пресс-центру.Учасник у конкурсі “38 мае таланти” • Тимофеєва Крістіна • Чорний Максим-призер та чемпион обласних змагань з Греблі. Призер чемпіонату України . Кандидат майстру спрорту з Греблі. Наші досягнення
 43. 43. Модель випускника

×